Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 47
23. aggusti 2021
Atorunnaartut

Illoqarfinnut nunaqarfinnullu tunillaassorfiusunut toqqakkanut killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi §§ 6, 6 a aamma 12 a, 12 b kiisalu § 29, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit uku aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut illoqarfinni Upernavimmi, Aasianni Sisimiunilu atuuppoq.
  Imm. 2.   Nalunaarutip sumi atuuffissaa pillugu imm. 1-imi aalajangersakkat Naalakkersuisut aalajangiineratigut annertusineqarsinnaapput annikillisinneqarsinnaallutillu. Taamatut aalajangiinerit Naalakkersuisut qarasaasiakkut nalunaaruteqarfianni saqqummiunneqaraangata inatsisitigut sunniuteqalissapput. Illoqarfiit nunaqarfiillu peqqinnissakkut illersorneqarsinnaalerpata ingerlaannaq nalunaarummit nunap immikkoortuani atuuffiannit peerneqassapput.
  Imm. 3.   Nalunaarnermi  § 3-mi allassimasut minillugit Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfimmut imaluunniit katsorsaavinnut, nammineq nakorsiartarfilinnut peqatigiiffinnulluunniit peqqinnissakkut allagartaqarluni sulisulinnut atuutsinneqanngilaq. 
  Imm. 4.   Nalunaarut katersuunnernut, politikikkut allatulluunniit isummersornissamik sunniiniarnissamik siunertalinnut atuutinngilaq.
  Imm. 5.  Nalunaarut eqqartuussivinnut atuutinngilaq.
  Imm. 6.   Nalunaarut § 3-mi allassimasut minillugit ulluunerani paaqqinnittarfinnut pisortanit namminersortunillu neqeroorutigineqartartunut, atuarfinnut, ilinniarfinnut il.il. atuutsinngilaq  angerlarsimaffinni aaqqissuussanut il.il. atuutinngilaq, takuuk nappataatit tuniluutiasut pillugit inatsisartut peqqussutaani § 22.  
  Imm. 7.   Nalunaarut nammineq angerlarsimaffinni aaqqissuussinernut il.il. atuutsinngilaq. 
  Imm. 8.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfik nalunaarummit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Pingaartumik inunnut Covid-19-imik siusinnerusukkut tunillatsinnikunut

 

  § 2.  Nunatsinnut angalasut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasut, inatsisitigut naammassillutik akiuussuserneqareersimasutut isigineqassapput.
  Imm. 2.  Inunnut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasunut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasunut, Covid-19-imik nappaateqannginnermut uppernarsaanermik piumasaqaat atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Uppernarsaat suna uppernarsaatitut akuerisatut atorneqassanersoq Nunatta Nakorsaaneqarfiata aalajangersinnaavaa.

 

Illoqarfinnit nunaqarfinnillu pineqartunit angalanermi piumasaqaatit

 

  § 3.    Inuit § 1, imm. 1-imiittuniit 2-miittuniillu illoqarfinniit nunaqarfinniillu taaneqartuniit Kalaallit Nunaanni sumiiffinnut allanut angalasut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaartinnagu katerisimaarnernut, aaqqissuussanut, sammisassaqartitsinernut il.il. peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katerittarnerat, aaqqissuussinerit sammisassaqartitsinerillu il.il. ilaatinneqarput.
  Imm. 2.  Pisortat suliffeqarfiutaanni assigisaanilu isersimanermut, inuussutissarsiortut inigisaanni tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut imm. 1-imi inerteqqut aamma atuutsinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.
  Imm. 3.Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik tamakkiisumik kapitissimasut imm. 1-imut ilanngunneqanngillat. kapitissimanermulli uppernarsaatit takutinneqarsinnaasariaqarput. 
  Imm. 4.  Meeqqat marluk inorlugit ukiullit piumasaqaammi imm. 1-imi ilaatinneqanngillat.
  Imm. 5.  Inuit § 1-imi pineqartut § 1, imm. 1 aamma 2-mi illoqarfiit nunaqarfiilluunniit taaneqartunit angalasut ullut tallimassaanni Covid-19-imut misissortissinnaapput. Misissuinermut akissut tunillatsissimanngitsutut nalilerneqarpat, Covid- 19-imut tunillatsissimanngitsutut isigineqassaaq.
  Imm. 6.  Inuk Covid-19-imik nappaammut misissortinngippat imm. 1 § 1, imm. 1-imi 2-miluunniit illoqarfimmiit nunaqarfimmiilluunniit taaneqartunit angalanerit ullut 14-ini inerteqquteqarneq atuuppoq. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

Illup iluani aaqqissuussani il.il. peqataasinnaasut amerlassusaannik killilersuinerit

 

  § 4.  Illup iluani aaqqissuussinerit, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaalluunniit, inunnik 20-nik sinnerlugit peqataasussallit inerteqqutaapput. 
Imm. 2.   Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa aaqqissuussisup il.il. akisussaaffigaa

 

Aaqqissuussani il.il. silami ingerlanneqartussani peqataasinnaasut amerlassusaannik killilersuinerit

 

  § 5.   Silami aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisaqartitsinerit assigisaalluunniit, inunnik 20-t sinnerlugit peqataasussallit inerteqqutaapput. 
  Imm. 2.   Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa aaqqissuussisup il.il. akisussaaffigaa

 

Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit

 

  § 6.  Inuussutissarsiummik ingerlatallit aamma suliffeqarfiit pisortanit pigineqartut ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput: 
1)  Inuit inimi sulisussat saniatigut, inuit amerlanerpaamik 20-t isersimaqqusaapput. Piumasaqaat ulluinnarni niuertarfinnut atuutinngilaq. 
2)  Inuit ininut qatserisartoqarfinni oqartussaasunit akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa affaannaat isersimaqqusaapput, taamaattorli nr. 1 takuuk. 
3)  Inini qatserisartoqarfinni oqartussaasunit akuersissutitaqartinneqanngitsuni, natermi 4 m2-iusumi amerlanerpaamik inuk ataasiinnaaqqusaavoq. Nateq 4 m2-imik mikineruppat oqaaseqatigiit siulliit apeqqutaatinnagit inuup ataatsip isersimanissaa akuerineqarpoq. Nateq qanoq pequteqartiginera apeqqutaatinnagu iikkamiit iikkamut naatsorsorneqassaaq.
    Imm. 2.Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa inimik pigisallip akisussaaffigaa.

 

Init ilaannut taakkununnga attuumassutilinnut nunaminertanut, kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut tunngatillugit piumasaqaatit

 

  § 7.  Inuit imm. 2-mi taaneqartuni inineeqqusaanatillu taakkununngalu attuumassutilinni nunaminertaneeqqusaanngillat, Covid-19-imut tamakkiisumik kapitissimasut eqqaassanngikkaanni. 
  Imm. 2.  Init taakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasut aamma nalinginnaasumik inunnit sivikitsuinnaanngitsumik isersimaffigineqarsinnaasut imm. 1-imut ilaatinneqarput, assersuutigalugu:
1) S
utorniartarfiit, cafiit, imerniartarfiit, diskotekit assigisaallu aamma tamakkununnga attuumassuteqartut silami nunaminertat.
2)  Kulturikkut suliffeqarfiit - tassunga ilanngullugit ilaatigut Kulturikkut Illorsuit, filmeriartarfiit, katersugaasiviit inersuillu saqqummersitsiviit.
3) Innuttaasut Illui assigisaallu
4) Atuakkanik atorniartarfiit.
5) Illut iluini silamilu timersornermut atorneqartartut - tassunga ilaatigut ilanngullugit init timersortarfiit aamma Illorsuit Timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit isikkamillu arsaattarfiit. 
6)  Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersartarfiit assigisaallu.   
  Imm. 3.  Init tamakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat tullinnguuttut makku imm. 1-imi piumasaqaatinut ilaatinneqanngillat:
1)  Init tamakkununngalu attuumassuteqartut nunaminertat niuertarfittut atorneqartut.
2)  Allakkeriviit.
3) Mittarfiit
4) Pisortatut oqartussani pilersuiffiusunilu init sullissiviit, saaffiginnittarfiit il.il. 
5) Pisortat angallassissutaannut tunngatillugit utaqqisarfiit.
  Imm. 4.  Inuit tullinnguuttut makku imm. 1-imi piumasaqaatinit ilaatinneqanngillat:
1)  Sulisut inini pineqartuni imaluunniit tamakkununnga attuumassuteqartuni nunaminertani suliallit.
2)  Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut Nunatta Nakorsaaneqarfianit nalinginnaasumik innersuunneqanngitsut. 
3)  Inuit 17-inik ukiullit ukiukinnerusulluunniit.

 

Tamanut angallassissutini amerlassutsinik killilersuinerit

 

  § 8.  Tamanut angallassissutit issiaffiusinnaasut sinnerlugit ilaasoqaqqusaanngillat.
  Imm. 2.  Imm. 1-ip maleruarneqarnissaata qulakkeernissaa angallassissummik piginnittup akisussaaffigaa.

 

Tamanut angallassissutini ilaanermut piumasaqaatit

 

  § 9.  Inunnut imm. 2-mi angallassissutinik atuisunut Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanissaq piumasaqaataavoq, taamaattorli imm. 3 takuuk. 
  Imm. 2.  Tamanut angallassissutit tamarmik imm. 1-imi ilaapput, tassunga ilanngullugit assersuutigalugu: 
1)  Silaannakkut angallassissutit nunaqarfinnit § 1, imm. 1-imi taaneqartunit aallartut. 
2)  Bussit. 
3)  Umiarsuit inunnik angallassisartut, aalajangersimasumillu angalasartut. 
  Imm. 3.  Inuit tullinnguuttut imm. 1-imi piumasaqaammit ilaatinneqanngillat: 
1)  Inuit najukkaminnut tikinniarlutik umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut. 
2) Inuit ilinniariartorlutik assigisaanilluunniit angalasut
3) Inuit Covid-19-imut akiuussuserneqarnissaminnut peqqissaavimmut qaninnerpaamut umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut. 
4)  Inuit katsorsartinnerminnut atatillugu peqqissaavimmut qaninnerpaamut umiarsuarmik imaluunniit silaannakkut angallassissutimik angalasut.
5)  Inuit inuiaqatigiinni suliassaqartitaasut tamanullu angallassissutinik angalasariaqalersut.
6)  Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut Nunatta Nakorsaaneqarfianit nalinginnaasumik innersuunneqanngitsut. 
7)  Inuit 17-inik ukiullit ukiukinnerusulluunniit. 
8)  Sulisut tamanut angallassissummi pineqartumi sulisut.
  Imm. 4.  Inuit imm. 3, nr. 1, 2, 3 4-miluunniit pineqartut aallarnissaannut 48 tiimit iluanni Covid-19-imut misilitsinnikkut uppernarsakkamik tunillatsissimassanngillat.

 

  § 10.  Inuk Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq inuup akiuussuserneqarsimanerup ingerlarngata naammassisimaneranik uppernarsarsinnaappagu.

 

Qanermut imaluunnit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat

 

  § 11.   Inuit aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput: 
1)  inini kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasuni isersimagunik, taamaattorli imm. 2-4 takukkit. 
2)  tamanut angallassissutini taxanilu ilaagunik, taamaattorli imm. 2-4 takukkit. 
  Imm. 2.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiitsunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq. 
  Imm. 3.   Imm. 1-imi allassimasut apeqqutaatinnagit qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, tamanna peqqutissaqarluarpat, tassunga ilanngullugu ima pisoqarnerani: 
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imernermilu. 
2)  Nakorsaatitornermi. 
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi. 
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaappata ipianngulersitsippataluunniit. 
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni. 
  Imm. 4.  Niuernermik kiffartuussinermillu ingerlatsiviit qanermut kiinnamulluunniit assiaqutinik atuinatik sulisut sullitallu akornanni plastikkiusumik igalaaminermiusumilluunniit assiaqusersinnaapput.

 

  § 12.  Qanermut assiaqutit tassaapput qanermut qinngamullu assiaqutit ataasiartakkat imaluunniit annoraaminermik sanaat allunaasamillu tasisartumilluunniit siutinut ikkuttartut imaluunniit niaqqup tunuatungaani qilertartut kiinnamullu attuumasut. 
  Imm. 2.   Kiinnamut assiaqutit tassaapput isinut, qanermut qinngamullu assiaqutit plastikimik sanaat kiinnamut attuumanngitsut.

 

Inuit pillugit paasissutissanik suliarinninnerit

 

  § 13.  Nalunaarut una naapertorlugu inuup akiuussuserneqarsimaneranut inissisimaffia uppernarsarniarlugu inuit pillugit paasissutissanik suliarinnittoqarsinnaavoq.

 

Iliuuseqarnerit

  § 14.  §§ 3-9-mik imaluunniit 11-imik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 2. Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsineq, atorunnaarsitsineq piffissarlu atuuffissaq

 

  § 15.  Nalunaarut ulloq 25. august 2021-mi atuutilissaaq.
  Imm. 2.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqqutit, peqqussutit il.il. 31. oktober 2021 tikillugu atuutissapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 23. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

/ Aka Olesen