Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 10
12. juuni 2019
Atuuttut

Pinngitsuuisinnaajunnaarnermik katsorsaasarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaat

 

Ka­pi­ta­li 1

A­tuut­sin­ne­qar­fi­a nassuiaatillu

 

  § 1.  I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saat man­na pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­ner­mut a­tuup­poq.

  Imm. 2.  I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­neq i­ma­tut paa­si­ne­qas­saaq i­mi­gas­sa­mik, hashi­mik, aan­nga­jaar­ni­u­ti­nik al­la­nik, a­ni­ngaa­sa­noo­ra­jun­ner­mik ta­ma­tu­mun­nga­lu eq­qaa­nar­tu­nik a­tor­ner­lu­i­neq aam­ma pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­neq.

 

  § 2.  I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni kom­mu­ni na­ju­ga­qar­fik i­ma­tut paa­si­ne­qas­saaq kom­mu­ni i­nuup aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik a­nger­lar­si­maf­fe­qar­fi­a aam­ma i­nu­it al­lat­tor­si­maf­fi­an­nut al­lat­sin­ne­qar­fi­gi­saa, taa­maat­tor­li tak. § 3, imm. 2.

  Imm. 2.  I­nu­it paaqqinnittarfinnut, i­la­qu­ta­riin­nut allanut, paaqqutarinninnermut im­mik­koor­tor­ta­qar­fin­nut as­si­gi­saan­ni­luun­niit o­qar­tus­saa­sut aaq­qii­ne­rat tun­nga­vi­ga­lu­gu i­nis­sin­ne­qar­si­ma­sut kom­mu­ni at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sar­tik pi­giin­nas­sa­vaat, tas­sa i­nis­sin­ne­qar­ne­rup si­or­na­ti­gut aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik a­nger­lar­si­maf­fe­qar­fi­gi­si­ma­sar­tik aam­ma i­nu­it al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni al­lat­sin­ne­qar­fi­gi­si­ma­sar­tik.

 

Ka­pi­ta­li 2

Pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­neq

 

  § 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saat man­na tun­nga­vi­ga­lu­gu i­nun­nut Ka­laal­lit Nu­naan­ni i­nu­it al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni na­lu­naar­sor­ne­qar­si­ma­sunut aam­ma aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik na­ju­ga­qar­tu­nut a­ke­qan­ngit­su­mik pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut kat­sor­sar­tin­nis­sa­mik ne­qe­roo­ru­te­qar­sin­naap­put, taa­maat­tor­li tak. imm. 2.

  Imm. 2.  I­nu­it aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik na­ju­ga­qar­tuun­ngit­sut aam­ma Ka­laal­lit Nu­naan­ni i­ma­luun­niit nu­na­mi al­la­mi i­nu­it al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni na­lu­naar­sor­si­man­ngit­sut, imm. 1-i­mi aa­la­ja­nger­sa­gaq a­peq­qu­taa­tin­na­gu, I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saat man­na tun­nga­vi­ga­lu­gu i­ki­or­ne­qar­nis­sa­min­nut ne­qe­roor­fi­gi­ne­qar­sin­naap­put pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut qin­nu­te­qaa­te­qar­ner­mik si­u­nin­ngu­a­ti­gut pif­fis­sa­mi ki­pif­fe­qan­ngit­su­mi si­vi­kin­ner­paa­mik qaam­ma­ti­ni ar­fi­ni­lin­ni aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik Ka­laal­lit Nu­naan­niis­si­ma­gu­nik, taa­maat­tor­li tak. imm. 3.

  Imm. 3. I­nun­nut nu­na­mi al­la­mi na­ju­ga­qa­vis­su­nut aam­ma nu­na­mi al­la­mi i­nu­it al­lat­tor­si­maf­fi­an­ni na­lu­naar­sor­ne­qar­si­ma­su­nut imm. 2 a­tuu­tin­ngi­laq, aamma pi­ne­qar­tut Ka­laal­lit Nu­naan­ni pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut qin­nu­te­qaa­te­qar­neq si­oq­qul­lu­gu pif­fis­sa­mi ki­pif­fe­qan­ngit­su­mi si­vi­kin­ner­paa­mik qaam­ma­ti­ni ar­fi­ni­lin­ni si­vi­sus­su­se­qar­tu­mik na­ju­ga­qar­si­ma­ga­lu­ar­pata.

 

  § 4.  Naa­lak­ker­su­i­sut pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut kat­sor­sar­tin­nis­sa­mik ne­qe­roo­ru­te­qar­sin­naap­put nam­mi­neq kat­sor­saa­vin­ni i­nger­la­ta­min­ni i­ma­luun­niit kom­mu­nit, pi­sor­ta­qar­fiit al­lat i­ma­luun­niit ne­qe­roo­ru­te­qar­tut nam­mi­ner­sor­tut su­le­qa­ti­ga­lu­git.

  Imm. 2.  Kat­sor­saa­ner­mik ne­qe­roo­rut kom­mu­nit, pi­sor­ta­qar­fiit al­lat i­ma­luun­niit ne­qe­roo­ru­te­qar­tut nam­mi­ner­sor­tut su­le­qa­ti­ga­lu­git pi­ler­sin­ne­qar­pat i­su­ma­qa­ti­giis­sum­mik su­li­a­qar­to­qas­saaq, tas­sa­ni min­ner­paa­mik i­laa­tin­ne­qas­sap­put mak­ku:

1) sul­lis­si­nerit sorpiaat pineqartut,

2) sul­lis­si­ne­rit qa­noq i­lil­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sa­ner­sut aamma

3) sul­lis­si­ne­rit qa­noq a­ke­qassasut.

  Imm. 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut kat­sor­saa­viit imm. 1-i­mi taa­ne­qar­tut pi­ler­sin­ne­qar­nis­saan­nut, a­tor­ne­qar­nis­saan­nut, i­lu­si­ler­sor­ne­qar­nis­saa­nut, a­qun­ne­qar­nis­saan­nut aam­ma i­nger­lan­ne­qar­nis­saan­nut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put kii­sa­lu kat­sor­saa­vim­mi kat­sor­saar­ner­mik su­li­a­qar­ner­mut tun­nga­su­nut ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naal­lu­tik.

 

  § 5. Kat­sor­saa­ner­mik ne­qe­roo­rut tas­saa­sin­naa­voq:

1)  Pin­ngit­suu­i­sin­naanngit­su­nut neqeroorummik atuisunik si­un­ner­su­i­neq i­lit­ser­su­i­nerlu.

2)  Im­mi­nut i­ki­or­nis­sa­mut a­tor­tus­sa­nik tun­ni­us­si­neq aam­ma si­vi­kit­su­mik a­ku­le­run­neq.

3)  Ki­ngu­ner­lut­sit­si­ner­nik kat­sor­saa­neq.

4)  Na­kor­saa­ti­tor­tit­sil­lu­ni kat­sor­saa­neq.

5)  I­nun­nik a­taa­si­ak­kaa­nik, aap­pa­riin­nik aam­ma i­la­qu­ta­riin­nik o­qa­lo­qa­ti­gin­nit­tar­nik­kut kat­sor­saa­neq.

6)  Kat­sor­sar­te­reer­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut ne­qe­roo­ru­te­qar­tar­ne­rit.

7)  Im­min­nut i­ki­o­qa­ti­giit­tus­sa­nik pi­ler­sit­si­ne­rit.

8)  Ne­qe­roo­ru­tit taa­ne­qar­tut a­ku­le­riis­sil­lu­git a­taat­si­mik ar­la­lin­nil­luun­niit ne­qe­roo­ru­te­qar­neq.

9)  Ne­qe­roo­ru­tit al­lat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mik kat­sor­saa­nis­sa­mik si­u­ner­ta­qar­tut.

  Imm. 2. Kat­sor­saa­neq or­ni­gut­sit­si­sar­nik­kut, ul­luk­kut ne­qe­roo­ru­ti­tut i­ma­luun­niit ul­loq un­nu­ar­lu ne­qe­roo­ru­ti­tut i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut i­nun­nut pin­ngit­suu­i­sin­naa­nngit­su­nut 18-it i­nor­lu­git u­ki­o­qar­tu­nut kat­sor­saa­nis­sa­mik ne­qe­roo­ru­ti­nut tun­nga­til­lu­gu aa­la­ja­nger­saas­sap­put.

  Imm. 4.  Naa­lak­ker­su­i­sut i­nun­nut pin­ngit­suu­i­sin­naa­nngit­su­nut im­mik­kut it­tu­mik kat­sor­sar­ne­qar­nis­sa­mik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­su­nut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put.

 

  § 6.  Naa­lak­ker­su­i­sut pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­ni a­taa­si­ak­kaa­ni, § 1, imm. 2-mi al­las­si­ma­su­ni, qa­noq kat­sor­saasoqarnis­saan­ik su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put.

 

Ka­pi­ta­li 3

Pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­ne­rup aaq­qis­suus­saa­ne­ra­ni kil­li­li­us­sat

 

Al­lor­fik

 

  § 7.  Naa­lak­ker­su­i­sut Al­lor­fik pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik ilisimasaqarfittut pi­ler­sis­sa­vaat.

  Imm. 2.  Al­lor­fik aaq­qis­suus­saa­nik­kut Peq­qis­sut­si­mut Naa­lak­ker­su­i­so­qar­fi­up a­taa­ni i­ni­si­si­ma­voq.

 

Al­lor­fim­mut su­li­a­ti­gut si­un­ner­su­i­ner­mut a­taat­si­mii­ti­ta­li­aq

 

  § 8. Al­lor­fik su­li­a­ti­gut si­un­ner­su­i­ner­mut a­taat­si­mii­ti­ta­li­a­mik 5-init 7-inut ilaasortaqartumik pi­ler­sit­sis­saaq.

  Imm. 2.  A­taat­si­mii­ti­ta­li­ap ka­ti­ti­gaa­ne­ra Peq­qis­sut­si­mut Naa­lak­ker­su­i­so­qar­fim­mit a­ku­er­sis­su­ti­gi­ne­qas­saaq.

  Imm. 3.  Al­lor­fik a­taat­si­mii­ti­ta­li­ap su­le­ri­aa­sis­saa­nik aa­la­ja­nger­saas­saaq.

  Imm. 4.  Al­lor­fik a­taat­si­mii­ti­ta­li­a­mut al­lat­se­qar­fit­tut a­tuup­poq.

 

Qi­ti­u­so­qar­fim­mi a­qut­si­soq

 

  § 9.  Qi­ti­u­so­qar­fim­mi a­qut­si­soq Al­lor­fi­up ul­lu­in­nar­ni a­qun­ne­qar­ne­ra­nik i­su­ma­gin­nit­tuu­voq.

  Imm. 2. Qi­ti­u­so­qar­fim­mi a­qut­si­soq Al­lor­fim­mi su­li­su­nik a­tor­fi­nit­sit­si­ner­mut a­ki­sus­saa­suu­voq, taakkununnga ilanngullugit najukkani katsorsaanermut qitiusoqarfinni.

  Imm. 3. Qi­ti­u­so­qar­fim­mi a­qut­si­soq tul­lu­ar­tu­mik i­lin­ni­ar­si­ma­suus­saaq maste­ri­tut qaf­fa­sis­su­si­lim­mik aam­ma Al­lor­fi­up ikiaroortartunik kat­sor­saa­sar­tu­tut i­lin­ni­ar­ti­taa­ner­mik ne­qe­roo­ru­ti­gi­saa­nik naam­mas­si­sa­qar­si­ma­suus­sal­lu­ni.

  Imm. 4. Naa­lak­ker­su­i­sut qi­ti­u­so­qar­fim­mi a­qut­si­sup su­li­as­sa­i pil­lu­git su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put.

 

Al­lor­fi­up su­li­as­sai

 

  § 10. Al­lor­fik mak­ku­nin­nga su­li­as­sa­qar­poq:

1) Pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­neq pil­lu­gu i­li­uu­se­ri­sa­nik a­taat­si­moor­tu­mik a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq.

2)  Pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­neq pil­lu­gu i­li­uu­se­qar­ner­mik nak­ku­til­lii­neq, na­li­ler­su­i­neq aamma sunniutaasunik uuttortaaneq.

3)  Sam­mi­sap i­lu­a­ni i­lin­ni­ar­ti­taa­ner­nik i­lit­ser­su­i­sar­nermillu i­ne­ri­ar­tor­tit­si­neq aam­ma pi­ler­saa­ru­si­or­neq.

4)  Qu­lak­kiis­sal­lu­gu kat­sor­saa­sar­ner­mut ne­qe­roo­ru­tit, tak. § 4, imm. 2 i­su­ma­qa­ti­giis­sum­mi kil­li­li­us­sat i­lu­an­ni i­nger­lan­ne­qar­tar­nis­saat.

5)  Qu­lak­kiis­sal­lu­gu pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­nik kat­sor­saa­sar­ne­rup i­ne­ri­ar­tor­tin­ne­qar­nis­saa.

6)  I­li­si­ma­tu­sar­ner­nik su­li­a­qar­fiit aam­ma kat­tuf­fiit so­qu­ti­gi­sa­qa­qa­ti­giif­fiit su­le­qa­ti­gis­sal­lu­git.

  Imm. 2. Ta­mak­ku sa­ni­a­ti­gut Al­lor­fik a­ki­sus­saa­suu­voq mak­ku­nun­nga:

1)  Nu­na ta­mak­ker­lu­gu kat­sor­saa­neq pil­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik ka­ter­su­if­fim­mut aaq­qis­suus­sa­mik paa­sis­su­tis­sa­nik ka­ter­su­i­neq.

2)  Kat­sor­sar­ne­qar­tus­sa­nik in­ner­suus­si­sar­ner­mut ma­le­ru­a­gas­sa­nik pi­ler­sit­si­neq.

3)  Kat­sor­sar­tin­nis­saq si­oq­qul­lu­gu, kat­sor­sar­te­reer­ner­mi aam­ma ta­ma­tu­ma ki­ngor­na i­nger­laq­qin­nis­sa­mut pi­ler­saa­ru­ti­nut ma­le­ru­a­gas­sa­nik pi­ler­sit­si­neq.

4)  Pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mut kat­sor­saa­ner­mut tun­nga­til­lu­gu paa­sis­su­tis­sii­sar­neq aam­ma paa­sis­su­tis­sa­nik i­nger­la­tit­seq­qit­tar­neq.

5)  Su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq aam­ma su­le­qa­ti­giin­neq kii­sa­lu pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik sam­mi­sa­qar­ne­rup i­lu­a­ni o­qar­tus­saa­su­nik aam­ma nam­mi­ner­sor­tu­nik su­le­qa­te­qar­tar­ner­nut pe­qa­taa­sar­neq.

6)  Su­li­as­sat al­lat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­ner­mut pi­ngaa­ru­te­qar­tut.

  Imm. 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put Al­lor­fi­up sam­mi­saa­nut tun­nga­su­nut, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git su­li­as­sat imm. 1-i­mi aam­ma 2-mi taa­ne­qar­tut.

 

Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit

 

  § 11.  Naa­lak­ker­su­i­sut na­juk­ka­mi kat­sor­saa­vim­mik kom­mu­ni­ni ta­ma­ni pi­ler­sit­sis­sap­put.

  Imm. 2. Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit aaq­qis­suus­saa­ner­mi Al­lor­fim­mut i­laap­put Al­lor­fil­lu sin­ner­lu­gu na­juk­ka­ni su­li­a­qar­tas­sal­lu­tik.

  Imm. 3. Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut ka­ju­mis­saa­ris­sap­put aam­mat­taaq Al­lor­fi­up kil­li­li­us­sa­ri­ti­taa­ta i­lu­a­ni in­nut­taa­su­nik pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­si­ma­su­nik kat­sor­saas­sal­lu­tik.

Imm. 4.  Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit su­li­as­sat imm. 3-mi taa­ne­qar­tut o­qar­tus­saa­so­qar­fiit al­lat i­ma­luun­niit ne­qe­roo­ru­te­qar­tut nam­mi­ner­sor­tut su­le­qa­ti­ga­lu­git i­nger­las­sin­naa­vaat.

  Imm. 5.  Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit su­li­as­saat aam­ma nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni su­mi i­nis­si­si­ma­nis­saat pil­lu­git Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put.

 

I­nu­it aan­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­viit

 

  § 12. Su­li­sit­sis­sut a­taa­si­ak­kaat i­nun­nik aan­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­vin­nik aaq­qis­suus­si­ner­mik pi­ler­sit­si­sin­naap­put, taak­ku su­lif­fe­qar­fim­mi pe­qa­taaf­fi­gis­sa­vaat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik pi­na­veer­saar­tit­si­neq aam­ma kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut ka­ju­mi­ler­sit­si­nis­saq. I­nu­it aan­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­viit kat­sor­sar­tin­ne­rup naam­mas­se­reer­pat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut u­teq­qis­sin­naa­ner­mik pi­na­veer­saar­tit­si­ner­mut pe­qa­taa­sin­naap­put.

  Imm. 2. I­nu­it aan­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­viit pi­gin­naa­saat aam­ma pif­fis­sap su­lif­fi­u­sup na­laa­ni qa­noq a­tor­ne­qar­sin­naa­ne­rat pil­lu­gu Al­lor­fik su­li­sit­si­su­nut i­lit­ser­su­is­saaq.

Imm. 3.  I­nu­it an­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­viit na­juk­ka­ni kat­sor­saa­vin­nit ta­per­ser­sor­ne­qas­sal­lu­til­lu i­lit­ser­sor­ne­qas­sap­put.

Imm. 4. I­nu­it an­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­vit­tut su­li­a­qar­ner­min­nut a­ta­til­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik i­li­si­ma­ler­si­ma­sa­min­nik ni­pa­ngi­us­si­si­ma­sus­saa­ti­taap­put.

Imm. 5.  I­nu­it an­nga­jaar­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu at­ta­vit­tut su­li­a­qar­nis­sa­min­nik aal­lar­tit­sin­ngin­ner­min­ni Al­lor­fim­mit ne­qe­roo­ru­ti­gi­ne­qar­tu­mit i­lin­ni­ar­ti­taa­ner­mik i­nger­lat­si­si­mas­sap­put.

 

 

 

 

Ka­pi­ta­li 4

Kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut qin­nu­te­qaa­te­qar­neq aam­ma su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git su­le­qa­ti­giin­neq

 

  § 13.  Kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut qin­nu­te­qaat Al­lor­fim­mut tun­ni­un­ne­qas­saaq.

  Imm. 2.  Al­lor­fik kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut ne­qe­roo­rum­mik tun­ni­us­si­so­qar­nis­saa­nut aa­la­ja­ngii­suus­saaq.

  Imm. 3.  Kat­sor­saa­so­qar­nis­saa­nik aa­la­ja­ngii­ner­mut aam­ma ne­qe­roo­rum­mik toq­qaa­ner­mut tun­nga­vi­u­sut mak­kuus­sap­put:

1)  Kat­sor­sar­ne­qar­nis­sa­mik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­neq, i­su­mal­luu­tit aam­ma kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sat.

2)  Kat­sor­saa­ner­mik ne­qe­roo­ru­taa­soq a­kor­nu­siin­ngin­ner­paa­su­mik na­leq­qut­tu­mil­lu sun­ni­u­te­qar­sin­naa­su­tut na­li­ler­ne­qar­toq.

3)  Sa­pin­ngi­sa­mik in­nut­taa­sup a­nger­lar­si­maf­fi­a­nut qa­nin­ner­paaq.

  Imm. 4.  Naa­lak­ker­su­i­sut kat­sor­sar­ne­qar­­nis­sa­mut ne­qe­roo­rum­mik tu­ni­ne­qar­nis­sa­mut ma­le­ru­aq­qu­sa­nik su­ku­mii­ne­ru­su­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put.

 

  § 14.  Al­lor­fik kat­sor­saa­ner­mik ne­qe­roo­ru­ti­nik aaq­qis­suus­si­suus­saaq pi­sa­ri­a­qar­tin­ne­qar­tu­nik na­li­lii­neq pil­lu­gu in­nut­taa­sup pi­ne­qar­tup su­le­qa­ti­gi­ne­ra­ti­gut.

  Imm. 2.  Kat­sor­saa­so­qar­nis­saa­nut in­ner­suus­si­neq si­oq­qul­lu­gu i­ma­luun­niit ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut pi­aar­tu­mik Al­lor­fi­up paa­si­ni­as­sa­vaa a­tu­i­sup a­taat­si­moor­tu­mik qa­noq i­nis­si­si­ma­ne­ra.

Imm. 3.  Paa­si­ni­aa­ner­mit er­ser­sin­ne­qar­pat kat­sor­sar­tin­nis­saq si­oq­qul­lu­gu kom­mu­nip i­nger­la­taa­nik i­li­uu­se­qar­to­qar­ta­ri­a­qar­toq, taa­va in­nut­taa­sup kom­mu­ni na­ju­ga­qar­fi­a pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mik kat­sor­saa­ne­rup si­u­ner­ta­ri­ne­qar­tu­tut sun­ni­u­te­qar­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­nik i­li­uu­sis­sa­nut pi­ler­saa­ru­si­us­saaq.

  Imm. 4.  Paa­si­ni­aa­ner­mit er­ser­sin­ne­qar­pat peq­qin­nis­sa­qar­fi­up i­nger­la­taa­nik kat­sor­sar­tin­neq si­oq­qul­lu­gu i­li­uu­se­qar­ta­ri­a­qar­toq, taa­va peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi o­qar­tus­sat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­ne­rup si­u­ner­ta­ri­ne­qar­tu­tut sun­ni­u­te­qar­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­nik i­li­uu­sis­sa­nut pi­ler­saa­ru­si­us­sap­put.

Imm. 5.  I­li­uu­sis­sat, tak. imm. 3 aam­ma imm. 4, aal­lar­tin­ne­qar­sin­naap­put kat­sor­saa­ne­rup aal­lar­tin­ne­qar­ne­ra­nut i­lu­ti­gi­til­lu­git.

  Imm. 6.  Kom­mu­ni na­ju­ga­qar­fi­u­soq kat­sor­saa­ne­rup naam­mas­si­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut i­li­uu­sis­sa­nut aal­lar­tin­ne­qar­tus­sa­nut tun­nga­til­lu­gu pi­ler­saa­ru­si­us­saaq.

 

  § 15.  Su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git i­li­uu­se­qar­neq kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut ne­qe­roo­rum­mik a­tu­i­sup kat­sor­sar­tin­ne­rup ki­ngor­na pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mut u­teq­qin­na­ni i­nger­laan­nar­nis­saa­nik aam­ma meeq­qat i­la­qu­ta­riin­ni pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik eq­qu­gaa­si­ma­su­niit­tut a­tu­ga­ris­saar­ne­ran­nit im­mik­kut eq­qu­maf­fi­gin­nin­nis­sa­mik qu­lak­kee­rin­nit­tuus­saaq.

  Imm. 2.  Su­le­qa­ti­giin­ner­mi a­ngu­ni­a­gas­sat aam­ma a­ki­sus­saaf­fiit ag­gu­ar­ne­qar­nis­saat pil­lu­git kom­mu­nit a­taa­si­ak­kaat aam­ma Al­lor­fi­up a­kor­nan­ni su­le­qa­ti­giin­ner­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­si­or­to­qas­saaq.

  Imm. 3.  Su­le­qa­ti­giin­ner­mi a­ngu­ni­a­gas­sat aam­ma a­ki­sus­saaf­fiit ag­gu­ar­ne­qar­nis­saat pil­lu­git peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi o­qar­tus­sat aam­ma Al­lor­fi­up a­kor­nan­ni su­le­qa­ti­giin­ner­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­si­or­to­qas­saaq.

  Imm. 4.  Al­lor­fi­up u­ki­ut af­fak­kaar­lu­git su­le­qa­ti­giin­nis­sa­mik i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit pil­lu­git kom­mu­nit a­taa­si­ak­kaat aam­ma peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi o­qar­tus­sat a­taat­si­mee­qa­ti­gi­sas­sa­vai.

  Imm. 5. Naa­lak­ker­su­i­sut su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git i­li­uu­se­qar­ner­mut ma­le­ru­aq­qu­sa­t, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git su­le­qa­ti­giin­ner­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­ti­nut ma­le­ru­aq­qu­sat, pillugit su­ku­mii­ne­ru­su­mik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put.

 

  § 16.  In­nut­taa­sut a­taa­si­ak­kaat pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mik kat­sor­sar­ne­qar­ne­risa sa­pin­ngi­sa­mik pit­saa­ner­paa­mik i­nger­la­nis­saat a­ngu­ni­ar­lu­gu na­juk­ka­mi kat­sor­saa­vi­up, kom­mu­nit a­taa­si­ak­kaat aam­ma na­juk­ka­mi peq­qin­nis­sa­qar­fi­up a­kor­nan­ni su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git aam­ma su­li­a­ti­gut i­lin­ni­ak­kat a­ki­mor­lu­git su­le­qa­ti­giin­neq pi­ler­sin­ne­qas­saaq.

  Imm. 2.  Su­le­qa­ti­giin­ner­mut taa­ma­tut­taaq i­lan­ngun­ne­qar­sin­naap­put pi­ner­lut­tu­nik i­su­ma­gin­nit­to­qar­fik, po­li­tiit aam­ma o­qar­tus­saa­sut al­lat i­ma­luun­niit sul­lis­si­sut nam­mi­ner­sor­tut, taak­ku­a pe­qa­taa­nis­saat i­nut­taa­su­mut pin­ngit­suu­i­sin­naa­nngit­su­mut tul­lu­ar­pat.

  Imm. 3. Su­sas­sa­qar­fiit a­ki­mor­lu­git su­le­qa­ti­giin­nik a­taat­si­mii­gi­aq­qu­si­nis­saq na­juk­ka­ni kat­sor­saa­viit a­ki­sus­saaf­fi­gaat.

 

Ka­pi­ta­li 5

Nu­na ta­mak­ker­lu­gu kat­sor­saa­ner­nik na­lu­naar­su­if­fik

                     

  § 17.  Naa­lak­ker­su­i­sut nu­na ta­mak­ker­lu­gu kat­sor­saa­ne­rit pil­lu­git na­lu­naar­su­if­fim­mik pi­ler­sit­sis­sap­put, ta­ma­tu­ma­ni si­u­ner­ta­ri­ne­qar­poq pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mik kat­sor­saa­ner­mut tun­nga­til­lu­gu a­taat­si­moor­tu­mik i­li­uu­se­ri­sat pil­lu­git ka­ter­suk­ka­nik ta­kus­su­tis­sa­qar­tit­si­sin­naa­nis­saq.

Imm. 2.  Naa­lak­ker­su­i­sut kat­sor­saa­ner­nik nu­na ta­mak­ker­lu­gu na­lu­naar­su­if­fik, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ne­rit aam­ma na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ner­mut a­tor­to­ri­sas­sat, i­nger­lat­si­ner­mik i­su­ma­gin­nin­neq aam­ma paa­sis­su­tis­sa­nik ka­ter­su­i­neq pil­lu­git su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­or­sin­naap­put.

 

  § 18.  Pi­sor­tat, kat­sor­saa­ner­mik i­nger­lat­si­vi­u­sar­tut nam­mi­ner­sor­tut aam­ma kat­sor­saa­sar­tut nam­mi­ner­sor­tut, in­nut­taa­su­nik pin­ngit­suu­i­sin­naa­nngit­su­nik kat­sor­saa­ner­mik su­li­a­qar­tar­tut kat­sor­saa­ne­rup aal­lar­tin­ne­ra­ni aam­ma naam­mas­si­ne­ra­ni kat­sor­saa­ner­nik nu­na ta­mak­ker­lu­gu na­lu­naar­su­if­fim­mut na­lu­naa­ru­te­qar­tas­sap­put.

Imm. 2. Pi­sor­tat, kat­sor­saa­ner­mik i­nger­lat­si­vi­u­sar­tut nam­mi­ner­sor­tut aam­ma kat­sor­saa­sar­tut nam­mi­ner­sor­tut kat­sor­saa­ne­rup naam­mas­se­reer­ne­ra­nit qaam­ma­tit ar­fi­nil­lit qaa­ngi­up­pa­ta kat­sor­saa­ner­nik nu­na ta­mak­ker­lu­gu na­lu­naar­su­if­fim­mut kat­sor­sar­tin­ne­rup sun­ni­u­ta­i pil­lu­git na­lu­naa­ru­te­qas­sap­put.

Imm. 3. Kom­mu­ni­ni o­qar­tus­sat kat­sor­sar­tin­ne­rup naam­mas­si­ne­ra­ta ki­ngor­na qaam­ma­tit pi­nga­sut aam­ma aq­qa­neq-mar­luk qaa­ngi­up­pa­ta kat­sor­saa­ner­nik nu­na ta­mak­ker­lu­gu na­lu­naar­su­if­fim­mut kat­sor­sar­tin­ne­rup sun­ni­u­ta­i pil­lu­git na­lu­naa­ru­te­qar­tas­sap­put. I­nuk kom­mu­ni qi­mal­lu­gu nuus­si­map­pat, taa­va kom­mu­nip nuun­ner­mi qi­ma­tap kom­mu­ni­mut nuuf­fi­gi­saa­nut su­li­a­mut tun­nga­sut pi­sa­ri­a­qar­tut i­nger­la­teq­qis­sa­vai, ta­ma­tu­ma ki­ngor­na na­lu­naar­su­i­neq tas­san­ngaan­niit i­nger­lan­ne­qas­saaq.

 

Ka­pi­ta­li 6

Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­vin­ni su­li­su­nik i­lin­ni­ar­tit­si­neq

 

  § 19.  Na­juk­ka­ni kat­sor­saa­vin­ni su­li­sut kat­sor­saa­ner­mik su­li­a­qar­lu­tik su­li­sut ta­mar­mik i­nger­laq­qif­fi­u­su­mik a­kun­nat­tu­mik si­vi­sus­su­se­qar­tu­mik i­lin­ni­ar­si­ma­suus­sap­put i­ma­luun­niit qaf­fa­sin­ne­ru­su­mik i­lin­ni­ak­ka­mik tul­lu­ar­tu­mik i­lin­ni­ar­si­ma­suus­sal­lu­tik.

  Imm. 2.  I­num­mik i­nger­laq­qif­fi­u­su­mik a­kun­nat­tu­mik si­vi­sus­su­se­qar­tu­mik i­lin­ni­ar­si­ma­su­mik i­ma­luun­niit qaf­fa­sin­ner­su­mik i­lin­ni­ar­si­ma­su­mik a­tor­fi­nit­sit­si­so­qar­sin­naan­ngip­pat taa­va i­nu­it pif­fis­sa­mi si­vi­kin­ne­ru­su­mi i­lin­ni­ar­si­ma­sut a­tor­fi­nit­sin­ne­qar­sin­naap­put, taak­ku tul­lu­ar­tu­mik su­li­ner­mik­kut mi­si­lit­ta­ga­qar­pa­ta aam­ma pin­ngit­suu­i­sin­naanngit­su­nik kat­sor­saa­ner­mut sam­mi­su­mik i­lin­ni­a­ga­qaq­qin­ner­mik i­nger­lat­si­si­map­pa­ta.

Imm. 3. Kik­kut ta­mar­mik na­juk­ka­ni kat­sor­saa­vin­ni kat­sor­saa­ner­mik su­li­a­qar­tut aa­nga­jaar­ni­u­ti­nik a­tu­i­ner­mut kat­sor­saa­su­tut i­lin­ni­ar­ti­taa­ner­mik na­juk­ka­ni kat­sor­saa­vin­nit ne­qe­roo­ru­ti­gi­ne­qar­tu­mik naam­mas­si­sa­qas­sap­put.

Imm. 4. Al­lor­fi­up i­lin­ni­ar­ti­taa­ne­rit al­lat as­si­ngu­su­mik qaf­fa­sis­su­sil­lit a­ku­e­ri­sin­naa­vai.

 

Ka­pi­ta­li 7

Nak­ku­til­lii­neq, maa­laa­ru­te­qar­neq, a­ni­ngaa­sa­ler­su­i­neq

 

Nak­ku­til­lii­neq

 

  § 20.  Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fik I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saat man­na tun­nga­vi­ga­lu­gu pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­­ner­mik kat­sor­saa­ner­mik i­nger­lat­si­ner­mi su­li­a­nik peq­qis­sut­si­mut tun­nga­su­nik i­nger­lan­ne­qar­tu­nik nak­ku­til­lii­suu­voq, tak. peq­qin­nis­sa­qar­fi­up a­qun­ne­qar­ne­ra, aaq­qis­suus­saa­ne­ra kii­sa­lu peq­qin­nis­sa­mut tun­nga­su­ti­gut sul­lis­si­sut aam­ma tar­nip pis­su­saa­nik i­li­si­ma­sal­lit pil­lu­git I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saan­ni aa­la­ja­nger­sak­kat aam­mat­taaq Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fi­up su­li­ne­ra pil­lu­gu Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat na­lu­naa­ru­taat.

 

Naam­ma­git­taal­li­u­te­qar­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sat

 

  § 21.  Aa­la­ja­ngii­ne­rit pin­ngit­suu­i­sin­naa­jun­naar­ner­mik kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut i­ti­gar­tin­ne­qar­ner­mut tun­nga­sut I­su­ma­gin­nit­to­qar­fi­up a­qun­ne­qar­ne­ra aaq­qis­suus­saa­ne­ra­lu pil­lu­git I­nat­si­sar­tut peq­qus­su­taat naa­per­tor­lu­gu I­su­ma­gin­nin­ner­mi Naam­ma­git­taal­li­uu­te­qar­tar­fim­mut maa­laa­ru­ti­gi­ne­qar­sin­naap­put.

Imm. 2.  I­su­ma­gin­nin­ner­mi Naam­ma­git­taal­li­uu­te­qar­tar­fim­mit aa­la­ja­nger­ne­qar­toq al­laf­fis­sor­nik­kut o­qar­tus­saa­su­mut al­la­mut su­li­as­san­ngor­til­lu­gu saq­qum­mi­un­ne­qar­sin­naan­ngi­laq.

 

  § 22.  Sul­lin­ne­qar­neq pil­lu­gu maa­laa­ru­tit i­nger­lat­si­vi­up i­nger­lat­si­ne­ra­nut tun­nga­sut Al­lor­fim­mut maa­laa­ru­ti­gi­ne­qas­sap­put.

 

A­ni­ngaa­sa­lii­neq

 

  § 23.  Al­lor­fim­mik aam­ma na­juk­ka­ni kat­sor­saa­ner­mut qi­ti­u­so­qar­fin­nik pi­ler­sit­si­ner­mut aam­ma i­nger­lat­si­ner­mut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­nit akilerneqassapput.

 

  § 24. In­nut­taa­su­nik Al­lor­fim­mit kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut in­ner­suun­ne­qartu­nik kat­sor­saa­ner­mut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­nit akilerneqassapput.

  Imm. 2. In­nut­taa­su­nik nu­na ta­mak­ker­lu­gu ul­luu­ne­ra­ni ne­qe­roo­ru­ti­gi­ne­qar­tut a­tor­lu­git kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut Al­lor­fim­mit in­ner­suun­ne­qar­tu­nik a­ngal­las­si­ner­mut i­ne­qar­tit­si­ner­mullu a­ni­ngaa­sar­tuu­tit Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­nit akilerneqassapput.

Imm. 3.  Katsorsaasut Al­lor­fim­mik i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­nikkut illoqarfinni na­juk­ka­mi qi­ti­u­su­mik kat­sor­saa­ve­qan­ngitsuni innuttaasunik kat­sor­saa­su­t angalanerannut i­ne­qar­tinneqarnerannullu a­ni­ngaa­sar­tuu­tit Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­nit akilerneqassapput.

 

  § 25.  In­nut­taa­su­nik Al­lor­fim­mit nam­mi­neq kom­mu­nigisami kat­sor­sar­tin­nis­sa­mut in­ner­suun­ne­qar­tu­nik a­ngal­las­si­ner­mut aam­ma i­ne­qar­tit­si­ner­mut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit kom­mu­ni­mi o­qar­tus­saa­su­nit akilerneqassapput.

  Imm. 2.  Kat­sor­sar­tin­nis­saq si­oq­qul­lu­gu i­li­uu­se­qar­to­qar­nis­saa­nut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit, tak. § 14, imm. 3 aam­ma § 14, imm. 4 kom­mu­ni­mi o­qar­tus­saa­su­nit i­ma­luun­niit peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi o­qar­tus­saa­su­nit akilerneqassapput, ta­ma­tu­ma­ni a­peq­qu­taa­til­lu­gu kat­sor­sar­tin­nis­saq si­oq­qul­lu­gu i­li­uu­se­ri­ne­qar­tus­sat su­mut at­tuu­mas­su­te­qar­ne­rat.

  Imm. 3.  Kat­sor­sar­te­reer­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pi­ler­saa­rum­mut a­ni­ngaa­sar­tuu­tit, tak. § 14, imm. 6 kom­mu­ni­mit na­ju­ga­qar­fi­u­su­mit akilerneqassapput.

 

Ka­pi­ta­li 8

A­tor­tuu­ler­sit­si­ner­mut aa­la­ja­nger­sak­kat

 

§ 26.  Inatsisartut inatsisaat saqqummiunneqarnerata aqaguani atortuulissaaq.

 

 

 

Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat, ul­loq 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Allakkiat