Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 24
12. decembari 2019
Atuuttut

Atortut innaallagiartortut eqqaanni innaallagiartortuunngitsunik sulinermik ingerlatsinermi isumannaallisaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

§ 6, imm 1 naapertorlugu Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 12. juni 2019-imeersumi allanngortinneqartumi, Innaallagissiornermut Oqartussanit aalajangersaneqassaaq:

 

Kapitali 1

A­tuuf­fi­a aam­ma nas­su­i­aa­tit

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut manna atortut innaallagiatortut eqqaanni innaallagiartortuunngitsunik privatimik imaluunniit inuussutissarsiornermut atatillugu sulinermut atuuppoq.
  Imm. 2.  Nalunaarut atuutinngilaq; 
1)  suliaqarnermi, suliaq suliffeqarfimmit atortumut innaallagiartortumut ingerlatsinermut akisussaasuusumit suliarineqarpat imaluunniit tassannga aqunneqarpat,
2)  suliaqarnermi, suliaq suliffeqarfimmit atortumut innaallagiartortumut ingerlatsinermut akisussaasuusumit isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu ingerlanneqarpat, tassa Innaallagissiornermut Oqartussat najoqqutaliaanni normu 3-imi atortunik innaallagiartortunik ingerlatsinermi isumannaallisaaneq pillugu kapitali 8 naapertorlugu suliarineqarpat,
3)  inuit privatimik nalinginnaasumik naatsiivimmi suliaqarneranni aamma nunalerinermi imaluunniit
4)  aqqusinikkut tamat ingerlaffigisartagaatigut assartuinermi aamma nalinginnaasumik ingerlanermi.

 

Nassuiaatit

 

  § 2.  Nalunaarummi mak­ku i­ma­tut paa­si­ne­qas­sap­put:
1)  Kabelinik nunakkoortinneqartunik nalunaaqutsersuineq imaluunniit matoorinermut atortut: Atortut kabelit nunamiittut qaavinut inissinneqarsimasut tassuuna ilimasaarutiginiarlugu ataani kabeleqartoq, taamaaliornikkut siunertarineqarluni nunami assaanermi kabelit ajoquserneqannginnissaat. 
2)  Entreprenøri: Kinaluunniit illumik suliaqarnermik, aqqusinermi suliaqarnermik, nunalerinermik suliaqarnermik, maskiinaqarfinnik imaluunniit assigisaannik, tassunga ilanngullugit assartuineq, suliaqartoq imaluunniit sulisuminik suliaqartitsisoq.
3)  Atortut innaallagissamik sakkortuumik sarfallit: Atortut innaallagiartortut 1000 V ac. imaluunniit 1500 V dc. sinnerlugit sarfaqartut.
4)  Makkua qanittuanni: Suliaqarnermi, tassani ungasissutsit nalunaarneqarsimasut qaangerneqarnissaannut ungasissuseq mianerisassaalluni.
5)  Kabelit nunamiittut: Kabeli nunamut inissinneqarsimasoq taanna tassaalluni ingerlaviit tapinnaallisarneqarnatik imaluunniit aqqut ataaseq imaluunniit arlallit qallerneqarsimanngitsut, allamik qaavatigut qallerneqarsimasut.  
6)  Kabelinut sikaaviit: Sikaaviit imaluunniit assigisaat kabelinik nunameersunik nunap qaavani katiteriffissat.
7)  Kabelinut karsi: Karsi kabelinut nunamiittunut nunami katiteriffissaq. 
8)  Atortut sakkukitsumik sarfallit: Atortut inaallagiartortut 1000 V ac. angullugu imaluunniit 1500 V dc. angullugu sarfallit. 
9)  Ledningit silaannakkoortut: Ledningit marlunnik imaluunniit arlalinnik aqqutillit napparutikkut sianneqarsimasut.
10)  Kabelit silaannakkoortut: Aqqutit tapinnaallisakkat kabeli tassaallutik imusat napparutinut nivinngarneqarsimasut.
11)  Ungasissuseq mianerisassaq: Ungasissuseq aalajangerneqarsimasoq taanna tassaalluni isumannaallisaanermi toqqissisimanartuutitaq, atortut innaallagiartortut eqqaanni imaluunniit taakkua ilaasa eqqaanni suliaqarnermi. Titartagaq 1-6 ilanngussami 1-imi takutinneqarpoq ungasissutsit mianerisassat qasertunngorlugit. 
12)  Qanoq pineqarneranik pilersaarut: Sumiiffiup suliffiusup aamma suliap qanoq annertutigineranik nassuiaassineq.

 

Kapitali 2

Entreprenørip pisussaaffii

 

  § 3.  Entreprenøri imaliussaaq 
1)  ledningit pillugit paasissutissanik pissarsissaaq itersaliornissaq, assaanissaq, qillerinissaq aamma nunamik naqittaalluni, suliassat taakkua aallartitsinnagit,
2)  annertunerusunik suliaqarnermi susoqarnissaanut pilersaarut suliassap annertussusianut tunngasoq atortumik innaallagiartortumik piginnittumut, sulinerup aallartinneqannginnerani, nassiutissavaa,
3)  atortumik innaallagiartortumik piginnittup innersuussutai malissavai, kiisalu
4)  atortumik innaallagiartortumik piginnittumut ajoqusiinerit, ajutumeernerit aamma ajutoornerit atortup inaallagiartortup eqqaani sulinermik ingerlatsinermut attuumassuteqartut suulluunniit tamaasa nalunaarutigissavai. 

 

  § 4.  Entreprenørip sulisuni atortut innaallagiartortut eqqaanni suliaqartussat ilitsersussavai aamma ilisimatissavai makku pillugit
1)  atortup innaallagiartortup sumi inissisimaneranik,
2)  najoqqutassami matumani aalajangersakkat,
3)  atortumik innaallagiartortumik piginnittup innersuussutaanik, aamma
4)  atortumik innaallagiartortumik piginnittup aqqa aamma attaveqarfigisassat pillugit paasissutissat.

 


 

Kapitali 3

Ledningit silaannakkoortut, kabelit silaannakkoorut aamma transformerstationit eqqaanni suliaqarneq

 

  § 5.  Ledningit silaannakkoortut aamma kabelit silaannakkoortut eqqaani suliaqarnermi ungasissuseq mianerisassaq sanimukaartoq, tak. imm. 2, aamma ungasissutsit mianerisassat ammukaartut, tak, imm. 3, qaangeqqusaanngillat, taamaattorli tak. imm. 4-5 aamma § 6. 
  Imm. 2.  Ungasissuseq mianerisassaq sanimukaartoq tassaavoq nunamit 3 meterit , tak. ilanngussaq 1, titartakkat 1-4.
  Imm. 3.  Ungasissutsit mianerisassat ammukaartut tassaapput:
1)  Ledninginut silaannakkoortunut sakkukitsumik sarfalinnut aamma kabelinut silaannakkoortunut sakkukitsumik sarfalinnut aqqummit avallermit tassaavoq 1,5 meterit, tak. ilanngussaq 1. titartakkat 1-2,
2)  Ledninginut silaannakkoortunut sakkortuumik sarfalinnut 10-40 kV akornanniittunut aqqummit avallermit tassaavoq 6 meterit, tak. ilanngussaq 1, titartagaq 3, aamma
3)  Ledninginut silaannakkoortunut sakkortuumik sarfalinnut 40 kV sinnerlugit aqqummit avallermit tassaavoq 15 meterit, tak. ilanngussaq 1, titartagaq 4. 
  Imm. 4.  Maskiinanik nunalerinermut atortunik ingerlaneq imaluunniit atuineq imm. 1-imi ilaatinneqanngilaq, imaappat maskiinap portussusia, inuit maskiinamiittut ilanngullugit, matuminnga portunerunngippat
1)  atortunit innaallagissamik sakkukitsumik sarfalinnit 4 meterit, aamma
2)  atortunit innaallagissamik sakkortuumik sarfalinnit 4,5 meterit.
  Imm. 5.  Maskiina nunalerinermut atorneqartartoq aalasinnaasunik atortoqarpat, taakkua imm. 4-mi annerpaamik portussusissaq qaangersinnaallugu, taava qulakkeerneqassaaq maskiinap atortuisa aalasinnaasut ingerlanerup nalaani imaluunniit maskiinap nunalerinermut atorneqartartup atorneqarnerani, atortui aalasinnaasut aalajangerneqarsimanissaat taamaaliornikkut annerpaamik portussusissaq qaangerneqarsinnaajunnaarlugu.

 

  § 6.  Suliaqarneq, § 5-imi ungasissutsit mianerineqartussat eqqortillugit, ingerlanneqarsinnaanngippat, taava suliap ingerlanneqarnissaanut atatillugu atortumik inaallagiartortumik piginnittumut sukumiinerusumik ilitsersorneqarnissaq pissarsiarineqassaaq.

 

  § 7.  Ledningit silaannakkoortut sakkukitsumik sarfallit aamma kabelit silaannakkoortut sakkukitsumik sarfallit qulaallugit suliaqartoqarsinnaavoq, imaappat ledningi qulaallugu ungasissuseq mianerineqartussaq 1,5 meteriusoq eqqortinneqarluni, tak. ilanngussaq 1. titartagaq 2.

 

  § 8.  Ledningit silaannakkoortut ataanni atortussianik assallugit qaqqinneqarsimasunik imaluunniit qaavini qaleruaaneqarsimasunik ungasissutsip mianerineqartussap sanimukaartup iluatungaani, taamaallaat inissiisoqarsinnaavoq atortumik innaallagiartortumik piginnittup isumaqatigiissuteqarfigineqarnerata kingornatigut.

 

  § 9.  Napparutit imaluunniit transformerstationit eqqaanni ima qanitsigisumi assaasoqassanngilaq, tamatuma kingunerisaanik taakkua uppinnissaat imaluunniit sisoortoornissaat navianalersinnaalluni.

 

  § 10.  Maskiinat imerterutit imaluunniit taakkua ilaat attorlugit ulorianalersinnaallutik, tassa ledningit silaannakkoortut sakkortuumik sarfallit serpartarneqartillugit, mianersornissamut erseqqissumik aamma qajannaatsunik allagartalerneqarsimassapput.
  Imm. 2.  Mianersornissamut allagartani ISO standard 7010: xxxx, qaqugukkulluunniit atuuttoq eqqortinneqassaaq.

 

Kapitali 4

Kabelit nunap iluaniittut eqqaanni suliaqarneq

 

 § 11.  Kabelit nunakkoortut taakkununnga ilanngullugit kabelinut sikaaviit aamma kabelinut karsit eqqaanni suliaqarnermi, sulineq imatut piareersarneqassaaq ajortitsisoqarnissaa pinngitsoorneqartussanngorlugu.
  Imm. 2.  Suliaqarnissaq aallartinneqartinnagu atortumik innaallagiartortumik piginnittumit innersuussutit pissarsiarineqassapput imatut pisoqartillugu:
1)  Nunami suliaqarnermi ungasissutsip mianerineqartussap iluani kabeli nunakkoortumit 1 meteri, tak.. ilanngussaq 1, titartagaq 5.
2)  Kabelinik nunamiittuni qulaarlugit assaanermi.
3)  Kabelimi qulaarlugu assanneqarsimasumik maskiinat atorlugit ajoqusiinissaq aarlerinarpat.
  Imm. 3.  Nalinginnaasumik naatsiivilerinermi nunami suliaqarnermut atatillugu imm. 2 atuutinngilaq.

 

  § 12.  Atortussianik kabelit innaallagissamik sakkortuumik sarfallit qaavinut inissiinissaq taamaallaat pisinnaavoq atortunik innaallagiartortunik piginnittumik isumaqatigiissuteqarnerup kingornatigut.

 

  § 13.  Nalunaaqutsersuinermut aamma matoorinermut atortut kabelinut nunamiittunut atorneqartut atortumik innaallagiartortumik piginnittoq akuersiteqqaarnagu peerneqaqqusaanngillat.

 

Kapitali 5

Ajutoortoqartillugu qanoq iliornissamut maleruaqqusat

 

  § 14.  Atortoq innaallagiartortoq sarfaqartutut isigineqassaaq imaanngippat atortumik innaallagiartortumik piginnittup, uppernarsarsimagaa atortoq sarfaarutsinneqarsimasoq. 
  Imm. 2.  Atortoq innaallagiartortoq arlaannit attuutsitsivigineqarsimappat imaluunniit innaallassimappat, taava attuutsinneqarsimasoq sarfaqartutut isigineqassaaq.

 

  § 15.  Sunaluunniit sarfamik ingerlaffigineqartoq, ledningit nakkarsimasut imaluunniit kabelit ajoquserneqarsimasut, taava ungasissutsimut mianerineqartussat ima isorartutigisut malinneqassapput:
1)  Atortunut sakkortuumik sarfalinnut 10 meterit.
2)  Atortunut sakkukitsumik sarfalinnut 2 meterit.

 

  § 16.  Ajutoortoqartillugu imaluunniit ajunaartoqartillugu entreprenørip imaluunniit taassuma sulisuisa piaarnerpaamik atortumik innaallagiartortumik piginnittoq ilisimatissavaat, makku pillugit:
1)  Sumi, ajutoorneq imaluunniit ajunaarneq pisimanersoq.
2)  Ajutoorneq imaluunniit ajunaarneq pillugu nassuiaassut.
  Imm. 2.  Entreprenøri aamma taassuma sulisui atortumik innaallagiartortumik piginnittup, taassuma sinniisuutitaata imaluunniit politiit sumiiffimmut tikiunnissaasa tungaanut imaaliussapput:
1)  sumiiffimmi sissuertuussapput aamma
2)  isumagissavaat inuit navianartoq pillugu aamma ungasissuseq mianerineqartussaq pillugu mianersoqquneqarnissaat, tak. § 15.

 

Kapitali 6

Pineqaatissiissutit

 

  § 17.  Unioqqutitsineq makkuninnga §§ 3-10, § 11, imm. 2, §§ 12-13 aamma §§ 15-16, pil­laam­mik a­ki­lii­sin­ne­qar­ner­mik ki­ngu­ne­qar­sin­naap­put. 
  Imm. 2.  I­nu­it i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­sut pi­sus­saa­ti­taa­sul­lu pil­laam­mik a­ki­li­gas­sa­mik a­ki­lii­sus­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naap­put Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mi I­nat­sit naa­per­tor­lu­gu.
  Imm. 3. Pil­laam­mik a­ki­lii­sit­si­ne­rit nalunaarut naa­per­tor­lu­gu Nu­nat­ta Kar­si­a­nut nak­kar­tin­ne­qas­sap­put.

 


 

Kapitali 7

A­tuu­ti­ler­sit­si­neq

 

  § 18.  Nalunaarut a­tuu­ti­lis­saaq ul­loq, 1. januaari 2020

 

 

 

In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat, ul­loq 12. december 2019

 

 

 

Michael Petersen

/

Jane Lynge Hansen