Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 17
7. maaji 2021
Atorunnaartut

Katerisimaartarnernut, ininut kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunut assartuutinullu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat (Immikkoortoq 1)

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 6, 12 b, aamma 29, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:  

 

Atuuffiata killilerneqarnera

 

  § 1.  Nalunaarummi §§ 2 aamma 3 katersuunnernut naalakkersuinikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat. 
  Imm. 2.  Nalunaarummi § 4 napparsimavinnut, nakorsiartarfinnut kiisalu nakorsiartarfinnut namminersortunut niuertarfinnilu peqqissaanermik naalagaaffimmit akuerisaallutik ingerlatani ingerlatsisunut atorfeqartitsiffiusunullu atuutinngilaq. 
  Imm. 3.  Nalunaarut ulluunerani neqeroorutinut namminersortunut pisortaniillu pigineqartunut, atuarfinnut, ilinniarfeqarfinnut il.il. atuutinngilaq, nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 22 takuuk. 
  Imm. 4.  Nalunaarut eqqartuussisut pissaanermik atortitsinerannut atuutinngilaq.

 

Aaqqissuussinernik il.il., peqataaniarnermi nunanit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasunik inerteqquteqarneq

 

  § 2.  Illup iluani silamilu aaqqissuussanik, nalliuttorsiornernik, sammisaqartitsinernik assigisaannilluunniit ingerlataqarnerit, nalinginnaasumik aaqqissuussamut peqataaniarnermi nunanit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasut taamatulluunniit naatsorsuuteqarfigineqartut inerteqqutaapput. 
  Imm. 2.  Ullut 14-nit siulliit aaqqissuussani, nalliuttorsiornerni, sammisaqartitsinerni assigisaanniluunniit peqataanissamut nalunaarnissamik piumasaqaatilinni inuit nunanit allaneersut imaluunniit naalagaaffeqatigiinninngaanneersut aaqqissuussamut, nalliuttorsiornermut, sammisaqartitsinermut assigisaannulluunniit peqataasussatut nalunaarsorsinnaannginnissaat aaqqissuussisup qulakkiissavaa. Imm. 1 malinneqarpat, taava aaqqissuussaq il.il ingerlanneqarsinnaavoq.  
  Imm. 3.  Pikkorissartitsinerit, isumasioqatigiinnerit assigisaallu taamatuttaaq imm. 2-mi ilaapput.
  Imm. 4. Namminerisamik aaqqissuussat, soorlu assersuutigalugu kuisitsinerit, inuuissiornerit, apersortinnerit, soraarummeertoqarneranut atatillugu nalliuttorsiortitsinerit, katinnerit ilisinerillu imm. 1-imi aammalu 2-mi ilaanngillat. 

 

Aaqqissuussinernut il.il kommuninit allanit angalalluni peqataaffigineqartussanut piumasaqaatit 

 

  § 3.  Illup iluani silamilu aaqqissuussat, nalliuttorsiornerit, sammisassaqartitsinerit assigisaalluunniit nalinginnaasumik aaqqissussanut peqataaniarnermi kommuninit allanit angalaqqaarluni peqataaffigineqarsinnaasut taamatulluunniit naatsorsuuteqarfigineqartut inerteqqutaapput, taamaallaat piumasaqaatit tulliuttut malinneqarpata ingerlanneqarsinnaapput:  
1)  Aaqqissuussineq il.il. Nunatta avataaniit Kalaallit Nunaannut angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni § 12, imm. 1 naapertorlugu tikittarfimmi aalajangersimasumi pisussaappat. 
2)  Aaqqissuussineq il.il. sioqqullugu ulluni 30-ni illoqarfimmi aaqqissuussamik ingerlatsiffiusussami Covid-19-imik tunillatsittoqarsimanngippat. 
  Imm. 2.  Aaqqissuussami il.il. inuit 50-it sinnerlugit peqataassappata aaqqissuussinerup il.il. ingerlanneqarnera sioqqullugu aaqqissuussisoq allakkatigut ingerlariaatsimik piareersaassaaq ukulu qulakkiissallugit: 
1)  Inuit, Covid-19-imillu tunillatsissimanermik ersarittumik ersiuteqarpata, aaqqissuussanut il.il. peqataatinneqaqqusaanngillat.
2)  Peqataasut minnerpaamik 2 miiterinik ungasitsiginissaat, tamanna aaqqissuussinerup ingerlanneqarnissaanut akornutaanngippat. 
3)  Aaqqissuussinerup siornani imaluunniit peqataanermi, peqataasut ilaat Covid-19-mik tunillatsissimaneranik pasitsaassaqartoqarpat, Corona allattoqarfia piaartumik attavigineqassaaq. 
  Imm. 3.  Aaqqissuussanut il. il. peqataanissamik nalunaartariaqartunut, aaqqissuussisup qulakkiissavaa inuit peqataaniarlutik nalunaarusuttut tassunga ilanngullugit oqalugiartut, ilinniartitsisut il.il., Kalaallit Nunaannut aaqqissuussineq sioqqullugu ullut 14-nit iluanni tikissimappata aaqqissuussamut peqataasinnaannginnissaat nalunaarsinnaannginnissaallu. 
  Imm. 4.  Aaqqissuussamut il.il. peqataasut tamarmik peqataareernerup kingorna angerlannginnerminni misissortissapput, illoqarfimmi Covid-19-imik tunillatsittoqarsimasoq paasineqarpat. 
  Imm. 5.  Aaqqissuussamik il.il. aaqqissuussisuusup aaqqissuussap il.il. nalunaarummi matumani malittarisassat tamaasa naapertorlugit ingerlanneqarnissaa qulakkiissavaa. 
  Imm. 6.  Taamatuttaaq pikkorissartitsinerit, isumasioqatigiinnerit assigisaallu imm. 1-5-imi ilaapput.
  Imm. 7.  Namminerisamik aaqqissuussinerit, soorlu kuisitsinerit, inuuissiornerit, apersortinnerit aamma soraarummeertoqarneranut atatillugu nalliuttorsiortitsinerit, katinnerit ilisinerillu imm. 1-imi, 2-mi 3-milu ilaanngillat.  
  Imm. 8.  Nunatta Nakorsaaneqarfia imm, 1-5-mut immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, pissutsinik piviusunik tamanna tunngavilersorneqarsinnaappat.

 

Ininut kikkunnilluunniit iserfigineqarsinnaasunut piumasaqaatit 

 

  § 4.  Inuit aamma inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviusut, tassunga ilanngullugu pisortat oqartussaaffii aamma suliffeqarfii, ininik kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunik pigisallit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimassapput: 
1)  Inimi ininiluunniit tamanit iserfigineqarsinnaasuni eqqiliusaarnissaq ileqqorissaarnissarlu pillugit Nunatta Nakorsaaneqarfianiit paasissutissanik nivinngaasoqassaaq. 
2)  Sulisut tamarmik Nakorsaaneqarfiup eqqiluisaaqqissaarnissamik ileqqorissaarnissamillu innersuussutaanik malinninnissaat qulakkeerneqassaaq. 
3)  Pisisunut pulaartunullu ajornanngippat imermik qaqorsaammillu imaluunniit assammut spritimik ersittoqassaaq. 
4)  Nerisassanik poortorneqarsimanngitsunik tuniniaanerni sulisut aaqqateqassapput.

 

  § 5.  Inuussutissarsiummik ingerlatalik politiit naliliinerat malillugu § 4-imik unioqqutitsisimappat, inuussutissarsiummillu ingerlatalik § 4-imik malinninnissaa ilimagineqanngippat, inuussutissarsiummik ingerlatalik inip piffissami aalajangersimasumi tamanut matoqqatinnissaanik politiinit peqquneqarsinnaavoq.

 

Pineqaatissiissuteqartarneq

 

  § 6.  §§ 2-4 unioqqutitsisoq imaluunniit § 5 malillugu peqqussummik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.   
  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput. 
  Imm. 3. Akileeqqusissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

Atuutilersitsineq, atorunnaarsitsineq piffissarlu atuuffissaq

 

  § 7.  Nalunaarut 8. maaji 2021-mi atuutilissaaq. 
  Imm. 2.  Ilutigisaanik Katerisimaartarnernut, ininut kikkunnit tamanit iserfigineqarsinnaasunut assartuutinullu killilersuigallarnerit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 29. april 2021-meersoq (Immikkoortoq 1) atorunnaarsinneqarpoq. 
  Imm. 3.  Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 31. maaji 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

 

Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik, ulloq 7. maj 2021

 

 

 

Kirsten Fencker
Peqqinnissamut Naalakkersuisoq

 

 

 

/ Aka Olesen