Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 46
23. aggusti 2021
Atorunnaartut

Katerisimaartarnernut aamma ininut kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunut killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 6 aamma 12 b, aamma § 29, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffiata killilerneqarnera

 

  § 1. Nalunaarummi §§ 4 aamma 5 katersuunnernut naalakkersuinikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat. 
  Imm. 2.  Nalunaarummi § 6 napparsimavinnut, nakorsiartarfinnut, nakorsiartarfinnut namminersortunut imaluunniit niuertarfinnut peqqissaanermik naalagaaffimmit akuerisaallutik ingerlatani ingerlatsisunut atorfeqartitsiffiusunullu atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Nalunaarut ulluunerani neqeroorutinut namminersortunut pisortaniillu pigineqartunut, atuarfinnut, ilinniarfeqarfinnut il.il. atuutinngilaq, nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 22 takuuk.
  Imm. 4. Nalunaarut eqqartuussisut pissaanermik atortitsinerannut atuutinngilaq.
  Imm. 5. Nunatta Nakorsaaneqarfia aalajangersakkamiit immikkut akuersisinnaavoq, tamanna pisariaqarpat peqqissutsikkullu illersorneqarsinnaasutut nalilerneqarpat.

 

  § 2.  Nunatsinnut tikittut Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussutissamik kapitinnermik uppernarsaasiisinnaasut § 4-mi imaluunniit § 5-mi, imm. 3-mi ilaatinneqanngillat.
  Imm. 2.  Inuk Covid-19-imut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq inuup akiuussuserneqarsimanerup ingerlarngata naammassisimaneranik uppernarsaasinnaappat. Nunatta Nakorsaaneqarfiata akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaatit sorliit akuerisaanersut aalajangissavai.

 

Pingaartumik inunnut Covid-19-imik siusinnerusukkut tunillatsinnikunut

 

  § 3.  Nunatsinnut angalasut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasut, inatsisitigut naammassillutik akiuussuserneqareersimasutut isigineqassapput.
  Imm. 2.  Inunnut siusinnerusukkut Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasunut tikinnerminnilu PCR atorlugu misissortereernermikkut Covid-19-imik tunillatsissimanerminnillu minnerpaamik ulluni 14-ini annerpaamik sapaatit akunnerini 12-inik pisoqaassusilinnik uppernarsaasinnaasunut, Covid-19-imik nappaateqannginnermut uppernarsaanermik piumasaqaat atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Uppernarsaat suna uppernarsaatitut akuerisatut atorneqassanersoq Nunatta Nakorsaaneqarfiata aalajangersinnaavaa.

 

Aaqqissuussinernik il.il., peqataaniarnermi nunanit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasunik inerteqquteqarneq

 

  § 4.  Illup iluani silamilu aaqqissuussanik, nalliuttorsiornernik, sammisaqartitsinernik assigisaannilluunniit ingerlataqarnerit, nalinginnaasumik aaqqissuussamut peqataaniarnermi nunanit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasut taamatulluunniit naatsorsuuteqarfigineqartut inerteqqutaapput, taamaattorli imm. 2 takuuk.
  Imm. 2.  Aaqqissuussani, nalliuttorsiornerni, sammisaqartitsinerni assigisaanniluunniit peqataanissamut nalunaarnissamik piumasaqaatilinni inuit nunanit allaneersut imaluunniit naalagaaffeqatigiinnerup ilaaneersut tikinnermiit ulluni 14-ini siullerni aaqqissuussamut, nalliuttorsiornermut, sammisaqartitsinermut assigisaannulluunniit peqataasussatut nalunaarsorsinnaannginnissaat aaqqissuussisup qulakkiissavaa, taamaattorli imm. 2 takujuk. Imm. 1 malinneqarpat, taava aaqqissuussaq il.il ingerlanneqarsinnaavoq. 
  Imm. 3.  Pikkorissartitsinerit, isumasioqatigiinnerit assigisaallu imm. 2-mi ilaapput.
  Imm. 4. Namminerisamik aaqqissuussat, soorlu assersuutigalugu kuisitsinerit, inuuissiornerit, apersortinnerit, soraarummeertoqarneranut atatillugu nalliuttorsiortitsinerit, katinnerit ilisinerillu imm. 1-imi aammalu 2-mi ilaanngillat.

 

Aaqqissuussinernut il.il kommuninit allanit angalalluni peqataaffigineqartussanut piumasaqaatit

 

  § 5.  Illup iluani silamilu aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisassaqartitsinerit assigisaalluunniit nalinginnaasumik aaqqissussanut peqataaniarnermi kommuninit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasut taamatulluunniit naatsorsuuteqarfigineqartut inerteqqutaapput, taamaallaat piumasaqaatit tulliuttut malinneqarpata ingerlanneqarsinnaapput, aaqqissuussineq il.il. sioqqullugu ulluni 30-ni illoqarfimmi, nunaqarfimmi imaluunniit piffimmi aaqqissuussamik ingerlatsiffiusussami Covid-19-imik tunillatsittoqarsimanngippat.
  Imm. 2. Aaqqissuussami il.il. inuit 50-it sinnerlugit peqataassappata aaqqissuussinerup il.il. ingerlanneqarnera sioqqullugu aaqqissuussisoq allakkatigut ingerlariaatsimik piareersaassaaq ukulu qulakkiissallugit:
1)  Inuit Covid-19-imik tunillatsissimanermut ersarittumik ersiutillit aaqqissuussanut il.il. peqataatinneqaqqusaannginnerat.
2) Peqataasut minnerpaamik 2 miiterinik imminnut ungasitsiginissaat, tamanna aaqqissuussinerup il.il. ingerlanneqarnissaanut akornutaanngippat.
3) Aaqqissuussami il.il. peqataasut Covid-19-imik tunillatseratarsinnaanerannik pasitsaassaqartoqarpat, taava Coronamut Allattoqarfik ingerlaannaq attavigineqassaaq.
  Imm. 3. Aaqqissuussanut il.il. peqataanissamut nalunaarnissamik piumasaqaatilinnut aaqqissuussisup qulakkiissavaa, inuit peqataaniarlutik nalunaarusuttut tassunga ilanngullugit oqallinnissamut tunngavissianik saqqummiisut aamma ilinniartitsisut aaqqissuussineq sioqqullugu ullut 14-init iluanni Kalaallit Nunaannut tikissimappata aaqqissuussamut peqataasinnaannginnissaat nalunaarsinnaannginnissaallu, taamaattorli imm. 2 takujuk.
  Imm. 4. Aaqqissuussamut il.il. peqataasut tamarmik peqataareernerup kingorna angerlannginnerminni misissorneqaqqaassapput, illoqarfimmi, nunaqarfimmi imaluunniit piffimmi aaqqissuussamik ingerlatsiffiusumi Covid-19-imik tunillatsittoqarsimasoq paasineqarpat.
  Imm. 5.  Aaqqissuussamik il.il. aaqqissuussisuusup aaqqissuussap il.il. nalunaarummi matumani malittarisassat tamaasa naapertorlugit ingerlanneqarnissaa qulakkiissavaa.
  Imm. 6.  Taamatuttaaq pikkorissartitsinerit, isumasioqatigiinnerit assigisaallu imm. 1-5-imi ilaapput.
  Imm. 7. Namminerisamik aaqqissuussinerit, soorlu kuisitsinerit, inuuissiornerit, apersortinnerit aamma soraarummeertoqarneranut atatillugu nalliuttorsiortitsinerit, katinnerit ilisinerillu imm. 1-imi, 2-mi 3-milu ilaanngillat. 
  Imm. 8.  Nunatta Nakorsaaneqarfia imm, 1-imiit 5 ilanngullugu immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, pissutsinik piviusunik tamanna tunngavilersorneqarsinnaappat.

 

Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit

 

  § 6.  Inuit aamma  inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviusut, tassunga ilanngullugu pisortat oqartussaaffii aamma suliffeqarfii, ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput:
1)  Inimi ininiluunniit tamanit iserfigineqarsinnaasuni eqqiliusaarnissaq ileqqorissaarnissarlu pillugit Nunatta Nakorsaaneqarfianiit paasissutissanik nivinngaasoqassaaq. 
2)  Sulisut tamarmik Nakorsaaneqarfiup eqqiluisaaqqissaarnissamik ileqqorissaarnissamillu innersuussutaanik malinninnissaat qulakkeerneqassaaq. 
3)  Pisisartunut pulaartunullu ajornanngippat imermik qaqorsaammillu imaluunniit assammut spritimik peqassaaq.
4)  Nerisassanik poortorneqarsimanngitsunik tuniniaanermi sulisut aaqqateqassapput.

 

  § 7. Inuussutissarsiummik ingerlatalik politiit naliliinerat malillugu § 6-imik unioqqutitsisimappat, inuussutissarsiummillu ingerlatalik § 6-imik malinninnissaa ilimagineqanngippat, inuussutissarsiummik ingerlatalik inip piffissami aalajangersimasumi tamanut matoqqatinnissaanik politiinit peqquneqarsinnaavoq.

 

Iliuuseqarnerit

 

  § 8.  §§ 4-6-imik unioqqutitsisoq imaluunniit § 7 malillugu peqqussummik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 2. Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.
  Imm. 3. Akiliisitsissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

Atuutilersitsineq, atorunnaarsitsineq piffissarlu atuuffissaq

 

  § 9.  Nalunaarut ullormi 25. august 2021 atuutilissaaq. 
  Imm. 2.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 30. september 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 23. august 2021

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

/ Aka Olesen