Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 42
11. novembari 2020
Atuuttut

Tapiissutitalimmik illulianik iluarsaassinermut, pitsanngorsaanermut alliliinermullu tapiisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 39, 23. november 2017, § 24b, imm. 4 kingusinnerusukkut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 36-kkut, 28. november 2019-imeersukkut allannguuteqartinneqartoq naapertorlugu aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Tapiissutit

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsi tapiissutitalimmik illuliat inuulluataarniutitaqanngitsunik aammalu atortulersuutit atorneqartut nalinginnaasut atorlugit iluarsaannissaannut, pitsanngorsarnissaannut allineqarnissaannulluunniit tapiissuteqarsinnaavoq. Tapiissutit pilersaarusiornermut, nakkutilliinermut, atortussanik pisinermut sanasunullu aningaasartuutinut atugassatut tunniunneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Tapiissutit iluarsaanneqarnissamut, pitsannguinissamut allilerinissamulluunniit, taamaalillunilu inissiap aallaqqaammut pitsaassuserisaata atuutsiinnarniarneranut, aammalu inissiap maanna pitsaassuserisaanut atorsinnaassusianullu naleqqunnissaanut iluaqutaasumik tapiissuteqartoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Inissianut ukiumi qinnuteqarfiusumi februaarip ulluisa aallaqqaataat ukiut 20-t inorlugit sioqqullugu sananeqarsimasunut atorneqalersimasunullu, inissianik iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamullu tapiissuteqartoqarsinnaanngilaq.

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsi ukiumut aningaasaliiffiusumut missingersuutini, kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimasuni tapiissutissanut aningaasaliissutissanik immikkoortitsissaaq. Ukiumut aningaasaliiffiusumut aningaasaliissutissat, kommunalbestyrelsip akuerisaasa iluanni aningaasaliissutinit tapiissutissanik neriorsuuteqartoqarsinnaavoq.

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsip tapiissutissatut aningaasaliissutaannit minnerpaamik 50 %-it qalissiat, silami iikkat, oqorsaatit kiisalu imermut, kiassarnermut kuuffeqarnermullu atortulersuutit atorlugit iluarsaassinissamut pitsanngorsaanissamullu tapiissutinik qinnuteqaatinut atorneqassapput, taamaattorli tak. imm. 2. Aningaasaliissutit sinneri iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamullu tapiissutinik qinnuteqaatinut allanut atorneqassapput.
  Imm. 2.  Qalissiat, silami iikkat, oqorsaatit kiisalu imermut, kiassarnermut kuuffeqarnermullu atortulersuutit atorlugit iluarsaassinissamut pitsanngorsaanissamullu tapiissutinik qinnuteqaatit naammattut tiguneqarsimanngippata, aningaasaliissutit sinneri iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamulluunniit qinnuteqaatinut allanut atorneqarsinnaapput.

 

Kapitali 2
Qinnuteqaatit tapiiffisineqarnissamullu neriorsuutit

 

  § 4.  Inissianik iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamulluunniit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit allaganngorlugit kommunimi illup inissisimaffigisaani kommunalbestyrelsimut nassiunneqassapput.

 

  § 5.  Ukiumi aningaasaliiffiusumi februaarip ulluisa aallaqqaataat tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaateqarnissamut killigitinneqarpoq. Qinnuteqaatit tiguneqartut ataatsimoortillugit kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput tulleriiaarneqassallutillu. Killigititaasup qaangiutereernerani qinnuteqaatit itigartinneqassapput, taamaattorli tak. imm. 2-3.
  Imm. 2.  Tapiiffigineqarnissamik qinnuteqaatit, ukiumi aningaasaliiffiusumi februaarip ulluisa aallaqqaataata kingorna tiguneqartut tiguneqarnerisa tulleriinneri malillugit, aammalu aningaasaliissutissat missingersuutinut, kommunalbestyrelsip akuerisaannut ilaatinneqarsimappata suliarineqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Qinnuteqaatit, ukiumi aningaasaliiffiusumi februaarip ulluisa aallaqqaataata kingorna tiguneqartut, qaliap imaluunniit silami iikkat ussiillisimappata, imaluunniit imermut, kiassarnermut kuuffeqarfimmullu atortulersuutit ajutoorfiusimappata tassanngaannartumik pitsanngorsaanissamut iluarsaassinissamulluunniit tunngasut suliarineqarsinnaapput, aningaasaliissutissat missingersuutinut, kommunalbestyrelsip akuerisaanut ilaatinneqarsimappata.

 

  § 6.  Tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
1)  Iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamulluunniit kissaatigisamut nassuiaat.
2)  Inissiaq pillugu nassuiaat, tassunga B-nr., pisoqaassusia, angissusia pitsaassusialu.
3)  § 7 naapertorlugu suliassamut aningaasartuutissanut tamarmiusunut missingiut neqeroorulluunniit.
4)  Kommunalbestyrelsimit nunaminertamut inniminniineq imaluunniit nunaminertamik atugassiineq, suliassami pineqartumi nunaminertamik atugassinneqarnissaq pisariaqartinneqarpat.
5)  Nammineerluni aningaasaliissuteqartoqassappat tassunga uppernarsaat.
6)  Qinnuteqartup inoqutaasalu najugaqarfiannut uppernarsaat.
7)  Ukiuni akileraarfiusuni marlunni kingullerni qinnuteqartup inoqutaasalu akissarsiaasa naatsorsorneri.
8)  Qinnuteqartup inoqutaasalu qaammatinut pingasunut kingullernut akissarsiaasa allagartaat.

9)  Sillimmasiinermut atuuttumut akiliisimanermut uppernarsaat.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip qinnuteqartoq peqqusinnaavaa, paasissutissanik uppernarsaatinillu, tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatip suliarineqarneranut atugassanik nassiusseqqullugu. Qinnuteqartoq paasissutissanik uppernarsaatissanillu, qaammatisiutit malillugit ullunik 14-init ikinnerunngitsunik piffissaliinerup iluani nassiussisimanngippat, kommunalbestyrelsi tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaammut itigartitsisinnaavoq.
  Imm. 3.  Tapiiffigineqarnissamut qinnuteqarnermi qinnuteqarnermut immersugassaq, kommunalbestyrelsimit akuerineqartoq atorneqassasoq kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq.

 

  § 7.  Suliassami aningaasartuutissanut tamarmiusunut missingersuutit imaluunniit neqeroorut sanaartornermik ilisimasalimmit suliarineqarsimassaaq, aammalu tassani pilersaarusiorneq nakkutilliinerlu, atortussat pisiassat sanasunullu aningaasartuutissat immikkoortiterneqarsimassapput.

 

  § 8.  Kommunalbestyrelsi neriorsuummik nalunaaruteqannginnermini, uku pillugit INI A/S-ip oqaaseqaataanik pissarsiniassaaq:
1) ukiumi qinnuteqarfiusumi februaarip ulluisa aallaqqaataat sioqqullugu qaammatit 60-it kingulliit iluanni inissiami, tapiissuteqartoqarnissaanik qinnuteqaateqarfiusumi iluarsaassinermut, pitsanngorsaanermut alliliinermulluunniit Namminersorlutik Oqartussanit tapiisoqarsimanersoq, aamma
2) inissiami maanna piginnittoq taarsigassarsisoralugu Namminersorlutik Oqartussanit taarsigassarsianik ingerlasoqarnersoq imaluunniit naammassereersunik taarsigassarsisoqarsimanersoq.

 

  § 9.  Kommunalbestyrelsi Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi nalunaarsuinermut allattaaviup naqinneranik, qinnuteqartup inissiamik atuisinnaatitaaneranut uppernarsaatissamik pissarsiniassaaq.

 

  § 10.  Kommunalbestyrelsip pisariaqartitsineq malillugu sumiiffimmi tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaateqarfiusumi inissiaq qularnaveeqqusiullugu aningaasaateqarfimmit imaluunniit realkredit-imit taarsigassarsisoqarsinnaanersoq pillugu, tamanut atuuttussamik Grønlandsbanken A/S aamma Bank Nordik oqaaseqartissavai.

 

 § 11. Tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaat kommunalbestyrelsimit akuerineqarpat, tapiissuteqarnissamut neriorsuut nalunaarutigineqassaaq. Tapiissuteqarnissamut nalunaarummi suliassat suut neriorsuummi pineqarnersut aningaasartassaasalu amerlassusii allanneqassapput.
  Imm. 2.  Tapiissuteqarnissamut neriorsuummi pilersaarusiornermut nakkutilliinermullu, atortunut pisiassanut aamma sanasunut aningaasartuutissanut tapiissutissat immikkoortiterneqassapput. Suut tapiiffigineqartussatut neriorsuuteqarfigineqassanersut aammalu aningaasartassaat qanoq amerlatigissanersut pillugu kommunalbestyrelsi aalajangiissaaq.

  Imm. 3.  Tapiissutissamut inaarutaasumut akilerneqartussamut suliassat allat ilaatinneqarsinnaanngillat, imaluunniit aningaassat tapiiffigineqarnissamut neriorsuummi aningaasartaliussanit qaffasinnerusinnaanngillat. Aningaasartuutaanerusussat inissiamik, tapiissuteqarnissamut qinnuteqarfiusumik piginnittumit akilerneqassapput
.

 

  § 12.  Suliassat tapiissuteqarnissamut neriorsuummi pineqartut ukiumi aningaasaliiffiusumi aallartinneqarsimassapput naammassineqarsimassallutillu. Taamaaanngippat tapiissuteqarnissamut neriorsuut siumut ilisimatitsinertaqanngitsumik atorunnaassaaq.

  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi pisuni immikkut ittuni piffissaliussamik saneqqutsinissamut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq. Pissutsit immikkut ittut tassaasinnaapput atortussanik atorneqartussanik tunniussinngitsoorneq imaluunniit tunniussinissamut kinguaattoorneq, suliassap annertussusia assigisaaluunniit. Allattorneqartut tamakkiisumik matussusiinngillat.

 

Kapitali 3
Tapiissutinik akiliisarneq

 

  § 13.  Qinnuteqartoq sanasumut imaluunniit sanasunut suliaqartuusunut aningaaserivimmiit akiliinermut uppernarsaatinik, akiligassiissutip normuanik innersuussiviusumik ilanngussisimanngippat, tapiissutissat sanasumut imaluunniit sanasunut suliaqartuusunut akilerneqassapput.

  Imm. 2.  Tapiissutit akilerneqarnissaannut qinnuteqaat sanaartornermut naatsorsuutinut ilanngunneqassaaq, tassanilu suliat, neriorsuummut atasut immikkoortiterneqassapput, aammalu sanasumit imaluunniit sanasunit suliaqartuusunit uppernarsarneqassallutik.

 

Kapitali 4
Atuutilerfia aamma ikaarsaarnermut aalajangersakkat

 

  § 14.  Nalunaarut manna 1. december 2020-mi atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Nalunaarut piffissami atuutsitsilerfiusumi tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatinut ingerlasunut, sulilu aalajangiiffigineqanngitsunut atuuppoq.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi pisariaqartillugu tapiiffigineqarnissamut qinnuteqaatini ingerlasuni, kommunalbestyrelsi qinnuteqaammik suliaqarsinnaassappat paasissutissat uppernarsaatissalluunniit amigaataasinnaasut pillugit qinnuteqartumut ilitsersuisassaaq.

 

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 11. november 2020

 

 

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

Ruth Lindhardt