Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 25
12. decembari 2019
Atuuttut

Atortut innaallagiartortut sarfap killeqartumik sakkortussusillip ilaasa iluanni atugassanngorlugit aalajangerneqartut pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

§ 6, imm 1 naapertorlugu Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 12. juni 2019-imeersumi allanngortinneqartumi, Innaallagissiornermut Oqartussanit aalajangersaneqassaaq:

 

Kapitali 1

Atuuffia aanna nassuiaatit

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarummi si­u­ner­taa­voq a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut ni­oq­qu­ti­gi­ne­qar­tut pit­saa­su­mik il­ler­suu­te­qar­nis­sa­mik pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­sin­nin­nis­saat, tas­sa i­nu­it peq­qis­su­si­an­nut,  uu­ma­suu­ti­nut aam­ma pigisanut i­su­man­naal­li­saa­ner­mut tun­nga­til­lu­gu.

 

 § 2. Na­lunaarut a­tor­tus­si­a­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut sar­fa­mut 50 aam­ma 1.000 V-mik a­kor­nan­ni sak­kor­tus­su­se­qar­tu­mut a­tor­ne­qar­tus­sa­tut naat­sor­suus­saa­su­nut, tas­sa­ni pi­ne­qar­poq vekselstrøm­mi, kii­sa­lu jævnstrøm­mi­mut tun­nga­til­lu­gu 75 aam­ma 1.500 V, taa­maat­tor­li tak. imm. 2. 
 Imm. 2.  Na­joq­qu­tas­sa­mi ma­tu­ma­ni pi­ne­qan­ngil­lat a­tor­tus­si­at aam­ma sun­ni­u­taa­sut, i­lan­ngus­sa­mi 2-mi al­lan­ne­qar­si­ma­sut.

 

Nassuiaatit

 

  § 3.  Nalunaarummi mak­ku i­ma­tut paa­si­ne­qas­sap­put:

1)  Ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­tit­si­sin­naan­ngor­tit­si­neq: A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik tun­ni­us­si­sar­neq ni­oq­qu­ti­gi­ne­qaq­qin­nis­saat si­u­ner­ta­ra­lu­gu, a­tu­gas­sa­tut i­ma­luun­niit ni­u­er­fim­mi a­tor­ne­qar­tus­sa­tut i­nuus­su­tis­sar­si­u­te­qar­lu­ni su­lif­fe­qar­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­ma­luun­niit a­ki­lii­sit­sil­lu­ni.

2)  Kaa­vii­aar­tit­si­ner­mut i­lan­ngut­sit­si­neq: A­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­u­er­fim­mi si­ul­ler­paa­mik pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­tit­si­neq.

3)  Ni­oq­qu­tis­si­or­toq: I­nuk i­ma­luun­niit i­nuk i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­soq pi­sus­saa­ti­taa­sor­lu a­tor­tus­si­a­ni in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­oq­qu­tis­si­or­toq, i­ma­luun­niit a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik sa­na­ne­qar­nis­saa­nik i­su­mas­sar­si­si­ma­soq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­si­or­tit­si­soq, kii­sa­lu a­tor­tus­si­a­mik taas­su­min­nga nam­mi­neq aq­qi a­tor­lu­gu i­ma­luun­niit ni­oq­qu­ti­tut i­li­sar­naa­ser­lu­gu nit­tar­saas­si­soq.

4)  Sin­nii­suu­ti­tatut pi­gin­naa­tin­ne­qar­toq: I­nuk ki­na­luun­niit i­ma­luun­niit i­nuk i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­soq pi­sus­saa­ti­taa­sor­lu ni­oq­qu­tis­si­or­tu­mit al­la­gan­ngor­lu­gu a­ku­er­sis­sum­mik tu­ni­ne­qar­si­ma­soq, su­li­as­sa­nut aa­la­ja­nger­si­ma­su­nut a­ta­til­lu­gu taan­na sin­ner­lu­gu pi­sin­naa­ti­taa­soq.

5)  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­soq: I­nuk ki­na­luun­niit i­ma­luun­niit i­nuk i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­soq pi­sus­saa­ti­taa­sor­lu Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ler­sit­si­si­ma­soq, kii­sa­lu a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik nu­na­nit al­la­neer­su­nit eq­qus­su­i­sar­toq ni­u­er­fim­mi ni­oq­qu­ti­gi­ne­qar­tus­sa­nik.

6)  Ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­toq: I­nuk ki­na­luun­niit i­ma­luun­niit i­nuk i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­soq pi­sus­saa­ti­taa­sor­lu ni­oq­qu­tis­si­or­tup i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­tup sa­ni­a­ti­gut pi­ler­su­i­ner­mut i­laa­soq, a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­tit­si­sin­naa­soq.

7)  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq: Ni­oq­qu­tis­si­or­toq, sin­nii­suu­ti­ta­tut pi­gin­naa­tin­ne­qar­toq, ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­toq aam­ma ni­oq­qu­ti­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­toq.

8)  Tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu im­mik­koor­ti­ter­lu­git na­lu­naar­suk­kat: Up­per­nar­saa­ser­suut a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­si­sas­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­soq.
9)  Na­li­ngin­naa­su­mut na­leq­qus­sar­ne­qar­si­ma­soq: Na­li­ngin­naa­su­mut na­leq­qus­sar­ne­qar­si­ma­soq E­u­ro­pa-Par­la­mentip aam­ma Rå­dip peq­qus­su­taan­ni 1025/2012/EU-mi im­mik­koor­tor­ta­mi 2-mi, imm. 1, litra c-mi nas­su­i­ar­ne­qar­toq.
10)  Naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut na­li­ler­su­i­neq: Pe­ri­u­seq § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­quut­sit­si­ne­ran­nik up­per­nar­saa­nis­sa­mut a­tor­ne­qar­toq.

11)  U­ter­tit­si­neq: I­li­uu­se­ri­ne­qar­toq su­na­luun­niit tas­sa­ni si­u­ner­ta­ri­ne­qar­lu­ni a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup, a­tu­i­sar­tu­mit pis­sar­si­a­ri­ne­qa­reer­si­ma­sup, u­ter­tin­ne­qar­nis­saa a­ngu­ni­ar­lu­gu.

12)  Tu­nu­ar­tit­si­neq: I­li­uu­se­ri­ne­qar­neq su­na­luun­niit tas­sa­ni si­u­ner­ta­ri­ne­qar­lu­ni pin­ngit­soor­tis­sal­lu­gu, a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup pi­ler­su­i­ne­rup aq­qu­taa­ni ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naa­nis­saa pin­ngit­soor­tin­nis­saa.

13)  EU-har­mo­ni­se­ringslovgivning: EU-mi i­nat­si­si­ti­gut saq­qum­mi­un­ne­qar­tut ta­mar­mik ni­oq­qu­tis­sa­nik tu­ni­ni­aa­ner­mi pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik na­leq­qus­sar­ne­qar­si­ma­sut. 
14)  CE-mik na­lu­naaqutsiineq: Na­lu­naar­su­i­neq a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup EU-p har­mo­ni­se­ringslovgivni­ngi­a­nik ta­ma­tu­min­nga na­lu­naa­qut­ser­su­i­ne­rup su­mi i­nis­sin­nis­saa pil­lu­gu pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik a­tuut­tuu­su­nik ta­ma­nik eq­quut­sit­si­su­nik ni­oq­qu­tis­si­or­tup na­lu­naar­ne­ra.

 

Kapitali 2

Nioqqutissiortup aamma inuussutissarsiortup pisussaaffii

 

  § 4.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup qu­lak­kiis­sa­vaa, a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­oq­qu­ti­gi­ni­a­le­ru­ni­uk, § 25-mi aam­ma i­lan­ngus­sa­mi 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut eq­quut­sil­lu­git  ik­kus­sor­ne­qar­si­mal­lu­ni­lu sa­naa­ju­si­ma­soq qu­lak­kiis­sa­vaa. 

 

  § 5.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup up­per­nar­saat tekni­ki­mut tun­nga­soq su­li­a­ris­sa­vaa tak. i­lan­ngus­saq 3, naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut na­li­ler­su­i­ner­mut pe­ri­u­seq i­nger­la­tis­sa­vaa i­ma­luun­niit i­nger­lat­sin­nis­saa i­su­ma­gis­sa­vaa tak. i­lan­ngus­saq 3.

  Imm. 2.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq § 25-mi aam­ma i­lan­ngus­sa­mi 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naam­mas­sin­nin­ne­ra naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut na­li­ler­su­i­ner­mut pe­ri­ut­si­mi up­per­nar­sar­ne­qar­pat tak. imm. 1, taa­va ni­oq­qu­tis­si­or­tup EU-mi naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut up­per­nar­saat naam­mas­sil­lu­gu su­li­a­ris­sa­vaa CE-mil­lu na­lu­naar­suut ik­kul­lu­gu.

 Imm. 3.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup i­lan­ngus­sa­mi 3-mi pi­ne­qar­toq tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu up­per­nar­saa­neq aam­ma EU-mi naapertuuttoqarneranut up­per­nar­saat a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­oq­qu­ti­gi­ler­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit ni­oq­qu­ti­ge­reer­si­map­pa­gu ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut u­ki­u­ni 10-ni toq­qor­ta­ris­sa­vaa. 

 

 § 6.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup ta­ma­tu­ma na­joq­qu­tas­si­ap eq­quut­sit­tu­ar­nis­saa­nut ni­oq­qu­tis­si­at as­si­gii­aat qu­lak­keer­nis­saan­nut pe­ri­u­se­qas­saaq. Pi­sa­ri­a­qar­tit­si­so­qar­ne­ra­ti­gut a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup sa­na­ne­qar­ne­ra­ta i­ma­luun­niit i­li­sar­naa­taa­ta aam­ma as­si­giis­saak­kat na­leq­qus­sar­ne­qa­reer­sut al­lan­ngor­tin­ne­qar­nis­saat mi­a­ne­ri­ne­qas­sap­put tak. § 27, nu­na­ni as­si­giin­ngit­su­ni i­ma­luun­niit nu­na­mi pi­ne­qar­tu­mi as­si­giis­saak­kat tak. § 28 aam­ma § 29 i­ma­luun­niit er­seq­qis­saa­tit tekni­ki­mut tun­nga­sut.

 Imm. 2.  A­tu­i­sut peq­qis­su­si­at aam­ma a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut u­lo­ri­a­nar­sin­naa­ne­ran­nut i­su­man­naat­suu­nis­saa­sa il­ler­sor­ne­qar­nis­saat na­leq­qut­tuu­so­ri­ne­qar­pat, taa­va ni­oq­qu­tis­si­or­tup

1) a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ni­u­er­fim­mi ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­le­reer­si­ma­su­mik ti­gu­sil­lat­taar­lu­ni mi­sis­su­i­sas­saaq,

2) naam­ma­git­taal­li­u­ti­nik mi­sis­su­i­sas­saaq aam­ma na­lu­naar­su­i­sas­sal­lu­ni,

3) a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naam­mas­sin­nin­ngit­su­nik mi­sis­su­i­sas­saaq,

4) a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut u­ter­tis­sa­vai, aam­ma

 ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tut taa­ma­tut it­tu­mik nak­ku­til­lii­ner­mik qa­nor­luun­niit it­tu­mik i­li­si­ma­tit­tas­sa­vai.

 

  § 7.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup qu­lak­kiis­sa­vaa a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup nam­mi­neq ni­oq­qu­ti­gi­lik­ka­mi mak­ku­nin­nga na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­si­ma­ne­ra, suu­ne­ra­nik, ni­oq­qu­tit sor­li­u­ne­ran­nik i­ma­luun­niit se­ri­e­nor­mu­a­nik i­ma­luun­niit ar­laan­nik su­mil­luun­niit na­lu­naar­nis­saa­nik, ta­mak­ku i­lu­a­qu­ti­ga­lu­git suu­ne­ra paa­si­ne­qar­sin­naa­sun­ngor­lu­gu, taa­maat­tor­li tak. 3. 

 Imm. 2.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup aq­qa, su­lif­fi­u­taa­ta aq­qa na­lu­naar­so­rii­gaq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­taa­sup i­li­sar­naa­taa na­lu­naar­so­rii­gaq aam­ma na­ju­gaa a­tor­tus­si­a­mi in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mi saq­qu­mis­sap­put, taa­maat­tor­li tak. 4. Na­juk­kap al­lan­ne­ra­ni su­miif­fik, ni­oq­qu­tis­si­or­tup saaf­fi­gi­ne­qar­sin­naaf­fia, ki­si­mi al­lan­ne­qas­saaq. Saaf­fi­gi­ne­qar­sin­naa­ner­mut paa­sis­su­tis­sat a­tu­i­su­nut kii­sa­lu In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut paa­si­nar­tu­mik al­lan­ne­qas­sap­put.

 Imm. 3.  Imm. 1 i­ma­luun­niit 2 naam­mas­si­ne­qar­sin­naan­ngip­pa­ta paa­sis­su­tis­sat pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut puu­an­ni al­las­si­mas­sap­put i­ma­luun­niit a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut up­per­nar­saam­mi i­lan­ngun­ne­qar­tu­mi.  

 

 § 8.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup qu­lak­kiis­sa­vaa a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup qa­noq a­tor­ne­qar­nis­saa­nut i­lit­ser­suut aam­ma i­su­man­naal­li­saa­ner­mut paa­sis­su­tis­sat ka­laal­li­sut i­ma­luun­niit danski­sut al­lan­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngun­ne­qar­nis­saat. Qa­noq a­tor­ne­qar­nis­saa­nut i­lit­ser­suut aam­ma i­su­man­naat­suu­nis­saa­nut paa­sis­su­tis­sat kii­sa­lu na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­ne­ra er­seq­qis­su­mik aam­ma paa­si­u­mi­nar­tu­mik al­las­si­mas­sap­put.

 

 § 9.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup i­li­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit i­li­si­ma­sus­saa­ga­lu­ar­pa­gu a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq nam­mi­neq ni­oq­qu­ti­gi­lik­ka­ni na­joq­qu­tas­si­a­mi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik eq­quut­sit­sin­ngit­soq, taa­va i­nger­laan­nar­tu­mik a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup i­nat­si­si­nik eq­quut­sit­si­ni­ar­lu­ni pi­sa­ri­a­qar­tu­mik aaq­qiis­su­te­qas­saaq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­si­or­fin­nit u­ter­til­lu­gu i­ma­luun­niit tu­nu­ar­til­lu­gu. 
 Imm. 2.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq u­lo­ri­a­nar­tuu­sin­naap­pat, taa­va ni­oq­qu­tis­si­or­tup i­nger­laan­nar­tu­mik In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­li­si­ma­tis­sa­vai. Ni­oq­qu­tis­si­or­tup ta­ma­tu­mun­nga i­lu­ti­gi­til­lu­gu i­nat­sit naa­per­tor­lu­gu eq­quut­sit­si­nis­sa­mut a­mi­gaa­taa­sut su­ku­mii­ne­ru­sut aam­ma aaq­qiis­su­tis­sa­tut aa­la­ja­ngik­kat i­li­si­ma­tit­sis­su­ti­gis­sa­vai.

 

Piginnaatitat sinniisaat

 

  § 10.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup al­lak­ka­ti­gut pi­gin­naa­ti­tas­sa­tut sin­nii­suu­ti­tas­sa­mi­nik toq­qaa­sin­naa­voq.
 Imm. 2.  § 4 naa­per­tor­lu­gu pi­sus­saaf­fiit aam­ma up­per­nar­saa­tit tekni­ki­mut tun­nga­sut su­li­a­ri­ne­qar­ne­rat tak. § 5 imm. 1, pi­gin­naa­ti­taa­su­tut sin­nii­suu­ti­tap pi­gin­naa­tit­sis­su­taa­nut i­laa­tin­ne­qas­san­ngil­lat.

 

 § 11.  Pi­gin­naa­ti­taa­su­tut sin­nii­suu­ti­tap su­li­as­sat pi­gin­naa­tit­sis­sum­mi ni­oq­qu­tis­si­or­tu­mit ti­gu­si­ma­sa­mi­ni aa­la­ja­nger­sak­kat su­li­a­ris­sa­vai. Pi­gin­naa­tit­sis­sum­mi pi­gin­naa­ti­taa­su­tut sin­nii­suu­ti­taq min­ner­paa­mik mak­ku­nin­nga pi­gin­naa­tis­sa­vaa
1) EU-mi naapertuuttoqarneranut up­per­nar­saat aam­ma up­per­nar­saasersuut tekni­ki­mut tun­nga­soq toq­qor­ta­ris­sa­vai, taa­maa­li­or­nik­kut a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­ler­si­ma­ne­ra­niit i­ma­luun­niit ni­oq­qu­ti­gi­ne­qar­si­ma­ne­ra­ni u­ki­ut 10-t qaa­ngi­un­ne­ran­ni In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut a­tor­ne­qar­sin­naa­sun­ngor­lu­gu. 
2) In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nit tun­nga­vis­sa­qar­tu­mik noq­qaas­su­ti­gi­ne­qar­ne­ra tun­nga­vi­ga­lu­gu i­nat­sit naa­per­tor­lu­gu a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup pi­sa­ri­a­qar­tu­mik na­li­ler­ne­qar­nis­saa­nut paa­sis­su­tis­sa­nik aam­ma up­per­nar­saa­tis­sa­nik ta­ma­nik tun­ni­us­sis­saaq, kii­sa­lu
3) In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nik su­le­qa­te­qar­nis­sa­mik, taak­ku ta­ma­tu­min­nga noq­qaas­su­te­qar­pa­ta, u­lo­ri­a­nar­sin­naa­su­nik, a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup pi­gin­naa­tit­sis­sum­mi pi­ne­qar­tu­mi a­ju­too­ru­taa­sin­naa­sut nu­ngu­tit­si­nis­sa­mut aaq­qiis­su­tis­sat aa­la­ja­ngiif­fi­gi­nis­saat pil­lu­git.

 

Nioqqutissanik eqqussuisup pisussaaffii

 

  § 12.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik taa­maal­laat ni­oq­qu­te­qa­ler­sin­naa­voq, taak­ku­a i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik § 25-i­miit­tu­nik aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­miit­tu­nik eq­qor­tit­sip­pa­ta.

 

 § 13.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­oq­qu­ti­gi­sa­qa­ler­nis­sa­ni si­oq­qul­lu­gu qu­lak­kiis­sa­vaa, ni­oq­qu­tis­si­or­tup naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut na­li­ler­su­i­ner­mi i­nger­lat­se­ri­aat­si­mik i­nger­lat­se­reer­si­ma­nis­saa, tak. § 5, imm. 1 aam­ma i­lan­ngus­saq 3. 
 Imm. 2.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup qu­lak­kiis­sa­vai, tas­sa
1)  ni­oq­qu­tis­si­or­tup tekni­ki­mut tun­nga­su­mut up­per­nar­saa­ser­suum­mik su­li­a­qar­si­ma­ne­ra, tak. i­lan­ngus­saq 3,
2)  a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut CE-mik na­lu­naar­suum­mik ik­kus­si­vi­gi­ne­qar­si­ma­ne­rat, kii­sa­lu
3)  ni­oq­qu­tis­si­or­tup § 7-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naam­mas­sin­nis­si­ma­ne­ra.

 

 § 14.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­tup i­li­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit i­li­si­ma­sa­ri­a­qar­si­map­pa­gu a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq  § 25-mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­saa­qa­ti­nik naam­mas­sin­nis­si­man­ngit­soq, taa­va taan­na ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­lis­san­ngi­laq pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naa­per­tuut­tun­ngor­tin­ne­qar­si­ma­ne­ra si­oq­qul­lu­gu.
 Imm. 2.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq na­vi­a­nar­sin­naap­pat taa­va ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup ta­man­na pil­lu­gu ni­oq­qu­tis­si­or­toq aam­ma In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­li­si­ma­tis­sa­vai.

 

 § 15.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­tup aq­qa, su­lif­fi­u­taa­ta aq­qa na­lu­naar­ne­qar­si­ma­soq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­taa­sup suu­ne­ra na­lu­naar­ne­qar­si­ma­soq aam­ma al­lak­ke­ri­sar­fik­kut nas­si­us­si­gaan­ni su­miif­fia, tas­sa pi­ne­qar­tup at­ta­ve­qar­fi­gi­ne­qar­sin­naaf­fi­gi­saa a­tor­tus­si­a­mi in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mi ta­ku­ne­qar­sin­naas­sap­put. At­ta­ve­qar­fi­gi­ne­qar­nis­sa­mut paa­sis­su­tis­sat a­tu­i­sus­sa­mut aam­ma In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut paa­si­u­mi­nar­tu­mik al­la­ne­qas­sap­put. 
 Imm. 2.  § 7, imm. 4, taa­ma­tut­taaq ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­su­mut a­tuup­poq.

 

 § 16.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup qa­noq a­tor­ne­qar­nis­saa­nut i­lit­ser­suut aam­ma i­su­man­naal­li­saa­ner­mut paa­sis­su­tis­sat ka­laal­li­sut i­ma­luun­niit danski­sut al­lan­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngun­ne­qar­nis­saat qu­lak­kiis­sa­vaa.
  Imm. 2.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup qu­lak­kiis­sa­vaa a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik toq­qor­ta­qar­ner­mi aam­ma as­sar­tu­i­ner­mi pi­u­ma­sa­ri­ne­qar­tut qu­lak­kiis­sa­vai, taak­ku­a i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik § 25-i­miit­tu­nik aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­miit­tu­nik eq­qor­tit­si­ne­ri­sa na­lor­ni­nar­to­qa­lin­ngin­nis­saat.  
 Imm. 3.  A­tu­i­sut peq­qis­su­si­at aam­ma a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut u­lo­ri­a­nar­sin­naa­ne­ran­nut i­su­man­naat­suu­nis­saa­sa il­ler­sor­ne­qar­nis­saat na­leq­qut­tuu­so­ri­ne­qar­pat, taa­va ni­oq­qu­tis­si­or­tup In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat tun­nga­vi­ler­su­il­lutik pi­u­ma­sa­qar­ne­rat naa­per­tor­lu­gu i­ma­tut i­li­us­saaq
1) a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ni­oq­qu­te­qar­fim­mi ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­le­reer­si­ma­su­mik ti­gu­sil­lat­taar­lu­ni mi­sis­su­i­sas­saaq, 
2) naam­ma­git­taal­li­u­ti­nik mi­sis­su­i­sas­saaq aam­ma na­lu­naar­su­i­sas­sal­lu­ni,
3) a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naam­mas­sin­nin­ngit­su­nik mi­sis­su­i­sas­saaq,
4) a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut u­ter­tis­sa­vai, aam­ma
5) ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tut taa­ma­tut it­tu­mik nak­ku­til­lii­ner­mik qa­nor­luun­niit it­tu­mik i­li­si­ma­tit­tas­sa­vai. 

 

 § 17.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup i­li­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit i­li­si­ma­sus­saa­ga­lu­ar­pa­gu a­tor­tus­si­aq  in­naal­la­gi­ar­tor­toq nam­mi­neq ni­oq­qu­ti­gi­lik­ka­ni na­joq­qu­tas­si­a­mi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik eq­quut­sit­sin­ngit­soq, taa­va i­nger­laan­nar­tu­mik a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup i­nat­si­si­nik eq­quut­sit­si­ni­ar­lu­ni pi­sa­ri­a­qar­tu­mik aaq­qiis­su­te­qas­saaq i­ma­luun­niit ta­man­na pi­sa­ri­a­qar­pat ni­oq­qu­te­qar­fin­nit u­ter­til­lu­gu.
 Imm. 2. § 9, imm. 2, taa­ma­tut­taaq ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­su­mut a­tuup­poq.

 

 § 18.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup u­ki­u­ni 10-ni, a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­ler­ne­ra­nit i­ma­luun­niit ni­oq­qu­ti­gi­ne­qar­si­ma­ne­ra­nit, EU-p naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut up­per­nar­saa­taa­ta as­si­li­ne­ra toq­qor­ta­ris­sa­vaa, taa­maa­lil­lu­ni taan­na In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nit ta­ku­ne­qar­sin­naas­sal­lu­ni aam­ma qu­lak­keer­ne­qas­saaq i­lan­ngus­saq 3-mi tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suu­tip In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nit pi­u­ma­sa­qar­neq naa­per­tor­lu­gu a­tor­ne­qar­sin­naa­nis­saa.

 

Nioqqutissanik nioqquteqaqqittartup pisussaaffii

 

  § 19.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naa­ti­le­ru­ni­uk, ma­tu­ma­ni na­joq­qu­tas­si­a­mi pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­mik peq­qis­saar­tu­mik i­leq­qu­ler­sus­saaq.

 

 § 20.  A­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­tin­ne­qar­sin­naa­ne­rat si­oq­qul­lu­gu ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup pi­ne­qar­tup mi­sis­sus­sa­vai, tas­sa
1) CE-mik na­lu­naar­su­ummik pi­ler­ne­qar­si­ma­ne­rat,
2) qa­noq a­tor­ne­qar­nis­saa­nut i­lit­ser­suut aam­ma i­su­man­naal­li­saa­ner­mut paa­sis­su­tis­sat ka­laal­li­sut i­ma­luun­niit danski­sut al­lan­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngun­ne­qar­nis­saat,
3) ni­oq­qu­tis­si­or­tup § 7-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­qor­tit­si­si­ma­ne­ra, kii­sa­lu
4) ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup taa­maat­to­qar­si­map­pat § 15-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­qor­tit­si­si­ma­ne­ra.
 Imm. 2.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup i­li­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit i­li­si­ma­sa­ri­a­qar­si­map­pa­gu a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq § 25-mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­saa­qa­ti­nik naam­mas­sin­nis­si­man­ngit­soq, taa­va taan­na ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­lis­san­ngi­laaq pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik naa­per­tuut­tun­ngor­tin­ne­qar­si­ma­ne­ra si­oq­qul­lu­gu.
 Imm. 3.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq na­vi­a­nar­sin­naap­pat taa­va ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup ta­man­na pil­lu­gu ni­oq­qu­tis­si­or­toq aam­ma In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­li­si­ma­tis­sa­vai.

 

 § 21.  § 16, imm. 2, taa­ma­tut­taaq ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tu­mut a­tuup­poq.

 

 § 22.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup i­li­si­map­pa­gu i­ma­luun­niit i­li­si­ma­sus­saa­ga­lu­ar­pa­gu a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq pi­ne­qar­tup ni­oq­qu­ti­gi­lik­ka­ni naluraarummi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nik eq­quut­sit­sin­ngit­soq, taa­va pi­ne­qar­tup i­nger­laan­nar­tu­mik a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup i­nat­si­si­nik eq­quut­sit­si­ni­ar­lu­ni pi­sa­ri­a­qar­tu­mik aaq­qiis­su­te­qas­saaq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­si­or­fin­nit u­ter­til­lu­gu i­ma­luun­niit tu­nu­ar­til­lu­gu. 
  Imm. 2.  § 9, imm. 2, taa­ma­tut­taaq ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tu­mut a­tuup­poq.

 

Nioqqutissanik eqqussuisup aamma nioqqutissanik nioqquteqaqqittartup nioqqutissiortup pisussaaffiinik nangitsinera

 

  § 23.  Ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­tup i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tup a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq nam­mi­neq aq­qi i­ma­luun­niit ni­oq­qu­taa­sup suu­ne­ra a­tor­lu­gu ni­oq­qu­ti­gi­le­ru­ni­uk, taa­va taan­na pi­ne­qar­toq ni­oq­qu­tis­si­or­tu­tut i­si­gi­ne­qa­lis­saaq, kii­sa­lu ni­oq­qu­tis­si­or­tup pi­sus­saaf­fii­sa as­si­nga­nik pi­sus­saaf­fe­qa­ler­lu­ni, tak. §§ 4 - 9, § 33 aam­ma § 36, imm. 1.
 Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq imm. 1 a­tuu­tis­saaq ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sar­toq i­ma­luun­niit ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­toq a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ni­oq­qu­taa­le­reer­si­ma­su­mik al­lan­ngor­tit­sip­pat, i­ma­tut i­li­sit­sil­lu­ni taa­maa­li­or­neq na­joq­qu­tas­si­a­mik ma­tu­min­nga eq­qor­tit­si­nis­sa­mik kal­lu­aal­lu­ni.


Inuussutissarsiummik ingerlatsisup inuussutissarsiummik ingerlatsisunit allamit kinaassusersineqarnera


  § 24. 
I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nit pi­u­maf­fi­gi­ne­qar­ner­mi ki­ngor­na­ti­gut ki­naas­su­ser­sis­sa­vaa
1)  i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq ki­na­luun­niit a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik pi­ne­qar­tu­mut ni­oq­qu­ti­gin­nis­si­ma­soq aam­ma 
2)  i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq ki­na­luun­niit pi­ne­qar­tup a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik ni­oq­qu­te­qar­fi­gi­si­ma­saa.
 Imm. 2.  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sup paa­sis­su­tis­sat imm. 1-i­mi taa­ne­qar­tut u­ki­u­ni 10-ni saq­qum­mi­us­sin­naas­sa­vai, pi­ne­qar­tup a­tor­tu­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mit pis­sar­si­si­ma­ner­mi i­ma­luun­niit ni­oq­qu­te­qar­si­ma­ner­mi ki­ngor­na­ti­gut.

 

Kapitali 4

Atortussiap innaallagiartortup niuerfimmi naleqquttuunera aamma pissarsiarineqarsinnaalersinneqarnera

 

  § 25.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq taa­maal­laat ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naa­ler­sin­ne­qar­ne­qar­sin­naa­voq, i­maap­pat taan­na tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu i­su­man­naal­li­saa­ner­mut na­joq­qu­tas­sat EU-mi a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­gu­ni, kii­sa­lu eq­qor­tu­mik ik­kus­suun­ne­qar­si­mal­lu­ni aam­ma a­ser­fal­lat­saa­li­or­ne­qar­lu­ni aam­mat­taaq a­tor­ne­qar­nis­sa­mi­nut si­u­ner­ta­ri­ne­qar­tut naa­per­tor­lu­git a­tor­ne­qar­lu­ni, taa­ma­tut­taaq i­nu­it peq­qis­su­si­an­nut aam­ma i­su­man­naal­li­saa­ner­mut tun­nga­til­lu­gu uu­ma­suu­ti­nut imaluunniit pigisanut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­sissa­na­ni. 
 Imm. 2.  I­lan­ngus­saq 1-i­mi i­laap­put i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit pi­ngaar­ne­rit al­lat­tor­si­maf­fi­at.

 

  § 26.  Ki­na­luun­niit a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik in­naal­la­gis­sa­mik nu­kis­si­a­mik si­a­ru­ar­te­ri­ner­mut a­tu­i­soq, a­tu­i­sar­tu­nut in­naal­la­gis­sa­mik ni­oq­qu­te­qar­ner­mi­ni i­su­man­naal­li­saa­ner­mut § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­taa­su­nit sak­kor­tu­ne­ru­su­nik pi­u­ma­sa­qaa­te­qar­sin­naan­ngi­laq.

 

Atortussiap innaallagiartortup naleqquttuuneranik ilimaginninneq


  § 27.
 A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq na­li­ngin­naa­su­nut na­leq­qus­sak­ka­nut naa­per­tuut­toq i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laan­nut, taak­ku­nun­nga­lu na­leq­qi­us­sat den E­u­ro­pæ­iske U­ni­ons Ti­dende-mi ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­mal­lu­tik, taa­va taak­ku­nun­nga tun­nga­til­lu­gu i­li­ma­gi­ne­qas­saaq § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut na­leq­qut­tuu­ne­rat. Taa­maat­tor­li ta­ma­tu­mun­nga taa­maal­laat a­tuup­put § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­tit na­li­ngin­naa­su­nut pi­ne­qar­tu­nut i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laan­nut i­laa­tin­ne­qar­tut.


  § 28.
  Na­li­ngin­naa­su­nut na­leq­qus­sak­kat tak. § 27 su­li aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­si­man­ngip­pa­ta aam­ma ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­man­ngip­pa­ta, taa­va a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut na­leq­qut­tu­tut i­si­gi­ne­qas­sap­put, i­maap­pat a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut nu­nat ta­ma­laat a­kor­nan­ni i­su­man­naal­li­saa­ner­mut aa­la­ja­nger­sak­ka­nut na­li­ngin­naa­su­nut na­leq­qul­lu­tik, taak­ku­a u­a­ni Inter­na­ti­o­nal E­lectro­techni­cal Com­mis­si­on (I­EC - Den Inter­na­ti­o­na­le E­lektro­tekniske Kom­mis­si­on) aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­si­mal­lu­tik, kii­sa­lu Kom­mis­si­o­ni­mit in­ner­suun­ne­qar­si­mal­lu­tik E­u­ro­pa-Par­la­mentip aam­ma Rå­det­s ma­li­tas­si­aa­ni 2014/35/EU-mi ta­ma­nut saq­qum­mi­us­si­nis­sa­mut pe­ri­u­si­an­ni ar­ti­kel 13, imm, 2-mut aam­ma 3-mut na­leq­qul­lu­tik.


  § 29. 
Na­li­ngin­naa­su­nut na­leq­qus­sak­kat tak. § 27 su­li aa­la­ja­nger­sar­ne­qar­si­man­ngip­pa­ta aam­ma ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­man­ngip­pa­ta, kii­sa­lu nu­nat ta­ma­laat a­kor­nan­ni na­li­ngin­naa­suul­lu­tik, tak. § 28,  taa­va a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut na­leq­qut­tu­tut i­si­gi­ne­qas­sap­put, i­maap­pat a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut i­su­man­naal­li­saa­ner­mut aa­la­ja­nger­sak­kat na­li­ngin­naa­sut naa­per­tor­lu­git sa­na­ne­qar­si­mal­lu­tik, tas­sa naa­la­gaaf­fim­mi i­laa­sor­taa­su­mi taak­ku­nin­nga a­tu­if­fi­u­su­mi sa­na­ne­qar­si­mal­lu­tik, ta­man­na tun­nga­vi­ga­lu­gu i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit tas­sa­ni tun­nga­vi­gi­ne­qar­tut Ka­laal­lit Nu­naan­ni aam­ma Danmar­ki­mi pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut as­si­ga­lu­git.

 

EU-p naleqquttuussusermut nalunaarutaa


 § 30.
  EU-p na­leq­qut­tuus­su­ser­mut na­lu­naa­ru­taa­ni er­ser­sin­ne­qas­saaq tas­sa up­per­nar­saa­ser­ne­qar­si­ma­soq, § 25-i­mi aam­ma i­lan­ngus­saq 1-i­mi i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tin­ne­qar­si­ma­sut.
  Imm. 2.  EU-p na­leq­qut­tuus­su­ser­mut na­lu­naa­ru­taa­ta
1)  i­lu­si­ler­su­gaq i­lan­ngus­saq 4-miit­toq ma­lis­sa­vaa,
2)  i­lan­ngun­ne­qar­tus­sa­tut naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut na­li­ler­su­i­ner­mi pe­ri­ut­si­mi im­mik­koor­toq A-mi i­lan­ngus­saq 3-miit­tu­mi al­lan­ne­qar­si­ma­sut i­lan­ngun­ne­qas­sap­put,
3)  i­nger­laa­var­tu­mik al­lat­tu­i­so­qas­saaq, aam­ma 4)  nut­ser­ne­qas­sap­put ka­laal­lit, danskit i­ma­luun­niit tu­lu­it o­qaa­sii­nut, tas­sa a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq Ka­laal­lit Nu­naan­ni ni­u­er­fim­mi tu­ni­ni­ar­ne­qa­ler­pat i­ma­luun­niit pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naa­ler­pat.
  Imm. 3.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq EU-mi i­nat­si­si­ti­gut pi­sus­saa­ti­taa­ner­mut a­taa­siin­naan­ngit­su­mut i­lan­ngun­ne­qar­si­map­pat, taak­ku­na­ni­lu pi­u­ma­sa­qaa­taal­lu­ni EU-p na­leq­qut­tuus­su­ser­mut na­lu­naa­ru­taa, taa­va EU-mi i­nat­si­si­ti­gut pi­sus­saa­ti­taa­ner­nut ta­ma­nut a­taa­si­ak­kaar­lu­git EU-p na­leq­qut­tuus­su­ser­mut na­lu­naa­ru­taa su­li­a­ri­ne­qas­saaq. Na­lu­naa­rum­mi er­ser­sin­ne­qas­saaq EU-mi i­nat­si­si­ti­gut pi­sus­saa­ti­taa­ne­rit sor­liit pi­ne­qar­ner­sut, taak­ku­nun­nga i­lan­ngul­lu­git pi­ne­qar­tut taak­ku­a su­mi ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­ma­ner­sut.
  Imm. 4.  EU-p na­leq­qut­tuus­su­ser­mut na­lu­naa­ru­taa­nik su­li­a­rin­nin­ner­mi ni­oq­qu­tis­si­or­tup eq­qor­tuu­ne­ra a­ki­sus­saaf­fi­gis­sa­vaa, tas­sa a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq na­lu­naa­rum­mi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­sin­nit­toq.

 

CE-mik nalunaaqutsiineq


  § 31. 
CE-mik na­lu­naa­qut­sii­neq E­u­ro­pa-Par­la­mentip aam­ma Rå­dip peq­qus­su­taa­ni 765/2008/EF-i­mi im­mik­koor­toq 30-i­mi pe­ri­ut­si­ni na­li­ngin­naa­su­ni aa­la­ja­nger­sak­ka­nut i­laa­tin­ne­qar­poq.


  § 32. 
CE-mik na­lu­naa­qut­sii­neq ta­ku­sas­san­ngor­lu­gu, a­tu­a­ru­mi­nar­tun­ngor­lu­gu i­nis­sin­ne­qas­saaq, aam­ma i­ma­tut pii­ar­ne­qar­sin­naa­jun­naar­lu­gu a­tor­tus­si­a­mit in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mi i­ma­luun­niit na­lu­naa­qut­siif­fim­mi, taa­maat­tor­li tak. imm. 2. 
  Imm. 2.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­ma­tut pis­su­se­qar­pat imm. 1-ip eq­qor­tin­ne­qar­nis­saa pe­ri­ar­fis­saa­na­ni i­ma­luun­niit na­leq­qun­na­ni, taa­va CE-mik na­lu­naa­qut­si­us­saq puu­a­nut aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nut i­laa­su­nut i­nis­sin­ne­qas­saaq.
  Imm. 3.  CE-mik na­lu­naa­qut­si­us­saq ik­kun­ne­qas­saaq a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­lin­ngin­ne­ra­ni.

 

Kapitali 5

Niuerfimmik nakkutiginninneq

 

 § 33.  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat tun­nga­vi­ler­su­il­lu­tik pi­u­ma­sa­qar­ne­rat naa­per­tor­lu­gu pi­sus­saa­ti­taa­voq paa­sis­su­tis­sat ta­maa­sa aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­tit suul­luun­niit tun­ni­u­tis­sal­lu­git, taak­ku­a na­lu­naa­rum­mik ma­tu­min­nga eq­qor­tit­si­so­qar­ne­ra­nik mi­sis­su­i­nis­sa­mut pi­sa­ri­a­qar­tin­ne­qar­pa­ta. Paa­sis­su­tis­sat aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­tit pa­pi­a­ran­ngor­lu­git i­ma­luun­niit e­lektro­niski­u­su­mik tun­ni­un­ne­qas­sap­put.
  Imm. 2.  Ni­oq­qu­tis­si­or­tup aam­ma ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­sup paa­sis­su­tis­sat aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­tit imm. 1-i­mi taa­ne­qar­tut In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut o­qaat­sit paa­si­u­mi­nar­tut a­tor­lu­git tun­ni­u­tis­sa­vaat.

 

  § 34.  In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut pil­lu­git na­vi­a­nar­tu­nik ta­ma­nut saq­qum­mi­us­si­sin­naap­put.


  § 35.
  I­nuus­su­tis­sar­si­u­ti­nik i­nger­lat­si­sut at­tuu­mas­su­te­qar­tut pi­sa­ri­a­qar­tit­si­neq suu­ga­lu­ar­tor­luun­niit a­tor­lu­gu su­le­qa­taas­sap­put tas­sa­ni si­u­ner­ta­ri­ne­qar­lu­ni In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik na­li­ler­su­i­nis­saq, ta­ma­tu­ma­ni pi­ne­qar­pat naam­ma­gi­nar­tu­mik tun­nga­vis­sa­qar­tin­ne­qar­lu­ni taas­su­ma i­nu­it peq­qis­su­si­an­nut i­ma­luun­niit i­su­man­naat­suu­nis­san­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit pi­gi­sanut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sinnaasoq.

 

Inuussutissarsiutinik ingerlatsisut piareersaanerat

 

  § 36.  Ni­oq­qu­tis­si­or­toq aam­ma ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­soq, ta­man­na pil­lu­gu In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat qin­nu­i­gin­nip­pa­ta, pi­a­reer­saa­ner­mut su­le­qa­taas­sap­put a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup pi­ne­qar­tup ni­oq­qu­ti­gi­ler­si­ma­saa­niit­tut na­lor­ni­nar­toor­fi­u­sin­naa­sut suu­jun­naar­sin­ni­ar­lu­git.
  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq imm. 1 sin­nii­suu­ti­ta­tut pi­gin­naa­tin­ne­qar­tu­mut a­tuup­poq a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq, pi­ne­qar­tup a­ku­e­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra­nut i­laa­tin­ne­qar­pat.
  Imm. 3.  Taa­ma­tut­taaq imm. 1 ni­oq­qu­tis­sa­nik ni­oq­qu­te­qaq­qit­tar­tu­mut a­tuup­poq a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik pis­sar­si­a­rin­nis­sin­naa­sun­ngor­tit­si­si­ma­su­mut.

 

   § 37.  In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat qu­lar­naar­lu­gu paa­sip­pas­suk a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­nu­it peq­qis­su­si­an­nut i­ma­luun­niit i­su­man­naat­suu­nis­saan­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit pigisa­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sin­naa­soq, kii­sa­lu nalunaarummi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­sin­ngit­soq, taa­va i­nger­laan­nar­tu­mik In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq pi­ne­qar­toq na­vi­a­nar­tuu­sup suu­ne­ra­nut na­leq­qi­us­sil­lu­ni naam­ma­gi­nar­tu­mik pif­fis­sa­qar­til­lu­gu pi­u­maf­fi­gis­sa­vaa pi­sa­ri­a­qar­tu­nik ta­ma­nik pi­a­reer­saq­qul­lu­gu i­ma­tut i­li­or­ner­mi­gut:
1)  tas­sa a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq na­joq­qu­tas­si­a­mi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut eq­qor­tit­si­sun­ngor­til­lu­gu,
2)  tas­sa a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­u­er­fim­mit u­ter­til­lu­gu i­ma­luun­niit 
3)  tassa a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq tu­nu­ar­til­lu­gu.
  Imm. 2.  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sup pi­ne­qar­tup qu­lak­kiis­sa­vaa pi­a­reer­saa­tit pi­sa­ri­a­qar­tut ta­mar­mik aa­la­ja­nger­ne­qar­nis­saat a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut tun­nga­til­lu­gu, tas­sa i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sut ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­tis­si­ma­sa­mi­nut tun­nga­til­lu­gu.

 

 § 38.  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sup pi­ne­qar­tup pi­a­reer­saa­ne­rit pi­sa­ri­sa­ri­a­qar­tut aa­la­ja­ngin­ngip­pa­git § 37, imm. 1-i­mi pif­fis­sa­ri­ti­taa­sut i­lu­an­ni, In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat u­taq­qii­saa­gal­lar­tu­mik pi­a­reer­saa­tit pi­sa­ri­a­qar­tut aa­la­ja­ngis­sa­vaat, tas­sa
1)  a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup Ka­laal­lit Nu­naan­ni ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naa­neq i­ner­teq­qu­ti­gi­ler­lu­gu i­ma­luun­niit kil­li­ler­sor­lu­gu,
2)  a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­u­er­fim­mit tu­nu­ar­til­lu­gu i­ma­luun­niit
3)  a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq u­ter­til­lu­gu.

 

Atortussiat innaallagiartortut piumasaqaatinik eqqortitsisut,

kisianni aarlerinaateqarsinnaasut

 

  § 39.  A­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­maap­pat, naak na­joq­qu­tas­sa­mi ma­tu­ma­ni pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tik­ka­lu­ar­lu­git, i­nu­it peq­qis­su­si­an­nut i­ma­luun­niit i­su­man­naat­suu­nis­saan­nut, uu­ma­suu­ti­nut i­ma­luun­niit pigisanut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sin­naa­soq, In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq pi­ne­qar­toq na­vi­a­nar­tuu­sup suu­ne­ra­nut na­leq­qi­us­sil­lu­ni naam­ma­gi­nar­tu­mik pif­fis­sa­qar­til­lu­gu pi­u­maf­fi­gis­sa­vaa pi­sa­ri­a­qar­tu­nik ta­ma­nik pi­a­reer­saq­qul­lu­gu mak­ku pil­lu­git, tas­sa
1)  qu­lak­kiis­sal­lu­gu a­tor­tus­si­ap in­naal­la­gi­ar­tor­tup ni­oq­qu­ti­gi­ne­qa­le­ru­ni na­vi­a­na­run­naar­si­ma­nis­saa,
2)  a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­u­er­fim­mit tu­nu­ar­til­lu­gu i­ma­luun­niit
3)  a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq u­ter­til­lu­gu.
  Imm. 2.  I­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sup pi­ne­qar­tup qu­lak­kiis­sa­vaa pi­a­reer­saa­tit pi­sa­ri­a­qar­tut ta­mar­mik aa­la­ja­nger­ne­qar­nis­saat a­tor­tus­si­a­mut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mut tun­nga­til­lu­gu, tas­sa i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sut ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­tis­si­ma­sa­mi­nut tun­nga­til­lu­gu.

 

Piumasarineqartut amigaataanerat

 

  § 40.  In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq peq­qu­sin­naa­vaat ki­ngu­sin­ner­paa­mik pif­fis­sa­ri­ti­taa­sup taa­ne­qar­tup i­lu­a­ni, pis­sut­si­nik tul­li­ut­tut i­lu­ar­seq­qul­lu­git:
1)  CE-mik na­lu­naa­qut­sii­neq ik­kun­ne­qar­si­man­ngi­laq i­ma­luun­niit E­u­ro­pa-Par­la­mentip aam­ma Rå­dip peq­qus­su­taa­ni 765/2008/EF-i­mi im­mik­koor­toq 30-mut i­ma­luun­niit na­lu­naa­rum­mik ma­tu­ma­ni § 32-mut a­ker­li­u­su­mik ik­kun­ne­qar­si­ma­voq.  2)  EU-mi naa­per­tuut­to­qar­ne­ra­nut up­per­nar­saat su­li­a­ri­ne­qar­si­man­ngi­laq i­ma­luun­niit eq­qor­tu­mik su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­na­ni.
3)  Tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suut pi­gi­ne­qan­ngi­laq i­ma­luun­niit a­mi­gaa­te­qar­lu­ni.
4)  Paa­sis­su­tis­sat pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut § 7, imm. 3-mi aam­ma 4-mi, i­ma­luun­niit § 15-i­mi a­mi­gaa­taap­put i­ma­luun­niit ta­mar­mi­u­suu­na­tik. 
5)  Ni­oq­qu­tis­si­or­tu­mut aam­ma ni­oq­qu­tis­sa­nik eq­qus­su­i­su­nut al­laf­fis­sor­nik­kut pi­u­ma­sa­qaat i­ma­luun­niit pi­u­ma­sa­qaa­tit al­lat ar­lal­lit §§ 4-mit – 9-mut, §§ 12-i­mit 18-i­mut, § 33-mi aam­ma § 36, imm. 1-i­mi naam­mas­si­ne­qar­si­man­ngil­lat.
  Imm. 2.  Pis­sut­sit imm. 1-i­mi ki­ngu­sin­ner­paa­mik pif­fis­sa­ri­ti­taa­sup im­m . 1-i­miit­tut i­lu­a­ni i­lu­ar­si­ne­qar­si­man­ngip­pa­ta, taa­va In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat
1)  a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­toq ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­ri­tin­ne­qar­nis­saa i­ner­teq­qu­ti­ga­lu­gu, i­ma­luun­niit
2)  i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­soq peq­qul­lu­gu a­tor­tus­si­a­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik tu­nu­ar­tit­seq­qul­lu­gu i­ma­luun­niit a­tor­tus­si­aq in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mik u­ter­teq­qul­lu­gu.

 

Kapitali 7

Pineqaatissiissutit


  § 41.
Pil­laam­mik a­ki­lii­sin­ne­qar­sin­naa­voq i­ma­tut i­li­or­toq 
1) u­ku­nun­nga a­ker­li­u­su­mik § 4, § 5, imm. 1 aam­ma 2, i­ma­luun­niit § 12, tak. § 25, a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­oq­qu­te­qa­ler­soq,
2) u­ku­nun­nga a­ker­li­u­su­mik § 19, tak. § 25, a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ni­u­er­fim­mi pis­sar­si­a­rin­nin­nis­saa­tit­si­ler­soq,
3) § 5, imm. 3, § 11, § 18 aam­ma § 24, imm. 2, naa­per­tor­lu­git up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nik paa­rin­nin­ngit­soq,
4) a­tor­tus­si­a­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik pi­u­ma­sa­qaa­tit naa­per­tor­lu­git paa­sis­su­tis­sa­nik i­lan­ngus­si­si­man­ngit­soq, tak. § 7 aam­ma § 15,
5) qa­noq a­tu­i­nis­sa­mut aam­ma i­su­man­naal­li­saa­neq pil­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­quut­sit­sin­ngit­soq, tak. § 8 aam­ma § 16, imm. 1, aam­ma § 20, imm. 1, nor­mu 2,
6) a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut paa­sis­su­tis­sa­nik pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut naa­per­tor­lu­git pi­ler­ne­qar­si­ma­ne­ri­nik mi­sis­su­in­ngit­soq, tak. § 13, imm. 2, nor­mu 2 aam­ma 3, i­ma­luun­niit § 20, imm. 1, nor­mu 1, 3 aam­ma 4,
7) i­li­si­ma­tit­si­nis­sa­nik pi­sa­ri­a­qar­tu­nik § 9, imm. 2, § 14, imm. 2, § 17, imm. 2, tak. § 9, imm. 2, § 20, imm. 3, i­ma­luun­niit § 22, imm. 2, tak. § 9, imm. 2 naa­per­tor­lu­git In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut i­li­si­ma­tit­sin­ngit­soor­toq,
8) In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut § 24, imm. 1, aam­ma § 33 tun­nga­vi­ga­lu­git paa­sis­su­tis­sa­nik pi­u­ma­sa­qar­ne­qar­tu­nik tun­ni­us­sin­ngit­soor­toq,
9) i­ner­teq­qu­ti­gi­ne­qar­tu­mik i­ma­luun­niit peq­qu­sis­sum­mik § 38 - § 40, imm. 2 naa­per­tor­lu­git na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­tu­mit eq­qor­tit­si­si­man­ngit­soq.
  Imm. 2.  I­nu­it i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­sut pi­sus­saa­ti­taa­sul­lu pil­laam­mik a­ki­li­gas­sa­mik a­ki­lii­sus­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naap­put Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mi I­nat­sim­mi ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git.
  Imm. 3. Pil­laam­mik a­ki­lii­sit­si­ne­rit nalunaarut naa­per­tor­lu­gu Nu­nat­ta Kar­si­a­nut nak­kar­tin­ne­qas­sap­put.

 

Kapitali 8

Atuutilersitsineq

 

  §  42.  Nalunaarut a­tuu­ti­ler­poq ul­loq, 1. januaari 2020.

 

 

 

In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat, ul­loq 12. december 2019

 

 

 

Michael Petersen

/

Jane Lynge Hansen