Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 22
12. decembari 2019
Atuuttut

Atortunik innaallagiartortunik suliaqarnermut tunngatillugu isumannaallisaaneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

§ 6, imm 1 naapertorlugu Sanaartukkat innaallagissamut atugassat, innaallagissamut ikkussuinerit aamma atortut innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersumi, Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 12. juni 2019-imeersumi allanngortinneqartumi, Innaallagissiornermut Oqartussanit aalajangersaneqassaaq:

 

 

Kapitali 1

Atuuffia, isumannaallisaanermut piumasaqaatit aamma nassuiaatit

 

Atuuffia

 

  § 1.  Nalunaarut ma­tu­ma a­tuuf­fi­a tas­saa­voq, a­tor­tu­nik in­naal­la­gi­a­tor­tu­nik aam­ma in­naal­la­gis­sa­mut sak­kor­tuu­mut a­tor­tu­nik pi­ngaar­ner­nik ik­kus­su­il­lu­ni su­li­a­qar­ner­mut, taa­maat­tor­li imm. 2-3 ta­kuk­kit.
  Imm. 2.  Nalunaarut a­tuu­tin­ngi­laq sa­naar­tuk­ka­nik in­naal­la­gis­sa­mik ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mut a­tor­ne­qar­tus­sa­nik sa­naar­tor­ner­mi, ta­mak­ku in­naal­la­gis­sa­mik ik­kus­su­i­ner­mik su­li­a­qar­ner­mi aam­ma i­nger­lat­si­ner­mi i­su­man­naal­li­saa­neq pil­lu­gu, nalunaarutaat naa­per­tor­lu­gu i­nger­lan­ne­qar­pa­ta.
  Imm. 3. Nalunaarut a­tuu­tin­ngi­laq in­naal­la­gis­sa­mik nu­kis­si­a­mik toq­qor­te­ri­vis­sa­nik su­li­a­qar­ner­mut, ta­mak­ku in­naal­la­gis­sa­mik ik­kus­su­i­ner­mik su­li­a­qar­ner­mi aam­ma i­nger­lat­si­ner­mi i­su­man­naal­li­saa­neq pil­lu­gu, nalunarutaat naa­per­tor­lu­gu i­nger­lan­ne­qar­pa­ta.

  

Isumannaallisaanermut piumasaqaatit

 

  § 2.  Atortut innaallagiatortut suliarineqassapput aamma ingerlatinneqassapput imatut, taakkua inunnut, uumasuutinut imaluunniit illunut navianartorsiortitsisinnaajunnaarlugit.

 

 

Nassuiaatit

 

  § 3.  Nalunaarut imatut paasineqassaaq:
1)  Toq­qaan­nar­tu­mik at­tu­i­sin­naa­ner­mut pit­saa­li­u­i­neq: Tas­saap­put i­li­uut­sit i­nu­it sar­fap i­nger­laar­fi­a­ta i­laan­nut, i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laan­nut na­vi­a­nar­sin­naa­su­mik sar­fa­lin­nut ti­mi­mik i­ma­luun­niit a­tor­tu­nik qa­nil­lil­lu­tik na­vi­a­nar­tor­si­or­nis­saan­nut pin­ngit­soor­tit­si­sus­sat.
2)  Toq­qaan­nan­ngit­su­mik at­tu­i­sin­naa­ner­mut pit­saa­li­u­i­neq: I­nun­nik na­vi­a­nar­tu­nut sar­fa­mik i­nger­lat­si­su­nik a­tor­tu­nut in­naal­la­gi­a­tor­tut i­laan­nut i­ma­luun­niit al­lat i­laan­nut in­naal­la­gis­sa­mut aq­qu­ti­gi­u­mi­nar­tut il­ler­su­i­neq.
3)  Na­vi­a­nar­tor­si­or­fi­u­sin­naa­sup kil­li­nga: Sarfamik ingerlaarfigineqartumik suliaqarfiup eqqaani killiffik DL. Sar­fa­mik i­nger­laar­fi­gi­ne­qar­tup i­laa eq­qaa­niit­toq tas­sa­ni ta­piin­naal­li­saa­ne­rup an­ner­tus­su­si­a in­naal­la­gis­sa­mit na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­ne­qar­sin­naa­ner­mut naam­man­na­ni, soor­lu i­nu­it taan­na qar­sup­pas­suk i­ma­luun­niit su­miif­fim­mut ap­pa­kaal­lu­tik, tak. EN 50110 im­mik­koor­toq A. 
4)  Kuk­ku­ner­mut il­ler­su­i­neq: In­naal­la­gis­sa­mut qu­pin­ngu­al­las­sin­naa­ner­mut il­ler­su­i­neq a­taa­si­ar­tu­mik kuk­ku­so­qar­si­ma­til­lu­gu. 
5)  Tun­nga­vi­u­su­mik il­ler­su­i­neq: Ataasiinnarmik ajoqutilinnut innaallagissamut qupinnguallanissamut illersuineq.
6)  A­tor­tut sak­kor­tuu­mik sar­fal­lit: A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut taak­ku­a na­li­ngin­naa­su­mik 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. sin­ner­lu­gu sar­fa­qar­lu­tik. 
7)  A­tor­tut sak­ku­kit­su­mik sar­fal­lit: A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut taak­ku­a na­li­ngin­naa­su­mik 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. i­nor­lu­gu sar­fa­qar­lu­tik.
8)  A­tor­tut ledni­ngil­lit: Ledni­ngit si­laan­nak­koor­tut aam­ma ka­be­lit a­tor­tu­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tuut i­laa­sut. 
9)  I­nger­lat­si­vik in­naal­la­gi­a­lik ma­toq­qa­soq: I­ni i­ma­luun­niit su­miif­fik i­ser­fi­gi­ne­qar­nis­saa kil­li­ler­sor­ne­qar­toq tas­sa­ni a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut aam­ma a­tor­tus­si­at a­qun­ne­qar­lu­tik.
10)  Ruu­jo­rit: Suut ta­mar­mik in­naal­la­gis­sap aq­qu­ti­gi­sa­i ruu­jo­ri­nut sa­vi­mi­ner­nut i­laa­sut aam­ma in­naal­la­gis­sap i­nger­laar­fi­a­nut i­laa­sut, taak­ku­a ruu­jo­ri­nut at­tuus­si­mal­lu­tik.

 

Kapitali 2

Nalinginnaasunik atuineq

 

A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. sin­ner­lu­git sar­fa­qar­tu­nik

su­li­a­qar­neq

 

  § 4.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut 1000 V ac. sin­ner­lu­gu sar­fal­lit EN 61936-1 naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­tut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit a­tuut­tut, taa­va i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq, na­joq­qu­tas­sa­mi tas­sa­ni §§ 15-20 aam­ma §§ 26-36 ma­lil­lu­git ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq.

 

  § 5.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut nu­na­mut attavii ik­kun­ne­qar­tut 1000 V ac. sin­ner­lu­gu sar­fal­lit EN 50522 naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­tut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit a­tuut­tut, taa­va i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq, na­joq­qu­tas­sa­mi tas­sa­ni §§ 15-20 aam­ma §§ 26-36 ma­lil­lu­git ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq.

 

  § 6.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i si­laan­nak­koor­tut 1000 V ac. sin­ner­lu­gu sar­fal­lit EN 50341 naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­tut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit a­tuut­tut, taa­va i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq.

 

  § 7.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut 1500 V dc. sin­ner­lu­gu sar­fal­lit na­li­ngin­naa­sut naa­per­tor­lu­git Den E­u­ro­pæ­iske Ko­mité for E­lektro­teknisk Standar­di­se­ring (CE­NE­LEC)-i­mit ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­ma­sut naa­per­tor­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­tut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit im­mik­kut a­tuut­tut, taa­va i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq.

 

  § 8.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut ruu­jo­ri­nut sa­vi­mi­ner­nut qa­nit­tu­mut EN 50443 naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­tut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit a­tuut­tut, taa­va i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq.
  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq i­su­man­naal­li­saa­ner­mut pi­u­ma­sa­qaat ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq, a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut aam­ma ruu­jo­rit sa­vi­mer­ngit a­kor­nan­ni qa­nit­sil­lu­git i­nger­laar­tit­si­neq ma­le­ru­aq­qu­sa­mut i­lan­ngus­saq 1 naa­per­tor­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­pat.

 

  § 9.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut §§ 3-7 na­li­ngin­naa­sut taa­ne­qar­tut ma­lin­na­git i­ma­luun­niit i­laan­naat ma­lil­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­tut, taa­va ta­man­na up­per­nar­saa­ser­sor­ne­qas­saaq tas­sa § 2-i­mi i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat ma­lin­ne­qar­si­ma­soq.
  Imm. 2.  A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik su­li­a­qar­ner­mi pif­fis­sa­mut na­joq­qu­taa­soq na­lu­naar­ne­qar­toq tas­saa­voq, tak. §§ 3-7, na­li­ngin­naa­sup sor­li­up a­tor­ne­qar­ne­ra­nut. I­ma­tut pi­so­qar­pat a­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik su­li­a­ri­sat pi­ler­saa­ru­si­or­ne­ri­sa naam­mas­si­ne­qar­ne­ra­nit pif­fis­saq tas­saa­soq u­ki­u­nik pi­nga­su­nik si­vi­kin­ne­ru­soq, taa­va Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­li­a­ri­sat pi­ler­saa­ru­si­or­ne­ri­sa naam­mas­si­ne­qar­ne­ra­nit na­li­ngin­naa­sut, tak. §§ 3-7, a­tuut­tut a­tor­ne­qas­sap­put.

 

Atortunik innaallagiartortunik 1000 V ac. imaluunniit 1500 V dc. angullugit sarfalinnik

suliaqarneq

 

  § 10.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. a­ngul­lu­git sar­fal­lit Ka­laal­lit Nu­naan­ni in­naal­la­gis­sa­mik sak­ku­kit­su­mik sar­fa­lin­nik ik­kus­suus­si­ner­mi na­li­ngin­naa­sut a­tuut­tut HD 60364 ma­lil­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­tu­nut, i­su­man­naat­suu­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat § 2-miit­toq, na­joq­qu­tas­sa­mi tas­sa­ni §§ 15-25 ma­lil­lu­git ma­lin­ne­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq. 
  Imm. 2.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut Ka­laal­lit Nu­naan­ni in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik ik­kus­su­i­ner­mi na­li­ngin­naa­sut a­tuut­tut HD 60364-i­miit­tut ma­lin­na­git i­ma­luun­niit i­laan­naat ma­lil­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­tut, taa­va ta­man­na up­per­nar­saa­ser­sor­ne­qas­saaq, tas­sa § 2-i­mi i­su­man­naat­suu­is­sa­mut pi­u­ma­sa­qaat ma­lin­ne­qar­si­ma­soq.
  Imm. 3.  A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik su­li­a­qar­ner­mi pif­fis­sa­mut na­joq­qu­taa­su­mi na­lu­naar­ne­qar­tu­mi na­li­ngin­naa­sup saq­qum­mer­si­tap, tak. imm. 1, sor­li­up a­tor­ne­qar­nis­saa. I­ma­tut pi­so­qar­pat a­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik su­li­a­ri­sat pi­ler­saa­ru­si­or­ne­ri­sa naam­mas­si­ne­qar­ne­ra­nit pif­fis­saq tas­saa­soq u­ki­u­nik pi­nga­su­nik si­vi­kin­ne­ru­soq, taa­va Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­li­a­ri­sat pi­ler­saa­ru­si­or­ne­ri­sa naam­mas­si­ne­qar­ne­ra­nit na­li­ngin­naa­sut saq­qum­mer­si­tat a­tuut­tut, tak. imm. 1, a­tor­ne­qas­sap­put.

 

  § 11.  Bat­te­riit i­nuus­su­tis­sar­si­or­ner­mi nu­kis­si­a­mik toq­qor­si­ner­mut a­tor­ne­qar­tut, taak­ku­a tul­lu­ar­tuus­sap­put aam­ma si­u­ner­ta­mut na­leq­qut­tuus­sal­lu­tik na­li­ngin­naa­sut naa­per­tor­lu­git, tas­sa Den E­u­ro­pæ­iske Ko­mité for E­lektro­teknisk Standar­di­se­ring (CE­NE­LEC)-i­mit ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­ma­sut naa­per­tor­lu­git, tas­su­nga i­lan­ngun­ne­qar­sin­naap­put Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit im­mik­kut a­tuut­tut.

Na­li­ngin­naa­sut

 

  § 12.  Na­li­ngin­naa­sut na­joq­qu­tas­sa­mi ma­tu­ma­ni in­ner­suun­ne­qar­tut, Dansk Standar­d aq­qu­ti­ga­lu­gu pi­si­a­ri­ne­qar­sin­naap­put i­ma­luun­niit In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­ni mi­sis­sor­ne­qar­sin­naap­put.

 

Ka­pi­ta­li 3

I­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit a­taat­si­moor­tut

 

  § 13.  §§ 14-i­mit 35-i­mut i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut § 2-mi pi­u­ma­sa­qaa­tit i­ti­si­ler­ne­qar­put.

 

  § 14.  A­tor­tut in­naal­la­gi­a­tor­tut su­li­a­ri­ne­qas­sap­put an­ner­tuu­mik ki­at­tu­miik­ku­nik, in­naal­lal­lu­tik i­ma­luun­niit me­ka­niski­u­su­mik sun­ner­ne­qar­ner­mik­kut na­vi­a­nar­sin­naa­jun­naar­sil­lu­git, tas­sa na­li­ngin­naa­su­mik i­nger­la­til­lu­tik, im­mik­kut it­tu­mik i­nger­la­til­lu­tik, kor­t­slut­ter­ner­mik­kut i­ma­luun­niit si­lap qa­noq in­ne­ra­ni i­li­ma­gi­ne­qar­tu­mii­til­lu­tik.

 

  § 15.  In­naal­la­gis­sap sak­kor­tu­si­val­laar­ne­ra­ta ki­ngu­ne­ris­san­ngi­laa i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­nis­saat.

 

  § 16.  A­tor­tut in­naal­la­gi­a­tor­tut e­lektro­magne­tiski­u­su­nik a­kor­nu­ser­sor­ne­qar­nis­sa­min­nut sun­ner­ne­qar­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qas­sap­put, taa­maa­lil­lu­tik a­va­ta­ngii­si­ni i­nis­si­si­maf­fi­gi­sa­min­ni a­kor­nu­te­qan­ngit­su­mik i­nger­la­sin­naas­sal­lu­tik. 

 

  § 17.  A­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­a­tor­tut a­tor­tu­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut ik­kun­ne­qar­si­ma­sut, taak­ku­nin­nga sa­na­si­ma­sup in­ner­suus­su­ta­i tun­nga­vi­ga­lu­git ik­kun­ne­qas­sap­put aam­ma a­tor­ne­qas­sal­lu­tik.

 

  § 18.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut nu­na­mut at­ta­vii ik­kun­ne­qar­tut su­li­a­ri­ne­qas­sap­put taa­maa­lil­lu­tik pis­sut­sit qa­noq ik­ka­lu­ar­pa­ta­luun­niit su­ni ta­ma­ni i­nun­nik taak­ku­a tas­sa­nii­til­lu­git i­su­man­naat­suu­tit­sil­lu­tik. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut a­tor­tus­si­at in­naal­la­gi­ar­tor­tut nu­na­mut at­ta­vin­nut ik­kun­ne­qar­tut a­tor­tut a­jo­qu­ser­si­man­ngin­nis­saat aam­ma a­kor­nu­te­qan­ngin­nis­saat qu­lak­keer­ne­qas­sap­put.

 

  § 19.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut aam­ma pe­qu­tit al­lat i­ma qa­nit­si­gi­til­lu­git i­nis­sin­ne­qas­san­ngil­lat taa­maa­li­or­neq pis­su­taal­lu­ni na­vi­a­nar­tor­si­or­to­qar­sin­naal­lu­ni.
  Imm. 2.  Pe­qu­ti­nik al­la­nik a­tor­tu­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut pi­o­reer­su­nut i­nis­sii­ner­mi a­tor­tu­nut qa­noq u­nga­sis­su­se­qar­nis­saan­nut pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­quut­sin­ne­qas­sap­put.
  Imm. 3.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut i­ma­luun­niit pe­qu­tit ki­ngul­li­ul­lu­git ik­kun­ne­qar­tut i­nis­sin­ne­qas­sap­put i­nis­sin­ne­qa­reer­si­ma­sut mi­a­ne­ra­lu­git.

 

Atortunut 1000 V ac. imaluunniit 1500 V dc. angullugit sakkortussusilinnut

isumannaatsuutitsinissamut piumasaqaatit

 

 § 20. Atortoq in­naal­la­giartortoq tun­nga­vi­u­su­mik il­ler­sorneqassaaq taamaaliornikkut inuit aamma uumasuutit navianartunut illersorneqassallutik, tassa atortup ilaanut sarfap ingerlaarfianik attuunnermi pilersinnaasunut.

 

  § 21.  Atortoq in­naal­la­giartortoq kuk­ku­ner­mut il­ler­sor­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it aam­ma uu­ma­suu­tit na­vi­a­nar­tu­nut il­ler­sor­ne­qas­sal­lu­tik, tas­sa a­tor­tup i­laa­nut sar­fap i­nger­laar­fi­a­nik at­tuun­ner­mi pi­ler­sin­naa­su­nut.

 

  § 22.  Atortoq in­naal­la­giartortoq sak­kor­tu­al­laa­mik sar­fa­nit­toor­nis­sa­mut il­ler­sor­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut i­nu­it, uu­ma­suu­tit aam­ma il­luu­tit na­vi­a­nar­tu­nut il­ler­sor­ne­qas­sal­lu­tik, tas­sa kis­sat­toor­pal­laar­ne­rup ki­ngu­ne­ri­saa­nik i­ma­luun­niit e­lektro­me­ka­niski­u­su­mik sun­ner­tin­ne­qar­nis­sa­mut sak­kor­tu­al­laa­mik sar­fa­nit­toor­nis­sa­mut pi­ler­sin­naa­su­nut.

 

  § 23.  Atortumi in­naal­la­giartortumi aq­qu­tit sar­fap i­nger­laar­fi­gi­saa­nut il­ler­suu­tit aam­ma a­tor­tut i­laat al­lat, sar­fa­mik kuk­ku­su­mik i­nger­laar­fis­sa­tut naat­sor­suus­sat, sar­fa­mik taas­su­min­nga i­nger­laf­fis­sa­tut pi­ne­qas­sap­put kis­sap­pal­laar­nis­saat pi­na­veer­saar­til­lu­gu. 

 

  § 24.  Sar­fap i­nger­laar­fii­sa i­laa­sa sar­fap kaa­vif­fii­sa a­kor­nan­ni a­jo­qu­tit, taak­ku­a as­si­giin­ngit­su­nik sar­fa­mik pi­ler­sor­ne­qar­ne­ri­sa ki­ngu­ne­ris­san­ngi­laat i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­sin­naanerat.

 

A­tor­tu­nut 1000 V ac. i­ma­luun­niit 1500 V dc. sin­ner­lu­git sak­kor­tus­su­si­lin­nut

i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit

 

  § 25.  Atortup in­naal­la­giartortup toq­qaan­nar­tu­mik at­tor­ne­qar­nis­saan­nut il­ler­sor­ne­qas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut sar­fap i­nger­laar­fii­sa i­laan­nik at­tu­i­nis­saq i­ma­luun­niit taak­ku­a i­laan­nut su­miif­fim­mut na­vi­a­nar­sin­naa­su­mut sar­fal­lit eq­qaan­nut pi­aa­ri­na­ni i­ser­toor­nis­saq pin­ngit­soor­tin­ni­ar­lu­gu.

 

  § 26.  Atortoq in­naal­la­giartortoq i­ma ik­kus­suus­si­ne­qas­saaq i­nun­nit toq­qaan­naan­ngit­su­mik a­tor­ne­qar­nis­saa­nut il­ler­suu­ser­lu­gu, i­nu­it tas­su­nga akuerisaallutik isersinnaappata.

 

  § 27.  Atortoq in­naal­la­giartortoq i­ma il­ler­suu­ser­ne­qar­si­mas­saaq a­tor­tu­ler­lu­gu a­u­to­ma­tiski­u­su­mik qa­mis­sin­naa­sun­ngor­lu­gu at­ta­viit nu­na­mut ik­kus­si­ma­sut u­lo­ri­a­nar­tu­mik a­jo­qu­ser­ne­ran­ni i­ma­luun­niit at­ta­viit nu­na­mut ik­kus­si­ma­sut a­jo­qu­te­qar­ne­ran­nik ta­ku­tit­si­ne­ran­ni.

 

  § 28.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­ma su­li­a­ri­ne­qas­saaq sar­fat na­li­ngin­naa­sut a­ki­or­sin­naan­ngor­lu­git, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git sar­fat sak­kor­tu­al­laar­tut.

 

  § 29.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­ma su­li­a­ri­ne­qas­saaq su­li­a­ri­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut, sar­fap sak­ku­kip­pal­laa­ler­si­ma­sup, nu­na­mut at­ta­viit ik­kun­ne­qar­si­ma­sut a­jor­tin­ne­ran­nit i­ma­luun­niit aq­qu­tip a­taat­sip ar­la­qar­tul­luun­niit sar­faa­run­ne­ran­ni i­nu­it, uu­ma­suu­tit i­ma­luun­niit il­lut na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ne­qas­sa­na­tik. 

 

  § 30.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq nak­ku­ti­gi­ne­qar­nis­sa­mut, il­ler­sor­ne­qar­nis­sa­mut, na­leq­qus­saa­nis­sa­mut aa­mma mi­sis­sor­ne­qar­nis­sa­mi­nut a­tor­tu­ler­ne­qar­si­mas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut i­su­man­naat­su­mik aam­ma si­u­ner­taq tun­nga­vi­ga­lu­gu a­tuu­tis­sal­lu­ni.

 

  § 31.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut sar­fat a­tor­ne­qar­sin­naa­sut magne­tiski­u­su­mik a­tor­tu­ni al­la­ni in­naal­la­gi­ar­tor­tuun­ngit­su­ni pi­ler­sin­ne­qar­tut na­vi­a­nar­tut aar­le­ri­naa­te­qar­nis­saat mi­a­ne­ri­ne­qas­sal­lu­tik, pi­sa­ri­a­qar­pal­lu i­li­uu­sis­sat pi­sa­ri­a­qar­tut pi­ler­sin­ne­qas­sap­put taa­maa­li­or­nik­kut sar­fat a­tor­ne­qar­sin­naa­sut magne­tiski­u­su­mik pi­ler­sin­ne­qar­tut an­ni­kil­li­sin­ne­qas­sal­lu­tik i­nun­nut aam­ma uu­ma­suu­ti­nut qaf­fa­sis­su­si­at na­vi­a­na­run­naar­sil­lu­gu.

 

  § 32.  A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­saaq a­tor­tu­mik i­nger­lat­si­ner­mut aam­ma a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mut a­ta­til­lu­gu su­li­a­qar­neq i­su­man­naat­su­mik i­nger­lan­ne­qar­sin­naan­ngor­lu­gu.

 

  § 33.  A­tor­tu­mi in­naal­la­gi­ar­tor­tu­mi mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­ler­ne­qas­saaq, na­lu­naa­qut­ser­ne­qas­saaq aam­ma i­li­sar­naa­ser­ne­qar­si­mas­saaq, taa­maa­li­or­nik­kut kuk­ku­su­mik a­tor­ne­qar­ne­ra aam­ma a­ju­toor­ne­rit pin­ngit­soor­ne­qas­sam­ma­ta.
 Imm. 2.  Mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­li­us­sa­ni ta­ma­ti­gut I­SO standar­d 7010 qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­toq eq­qor­tin­ne­qas­saaq, i­lan­ngun­ne­qar­sin­naap­put ka­laal­li­sut aam­ma danski­sut al­la­gar­tat nas­su­i­aas­si­sut.

 

  § 34.  A­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup si­la­miit­tup sa­ne­raa ta­mak­ker­lu­gu ungalukkat kaa­jal­laa­sut aam­ma a­tor­tu­mut i­ser­fis­sat ta­mar­mik mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­ler­ne­qar­si­mas­sap­put.
  Imm. 2.  Mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­li­us­sa­ni ta­ma­ti­gut I­SO standar­d 7010 qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­toq eq­qor­tin­ne­qas­saaq, i­lan­ngun­ne­qar­sin­naap­put ka­laal­li­sut aam­ma danski­sut al­la­gar­tat nas­su­i­aas­si­sut.

 

  § 35.  In­naal­la­gis­sa­mik i­nger­lat­si­vin­nut i­ser­fi­u­sin­naa­sut ta­mar­mik mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­ler­ne­qar­si­mas­sap­put.
  Imm. 2.  In­naal­la­gis­sa­mik i­nger­lat­si­viit ma­toq­qa­sut aam­ma su­lif­fis­su­it i­lu­taan­ni i­nit ta­mar­mik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik a­tor­tul­lit paa­sis­su­tis­sa­nik al­la­gar­ta­ler­ne­qar­si­mas­sap­put, tas­sa­ni i­ni suu­ner­soq na­lu­naar­ne­qas­saaq aam­ma eq­qu­maf­fi­geq­qu­ne­qas­sap­put in­naal­la­gi­aq na­vi­a­nar­sin­naa­soq. Paa­sis­su­tis­saq taan­na i­nip si­la­taa­ni ta­kus­saas­saaq aam­ma ma­tu­ni ta­ma­ni i­ni­mut i­ser­fi­u­sin­naa­su­ni.
  Imm. 3.  Mi­a­ner­nar­to­qar­ne­ra­nut al­la­gar­ta­li­us­sa­ni ta­ma­ti­gut I­SO standar­d 7010 qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­toq eq­qor­tin­ne­qas­saaq, i­lan­ngun­ne­qar­sin­naap­put ka­laal­li­sut aam­ma danski­sut al­la­gar­tat nas­su­i­aas­si­sut.

 

Ka­pi­ta­li 4

I­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut im­mik­kut pi­u­ma­sa­qaa­tit

 

Sa­naar­tuk­kat

 

  § 36.  Sa­naar­tuk­kat na­jum­mi­sus­sat an­ner­tus­su­si­ler­ne­qas­sap­put E­u­ro­co­des naa­per­tor­lu­gu tas­su­nga i­lan­ngun­ne­qas­sal­lu­tit i­lan­ngus­sat Ka­laal­lit Nu­naan­nut tun­nga­sut. (GL-NA)

 

  § 37.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut in­naal­la­gi­a­qar­ne­ri­sa, sa­naar­tuk­kat na­jum­mi­sus­sat aam­ma toq­qa­viit naat­sor­sor­ne­qar­ne­ran­nut a­ta­til­lu­gu mi­a­ne­ri­ne­qas­sap­put a­no­rip ar­tor­sar­tit­si­sin­naa­ne­ra aam­ma ser­mer­tar­ne­rup o­qi­maa­qu­taa­sin­naa­ne­ra, taak­ku­na­ni ma­lin­ne­qas­sap­put na­li­ngin­naa­sut Den E­u­ro­pæ­iske Ko­mité for E­lektro­teknisk Standar­di­se­ring (CE­NE­LEC)-i­mit ta­ma­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­si­ma­sut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git Ka­laal­lit Nu­naan­ni pis­sut­sit im­mik­kut a­tuut­tut.

 

Ka­be­lit aam­ma in­naal­la­gis­sap i­nger­laar­fii

 

  § 38.  Il­lu­ni ka­be­li­nik si­aar­tit­si­ner­mi i­nip sta­ti­o­ni­u­sup si­la­taa­ni qu­lak­keer­ne­qas­saaq ka­be­lit naam­ma­gi­nar­tu­mik i­ku­al­las­sin­naa­ne­ran­nut il­ler­sor­ne­qar­nis­saat.

 

  § 39.  Ka­be­lit im­min­nut qas­sut­sin­ne­qar­til­lu­git i­ma­luun­niit ka­be­li­nut al­la­nut qa­nit­tu­mik i­nis­sin­ne­qar­til­lu­git, taa­va kis­sar­ner­mik im­min­nut sun­ni­u­te­qar­tar­ne­rat naat­sor­sor­ne­qas­saaq taa­maa­li­or­nik­kut ka­be­lit an­ni­kin­ner­paa­mik qa­noq im­min­nut u­nga­sit­si­gi­nis­saat aa­la­ja­nger­ne­qas­saaq. An­ni­kin­ner­paa­mik qa­noq im­min­nut u­nga­sit­si­gi­nis­saan­nut naat­sor­su­gaq eq­qor­tin­ne­qar­sin­naan­ngip­pat, taa­va al­la­tut qu­lak­keer­ne­qas­saaq ka­be­lit a­kun­ner­min­ni a­jo­qu­taa­su­mik im­min­nut a­jo­qu­sin­ngin­nis­saat.
  Imm. 2.  Ka­be­lit ik­kus­suun­ne­qas­sap­put ki­am­mik pi­ler­sit­si­sin­naa­su­nit naam­ma­gi­nar­tu­mik u­nga­sis­su­si­ler­lu­git i­ma­luun­niit taak­ku­nan­nga a­vis­saar­tin­ne­qas­sap­put at­tuun­nis­saan­nut il­ler­suu­ti­nik ki­am­mut il­ler­suk­ka­nik.

 

  § 40.  Ka­be­lit na­li­ngin­naa­su­mik si­aar­tin­ne­qas­sap­put ka­be­li­nut ruu­jo­ri­nut T-179-i­nik il­ler­suu­ser­lu­git i­ma­luun­niit min­ner­paa­mik taak­ku­a nin­ngo­qa­taa­nik i­maan­ngip­pat ka­be­lit 0,7 me­te­ri­sut i­ti­ti­gi­su­mut ma­too­run­ne­qar­lu­tik aam­ma ruu­jo­ri­nik, U-pro­fi­li­nik i­ma­luun­niit assiaqutit saattukujuunik ma­tul­lu­git il­ler­suu­ser­lu­git.

 

  § 41.  Assiaqutit saattukujuut, ruu­jo­rit aam­ma U-jusat plasti­ki­mik su­li­at ka­be­li­nut nu­na­miit­tu­nut il­ler­suu­taa­sus­sat aap­pa­lut­tuus­sap­put i­ma­luun­niit er­seq­qis­su­mik na­lu­naar­ne­qar­si­mas­sal­lu­tik.
  Imm. 2. Assiaqutit saattukujuut min­ner­paa­mik 100 m­m si­lis­su­se­qas­sap­put aam­ma mi­a­nersornissamut al­la­gar­ta­qas­sal­lu­tik. Tak. DS/EN 50520. 
  Imm. 3.  Mi­a­nersornissamut al­la­gar­taq, tak. imm. 2, i­maas­saaq
1)  na­qin­ne­rit min­ner­paa­mik 10 mm-i­mik a­ngis­su­se­qas­sap­put,
2)  qa­li­paa­taat qer­ner­tuus­saaq aam­ma 
3)  u­te­qat­taar­ne­qas­saaq an­ner­paa­mik 200 mm-i­nik al­la­gar­tap a­kor­nan­ni a­kun­ni­ler­lu­git.
  Imm. 4.  Assiaqutissat saattukujuut pi­ne­qar­til­lu­git imm. 3, nor­mu 2-mi taa­maal­laat a­tor­ne­qar­sin­naap­put, taak­ku­a na­qin­ni­ler­lu­git na­lu­naa­qut­ser­ne­qar­si­ma­gu­nik.

 

  § 42.  In­naal­la­gis­sap aq­qu­ta­i aam­ma taak­ku­a a­tor­tu­i sak­kor­tus­su­seq tun­nga­vi­ga­lu­gu qa­mit­taa­ti­nut, sikri­ngi­lim­mik qa­mit­taa­ti­nut i­ma­luun­niit sak­kor­tu­al­laar­neq tun­nga­vi­ga­lu­gu qa­mit­taa­ti­nut toq­qaan­nar­tu­mik ik­kun­ne­qar­si­map­pa­ta, taa­va taak­ku­a nioqqutissiortup nalunaaqutsiinera  tunngavigalugu innaallagissamut aqqutit aamma atortut ikkunneqarsimasut na­li­ngat aam­ma si­vi­sus­su­si­at sivikinnerussanngilaq, atortut innaallagiartortut ikkunneqartut nioqqutissiortumit nalunaaqutsiineq tunngavigalugu taakkua assingannit annikinnerussanngilaq.

 

Tor­suu­sat a­tor­tu­nik pas­sus­si­sar­fiit


  § 43. 
Tor­suu­sa­ni a­tor­tu­nik pas­sus­si­sar­fin­ni a­nif­fis­sat ar­lal­lit pi­ler­sin­ne­qas­sap­put, taak­ku­a a­jor­nar­toor­ner­mi qi­maa­sin­naa­ner­mut naam­ma­gi­nar­tu­mik pe­ri­ar­fis­siis­sap­put.
  Imm. 2.  Tor­suu­sat a­tor­tu­nik pas­sus­si­sar­fiit 10 me­te­rit sin­ner­lu­git i­so­rar­tus­su­sil­lit i­kin­ner­paa­mik mar­lun­nik qi­maaf­fis­sa­nik a­nil­laf­fis­sa­qas­sap­put.

 

Nak­ku­ti­gin­nin­ner­mut aam­ma a­qut­si­ner­mut a­tor­tut

 

  § 44.  A­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup nak­ku­ti­gi­ne­qar­ne­ra­nut aam­ma a­qun­ne­qar­ne­ra­nut a­tor­tu­i i­ma­tut su­li­a­ri­ne­qas­sap­put, taas­su­ma paa­si­nar­si­sis­sal­lu­gu qa­mit­taa­tip su­miin­ne­ra aam­ma a­jo­qu­te­qar­ner­mi i­nis­si­si­ma­neq su­na­luun­niit.


  § 45. 
Im­mik­koor­tit­sis­su­tit mo­to­ri­mik i­nger­lat­sil­lit, in­naal­la­gi­ar­tor­tut nu­na­mut at­ta­vii ik­kun­ne­qar­tut, sak­kor­tus­su­seq tun­nga­vi­ga­lu­gu qa­mit­taa­tit, sikri­ngit a­u­to­ma­tiski­u­sut aam­ma sak­kor­tu­al­laar­neq tun­nga­vi­ga­lu­gu qa­mit­taa­tit su­miif­fim­mi ik­kun­nis­saan­nut aam­ma ik­ku­si­ma­jun­naar­nis­saan­nut a­qut­si­nis­sa­mut pi­ler­ne­qas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 5

A­tor­tut pi­o­reer­sut


  § 46. 
A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut su­li­a­ri­ne­qar­si­mas­sap­put pif­fis­sa­mi su­li­a­ri­ne­qar­fi­an­ni ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git.
  Imm. 2.  A­tor­tu­nut in­naal­la­gis­sap aq­qu­taa­nut si­laan­nak­koor­tu­nut pi­o­reer­su­nut al­lan­ngor­tit­si­ner­nut an­ni­kit­su­nut tun­nga­til­lu­gu aa­la­ja­nger­sak­kat, pif­fis­sa­mi su­li­a­qar­fi­u­su­mi a­tuus­si­ma­sut a­tor­ne­qar­sin­naap­put.


Ka­pi­ta­li 6

I­nger­lat­si­ner­mik aal­lar­tit­si­neq aam­ma na­lu­naa­ru­te­qar­tar­neq


  § 47. 
A­tor­toq in­naal­la­gi­ar­tor­toq nu­taaq i­nger­lat­il­lu­gu aal­lar­tin­ngin­ne­ra­ni taa­va pi­ne­qar­tup a­tor­tu­mik aal­lar­tit­si­sup qu­lak­kiis­sa­vaa, a­tor­tup i­nger­lan­ne­qar­ne­ra su­lif­fe­qar­fim­mit i­nger­lat­si­sus­sa­tut a­ki­sus­saa­su­mit i­su­ma­gi­ne­qas­sa­soq, i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­saq pil­lu­gu ma­li­tas­sa­mi a­tor­tu­nut in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nut i­nger­lat­si­ner­mut tun­nga­til­lu­gu pi­u­ma­sa­qaa­taap­pat i­nger­lat­si­neq su­lif­fe­qar­fim­mit a­ki­sus­saa­suu­su­mik i­nger­lan­ne­qas­sa­soq. 

 

  § 48.  A­tor­tup suus­su­si­a­nut na­li­ngin­naa­soq a­tuut­toq saq­qum­mer­sin­ne­qar­si­ma­soq a­tor­ne­qan­ngip­pat i­ma­luun­niit i­laan­na­kor­tu­mik a­tor­ne­qar­lu­ni, taa­va su­lif­fe­qar­fi­up i­nger­lat­si­suu­sup In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sa­nut ta­man­na na­lu­naa­ru­ti­gis­sa­vaa.
Na­lu­naa­ru­te­qar­ner­mi na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­tus­sat tas­saap­put:
1)  A­tor­tu­nik in­naal­la­gi­ar­tor­tu­nik pi­o­reer­su­nik an­ner­tu­si­tit­si­neq.
2)  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­toq nu­taaq.
  Imm. 2.  Na­lu­naa­ru­te­qar­neq imm. 1 naa­per­tor­lu­gu paa­sis­su­tis­sa­nik aam­ma up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nik mak­ku­nin­nga i­la­qas­saaq:
1)  A­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup su­miif­fim­mi su­mi i­nis­sin­ne­qar­si­ma­ne­ra aam­ma paa­sis­su­tis­sat al­laa­sin­naa­sut, taa­maa­li­or­nik­kut a­tor­tup suu­ne­ra paat­soor­ne­qar­sin­naan­ngit­su­mik i­li­sa­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­lu­gu.
2)  Pif­fis­saq qa­nga su­li­as­sap su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra.
3)  Pif­fis­saq qa­noq pi­ler­saa­ru­si­or­ne­rup naam­mas­si­ne­qar­si­ma­ne­ra, i­maap­pat taan­na pif­fis­sa­mit qa­nga su­li­as­sap su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra­nit ma­lun­naa­te­qar­lu­ar­tu­mik al­laan­ne­rul­lu­ni. 
4)  I­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tin­ne­qar­si­ma­ne­ran­nut up­per­nar­saa­ser­suu­tit.
5)  Up­per­nar­saa­ser­suut uu­nga tun­nga­soq mi­sis­su­i­si­ma­ner­mut tas­sa a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut tekni­ki­mut tun­nga­til­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suu­ti­nut na­leq­qut­tuu­ner­sut.  
6)  Up­per­nar­saa­ser­suu­tit a­tor­tu­nik toq­qaa­si­ma­ner­mut aam­ma il­ler­suu­ti­nut a­tor­tus­sa­nik toq­qaa­si­ma­ner­mut. 
7)  Naat­sor­su­i­ne­rit aam­ma na­li­ler­su­i­ne­rit tas­sa i­su­man­naat­suu­tit­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik eq­qor­tit­si­si­ma­ner­mut tun­nga­vi­gi­ne­qar­tus­sa­nik.
8)  A­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup ti­tar­ta­gar­ta­ni aam­ma ta­kus­su­tis­sat skii­man­nguk­kat.
9)  Paat­soor­ne­qar­sin­naan­ngit­su­mik i­li­sa­ri­ne­qar­sin­naan­ngor­lu­gu up­per­nar­saa­ser­suut a­tor­tup in­naal­la­gi­ar­tor­tup i­laa­ta sor­li­up su­li­a­ri­ne­qar­si­ma­ne­ra­nut tun­nga­til­lu­gu.
  Imm. 3.  Na­lu­naa­rut, tak. imm. 1, su­li­a­ri­ne­qas­saaq ki­ngu­sin­ner­paa­mik su­li­ap su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut ki­ngu­sin­ner­paa­mik ul­lut 14-it qaa­ngi­ut­sin­na­git.

 

Ka­pi­ta­li 7

Pi­ne­qaa­tis­sii­ne­rit

 

  § 49.  A­ki­lii­sit­si­nis­sa­mik pi­ne­qaa­tis­sin­ne­qas­saaq i­ma­tut i­li­or­toq: 
1)  §§ 13 – 47 u­ni­oq­qu­tit­si­soq,  
2)  § 48, imm. 1, naa­per­tor­lu­gu na­lu­naa­ru­te­qan­ngit­soor­toq,
3)  eq­qun­ngit­su­nik i­ma­luun­niit a­mi­gaa­te­qar­tu­nik § 48, imm. 2 naa­per­tor­lu­gu, i­ma­luun­niit
4)  § 48, imm. 3-mit u­ni­oq­qu­tit­si­soq.
  Imm. 2.  I­nu­it i­nat­si­si­ti­gut pi­sin­naa­ti­taa­sut pi­sus­saa­ti­taa­sul­lu pi­ne­qaa­tis­sin­ne­qar­sin­naap­put Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mik i­nat­sim­mi ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git
  Imm. 3. A­ki­lii­sit­si­ne­rit nalunaarut naa­per­tor­lu­gu pi­ne­qaa­tis­siis­su­ti­gi­ne­qar­tut, Nu­nat­ta Kar­si­a­nut i­nger­la­tin­ne­qas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 8

A­tuu­ti­ler­fi­a aam­ma i­kaar­saa­ri­ar­ner­mi aa­la­ja­nger­sak­kat


  § 50. 
Nalunaarut a­tuu­ti­ler­poq ul­loq 1. januaari 2020.

 

  § 51.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut in­naal­la­gi­aq sak­kor­tooq pil­lu­gu na­lu­naa­rum­mi im­mik­koor­tut 2, 6 aam­ma 9 naa­per­tor­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­sin­naap­put ul­loq 31. de­cemba­ri 2020 ti­kil­lu­gu aam­ma i­lan­ngul­lu­gu. 
  Imm. 2.  A­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut 31. de­cemba­ri 2020 si­oq­qul­lu­gu su­li­a­ri­ne­qar­nis­saat pi­a­reer­sar­ne­qa­reer­si­ma­soq i­ma­luun­niit aal­lar­tin­ne­qar­si­ma­sut in­naal­la­gi­aq sak­kor­tooq pil­lu­gu na­lu­naa­rum­mi im­mik­koor­tut 2, 6 aam­ma 9 naa­per­tor­lu­git su­li­a­ri­ne­qar­sin­naap­put i­ma­luun­niit ma­le­ru­aq­qu­sat taak­ku naa­per­tor­lu­gu naam­mas­si­ne­qar­sin­naal­lu­tik ul­loq 30. juu­ni 2021 ti­kil­lu­gu aam­ma i­lan­ngul­lu­gu. 
  Imm. 3.  In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat im­mik­kut it­tu­mik pi­so­qar­til­lu­gu a­tor­tut in­naal­la­gi­ar­tor­tut naam­mas­si­ne­qar­nis­saat pil­lu­git im­mik­kut a­ku­er­sis­su­te­qar­sin­naap­put, taak­ku­a su­li­a­ri­ne­qar­nis­saan­nik pi­a­reer­saa­neq naam­mas­si­ne­qa­reer­si­map­pat i­ma­luun­niit aal­lar­tin­ne­qar­si­map­pat in­naal­la­gi­aq sak­kor­tooq pil­lu­gu na­lu­naa­rum­mi im­mik­koor­tut 2, 6 aam­ma 9 naa­per­tor­lu­git 30. juu­ni 2021 ki­ngor­na­ti­gut. Im­mik­kut a­ku­e­ri­ne­qar­nis­sa­mut qin­nu­te­qaat In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat ul­loq taan­na nal­ler­tin­na­gu ti­go­reer­si­mas­sa­vaat.

 

 

 

In­naal­la­gis­si­or­ner­mut O­qar­tus­sat, ul­loq 12. december 2019

 

 

 

Micha­el Pe­ter­sen

/

Jane Lynge Hansen