Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 43
23. novembari 2017
Atuuttut

Immakkut angallatit angallatikullu umiarsualivinniittut peerneqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia nassuiaatillu

 

  § 1. Inatsisartut inatsisaat immakkut angallatinut angallatikunullu umiarsualivinniittunut, aammalu inuussutissarsiornermi nassiussanik sullissivittut, inunnit aalisakkanilluunniit tulaassivittut atorneqartartunut atuuppoq.

 

§ 2. Inatsisartut inatsisaat manna umiarsualivinnut nunami atortulersuutitalinnut makkununnga atuutinngilaq:
1)  Sakkutuut Kalaallit Nunaanni suliaqarnerannut atatillugu taamaallaat Naalagaaffimmit atorneqartunut. 
2)  Aatsitassat pillugit inatsit naapertorlugu aatsitassanik misissueqqaarnissamut, ujarlersinnaanermut atuisinnaanermullu akuersissutinut ilaasunut.
3)  Nunami orsussaarniarfinni illoqarfinnik nunaqarfinnillu pilersuinermut ilaasuni uulianik ikummatissanillu nuussisarnermut naatsorsuussanut atorneqartartunulluunniit.
4)  Pituffimmi illersornissaqarfiup iluani inissisimasunut.

 

  § 3. Inatsisartut inatsisaat manna umiarsualivinnut nunami atortulersuutitalinnut sunngiffimmi siunertanut atorneqartartunut atuutinngilaq.
 Imm. 2. Umiarsualivik atortulersuutit ilanngullugit inuussutissarsiornermi nassiussanik sullissivittut, inunnit imaluunniit aalisakkanik tulaassisarnermut atorneqartarpat tassungalu peqatigitillugu sunngiffimmi siunertanut atorneqartarpat, atuineq tamarmiusoq § 1-ip ataaniittutut isigineqassaaq.

 

  § 4.  Inatsimmi matumani makku imatut paasineqassapput:      
1)  Immakkut angallatit: Immakkut angallatit suulluunniit, taakkununnga ilanngullugit timmeralaat sisoraataasallit (hydrofoilbådit), qaatsiartaatit, aqqartartut, prammit, umiatsiaaqqat, angallatit puttasut aamma sulliviit puttasut.
2)  Angallatikut: Immakkut angallatit usigisaaluunniit navianartorsiortut annaaneqariaannaallu pillugit sunniutilimmik ikiunissamik qanoq iliornissamik piareersaasoqarsimatinnagu, immakkut angallatit kivisimasut tippussaasimasulluunniit, umiatsiat kivisimasut tippussaasimasulluunniit ilaat suulluunniit, taakkununnga ilanngullugit tissarlukut immakkut angallammiittut angallammiissimasulluunniit, pequtit immakkut angallatinit katanneqartut, sissarlukkut, kivisimasut tissukartulluunniit.
3)  Umiarsualiviit: Talittarfiit talittarfiliallu allat, nunami atortulersuutit umiarsualiviillu eqqaanni imaq ilanngullugu, taamaalilluni taaguut, umiarsualiviit pillugit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu umiarsualiviit pillugit Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit maligassani qaqugukkulluunniit atuuttuni nassuiaasernera atorlugu nassuiarneqarluni.
4)  Umiarsualivinni Oqartussat: Naalakkersuisut imaluunniit kommunalbestyrelsi imaluunniit Naalakkersuisut imaluunniit kommunalbestyrelsip sumiiffimmi umiarsualivimmi Oqartussatut umiarsualiviit pillugit Inatsisartut inatsisaat qaqugukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu sumiiffinni umiarsualivinni oqartussatut suliakkernikuusaat imaluunniit umiarsualivinnik nunami atortussiat ilanngullugit sanaartornissamik, allilerinissamik, allanngortiterinissamik, atorneqarnerannik allanngortitsinissamik akuersissummik pigisaqartoq.


Kapitali 2
Peerneqartarnera nalunaaqutsiisarnerlu

 

  § 5. Umiarsualivinni Oqartussat umiarsualiviit tikinneqarsinnaanerat, ernumanngitsumik angallannissaq, allatut atuinissaq aqutsinissarluunniit eqqarsaatigalugit, tamanna nalinginnaasumik immakkut angallanneq imaluunniit pisariaqartumik immikkorluinnaq pisoqarallarneq ilanngunnagit, immakkut angallatip angallatikulluunniit peerneqarnissaannik naleqquttumik piffissaqartitsillutik immakkut angallatit angallatikulluunniit umiarsuavilimmiittut pillugit akisussaasoq peqqusinnaavaat. Umiarsualivinni Oqartussat assinginik piumasaqaateqarlutik tissarlukut pequtilluunniit, tak. § 4, nr. 2, umiarsualivimmiitinneqartut peerneqarnissaannik peqqusisinnaapput.
  Imm. 2.  Immakkut angallammut angallatikumulluunniit akisussaasuusoq taassumaluunniit sumiinnera Umiarsualivinni Oqartussat ilisimanngippassuk, sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sioqqutsilluni nuna tamakkerlugu aviisitigut inuttassarsiuinikkut aamma immakkut angallammi angallatikumiluunniit allagarsiinikkut nalunaaruteqartoqarsinnaappat peqqusisoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Immakkut angallatip taassumaluunniit ilaata umiunissaa annertuumik ulorianaateqarpat, imaluunniit imaani isumannaallisaanermut umiarsualiviulluunniit atorneqarneranut nalinginnaasumut annertuumik ajoqutaappat, Umiarsualivimmi Oqartussaasut siumoortumik peqqusinertaqanngitsumik akisussaasuusullu akiligaanik immakkut angallat angallatikorluunniit peertissinnaavaat.
  Imm. 4.  Imm. 3 naapertorlugu aalajangiineq ajornartinnagu iliuuseqarnerup naammassineqarneranut peqatigitillugu oqaasiinnaat atorlugit akisussaasuusumut nalunaarutigineqartassaaq, taassumalu imm. 1-2-p saneqqunneqarneranut tunngavilersuummik imaqassaaq. Tamatuma kingorna akisussaasuusoq aalajangiineq imm. 1-2-mik saneqqutsinissamut tunngavilersuutitaqartinneqartoq pillugu allakkatigut nalunaarfigineqarnissamik piumasaqarsinnaavoq. Tamanna pillugu piumasaqaat angallatip imm. 3 naapertorlugu peerneqarnissaa ullunik 14-inik sioqqullugu Umiarsualivimmi Oqartussanut saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 5.  Immakkut angallammut angallatikumulluunniit akisussaasuusoq taassumaluunniit sumiinnera Umiarsualivinni Oqartussat ilisimanngippassuk, sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sioqqutsilluni nuna tamakkerlugu aviisitigut imaluunniit immakkut angallammi angallatikumiluunniit allagarsiinikkut nalunaaruteqarnikkut peqqusisoqarsinnaavoq.

 

  § 6.  Umiarsualivinni Oqartussat akisussaasup akiligassaanik immakkut angallat angallatikorluunniit isumagisinnaavaa:
1)  immakkut angallat angallatikorluunniit isumagisinnaavaat,
2)  immakkut angallat angallatikorluunniit umiarsualivimmut assigisaanulluunniit inississinnaavaat,
3)  immakkut angallammi angallatikumiluunniit silataanilu pisariaqartumik nalunaaqutsiisinnaapput,
4)  isumannaatsumik immakkut angalasarneq isumannaatsuutinniarlugu, angallatip isumannaatsuunissaa avatangiisinillu ajoqusiinnginnissaq qulakkeerniarlugit immakkut angallat angallatikorluunniit pisariaqartunik atortulersinnaallugu il.il.

 

  § 7.  Umiarsualivinni Oqartussat immakkut angallatip angallatikulluunniit § 5, imm. 1 aamma 3 aamma § 6. malillugit peerneqartut inissiivissaasa qulakkeernissaa pisussaaffigaat.


Kapitali 3
Peerneqartarnerat nalunaaruteqartarnerlu

 

 § 8.  Naliliisartoq sumulluunniit attuumassuteqanngitsoq nalunaaruteqarput, immakkut angallat angallatikulluunniit naleqanngitsut imaluunniit nalingi tunisinermi aningaasartuutissatut missingerneqartut qulaakkaat, Umiarsualivinni Oqartussat immakkut angallat usingi orsussaalu imaluunniit angallatikoq akisussaasup akiligassaanik peersissinnaavaat.


Nalunaartarneq

 

 § 9.  Umiarsualivinni Oqartussat immakkut angallatip angallatikulluunniit peeraangamikkit, tak. § 8, akisussaasoq piginnittussaatitaasutullu ilisimaneqartut tamaasa, immakkut angallatip angallatikulluunniit peerneqarnerani piginnaatitaaffeqartut pisussaaffeqartulluunniit kalluarneqartussatut ilimagineqartut eqqarsaatigalugit peerneqarnissaanik eqqarsaateqarneq pillugu allaganngorlugu nalunaarfigissavaat.
  Imm. 2.  Immakkut angallammut angallatikumulluunniit akisussaasuusoq taassumaluunniit sumiinnera Umiarsualivinni Oqartussat ilisimanngippassuk, sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sioqqutsilluni nuna tamakkerlugu aviisitigut inuttassarsiuinikkut aamma immakkut angallammi angallatikumiluunniit allagarsiinikkut nalunaaruteqartoqarsinnaappat peqqusisoqarsinnaavoq.
  Imm. 3. Immakkut angallatip angallatikulluunniit peerneqarnissaanik aalajangiinerup Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarnissaanut piffissarititaq naatinnagu  pisinnaanngilaq, tak. § 12, imm. 2.


Kapitali 4
Pinngitsaaliissummik tunisineq

 

  § 10.  Immakkut angallammut angallatikumulluunniit akisussaasup immakkut angallat peqqusinermi piffissarititatut aalajangerneqartup iluani piinngippagu, tak. § 5, Umiarsualivinni Oqartussat immakkut angallatip, taassuma usii orsussaalu imaluunniit angallatikup tamanut ammasumik kaattaassinikkut akisussaasullu akiligassaanik pinngitsaaliissummik tuniniinnarneqarnissaanik aalajangiisinnaapput.
  Imm. 2.  Akisussaasup taassumaluunniit sumiinnera Umiarsualivinni Akisussaasut ilimagippassuk, Umiarsualivinni Akisussaasut immakkut angallat angallatikorluunniit pillugu nuna tamakkerlugu aviisini qaammatinik pingasunik piffissaqartitsillutik inuttassarsiuereernikkut, immakkut angallatip, taassuma usii orsussaalu angallatikorluunniit akisussaasup akiligassaanik tamanut ammasumik kaattaassinikkut pinngitsaaliissummik tuniniarneqarnissaanik aalajangiisinnaapput.
  Imm. 3.  Umiarsualivinni Akisussaasut aalajangiineri, tak. imm. 1 aamma 2, eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi pinngitsaaliissummik tunisisarnermut aalajangersakkat naapertorlugit piviusunngortinneqarsinnaapput.


Kapitali 5
Naammagittaalliortarneq pineqatissiinerillu

 

  § 11.  Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangiinerit Naalakkersuisunut naammagittaalliutigineqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Imm. 1 tunngavigalugu naammagittaalliorsinnaatitaasut tassaapput pineqartut aalajangiinermit pisussaaffiligaasut imaluunniit aalajangiinermi namminneerlutik allatigut soqutigisaqavissut.
  Imm. 3.  Naammagittaalliornissamut imaluunniit nuna tamakkerlugu aviisitigut inuttassarsiuussinissamut piffissarititaasoq tassaavoq aalajangiinerup naammagittaalliutigineqartup tigunerata kingorna sapaatit akunneri sisamat.

 

 § 12. Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu Naalakkersuisut aalajangiineri Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliarinnittussatut siullertut suliassanngortinneqarsinnaapput.
 Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut aalajangiinernik apuussinissaq, aalajangiinerup kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa sisamat qaangiunneranni pissaaq.

 

  § 13.  § 5, imm. 1 aamma 2-mi peqqussummik unioqqutitsinerit Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerineq pillugu Inatsimmi malittarisassat naapertorlugit pineqaatissiinermik akiliisitsinikkut kinguneqartinneqarsinnaapput.           
   Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat imaluunniit malitassat Inatsisartut inatsisaat malillugu aalajangersarneqartut akileeqqusissummik aalajangiinissamik pisinnaatitsippata, inatsisitigut pisussaatitaasoq Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisinneqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 malillugit suliat Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliaqartussatut siullertut suliakkiutigineqassapput.
  Imm. 4.  Akiliisitsissutit imm. 1-2 malillugit pineqaatissiissutigineqartut Nunatta Karsianut pisassanngortinneqassapput.


Kapitel 6
Atuutilersitsineq

 

 § 14.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2018 atuutilersinneqarpoq.
  Imm. 2.  Tassunga peqatigitillugu umiarsualivinni malittarisassaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 1, 4. januar 2000-imeersumi § 17 atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Umiarsualivinni malittarisassaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 1, 4. januar 2000-imeersumi malittarisassat allat Inatsisartut inatsisaanni tassani allaniluunniit malittarisassat aalajangersakkat taarserneqarnissaasa atorunaarsinneqarnissaasaluunniit tungaanut atuutiinnassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 23. november 2017

 

 

Kim Kielsen