Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 1
1. apriili 2020
Atorunnaartut

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaat
(Tunillaassuinerup pinaveersaartinniarnerani siaruarnaveersaartinniarneranilu aamma sullissiniarnermi pisariaqartitat il.il. qulakkeerniarneranni iliuuseqartoqarsinnaanermut annertusaaneq)

§ 1

 

Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 20, 12. november 2001-imeersumi, Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaatigut nr. 16, 13. september 2006-imeersutigut, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 18, 27. november 2018-imeersutigut aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaatigut nr. 3, 2. marts 2020-meersutigut allanngortinneqartumi makku allanngortinneqarput:

 

1. § 2-p kingornatigut kapitali 1-imi ilanngunneqassaaq:

”  § 2 a.  Pisortani oqartussat ingerlatseqatigiiffiillu pisortanit pigineqartut Naalakkersuisut Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu pisussaaffimminnik piginnaatitaaffimminnillu ingerlatsineranni ikiussallugit pisussaaffiligaapput.
  Imm. 2.  Namminersorlutik ingerlatallit immikkorluinnaq pisoqartillugu aamma Naalakkersuisut aalajangersagaat erseqqinnerusut malillugit oqartussat suliaannut ikiuisinnaapput inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu.”

 

2. §§ 5-7 atorunnaarput, tullinnguuttullu ilanngunneqassapput:

”  § 5.  Tunillaassortunik nappaalanersuaqarnernut ataatsimiititaliarsuaq peqqusisinnaavoq kinaluunniit nappaammik nalinginnaasumik tamanut ulorianartumik nappaateqartoq taamatulluunniit nappaateqarsorineqartoq:
1)  Peqqissaanermik suliaqartumit misissortissasoq.
2)  Napparsimmavimmut imaluunniit uninngasarfimmut tulluartumut allamut unitsinneqassasoq.
3)  Uninngasarfimmut tulluartumut imminut mattutsissinnaasoq.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliarsuaq inummut imm. 1-imi taaneqartumik nappaateqartumut taamatulluunniit nappaateqarsorineqartumut pinngitsaaliinikkut katsorsaanissaq aallartinneqassaaq, nappaatip siaruarnera pinaveersaartinniarlugu siaruarnaveersaartinniarluguluunniit matussaaneq naammanngippat.

 

  § 6.  Naalakkersuisut nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaa pinaveersaartinniarlugu siaruarnaveersaartinniarluguluunniit tamanna pisariaqarpat, katerisimaartitsinerit, aaqqissuussinerit, pisussat il.il. ingerlanneqarnissaannut inerteqqutit pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput. Maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqartut illup iluani, silami, pisortat inuillu katerittarnerinut, pisunut il.il. tunngasinnaapput. Maleruagassat imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqartut inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut imm. 1-imi aalajangersakkat malinneqarneri nakkutiginiarlugit ininut allanullu isertoqarsinnaaneranut tunngasunik nakkutilliinissaq siunertaralugu eqqartuussiviit akuersiseqqaarnagit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 6 a.  Naalakkersuisut nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaa pinaveersaartinniarlugu siaruarnaveersaartinniarluguluunniit tamanna pisariaqarpat, pisortat suliffeqarfiutaannut il.il. isersinnaanermut inerteqquteqarneq killilersuinerluunniit pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 7.  Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq sumiiffiup, nappaammik nalinginnaasumik tamanut ulorianartumik pisoqarfiusup, nappaammik taama ittumik tunillaassuuffiuneranik tunillaassuuffiulersinnaaneranillu aarlerinartullip, matuneqarnissaanik peqqusisinnaavoq, taamaalilluni inoqatinik atassuteqartarnerit pisariaqarfiitigut pinngitsoortinniarneqassallutik.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut imm. 1 malillugu inerteqqutinik nalunaaruteqarsinnaanermut pisinnaatitaaneq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput, matumani sumiiffiup killeqarfiata nassuiarneqaqqissaarnera ilanngullugu. Naalakkersuisut inunnut, sumiiffimmi najugalinnut sumiiffimmiittunulluunniit, inerteqquteqarnerit pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu sulissutit sapinngisamik piaarnerpaamik atorunnaarsinneqassapput.”

 

3. § 8, imm. 2-tut ilanngunneqassaaq:

”  Imm. 2.  Nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinnera siaruarnaveersaartinniarneralu pisariaqalivippat, peqqinnissaqarfimmi katsorsarneqartut allat amerlassusiisa appartinnissaat siunertaralugu inuit aarlerinartorsiortut aalajangersimasut pinngitsaalisamik akiuussutissamik kapoorneqarnissaannik aallartitsinissaq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, matumani Nunatta Nakorsaaneqarfianit inassuteqartoqareerneratigut.”

 

4. § 11, imm. 3 imatut oqaasertalerneqassaaq:

”  Imm. 3.  Nappaatit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut uunga ilaasunik inuit nappaateqartut imaluunniit nappaammik taama ittumik tunillatsissimasorineqartut, pisortat angallassissutaannik atuisinnaanerat pillugu Tunillaassortunik nappaalanersuaqarneranut ataatsimiititaliarsuaq inerteqquteqarsinnaavoq.”

 

5. § 12-ip kingorna kapitali 3-mi una ilanngunneqassaaq:

”  § 12 a.  Nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinnera siaruarnaveersaartinniarneralu pisariaqalivippat, angallassissutinik pissarsinissamut inerteqquteqarneq imaluunniit killilersuineq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, matumani ilaasut amerlanerpaaffissaat aammalu inuit umiarsuarmeersut inunnik nunamiittunik ataatsimooqateqannginnissaat ilanngullugit. Oqaaseqatigiinni siullerni maleruagassat aalajangersarneqartut inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.

 

  § 12 b.  Nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinnera siaruarnaveersaartinniarneralu pisariaqalivippat, ininut isersinnaanermut atuisinnaanermulluunniit, inuussutissarsiortut atugaannik tamanillu orninneqarsinnaasunik, inerteqquteqarnermut imaluunniit killilersuinermut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, matumani isersinnaasut amerlanerpaanissaannik maleruagassanut ilaasut ilanngullugit. Oqaaseqatigiinni siullerni maleruagassat aalajangersarneqartut inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.

 

  § 12 c.  Nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinnera siaruarnaveersaartinniarneralu pisariaqalivippat, pisortat namminersortullu utoqqarnik paaqqinnittarfiinut napparsimmavinnullu taakkununngalu immikkut ilaatinneqartussaanngitsunut pulaartut isersinnaanerinut inerteqquteqarneq imaluunniit killilersuineq pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Maleruagassat oqaaseqatigiit siulliit naapertorlugit aalajangersarneqartut, inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.”

 

6. Kapitali 3-p kingorna ilanngunneqassaaq:

Kapitali 3 a

Pisortat pisussaaffimminnik saneqqutsinerat aamma inatsisit allat naapertorlugit inuit pisinnaatitaaffii kiisalu pilersuinermik qulakkeerineq

 

  § 12 d.  Naalakkersuisut pisortat pisussaaffiinik aamma inatsisini allani aalajangersarneqartut pillugit inatsisit allat naapertorlugit inuit pisinnaatitaaffiinik saneqqutsinissaq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, inatsisit allat imaluunniit inatsit alla naapertorlugu pisortanut aalajangiunneqarsimasut naapertorlugit, tamanna inunnut nalinginnaasumik tamanut tunillaassinnaasumik nappaammik tunillatsissimasunik katsorsaanissamut paaqqutarinninnissamullu piginnaasat qulakkeernissaat pisariaqarpat aamma pisussaaffiit pisinnaatitaaffiillu pineqartut, piginnaasatigut pisariaqartinneqartutut taaneqartunut atatillugu pingaaruteqannginnerusutut isigineqarsinnaasimappata.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut pisortat pisussaaffiinik aamma inatsisini allani aalajangersarneqartut pillugit inatsisit allat naapertorlugit inuit pisinnaatitaaffiinik saneqqutsinissaq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, inatsisit allat imaluunniit inatsit alla naapertorlugu pisortanut aalajangiunneqarsimasut naapertorlugit, pisuni makkunani:
1)  Saneqqutsineq pisariaqarpoq nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinneranut siaruarnaveersaartinneranullu.
2)  Saneqqutsineq pisariaqartinneqarpoq nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinneranut siaruarnaveersaartinneranullu suliniut malitsigisaattut aamma pisussaaffiit piginnaatitaaffiillu pineqartut tassunga atatillugu pingaaruteqannginnerusutut isigineqarsinnaappata.
3)  Nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnissaata pinaveersaartinneranik siaruarnaveersaartinniarneranillu suliniutit malitsigisaattut, pisussaaffiit pisinnaatitaaffiillu pineqartut eqquutsinnissaat ajornarsippat imaluunniit malinnissaat ajornakusoortorujussuuppat.

 

  § 12 e.  Inatsisit malillugit pisortanut atatillugu inuit pisussaaffimmik saneqqutsisinnaanerat pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tamanna inatsit una naapertorlugu suliniutit aallartinneqartut malitsigisaannik, pisussaaffimmik tassannga inuit eqquutsitsisinnaanerat ajornarpat imaluunniit ajornakuusoortorujussuuppat.

 

  § 12 f.  Pisuni nunami maani nappaatip nalinginnaasumik tamanut ulorianartup siaruarnerani imaluunniit siaruarnissaanut aarlerinartorsiorfiusumi, nioqqutissanik pilersuinerup qulakkeernissaa siunertaralugu suliniutit immikkut ittut pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Maleruagassat oqaaseqatigiit siulliit naapertorlugit aalajangersarneqartut, inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.”

 

7. § 17 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 17.  Kinaluunniit nunamut maannga tikittoq aammattaaq maleruagassanik §§-ini 5-12 f-imiittunik malinnittussaatitaavoq.”

 

8. § 21-p kingorna ilanngunneqassaaq:

”  § 21 a.  Nappaatinik inatsisartut peqqussutaanni § 2-mi ilaatinneqartunik aalajangersimasumik siaruaattoqarnissaa tuniluuttoqarnissaalu pinngitsoortinniarlugit inuit aamma inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu kiisalu oqartussaasut paasissutissiinissamik pisussaaffii pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 21 b.  Nappaatinik inatsisartut peqqussutaanni § 2-mi ilaatinneqartunik aalajangersimasumik siaruaattoqarnissaa tuniluuttoqarnissaalu pinngitsoortinniarlugu suliarinninneq pisariaqartinneqassappat, inuit pillugit paasissutissat suliarineqarnissaat pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.”

 

9. § 22 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 22.  Nappaatit tuniluuttut siammariartornerisa pinngitsoortinniarnissaat imaluunniit siammannginnissaat pisariaqalivippat, namminersortut pisortallu ulluunerani neqeroorutaat, atuarfiutaat, ilinniarfeqarfiutaat pissutsillu suliffeqarfiit allat atugaat pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, matumani matusigallarnissaq ilanngullugu. Nappaatit tuniluuttut § 2-mi ilaasunut aamma nappaatinut allanut tunillaassuussinnaasutut taaneqartunit allaanerusunut, sumiiffinni pineqartuni nappaatinik siaruaannikkut immikkut aarlerinaateqartitsinermik kinguneqarsinnaasunut maleruagassat taama ittut aamma atuutsinneqarsinnaapput.

  Imm. 2.  Naalakkersuisut pisunut imm. 1-imi taaneqartunut immikkorluinnaq ittunik iliuuseqarnissaq pillugu aalajangersaasinnaapput, taakkununnga ilaallutik pisariaqavissumik paarsisoqarnissaq, pisariaqavissumik atuartitsinissaq, uppernarsaatit, misilitsinnerit, soraarummeernerit, ilitsersuisarnerit tigusisarnerillu, ikiuutitut aningaasarsiat, akiliuteqartarnerit, tapiissutit il.il. pillugit maleruagassat. Maleruagassat oqaaseqatigiit siulliit malillugit aalajangersarneqartut inatsisinik allanik saneqqutsisinnaapput.”

 

10. § 27 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 27.  Inatsisartut peqqussutaat una malillugu suliniutinik ingerlassinissamut atugassanik imaluunniit taanna naapertorlugu aalajangerneqarsimasumik Naalakkersuisut inuit pigisaannik arsaarinninnissaq aallartissinnaavaat.
  Imm. 2.  Inatsisartut peqqussutaat una imaluunniit maleruagassat aalajangersarneqartut naapertorlugit inuit pigisaannik arsaarinninnermi, piginnittumut piginnittunulluunniit pineqartunut tamakkiisuusumik taarsiissuteqartoqassaaq.”

 

11. § 28 atorunnaarsinneqarpoq.

 

12. § 29 ima oqaasertalerneqassaaq:

”  § 29.  Pinerluttulerinermut inatsimmi pineqaatissiissutaasinnaasut malillugit pineqaatissiisoqarsinnaavoq makkuninnga unioqqutitsisoq:
1) § 21-mik unioqqutitsisoq,
2) § 5, § 7 imm. 1 ,§ 11, imm. 2 aamma 3 , § 12, imm. 1 kiisalu § 16, imm. 1 malillugit inerteqqutinik unioqqutitsisut imaluunniit peqqusinernik malinninngitsut.
  Imm. 2.  Inatsisartut peqqussutaat una malillugu najoqqutassat suliarineqartut Kalaallit Nunaannut Pinerluttulerinermik Inatsit malillugu pineqaatissiinerit aalajangersarneqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Ingerlatseqatigiiffiit il.il (inatsisitigut pisinnaatitaasut) pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaatinneqarsinnaapput, Kalaallit Nunaannut Pinerluttulerinermut inatsimmi kapitali 5-imi aalajangersakkat malillugit.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat una saqqummiussinerup aqaguani atulersinneqassaaq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut Namminersorlutik Oqartussat sinnerlugit danskit naalakkersuisuinut oqaaseqaateqarnissaminnut piginnaatinneqarput inatsisartut peqqussutaanni pineqartut malillugit, matumani naalagaaffeqatigiinnermi inatsisigineqartut tulluarsarnissaannut tunngatillugu.
  Imm. 3.  Nappaatit tunillaassortut akiorniarlugit iliuutsit pillugit Inatsisartut peqqussutaat kingusinnerpaamik 31. december 2021-mi atorunnaassaaq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 1. april 2020

 

 

Kim Kielsen