Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 76
21. decembari 2021
Atuuttut

Atuariartortunut atuartut angerlarsimaffianiititsisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. decembari 2012-imeersumi § 25, imm. 7. naapertorlugu aamma Inatsisartut inatsisaat nr. 21, 13. novembari 2017-imeersukkut allanngortinneqartukkut matumuna imatut aalajangersaasoqarpoq:

 

Kapitali 1

Atuartut angerlarsimaffiisa siunertaat saaffigineqartullu

 

  § 1. Atuartunut angerlarsimaffiup siunertarivaa, atuartunut pisussaaffilimmik, killiliisumik naleqartinneqartumillu najugaqartitsinissaq, taamaaliornikkut atuartut atugaqarnerat, peqqissusiat, toqqissisimanerat aamma ilinniarnissamut inuttullu ineriartornissamut killissat patajaatsuullutik. Atuartut angerlarsimaffianniinnermi atuartut atuarnerat aamma ilinniakkaminnik naammassinnissinnaanissaat tunngavissinneqartarpoq. 
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffiat atuartut sapinngisamik nalinginnaasumik angerlarsimaffimmi toqqissisimanartumut assingusumik inuuneqarnissaat anguniarlugu aaqqissuunneqassaaq ingerlanneqarlunilu. Sulisut tamanna sulinerminni inuttullu isumassuisuunerminni qulakkiissavaat.

 

  § 2.  Atuartut angerlarsimaffianniinnissaq atuartunut 9. aamma 10. klassini atuartunut namminneq illoqarfigisaminni nunaqarfigisaminniluunniit Meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuarnissamik neqeroorfigineqarsinnaanngitsunut neqeroorutaassaaq. Illoqarfigisami nunaqarfigisamiluunniit imatut paasineqassaaq, illoqarfik nunaqarfilluunniit atuartut maannakkut atuarfigisaat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse angajoqqaatut oqartussaassusilinnik imaluunniit atuartup  pilersuisuanik isumasioqateqareerluni, Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni tak. § 34, imm. 2. atuartup akuersissutigippagu, atuartoq suli 9. klassinngunngitsoq atuartut angerlarsimaffimmiinnissaanik neqeroorfigineqassaaq, atuartup suliatigut inuttullu ineriartornera aamma atuartup inerissimassusia, immikkut pisariaqartitsinera aamma illoqarfigisami atuarfiup ilusilersorneqarnerata tamanna ajornartinngippagu.

 

Kapitali 2

Perorsaanertaanut tunngasut

 

  § 3.  Atuartut angerlarsimaffianniinneq sammisassaqarfiussaaq, tamakku atuartut aallaavittut atugaannik, ilikkarniarnerannik atuartullu nammineq inuunerminik isumaginninnermini ineriartornera siuarsarneqassapput, peqqinnartunik toqqaasassapput, akisussaaffeqarnermik misigisimassapput, suleqatiginnikkusussuseqassapput aamma ilikkagaqarnissamut kajumissuseqassapput.
  Imm. 2.  Atuartup pissuserissaarnermik, perorsarneqarnerminik aamma pissusilersornermigut ineriartornermini tapersersorneqarnissaa siunertaralugu atuartut angerlarsimaffimmiinneranni aamma makku ilaatinneqassapput: 
1) ilinniagassalerinerit, tassunga ilanngullugit ilinniagassalerinermi ikiorneqarnerit,
2)  ataatsimoorluni sammisassat angerlarsimaffippalaartut, soorlu iffiornerit, juullimut pinnersaanerit il.il.,
3)  illumi pisussaaffiit soorlu nerisassiornerit eqqiaanerillu,
4)  timersornermut sunngiffimmilu sammisaqarnissamut peqataasinnaanerit,
5)  spilinik, atuakkanik nipilersukkanillu atuisinnaanerit, aamma
6)  ullut aalajangersimasumik sammisaqarfiit, sammisat soorlu nakkarsaanerit, kiserliornerit, timikkut ineriartornerit, tassunga ilanngullugit kinguaassiutinut sammisut, kinguaassiutinut tunngasut killissarititat illersuutillu, aanngajaarniutit, atuarumannginnerit, ilinniagassamik suliffissamillu toqqaanerit, tamatumani oqalugiarnerit suliffeqarfinnullu aamma ilinniarfinnut pulaarnerit ilanngunneqarsinnaapput, tassunga ilanngullugit maligassiuisut.

 

  § 4.  Atuartut angerlarsimaffianni perorsaanikkut sammisassanik aaqqissuussinerni ilitsersorteqarnerup pilersinneqarnissaa kommunalbestyrelsip qulakkeertussaavaa, tak. imm. 2 aamma 3, assingusunilluunniit suliassaqarfiit akimorlugit suleqatigiinnerit.
  Imm. 2.  Ilitsersorteqarnermi ilitsersortit ataaseq arlallilluunniit atuartut pisariaqartitai aallaavigalugit assersuutigalugu isumassuisutut, ilitsersuisutut, ikorfartoqatitut, maligassiuisutut, siunnersortitut, immersortittut, isummernissamut tapersersortittut aamma atuartup suliassaanik ikiuuttutut taaneqartut atorneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Ilitsersorteqarneq ingammik atuartumut tarnikkut nappaatip suussusianik nalilerneqartunut atorneqartarpoq, imaluunniit naliliisoqarneratigut:
1)  inersimasunik patajaatsumik attaveqanngitsunut,
2)  kiserliortunut aamma ilisarisimasartaarnissamut ajornartorsiortunut,
3)  atuartut angerlarsimaffianni, atuarfimmi sunngiffimmiluunniit pissutsit piviusunik  naammattuuinerminni isumaginninnissaminnut sakkussaqanngitsut, 
4)  nakkarsarneqaleraangata.
5)  ullaakkut itertikkuminaakkaangata, imminnut immikkoortikkaangata atuarumanngikkaangataluunniit,
6)  atuartitsinerni immikkut tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsisunut,
7)  meeqqat atuarfianniit inuusuttut ilinniarfiannut ikaarsaarniarnissamik siunertaqarnermi tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsisunut, imaluunniit  
8) immikkut pisariaqartitsisumut innarluuteqarnikkut inuttulluunniit unammilligassaqarnikkut.

 

 

Kapitali 3

Init

 

  § 5.  Atuartut angerlarsimaffianni init atuartut sulisullu pisariaqartitaannut naleqqussagaassapput aamma sukkulluunniit illuutinik ikuallannissamullu oqartussaasunit aamma sullivinnik nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarsinnaasunngorlugit aaqqissuunneqassapput.

 

  § 6.  Atuartut angerlarsimaffianni ineeqqat atuartunut marlunnut ataasiinnarnullu aaqqissuunneqassapput.
  Imm. 2.  Ineeqqat arlaannik tunniussinerni atuartumut pitsaanerpaasoq tunngavigineqassaaq, taamaalilluni perorsaanermik eqqarsaatiginninneq aamma atuartup ukiui inerisimassusialu immikkut pingaartinneqassapput.
  Imm. 3.  Atuartup ukiui, inerisimassusia aamma suiaassusaa eqqarsaatigalugit pisuni immikkut ittuni atuartut ineeqqami ataatsimut 3 tikillugit inissinneqarnissaat kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa, tamanna meeqqamut pitsaanerpaajusumut naapertuuppat aamma perorsaanermi tamanna ajornartinneqanngippat.

 

  § 7.  Atuartut ineeraat imatut pisatsersorlugit aaqqissuunneqassapput:
1)  matut atuartut namminneq inuunerat qulakkeerniarlugu matuneqarsinnaasut,
2)  torsuusaq qaavatigut atisanut kamippannullu inissalik,
3)  nalaasaarfik siniffinngortartoq imaluunniit siniffik oqorutinut toqqorsivittalik,
4)  allaffik qullitaqarlunilu issiavittalik,
5)  atisanut ilisiviit sikaaviillu aamma
6)  ikinnerpaamik sikaavik ataaseq parnaarneqarsinnaasoq, atuartup nammineq pigisaanut atugassaq.
  Imm. 2.  Atuartup ineeraa atuartoq sapinngisamik peqatigalugu aaqqissuunneqassaaq, pisatsersugaaneralu atuartup ukiuinut immaqalu immikkut pisariaqartitaannut naleqquttuussalluni.

 

  § 8.  Atuartut angerlarsimaffiat atuartut atuartut angerlarsimaffianni inuunerannut peqataanissap siuarsarneqarnissaa siunertaralugu aaqqissuunneqassaaq.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffiat imatut aaqqissuunneqassaaq:
1)  atuartunut sisamanut ikinnerpaamik perusuersartarfik ataaseq aamma atuartunut marlunnut uffarfik ataaseq,
2)  ilinniagassalerinermut atortorissaarutit, ataatsimoorluni ilinniagasserinissamut periarfissallit, 
3)  inuttut sammisassanut, ataatsimut aaqqissuussinernut aamma isersimaartarfittut atugassamik ini ataatsimoorussaq,
4)  igaffimmi nerisassiornissanut aamma atuartut nerisassioqataanissaannut aamma perorsaanermik tunngaveqartumik sassaallertarnissaannut atortorissaarutit,
5)  nerisarfik igaffimmut atasoq imaluunniit initut ataatsimoorfissatut aaqqissuussaq,
6)  inuttut pigisanik inissiivissaqarnissaq,
7)  atortunik digitaliusunik soorlu qarasaasiamik, oqarasuaammik internetimillu atuinissanut atuisinnaanerit,
8)  errorsisarfik,
9)  ini sunngiffimmi sammisassaqartitsivik nutaaliorfilluunniit,
10)  silami ersarissumik nassuiakkamut sumiiffeqarsinnaanissaq aamma arsaaffiusinnaallunilu timikkut allatut sammisassaqarfiusinnaasumut,
11) init sulisunut, pequusiviit, teknikimut atortuusiviit, aamma 
12)  pigaartut inaat illup iluani inissinneqassaaq inersimasut nakkutilliisut atuartunut sapinngisamik qaninnerpaamiinnissaat aamma attaveqartarnissaat eqqarsaatigalugu. Pigaartut inaat ineeralerlugu, taanna qasuersaartarfittut atorneqartassaaq, aamma allaffilerlugu, nerriveeralerlugu fjernsynilerlugulu aaqqissuunneqassaaq.
  Imm. 3.  Torsuusanut atasunik inuit naapittarfiannik nerrivilimmik issiavilimmillu aaqqissuussisoqarsinnaavoq.
  Imm. 4. Aaqqissuussineq pillugu piumasaqaat ataaseq arlallilluunniit, imm. 2. naapertorlugu Naalakkersuisut akuersereernerisigut atuartunut angerlarsimaffioreersut allaanerutinneqarsinnaapput, illuutigeriikkanit tamanna naammassineqarsinnaanngippat. Akuersissut ukiut marluk angullugit sivisutigisumik atuuttussaasoq nalunaarutigineqarsinnaavoq, aamma pissutsit immikkut ittut tamanna ajornartinngippassuk sivitsorneqarsinnaavoq.

 

Kapitali 4

Sulisut

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsip atuartut angerlarsimaffianni aqutsisoq sulisullu allat inatsisit isumaqatigiissutillu atuuttut naapertorlugit atorfinitsissinnaallugillu soraarsissinnaavai.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffianni aqutsisuusoq perorsaanikkut allaffissornikkullu atuartut angerlarsimaffiata imminut illersorsinnaasumik aamma nalunaarut manna naapertorlugu kommunalbestyrelsip aalajangernissaanut malittarisassat naapertorlugit atuartut angerlarsimaffiata ingerlanneqarnissaa akisussaaffigai.
  Imm. 3.  Atuartut angerlarsimaffianni aqutsisoq meeqqat atuarfianni ilinniartitsisutut, perorsaasutut, isumaginninnermi siunnersortitut allatulluunniit perorsaanermut attuumassuteqartumik ilinniagaqarsimasuussaaq aqutsinissamullu piginnaaneqarluni, taamaattorli tak. imm 4. aamma § 32.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsili imm. 3-mi piginnaasaqarnissamik piumasaqaatinik naammassinnittumik atorfik inuttalerneqarsinnaanngippat piumasaqaatinit immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq, atorfimmut qinnuteqaateqartoq allamik ilinniagarisimasani tunuliaqutaralugu imaluunniit ukiorpassuarni inuussutissarsiummik tassunga attuumassuteqartumik misilittagaqarsimaguni piukkunnartutut isigineqarpat.

 

  § 10.  Atuartut angerlarsimaffiata aqutsisua sulisut allat suleqatigalugit atuartut inuttut suliatigullu ineriartornissaannut tunngavissiisuusinnaasariaqarput.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffiata aqutsisua sulisut allat peqatigalugit, tassunga ilanngullugit igaffimmi sulisut suliassanillu allanik suliallit, atuartunut isumassuisuussapput, atuartunik nereqateqartassapput aamma atuartunik nakkutilliisuussapput, tassunga ilanngullugit atuarnerat pillugu siunnersornissaat, nerisarnissaannik, eqqiluisaarnissaannik, kinguaassiutinut tunngasunik illersuuteqarnissamullu, aanngajaarniutinik, inuttut pissutsit pillugit tapersersuinerit aamma atuartup atuartullu angerlarsimaffiata akornanni attaveqartarnerit isumagissavaat.
  Imm. 3.  Atuartut angerlarsimaffianni sulisussarsiornerni sulisunillu tigumminniinnarnerni sulisut perorsaanikkut piginnaasaannik aamma atuartut angerlarsimaffianni suliassanik isumaginninnissanut pitsaassutsinik pitsanngorsaanissat siunertaralugit sulisut ilinniarteqqinneqartarnissaat ilinniaqqittarnissaallu kommunalbestyrelsip isumagissavai.

 

  § 11.  Kommunalbestyrelsip atuartut angerlarsimaffiini ataasiakkaani sulisut qassiunissaat aalajangersartarpai. Sulisunik amerlassusiliinermi atuartut angerlarsimaffianni atuartut angerlarsimaffeqartinneqarneranni anguniagassat naapertorlugit, tak. § 1, suliarineqarnissaat qulakkeerneqassaaq.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffianni atuartunik ineqartitsisinnaassuseq, atuartut maannakkut amerlassusaat aamma illunut tunngasut isiginiarlugit kommunalbestyrelsi sulisunik amerlassusiliisassaaq kiisalu suliassat ullup unnuallu ingerlanerani piffissanut assigiinngitsunut attuumassuteqartut eqqarsaatigalugit:
1)  piffissaq atuarfiusoq,
2)  ullukkut nal. ak. imaluunniit
3)  unnuakkut.
  Imm. 3.  Atuartut angerlarsimaffiata ulloq unnuarlu sulisoqartuaannarnissaa kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa.

 

Kapitali 5

Najugaqartussanngortitsisarneq

 

  § 12.  Kommunalbestyrelsip atuartut atuartunut angerlarsimaffimmi najugaqartussanngortittarpai angajoqqaatut oqartussaassusillit tamatumunnga akuersinerisigut.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip kommunip quppersagaani tamanut takusassiarissavaa  atuartunut najugaqartussanngortitsisarnermi periaasiusoq.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsip atuartut najugaqartussanngortissavai tulleriiaarisartut kommunalbestyrelsimiit pilersinneqartumiit, suliamik suliaqartunik inunnik naleqquttunik ingerlatsivinni immikkoortuneersunik inuttaqartoq aqqutigalugu pisortat naleqquttut allat akuleruttarlugit, atuartullu angerlarsimaffianni pisortaasut oqaloqatigalugit. 
  Imm. 2.  Tulleriiaarinermi siunertaavoq nalilersussallugu pisariaqarnersoq tulleriiaarinermi perorsaanikkut immikkut ittunik tapersersuinermi periaasissanik aaqqissuussisoqarnissaa, perorsaanikkut immikkut ittunik ikiorsiissuteqartarnissaq ilassutitut immikkut ittunik atuartitsisarnermi malittarisassat naapertorlugit aaqqissuussaasunik kalaallisut aamma danskisut inunnguuseralugit oqaaseqartunik atuartitsinermi, tamatumani aamma ikiorsiissutit perorsaanikkut annertussusissaannik aamma qanoq ittuunissaannik. 
  Imm. 3.  Atuartup tiguneqarnissaanut atatillugu tulleriiaarisartut nalilersuinerini ilanngunneqassapput:
1)  atuartup ineriartornera, inerisimassusia aamma suliatigut inissisimanera
2)  atuartoq inooqatigiinnikkut peqqissutsikkulluunniit ima ajornartorsiortiginersoq atuartut angerlarsimaffiini atugassarititat neqeroorutaasut atuartup pisariaqartitaanik naammassinnissinnaanatik atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuartitsineq allatut ingerlanneqartariaqarluni, tassunga ilaallutik inunnik isumaginninnikkut iliuuseqarnerit imaluunniit ilaqutarsianut inissiineq. 
  Imm. 4. Tulleriiaarisarnermi sinaakkutissat kommunip nittartagaatigut kommunalbestyrelsimit tamanut saqqummiunneqassapput.

 

Kapitali 6

Piareersarneq, piviusunngortitsineq angerlarsimaffimmiinnermillu naggasiineq

 

  § 14.  Atuartut angerlarsimaffianniinneq pillugu sukumiisumik paasissutissiisoqarnissaa aamma atuartut ataasiakkaat tamakkulu angerlarsimaffiisa atuartup atuartut angerlarsimaffianniinnissaanut pitsaanerpaamik piareersarnissaat kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa, tak. imm. 2. aamma § 15.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffianniinnissat pillugit paasissutissat innuttaasut ataatsimiisinneqarneranni aamma illoqarfigisami nunaqarfigisamiluunniit atuarfimmi paasissutissiilluni ataatsimiisitsinerni atuartunut atuartut angerlarsimaffianniilersussanut attuumassuteqarsinnaasutigut paasissutissiisoqartassaaq. Atuartunik angajoqqaatut oqartussaassusilinnut imaluunniit atuartunik pilersuisunut aamma paasissutissiisoqartassaaq.

 

  § 15.  Atuartut angerlarsimaffianniilernissamut piareersarnermi atuartut angerlarsimaffianni aqutsisut, atuarfik atuartut angerlarsimaffianniinnissamut attuumassuteqartoq, atuartoq taassumalu angerlarsimaffia qanimut suleqatigiillutik piareersassavaat.
  Imm. 2.  Piareersarnermi ilanngunneqartussat:
1)  atuartut angerlarsimaffiannut aamma atuarfimmut atuartut angerlarsimaffianniinnissami attuumassuteqartumut pulaarnerit, aamma
2)  aningaasat aamma suliassat kiisalu atuartut angerlarsimaffianniinnissami atugassarititaasut pillugit ilitsersuinerit.
  Imm. 3.  Atuartup atuartunut angerlarsimaffimmiinnerata aallartinnerani angajoqqaatut oqartussaassusilinnik isumaqatigiissuteqarnikkut atuartup illoqarfimminit imaluunniit nunaqarfimminit illoqarfimmut atuartunut angerlarsimaffeqarfiusumut angalanissaa kommunalbestyrelsip isumagissavaa.

 

  § 16.  Atuartut atuartut angerlarsimaffianniinneranni atuartut angerlarsimaffiini ataasiakkaani atuartut ukiui, sumiiffimmi pissutsit sammisassallu atuartut sammisarsinnaasaat eqqarsaatigalugit atuartunik pisariaqartinneqartumik nakkutilliinerit pilersinneqarnissaat kommunalbestyrelsip pingaarnertut akisussaaffigai.
  Imm. 2.  Nakkutilliinermi atuartitsinerup avataani piffissat tamaasa nakkutilliisoqartassaaq, tassunga ilanngullugu atuartut atuarfiup atuartullu angerlarsimaffiata akornanni angalanerat.

 

  § 17.  Atuartut isumassorneqarnissaannut toqqissisimanissaannullu kommunalbestyrelsi qulakkeerinnittussaatitaavoq aamma nakkutigalugu:
1)  atuartut atuarnerisa pingaarutai pillugit atuartut ilitsersorneqarnissaat, tassunga ilanngullugit atuakkerisarnerit, nerisassat peqqinnartut sinittarnissarlu,
2)  meeqqat atuarfianni iliuusissatut pilersaarutinik suliaqarnerni atuartut ikiorserneqarnissaat,
3)  atuartut atuarnerup avataani sunngiffimmi sammisaqarnissaannut kajumissaarneqartarnissaat kaammattorneqartarnissaallu, tassunga ilanngullugit atuartut angerlarsimaffiisa avataanni sunngiffimmi sammisassanik aaqqissuussinerni peqataanissaat,
4)  atuartut illoqarfigisaminni nunaqarfigisaminniluunniit atuartut ilaquttaminnut, ikinngutiminnut attaveqaatiminnullu attuumassuteqaannarnissaat siunertaralugit atuartut angerlarsimaffianni ilaquttaminnik attaveqassapput, aamma
5)  atuartut inuttut sammisassanut peqataanissaannut soorlu nuniagiarnernut, piniariarnernut aalisariarnernullu, pinngortitami pisuttuarnernut atuartut illoqarfigisaminnit nunaqarfigisaminnilluunniit ilisimasaannut naleqquttunik sammisassaqarnissaannut kajumissaarneqartassapput kaammattorneqarlutillu.
  Imm. 2.  Atuartup piniarnermi, aalisarnermi aamma pinngortitami angalaarnermi peqataanissaanut atatillugu atuartut angerlarsimaffiannut pisortap angajoqqaatut oqartussaassusilinnik erseqqissumik akuersissummik pissarseqqaartarnissaq qulakkiigassaraa.

 

  § 18.  Atuartup atuartullu angerlarsimaffiata ajunngitsumik suleqatigiinnissaat siunertaralugu, tassunga ilanngullugu atuartup atuartut angerlarsimaffimmiinnissaanut naatsorsuutigisat naleqqussarlugit, kommunalbestyrelsip angajoqqaatut oqartussaassusillit imaluunniit atuartup ineriartornerani pilersuisut imatut peqataatissavai:
1)  angajoqqaatut oqartussaassusillit imaluunniit pilersuisuusut atuartup atuartut angerlarsimaffimmiinnerat pillugu akuttunngitsumik ilisimatittassavai,
2)  angajoqqaatut oqartussaassusillit imaluunniit pilersuisuusut angajoqqaat ataatsimiisinneqarneranni peqataasinnaanngortillugit, assersuutigalugu oqarasuaatit imaluunniit internetikkut attaveqaatitigut. 
3)  atuartoq ukiumut ataasiarluni illoqarfigisaminut nunaqarfigisaminulluunniit tikeraartarnissaa nakkutigalugu, aamma
4)  angajoqqaatut oqartussaassusillit imaluunniit pilersuisuusut atuartup kaasarfimmiussaanik atisarsiutissaanillu aqutsinissamik neqeroorfigalugit.

 

  § 19.  Atuartup ilaquttatut qaniginerpaasaani napparsimaruloortoqartillugu toqukkulluunniit qimaguttoqartillugu imm. 2. naapertorlugu atuartup ilaquttami qaniginerpaasaasa najugaqarfigisaanut angalanissaanut akiliunneqartarpoq. Akiliussilluni angalatitsisoqassaaq illoqarfiup ilinniarfiusup qaniginerpaasallu pineqartup najugaata akornanni siumut utimullu angalanertut.
  Imm. 2.  Ilaqutariit qaniginerpaasat tassaapput, imm. 1. naapertorlugu, angajoqqaat, qatanngutit aamma aataakkut aanaakkulluunniit imaluunniit inuit atuartumut ilaqutariittut qanittutut inissisimanermikkut taakkununnga nallersuunneqarsinnaasut.

 

  § 20.  Kommunalbestyrelsip atuartut atuartut angerlarsimaffiini ataasiakkaaniittut qaammatikkaartumik ataatsimiittarsinnaaneri imaluunniit atuartut siunnersuisoqatigiivinik pilersitsisinnaanerat qulakkiissavaa, tamatumani atuartut atuartut angerlarsimaffianniinneranni sammisat assigiinngitsut pingaarutillit oqaloqatigiissutigineqartarnissaannut atuartunut inip pisortatigoortumik pilersinneqarnissaa qulakkeerniarlugu aamma atuartut angerlarsimaffianni aqutsisut tamakku pillugit siunnersorneqartarnissaat qulakkiissavai. Tamatumani ataatsimut sammisassat, aaqqissuussinerit, nerisat sammisallu allat atuartut angerlarsimaffianni ulluinnarnut atukkanullu tunngasut attuumassuteqartut ilanngunneqarsinnaapput.

 

  § 21.  Atuartut angerlarsimaffianniinnerata naammassinerani imaluunniit unitsinneqarnerani, tassunga ilanngullugu atuartut angerlarsimaffianniit angerlarneq, tulleriiaarisartut naammassinninneq unitsitsinerluunniit atuartumut pitsaanerpaatinneqarnissaa siunertaralugu taakku peqataatinneqassapput.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffianniinnerup naammassinerani unitsiinnarneqarneraniluunniit atuartup atuartut angerlarsimaffianniit illoqarfigisaminut nunaqarfigisaminulluunniit aallarsinnaanera kommunalbestyrelsip angajoqqaatut oqartussaassusilinnik isumaqateqarfiginissaat isumagissavaa. Kommunalbestyrelse angajoqqaatut oqartussaassusilinnik isumaqatigiissuteqareerluni atuartup illoqarfimmut allamut atuartup illoqarfiginngisaanut nunaqarfiginngisaanulluunniit akiliullugu atuartoq angalatinneqarsinnaavoq, atuartup illoqarfimmi tassani akiliunneqarluni angalaffigisassamini ilinniakkamik aallartitsiniarpat.

 

Kapitali 7

Illumi malittarisassat ileqqoreqqussanillu malittarisassat aamma malittarisassanik unioqqutitsisarnerit

 

  § 22.  Atuartut angerlarsimaffianni aqutsisoq atuartut angerlarsimaffianni illumi ileqqoreqqusassanillu malittarisassanik atuartunut tamanut saqqummiunneqareerpata atuutilersinnaasunik aalajangersaasinnaavoq.
  Imm. 2.  Illumi ileqqoreqqusassanillu malittarisassat atuartut angerlarsimaffimmiinnissamut killiliussanik naammaginartumik pilersitsinissamik siunertaqarput aammalu atuartut angerlarsimaffianniinnissamut siunertanik naammassinninnissamut iluaqutaallutik.
  Imm. 3.  Illumi ileqqoreqqusassanillu malittarisassat assersuutigalugu nerinissamut, angerlarsimaffimmut, innarnissamut aamma atuakkerinissamut, ineeqqani eqqissinissamut, nipiliunnginnissamut, oqarasuaatinik angallattakkanik, qarasaasiaaqqani qarasaasianillu atuinissanut, atuartunut angerlarsimaffiup internetianut soorlu unnuakkut isernissamut, torersaanissanut, eqqiaanissanut aamma atuartut angerlarsimaffianniittunik pulaarnissanut piffissanik killilersuinernut tunngassuteqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassat atuartunut sulisunullu iluaqutissanngorlugit aamma atuartut angerlarsimaffianni siunertanut naleqqussarneqarsimassapput aamma atuartut angerlarsimaffiannik ulluinnarni ingerlatsinermut eqqissisimatitsinissamullu aamma ileqqorissaarnissamut pisariaqartinneqartunik sippuisoqassanngilaq.
  Imm. 5.  Atuartut angerlarsimaffianni aqutsisup atuartut sulisullu allat atuartut angerlarsimaffianniittut illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassat atuartut angerlarsimaffianni anguniagassanut, najorteqatigiittarnissanut, toqqissimanissamut torersuutitsinissallu pillugit tunuliaqutaasut paasineraat qulakkeertussaavai.

 

  § 23.  Atuartup illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassat unioqqutippagit atuartut angerlarsimaffianni sulisut tamatuma akuerineqarsinnaannginnera atuartumut ingerlaannaq uparuaatigissavaat. Sulisut atuartumik oqaloqateqarnermikkut atuartup ileqqoreqqusanik malittarisassat pingaarutaannik paasinninnissaa siunertaralugu unioqqutitsinermut pissutaasoq nassaariniassavaa, tamatumani illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassat unioqquteqqinneqarnissaat pitsaaliorneqarlutik.
  Imm. 2.  Atuartup arlaleriarluni imaluunniit sakkortuumik illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassat unioqqutittarpagit tamakku akuerineqarsinnaannginnerat pillugit sulisut atuartumut ingerlaannaq uparuaatigissavaat atuartorlu allakkatigut mianersoqqussummik tunillugu. Atuartumik mianersoqqussummik tunisinermi iliuusissatut pilersaarusiortoqarsimanissaa atuartup piumasaqaatigisinnaavaa, tassani atuartoq pissusilersornerminik mianersoqquneqarnerminut pissutaasunik pissusilersorneranik allannguinissaanut ilitsersorneqassaaq tapersersorneqarlunilu. Atuartumut angajoqqaatut oqartussaassusillit imaluunniit piviusumik pilersuisuusut ataatsikkut iliuusissatut pilersaarut aamma mianersoqqussummik tunisineq pillugit ilisimatinneqassapput, tassunga ilanngullugu unioqqutitseqqinnermi qaavatigut sunniutaasinnaasut pillugit.
  Imm. 3.  Atuartoq mianersoqqussummik tunineqareerluni illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassanik unioqqutitseqqippat atuartut angerlarsimaffianni aqutsisup siumut nalunaaqqaarluni tamanna atuartumut angajoqqaatut oqartussaassusilinnut piviusumilluunnit pilersuisuusunut nalunaarutigissavaa aammalu suliassaq tulleriiaarisartunut saqqummiutissallugu, taakkulu pisoq pillugu atuartumik oqaloqatiginnereerpata iliuuseqaqqinnissaq pillugu aalajangiissapput. 
  Imm. 4.  Imm. 3 naapertorlugu iliuuseqaqqinnissamik eqqarsaatersuuteqarnermi, tassunga ilanngullugu angerlartitsinermi, tulleriiaarisartut unioqqutitsinerup sakkortussusia, atuartup ukiui, isumaqatigiissutaareersimasinnaasut aamma unioqqutitsinermi piaarisoqarsimanersoq mianersuaalliortoqarsimanersorluunniit tulleriiaarisartut ilanngutissavaat.

 

  § 24.  Tamanna pillugu tulleriiaarisartut siumut nalunaaqqaarlutik atuartumut angajoqqaatut oqartussaassusilinnut piviusumilluunniit pilersuisuusinnaasunut atuartup atuartut angerlarsimaffimmiinnera unitsinniarlugu aalajangersinnaavaat taakkununngalu nalunaarutigalugu, atuartoq atuartut angerlarsimaffiannut, atuartunut allanut sulisunulluunniit pissusilersuutai ilungersunartumik ajornartorsiutaappata imaappatalu: 
1) atuartoq atuartut angerlarsimaffianni najugaqartoq inunnut pineqartunut nakuuserpat imaluunniit nakuusernissamik sioorasaarippat,
2)  atuartoq aserorterisimappat,
3)  atuartoq atuartut angerlarsimaffianni najugaqarnermini aanngajaarniutinik tigummisaqarpat imaluunniit atuisarpat, nakorsaatitortinneqarnissaa eqqaassanngikkaanni.
4)  atuartoq naak ataasiarluni allakkatigut mianersoqquneqareeraluarluni illumi ileqqoreqqusanillu malittarisassanik unioqqutitsisimappat, imaluunniit
5)  atuartunik atuartut angerlarsimaffianniittunik allanik eqqarsaatiginninneq, tassunga ilanngullugit atuartup toqqissisimanerata atugaasalu tamanna pisariaqartippassuk.
  Imm. 2.  Atuartut angerlarsimaffianni najugaqarneq unitsinneqarpat kommunalbestyrelsip inunnik isumaginninnikkut aaqqissuussinertigut, matumani aamma angajoqqaarsianut inissiinikkut malinnaavigissavaa atuartup ingerlaqqittumik atuartinneqarnissaa, atuarfimmi nalinginnaasumik atuartitsinermut nallersuussinnaasumik aaqqissuussaasumik. 
  Imm. 3.  Atuartup angerlarsimaffianniikkunnaarnermi tulleriiaarisartut iliuusissatut pilersaarusiussapput aammalu atuartitsissutaatitaaneq qanoq isumagineqaannassanersoq isummerfigissallugu.

 

§ 25.  Atuartut angerlarsimaffianni sulisut pisariaqarfiani pissaanermik atuillutik iliuuseqarsinnaapput Inatsisartut isumaginninnikkut suliassaqarfimmi pissaanermik atuisinnaanermut inatsisaanni aalajangersakkat iluanni.  
  Imm. 2.  Pissaanermik atuisoqarpat tamanna atuartut angerlarsimaffianni aqutsisumut ingerlaannaq allakkatigut nalunaarutigineqassaaq, taassumalu angajoqqaatut oqartussaassusilinnut imaluunniit pilersuisunut aamma tulleriiaarisartunut nalunaarutigissavaa.

 

Kapitali 8

Najukkami nakkutiginninnerit malitseqartitsinerillu

 

  § 26.  Kommunalbestyrelse atuartut angerlarsimaffiannik nalinginnaasumik aamma perorsaanermut tunngasunik nakkutilliisuuvoq. Nakkutilliinermi pissutsit atuartup inuuffigisai, atuartup pisariaqartitaasa atuartut angerlarsimaffimmiinnerani naleqqussarneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat siunertaralugu aamma atuartut angerlarsimaffianni anguniakkanut naapertuuttumik naleqqussarneqassapput.
  Imm. 2.  Nakkutilliinermut imatut nalilersuinerit ilanngunneqassapput:
1)  Atuartut atugaat
2)  atuartut angerlarsimaffianni perorsaanikkut avatangiisit pitsaassutsillu,
3)  atuartut angerlarsimaffianni sulisut piginnaasaat, tassunga ilanngullugit sulisunik amerlassusiliinermut kommunalbestyrelsip aalajangersagai malinneqarnersut, aamma
4)  atuartut angerlarsimaffianni kommunip anguniagaanik naammassinnittoqarnersoq.
  Imm. 3.  Nakkutilliisut aamma tullinnguuttut makku qulaajassavaat:
1)  atuartut angerlarsimaffianni init atuartut pisariaqartitaannut perorsaanikkullu sulinernut tunngavissiinersut
2)  meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaammik pissarsinissamut pisussaaffik pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atuartut angerlarsimaffianni sulisuinut meeqqanik pinerliisimannginnermut uppernersaatit piniarneqarsimanersut, aamma
3)  atuartut angerlarsimaffianni aqutsisui siusinnerusukkut nakkutilliinermut atatillugu uparuaasoqarsimappat malitseqartitsisimanersut.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelse ikinnerpaamik ukiumut ataasiarluni pisortatigoortumik nakkutilliisassaaq, tamannalu nalunaaqqaarluni aamma nalunaaqqaarani pisassaaq.
  Imm. 5.  Pisortatigoortumik nakkutilliineq, tak. imm. 4, arlaannaanulluunniit pituttorsimanngitsumik ingerlanneqartassaaq atuartut angerlarsimaffiannilu allanik suliaqartumut ingerlanneqarsinnaanngilaq, soorlu ilitsersuinermik imaluunniit aqutsinermik suliaqartumut, suliassalli assigiinngitsut suliarineqarneranni pisussaaffiit erseqqissumik immikkoortiterneqarsimappata tamanna aatsaat pisinnaavoq.

 

  § 27. Kommunalbestyrelse nakkutilliinerit ataasiakkaat kingorna § 26, imm. 4. naapertorlugu nakkutilliinermut nalunaarusiortassaaq, taanna malitseqartitsinermut paasissutissiisumik naammaginartumillu tunngavissaqarnissamik qulakkeerinnittuussaaq. 
  Imm. 2. Nakkutilliinermut nalunaarusiaq minnerpaamik § 26, imm. 2 aamma 3-mi pissutsit eqqaaneqartut misissuiffigineqarnerannik aamma isummerfigineqarnerannik imaqassaaq, tassunga ilanngullugu pissutsit suut pitsanngorsaavigineqassanersut aamma iliuuseqarfigineqassanersut. 
  Imm. 3.  Nakkutilliinermi nalunaarusiami aamma nakkutilliiartorneq nalunaarutigineqaqqaarsimanersoq nalunaarutigineqaqqaarsimannginnersorluunniit aamma oqaatigineqassaaq.

 

  § 28.  Nakkutilliinermit nalunaarusiaq kingusinnerpaamik ullormi nakkutilliiffiusimasumit qaammatit marluk qaangiunneranni naammassillugu suliarineqareersimassaaq kommunillu nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqarluni. Tamanut saqqummiussineq pissaaq paasissutissat inunnut ataasiakkaanut tunngassuteqartut takuneqatsaalillugit.

 

  § 29.  Kommunalbestyrelse nakkutilliinermut malitseqartitsisassaaq, atuartut angerlarsimaffianni pissutsinik uparuartariaqartunik paasinnittoqarsimappat.
  Imm. 2.  Malitseqartitsineq ingerlatseriaaseq aalajangersimasoq tunngavigalugu pisassaaq, taanna kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqassaaq.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelse nakkutilliinermut malitseqartitsinertut atuartut angerlarsimaffiini tamani pissutsinik uparuartariaqartunik paasinnittoqarfiusimasuni tamani suliamik ingerlatseqqinnissamut iliuusissatut imaluunniit ineriartortitsinissamut aalajangersimasunik pilersaarusiussaaq.

 

 

Kapitali 9

Nakkutilliineq pingaarneq

 

  § 30.  Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit kommunalbestyrelse paasissutissanik tunniusseqquneqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugit allakkianik, kommunalbestyrelsip nalunaarut taanna naapertorlugu nakkutilliisuutitaanerminik isumaginninnersoq paasiniarlugu pisariaqartinneqartut isigineqartunik tunniusseqquneqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi suliassatut taaneqartut Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmi isumagineqarnissaat siunertaralugit kommunalbestyrelse imatut iliussaaq:
1)  § 27-mi taaneqartut nakkutilliinermit nalunaarusiat Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmut ingerlateqqissavai, aamma
2)  atuartut atuartut angerlarsimaffianniittut amerlassusiat, atorfiit amerlassusilerneqarnerat aamma  atorfiit qanoq inuttaqartinneqarnersut pillugit paasissutissanik nalunaarutiginnissalluni, tassunga ilanngullugit ilinniagarisimasanik tunuliaqutigisat.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsip immikkoortoq 1 aamma 2-mi paasissutissat taaneqartut piffissaliussat malillugit Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiutissavai.
  Imm. 4. Kommunalbestyrelsip immikkoortoq 2-mi taaneqartut nalunaarutiginninnerit Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmit elektroniskiusumik nalunaarutiginniffissatut oqaatigisaanut nassiutissavai.

 

Kapitali 10

Atortuulerfia

 

  § 31.  Nalunaarut manna atuutilerpoq ulloq 1. januar 2022.

 

  § 32.  § 9, imm. 3. aamma 4. aqutsisunut nalunaarutip matuma atuutilersinneqarnerani atuartut angerlarsimaffiini sulisunut atuutinngilaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. decemberi 2021

 

 

Peter Olsen
Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq

 

 

/ Karsten Peter Jensen