Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 18
21. maaji 2021
Atorunnaartut

Timmisartumi ilaasut amerlanerpaaffissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, § 12 a aamma § 29, imm. 2 aamma 3 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Air Greenland-imit sapaatip akunneranut tikittussat amerlanerpaaffissaat

 

  § 1.  Coronamut allattoqarfiata Air Greenland nalunaarfigissavaa, sapaatip akunneranut Air Greenland aqqutigalugu tikittussat amerlanerpaaffissai qassiussanersut.

 

Timmisartuutileqatigiit allat tikinnissaanut piumasaqaatit

 

  § 2.  Air Greenland-imiit timmisartuutileqatigiillu allat il. il. Kalaallit Nunaannut timmisartumik ilaasunik tikisitsinissamut kissaateqartut corona allattoqarfianut,  akuersissummik qinnuteqassapput aamma taanna tikinnginnermi tiguneqassaaq.

 

Pineqaatissiissuteqartarneq

 

  § 3.  §§ 1 imaluunniit 2-nik unioqqutitsisoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. 
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput. 
  Imm. 3. Akiliisitsissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

Atuutilersitsineq, atorunnaarsitsineq atuunneranut piffissaliussaq

 

  § 4.  Nalunaarut 1. juuni 2021-mi atuutilissaaq. 
  Imm. 2.  Ilutigisaanik timmisartumi ilaasut amerlanerpaaffissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 29. april 2021-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Nalunaarut 30. juuni 2021 ilanngullugu atuutsinneqarpoq.

 

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 21. maj 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Aka Olesen