Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 4
12. juuni 2019
Atuuttut

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut inatsisaat
(Kalaallit Nunaata avannaarsuani kangianilu Nunamit allanngutsaaliukkamit annissisinnaanermut malittarisassat sukannernerusut kiisalu Katersugaasiveqarneq pillugu ataatsimiititaliap katitigaanera, piffissaq atuuffissaa akilerneqartarneralu pillugit aalajangersakkat)

 

§ 1

 

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8, 3. juni 2015-imeersumi imaattunik allannguuteqartitsisoqassaaq:

 

1. § 12, imm. 2 imatut oqaasertalerneqassaaq:

Imm. 2. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu kalaallit katersugaasivii sinnerlugit isumaqatigiinniartarpoq kulturikkut aamma pinngortitamit itsarnitsat aamma tigussaasut immikkut naleqartutut nalunaarsorneqarsimasut, tak. § 26, Danmarkimut nunanulluunniit allanut anninneqarsimasut utertinneqarnissaat pillugit.”

 

2. § 20 imatut oqaasertalerneqassaaq:

”  § 20.  Naalakkersuisut arlaannaannulluunniit atasuunngitsumik Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliamik pilersitsissapput. Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap piginnaatitaaffii tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit allanut tunniunneqarsinnaanngillat.

  Imm. 2.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliaq 5-inik ilaasortaqarpoq, Naalakkersuisunit toqqarneqartartunik. Ilaasortat toqqarneqartarput ukunannga inassuteqartoqarnera tunngavigalugu:

1)  Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

2)  Nunatsinni Katersugaasiviit Kattuffiat, NUKAKA, katersugaasivinni akuerisaasuni pisortat akornanniit.

3)  Nunatsinni Katersugaasiviit Kattuffiat, NUKAKA, katersugaasivinni akuerisaasuni siulersuisuni ilaasortat akornanniit.

4)  Kommunit ataatsimoorlutik, taamaattoq tak. imm. 4.

5)  Ilisimatusarfik.

  Imm. 3. Kattuffiit il.il. inassuteqartut, tak. imm. 2, tamarmik qinigassanik 2-nik
inassuteqassapput.

  Imm. 4. Kommunit ataatsimoorussamik inassuteqaateqarnissaminnik isumaqatigiissuteqarsinnaanngippata Naalakkersuisut kommuninit inassutigineqartut akornanniit ilaasortassamik toqqaassapput.

 

3. § 20-ip kingorna ikkunneqassaaq:

”  § 20 a.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap ataatsimoorluni sinniisuuffigissavai ilisimasat kulturikkut kingornussanut tigussaasunut aamma tigussaasuunngitsunut tunngasut, kiisalu pinngortitamut kulturikkullu kingornussanut tunngasut nunamut tamarmut sumiiffinnullu assigiinngitsunut attuumassuteqartut. Ilaasortat Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartuussapput.
  Imm. 2.
Ilaasortat tamarmik ataasiakkaarlutik piginnaaneqarfeqassapput suliassaqarfimmut arlalinnulluunniit ataatsimiititaliap ataatsimut sinniisuuffigisaani, tak. imm. 1.
  Imm. 3. Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap siulittaasussani taassumalu tullissaa nammineq akunnerminni qinertarpaa.
  Imm. 4. Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliap nammineq suleriaasissani aalajangersartarpaa.

 

  § 20 b. Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortat toqqarneqartarput piffissamut ukiunik 4-nik sivisussusilikkamik, siullermik piffissamut 1. januar 2020-miit 31. december 2023-mut.
  Imm. 2. Ilaasortat toqqaqqinneqarsinnaapput.
  Imm. 3. Ilaasortap piffissami toqqagaaffigisamini tunuarneratigut imaluunniit tunuartinneqarneratigut Naalakkersuisut inassuteqartussaasut inassuteqareerneranni ilaasortassamik nutaamik toqqaasarput. Naalakkersuisut toqqaasarnerminni isiginiartassavaat katersugaasiveqarnermi ataatsimiititaliap ingerlaavartumik piumasaqaataasunik § 20 a, imm. 1 aamma 2-mi aalajangersakkanik eqquutitsisarnissaat. Ilaasortaq nutaaq qinigaaffiup ukiunik 4-nik sivisussuseqartup sinnerani atuutissaaq.
  Imm. 4. Naalakkersuisut ilaasortamik ilaasortaajunnaarsitsisinnaapput ilaasortaq pineqartoq ilatsiinnarpallaarpaat imaluunniit suliassaminik isumaginninnissaminut allatigut piukkunnarunnaarsimappat.

 

  § 20 c.  Katersugaasiveqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortat Inatsisartuni Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il pillugit Inatsisartut inatsisaanni kapitali 7 naapertorlugu aningaasarsiaqartinneqassapput.”

 

4. § 26 imatut oqaasertalerneqassaaq:

§ 26. Tigussaasut §§-ini 24-25-imi ilaanngitsut, kisianni kalaallini kulturikkut imaluunniit pinngortitap oqaluttuarisaaneranik ersersitsisut, Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianilli nalunaarsorneqarsinnaapput immikkut naleqartutut.”

 

5. § 30 imatut oqaasertalerneqassaaq:

“  § 30.  Qaqutigoortunut kulturikkut pinngortitamilu oqaluttuarisaanermut tunngassutilinnik nassaanut nalilinnik Naalakkersuisut Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu oqaaseqaateqareernerani nassaartumut  akissarsisitsisoqarsinnaavoq.”

 

6. § 33, imm. 1 imatut oqaasertalerneqassaaq:

“ Inuit pilersitaat tigussaasut kalaallinit aallaavillit 1945 sioqqullugumeersut, aamma tigussaasut § 26 naapertorlugu immikkut naleqarnerusutut nalilerneqartut, nunamiit aallarunneqaqqusaanngillat Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu akuersissutitaqanngitsumik, taamaattoq tak. imm. 4.”

 

7. § 33-mi immikkoortutut nutaatut ikkunneqassapput imm. 3-p kingorna:

”  Imm. 4.  Kalaallit Nunaata avannaarsuani kangianilu Nunami Allanngutsaaliukkami nassaat kalaallinit suliarineqarsimasut, nassaat pisoqaassusaat apeqqutaatinnagit Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfialu akuersitinnagu nunamiit anninneqassanngillat.

  imm. 5.  Naalakkersuisut sumiiffinnut ersarinnerusunik killilikkanut tunngatillugu malittarisassiorsinnaapput, inuit pilersitaat tigussaasut kalaallinit aallaavillit, sumiiffinnillu ersarinnerusumik killilikkaneersut, qangarnisaaneri apeqqutaatinnagit nunatsinniit anniseqqusaannginneri pillugit, Nunatta Katersugaasivianit Allagaateqarfianillu akuersissutitaqanngitsumik.”

 

8. § 38, imatut oqaasertalerneqassaaq:

“  § 38.  Unioqqutitsinerni § 27, imm. 3 aamma 4, § 28, imm. 1, § 28, imm. 2, oqaaseqatigiit siulliit, § 28, imm. 3, 1. aamma oqaaseqatigiit aappaat, § 28, imm. 4, § 29, imm. 2, oqaaseqatigiit siulliit, § 32 aamma § 33, imm. 1 aamma 4-mik, pineqaatissiisoqarsinnaavoq akiliisitsinikkut Kalaallit Nunaannut pinerluttulerinermut inatsimmi aalajangersakkat naapertorlugit.

  Imm. 2.  Maleruagassanut aalajangersarneqarsimasunut § 10, imm. 3, § 31 aamma § 33, imm. 5 naapertorlugit pineqaatissiissuteqartoqarsinnaavoq akiliisitsinikkut, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsit naapertorlugu.

  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaat imaluunniit malittarisassat Inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu suliaasut kingunerisaannik akiliisitsisoqarsinnaaneranik aalajangersaasoqarsimatillugu akiliisitsissutissat inatsisit naapertorlugit inummut pisussaaffiliunneqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsit naapertorlugu.

  Imm. 4.  Akiliisitsissutit imm. 1-3 naapertorlugu aalajangerneqartut nunatta karsianut akilerneqartassapput.”

 

§ 2

 

Inatsisartut inatsisaat manna ullormi 1. juli 2019-imi atuutilissaaq.

  Imm. 2.  § 1, nr. 2 aamma 3 atortuulissapput ulloq 1. januar 2020.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Allakkiat