Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 26
12. decembari 2019
Atuuttut

Atortut innaallagiartortut isumannaatsuunissaat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

§ 6, imm 1 naapertorlugu Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 12. juni 2019-imeersumi allanngortinneqartumi, Innaallagissiornermut Oqartussanit aalajangersaneqassaaq:

 

Kapitali 1

Atuuffia il.il.

 

  § 1.  Nalunaarut una makkununnga atuuppoq:
1)  Atortussianut innaallagiartortunut sarfamut aalajangersimasumik sakkortussusilimmut vekselstrømimi 50 V aamma jævnstrømimi 75 V inorlugit sarfaqartunut atorneqartussatut naatsorsuutigineqartunut. 
2)  Atortussianut innaallagiartortunut sarfamut aalajangersimasumik sakkortussusilimmut vekselstrømimi 1000 V aamma jævnstrømimi 1500 V qaangerlugit sarfaqartunut atorneqartussatut naatsorsuutigineqartunut.
3)  Innaallagissamut uuttuutit, ungaluni innaallagialinnut sarfalersuutinut aammattaaq iikkami ikkuffinnut ikkuttakkanut aamma ikkuffinnut iikkamiittunut illup iluani assigisaannilu atorneqartussanut, tassani apeqqutaanngilaq normu 1-2-mi sarfamut killissarititaasumut ilaanersut.

 

  § 2.  Atortussiat innaallagiartortut naalagaaffimmi EU-mut ilaasortaasumi imaluunniit Tyrkiami nioqqutissiarineqartut imaluunniit nioqqutinngortinneqartut, imaluunniit naalagaaffimmi EFTA-mut ilaasortaasumi inatsisit malillugit nioqqutissiarineqartut inatsisit unioqqutinnagit aamma killilersuutitaqanngitsumit Kalaallit Nunaannut eqqunneqarsinnaapput atorneqarsinnaallutillu, taakkua isumannaallisaarnermut piumasaqaatit nalinginnaasut nalunaarummi matumaniittunut assingusut eqqortippatigit.

 

Kapitali 2

Inatsisartut peqqussutaani isumannaallisaanermut piumasaqaammik eqqortitsineq

 

  § 3.  Inatsisartut peqqussutaani § 5, imm. 2-mi isumannaallisaanermut piumasaqaat, tak. nalunaarummi matumani §§ 4-mit 12-mut eqqortinneqartutut isigineqarput, atortussiat innaallagiartortut Dansk Standard-imit (DS) tamanut saqqummiunneqarsimasut, atortussianut innaallagiartortunut isumannaallisaanermut tunngasut nalinginnaasut malillugit nioqqutissiarineqarsimappata.

  Imm. 2.  Isumannaallisaanermut nalinginnaasut taamatut ittut pigineqanngippata, soorlu imm. 1-imi taaneqartut, taava isumannaallisaanermut piumasaqaat Inatsisartut peqqussutaani § 5, imm. 2-mi, tak. nalunaarummi matumani §§ 4-mit 12-mut eqqortinneqartutut isigineqarpoq, atortussiaq innaallagiartortoq Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering-imit (CENELEC) tamanut saqqummiunneqarsimasut, atortussianut innaallagiartortunut Europami isumannaallisaanermut tunngasut nalinginnaasut malillugit nioqqutissiarineqarsimappata.

  Imm. 3.  Isumannaallisaanermut nalinginnaasut taamatut ittut pigineqanngippata, soorlu imm. 1-2-mi taaneqartut, taava isumannaallisaanermut piumasaqaat Inatsisartut peqqussutaani § 5, imm. 2-mi, tak. nalunaarummi matumani §§ 4-mit 12-mut eqqortinneqartutut isigineqarpoq, atortussiaq innaallagiartortoq Den Internationale Elektrotekniske Kommission-imit (IEC) tamanut saqqummiunneqarsimasut, atortussianut innaallagiartortunut nunani tamalaani isumannaallisaanermut tunngasut nalinginnaasut malillugit nioqqutissiarineqarsimappata.

  Imm. 4. Nalinginnaasut atorneqartut imm. 1-3 naapertorlugit atortussiami innaallagiartortumi isumannaallisaanermut nalorninartuusinnaasunut paasineqarsimasunut tamanut tunngasuuteqassapput.

  Imm. 5.  Nalinginnaasut pineqartut atorneqanngippata imaluunniit taakkua ilaannaat atorneqarpata taava uppernarsaaserneqassaaq, Inatsisartut peqqussutaani § 5, imm. 2 napertorlugu isumannaallisaanermut piumasaqaatip eqqortinneqarnera, tak. § 16, imm. 2.

 

 

Kapitali 3

Isumannaallisaanermut piumasaqaatit ataatsimoortut

 

Piumasaqaatit nalinginnaasut

 

  § 4.  Atortussiaq innaallagiartortoq aamma taassuma ilaat ataasiakkaat imatut suliarineqassapput, isumannaatsumik aamma illersorneqarsinnaasumik ikkunneqarsinnaallutillu atorneqarsinnaassallutik.

 

  § 5.  Atortussiaq innaallagiartortoq imatut ilusilersorneqassaaq aamma sananeqassaaq inuit, uumasuutit aamma pigisat navianarsinnaasunut, §§ 6-12-imut taaneqartunut, illersorneqarnissaat qulakkeerlugu tassa atortussiap innaallagiartortup piunera tamakkerlugu tassani apeqqutaavoq siumut takorloorneqarsinnaasut tunngavigalugit atorneqarnera.

 

Navianarsinnaasunut atortussiamit innaallagiartortumit pilersinnaasunut illersorneqarneq

 

  § 6.  Inuit aamma uumasuutit navianartunut illersorneqassapput timimikkut ajoqusernissaannut imaluunniit allatut ajoqusernissaannut, toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngitsumit atuinermit pilersinneqarsinnaasunut.

 

  § 7. Kissattoorneq, innaallattoorneq imaluunniit qinngornerit pilersinnaanerat pinngitsoortinneqassapput, tamakku inunnut, uumasuutinut imaluunniit pigisanut navianartorsiortitseqqunagit.

 

  § 8.  Inuit, uumasuutit imaluunniit pigisat innaallagiartortuunngitsunut illersorneqassapput, atortussianit innaallagiartortunit attuumassuteqarsinnaasunut.

 

  § 9.  Ta­pin­naal­li­saa­neq sun­ni­u­taa­sin­naa­su­nut si­u­mut ta­kor­loor­ne­qar­sin­naa­su­nut na­leq­qus­sar­ne­qas­saaq.

 

Na­vi­a­nar­tu­nut il­ler­suu­sii­neq a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut a­va­taa­nit sun­nerneqartumit pilersinnaasunut

 

  § 10.  Atortussiaq innaallagiartortoq siumut takorloorneqarsinnaasut tunngavigalugit atorneqarnermini sunniutaasunut mekaniskiusunut sunnerneqarneq akiorsinnaassavaa, taamaalilluni inuit, uumasuutit imaluunniit pigisat navianartorsiortinneqassanatik.

 

  § 11.  Atortussiaq innaallagiartortoq siumut takorloorneqarsinnaasut tunngavigalugit atorneqarnermini sunniutaasunut mekaniskiusunut avatangiisiniittuni sunnerneqarneq akiorsinnaassavaa, taamaalilluni inuit, uumasuutit imaluunniit pigisat navianartorsiortinneqassanatik.

 

  § 12.  Atortussiamit innaallagiartortumit inuit, uumasuutit imaluunniit pigisat sakkortuumik sarfanittoornermut siumut takorloorneqarsinnaasunut navianartorsiortinneqassanngillat.

 

 

Kapitali 4

Immikkut isumannaallisaanermut il.il. piumasaqaatit

 

  § 13.  Innaallagissap aqqutaanut ikkuttakkat aamma innaallagissamut ikkuffiit iikkamiittut illumi atortussaniittut assigisaasalu DS 60884-2-D1-imi “Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.” atuuttuusut eqqortissavai, tassaasut Danmarkimi atortunut aalajangersakkat.

 

  § 14.  Napparsimavinni innaallagissap aqqutaanut ikkuttakkat DS 60884-2-D1-imi,Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.” atuuttuusut eqqortissavai, tassaasut Danmarkimi atortunut aalajangersakkat, normblad DK 2-8a, aamma napparsimavinni innaallagissap aqqutaanut ikkuttakkat DS 60884-2-D1-imi,Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.” atuuttuusut eqqortissavai, tassaasut Danmarkimi atortunut aalajangersakkat, normblad DK 1-8a imaluunniit DK 1-8b.

  Imm. 2.  Napparsimavinni innaallagissap aqqutaanut ikkuttakkat, taamaallaat atortussiani innaallagiartortuni napparsimavinni aamma sumiiffinni assingusuni innaallagissap aqqutaani atorneqaqqusaapput.

 

  § 15.  Nalinginnaasut najoqqutassami matumani innersuunneqartut, Dansk Standard aqqutigalugu pisiarineqarsinnaapput imaluunniit Innaallagissiornermut Oqartussani misissorneqarsinnaapput.

 

Kapitali 5

Uppernarsaasersuineq

 

  § 16.  Atortussiamik innaallagiartortumik sanasoq aamma kinaluunniit atortussiamik innaallagiartortumik Kalaallit Nunaannut eqqussuisoq, Inatsisartut peqqussutaanni § 5, imm. 2-mik eqqortitsinerminut uppernarsaasersuutitut qulakkiissavaa, matumani tulliuttut Innaallagissiornermut Oqartussaasunit pissarsiarineqarsinnaanerat: 
1)  Atortussiamik innaallagiartortumik kina sanasuusimanersoq pillugu paasissutissat. Atortussiaq innaallagiartoq pillugu nassuiaassut tassani paatsuugassaanngitsumik taanna suussusersineqassaaq, allanneqassallutik suunera, nioqqutissiarineqarnermini normua, serienormua imaluunniit assigisaa.
2)  Atortussiaq innaallagiartortoq pillugu ataatsimoortumik allaaserinninneq.
3)  Misilerarneqarnerani nalunaarutit.

4)  Navianartoqarsinnaaneranut nalilersuineq tassani allaaserineqarlutik atortussiap innaallagiartortup uninngatinneqarnerani, assartorneqarnerani, ikkunneqarnerani, atorneqalernersani aamma ingerlatinneqarnerani navianartut suut pilersinnaasut, tassa taanna aalajangersakkat aamma siumut takorloorneqarsinnaasut tunngavigalugu atorneqarpat, aammattaaq qanoq kapitali 3-4-mut isumannaallisaanermut piumasaqaatit eqqortinneqarnissaat qanoq qulakkeerneqarsimanersut, taamaalilluni atortussiaq innaallagiartortoq piusinnaanini tamakkerlugu isumannaatsuussammat. 

  Imm. 2.  Atortussiamut innaallagiartortumut isumannaallisaanermut maleruaqqusat nalinginnaasut atorneqanngippata, tak. § 3, imm. 1-3-mut imaluunniit taakkua taamaallaat ilaannakortumik atorneqarlutik, taava kialuunniit atortussiamik innaallagiartortumik sanasup aamma kinaluunniit atortussiamik innaallagiartortumik Kalaallit Nunaannut eqqussuisoq, imm. 1-imi imarisaasut saniatigut qulakkiissavaa, uppernarsaasersuutit matumani tulliuttut Innaallagissiornermut Oqartussaasunit pissarsiarineqarsinnaanerat:
1)  Sananeqarnerani aamma nioqqutissiarineqarnerani titartakkat, atortuisa allattorsimaffiat aamma innaallagissap ingerlaarneranut titartakkat. 
2)  Allaaserinninnerit aamma nassuiaatit, tassa imm. 2, normu 1 naapertorlugu uppernarsaasersuummik paasinninnissamut pisariaqartut.
3)  Aaqqiissutissat pillugit allaaserinninnerit isumannaallisaanermut piumasaqaatit ataatsimoortut, tak. kapitali 3, eqqortinneqarnissaat pillugu toqqarneqarsimasut.

  Imm. 3. Uppernarsaasersuut imm. 1-2 naapertorlugu Innaallagissiornermut Oqartussanut atorneqartussanngortinneqarsinnaassappat ukiut qulit qaangiunneranni, tassa atortussiap innaallagiartortup Kalaallit Nunaannut eqqunneqarneranit, imaluunniit niuerutigalugu aallartinneqarneranit.
  Imm. 4.  Innaallagissiornermut Oqartussaasut piffissamik naammaginartumik aalajangersaasinnaavoq imm. 1-2 naapertorlugit uppernarsaasersuutinik nassiussisoqarnissaanut. Uppernarsaasersuut kalaallit, danskit imaluunniit tuluit oqaasii atorlugit saqqummiunneqassaaq.

 

Kapitali 6

Pineqaatissiissutit

 

  § 17.  Pillaammik akiliisinneqarsinnaavoq imatut iliortoq
1) isumannaallisaanermut piumasaqaatinik ataatsimoortunik §§ 4-12-imiittunik unioqqutitsisoq,
2) immikkut isumannaallisaanermut piumasaqaatinik §§ 13-14-imiittunik unioqqutitsisoq, imaluunniit 
3)  uppernarsaasersuutinik § 16 naapertorlugu piumasaqaataasunik saqqummiussinngitsoq.
  Imm. 2. Inuit inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu akiliisussanngortinneqarsinnaapput Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi Inatsimmi maleruaqqusat naapertorlugit.
  Imm. 3. Pillaammik akiliisitsinerit nalunaarut naapertorlugu pineqaatissiissutaasut Nunatta Karsianut nakkartinneqassapput.

 

Kapitali 7

Atuutilersitsineq

 

  § 18.  Nalunaarut atuutilerpoq 1. januaari 2020.

 

 

 

Innaallagissiornermut Oqartussat, ulloq 12. december 2019

 

 

 

Michael Petersen

/

Jane Lynge Hansen