Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 9
19. novembari 2021
Atuuttut

Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Atuartitsinerup imai, aaqqissugaanera, piareersarneqarnera, atuartut amerlassusaat, isumassuinikkut attaveqarfissaq aamma atuarfimmi pisortatut ilinniartitaaneq pillugu malittarisassat allanngortinneri)

§ 1

 

Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 15, 3. december 2012-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 21, 13. november 2017-imi allanngortinneqartumi, tulliuttut allannguutigitinneqassapput:

 

1.  § 6 imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 6.  Klassimi ataatsimi atuartut amerlassusiisa ukiup atuarfiusup aallartinnerani 26-t qaangissanngilaat, taamaattorli takuuk imm. 2.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput klassimi atuaqatigiit  amerlanerpaaffissaannik ikilisitsisinnaaneq pillugu, atuartut ilinniartinneqarnerisa atugarissaarnissaasalu tamanna pisariaqartippagu.”

 

2.  § 10, imm. 1, nr. 2, § 11, imm. 2, nr. 2, § 12, imm. 1, nr. 2, aamma § 13, imm. 1, nr. 2, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”2)  kulturimik inuiaqatigiinnillu sammisaqarnermut ilaapput inuiaqatigiilerineq, oqaluttuarisaaneq kiisalu upperisalerineq isumalioqqissaarnerlu.”

 

3.  § 10, imm. 1, nr. 5 ima oqaasertalerneqassaaq:
”5)  mernguernartulerinerup iluaniipput atuartitsissutit angerlarsimaffimmi suliassanik ilinniarneq, timersorneq, tassani ilaallutik silami sammisaqartarneq, nipilersorneq tassani ilaallutik erinarsorneq, aalaneq isiginnaartitsineq, eqqumiitsuliorneq tassani ilaallutik illuliortaaseq aamma assassorluni suliassat ilusilersuinerlu, tassani ilaallutik sananeq aamma assassorneq.”

 

4.  § 10, imm. 3, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 3.  Atuartitsissutini tamani aamma atuartitsissutini qanitariissuni tamani qarasaasialerineq, tassanilu ilaallutik teknologiimik paasinninneq, atortorissaarutinik digitaliusunik atuinermi ileqqorinnissaq aamma attaveqaatinik digitaliusunik atuineq atuartitsinerup ilaatut atuartitsinermilu atortutut ilaatinneqassaaq.”

 

5.  I § 10-mi imm. 3-p kingorna immikkoortumik nutaatut ilanngunneqassaaq:
  Imm. 4.  Mernguernartulerinerup iluani kulturimut aamma inooqatigiinnermut tunngasumik ingerlatat atuartitsinermi ilanngunneqarsinnaapput.”

 

Imm. 4-7 tamatuma kingorna tassaalissapput 5-8.

 

6.  § 11, imm. 2, nr. 5, imatut oqaasertalerneqassaaq: 
”5)  mernguernartulerineq tassunga ilaallutik eqqumiitsuliorneq, timersorneq kiisalu atuartitsissutit akimorlugit nipilersornermi aamma assassornermi ilusilersuinermilu ingerlatsinerit .”

 

7.  § 12, imm. 1, nr. 5, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”5)  mernguernartulerineq tassunga ilaallutik eqqumiitsuliorneq, timersorneq, assassorluni suliassat ilusilersuinerlu, angerlarsimaffimmi suliassanik ilinniarneq aamma nipilersorneq.”

 

8.  § 12-imi imm. 2-p kingorna nutaatut ilanngunneqassaaq:
  Imm. 3.  Sammisani assassorissani sananermi aamma assassornermi aamma nipilersornermi sammisani erinarsornermi, aalanermi aamma isiginnaartitsinermi atuartitsineq pikkorissarnertut imaluunniit atuartitsissutit akimorlugit atuartitsinertut aaqqissuunneqassaaq.”

 

Imm. 3 tamatuma kingorna tassaalissaaq imm. 4.

 

9.  § 13, imm. 1, nr. 5, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”5)  mernguernartulerinermi ilaapput atuartitsissutit timersorneq aamma angerlarsimaffimmi suliassanik ilinniarneq.”

 

10.  § 13, imm. 2-p kingorna nutaatut ilanngunneqassaaq:
Imm. 3  Atuartitsissutini qinigassatut eqqumiitsuliornerup, assassornerup ilusilersuinerullu, nipilersornerup teknologiimik paasinninnerup iluani sammisassat neqeroorutigineqarsinnaapput. Sumiiffimmi periarfissat mernguernartulerinermi atuartitsissutitut qinigassatut neqeroorutigineqarsinnaapput.”

 

Imm. 3 matuma kingorna tassaalerpoq imm. 4.

 

11.  § 14, imm. 2, oqaaseqatigiit siulliit imatut oqaasertalerneqassapput:
”Naalakkersuisut atuartitsissutit siunertaannut § 10, imm. 1, nr. 1-3-mi pineqartunut atuartitsissutissanut aamma § 10, imm. 1, nr. 4 aamma 5-imi qanitariissunut eqqaaneqartunut ilikkagassatut pilersaarutinik suliaqassapput.”

 

12.  Kapitali 7-imi qulequtaq imatut oqaasertalerneqassaaq:

"Ilinniartitsisut sulisullu allat"

 

13.  § 35, imm. 4-mi, “§ 10, imm. 7” ”§ 10, imm. 8"-mut allanngortinneqassaaq.

 

14.  § 35-imi imm. 4-p kingorna nutaatut ilanngunneqassaaq: 
”  Imm. 5.  Inuit isumassuinikkut attaveqarfissamik isumaginnittut, tak. § 38, imm. 1 nr. 5, isumaginninnermi siunnersortitut, perorsaasutut, ilinniartitsisutut, peqqissaasutut ilinniarsimassapput, imaluunniit suliamik isumaginninnissamut piukkunnaateqalersitsisumik ilinniartitaanikkut imaluunniit piginnaasaqarnikkut assingusunik suliamik ingerlatsisinnaajumallutik tunuliaqutaqassallutik.”

 

Imm. 5 tamatuma kingorna tassaalissaaq imm. 6.

 

15.  § 38, imm. 1-imi, nr. 4-p kingornagut nutaatut normuliunneqassaaq:
”5)  atuarfinni tamani isumassuinikkut attaveqarfissanik pilersitsineq ingerlatsinerlu, atuarnermut toqqaannartumik attuumassuteqanngitsut ajornartorsiutit pillugit suliatigut, inulerinermilu piginnaasaqartumut inummut atuartoq ajornartorsiutit pillugit saaffiginnissinnaanngorlugu.”

 

Nr. 5-6 tamatuma kingorna tassaalissapput nr. 6-7.

 

16.  § 43, imm. 2, nr. 3, oqaaseqatigiit siulliit, “§ 10, imm. 7” ”§ 10, imm. 8"-mut allanngortinneqassaaq.

 

17.  § 43, imm. 3 imatut oqaasertalerneqassaaq:
”  Imm. 3.  § 10, imm. 1-imi atuartitsissutini aamma atuartitsissutini qanitariissuni eqqaaneqartuni atuarfiit ilikkagassatut pilersaarutaannut ilassutit atuarfiit siulersuisuinit ataasiakkaanit siunnersuutaasut tunngavigalugit kommunalbestyrelsimit akuerineqassapput, tak. § 47, imm. 9.”

 

18.  § 47, imm. 3-mi nr. 4 atorunnaarsinneqarpoq.

 

Nr. 5-12 taamaasillutik nr. 4-11-nngussapput.

 

19.  § 47, imm. 9, imatut oqaasertalerneqassaaq:
  Imm. 9.  Atuarfiup siulersuisui kommunalbestyrelsimut § 10, imm. 1-imi atuartitsissutinut atuartitsissutinullu qanitariissunut taaneqartunut ilassutitut ilikkagassatut pilersaarutinut siunnersuusiorsinnaavoq.”

 

20.  § 48, imm. 1 imatut oqaasertalerneqassaaq:
"Atuarfinni tamani pisortamik atorfinitsitsisoqassaaq taannalu atuarfimmi allaffissornikkut perorsaanikkullu sulinermi aqutsisuussaaq aammalu atuarfiup ingerlatsinera pillugu atuarfiup siulersuisuinut kommunalbestyrelsimullu akisussaasuulluni."

 

21.  § 48-p kingorna ilanngunneqassaaq: 
§ 48 a.  Atuarfiup pisortaatut suliassaq isumagisinnaajumallugu pineqartoq atuarfimmi ilinniartitsisutut ilinniarnermik imaluunniit Naalakkersuisunit akuerineqartumik ilinniarnermik allamik naammassisaqarsimassaaq aamma kommunalbestyrelsit isumasioreerlugit Naalakkersuisunit aalajangersarneqartut malittarisassat naapertorlugit atuarfiup pisortaatut ilinniartitaanermik naammassisaqarsimassalluni, taamaattorli tak. imm. 2 aamma 3.
  Imm. 2.  Atuarfiup pisortaata piffissap atorfiniffiusup kingorna kingusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiutsinnagit atuarfiup pisortaatut ilinniartitaanermi atuarfiup pisortaata naammassisaqarnissaa piumasaralugu atuarfiup pisortaatut ilinniartitaanermik naammassisaqarsimanngitsumik atuarfiup pisortassaanik kommunalbestyrelsi atorfinitsitsisinnaavoq. Pisuni aalajangersimasumi, pissutsit immikkut ittut tamatumunnga pissutissaqartitsippata, atuarfiup pisortaatut ilinniartitaanerup naammassineqarsimanissaanut piffissaliussap ukiumik ataatsimik sivitsorneqarsinnaanera Naalakkersuisut akuerisinnaavaat.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi atuarfinni mikinerusuni atuartunik 95-inik ikinnerusunik atuartoqartuni atuarfiup pisortaatut ilinniartitaanermik naammassisaqarsimanngitsumik atuarfiup pisortassaanik atorfinitsitsisinnaavoq, atuarfiup pisortaa
1) aqutsinikkut allanik piginnaasaqarpat, imaluunniit
2)  piginnaanngorsarnernik Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsimasunik ingerlataqassaaq.”

 

22.  § 53, imm. 2-mi, “§ 10. Imm. 5”, ”§ 10, imm. 6"-imut allanngortinneqassaaq.

 

23.  § 53, imm. 3-mi, “§ 10. Imm. 5 aamma 6”, “§ 10, imm. 6 aamma 7”-imut allanngortinneqassaaq.

 

24.  § 53, imm. 5-imi, “§ 10, imm. 5, aamma 6”, “§ 10, imm. 6 aamma 7”-imut allanngortinneqassaaq.

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaanni § 1, nr. 1, 12, 14, 15 aamma 20, ullormi 1. januar 2022 atuutilissapput.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni § 1, nr. 2-11, 13, 16-19 aamma 22-24, ullormi 1. august 2023 atuutilissapput.
  Imm. 3. Atuarfimmi pisortatut ilinniartitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaani § 1, nr. 21, ullormi 1. januar 2023 atuutilissaaq, atuarfimmilu atuarfiup pisortaatut ullormi 1. januar 2023 atorfinitsinneqartunut atuutissanani.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 19. november 2021

 

 

 

Múte Bourup Egede
Naalakkersuisut Siulittaasuat