Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 21
28. maaji 2021
Atorunnaartut

Illoqarfimmi Nuummi killilersuigallarnerit inerteqquteqartitsinerillu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 6, 6 a aamma 12 a, 12 b kiisalu § 29, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffii

 

  § 1.  Nalunaarut illoqarfimmut Nuummut atuuppoq, taamaattoq takuuk imm. 2 aamma 3.
  Imm. 2.  Nalunaarut Dronning Ingridip Napparsimavissuanut imaluunniit nakorsiartarfinnut kiisalu nakorsiartarfinnut namminersortunut niuertarfinnilu peqqissaanermik naalagaaffimmit akuerisaallutik ingerlatani ingerlatsisunut atorfeqartitsiffiusunullu atuutinngilaq.
  Imm. 3.  Nalunaarut katersuunnernut politikkikkut allatulluunniit isummersornissamik sunniiniarnissamik siunertalinnut atuutinngillat.
  Imm. 4.  Nalunaarut eqqartuussisut pissaanermik atortitsinerannut atuutinngilaq.

 

Pisortat suliffeqarfiutaannut isersinnaaneq killilersuinerillu

 

  § 2.  Suliffeqarfiit kulturimik sunngiffimmillu sammisallit, taakkununnga ilanngullugit atuakkanik atorniartarfiit aamma katersugaasiviit pisortanit pigineqartut Nappaatinut tunillaassortunut inunnut iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 22, imm. 1-imut ilaanngitsut iniutitik tamanut matoqqatissavaat.

 

Ininut assigiinngitsunut isersinnaaneq killilersuinerlu

 

  § 3.  Inuussutissarsiummik ingerlatallit ininik makkuninnga tamanut mattusseqqassapput:
1)  Unnukkut klubbit, qitigiartarfiit, imerniartarfiit assigisaalu.
2)  Neriniartarfiit, cafeet il.il., tuniniaaffiusumi nerisassanik sassaalliutigineqartunik nerisarfiusut, aamma imigassanik sassaalliutigineqartunik imertarfiusut, taamaattorli imm. 2 takuuk.
3)  Sumiiffiit timersornermik ingerlatsiviit sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit, taakkununnga ilanngullugit timersoriartarfiit, nalunnguartarfiit, sungiusariartarfiit, isiginnaartitsisarfiit filmeriartarfiillu.
4)  Kakiuisartut, iverusersuisartut, eqissisimaarluni uffariartarfiit, timigissartarfiit, pinnersaasarfiit tagiartuisarfiillu, nujalerisut inillu allanut kiffartuussiviusartut ilusimikkut timimik qanimut attuiffiusartut palersaartarfiillu. 
  Imm. 2.  Neriniartarfiit sassaallertarfiillu imm. 1, nr. 2, apeqqutaatinnagit aamma nerisassanik imeruarsaatinillu piariikkanik annissassanik pisiniartarfiit (take-away) tuniniaanissaq siunertaralugu tamanut ammatinneqarsinnaapput. Taamatuttaaq unnuisarfiit unnuisut ineeraannut nerisassanik aamma imeruarsaatinik pajuttuisinnaapput.

 

Angallassineq

 

  § 4.  Angallassissutini issiaffiusinnaasut sinnerlugit ilaasoqaqqusaanngillat. Oqaaseqatigiinnik siullernik eqqortitsinissaq angallassissummik piginnittup akisussaaffigaa.

 

Qanermut imaluunnit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat

 

  § 5.  Inuit aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit kiinnamut assiaquteqassapput:
1)  niuertarfinniippata aamma oqaluffinniippata.
2)  bussiniippata imaluunniit taxaniippata. 
 Imm. 2.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiittunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq.

 

  § 6.  Qanermut assiaqutitut taaneqartut tassaapput qanermut qinngamullu assiaqut ataasiartakkat imaluunniit annoraaminermit assiaqutiliat allunaasamillu tasisartumilluunniit siutinut ikkuttartut imaluunniit niaqqup tunuatungaani qilertartut kiinnamullu attuumasut.  
  Imm. 2.  Kiinnamut assiaqutit tassaapput isinut, qanermut qinngamullu assiaqutit plastikimik sanaat kiinnamut attuumanngitsut.

 

 

Pineqaatissiissutit

 

  § 7.  Inuit § 2, § 3, imm. 1-imik, § 4 imaluunniit § 5, imm. 1-mik unioqqutitsisut Kalaallit Nunaannut Pinerluttulerinermik Inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisitigut pisussaaffillit) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

 

Atuutilersitsineq piffissarlu atuuffissaq

 

  § 8.  Nalunaarut 28. maaji 2021-mi nal. 17:00 atuutilissaaq. 
  Imm. 2.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 31. maj 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. maaji 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Peqqissutsimut Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Aka Olesen