Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 7
1. juuni 2017
Atuuttut

Inatsisartut Ombudsmandiat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Inatsisartunut attaveqarneq

 

§ 1.  Inatsisartunut qinersisoqareernerit tamaasa atorfillu inuttaarukkaangat Inatsisartut Ombudsmandimik qinersisassapput.
  Imm. 2.  Ombudsmandi Inatsisartunit tatigineqarunnaarpat Ombudsmandi Inatsisartut soraarsissinnaavaat.

 

§ 2.  Ombudsmandi toquppat Ombudsmandip suliai Inatsisartut Ombudsmandimik nutaamik qinersinissaasa tungaannut kimit suliarineqassanersut Inatsisartut Inatsisinut Ataatsimiititaliaata aalajangissavaa.

 

§ 3.  Inatsisartunut Naalakkersuisunullu ilaasortat kommuninilu qinikkatut ilaasortat Ombudsmandip suliassaanik suliaqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Ombudsmandi inatsisilerituutut soraarummeernermi angusisimasuussaaq.

 

§ 4.  Ombudsmandi qaammatinik arfinilinnik siumut ilisimatitsilluni qaammatip naanerani soraarsinneqar­nissaminik piumasaqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Ombudsmandi qaammatip 65-inik ukioqalerfimmi naaneranit soraarsinneqassaaq.

 

  § 5.  Inatsisartunut qinersisoqareernerit tamaasa kiisalu Ombudsmanditut atorfiup inuttaarunnerani Inatsisartut Ombudsmandimut taartaasartoq toqqassavaat, taannalu Ombudsmandip suliassani suliami peqataasinnaassuseqannginnerup nassatarisaanik isumagisinnaajunnaarpagit Ombudsmanditut sulisassaaq.
  Imm. 2  Suliami pissutsinik Ombudsmandip arlaannaannilluunniit illersuisuunnginneranik qularutiginnilersitsisinnaasoqarpat Ombudsmandip suliaq Inatsisartut Inatsisinut  Ataatsimiititaliaannut nassiutissavaa, Ataatsimiititaliallu suliaq Ombudsmandimut taartaasartumut Inatsisartut qinigaannut suliarisassanngortillugu tunniutissavaa.
  Imm. 3.  Ombudsmandi Inatsisartut Inatsisinut  Ataatsimiititaliaat akuersiseqqaartinnagu pisortat namminersortulluunniit suliffiutaanni, ingerlassaanni, suliffeqarfiutaanni imaluunniit peqatigiiffinni suliffeqaqqusaanngilaq.

 

  § 6.  Ombudsmandi suliaminik ingerlatsinermini Inatsisartunut attuumassuteqanngilaq.
  Imm. 2.  Inatsisartut Ombudsmandip sulinera pillugu aalajangersakkanik nalinginnaasunik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 2
Ombudsmandip pisinnaatitaanera

 

§ 7.  Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kommunillu ataanni pisortat ingerlatsinerisa ilaat tamarmik Ombudsmandip sulinerani ilaatinneqarput. Pissutsit kiffaanngissusiiagaasut paaqqinniffinni/suliffeqarfinni il.il. namminersortuni pisortani oqartussaasup aalajangiineratigut, pisortani oqartussaasup kaammattuuteqarneratigut pisortaniluunniit oqartussaasup akuersineratigut akuersaarneratigulluunniit kiffaanngissusiiagaaffiusuni atugaat Ombudsmandip sulinerani pineqartunut aamma ilaatinneqarput. Pissutsit meeqqat paaqqinniffinni/suliffeqarfinni meeqqat eqqarsaatigalugit suliassanik imaaliallaannaq isumagisaqartuni atugaat Ombudsmandip sulinerani pineqartunut aammattaaq ilaatinneqarput
  Imm. 2.  Aalajangiisartut, namminersortut inuilluunniit ataasiakkaat akornanni saqitsaassutinik isumannaatsumik periaaseqarlutik aalajangiisartut pillugit naammagittaalliuutit Ombudsmandip suliarissanngilai, naak aalajangiisartut  pineqartut pisumi allami pisortat ingerlatsinerannut ilaasutut isigineqaraluartut.
  Imm. 3.  Ingerlatseqatigiiffiit, suliffeqarfiit, peqatigiiffiit, il.il. inatsisikkut imaluunniit aqutsinermi allaffissorluni aalajangiinikkut pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsiseqartitsinermi atuuttumi malittarisassanut tunngavinnullu tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ilanngunneqarpata Ombudsmandi aalajangiisinnaavoq suliffeqarfiit pineqartut tamatuma annertoqataanik Ombudsmandip sulinerani pineqartunut ilaatinneqassasut.

 

§ 8.  Kommunit ingerlatsinerannik naliliinermi kommunit aqutsineranni atugassarititaasut Ombudsmandip mianerissavai.

 

§ 9.  Ilageeqarneq, pissutsit ilageeqarnermut tunngasut pillugit aalajangersakkanik Namminersorlutik Oqartussat aalajangersaasinnaanerattut annertutigisumik, Ombudsmandip susassarisaanut ilaavoq, matumani apeqqutit ilagiit ajoqersuutaannut imaluunniit upperisamik nalunaajaa­nerannut toqqartumik allatigulluunniit tunngassuteqartut eqqaassanngikkaanni.

 

§ 10.  Ombudsmandi sulinini pillugu Inatsisartunut ukiumoortumik nalunaaruteqartassaaq . Nalunaarut Inatsisartut ukiakkut nalinginnaasumik ataatsimiinnerminni oqaluuserissavaat. Nalunaarut tamanut saqqummiunneqartassaaq.
  Imm. 2.  Ombudsmandi suliaq aalajangersimasoq pillugu Inatsisartunut, Naalakkersuisunut imaluunniit kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqarpat, tak. § 23, imaluunniit Ombudsmandip suliaq aalajangersimasoq ukiumoortumik nalunaarummini eqqartorsimappagu, pineqartup misissuinermi imminut sammitinneqartumi imminut illersorluni oqaaserisai Ombudsmandip nalunaarummi imaluunniit ukiumoortumik nalunaarummi paasissutissiissutigissavai.

 

§ 11.  Ombudsmandi Inatsisartut inatsisaanni, Inatsisartut peqqussutaanni imaluunniit aqutsinermi allaffissornikkut aalajangersakkani atuuttuni amigaateqartoqarneranik paasisaqaruni tamanna pillugu Inatsisartunut Naalakkersuisunullu nalunaaruteqassaaq. Kommunini aalajangersakkat amigaataat eqqarsaatigalugit Ombudsmandi kommunalbestyrelsimut pineqartumut nalunaaruteqassaaq.

 

§ 12.  Oqartussat § 7-imi taaneqartut pillugit naammagittaalliuutit kimilluunniit Ombudsmandimut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Kinaluunniit kiffaanngissusiiagaasimasoq allakkatigut matoqqasutigut Ombudsmandimut saaffiginninnissaminut pisinnaatitaavoq.
  Imm. 2.  Naammagittaalliortup atini najugaqarfinilu nalunaarutigissavai, naammagittaalliuutip suliarinera pillugu nalunaarutinik Ombudsmandip naammagittaalliortumut nassiussiffigisinnaasaa­nik.
  Imm. 3.  Naammagittaalliuutiginiagaq pisup pineranit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu  suliassanngortinneqassaaq.
  Imm. 4.  Imm. 3-mi piffissaliunneqartoq Ombudsmandip pisuni immikkut ittuni sivitsorsinnaavaa.

 

§ 13.  Pissutsit ingerlatsinermi oqartussaasumut allamut naammagittaalliuutigineqarsinnaasut pillugit naammagittaalliuutit aqutsinermi allaffissornikkut oqartussaasumit qullerpaamit  aalajangiiffigineqareersimatinnagit suliassanngortinneqarsinnaanngillat.

 

§ 14.  Naammagittaalliuut misissuinermik aallartitsinermut pissutigissallugu naammannersoq Ombudsmandip aalajangissavaa.
  Imm. 2.  Ombudsmandi naammagittaalliuutip suliarinissaa itigartitsissutiginiarlugu aalajangeruni ajornanngippat naammagittaalliornissamut periarfissat allat pillugit ilitsersuussissaaq.

 

§ 15.  Ombudsmandi suliamik nammineerluni misissuiffiginnilersinnaavoq.
  Imm. 2.  Ombudsmandi oqartussap sulianik suliarinninnera pillugu ataatsimut misissuiffiginninnernik ingerlatsisinnaavoq.

 

§ 16.  Atorfeqarfiit imaluunniit suliffeqarfiit kiisalu atorfeqarfigisat allat suugaluartulluunniit Ombudsmandip sulinerani pineqartunut ilaatinneqartut Ombudsmandip misissuiffigisinnaa­vai. Ombudsmandip misissuinermut taamaattumut atatillugu, §§ 19-20-p nassatarisaasa saniatigut, pissutsit suliffeqarfiup oqartussaasulluunniit aaqqissuussaaneranut ingerlanneqarneranullu tunngasut kiisalu pissutsit suliffeqarfiup oqartussaasulluunniit atuisuisa ingerlataasalu suliarineqarnerannut ingerlanneqarnerannulluunniit tunngasut isummat inuppalaassutsimut inunnillu ikiuinermut tunngasut aallaavigalugit naliliiffigisinnaavai.

 

§ 17.  Naalliutitsisarneq allatullu peqqarniingaartumik, inuppalaanngitsumik imaluunniit nikanarsaataasumik pinnittarneq imaluunniit pillaasarneq akiorniarlugit Naalagaaffiit Peqatigiit (FN-ip) isumaqatigiissutaannut ilassut 18. december 2002-meersoq nammineq piumassuseq malillugu ilannguffigineqarsinnaasoq tunngavigalugu nuna tamakkerlugu pinaveersaartitsisutut suliassaq Ombudsmandip ilassummi aalajangersakkat tunngavigalugit isumagissavaa.


Kapitali 3
Ombudsmandip sulianik suliarinnittarnera

 

§ 18.  Oqartussaasut il.il. Ombudsmandip sulinerani pineqartunut ilaatinneqartut paasissutissanik allagaatinillu il.il. Ombudsmandip tunniuteqqusaanik Ombudsmandimut nalunaaruteqarnis­saminnut tunniussinissaminnullu pisussaaffeqarput.
  Imm. 2.  Ombudsmandip oqartussaasut il.il. sulinermini pineqartunut ilaatinneqartut allakkatigut oqaaseqaateqaqqullugit piumasaqarfigisinnaavai.
  Imm. 3.  Ombudsmandi inunnik misissuinermini pissutsit pingaaruteqartut pillugit eqqartuussi­vimmi nassuiaateqartussanik aggeqqusisinnaavoq. Nassuiaatit eqqartuussivimmi killisiuisarneq pillugu malittarisassat malillugit saqqummiunneqassapput.
  Imm. 4.  Ombudsmandip atorfeqarfiit imaluunniit suliffeqarfiit atorfeqarfiusulluunniit allat suugaluartut oqartussaasut § 7-imi taaneqartut il.il. suliassaannik ingerlatsiffiusut ornillugit misissuiffigisinnaavai, ininullu tamanut isersinnaatitaalluni.
  Imm. 5.  Ombudsmandi tamanna pisariaqartoq naliliisoqarpat sukkulluunniit kinaassutsip ilisarnaataanik pisariaqarneratut annertutigisumik takutitsilluni eqqartuussivillu aalajangiitinngikkaluarlugu paaqqinniffinnik/suliffeqarfinnik il.il. inuit kiffaanngissusiiagaaffigisimasaannik kiffaanngissusiiagaaffigisinnaasaannilluunniit, tak. § 7, imm. 1-imi oqaaseqatigiit aappaat, aamma paaqqinniffinnik/suliffeqarfinnik namminersortunik il.il. meeqqat eqqarsaatigalugit suliassanik imaaliallaannaq isumaginnittunik, tak. § 7, imm. 1-imi oqaaseqatigiit pingajui, misissuiartorluni isersinnaavoq. Politiit misissuinerup ingerlanneqarnerani pisariaqarneratut annertutigisumik ikiuutissapput.

 

§ 19.  Oqartussaasut inuilluunniit, Ombudsmandip sulinerani pineqartunut ilaatinneqartut, inatsisinik atuuttunik unioqqutitsisumik iliuuseqarnersut imaluunniit allatut iliorlutik suliassaminnik ingerlatsinerminni kukkussuteqarnernut sumiginnaaner­nulluunniit pisuussuteqarnersut Ombudsmandip misissussavaa.
  Imm. 2.  Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni tunngaviit, tunngaviit allagaatinik paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu malittarisassanut tunngaviusut ilaatinnagit, Ombudsmandip sulianik suliarinninnerani aamma tamaatut atuutissapput.

 

§ 20.  Ombudsmandi isornartorsiuisinnaavoq, inassuteqaateqarsinnaalluni suliarlu pillugu paasinninnerminik saqqummiussisinnaalluni.

 

§ 21.  Oqartussaasoq inulluunniit pineqartoq oqaaseqaateqarnissamut periarfissinneqareersimatinna­gu Ombudsmandi isornartorsiuilluni, inassuteqaateqarluni il.il. oqaaseqaateqassanngilaq.
  Imm. 2.  Ombudsmandip aalajangersinnaavaa tusarniaanermi allakkat, oqaaseqaataagallartoq, nassuiaataagallartoq imaluunniit § 15 naapertorlugu suliniut Ombudsmandip nammineerluni misissuiffigisassanngor­titaa pillugu nassuiaataagallartoq pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaa­titaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat aamma pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartar­nerat pillugu Inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu suliami allagaatinik paasitinneqarsinnaatitaaner­mut aatsaat ilaatinneqalissasoq inaarutaasumik oqaaseqaatip, inaarutaasumik nassuiaatip imaluunniit inaarutaasumik nalunaarusiap oqartussaasumut pineqartumut ullup nassiussiviusup aqaguani.

 

§ 22.  Pissutsit Ombudsmandip sulinerani pineqartunut ilaatinneqartut pissutigalugit suliap pineqartumut aningaasartuutaanngitsumik eqqartuussivikkut suliarineqarnissaa Ombudsmandip inassuteqaatigisinnaavaa.

 

§ 23.  Ombudsmandip suliamik misissuinerata takutippagu pisortat ingerlatsivianni annertunerusumik kukkussuteqartoqarsimanissaa imaluunniit sumiginnaasoqarsimanissaa ilimagisaria­qartoq, Ombudsmandi suliaq pillugu Inatsisartut Inatsisinut  Ataatsimiititali­aannut tamatumunngalu peqatigitillugu Naalakkersuisunut imaluunniit kommunalbestyrelsimut nalunaaruteqassaaq.

 

§ 24.  Ombudsmandip aalajangiineri, oqaaseqaatai il.il. pissutigalugit innuttaasunik eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi periaatsit tunngavigalugit Ombudsmandimik eqqartuussivimmut suliassanngortitsinerit Ombudsmandip piumasaqarnera tunngavigalugu eqqartuussivimmit tunuartinneqarsin­naapput.


Kapitali 4
Pissutsit aaqqissuussaanermut tunngasut

 

§ 25.  Ombudsmandi Inatsisartut Allattaanerattut akissarsiaqartinneqassaaq. Ombudsmandi tamatuma saniatigut pissutsit qanoq ittuunerat apeqqutaatillugu inummut tapilerneqarsinnaavoq. Ombudsmandi sulilernerminut soraarnerminullu atatillugu akiliunneqarluni angalasinnaatitaavoq, nuunnermilu aningaasartuutinik akiliunneqarsinnaatitaalluni. Ombudsmandi Ombudsmandiujunnaarnersiutisiaqarsinnaatitaavoq soraarnerussutisiaqarsinnaatitaallunilu il.il., Naalakkersuisuni ilaasortanut tamakku pillugit malittarisassat atuuttut tunngavigalugit.
  Imm. 2.  Ombudsmandip imm. 1 tunngavigalugu Ombudsmandiujunnaarnersiutisisarnermut soraarnerussutisisarnermullu taarsiullugu soraarnerussutisiaqartitsinermik aaqqissuussinermut Ombudsmandip toqqagaanut Ombudsmandip akissarsiai tunngavigalugit soraarnerussutisianut akileeqataassutinik Inatsisartut akileraassussisinissaat qinnuteqaatigisinnaavaa. Ombudsmandi soraarnerussutisiaqartitsinermi aaqqissuussineq imminut atorneqartussaq suli toqqarnagu toqukkut qimaguppat aappaasumut soraarnerussutisiaritinneqartussat aalaja-ngersarneqarneranni aaqqiissut aappaasumut iluaqutissarsiviunerpaasoq toqqarneqassaaq.
  Imm. 3.  Ombudsmandi siumut ilisimatitsissutaanngitsumik tunuartariaqassaguni akissarsiassani qaammatip tunuarfimmi naaneranit qaammatini pingasuni pigiinnassavai. Ombudsmandi piffissaq taanna naanngitsoq toquppat akissarsiassaasa ilaat toqunerata nalaani tunniunneqarsimanngitsut Ombudsmandip aapparisaata, imaluunniit aapparisaminik qimataqanngippat, Ombudsmandip qitornaasa meeqqanut qimataanersiutinik pisinnaatitaasut pissavaat. Akissarsiassat tunniunneqartartillugit Ombudsmandiujunnaarnersiutinik soraarnerussutisianilluunniit tunniussisoqassanngilaq.

 

§ 26.  Ombudsmandip sulisuni nammineq atorfinitsittassavai soraarsittassallugillu. Taakku qassiunissaat, akissarsiassaat aamma soraarnerussutisiassaat Inatsisartut Suleriaasianni malittarisassat tunngavigalugit aalajangersarneqassapput.
  Imm. 2.  Ombudsmandip missingersuutai Inatsisartut missingersuutaasa ilagaat.
  Imm. 3.  Ombudsmandip naatsorsuutaanik saqqummiussineq kukkunersiuinerlu Inatsisartut Suleriaasianni aalajangersarneqassapput.
  Imm. 4.  Ombudsmandi naatsorsuuserinerminut imminullu aningaasaliissutigineqartut aqunneqarnerinut akisussaavoq.
  Imm. 5.  Ombudsmandi aaqqissuussaanermini suliassat naammassiniarnerini oqartussaasunit allanillu Ombudsmandip nakkutilliinerani pineqartunut ilaatinneqartunit kiffartuussinernik ikiorneqarnermilluunniit pissarsiniarpat Ombudsmandip oqartussaasoq pineqartoq suliassap naammassiniarneqarnissaa pillugu isumaqatigiissuteqarfigissavaa.

 

§ 27.  Ombudsmandip suliassani sulisumi ilaata utaqqiisaagallartumik suliarissagai aalajangersinnaava.

 

§ 28.  Ombudsmandi pissutsinik sulinermini ilisimalersimasaminik nipangiussisussaa­titaavoq, isertuussinissaq pissutsit imminni pissusissamisoortuutippassuk. Nipangiussisussaatitaaneq Ombudsmandip atorfimminit tunuarneratigut atorunnaarneq ajorpoq. Taamatut pisussaaffiligaaneq Ombudsmandip sulisuinut aamma atuuppoq.
  Imm. 2.  Inuit, suliffeqarfiit aqutsinermilu allaffissornikkut oqartussaasut Ombudsmandip suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarfigisai paasissutissat isertuussassat Ombudsmandip oqartussaasumut, inummut imaluunniit suliffeqarfimmut pineqartumut nipangiussisussaatitaanngitsumut ingerlateqqillugit tunniussai eqqarsaatigalugit taanna nipangiussisussaatitaassasoq Ombudsmandip aalajangersinnaavaa.

 

§ 29.  Taaguut Ombudsmandi imaluunniit taaguut alla taassumunnga paarlaanneqarsinnaasoq inatsimmik Inatsisartunit akuersissutigineqarsimasumik tunngaveqartinneqanngikkuni atorneqassanngilaq.


Kapitali 5
Atortuulersitsineq il.il.

 

§ 30.  Inatsisartut inatsisaat manna 1. juli 2017-imi  atortuulerpoq.
  Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu Inatsisartut Ombudsmandiat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 3. december 2009-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
  Imm. 3.  Taamaattorli naammagittaalliuutit inatsisip matuma atortuulersinneqannginnerani Ombudsmandimut naammagittaalliuutigineqarsimasut Inatsisartut Ombudsmandiat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 3. december 2009-meersoq tunngavigalugu  suliarineqassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, 1. juni 2017

 

 

Kim Kielsen

Allakkiat