Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 17
27. novembari 2018
Atuuttut

Najukkat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Illoqannginnersat, aqquserngit aqqusineeqqallu aqqisa, illuliat normuisa, najukkat, allallu aalajangersarneqarneri. Najukkat pillugit Oqartussat

 

  § 1.  Najukkat pillugit Kommunalbestyrelsi oqartussaasuullunilu aalajangersaasartuuvoq kommunimi illoqannginnersat-, aqquserngit-, aqqusineeqqallu aqqinut,  Inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat  malillugit  malittarisassallu tassani atuutsinneqalersimasut naapertorlugit.

 

Kapitali 2
Aqquserngit aqqi

 

  § 2.   Illoqannginnersat-, aqquserngit- aqqusineeqqallu, ilaatillugit aqquserngup atiata paatsuugassaanngissusianut, nunap assingani isorartussusianut, aqquserngit ilisarnaataannut, tunniussinernut, allannguinernut allagartalersuinernullu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasarput.

 

Illuliat normui

 

  § 3. Illoqarfimmi imaluunniit nunaqarfimmi illuliat ataavartut tamarmik illuliap normuanik nalunaarsorneqassapput. 
  Imm. 2.  Illuliat allamut atasut imm. 1-imi piumasaqaammut ilanngunneqanngillat. Taamaalillutik illulianut aalajangersimasunut ataavartunut paatsuugassaanngitsumik atasutut pissusillit, tassa quit, biilinut eqqussiviit assigisaallu namminerisaminnik illuliatut normoqassanngillat.
  Imm. 3.  Illuliat normui, ilaatillugit illuliat normuisa sanarfinerat aaqqissuussaanerallu, illuliat killilersorneri, ataasiakkaatut taaguusersorneri, tunniunneqarneri  allanngortinnerilu pillugit Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

 

Illut normui

 

  § 4.  Illut normui tunngavigalugit najukkanik sumiiffilersuinermi aaqqissuussinermik peqareertillugu, illoqarfinni nunaqarfinnilu ingerlaavartumik illulianik normulersuisoqartassaaq.
  Imm. 2.  Illut normuinik, ilaatillugit illut normuisa sanarfinerannik aaqqissuussaanerannillu, illuliat killilersornerinik, ataasiakkaatut taaguusersornerinik, tunniunneqarnerinik, allanngortinnerik  allagartalersornerillu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

Postnormut

 

  § 5.  Naalakkersuisut pisortatigoortumik postnormunik aserfallatsaaliissapput.
  Imm. 2.  Isumaqatigiissut malillugu, pisortatigoortunik postnormunik aaqqissuussanik aserfallatsaaliinissamik, Naalakkersuisut POST Greenland-i piginnaatitaaffilersinnaavaat.
  Imm. 3.  Pisortatigoortunik postnormunik aaqqissuussanik aserfallatsaaliissasoq Naalakkersuisut POST Greenland-i peqqusinnaavaat.
  Imm. 4.  Imm. 2 aamma 3 malillugu pisortatigoortuusunik postnormunik aaqqissuussaasunik  Naalakkersuisut aserfallatsaaliuillutillu nakkutilliissapput.
  Imm. 5.  POST Greenland tusarniaavigereerlugu inuillu nalunaarsuiffiata atoriaannaaneranut piumasaqaatinik naammassinnittumik postnormunik aaqqissuusseriaatsip iluani postnormunik aaqqissuussamik ilusilersuinermut  aserfallatsaaliuinemullu  tunngatillugu Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersaasinnaapput.

 

Sumiiffik

 

  § 6.  Nalunaarsorneqartut inoqarfiit, ilaatillugit illoqarfiit imaluunniit nunaqarfiit  savaateqarfiillu, aatsitassarsiorfiit stationilluunniit pillugit sumiiffiit nalunaarsuutaannut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
  Imm. 2. Sumiiffinnik nalunaarsuivik, ilaatillugit sumiiffinnut normut, sumiiffinnut ilisarnaatit, killiffigisamut ilisarnaatit, suussusermut ilisarnaatit, aaqqissuusseriaaseq, inoqarfinnullu paasissutissat allannguutillu killiffiannik nalunaarsuineq pillugit Naalakkersuisut aalajangersakkanik aalajangersaassapput.

 

Najukkat (adressit)

 

  § 7.  Najugaq taaguutaavoq katitigaq, nunaminertamut sanaartorfiunngitsumut imaluunniit illuliamut, illulialluunniit ilaanut aalajangersimasumut aqqutitut aqquteeqqatulluunniit tikkuussisoq  taaguusiisorlu.
   Imm. 2.  Taanna taaguut katitigaasoq, najugaasoq, makkuninnga imaqarpoq:
1) illoqannginnersamik-, aqqusinermik-, aqqusineeqqap aqqanik  sumiiffimmilluunniit,
2) illup normuanik imaluunniit imaassinnaasoq ataasiakkaatut taaguutitalerlugu illuliap normuanik, kiisalu
3) postnormumik, postnormoqarfiusumut ateqaataa ilaatillugu.

 

  § 8.  Najukkanut Oqartussaasoq illulianut tamanut,  sanaartorfiusimasunut imaluunniit sanaartorfiginissaannut pilersaaruteqarfigineqartunut nunaminertanut tamanut najukkanik aalajangersaasuussaaq, taamaattoq  tak. § 9.
   Imm. 2.  Illulianut tamanut, ilaatillugit inuussutissarsiorfinnut immikkoortukkuutaartunut  inissiaqatigiinnullu immikkoortukkuutaartunut, Najukkanut Oqartussaasoq immikkut najukkanut tunngatillugu aalajangersaasuussaaq.
  Imm. 3.  Illoqannginnersap-, aqquserngup imaluunniit aqqusineeqqap aqqa suna, illup normua suna imaluunniit illuliap normua suna kiisalu ataasiakkaatut taaguutaasinnaasoq ilaatillugu, najukkap taaguutaanut ilaatinneqassanersoq, malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut qimerluujutigalugit, najukkanik aalajangersaanermut atatillugu, tak. imm. 2, Najukkat pillugit Oqartussaasoq aalajangiisassaaq.
  Imm. 4.  Najukkat pillugit, ilaatillugit nunap assingani inissisimaffimmut paasissutissat pillugit, aamma imm. 1-imi 2-milu eqqaaneqartunit illulianut allaanerusunut, nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut, allanullu najukkanut aalajangersarneqarsinnaaneranni, kiisalu pisuni immikkut ittuni inissiaqatigiit illuliat immikkoortuinut tamanut najukkamik ataasiinnaanngitsumik nalunaarsuisinnaanermik aalajangersaasoqarsinnaanera pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 9.  Kalaallit Nunaanni kommunikkuutaartumik aggorniliat avataanni najukkanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

 

Kapitali 3
Piginnittut paasissutissiinissamut pisussaaffiat

 

  § 10.  Illuliamik, illuliap ilaanik assigisaannilluunniit piginnittoq, imaluunniit nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaanermik pigisaqartoq, Najukkanut Oqartussaasoq tamatuminnga qinnuteqarpat, illoqannginnersat-, aqquserngit- imaluunniit aqqusineeqqat aqqinik, najukkanillu aalajangersaanissamut kiisalu tamakkuninnga nalunaarsuinermi atugassanik paasissutissanik nalunaaruteqassaaq. Piginnittoq  atuinissamittaaq pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq, Najukkanut Oqartussaasoq tamatuminnga qinnuteqarnera naapertorlugu, paasissutissat eqqortuunerannik uppernarsaassaaq.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi paasissutissiinermut pisussaaffik pillugu Naalakkersuisut aalajangersakkanik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 4
Allagartalersuineq

 

  § 11.  Sanaartukkani assigisaannilu illut normuisa allagartaasa, ataasiakkaatut normuisa, illuliat normuisa allagartaasa  innersuussinermullu allagartaasa suliarinerinut, pajugutiginerinut, inissinnerinut qaammarsagaanerinullu il.il. tunngatillugu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2. Najukkat pillugit Oqartussaasup, maleruagassiukkami makkuninnga aalajangersaasinnaanera pillugu, Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput:
1) Ersittumik, pisariaqassappallu qaammarsakkanik, illulianut normunik, illunut normunik, ataasiakkaatullu normunik allanillu aalajangersakkat ersiutaannik allagartanik illulianik piginnittup ikkussinissaa pillugu maleruagassanik.
2) Allagartat pissusaat, ilusaat illuliamilu inissinnerat, ilaatillugit illuliat normui-, illut normui- aamma ataasiakkaatut normui Najukkat pillugit Oqartussaasunit allatsinneqarnissaat pillugit maleruagassat  tunniussinermullu akitsuummik Najukkat pillugit Oqartussaasut piumasaqarsinnaaneri pillugit maleruagassanik.
3) Maleruagassami aalajangersakkap malinneqarnissaa pillugu illuliamik piginnittumut peqqusissummik Najukkat pillugit Oqartussaasup atulersitsinissaa pillugu maleruagassanik.

 

Misissuineq

 

  § 12. Najukkanut Oqartussaasoq sioqqutsisumik nalunaareernerup kingorna  erseqqissumillu kinaassutsimik uppernarsaammik takutitsinikkut illuliap silataanik misissuinissaq najukkallu sumiiffiata aalajangiunnissaa siunertaralugu imaluunniit § 11 malillugu malittarisassatut aalajangersakkat naapertorlugit allagartalersuinerup suliarineqarsimanerata misissornissaa pillugu illuliamut sumulluunniit palligunnissaminut pisinnaatitaavoq.
  Imm. 2.  Najukkanut Oqartussaasoq sioqqutsisumik nalunaareernerup kingorna erseqqissumillu kinaassutsimik uppernarsaammik takutitsinikkut tamanut ammasut illuliat iluinik misissuinissamut najukkap sumiiffiata aalajangiunnissaa siunertaralugu imaluunniit § 11 malillugu malittarisassatut aalajangersakkat naapertorlugit allagartalersuinerup suliarineqarsimanerata misissornissaa pillugu pisinnaatitaavoq.
  Imm. 3.  Najukkanut Oqartussaasoq taamaallaat eqqartuussisup aalajangiineratigut, tamanut ammasuunngitsunut,  najukkallu sumiiffiup aalajangiunnissaanut taamaallaat siunertaqarluni imaluunniit ilimagineqarpat allagartaqartitsineq § 11 malillugu malittarisassat aalajangersarneqartut annertuumik saneqqunneqarsimasut, illuliat iluinik misissuinissamut appakaannissamut akuerisaasinnaavoq.

 

Kapitali 5
Oqartussaassusermi pissutsit

 

  § 13.  Illoqannginnersat-, aqquserngit- imaluunniit aqqusineeqqat aqqi najukkallu pillugit paasissutissanik imalik nuna tamakkerlugu tunngaviusunik paasissutissanik nalunaarsuiffiusoq, Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffia, Naalakkersuisut pilersissavaat ineriartorteqqillugulu, taamaattoq tak. imm. 2.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffianik pilersitsinissaq ineriartortitseqqinnissarlu piginneqatigiiffimmut Naalakkersuisut piginnaatitaaffiliissutigisinnaavaat.
  Imm. 3.  Tunngaviusunik paasissutissat Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffiannut nalunaarutigissallugit Najukkat pillugit Oqartussaasup pisussaaffigaa.
  Imm. 4.  Najukkat pillugit Oqartussaasup Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffianik ingerlatsineq isumagissavaa.
  Imm. 5.  Illoqannginnersat-, aqquserngit- aqqusineeqqallu aqqinut, najukkanut ujarliutinut, ataasiakkaatut najukkap sumiiffianut, kommunimut, postnormuanut, najukkap pissusianut aamma ulloq najukkap atuutilerfianut paasissutissat suut Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffianut nalunaarutigineqassaneri pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaassapput.

 

Kapitali 6
Tunngaviusunik paasissutissanik atuineq

 

  § 14.  Nunaminertat pigisat, sumiiffiit, nunap assingi  nunalerutillu pillugit pisortani Kalaallit Nunaanni Tunngaviusunik paasissutissanut nalunaarsuiffiini, nalunaarsuinermi, illoqannginnersat-, aqquserngit- imaluunniit aqqusineeqqat aqqinik imaluunniit najukkap sumiiffianik ilaqartuni, suut illoqannginnersat-, aqquserngit- imaluunniit aqqusineeqqat aqqi  najukkallu nassaassaaneri pillugit paasisitsiniaanermut Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffia, ilisimaarinnittutut oqartussaasutut paasiniaavittut atorneqartassaaq.
  Imm. 2.  Pisortani suliffeqarfiit Oqartussaasullu nutaanik Kalaallit Nunaata qarasaasiaqarfiinik pilersitsinerminni, nalunaarsuutaatitik illoqannginnersap-, aqquserngup aqqanik imaluunniit najukkap taaguutaanik imaqartut, ataqatigiimmik aaqqissuussaatitik ima inissitsitertassavaat, illoqannginnersat,- aqquserngit imaluunniit aqqusineeqqat suut nassaassaaneri pillugit paasissutissiinermi Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffia, ilisimaarinnittutut Oqartussaasutut paasiniaavittut atortassallugu.
  Imm. 3.  Pisortani oqartussaq illoqannginnersap, aqqusernup aamma inuinnaat aqqutaata aqqani imaluunniit Kalaallit Nunaanni Najukkanut nalunaarsuiffimmi kukkuneqartoq imaluunniit amigaateqartoq paasiguniuk imaluunniit paasitinneqaruni kukkuneqartoq imaluunniit amigaateqartoq, tamanna pillugu paasissutissat najukkanut oqartussamut, Kalaallit Nunaanni Najukkanut nalunaarsuiffimmi iluarsiisussamut, nalunaaruteqassaaq.

 

Kapitali 7
Nakkutilliinermik pisussaaffeqalerneq

 

§ 15.  Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffianut tunngaviusunik paasissutissanik Najukkanut Oqartussaasup nalunaaruteqartarnera Naalakkersuisut nakkutigissavaat.
  Imm. 2.  § 13, imm. 2 malillugu Kalaallit Nunaata Najukkanut Nalunaarsuiffianik pilersitsinissamut imaluunniit ineriartortitseqqiinissamut piginnaatitaaffiligaasut, piginneqatigiiffiit, Naalakkersuisunit nakkutigineqassapput.
  Imm. 3.  Nakkutilliinerup ingerlannissaanut pisariaqartut paasissutissiinerit, paasissutissat allakkiallu, Naalakkersuisut qinnuteqarnerisigut Najukkanut Oqartussaasup imaluunniit piginneqatigiiffiup Kalaallit Nunaanni Najukkanut Nalunaarsuiffimmik pilersitsinissamik ineriartortitsinissamillu piginnaatitaaffilikkap tunniutissavai.

 

Kapiteli 8
Maalaaruteqarsinnaaneq

 

  § 16.  Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit malittarisassat tamanna malillugu atulersitat malillugit Najukkanut Oqartussaasup aalajangigaa, eqqartuussisoqarnikkut apeqqutit eqqarsaatigalugit, Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaavoq:
1)  taanna, aalajangiinermi pineqartoq, aamma
2)  kinaluunniit, suliap inernissaanut ataasiakkaatut annertuumik soqutigisaqartutut isumaqarfigineqartoq.
  Imm. 3.  Maalaaruteqarnissamut piffissarititaq aalajangiinerup maalaarutaasup maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaasumut apuunneqarnerata kingorna sapaatit akunnerinik sisamanik sivisussuseqarpoq. Aalajangernermut, tamatuminnga tamanut nalunaarummik suliaqartoqarsimatillugu, maalaaruteqarnissamut piffissarititaq ullormiit tamanut nalunaarutigineqarneraniit naatsorsorneqassaaq. Tamatumunnga immikkut ittumik pissutissaqartillugu, Naalakkersuisut maalaaruteqarnissamut piffissarititamik qaangiineq apeqqutaatinngissinnaavaat.
  Imm. 4.  Naalakkersuisut allamik aalajangiussaqanngippata, aalajangiinermut maalaarut unititsinermik sunniuteqassanngilaq.
  Imm. 5.  Aalajangiinerit, imm. 1-i malillugu maalaarutigineqarsinnaasut, taamaattoq Naalakkersuisut aalajangiinerisa kingorna kingusinnerpaamik qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit, maalaaruteqarsinnaaneq atorneqareersimatinnagu, eqqartuussisunut tunniunneqarsinnaanngillat.

 

Kapitali 9
Imminut ikiornissamut iliuutsit

 

  § 17.  Najukkat pillugit Oqartussaasup peqqusineratut nunaminertamut atuisinnaatitaanermik pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq imaluunniit illuliamik piginnittoq § 10 malillugu paasissutissanik allakkianillu saqqummiussinngippat imaluunniit § 11 malillugu sulissuteqanngippat, atuisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffimmik pigisaqartumut peqqusissutip apuunneqarneraniit siusinnerpaamik sapaatit akunneri marluk ingerlareerpata Najukkat pillugit Oqartussaasoq piginnittup pineqartup imaluunniit atuisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffimmik pigisaqartup akiligassaanik tamakkuninnga paasissutissanik allakkianillu piumasaqaataasunik katersisinnaavoq.
  Imm. 2. Najukkat pillugit Oqartussaasup peqqusineratut nunaminertamut atuisinnaatitaanermik pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq imaluunniit illuliamik piginnittoq § 10 malillugu paasissutissanik allakkianillu saqqummiussinngippat imaluunniit § 11 malillugu sulissuteqanngippat, illuliamik piginnittoq imaluunniit nunaminertamik atuisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq piffissap sukumiinerusumik aalajangersakkap iluani peqqusissummik naammassinninngippat Najukkat pillugit Oqartussaasoq illuliamik piginnittup imaluunniit nunaminertamik atuisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffimmik pigisaqartup akiligassaanik nammineerluni allagartanik allanilluunniit ikkussuinermik suliaqarsinnaavoq. 
 Imm. 3. Sulianut imm. 1-i aamma 2 malillugit suliarineqarsimasunut aningaasartuutit uterteqquneqarsinnaasut, atortorissaarusersornikkut (teknikkikkut) ikiortinnermut aningaasartuutinik uppernarsaatitalinnik kiisalu allaffissornermi aningaasartuutinik uppernarsarneqarsinnaasunik ilaqarput.

 

Kapitali 10
Atuutilerfia

 

  § 18.  Piffissaq Inatsisip atuutilerfissaa Naalakkersuisut nalunaaruteqarnermikkut aalajangersassavaat. Inatsisip immikkoortuisa assigiinngitsut, piffissani assigiinngitsuni atuutilernissaat ilaatillugu, Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 27. november 2018

 

 

Kim Kielsen