Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 4
22. novembari 2018
Atuuttut

Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfiup sananeqarnissaannut, ingerlanneqarnissaannut aningaasalersorneqarnissaannullu killiliussatut piumasaqaatit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Siunertaq aamma aaqqissuussaaneq

 

  § 1. Inatsisartut inatsisaanni Nuummi Ilulissanilu nunani tamalaani mittarfiit kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfiup sananeqarnissaannut, aningaasalersorneqar-nissaannut ingerlanneqarnissaannullu Kalaallit Airports A/S-imut sinaakkutissatut piumasaqaatit aalajangersarneqarput, taamaattoq takuuk § 3, imm. 2.

  Imm. 2. Kalaallit Airports A/S-ip suliassat imm. 1-imi pineqartunut ilaasut ingerlatseqatigiiffinni immikkoortortaqarfiusuni ataatsimi arlalinniluunniit isumagisinnaavai. Namminersorlutik Oqartussat suliassat imm. 1-imi pineqartunut ilaasut isumagineqarnissaannut ingerlatseqatigiiffinnik piginnittunik imaluunniit ingerlatseqatigiiffinnik suleqatigisanik pisariaqartunik 100 %-imik pigineqartunik pilersitsisinnaapput.

  Imm. 3.  Inatsimmi aalajangersakkani allani Kalaallit Airports A/S-imi taamatuttaaq suliassat imm. 1-imi pineqartunut ilaasut isumagineqarnissaannut ingerlatseqatigiiffiit immikkoortortaqarfiit piusinnaasut pineqartunut ilaapput.

 

Kapitali 2
Mittarfiit nutaat

 

§ 2.  Kalaallit Airports A/S-ip Nuummi aamma Ilulissani nunani tamalaani mittarfiit, taakkununnga aallartarfinnut tikittarfinnullu atortut kiisalu attaveqaqatigiinnermut aamma suliaqarnernut, sanaartukkanut illutanullu tassunga assingusunut aaqqissuussinerit ilanngullugit, sanassavai, pigissavai ingerlatissallugillu.

 

  § 3.  Kalaallit Airports A/S-ip Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfik, tassungalu aallartarfinnut tikittarfinnullu atortut kiisalu attaveqaqatigiinnermut aamma suliaqarnernut, sanaartukkanut illutanullu tassunga assingusunut aaqqissuussinerit ilanngullugit, sanassavai, pigissavai ingerlatissallugillu.

  Imm. 2. Suliassat imm. 1-imi pineqartunut ilaasut aammalu aningaasartuutit tassunga atasut pisortani sullissivimmut allamut imaluunniit ingerlatseqatigiiffimmut Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartumut tunniunneqarsinnaasut, Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.

 

Kapitali 3

Mittarfiit nutaat sanaartornissaannut aningaasalersuineq

 

  § 4. Kalaallit Airports A/S-ip Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu Nuummi aamma Ilulissani nunani tamalaani mittarfiit kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfiup sanaartorneqarnerinut aningaasartuutit akilissavai, taamaattoq takuuk § 3, imm. 2. Sanaartornermut aningaasartuutit nammineerluni aningaasaatit aqqutigalugit kiisalu taarsigassarsinikkut aningaasalersorneqassapput.

 

  § 5.  Namminersorlutik Oqartussat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu Nuummi aamma Ilulissani nunani tamalaani mittarfiit sananeqarnissaannut aningaasartuutit ilaannut nammineerluni aningaasalersuinissamut kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfiup tamakkiisumik nammineq aningaasalersornissaanut atugassanik aningaasanngorlugit 2,1 mia. koruunit tikillugit aktianut taarsigassarsianullu akisussaaffeqarfiusunut aningaasaliillutik Kalaallit Airports A/S-imut qulakkeerinnissapput.

Imm. 2.  Naalakkersuisut pisussaatinneqarput Kalaallit Airports A/S-imut avataanit attartorfiit uppernarsaammik allanngortinneqarsinnaanngitsumik tunissallugit, Namminersorlutik Oqartussat piginneqatigiissummik aningaasaliissuteqassasoq aamma taarsigassarsianut akisussaaffeqarfiusunut aningaasanngorlugu 2,1 mia. koruunit tikillugit aningaasaliilluni.

 

  § 6. Naalakkersuisut Kalaallit Airports A/S-imi aktianut aningaasaatinik ataasiarlutik arlaleriarlutilluunniit qaffaanissamut piginnaatinneqarput.

  Imm. 2. Aningaasaatinut qaffaatissat ataatsikkut akilerlugit 2,1 mia. koruunit tikillugit aningaasaatinut aningaasaliinissamut Naalakkersuisut atsiornerisigut aammalu § 7 malillugu aallarniutitut akiliuteqarnikkut, pisinnaavoq. Tamatuma saniatigut Naalakkersuisut 0,7 mia. koruunit tikillugit naalagaaffik Kalaallit Airports A/S-imi Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit sanaartorneqarnissaannut ingerlanneqarnissaannullu ingerlatseqatigiiffimmi immikkoortortaqarfiusumi aningaasaatinut qaffaatissanik ataatsikkut akilerlugit atsiortinnissaanut piginnaatinneqarput.

  Imm. 3.  Naalakkersuisut Kalaallit Airports A/S-mi Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit sanaartorneqarnissaannut ingerlanneqarnissaannullu ingerlatseqatigiiffimmi immikkoortortaqarfiusumi aktiaatilittut pisinnaatitaaffiit pillugit danskit naalakkersuisuinut piginnittut isumaqatigiissutaannik isumaqatigiissuteqarnissamut piginnaatinneqarput.

 

  § 7. Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarnikkut imaluunniit aallarniutitut akiliuteqarnikkut Nuummi aamma Ilulissani Namminersorlutik Oqartussat mittarfii pioreersut tunniussinnaavaat, ilanngullugit pigisat aalaakkaasut aamma teknikkikkut atortut imalunniit taakkua ilai kiisalu Kalaallit Airports A/S-mi Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit sanaartorneqarnissaannut ingerlanneqarnissaannullu ingerlatseqatigiiffimmi immikkoortortaqarfiusumi nunaminertanut pisinnaatitaaffiit. Pisinermi akigititassaasinnaasoq Namminersorlutik Oqartussat Kalaallit Airports A/S-imi Nuummi aamma Ilulissani nunanit tamalaanit mittarfiit sanaartorneqarnissaannut ingerlanneqarnissaannullu ingerlatseqatigiiffimmut immikkoortortaqarfiusumut taarsigassarsititsinerisigut uppernarsarneqarsinnaavoq.

 

  § 8. Naalakkersuisut Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaanit akuerineqarlutik piginnaatinneqarput, Kalaallit Airports A/S-imut avataanit attartorfinnut taarsigassarsianut qularnaveeqqusiinissamut, tulliullugu nunap karsianiit taarsigassarsinissamut, taakkualu Nuummi aamma Ilulissani nunani tamalaani mittarfiit aningaasalersornissaannut Kalaallit Airports A/S-imut ingerlateqqillugit taarsigassarsiaritissinnaallugit.

 

Kapitali 4

Mittarfinnut neqerooruteqartitsineq kiisalu atorfinitsitsinermut tunngasut

 

  § 9. Kalaallit Airports A/S-ip sanaartugassanut illuliassanullu Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut, nunani tamalaani neqerooruteqartitsinikkut aammalu nunani tamalaani suleriutsit naapertorlugit isertortumik neqerooruteqartitsinikkut neqeroorutinik pissarsiniarsinnaapput.

  Imm. 2. Inissialiortiternermi sanaartornermilu neqeroorutinik pissarsiniartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat sanaartukkanut, imm. 1-imi pineqartunut, atuutissanngilaq.

 

    § 10.  Kalaallit Airports A/S neqerooruteqartitsinermi, illuliornermi sanaartornermilu sulisut, § 9, imm. 1-imi pineqartuni illuliortiternermi sanaartornermilu suliaqarnermi sulisorineqartut aningaasarsianut atorfininnermilu atugassarititaasuni Kalaallit Nunaanni pissutsit malillugit nalinginnaasuni pineqartunut ilaatinneqassasut, piumasaqaatigissavaa.
  Imm.  2. Imm. 1-imi taaneqartutut aningaasarsianik naatsorsuinermi sulisitsisup, illuliornermi sanaartornermilu sulisunik nunanit allaneersunik sulisoqartup, sulisartup nerisaqarnerata ineqarneratalu aammalu sullisaasa atisat nalingat naatsorsuinermi ilaatissinnaavai, taamaattoq annerpaamik taakkua akileraarutitigut nalingat tikillugu annertussuseqartumik.

 

  § 11.  Illuliornermi sanaartornermilu sulisoq nunanit allaneersoq, illuliornermik sanaartornernmllu suliaqarnermi sulisorineqartoq, § 9, imm. 1-imi pineqartunut ilaasoq, Kalaallit Nunaanni sulinermit sulinngiffeqarnissamik katersissaaq. Sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat illuliornermi sanaartornermilu sulisunut nunanit allaneersunut, illuliornermik sanaartornermillu § 9, imm. 1-imi pineqartunut ilaasumik suliaqarnermi sulisorineqartunut, atuutinngilaq.

  Imm. 2.  Ukioq katersiffiusoq tassaavoq qaammatisiutit malillugit ukioq. Illuliornermi sanaartornermilu sulisoq nunanit allaneersoq qaammatisiutit malillugit ukiumi piffissamit qaammatinit 12-init sivikinnerusumik Kalaallit Nunaanni sulisimappat, ukioq katersiffiusoq taamaallaat piffissamut sivikinnerusumut tassunga tunngassuteqassaaq.
  Imm. 3. Sulinngiffeqarnissamut katersorneqassapput, ukiumi katersiffiusumi nalunaaquttap akunnerinut ataasiakkaanut tamaginnut nalinginnaasumik suliffiusuni nalunaaquttap akunneri 0,096. Ukiumi katersiffiusumi sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerini 40-ni nalinginnaasumik suliffeqarnermi, nalunaaquttap akunneri 200-ini sulinngiffeqarsinnaatitaanermut katersuisoqarsimassaaq. Nalunaaquttap akunnerini ikinnerusuni suliffeqarsimanermi, nalunaaquttap akunneri sulinngiffeqarfiusussat taamaaqatai katersorneqarsimassapput. Ukiumi katersiffiusumi annerpaamik nalunaaquttap akunneri 200-it sulinngiffeqarfiusussat katersorneqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Nalunaaquttap akunneranut sulinngiffeqarfissatut katersorneqartunut tamaginnut sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsiassat sulisitsisup akilissavai. Sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsiassat nalunaaquttap akunneranut sulinngiffeqarfiusussamut ataatsimut aningaasartalerlugit tunniunneqassapput, taanna ukiumi katersiffiusumi nalunaaquttap akunneranut suliffiusumut ataatsimut sulisup agguaqatigiissillugu aningaasarsiaatut annertussuseqassalluni.
  Imm. 5.  Sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsiassat ukiup katersiffiusup naanerani tunniunneqassapput, taamaattoq kingusinnerpaamik soraarnermi aallarnermut atatillugu.

 

  § 12.  Sulisitsisup illuliornermik sanaartornermillu suliaqarnermi illuliornermi sanaartornermilu sulisunik nunanit allaneersunik § 9, imm. 1-imi pineqartunut ilaasunik sulisoqartup isumaqatigiissummi makkuninnga pisussaaffeqarnissaa, Kalaallit Airports A/S-ip qulakkiissavaa:

1) Sulitilluni ajoqusernissamut sillimmasiissummut aamma inuussutissarsiorluni napparsimalernissamut sillimmasiissummut inatsimmi pisussaaffiliussamut sillimmasiisimanissaa aningaasartuutinillu akiliinissaa.

2)  Illuliornermi sanaartornermilu sulisunik nunanit allaneersunik, peqqinnissaqarfiup sullississutai pillugit inatsit sukkulluunniit atuuttoq malillugu akeqanngitsumik sullinneqarnissamut pisinnaatitaanngitsunik, napparsimasunik ajoqusersimasunillu aallarussinissamut, assartuussinissamut katsorsaanissamullu aningaasartuutinut matussutissamik sillimmasiissummut sillimmasiinissaq aningaasartuutinillu akiliinissaq.

3) Illuliornermi sanaartornermilu sulisut nunanit allaneersut, § 9, imm. 1-imi pineqartuni illuliornermik sanaartornermillu suliaqarnermi sulisorineqarunnaarpata, Kalaallit Nunaannit aallarnissaasa qulakkeernissaa taakkununngalu aningaasartuutinik akiliinissaq.

  Imm. 2. Naalakkersuisut illuliornerni sanaartornernilu sulisut nunanit allaneersut peqqissusaannut, ilanngullugu misissorneqartarnerinut uppernarsaasiisarnerinullu, maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 13.  Illuliornermi sanaartornermilu sulisut nunanit allaneersut paasineqassapput tassaasut, sulisartoq kinaluunniit piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimasoq:

1) sulisartoq sulinermini nalinginnaasumik Kalaallit Nunaata avataani sulisartoq,

2) sulisartoq § 9, imm. 1-imi pineqartuni illuliornermik sanaartornermillu suliaqarnermi sulisussatut piffissami aalajangersimasumi Kalaallit Nunaanni sulisorineqartoq aamma

3) sulisartoq tamanna pillugu entreprenørimut imaluunniit taassuma ataani pilersuisumut isumaqatigiissut naapertorlugu nr. 2 naapertorlugu suliaqarnermi sulisorineqartoq.

 

  § 14.  Soraarnerussutisianut pinngitsoorani aaqqissuussineq pillugu Inatsisartut inatsisaat illuliornerni sanaartornernilu sulisunut nunanit allaneersunut, § 9, imm. 1-imi pineqartuni illuliornermik sanaartornermillu suliaqarnermi sulisorineqartunut, atuutinngilaq.

 

Kapitali 5

Kalaallit Airports A/S-ip suliaqarnera

 

  § 15.  Kalaallit Airports A/S-ip ingerlatseqatigiiffimmut maleruaqqusat naapertorlugit suliaqarnini ingerlatissavaa. Ingerlatseqatigiiffiup suliaqarnera tamarmiusoq niuernermik tunngaveqartumik ingerlanneqassaaq.
  Imm. 2. Kalaallit Airports A/S-ip niuerfiusut imaluunniit atuuffiit allamut suliakkiutigisinnaavai.

 

  § 16. Kalaallit Airports A/S ingerlatseqatigiiffiup mittarfiini atorneqarnerinut akinik aalajangersaasassaaq.

  Imm. 2.  Ingerlatseqatigiiffiup mittarfiinut akit akinullu tunngaviusut Kalaallit Airports A/S-ip suliai tamarmiusut tunngavigalugit aammalu § 15-imi tunngavissat naapertorlugit aalajangersarneqartassapput.

  Imm. 3.  Ingerlatseqatigiiffiup mittarfiinut akit akinullu tunngaviusut, kiisalu taakkununnga allannguutissat Naalakkersuisunit akuerineqartassapput.

 

Kapitali 6

Sanaartorfissagissaaneq nunalu tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut malittarisassat

 

  § 17.  Nuummi aamma Ilulissani nunani tamalaani mittarfinnik kiisalu Qaqortumi nunap immikkoortuani mittarfimmik Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu sanaartornermut atatillugu, pisortanit ingerlanneqartumik attaveqaqatigiinnermik pilersitsinissamik pisariaqartinneqalersunik sanaartornissamut aningaasartuutit akilerneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut kommuninut isumaqatigiissusiorsinnaassapput.
Imm. 2.  Attaveqarnermi pisortanit ingerlanneqartuni annertuunik Nuummi, Ilulissani aamma Qaqortumi mittarfinnik Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu sananermut ilaatillugu ajoquserneqartuni imaluunniit pisariaqartinneqalersuni, pilersitseqqinnissamut allanngortitsinissamullu aningaasartuutit agguarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut Kalaallit Airport A/S-imut isumaqatigiissusiorsinnaapput.

 

  § 18.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu pilersaarusiornissamut malittarisassani Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu Nuummi, Ilulissani Qaqortumilu mittarfinnik, taakkunanilu aallartarfiit tikittarfinnullu atortut aamma attaveqaqatigiinnermut aaqqissuussinerit ilanngullugit, tamatumalu kingunerisaanik pisortanit ingerlanneqartumik attaveqaqatigiinnermik pilersitsineq sanaartornermut maleruagassanik sukumiisunik aalajangersaasinnaapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi sumiiffiit ilaannik, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu Nuummi, Ilulissani Qaqortumilu mittarfinnik, taakkunanilu attuumassuteqartunik aallartarfiit tikittarfinnullu atortut aamma attaveqaqatigiinnermut aaqqissuussinerit ilanngullugit, aammalu pisortanit ingerlanneqartumik attaveqaqatigiinnermik pilersitsineq, taakkulu kingunerisaanik atuinermut aalajangersakkat sukumiisut kommunimi pilersaarutitut inatsisitigut sunniuteqassanersut aalajangersinnaavaat.

 

Kapitali 7

Pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik arsaarinninnissaq

 

  § 19.  Naalakkersuisut Nuummi, Ilulissani Qaqortumilu mittarfiit, taakkulu aallartarfiinut tikittarfinnullu atortut aamma attaveqaqatigiinnermut aaqqissuussinerit ilanngullugit illuliortiternerit sanaartornerillu, kiisalu tamatuma kingunerisaanik pisortanit ingerlanneqartumik attaveqaqatigiinnermik pilersitsinermut atatillugu, pisariaqartillugu pigisanik aalaakkaasunik pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik arsaarinnissinnaapput. Pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik arsaarinninneq, pinngitsaaliissummik taarsiissutitalimmik arsaarinnittarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malinneqassapput.

 

Kapitali 8

Nassiussanik imaatigut assartuussineq

 

  § 20. Inatsisartut inatsisaanni sanaartugassat illuliortiternissallu pineqartut suliarineqarnissaannut atortussanik imaatigut nassiussanik assartuinermi Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaanniit aamma Kalaallit Nunaanni nassiussanik imaatigut assartuisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat atorneqassanngilaq.

 

Kapitali 9

Pisortanut naqissusiinermut akitsuut

 

  § 21.  Allagaatinut, taarsigassarsinermut uppernarsaatinut, allagaatit naqinnerinut uppernarsaatinullu il.il., sanaartornermut illuliortiternernullu atatillugu suliarineqartunut, Inatsisartut inatsisaannut matumunnga ilaatinneqartunut pisortanut naqissusiinermut akitsuusiisoqassanngilaq.
  Imm. 2.  Naqissusiisussaannginnermut aamma allagaatit taarsigassarsinermullu uppernarsaatit il.il. pigisanik nalilinnik § 7 pineqartunut ilaasunik Kalaallit Airports A/S-imut tunniussinermut atatillugu suliarineqartut, ilaatinneqarput.

Kapitali 10
Atuuttussanngortitsineq

 

  § 22.  Inatsisartut inatsisaat manna akuerineqarnermini atuutilerpoq.

 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 22. november 2018

 

 


Kim Kielsen