Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 18
4. novembari 2019
Atorunnaartut

Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 12. juni 2019-imeersumi § 9, imm. 3, § 24, imm. 2, § 25, imm. 9, § 26, imm. 7, § 27, imm. 2, § 28, imm. 4, § 30, imm. 3, § 37, stk. 3, § 45 aamma § 76, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Suliamik suliarinninneq


Qulaajaaneq aamma iliuusissanut pilersaarutit

  § 1.  Inuk innarluutilik tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsisoq kommunalbestyrelsip paasiguniuk, inuup piariaqartitaanik kommunalbestyrelse qulaajaassaaq.
  Imm. 2.  Qulaajaaneq sapinngisamik toqqammaveqarluartumik piviusunngortinneqassaaq, matumani ilaquttat, peqqinnissaqarfik kiisalu oqartussaasut allat attuumassuteqartut suliffeqarfiillu inummut innarluutilimmut ilisimannittut ilanngutitinneqarneri ilanngullugit.
  Imm. 3.  Inummut innarluutilimmut kiisalu taassuma ilaqutaanut qanigisaanullu, tapersiissutit suut naleqquttuunersut qulaajaanermi qulaajarneqassapput nassuiarneqarlutillu.
  Imm. 4.  Inuk innarluutilik immikkut ittumik tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsisoq kommunalbestyrelsimit paasineqarneraniit, qulaajaaneq kingusinnerpaamik qaammatit marluk qaangiunnerini naammassineqarsimassaaq. Qulaajaanerup naammassineqarneranut atatillugu tapersersuinerup imaluunniit ikiuutitut atortut qanoq ittut akuersissutigineqarnerat pillugu allakkatigut aalajangiisoqarsimassaaq, kiisalu iliuusissanut pilersaarut allaganngorlugu suliarineqassalluni.
  Imm. 5.  Qulaajaanerup naammassineqarneraniit qaammatip ataatsip iluani iliuusissanut pilersaarut suliarereersimassaaq.
  Imm. 6.  Qulaajaaneq naammassineqarsinnaanngippat, imaluunniit imm. 4 aamma 5-imi piffissaliussaasut iluanni iliuusissanut pilersaarut suliarineqarsimanngippat, kommunalbestyrelse naliliinerugallartumik suliarinnissaaq, inullu innarluutilik tamanna pillugu allakkatigut, qulaajaanerup qaqugukkut naammassineqarsinnaanerata imaluunniit iliuusissanut pilersaarutip suliarineqarsinnaanerata ullulernera ilanngullugu taallugu ilisimatissallugu. 
  Imm. 7.  Qulaajaanerup isumaginerani iliuusissanullu pilersaarusiornermi Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmit pitsaassutsit innersuussutigineqartut kommunalbestyrelsip atussavai.


Ineriartornermut pilersaarutit aamma killiffik pillugu nalunaarusiat

  § 2.  Iliuusissanut pilersaarutit aallaavigalugit ineriartornissamut pilersaarutit allaganngorlugit ulloq unnuarlu neqeroorutip suliarissavai, taakkulu tulliuttunik imaqassapput:

1)  Tapersersuinermik suliniutit aallartinneqartut taaneqarnerat, matumani makku ilanngullugit:
a)  ilinniartinneqarnissamik neqeroorutit,
b)  ilinniagaqarnissamik neqeroorutit,
c)  suliffeqartinneqarnissamut neqeroorutit, matumani suliffiit illersugaasut ilanngullugit, aamma
d)  sammisaqartitsinneqarnissanut aamma katerisimaaqateqartinneqarnissanut neqeroorutit ilanngullugit.
2)  nr. 1 malillugu tapersersuinermik suliniutinut aallartinneqartunut atatillugu perorsaanermik periaatsit paaqqinninnermilu atorneqartut taaneqarnerat,
3)  Tapersersuinermik suliniutissat toqqarneqarneranni inuup innarluutillip qanoq akuutinneqarnerata allaaserineqarnera, aamma 
4)  Tapersersuinermik suliniutini aallartinneqartuni anguniakkat, matumani suliap ingerlaneranut piffissaliussamullu sinaakkusiussat ilanngullugit.
  Imm. 2.  Ulloq unnuarlu neqeroorutip killiffimmik nalunaarusiat ataavartumik suliarisassavai, taakkualu tapersersuinermik suliniutit aallartinneqarsimasunut, allaganngorlugu ineriartornissamik pilersaarummi allassimasunut naleqqiullugit, inuup innarluutillip ineriartorneranik allaaserinninnermik imaqassapput.


Illersuisoqarnermik aaqqissuussineq

  § 3.  Illoqarfinni tamani kommunimi illersuisut ikinnerpaamik marluk inunnik innarluutilinnik illersuisuusussat kommunalbestyrelsip toqqassavai.
  Imm. 2.  Illersuisut kommuninut qinigaaffiit malillugit toqqarneqartassapput toqqagaaqqinneqarnissamut periarfissaligaallutik. Piffissap qinigaaffiusup nalaani illersuisoq tunuarpat, piffissap qinigaaffiusup sinneranut kommunalbestyrelse illersuisumik nutaamik toqqaassaaq.
  Imm. 3.  Illersuisumik toqqaanermut atatillugu, pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat piniarneqassaaq. Attuumassuteqassappallu meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat aamma piniarneqassaaq.

  § 4.  Illersuisoq inunnik innarluutilinnik illersuisuusussaq, tassaassaaq inuk isumaginninnermik inunnillu innarluutilinnik suliassaqarfinni sukumiisumik ilisimasalik misilittagaqartorlu, kiisalu isumaginninnermik aqutsisoqarfiup illersuisunut pikkorissarnissamik neqeroorutaanik naammassinnissimasoq.
  Imm. 2.  Inuk inatsisilerituutut, inunnik siunnersortitut, immikkut ittumik perorsaasutut ilinniarsimasuuppat, kiisalu inunnut innarluutilinnut suliassaqarfimmit misilittagaqarpat, illersuisutut pikkorissarnissamik piumasaqaat avaqqunneqarsinnaavoq.

 

Kapitali 2
Inuttut ikiorteqarneq isumassorneqarnerlu

  § 5.  Pissutsit tamanna ajornartinngippassuk, kommunalbestyrelsip inuk innarluutilik tulliuttunik neqeroorfigissavaa:

1)  inuttut ikiorteqarneq,
2)  angerlarsimaffimmi suliassanut pisariaqartinneqartunut tapersersuineq, aamma
3)  nerisassanik sullinneqarneq.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu tapersersuineq inunnut innarluuteqarnertik pissutigalugu suliassanik taakkuninnga namminneq suliarinnissinnaanngitsunut neqeroorutigineqartassaaq.

 

Kapitali 3
Atortorissaarutit

  § 6.  Inummut innarluutilimmut atortorissaarutit pissarsiariniarnerannut kommunalbestyrelse tapersiissaaq, atortutorissaarutit imaappata:
1)  inuup innarluutillip innarluutaata malitsigisaanut annertuumik iluaqutaasinnaappata,
2)  inuup ulluinnarni inuuneranut pingaaruteqartumik oqilisaataasinnaappata, imaluunniit 
3)  inuup inuussutissarsiumminik ingerlatsisinnaaneranut pisariaqartinneqarpata.
  Imm. 2.  Inuit innarluuteqanngitsut namminneq inuttut atugassaminnik pissarsiniarnermi ulluinnarnilu inuuniarnermut nalinginnaasumik aningaasartuutaannut annertuumik qaangiisoqassatillugu, atortorissaarutinik pissarsinissamut taamaallaat tapersiisoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Atortorissaarutit attartugassanngorlugit tunniunneqarsinnaapput. 

  § 7.  Inuit innarluutillit atortorissaarutinik toqqaaneranni kiisalu taakku atorneqarnissaannik kommunalbestyrelsip siunnersortassavai.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu siunnersuinermik suliaqarnerminni kommunalbestyrelse Pissassarfimmit - Inunnut Innarluutilinnut Sullissivimmit Nunamut Tamarmut Atuuttumit ilitsersoqqusinnaavoq.

  § 8.  § 6 malillugu atortorissaarutit tapiissuteqarfigineqartut, atortorissaarutit atorsinnaanerannut iluarsaassineq allanngutsaaliuinerlu pisariaqartinneqarpata, iluarsaannerannut allanngutsaaliornerannullu aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilertassavai.
  Imm. 2.  Suliat imm. 1-imi pineqartut suliarineqartillugit, atortorissaarutit taarserneqarnissaat aningaasaqarnikkut naleqqunnerunnginnersoq kommunalbestyrelsip nalilersussavaa.

 

Kapitali 4
Angerlarsimaffiup aaqqissugaanera

  § 9.  Inuup innarluutillip angerlarsimaffiata immikkut ittumik aaqqissuunneranut kommunalbestyrelse pineqartumut tapersiissaaq ima pisoqartillugu: 
1)  angerlarsimaffik pineqartumut angerlarsimaffittut tulluarnerulernissaanut tamanna pisariaqartinneqarpat, 
2)  aaqqissuunneratigut inuk pineqartoq angerlarsimaffimmini nammineersinnaassuseqalersinnaappat, aamma 
3)  inuk pineqartoq nammineq angerlarsimaffimminiippat, matumani najugaqaqatigiiffinni imaluunniit najugaqarfimmi illersugaasumi najugaqarnera ilanngullugu. 
  Imm. 2.  Taamaallaat aningaasartuutinut inuup innarluuteqanngitsup nalinginnaasumik angerlarsimaffimminik aaqqissuussinermut atortagaanit aningaasartuutit annertuumik amerlaneruppata imm. 1 malillugu tapiissuteqartoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Angerlarsimaffimmik aaqqissuussinermut atatillugu kommunalbestyrelsip inuk innarluutilik ajornanngippat sapinngisamik piaarnerpaamik akuutissavaa.

 

Kapitali 5
Qamutit motoorillit

  § 10.  Inuk innarluutilik ulluinnarni piffinni ataatsimoorussamik angallassiffiusinnaanngitsuni taxarfiusinnaanngitsuniluunniit najugaqarpat aneertarpalluunniit, qamutit motoorillit pisiarinerinut kommunalbestyrelse tapersiissaaq, taamaattoq biilit pinnagit.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu angallassissutip pisiarineranut tapiissuteqarfigineqartup ingerlanneranut aningaasartuutit matussusernerannut kommunalbestyrelse tapiissuteqartassaaq, matumani tulliuttut matussusernerat ilanngullugit:
1)  nalinginnaasumik aserfallatsaaliorneqarnerannut, matumani suliarinerannut,
2)  iluarsaanneqarneranut, aamma 
3)  qularnaveeqquserneranut. 
  Imm. 3.  Taamaallaat imm. 2, nr. 1 aamma 2 malillugit qamutimik motoorilimmik assigisaanik nutaamik pisinissamut akigititat annertunerunngippata tapiissuteqartoqartassaaq. Imm. 2, nr. 1 aamma 2 malillugit aserfallatsaaliuinermut iluarsaanneqarneranulluunniit tapiissuteqartoqassanersoq, imaluunniit angallassissummik motoorilimmik assigisaanik nutaamik pisisoqassanersoq kommunalbestyrelsip toqqarsinnaavaa.  

  § 11.  Inuk innarluutilik angallassissummik allanngortinneqanngitsumik atuisinnaanngippat qamutip motoorillip, matumani biilip immikkut ittumik aaqqissuunneranut, kommunalbestyrelse tapiissuteqassaaq. 
  Imm. 2.  Qamutip motoorillip, matumani biili ilanngullugu, pisariaqartitamik aaqqissuunneranut tapiissuteqartoqassaaq, imaappat:
1)  qinnuteqartup peqqissutsikkut atugaata taamaattariaqartippagu, imaluunniit
2)  qinnuteqartup biilimi inissisimanera oqinnerulersippagu.
  Imm. 3.  Biilimut automatgearinik ikkussinermut tapiissutit automatgearimut aningaasartuutit annertoqatigissavaat, taamaattoq annertunerpaamik 25.905 kr.-ussallutik. Biilip ukioq ataaseq inorlugu pisoqaassuseqarnissaa, fabrikkimiillu automatgearimik pilerneqarsinnaanera tapiissuteqarnissamut piumasaqaataavoq. 
  Imm. 4.  Imm. 3 malillugu biilip automatgeariisa taarserneqarsinnaanissaannut tapiissuteqaqqinnissaq, siusinnerpaamik tapiissutit kingulliit tunniunneqarneraniit, ukiut 8-t qaangiutereerneranni tunniunneqarsinnaapput, taamaattoq tak. imm. 5. Qinnuteqartoq ukiut 7-t qaangiunneranni tapiissuteqarfigineqaqqinnissamut qinnuteqarsinnaavoq, taamaasilluni kommunalbestyrelsip piffissamit tassanngaanniit suliaq suliaralugu aallartissinnaassammagu.
  Imm. 5.  Imm. 3 malillugu biilip automatgeariinik taarsiinissamut kingullermik tapiiffigineqarnermiit ukiut 8-t qaangiutsinnagit tapiisoqarsinnaavoq ima pisoqartillugu: 
1)  qinnuteqartup timiminik atuisinnaanerata allanngornera pissutigalugu biili naleqqukkunnaarsimappat,
2)  qinnuteqartup peqqissutsini pissutigalugu biilini allamik taarsertariaqalersimappagu,
3)  qinnuteqartup ilaquttamini pissutsit pissutigalugit biilini allamik taarsertariaqalersimappagu,
4)  sullivinnit akuerisanit nalunaaruteqartoqarnerisigut uppernarsarneqarpat, biilip taarserneqarnissaa pisariaqartinneqartoq,
5)  biili aserorluinnarneqarsimappat,
6)  biili iluarsaanneqarsinnaanngippat, imaluunniit
7)  sullivinnit akuerisanit nalunaaruteqartoqarnerisigut uppernarsarneqarpat biilip iluarsaanneranut aningaasartuutit naapertuutinngitsumik annertussuseqassasut.
  Imm. 6.  Biilip qinnuteqartumit imaluunniit inoqutigiinni inummit allamit pigineqarnissaa tapiissuteqarnissamut piumasaqaataavoq.
  Imm. 7.  Imm. 2 aamma 3 malillugit iluarsaassinermut, taarsiinermut aamma ingutserinermut pisariaqartitamillu aaqqissuussinermut pisariaqartitat malillugit tapersiisoqassaaq.

 

Kapitali 6
Pikkorissaanerit siunnersuinerillu

  § 12.  Ataasiakkaat ulluinnarisaminnik aqutsinissamut pikkorinnerulernissat siunertaralugu, inuit innarluutillit pikkorissarnernut ilinniartitaanernullu il.il. peqataanissaannut kommunalbestyrelsip neqeroorfigisassavai.
Imm. 2.  Imm. 1 malillugu pikkorissarnernut ilinniartitaanermulluunniit peqataanermut kommunalbestyrelse aningaasatigut tapiissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Pikkorissarnerit ilinniartitaanerillu pillugit kommunalbestyrelse Pissassarfimmut - Inunnut Innarluutilinnut Sullissivimmut Nunamut Tamarmut Atuuttumut ilitsersorneqarnissamik noqqaassuteqarsinnaavoq.

  § 13. Inuit innarluutillit ilaqutaannut kommunalbestyrelse siunnersuisassaaq. 
  Imm. 2. Inuup innarluutillip ulluinnarisaasa oqinnerulernissaanut pitsaanerulernissaanullu atatillugu, ilaqutaasup ikorfartorneqarnissaa aamma ilaqutaasup piginnaasaasa patajaallisaavigineqarnissaat siunertaralugit inuit innarluutillit ilaqutaannut pikkorissaanernut ilinniartitsinernullu peqataatitsinissamik kommunalbestyrelse neqerooruteqartassaaq.
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu siunnersuinermut kiisalu imm. 2 malillugu pikkorissarnernut ilinniartitaanernullu atatillugu, Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat malillugu imaluunniit inatsisit allat malillugit, ilaqutaasup ikiorneqarnissaa pisariaqartoq kommunalbestyrelsip maluginiassavaa.

 

Kapitali 7
Suliffeqartitsinissanut, sammisassaqartitsinissanut katerisimaaqateqartitsisarnissanillu neqeroorutit

  § 14.  Inummut innarluutilimmut 18-it sinnerlugit ukiulimmut, innarluuteqarnini pissutigalugu suliffeqarfeqarfimmi nalinginnaasunik atugassaqartitaalluni suliffeqalersinnaanngitsumut imaluunniit suliffimminik attassiinnarsinnaanngitsumut, inatsisillu allat malillugit neqeroorutinik atuisinnaanngitsumut kommunalbestyrelse suliffimmik neqerooruteqartassaaq, taamaattoq tak. § 17. 
  Imm. 2.  Sullivinnik illersugaasunik aamma suliffinnik illersugaasunik kommunalbestyrelse pilersitsisinnaavoq ingerlatsisinnaallunilu, taakkunani sulineq ingerlanneqarsinnaalluni. 
  Imm. 3.  Imm. 1 malillugu ulloq unnuarlu neqeroorummut atasumi sannavimmi illersugaasumi imaluunniit suliffimmi illersugaasumi sulinerup pisinnaanera pillugu kommunalbestyrelse Naalakkersuisunut imaluunnit ulloq unnuarlu neqeroorummut isumaqatigiissuteqarsinnaavoq. Tassunga ingerlatsisumut kommunalbestyrelse akigititamik Naalakkersuisunit aalajangersagaasumik akiliuteqartassaaq.
  Imm. 4.  Imm. 1 malillugu inuit innarluutillit sulisinneqartut sammisaqartitsinermut aningaasarsianik Naalakkersuisunit aalajangerneqartunit kommunalbestyrelsimit  akissarsitinneqartassapput.
  Imm. 5.  Inuit innarluutillit sannavimmi suliffimmiluunniit illersugaasumi niuernerpalaartumik sulisinneqartut, sammisaqartitsinermut aningaasarsianik akissarsiaqartinneqassapput.
  Imm. 6.  Imm. 5 malillugu sammisaqartitsinermut aningaasarsiat iluseq tulliuttoq malillugu aalajangersarneqassapput:
1)  Inuit sulisinneqartut sapinngisamik suliaqarnertik malillugu akissarsiaqartinneqassapput.
2)  Sulineq malillugu akissarsitinneqartarnermi akissarsiaritinneqartut tunngavissatut naleqqutinngippata, pisuni ataasiakkaani sulinerup nalilersoreerneratigut nalunaaquttap akunneranut akissarsiat atorneqassapput.
3)  Inuk annikitsuaraannarmik suliaqarsinnaappat, sulinerlu annikitsuinnarmik akissarsiaqartitaasinnaappat, taava suliassaqarfimmi pineqartumi isumaqatigiissutit malillugit aningaasarsiat minnerpaat minnerpaamik 15%-isut suliamut akissarsiaq aalajangersarneqassaaq. 

  § 15.  Inummut innarluutilimmut, inuup inuttut piginnaasaasa, inuunermi atugarisaasa kiisalu inuunerup pitsaassusaata attatiinnarnissaannut imaluunniit pitsanngorsarnissaannut kommunalbestyrelse sammisaqartitsinissanik katerisimaaqateqartitsinissanullu neqerooruteqassaaq, taamaattoq tak. § 17, imm. 1. 
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelse ulluunerani ornittakkanik aamma sannavinnik illersugaasunik pilersitsisinnaavoq ingerlatsisinnaallunilu, taakkunani sammisaqartitsinernut katerisimaaqateqartitsinernullu neqeroorutit ingerlanneqarsinnaallutik. 
  Imm. 3.  Sammisaqartitsinernut katerisimaaqateqartitsinernullu neqeroorutit ulloq unnuarlu neqeroorummut atatillugu ulluunerani ornittakkami imaluunniit sannavimmi illersugaasumi ingerlassinnaanerat pillugu kommunalbestyrelse Naalakkersuisunut imaluunniit ulloq unnuarlu neqeroorummut isumaqatigiissuteqarsinnaavoq. Tamatumunnga akigititamik Naalakkersuisunit aalajangersagaasunik kommunalbestyrelse akiliuteqartassaaq.
  Imm. 4.  Inunnut sammisaqartitsinermut katerisimaaqateqartitsinernullu neqeroorutinut innersuunneqartunut kommunalbestyrelse akissarsiaqartitsissanngilaq allatigulluunniit akissarsiaqartitsinani.

  § 16.  § 14 malillugu inunnut innarluutilinnut suliffinnut innersuunneqartunut, imaluunniit § 15 malillugu sammisaqartitsinermut katerisimaaqateqartitsinernulluunniit innersuunneqartunut angallassinernut aningaasartuutit naleqquttut kommunalbestyrelsip akilertassavai.

  § 17.  Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni § 48 malillugu inunnut innarluutilinnut ulloq unnuarlu neqeroorutini najugaqartunut, suliffeqartitsinissamik, sammisaqartitsinissamik katerisimaaqateqartitsisarnissanillu Naalakkersuisut neqerooruteqartassapput. 
  Imm. 2.  Sannavinnik illersugaasunik, suliffinnik illersugaasunik kiisalu ulluunerani ornittakkanik Naalakkersuisut pilersitsisinnaapput ingerlatsisinnaallutillu, taakkunani suliffeqartitsinissamik, sammisaqartitsinissamik katerisimaaqateqartitsisarnissanillu neqeroorutit ingerlanneqarsinnaallutik.  
  Imm. 3.  §§ 14 aamma 15 malillugit sulinermut aamma sammisaqartitsinermut katerisimaaqateqartitsisarnernullu neqeroorutit, sannavimmi illersugaasumi, suliffimmi illersugaasumi imaluunniit ulluunerani ornittakkami kommunalbestyrelsimit ingerlanneqartumi, ingerlanneqarsinnaaneri pillugit Naalakkersuisut kommunalbestyrelsimut isumaqatigiissuteqarsinnaapput. 
  Imm. 4.  Imm. 1 malillugu inuit innarluutillit sulisinneqartut sammisaqartitsinermut aningaasarsianik Naalakkersuisunit aalajangerneqartunit Naalakkersuisunit  akissarsitinneqartassapput.

 

Kapitali 8
Ataatsimoortumik angallassinermik aaqqissuussineq

 § 18.  Ataatsimoortumik angallassinermik aaqqissuussinertut ittumik, inuk innarluutilik kommunalbestyrelsip neqeroorfigisinnaavaa.
  Imm. 2.  Ataatsimoortumik angallassinermut aaqqissuussinermut qamutit motoorillit kommunalbestyrelsip atugassiissutigisinnaavai. Aaqqissuussineq peqqinnissaqarfik imaluunniit suleqatigiiffik namminersortoq suleqatigalugu pilersinneqarsinnaavoq.

 

Kapitali 9
Ingiaqateqartitsineq

  § 19.  Inummut innarluutilimmut innarluuteqarnini pissutigalugu kisimiilluni angalaarsinnaanngitsumut kommunalbestyrelsip qaammammut nalunaaquttap akunneri 15-it tikillugit ingiaqateqartitsisarnissaq neqeroorutigisassavaa.
  Imm. 2.  Ingiaqataasoq kommunalbestyrelsip akuersissutigissavaa atorfinitsillugulu.
  Imm. 3.  Inuup ingiaqateqarnissamut pisinnaatitaaffeqartup, inuk ingiaqatissani nammineq siunnersuutigisinnaavaa.
  Imm. 4.  Imm. 1-ip malitsigisaata qaavatigut pineqartup sulinngiffeqarluni angalanissaa siunertaralugu, sulinngiffeqarluni angalanissaq ingiaqateqarnani  piviusunngortinneqarsinnaanngippat, inummut innarluutilimmut kommunalbestyrelsip ingiaqateqarnissaq neqeroorutigisinnaavaa. 
  Imm. 5.  Sammisanut sunut ingiaqateqarusunnerluni inuup innarluutillip nammineq aalajangissavaa. Taamaattoq taamaallaat sammisanut isumaginninnermi perorsaasunit tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsiviunngitsunut ingiaqateqartoqarsinnaavoq.
  Imm. 6.  Najukkami piffiit assigiinngitsut ataasiakkaat akornanni ingiaqataasup angallanneqarnermut aningaasartuutai kommunalbestyrelsip akilissavai.
  Imm. 7.  Ingiaqataasumik atorfinitsitsinermut atatillugu kommunalbestyrelsip pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat piniassavaa. Attuumassuteqassappallu meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat aamma piniarneqassaaq.

 

Kapitali 10
Aningaasartuutaanerusut

Kommunalbestyrelsip pisussaaffii piginnaatitaaffiilu

  § 20.  Aningaasartuutaanerusut pingaaruteqartut pillugit kommunalbestyrelse inummut innarluutilimmut aningaasatigut ikiorsiissuteqassaaq.
  Imm. 2.  Inuup innarluutillip angerlarsimaffimmi pilersorneranut aningaasartuutaanerusut pingaaruteqartut matussuserniarlugit kommunalbestyrelse aningaasanik tapiissuteqassaaq.

  § 21.  § 20 malillugu inuup pineqartup innarluuteqarnerata malitsigisaanik aningaasartuutaanerusut pingaaruteqartut matussusernerannut taamaallaat tapiissuteqartoqarsinnaavoq, taakku inatsisit allat imaluunniit Inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat allat malillugit matussuserneqarsinnaanngippata.
  Imm. 2.  Aningaasartuutaanerusut matussuserneqarnissaannut tapiissutit aningaasatigut isertitat apeqqutaanngillat akileraarusigassaanatillu.


Naatsorsuineq

  § 22.  Inunnut ataasiakkaanut aningaasartuutaanerusut ilimanarnerulersitat uppernarsaasigaasulluunniit tunngavigalugit tapiissutip annertussusissaata naatsorsornera pisassaaq.
  Imm. 2.  Aningaasartuutaanerusut ilimanarnerulersitat naapertorlugit naatsorsuineq pippat, aningaasartuutaanerusussanut ilimanarnerulersitanut missingersuummik kommunalbestyrelse aalajangiissaaq. Aningaasartuutaanerusussanut missingersuutit aningaasartuutit pineqartut agguaqatigiissillugu qaffasissusaannut aalajangerneqassapput.
  Imm. 3.  Ataavartumik aningaasartuutit aamma aningaasartuutit ataasiakkaat aningaasartuutaanerusunut ilaapput.

  § 23.  Aningaasartuutaanerusussat ukiumut minnerpaamik kr. 6.000-inik, qaammammut 500 kr.-t nalinginik annertussuseqarpata, aningaasartuutaanerusunut pingaaruteqartunut tapiissutit taamaallaat tunniunneqarsinnaapput. Qaammammut aningaasartuutaanerusussatut missiliuunneqartunut tapiissutit aalajangerneqassapput aamma aningaasartanut 100-imik agguarneqarsinnaasunut qaninnerpaanut akunnaallillugit tunniunneqassallutik.
  Imm. 2.  Tapiissutit aallaavittut aningaasanngorlugit tunniunneqassapput. Tapiissutilli ilai nioqqutissanut tapiissutitut tunniunneqarnissaat isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq, taakku kommunimit toqqaannartumik akilerneqassapput.
  Imm. 3.  Tapiissutit ilaat aningaasanngorlugit tunniunneqartartut qaammatikkuutaartumik tunniunneqartassapput. Aningaasat kommunimit toqqaannartumik akilerneqartut qaammatikkuutaartumik tapiissutinit ilanngaatigineqartassapput.


Naatsorsueqqinneq

  § 24.  Aningaasartuutaanerusut ilimanarnerulersitat uppernarsarneqartulluunniit, kommunalbestyrelsip tapiissutinik akilerneqartunik tunngavigisai, allannguuteqarpata, tapiisutit taakku naapertorlugit allanngortinneqassapput. 
  Imm. 2.  Aningaasartuutaanerusut ilimanarnerulersitat uppernarsarneqartulluunniit annertunerulersimappata, taamaakkaluartoq kingullermik aalajangersaasoqarneranit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu inuup aningaasartuutaanerusunut tapiissutisisartup tapiissutit aalajangersaavigineqaqqinnissaat piumasaqaatigisinnaanngilaa. 
  Imm. 3.  Taamatut qaffariartoqarsimatillugu tapiissutip tunniunneqartartup allanngortinneqarneranik aalajangersaaneq aningaasartuutaanerusut ilimanarnerulersitat uppernarsarneqartulluunniit qaffaffianniit kingumut atuutsitsillugu qaffaaneq pissaaq.


Aningaasartuutaanerusut ataasiaannarlutik pisut

  § 25.  Aningaasartuutaanerusunut ataasiaannartumik pisunut tapersiinissaq pisariaqartinneqalerpat, qaammammut pisartakkanut aaqqiissutigineqanngitsumik tamanna ataasiaannarluni tunisinikkut pisinnaavoq. Inuup pineqartup § 20 malillugu  aningaasartuutaanerusunut pingaaruteqartunut tapisisarnissamut pisinnaatitaaffeqareersimanissaa taamaaliortoqarnissaanut piumasaqaataavoq.


Atorunnaarsitsineq

  § 26.  § 20 malillugu tapiiffigitinnissamut piumasaqaatit eqqortinneqarunnaarsimappata, imaluunniit aningaasartuutaanerusut tamarmiusut § 23-mi aningaasanut killiliussat qaangersimajunnaarpatigit, qaammatip tamatuma paasineqarfiata naaneraniit tapiissutit atorunnaassapput.

 

Kapitali 11
Utertillugit akiliisussaatitaaneq

  § 27.  Kapitalit 3-10 malillugit inuk innarluutilik sianiinaarilluni tapiiffigineqarpat, tapiissutit tunniunneqarsimasut utertillugit akilerneqarnissaat imaluunniit utertillugit tunniunneqarnissaat kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa. Utertillugit akiliisoqarnissamik imaluunniit utertillugit tunniusseqqusisoqarnissamut piumasaqaateqassagaanni, tapiissutit tunniunneqarsimasut pisariaqarunnaarsimanerat inuup pineqartup, angajoqqaatut sinniisoqarsimaguni sinniisuata imaluunniit angajoqqaatut akisussaasuata, ilisimassagaa imaluunniit ilisimasussaagaluaraa piumasaqaataavoq.
  Imm. 2.  Inuup innarluutillip, angajoqqaatut sinniisuata imaluunniit angajoqqaatut akisussaasuata piffissamiit tamatuminnga ilisimasaqalerneraniit ilisimannittussaagaluarneraniilluunniit, utertillugit akileeqqusineq imaluunniit utertitsinissaq piumasaqaatigineqarsinnaavoq. 

 

Kapitali 12
Kisitsisit atorlugit nassuiaasiorneq

  § 28.  Kisitsisit atorlugit nassuiaasiat kommunalbestyrelsip Naalakkersuisunut nalunaarutigisassavai. Programmit immersugassalluunniit nalunaaruteqarnissamut Naalakkersuisunit atugassiissutigineqartut kommunalbestyrelsip atortassavai.
  Imm. 2.  Kisitsisit atorlugit nassuiaasiornerit ataavartumik nutarterneqartassapput, qaammatillu pingasukkaartut qaammatisiutillu ukiuata naaneri tamaasa kingusinnerpaamik qaammatip 1-p qaangiunnerani Naalakkersuisunut nalunaarutigineqartassallutik.  
  Imm. 3.  Ilassutaasumik nalunaaruteqartoqartarnissaa Naalakkersuisut qaqugukkulluunniit qinnuteqaatigisinnaavaat.

 

Kapitali 13
Naammagittaalliorsinnaaneq

  § 29.  Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaani aalajangersakkat malillugit matumani nalunaarut malillugu kommunalbestyrelsip aalajangiineri Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 14
Atuutilerfia

  § 30.  Nalunaarut 1. januar 2020-mi atuutilerpoq.
  Imm. 2.  Peqatigisaanik annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu nalunaarut nr. 8, 25. juni 2014-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 4. november 2019

 

 

 

Martha Abelsen

/

Julie Præst Wilche