Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 5
21. januaari 2021
Atorunnaartut

Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20 12. november 2001-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 1. april 2020-meersutigut allanngortinneqartumi, §§ 6, 6 a, 12 a, 12 b, 12 c, 21 a aamma 21 b aamma § 29 imm. 2 aamma 3 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut Kalaallit Nunaata avataanniit angalasunut nunattalu iluani angalasunut atuutissaaq.

 

Atuuffiata killilerneqarnera

 

  § 2.  Nalunaarummi matumani aalajangersakkat ilaat tamarmilluunniit inunnut inuiaqatigiinnut pingaarutilimmik sulialinnut atuutsinneqassanngitsut aalajangerneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Inunnut Kalaallit Nunaanni Politiini sulisunut Kalaallit Nunaanni Politimesteri imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.

  Imm. 3.  Inunnut Issittumi Sakkutooqarfimmi tassanilu immikkoortortaqarfinni sulisunut Issittumi Sakkutooqarfimmi pisortaasoq imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.

  Imm. 4.  Inunnut Peqqinnissaqarfimmi sulisunut Nunatsinni Nakorsaaneqarfik imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq.

  Imm. 5. Inunnut imm. 2-4-mi taaneqanngitsuni sulisunut,

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassaaq. Tamatuma saniatigut Nunatta Nakorsaaneqarfia qinnuteqarnikkut inunnut inuiaqatigiinnut pingaarutilimmik suliaqanngitsunut § 12-imit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

  Imm. 6.  Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup nalunaarummi matumani aalajangersakkat ilaat tamaasaluunniit Peqqinnissaqarfimmi katsorsarneqartunut imaluunniit, pissutsit allat peqqinnissakkut sulianut immikkut illuinnartut atuutsillugit, inunnut ataasiakkaanut atuutinneqassanngitsut aalajangersinnaavaa. 

 

Timmisartumi Kalaallit Nunaannukartussami ilaasunut piumasaqaatit

 

  § 3.  Angalasut Covid-19-imik nappaateqannginnerminnik uppernarsaammik takutitsisut kisimik timmisartumut Kalaallit Nunaannukartussamut ilaaqqusaapput. Oqaaseqatigiinni siullermi taaneqartup maleruarnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa.

  Imm. 2. Covid-19-imut misiligut napparsimmavimmi peqqissaavimmiluunniit assigisaanilu Nunat Avannarliit ilaanni suliarineqarsimassaaq Kalaallillu Nunaannut aallarnermi ullut pingasut (akunnerit 72-t) sinnerlugit pisoqaanerussanngilaq.

  Imm. 3.  Covid-19-imut misiligummi piumasarineqartut Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit aalajangersarneqartut naammassineqarsimassapput. 

  Imm. 4. Nunatsinni Nakorsaaneqarfik imm. 1-imik 2-millu immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Timmisartut Nunatsinnukartut paasissutissiisussaatitaanerat

 

  § 4.  Angalasut Immersugassamik Sumut-mik immersuisimasut kisimik timmisartumut Kalaallit Nunaannukartussamut ilaaqqusaapput. Angalasoq Immersugassamik Sumut-mik immersuisimanermut nassiussisimanermullu uppernarsaammik timmisartumi sulisumut timmisartumut ikinnginnermini takutitsissaaq. Oqaaseqatigiinni siullermi aappaanilu taaneqartup naammassinninnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa.

 

Umiarsuit umiarsuarnilu ilaasut Kalaallit Nunaannut tikittunut malittarisassat immikkut ittut atuuffii

 

  § 5.  Nunatsinnukartigatik ulluni kingullerni 14-ini nunani allani, Danmarkimi Savalimmiuniluunniit umiarsualivinni tulaqqasimappata, allatulluunniit iliornikkut sumiiffinnit taakkunannga ilaasunik ikiffigineqarsimappata, taava inuit nalunaarummi matumani §§ 8, 10 aamma 12 malillugit umiarsuarlutik Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tulakkaangamik nunatsinnut tikittutut nalunaarummi matumani isigineqartarput. Inuit umiarsuarmut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaanni tulaqqanerani nunameersunik 2 meterit ataallugit qanitsigalutik attaveqateqassagunik § 8 naapertorlugu qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissaat piumasaqaataavoq.

  Imm. 2.  Umiarsuit Nunatsinnukartigatik ulluni 14-ini kingullerni nunani allani, Danmarkimi, Savalimmiuniluunniit tulaqqasimanngippata allatulluunniit iliornikkut sumiiffinnit taakkunannga ilaasunik ikiffigineqarsimanngippata, taava inuit umiarsuarni ilaasut Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassapput, inuilli nappaammut ersiuteqarpata taamatut naatsorsuuteqartoqassanngilaq. Umiarsuaq ilaasullu nunat tamalaat akornanni angalaartut pillugit aalajangersakkanut ilaatinneqarput.

 

  § 6.  Umiarsuit ilaasartaatit, taakkununnga ilanngullugit umiarsuit takornarianik angallassissutit aammalu angallatit nuannaariartaatit, Nunatsinnukartigatik ulluni kingullerni 14-ini nunat allat umiarsualiviini tulaqqasimappata Nunatsinnut tulassinnaanngillat, matumani Danmarkimi Savalimmiuniluunniit tulaqqasimappata allatulluunniit iliornikkut ilaasunik ikiffigineqarsimappata. Inerteqqut nunap immikkoortuanut tamarmut atuuppoq, matumanilu imartamut, taamaattoq nunat tamalaat akornanni pisussaaffiit ataqqillugit.  Oqaaseqatigiinni siullermi aappaanilu taaneqartup naammassinninnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa. 

  Imm. 2.  Imm. 1-imi aalajangersakkanik malinninnginnissaq pillugu Nunatsinni Nakorsaaneqarfik aalajangersaasinnaavoq.

  Imm. 3.  Imm. 1-imi inerteqqut apeqqutaatinnagu, imm. 2 naapertorlugu umiarsuarnut immikkut akuersissuteqanngitsunut inerteqqutaanngilaq: 

1)  Teknikkimut tunngatillugu tulanneq, matumani inuttanik ilaasunilluunniit nunamut niusoqarnani, imaluunniit inunnik avataaneersunik umiarsuarmut ikisoqarnani, kiisalu

2)  ajornartoornermi, umiarsuarmi ikuallattoornermi asingusumilluunniit pinasuartumik pisoqarnerni umiarsualivinneq.

  Imm. 4. Imm. 1 umiarsuarnut aalajangersimasumik aqquteqarlutik Nunatta umiarsualiviinut tulattartunut taakkunanngalu avalattartunut atuutinngilaq.

 

Qanermut imaluunnit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat

 

  § 7. Angalasut aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit kiisalu timmisartuni saqisut qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput. Piumasaqaatip maleruarnissaa angallatip piginnittuata akisussaaffigaa. 
  Imm. 2.  Inuit tamarmik aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit mittarfinniittut, aallariartortarfinniittut/tikittarfinniittut assigisaanniittullu qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqassapput. Piumasaqaatip maleruarnissaa inuup akisussaaffigaa. 
  Imm. 3.  Taamatuttaaq timmisartoqarfinni, aallariartortarfinni/tikittarfinni assigisaannilu angalasunik attaveqarlutik sulisut qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqassapput.  Ajornanngippat taakkununnga taarsiullugu sulisut angalasullu akornanni, plastikimik igalaaminermilluunniit assiaqusiisoqarsinnaavoq. Piumasaqaatip maleruarnissaa sulisitsisup akisussaaffigaa. 
  Imm. 4.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiittunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq. 
  Imm. 5.  Qanorluunniit immikkoortuni 1-imi 2-miluunniit allaqqasoqaraluarpat, peqqutissaqarluarpat qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, assersuutigalugu: 
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imaluunniit imernermi, tamanna angallammi, mittarfiup illorsuartaanni assigisaannilu inerteqqutaanngikkuni. 
2)  Nakorsaatitornermi. 
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi. 
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaagunik ipianngulersitsippataluunniit. 
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni.

  

  § 8.  Kalaallit Nunaannut angalasut aqqaneq-marlunnik sinnerlugillu ukiullit nunatsinnut tikinnerminnit qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqartassapput: 
1)  timmisartoqarfimmiit, umiarsualivimmiit assigisaannilu pingaarnertut najugarisaminnut angalanerminni, 
2)  2 meterit ataallugit inunnut allanut qanitsigalutik pingaarnertut najugarisaminnit COVID-19-imut misissuivimmukarnerminni, aammalu 
3)  pingaarnertut najugarisami avataaniikkunik inunnullu allanut attaveqarfiusuni 2 meterit ataallugit qanitsigissagunik. 
  Imm. 2.  Qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarnissamut piumasaqaat inuup Covid-19-imik tunillatsinneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqalernissaata tungaanut atuutissaaq, takukkit § 11 imm. 2 imaluunniit 4. 
  Imm. 3.  Qanermut imaluunniit kiinnamut assiaquteqarnissamut piumasaqaat ilisimassutsimik annikillisimasunut, timikkut tarnikkulluunniit sanngiittunut, allamilluunniit peqquteqarlutik qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarsinnaanngitsunut atuutinngilaq. 
  Imm. 4.  Qanorluunniit immikkoortuni 1-imi 2-miluunniit allaqqasoqaraluarpat, peqqutissaqarluarpat qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit ilaannakortumik tamakkiisumilluunniit peeqqaneqarallarsinnaapput, tamatumunnga ataani allaqqasut ilanngullugit: 
1)  Piffissami sivikitsumi nerinermi imaluunniit imernermi, tamanna angallammi, sumiiffimmi assigisaannilu inerteqqutaanngikkuni. 
2)  Nakorsaatitornermi.  
3)  Qarngit aalaneratigut atuaasartumik oqaloqateqarnermi.  
4)  Qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit anersaartorniarnermut ajoqutaagunik ipianngulersitsippataluunniit.  
5)  Politiit kinaassutsimik uppernarsaaneranni. 

 

  § 9.  Qanermut assiaqutitut taaneqartut tassaapput qanermut qinngamullu assiaqutit ataasiartakkat imaluunniit annoraaminermit sanaat allunaasamillu tasisartumilluunniit siutinut ikkuttartut imaluunniit niaqqup tunuatungaani qilertartoq kiinnamullu attuumasoq. 
  Imm. 2. Kiinnamut assiaqutitut tassaapput isinut, qanermut qinngamullu imaluunniit qinngamut qanermullu assiaqutit plastikimik sanaat kiinnamut attuumanngitsut. 

 

Kalaallit Nunaannut tikereernermi malitassat

 

  § 10.  Angalasut timmisartukkut Kalaallit Nunaannut tikittut Covid-19-imik tunillanneqarsimannginnertik uppernarsaqqaarnagu katersuuttarfinnut, aaqqissuussanut, nalliuttorsiornernut, sammisaqartitsinernut assigisaanulluunniit peqataaqqusaanngillat. Matumani illup iluani, silami, pisortat inuillu katerittarnerat, aaqqissuussinerit pisussallu il.il. ilaatinneqarput.

  Imm. 2.  Pisortat suliffeqarfiutaani assigisaanilu isersimanermut, inuussutissarsiortut inigisaanni tamanut ammasuni isersimanermut aamma pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimavinnulluunniit isersimanermut inerteqqussut aamma atuutinneqassaaq. Taamaattorli qanermut kiinnamulluunniit assiaqutit atorlugit Covid-19-imut misissortinnissaq, ulluinnarni nioqqutissanik pisiniarnissaq allallu pisariaqavissut allanit isumagineqarsinnaanngitsut isumaginissaat akuerineqarput.

  Imm. 3.  Peqataasut taamaallaat inoqutigiiuppata imm. 1 inissiamut atuutissanngilaq.

  Imm. 4.  Immikkoortut 1 aamma 2 katersuunnernut politikikkut allatulluunniit isummersornissamik siunertalinnut atuutinngillat.

 

  § 11. Angalasut § 10-mi pineqartut Kalaallit Nunaannut tikereernerup kingorna ullut tallimassaanni kingusinnerusukkulluunniit Covid-19-imut misissortissinnaapput.

  Imm. 2.  Misissuinermi nappaammik nassaartoqanngippat misissorneqartoq Covid-19-imik tunillatsinneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq, taamaammallu § 10-mi inerteqquteqarnermut ilaanani. 

  Imm. 3.  Misissuinermi nappaammik nassaartoqarpat Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup Peqqinnissaqarfiullu innersuussutaat malinneqassapput.

  Imm. 4. Inuk Covid-19-imik nappaammut misissortinngippat § 10-mi inerteqqut Kalaallit Nunaannut tikinnermiit ulluni 14-ini atuutissaaq. Inuk Kalaallit Nunaannut tikinnerminit ullut 14-it sinnerlugit Covid-19-imik nappaateqarnermut ersiuteqarsimanngikkuni Covid-19-imik tunillanneqarsimanngitsutut naatsorsuutigineqassaaq.

 

Tikiffissat ilaannut angalanermi mianerisassat

 

  § 12.  Kalaallit Nunaannukarlutik angalasut Covid-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaaqqaartigatik illoqarfinnut, nunaqarfinnut imaluunniit ukioq naallugu najugaqarfinnut allanut ataani allassimasunut angalaqqusaanngillat:

1)  Avannaata Kommuniani:

a)  Ilulissat.

2)  Kommune Qeqertalimmi:

a) Aasiaat.

b) Qasigiannguit.

c) Qeqertarsuaq.

3) Qeqqata Kommuniani:

a) Kangerlussuaq.

b) Maniitsoq.

c) Sisimiut. 

4)  Kommuneqarfik Sermersuumi:

a) Nuuk.

b) Paamiut.

5)  Kommune Kujallermi:

a)  Narsaq.

b)  Narsarsuaq.

c)  Qaqortoq.

  Imm. 2. Angalasut imm. 1-imi pineqartut Kalaallit Nunaannut tikereernerup kingorna ullut tallimassaanni kingusinnerusukkulluunniit Covid-19-imut misissortissinnaapput.  Misissortinneranni tunillatsissimanngitsut paasineqarpat inuit Covid-19-imik tunillatsissimanngitsutut naatsorsuutigineqassapput angalaqqilersinnaallutillu.

  Imm. 3.  Misissuinermi nappaammik nassaartoqarpat Nunatsinni Nakorsaaneqarfiup Peqqinnissaqarfiullu innersuussutaat malinneqassapput. 

  Imm. 4. Angalasoq Covid-19-imut nappaateqarnermut misissortinngikkuni angalaqqissanngilaq, pineqartoq ulluni 14-ini illoqarfinni nunaqarfinnilu imm. 1-imi taaneqartuni uninngareerluni Covid-19-imillu tunillatsissimanermik ersiuteqanngikkuni angalaqqilersinnaavoq.

 

Pineqaatissiissuteqartarneq

 

  § 13.  § 3, imm. 1, § 4, § 6, imm. 1 § 7, imm. 1-3, § 8, imm. 1 aamma 2, § 10, imm. 1 aamma 2 § 12, imm. 1 aamma 4-mik unioqqutitsisoq pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq.

  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il. (inatsisilerinermi inuttut immikkoortutut isigineqartut) pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi malittarisassat malillugit pinerluttulerineq pillugu inatsiseqartitsinikkut akisussaatinneqarlutik pineqaatissinneqarsinnaapput.

  Imm. 3. Akiliisitsissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

Atuutilersitsinermut atorunnaarsitsinermullu aalajangersakkat

 

  § 14.  Nalunaarut 23. januar 2021-mi atuutilissaaq.

  Imm. 2.  Peqatigisaanik Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 1 januar 2021-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.

  Imm. 3. Nalunaarut malillugu killilersuinerit, inerteqquteqarnerit, peqqusinerit il.il. 30. apriili 2021 ilanngullugu atuutissapput.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. januar 2021

 

 

 

Anna Wangenheim

/

Tine Pars