Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 4
20. januaari 2021
Atuuttut

Pisortani Digitalimik Allakkerinermiit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit il. il. pisussaajunnaarsinnissaannut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Pisortani Digitalimik Allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 8. juni 2017-imeersoq § 10, imm. 1 aamma imm. 2, § 11, imm. 2 aamma § 17, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnik pisussaajunnaarsitsineq

 

Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqarneq

 

  § 1.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffimmi (CVR) nalunaarsorneqarsimasut, Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffillit Pisortani Digitalimik Allakkerivimmut ilanngunnissamit pisussaajunnaarsinneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamit pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqarsinnaavoq, pissutsit immikkut ittut kingunerisaannik inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik digitalimik allagarsianik tigusisinnaanngikkuni. 
  Imm. 3. Qinnuteqartup atugaasa sukumiisumik naliliiffigineri tunngavigalugit qinnuteqaat naliliiffigineqassaaq, matumani qinnuteqartoq qarasaasiakkut attaveqarnissamut periarfissaqannginnersoq.


  § 2.  Pisussaajunnaarsitsinissamut tunngavilersuut aamma pisussaajunnaarsitsinissamut peqqutaasunut uppernarsaat ilanngullugit qinnuteqaammi imarineqassapput.
  Imm. 2.  Qinnuteqaat inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi atsiorsinnaatitaasumit atsiorneqarsimassaaq.
  Imm. 3.  Qinnuteqaat Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassaaq. 
  Imm. 4.  Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaat digitalimik sullissivik.gl aqqutigalugu tunniunneqarsinnaavoq. Qinnuteqaat digitalimik nassiunneqarpat, atsiorsinnaatitaasup nammineq atsiornermik digitaliusumik kinaassutsini uppernarsassavaa.

 

  § 3.  Atsiorsinnaatitaasup kinaassutsimut uppernarsaatip assitallip atuuttup assilinera ilanngullugu nassiutissavaa. Kinaassutsimut uppernarsaatit assitallit atuuttut makkuupput:
1)  Biilernermut allagartaq nunami EU/EØS-imi, Kalaallit Nunaanni imaluunniit Savalimmiuni atulersinneqarsimasoq.
2)  Pas-i inuup pineqartup nunagisaani pisortatut oqartussaasuni atulersinneqarsimasoq.
3)  Forsvaret-ip kinaassutsimut uppernarsaataa Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
4)  NATO-pas-i.
5)  Politiit kinaassutsimut uppernarsaataat Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
6)  Najugaqarnissamik akuersissut imaluunniit najugaqarnissamik allagartaq assitalik Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
7)  Danskit aningaaseriviani kinaassutsimut uppernarsaataat.
8)  Nuna tamakkerlugu kinaassutsimut uppernarsaat assitalik pineqartup nunaani pisortatut oqartussaaffeqarfinni atulersinneqarsimasoq, aamma nunani Schengenimi angalanermi uppernarsaatitut atorneqarsinnaasoq.
  Imm. 2.  Atsiorsinnaatitaasup assitut uppernarsaatitut atorniakkami, inuttaata normua takuneqarsinnaanngippat, kinaassutsimut uppernarsaatip assitallit saniatigut kinaassutsimut uppernarsaat alla takutinneqassaaq, tassanilu atsiorsinnaatitaasup inuttut normua takuneqarsinnaassaaq.
  Imm. 3.  Kinaassutsimut uppernarsaat assitalik takutissinnaanngikkaanni, kinaassutsimut uppernarsaatit allat marluk nassarneqassapput, taakkunanilu aappaani atsiorsinnaatitaasup inuttut normua takuneqarsinnaassaaq. Kinaassutsimut uppernarsaat tassaasinnaavoq:
1) Najugaqarnermut uppernarsaat.
2) Kuisinnermut allagartaq imaluunniit atinut uppernarsaat.
3) Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit ukiumut ukiumoortumik nalunaarusiaq kingulleq imaluunniit siumoortumik nalunaarusiaq.
4) Pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqarnermut uppernarsaat nutaannginneq qaammatini pingasuni pisoqaassuseqassaaq.

 

Pisinnaatitsinikkut pisussaajunnaarsitsinissamut qinntueqarneq

 

  § 4.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik (pisinnaatitsisoq) sinnerlugu pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaammik pisinnaatinneqartup tunniussineratigut Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamut pisussaajunnaarsitsinissamut inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik qinnuteqarsinnaavoq. Pisinnaatitsissut pisinnaatitsisumit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi atsiorsinnaatitaasumit atsiorneqarsimassaaq.
  Imm. 2.  Pisinnaatinneqartup kinaassutsimut uppernarsaataata atuuttup assilinera ilanngussimassavaa, tak. § 3.
  Imm. 3.  Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaat pisinnaatitsinermullu allagaqaat pisinnaatinneqartup Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut nassiutissavaa
  Imm. 4.  Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaat digitalimik sullissivik.gl aqqutigalugu tunniunneqarsinnaavoq. Qinnuteqaat digitalimik nassiunneqarpat, atsiorsinnaatitaasup nammineq atsiornermik digitaliusumik kinaassutsini uppernarsassavaa. Pisinnaatinneqartoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviuppat, inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup sulisuata atsiornermik digitaliusumik kinaassutsini uppernarsassavaa.

 

 

Kapitali 2

Inuussutissarsiuteqarneq pillugu attaveqaqatigiinnermut atatillugu inunnik ataasiakkaanik pisussaajunnaarsitsineq

 

Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamit pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqarneq

 

  § 5.  Pissutsit immikkut ittut kingunerisaannik inuit ataasiakkaat allakkerinermut aaqqissuussineq aqqutigalugu allagarsisinnaanngikkunik, inuussutissarsiuteqarneq pillugu attaveqaqatigiinnermut atatillugu Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamit inuit ataasiakkaat pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqarsinnaapput.  
  Imm. 2. Qinnuteqartup atugaasa sukumiisumik naliliiffigineri tunngavigalugit qinnuteqaat naliliiffigineqassaaq, matumani qinnuteqartoq qarasaasiakkut attaveqarnissamut periarfissaqannginnersoq.  
  Imm. 3.  Pisussaajunnaarsitsinissamut tunngavilersuut aamma pisussaajunnaarsitsinissamut peqqutaasunut uppernarsaat ilanngullugit qinnuteqaammi imarineqassapput.
  Imm. 4.  Qinnuteqarneq inuttut ataasiakkaatut atukkanik tunngavilersorneqarpat, Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit pisussaajunnaarsitsineq pillugu Nalunaarusiaq malillugu pisussaajunnaarsitsinerup assilinera qinnuteqaammut ilanngunneqassaaq.
  Imm. 5.  Qinnuteqaat Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut nassiunneqassaaq.

 

Pisinnaatitsinikkut pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqarneq

 

  § 6.  Inuit ataasiakkaat (pisinnaatitsisoq) sinnerlugit pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaammik pisinnaatinneqartup tunniussineratigut Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamut pisussaajunnaarsitsinissamut inuit ataasiakkaat ilanngussaq 1-imi immersuiffissaq atorlugu qinnuteqarsinnaapput. Immersorsimasaq pisinnaatitsisumit atsiorneqarsimassaaq, matumani pisinnaatitsinermut uppernarsaat immersugassamiittoq pisinnaatitsisumit atsiornera ilanngullugu.
  Imm. 2.  Pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat pisinnaatinneqartup Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut nassiutissavaa.
  Imm. 3.  Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaat digitalimik sullissivik.gl aqqutigalugu tunniunneqarsinnaavoq. Qinnuteqaat digitalimik nassiunneqarpat, pisinnaatinneqartup nammineq atsiornermik digitaliusumik kinaassutsini uppernarsassavaa. Pisinnaatinneqartoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviuppat, inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup sulisuata atsiornermik digitaliusumik kinaassutsini uppernarsassavaa.

 

Kapitali 3

Pisussaajunnaarsitsineq pillugu aalajangiineq

 

  § 7. Qinnuteqaatitut tunniunneqartoq kinaassutsimullu uppernarsaatitut nassiunneqartoq tunngavigalugit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit pisussaajunnaarsitsinermut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik aalajangiissaaq.
  Imm. 2. Pisussaajunnaarsitsineq Pisortani Digitalimik Allakkerinermi nalunaarsorneqassaaq. Pisussaajunnaarsitsinerup nalunaarsornera pillugu aalajangiineq qinnuteqartumut imaluunniit taassuma pisinnaatitsisuanut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.
  Imm. 3. Pisussaajunnaarsitsinissamut qinnuteqaatit Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup aalajangiiffigineri allaffissornikkut oqartussanut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.
  Imm. 4. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmit Kalaallit Nunaanni suliffeqarfeqarunnaarsimasumit, imaluunniit allatut pingaarutilimmik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarunnaarsimasumit, pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqaat tamatigut pisussaajunnaarsinneqarnermik kinguneqartarpoq. 

 

Pisussaajunnaarsitsinerup sivisussusia

 

  § 8. Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit pisussaajunnaarsitsineq ulloq nalunaarsorfigisaaniit atuutilissaaq pisussaajunnaarsitsinerullu aalajangiiffigineranit ukiup qaammatisiutip tulliani 1. november atuukkunnaassaaq, taamaattoq tak. imm. 2.
  Imm. 2.  Pisussaajunnaarsitsinermut tunngavilersuutaasoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup Kalaallit Nunaanni suliffeqarfeqarunnaarsimaneranut tunngappat, inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik ataavartussamik pisussaajunnaarsinneqassaaq.
  Imm. 3.  Pisussaajunnaarsitsineq pillugu aalajangiinerup qaangiunnerata kingorna, tak. imm. 1, inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik imaluunniit inuk pineqartoq ullup qaangiuffissaa nallertinnagu pisussaajunnaarsitsineq pillugu nutaamik aalajangiisoqanngippat Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilannguteqqissaaq.
  Imm. 4.  Pisussaajunnaarsitsinerup ukiumi tassani qaangiunnissaani 1. november sioqqullugu pisussaajunnaarsitsinerup qaangiunnissaa pillugu Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit ataasiakkaanut nutaamillu qinnuteqarnissamut periarfissaqarneq nalunaarutigineqassaaq.

 

Kapitali 4

Allagarsiat ammarneqanngitsut

 

  § 9. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup digitalimik allakkeriviani allagarsiat ammarneqanngitsut amerlassusaasa nalunaarutiginissai Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut noqqaassutigisinnaavai
  Imm. 2.  Allagarsianik ammaanermi inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi pisinnaatinneqartup najuunnissani piumasarisinnaavaa, tak. imm. 1. 
  Imm. 3.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik pisinnaatitsissummik tunerusunngippagu, tak. imm. 1, digitalimik allakkerivimmi allagarsiassat ammarneqanngitsut pillugit Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup paasititsissutigisinnaanngilai.
  Imm. 4.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup imaluunniit tassani pisinnaatinneqartup allagarsiassat ammarneqanngitsut kissaatigippagit, allagarsiassat ammarneqanngitsut najukkamut pineqartup ilisimatitsissutigisaanut nassiunneqarnissaat Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup isumagissavai.

 

Allagarsiat inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut inunnullu ataasiakkaanut Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimanngitsunut

 

  § 10.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik imaluunniit inuk inuussutissarsiuteqarnermini attaveqaqatigiinneq eqqarsaatigalugu pisussaajunnaarsinneqarsimappat imaluunniit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut allatigut ilanngussimanngippat, nassiussisup allagarsiat pappialanngorlugit imaluunniit allatigut pineqartumut nassiunneqarnissai isumagissavai.

 

Kapitali 5

Inunnik Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimanngitsunik nammineq piumassutsimik ilanngunneq

 

  § 11.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik imaluunniit inuk inuussutissarsiuteqarnerminut attaveqaqatigiinneq eqqarsaatigalugu Pisortani Digitalimik Allakkerinermut pinngitsoorani ilanngunnissamut pisussaajunnaarsinneqartoq Pisortani Digitalimik Allakkerinermut atsiorneq digitaliusoq atorlugu iserluni nammineq piumassutsimik ilanngunnermigut ilanngussinnaavoq.
  Imm. 2. Ilanngunnermi imm. 1 malillugu pisussaajunnaarsitsineq atorunnaarsinneqassaaq.
  Imm. 3.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup inuullu inuussutissarsiornermini attaveqaqatigiinneq eqqarsaatigalugu nammineq piumassutsimik ilanngunnermi kingorna pisussaajunnaarsinneqarnissamik kissaateqaruni, pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat nutaaq nassiuteqqaassavaa. Qinnuteqaat tunniunneqassaaq taavalu kapitali 1-3-mi malittarisassat malillugit suliarineqassalluni.

 

Kapitali 6

Inuup allap allakkanik atuarsinnaatinneqarnera

 

  § 12. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik inullu inuussutissarsiuteqarnermi attaveqaqatigiinneq eqqarsaatigalugu Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimasut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnissuteqarnikkut inuit imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut imaluunniit tassanngaanniit nassiunneqartut atuarsinnaaneranik akuersisinnaapput
  Imm. 2.  Inuit ataasiakkaat inuussutissarsiuteqarnerminni attaveqaqatigiinneq eqqarsaatigalugu Pisortani Digitalimik Allakkerinermut il. il. ilanngunnermit inunnik pisussaajunnaarsitsineq pillugu Nalunaarusiaq malillugu inuk alla inuttut nalinginnaasutut atuarsinnaaneranik pisinnaatissinnaavaat.
  Imm. 3.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik allanut pisinnaatitsinikkut atuarsinnaatitsiguni, pisinnaatitsissut atsiorsinnaatitaasumit atsiorneqarsimassaaq
  Imm. 4. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik pisinnaatitsinermigut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnilluni pisinnaatinneqartoq atuarsinnaanermut akuerisinnaavaa. Pisinnaatitsisoq sullissivik.gl-imi atuarsinnaanermut qinnuteqassaaq. Pisinnaatitsineq qinnuteqarnermi ilanngunneqassaaq inatsisillu naapertorlugit ingerlatsivimmi atsiorsinnaatitaasumit atsiorneqarsimassalluni.   
  Imm. 5.  Eqqartuussissuserisut, kukkunersiuisut allallu suliffeqarfiit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnik naatsorsuutitigut allaffissornikkullu suliatigut sullissinissamik siunertaqartut sullitatik sinnerlugit sullitami digitalimik allakkeriviani allagarsianik atuarsinnaanermut qinnuteqarsinnaapput. Qinnuteqaat sullissivik.gl aqqutigalugu sulisup digitalimik atsiorneratigut qunniunneqassaaq. 
  Imm. 6.  Atuarsinnaanermut akuersissut imm. 1 aamma 2 malillugit inunnut imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut assigiinngitsunut tunniunneqarsinnaavoq. Taamaattoq atuarsinnaanermut akuersissutit amerlanerpaamik 10-t nalunaarsorneqarsinnaapput.
  Imm. 7. Atuarsinnaanermut akuersissut Pisortani Digitalimik Allakkerinermi digitalimik nalunaarsorneqassaaq utertinneqarnissaatalu imaluunniit peerneqarnissaatalu tungaanut atuutissaaq.

 

  § 13.  Atuarsinnaanermut akuersissummik tunniussisoq, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnilluni qaqugukkulluunniit akuersissut taanna utertissinnaavaa kinaassutsimullu uppernarsaat takutissallugu § 3-mi allaqqasut naapertorlugit, imaluunniit pineqartup nammineerluni Pisortani Digitalimik Allakkerinermut iseriarluni atsiorneq digitaliusoq atorlugu atuarsinnaanermut akuersissut peersinnaallugu. Inuup allap takkulluni pisinnaatinneqarnerminullu akuersissummik kiisalu kinaassutsimut uppernarsaammik § 3-mi allaqqasut naapertorlugit takutitsilluni atuarsinnaanermut akuersissut utertissinnaavaa. Utertitsineq Pisortani Digitalimik Allakkerinermi elektronikkikkut nalunaarsorneqassaaq.
  Imm. 2. Atuarsinnaanermut akuersissummik tunineqartup digitalimik allakkerinermi atuarsinnaallunilu aaqqissuussisinnaavoq, matumani digitalimik mappit ilanngullugit.
  Imm. 3. Atuarsinnaanermut akuersissummik tunineqartup atuarsinnaanermut akuersissut pineqartumut tunniunneqartoq naapertorlugu peersinnaavaa.
  Imm. 4. Atuarsinnaanermut akuersissut inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut tunniunneqartoq imaapportaaq, inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup toqqassavaa atuarsinnaanermut akuersissut inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi inummut imaluunniit inunnut Pisortani Digitalimik Allakkerinermi digitalimik allakkerivimmik akuerisaasutut atuisinnaasunut tamanut tunniutissanerlugu.
  Imm. 5. Inuup atuarsinnaanermut akuersissut allamut tunniussimagaluarpaguluunniit, digitalimik allakkerineq atuarsinnaanermut akuersissummik tunniussisumut apuussimasutut isigineqassaaq. Inuup pineqartup digitalimik allakkerinermi atuarsinnaanermut akuersissut kimut tunniutissanerlugu nammineq akisussaaffigivaa.

 

Kapitali 7

Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsianik piiaaneq

 

  § 14.   Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsiat inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmut takkuttut taamaallaat inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmit pineqartumit imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi inuup Pisortani Digitalimik Allakkerinermi pisinnaatitaaffeqartumit, imaluunniit akiliisinnaajunnaarnermik nakkutilliisumit allalluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmik akiliisinnaajunnaarnermik suliaqarnermut atatillugu piginnaatitaasumit piaarneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup Qitiusumik Suliffeqarfinnik Nalunaarsuiffimmi atorunnaartutut nalunaarsorneqarneranit ukiut qulit qaangiuppata ingerlatsiviup Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsiaasa imarisai piiarneqassapput, taamaattoq tak. imm. 6.
  Imm. 3.  Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsiat inummut inuussutissarsiuteqarnermi attaveqaqatigiinnermut atatillugu takkuttut pineqartumit taamaallaat peerneqarsinnaapput. 
  Imm. 4.  §§ 1-3-mi malittarisassat malillugit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit pisussaajunnaarsitsineq inuup digitalimik allakkerinerani allagarsianik piiaasoqassanngilaq.
  Imm. 5.  Inuup toqukkut qimagunnerani inuup digitalimik allakkerinerani allagarsiat imarisaasut namminerisamik ukiut 5-it qaangiuppata peerneqassapput, taamaattoq tak. imm. 6.
  Imm. 6. Inuup imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup assersuutigalugu pigisanik agguaassisarnermut eqqartuussivikkut uppernarsarsinnaappagu inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup atorunnaarnerata kingorna imaluunniit toqukkut qimagussimasup atorunnaartup pii imaluunniit toqukkut qimagussimasoq pii sinnerlugit iliuuseqarsinnaalluni, kingusinnerusukkut imm. 2-mi aalajangersarneqartut saniatigut piiaanissamut noqqaassuteqarsinnaavoq.
  Imm. 7. Kingusinnerusukkut piiaanissamut noqqaassuteqarneq www.sullissivik.gl-ikkut imaluunniit Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut allakkatigut allagaqarnikkut saqqummiunneqassaaq, aamma pigisanik agguaassisarnermut eqqartuussivikkut imaluunniit allatigut uppernarsaat ilanngunneqassaaq, tak. imm. 6, kiisalu § 3-mi allaqqasut malillugit kinaassutsimut uppernarsaatip assilinera.

 

Kapitali 8

Atulersinneqarnera

 

  § 15. Nalunaarut atuutilerpoq 21. januar 2021
  Imm. 2.  Pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat aamma atuarsinnaanermut qinnuteqaat atuutilerneraniit tunniunneqarsinnaapput.

 

  § 16.  Inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit aamma inuussutissarsiuteqarnermi attaveqaqatigiinneq pillugu suliaqartut Digitalimik Allakkerinermut pinngitsooratik ilanngunnissaat atuutilissaaq ulloq 1. marts 2021.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 20. januar 2021

 

 

 

Katti Frederiksen 

/                                        

Karsten Peter Jensen

Allakkiat