Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 34
23. septembari 2020
Atuuttut

Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit inunnik pisussaajunnaarsitsineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Pisortani Digitalimik Allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 14, 8. juni 2017-imeersumi § 10, imm. 1 aamma 2, § 11, imm. 2 aamma § 17, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1

Atuuffia il. il.

 

  § 1.  Kapitali 2-mi malittarisassat malillugit inuit ataasiakkaat Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamut pisussaajunnaarsinneqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Kommunimut takkunnermi inuit ataasiakkaat inuup allat allakkanik atuarsinnaaneranik pisinnaatitsineq nalunaarummi atuuffeqartinneqarpoq, tak. § 10.
  Imm. 3.  Inuup toqukkut qimagunnerani Pisortani Digitalimik Allakkerinerup imarisaasa nungutissinnaaneri nalunaarummi atuuffeqartinneqarpoq.

 

Kapitali 2

Pisortani Digitalimik Allakkerinermut inuit ataasiakkaat ilanngunnerinit pisussaajunnaarsitsineq

 

Pisussaajunnaarsitsinissamut piumasaqaatit

 

  § 2.  Inuk Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnissamit pisussaajunnaarsinneqarsinnaavoq pineqartup pisussaajunnaarsinneqarnissamut tunngavilersuutit ikinnerpaamik tullinnguuttuni ataatsimi ilaalluni uppernarsaanermigut atsiorsimaguni:
1)  1. januar 1951 sioqqullugu inunngorsimalluni.
2)  Eqqarsarsinnaassutsikkut imaluunniit timikkut piginnaasat annikillisimasut kingunerisaanillu Pisortani Digitalimik Allakkerinermik atuisinnaajunnaarsimalluni.
3)  Angerlarsimaffimmi, sumiiffimmi imaluunniit suliffimmi qarasaasiamut imaluunniit elektronikkikkut atortorissaarutinut allanut internetimut attaveqartitsisumut periarfissaqanngikkuni. 
4)  Nuussimasutut imaluunniit Kalaallit Nunaanniit allamut nuussimasutut Inuit qitiusumik nalunaarsorsimaffianni (CPR) taamatut nalunaarsorsimaguni.
5)  Pineqartoq Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartutut imaluunniit aalajangersimasumik tamaaniittutut nalunaarsorsimajunnaarsimaguni, tak. Inuit qitiusumik nalunaarsorsimaffiat pillugu nalunaarummi § 6, imm. 1 aamma 2, kisianni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqanngitsutut nalunaarsorsimaguni, tak. Inuit qitiusumik nalunaarsorsimaffiat pillugu nalunaarummi § 6, imm. 4.
6)  Pineqartoq oqaatsitigut kalaallisoorsinnaannginnermigut, danskisoorsinnaannginnermigut tuluttoorsinnaannginnermigullu Pisortani Digitalimiik Allakkerinermik atuinissamut ajornakusoortitsisumik aporfeqaruni.
7)  Pineqartup atsiornermik digitaliusumik pissarsinissaq ajornakusoortikkuniuk, assersuutigalugu danskit aallartitaqarfiani NemID-mik tunniussiffiusinnaasumut ungasissumi nunani allamiinneq peqqutaalluni.
8)  Pineqartup najugaqarfia internetimut attaveqarfiunngippat.

 

Pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqarneq

 

  § 3.  Pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqarusuttoq kommunimut inuit allattorsimaffiat malillugu nalunaarsorsimaffigisaminut imaluunniit kingullermik nalunaarsorsimaffigisimasaminut saaffiginnissuteqassaaq.
  Imm. 2.  Inuk inuit aqqinik allattorsimaffiani kommunit agguataarnerisa avataaniittoq allakkamik imaluunniit sullissivik.gl-ikkut digitalimik nassiussinikkut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnissaaq, tak. § 4.
  Imm. 3.  Qinnuteqaat ilanngussaq 1-imi pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqaammut immersugassatut takutinneqartumi tunniunneqassaaq
  Imm. 4.  Inuit pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqarnermut atatillugu kinaassutsimut uppernarsaat assitalik atuuttoq takutissavaat, taamaattoq tak. imm. 5. Kinaassutsimut uppernarsaatit atuuttut makkuupput:
1)  Biilernermut allagartaq nunami EU/EØS-imi, Kalaallit Nunaanni imaluunniit Savalimmiuni atulersinneqarsimasoq.
2)  Pas-i inuup pineqartup nunagisaani pisortatut oqartussaasuni atullersinneqarsimasoq.
3)  Forsvaret-ip kinaassutsimut uppernarsaataa Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
4)  NATO-pas-i.
5)  Politiit kinaassutsimut uppernarsaataat Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
6)  Najugaqarnissamik akuersissut imaluunniit najugaqarnissamik allagartaq assitalik Danmarkimi atulersinneqarsimasoq.
7)  Danskit aningaaseriviani kinaassutsimut uppernarsaataat.
8)  Nuna tamakkerlugu kinaassutsimut uppernarsaat assitalik pineqartup nunaani pisortatut oqartussaaffeqarfinni atulersinneqarsimasoq, aamma nunani Schengenimi angalanermi uppernarsaatitut atorneqarsinnaasoq.
  Imm. 5.  Inuup pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqartup normua kinaassutsimut uppernarsaatitut assimi ilaanngippat, kinaassutsimut uppernarsaatip assitallip saniatigut kinaassutsimut uppernarsaat alla inuup normuanik takussutissartalik takutinneqassaaq.
  Imm. 6.  Kinaassutsimut uppernarsaat assitalik takutissinnaanngikkaanni, kinaassutsimut uppernarsaatit assigiinngitsut marluk nassarneqassapput, aappaani pineqartup inuttut normua takuneqarsinnaassalluni. Kinaassutsimut uppernarsaat tassaasinnaavoq:
1) Najugaqarnermut uppernarsaat.
2) Kuisinnermut allagartaq imaluunniit atinut uppernarsaat.
3) Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit ukiumut ukiumoortumik nalunaarusiaq kingulleq imaluunniit siumoortumik nalunaarusiaq.
4) Pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqarnermut uppernarsaat nutaannginneq qaammatini pingasuni pisoqaassuseqassaaq.

 

Pisinnaatitsilluni pisussaajunnaarsinneqarnissamik qinnuteqarneq

 

  § 4.  Inuk pineqartoq pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaammut immersugassatut ilanngussaq 1-imi takutinneqartumi inuup pisussaajunnaarsitsinermut (pisinnaatitsisup) qinnuteqartoq sinnerlugu pisussaajunnaarsitsinermut pisinnaatinneqarnermigut qinnuteqaateqarsinnaavoq. Immersugassaq pisinnaatitsisumit atsiorneqarsimassaaq, matumani pisinnaatitsinermut uppernarsaat immersugassamiittoq pisinnaatitsisup atsiorsimassavaattaaq.
  Imm. 2.  Pisinnaatinneqartoq pisinnaatitsisup CPR-imi najugaqartutut nalunaarsorsimaffigisaani imaluunniit nalunaarsorsimaffigisimasaani kingullermi kommunimut takkunnermigut pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat tunniutissavaa.
  Imm. 3.  Pisinnaatinneqartoq kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsissaaq, tak. § 3, imm. 4-6, kiisalu pisinnaatitsisoq sinnerlugu pisinnaatinneqarnini uppernarsaat atsiorsimasaq nassassallugu. Pisussaajunnaarsinneqarnissamut noqqaassummut immersuiffissaq ilanngussaq 1-imi takuneqarsinnaasutut pisinnaatitsineq tunniunneqassaaq. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik pisinnaatinneqarsimaguni, pisinnaatinneqarluni takkuttoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmeersuunini uppernarsassavaa, assersuutigalugu inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmut isissutini atorlugu.
  Imm. 4. Pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqarneq sullissivik.gl-ikkut digitalimik pisinnaavoq. Qinnuteqarneq digitalimik pissappat, qinnuteqartitsisup nammineq digitalimik atsiornini atorlugu kinaassutsini uppernarsassavaa. Qinnuteqartitsisoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviuppat, inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup sulisumi digitalimik atsiornera atorlugu kinaassutsimik uppernarsaasoqassaaq.
  Imm. 5.  Inuk inuunermi tamaat nukillaangalersimanini imaluunniit assingisaanik inissisimalersimanini peqqutigalugu nammineerluni takkussinnaanngikkuni aamma pisinnaatitsisinnaanngikkuni, pisussaajunnaarsitsinermut uppernarsaammik atsiornertaqanngitsumik pisussaajunnaarsitsinermut kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq. Aalajangiineq pineqartup inissisimaneranik kommunip ilisimasaqarfiginera tunngavigalugu aalajangiisoqassaaq.
  Imm. 6.  Inuk pinerluttulerinermi isumaginnittoqarfiup inissiisarfiisa ilaaniinnera peqqutigalugu takkussinnaanngikkuni aamma pisinnaatitsisinnaanngikkuni, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi isumaginnittoqarfik inuk sinnerlugu pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqarsinnaavoq, tak. § 2. Qinnuteqaat kommunalbestyrelsip innersuussineratigut digitaliusumik imaluunniit allakkatigut kommunimut pineqartup inuit allattorsimaffiat malillugu nalunaarsorsimaffigisaanut imaluunniit kingullermik nalunaarsorsimaffigisimasaanut tunniunneqassaaq.

 

Pisussaajunnaarsitsineq pillugu aalajangiineq

 

  § 5.  Qinnuteqaatitut tunniunneqartoq kinaassutsimullu uppernarsaatitut takutinneqartoq tunngavigalugu pisussaajunnaarsitsinermut kommunalbestyrelsi aamma Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik aalajangiissapput, tak. § 3, imm. 1 aamma 2
  Imm. 2.  Aalajangiinissaq pitinnagu sukumiisumik naliliisoqareerneratigut inuup Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsiassani pillugit pisussaajunnaarsitsinissaq pinnagu tigusinnaaniassammagit kommunalbestyrelsi aamma Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik ikiuullutillu ilitsersuissapput, tak. § 3, imm. 1 aamma 2.
  Imm. 3.  Pisussaajunnaarsitsineq Pisortani Digitalimik Allakkerinermi nalunaarsorneqassaaq
  Imm. 4.  Pisussaajunnaarsitsinermut piumasaqaatit naammassineqanngippata, pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaatip itigartitsissutigineqarnera qinnuteqartumut nalunaarutigineqassaaq.
  Imm. 5.  Imm. 4 malillugu aalajangiinerit allaffissornikkut oqartussaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.

 

  § 6.  Pisussaajunnaarsitsineq ullormit nalunaarsuiffimmit piffissalerneqanngitsumik atuutissaaq.

 

Kapitali 3

Allagarsiat ammarneqanngitsut

 

  § 7.  Inuup digitalimik allakkeriviani allagarsiat ammarneqanngitsut annertussusaat kommunalbestyrelsimut paasissutissiissutigeqqusinnaavai. Pineqartup imaluunniit pisinnaatinneqartup ammartuinermi najuunnissaq piumasarisinnaavaa. Pineqartup kommunalbestyrelsip pisinnaatinneqarnissaa kissaatiginngippagu digitalimik allakkerivimmi allagarsiat ammarneqanngitsut kommunalbestyrelsimit paasissutissiissutigineqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Inuup imaluunniit taassuma pisinnaatitaata taamaattoqassasoq kissaatigippagu, allagarsiat ammarneqanngitsut pineqartup inuit allattorsimaffiat malillugu najugaanut nassiunneqassasut kommunalbestyrelsip isumagissavaa
  Imm. 3.  Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersarneqartutut kommunip agguataarneqarnerata avataani inuit aqqisa allattorsimaffianni inunnut allagarsiat ammarneqanngitsut pillugit isumagissavaat.

 

Allagarsiat inunnut Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimanngitsunut

 

  § 8.  Inuk pisussaajunnaarsinneqarsimappat imaluunniit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut allatigut ilanngussimanngippat, nassiussisup allagarsiat pappialanngorlugit imaluunniit allatigut pineqartumut nassiunneqarnissai isumagissavai.

 

 

Kapitali 4

Inunnik Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimanngitsunik nammineq piumassutsimik ilanngunneq

 

  § 9.  Pisortani Digitalimik Allakkerinermut pinngitsoorani ilanngunnissamut pisussaajunnaarsinneqartoq Pisortani Digitalimik Allakkerinermut atsiorneq digitaliusoq atorlugu iseriarluni nammineq piumassutsimik ilanngunnermigut ilanngussinnaavoq.
  Imm. 2. Inuup ilanngunnera imm. 1 malillugu pisussaajunnaarsitsinneqarnera atorunnaarsinneqassaaq.
  Imm. 3.  Pineqartup nammineq piumassutsimik ilanngunnermi kingorna pisussaajunnaarsinneqarnissamik kissaateqaleruni, pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat nutaaq nassiuteqqissavaa. Qinnuteqaat tunniunneqassaaq taavalu §§ 2-6-imi malittarisassat malillugit suliarineqassalluni.

 

Kapitali 5

Inuup allap allakkanik atuarsinnaaneranik pisinnaatitsineq

 

  § 10.  Inuk Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimasut inuup inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimaneq malillugu kommunerisaanut imaluunniit kingullermik kommunerisaanut saaffiginnissuteqarnikkut inuit imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut imaluunniit tassanngaanniit nassiunneqartut atuarsinnaaneranik akuersisinnaapput.
  Imm. 2.  Inuit kommunip agguataarneqarnerisa avataaniittut Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngussimasut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnissuteqarnermikkut Pisortani Digitalimik Allakkerinermi pineqartumut aamma pineqartumit allakkanik nassiussanik inummut allamut imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut atuarsinnaanermik pisinnaatitsisinnaapput.
  Imm. 3.  Inuup atuarsinnaanermut akuerisaasup § 3-mi allaqqasut malillugit kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsissaaq. Atuarsinnaanermik akuerineqartup aqqa aamma inuttut normua imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup aqqa aamma CVR-normua pineqartup paasissutissiissutigissava.
  Imm. 4.  Inuup pisinnaatitsinermigut kommunimut ornigutsitsilluni orniguttoq imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmeersoq atuarsinnaanermut akuerisinnaavaa. Takkuttup pisinnaatinneqarnini kiisalu kinaassutsimut uppernarsaatini § 3-mi allaqqasut malillugit takutissavai. Inatsisit naapertorlugit ingerlatsivik pisinnaatinneqarsimaguni, pisinnaatinneqarluni takkuttoq inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmeersuunini uppernarsassavaa, inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmut isissutini atorlugu. Pisinnaatitsineq ilanngussaq 2-mi immersugassamut innersuunneqartumi atuarsinnaanermut akuerineqarneq pillugu tunniunneqarsinnaavoq. Pisinnaatitsinermut uppernarsaatitut takutinneqartup atorneqarnera pinnagu kommunalbestyrelsi allatut takutitsilluni pisinnaatitsineq akuerisinnaavaa.
  Imm. 5.  Atuarsinnaanermut akuersissut imm. 1 malillugu inunnut imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut assigiinngitsunut tunniunneqarsinnaavoq. Taamaattoq atuarsinnaanermut akuersissutit amerlanerpaamik 10-t nalunaarsorneqarsinnaapput.
  Imm. 6.  Atuarsinnaanermut akuersissut Pisortani Digitalimik Allakkerinermi elektronikkimik nalunaarsorneqassaaq atuutissaarlu utertinneqarnissaata imaluunniit peerneqarnissaata tungaanut tak. imm. 6.
  Imm. 7.  Atuarsinnaanermut akuersissummik tunniussisoq, tak. imm. 1, kommunimut takkulluni qaqugukkulluunniit akuersissut taanna utertissinnaavaa kinaassutsimullu uppernarsaat takutissallugu § 3-mi allaqqasut naapertorlugit, imaluunniit pineqartup nammineerluni Pisortani Digitalimik Allakkerinermut iseriarluni atsiorneq digitaliusoq atorlugu atuarsinnaanermut akuersissut peersinnaallugu. Inuup allap takkulluni pisinnaatinneqarnerminullu akuersissummik kiisalu kinaassutsimut uppernarsaammik § 3-mi allaqqasut naapertorlugit takutitsilluni atuarsinnaanermut akuersissut utertissinnaavaa. Utertitsineq Pisortani Digitalimik Allakkerinermi elektronikkikkut nalunaarsorneqassaaq.
  Imm. 8.  Atuarsinnaanermut akuersissummik tunineqartup digitalimik allakkerinermi atuarsinnaallunilu aaqqissuussisinnaavoq, matumani digitalimik mappit ilanngullugit.
  Imm. 9.  Atuarsinnaanermut akuersissummik tunineqartup atuarsinnaanermut akuersissut pineqartumut tunniunneqartoq naapertorlugu peersinnaavaa.
  Imm. 10.  Atuarsinnaanermut akuersissut inatsisit naapertorlugit ingerlatsivinnut tunniunneqartoq imaapportaaq, inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup toqqassavaa atuarsinnaanermut akuersissut inatsisit naapertorlugit ingerlatsivimmi inummut imaluunniit inunnut Pisortani Digitalimik Allakkerinermi digitalimik allakkerivimmik akuerisaasutut atuisinnaasunut tamanut tunniutissanerlugu.
  Imm. 11.  Inuup atuarsinnaanermut akuersissut allamut tunniussimagaluarpaguluunniit, digitalimik allakkerineq atuarsinnaanermut akuersissummik tunniussisumut apuussimasutut isigineqassaaq. Inuup pineqartup digitalimik allakkerinermi atuarsinnaanermut akuersissut kimut tunniutissanerlugu nammineq akisussaaffigivaa.

 

Kapitali 6

Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsianik piiaaneq

 

  § 11.  Pisortani Digitalimik Allakkerinermi allagarsiat inummut takkuttut pineqartumit taamaallaat peerneqarsinnaapput
  Imm. 2.  §§ 2-5imi malittarisassat malillugit Pisortani Digitalimik Allakkerinermut ilanngunnermit pisussaajunnaarsitsineq inuup digitalimik allakkerinerani allagarsianik piiaasoqassanngilaq.
  Imm. 3.  Inuup toqukkut qimagunnerani inuup digitalimik allakkerinerani allagarsiat imarisaasut namminerisamik ukiut 5-t qaangiuppata peerneqassapput, taamaattoq tak. imm. 4.
  Imm. 4.  Inuup imaluunniit inatsisit naapertorlugit ingerlatsiviup assersuutigalugu pigisanik agguaassisarnermut eqqartuussivikkut uppernarsarsinnaappagu toqukkut qimagunnerup kingorna toqusup pii sinnerlugit iliuuseqarsinnaalluni, kingusinnerusukkut imm. 3-mi aalajangersarneqartut saniatigut piiaanissamut noqqaassuteqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Kingusinnerusukkut piiaanissamut noqqaassuteqarneq www.sullissivik.gl-ikkut imaluunniit Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmut allakkatigut allagaqarnikkut saqqummiunneqassaaq. Uppernarsaat imm. 4-mi taaneqartoq ilanngullugu nassiunneqassaaq.

 

Kapitali 7

Atulersinneqarnera

 

  § 12.  Nalunaarut atuutilerpoq tamanut saqqummiunneqarnerata aqaguani. 
  Imm. 2. Pisortani Digitalimik Allakkerinermut pinngitsoorani ilanngunneq atuutilerpoq 1. januar 2021.

 

  § 13.  Pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqaat aamma atuarsinnaanermut qinnuteqaat atuutilerneraniit tunniunneqarsinnaapput, tak. § 12, imm. 1
  Imm. 2.  Pisortani Digitalimik Allakkerinermut pinngitsoorani ilanngunnissamut atuutilernissaa sioqqullugu pisussaajunnaarsitsinermut qinnuteqarneq, tak. § 12, imm. 2, pissaaq
1) ulloq 1. januar 2021-mi 30-t inorlugit ukiulinnut ulloq 31. oktober 2020-mi,
2) ulloq 1. januar 2021-mi 50-it inorlugit ukiulinnut ulloq 30. november 2020-mi aamma
3) ulloq 1. januar 2021-mi 70-it inorlugit ukiulinnut ulloq 31. december 2020-mi.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 23. September  2020

 

 

Karl Frederik Danielsen

/

Karsten Peter Jensen

Allakkiat