Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr.  -
27. septembari 2017
Atuuttut

Qitiusumik allattoqarfimmi sulisunik aamma suliffeqarfinni namminersortuutitani il. il. pisortaanernik atorfinitsitsisarneq pillugu kaajallaasitaq

lnatsisartut Naalakkersuisullu pillugit lnatsisartut inatsisaanni nr. 26, 18. november 2010-meersumi § 23 naapertorlugu aalajangersarneqarpoq imaattoq:

 

Kapitali 1

Atuuffia

 

§ 1. Kaajallaasitami matumani qitiusumik allattoqarfiup iluani, tassunga ilanngullugit naalakkersuisoqarfinni, aqutsisoqarfinni, Naatsorsueqqissaartarfimmi aamma nunatsinni nakorsaaneqarfimmi sulisunik kiisalu suliffeqarfinni namminersortuutitani pisortaanernik peqataatitsisarnermi atorfinitsitsisarnermilu ileqquusumik periusissanut malittarisassat aa­ lajangersarneqarput. Taamatuttaaq Pinngortitaleriffimmi aamma Nunatta Katersugaasivia­ ni Allagaateqarfianilu pisortaanermik atorfinitsitsinermi tamanna atuuppoq.

Imm. 2. Naalakkersuisut allattaannik, taartaasussanik imaluunniit piffissami aalajanger­ simasumi qaammat ataaseq tikillugu sulisussanik, ilinniartunik, ilinniagaqartutut ikiortinik, ilinniartunik akissarsiaqaratik sulisussanik, nammineq kajumissutsiminnik sulisussanik, nalunaaquttap akunnermusiaqarlutik sulisussanik kiisalu piginnaanngorsarneqartunik imaluunniit lnatsisartut inatsisaanni, nalunaarutini, malittarisassani kaajallaasitaniluunniit allatut aalajangersaavigineqarsimasut malillugit atorfinitsitsinermi Kaajallaasitaq atuutis­ sanngilaq.

Imm. 3. Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermullu ataatsimiititaliamik katiterinermi sapinngi­ samik qulakkeerniarneqassaaq kalaallit kulturiannut kalaallillu inuiaqatigiivinut tunngasunik aamma qitiusumik allaffeqarfiup suliffittut suuneranik ilisimasaqartuunissaq.

 

Kapitali 2

Atorfimmut inuttassarsiuussinermi allagarsiisarneq qinnuteqartunillu nalilersuisarneq

 

§ 2. Atorfiit inuttassarsiuunneqartut tamarmik tamanut saqqummiunneqassapput aamma atorfiit inuttassarsiuunneqartut imarissavaat makku pillugit paasissutissat atorfiup taagu­ utaa, atorfiup sumiinnera, aningaasarsiassat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut, pingaarnertut suliassat kiisalu atorfininniaraanni suut piginnaaneqarfiusussaanersut. Piginnaasaqarfissatut piumasaqaatit ilagaat suliassatigut piginnaasaqarnissaq aamma nalinginnaasumik piginnaasaqarnissaq, taakkununnga ilanngullugit kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsitigut piginnaasaqarnissaq kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnilu pis­ sutsinik ilisimasaqarnissaq.

Imm. 2. Atorfimmut inuttassarsiuussinermi allagarsiussat tamarmik sapaatip akunnerini pingasuni allagarsiunneqartassapput, immikkut ittumik pisoqartinnagu imaluunniit lnatsisartut inatsisaanni, nalunaarutini, kaajallaasitani, malittarisassani imaluunniit isu­ maqatigiissutini/sulinermut isumaqatigiissutini allatut aalajangersaasoqarsimanngippat.

Imm. 3. Oqartussaasutut atorfinitsitsisuusut pisussaaffeqarput atorfimmut inuttassarsi­ uussinermi piffissaalluartukkut allagarsiisarnissamut pisortat qinnuteqartussallu piukkun­ narsinnaasut allagarsiussap imarisaanik paasinninnissaminnut periarfissaqarnissaat isu­ mannaarniarlugu.

Imm. 4. Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik atorfimmut inuttassarsi­ uussinermut atatillugu siunnersortinnissamut attavigineqarsinnaavoq. Tamatuma kingorna aqutsisoqarfik inuup pisortatut atorfimmut qinnuteqartup ilisarnaataanik misissuinermut ikiuussinnaavoq.

Imm. 5. Oqartussaasut tamarmik sulisussarsiornissamut sulisunillu attassiinnarnissamut aningaasaateqarfimmut ukiut tamaasa akiliuteqartassapput, tassannga sulisussarsiorner­ mut nalinginnaasumik aningaasartuutit akilerneqartassapput. Saniatigut aningaasartuutit immikkoortortamit atorfinitsitsisussanit akilerneqassapput.

Imm. 6. Atorfinnik inuttaliiniarnermi siunnersortinik avataaneersunik peqataatitsisoqarsin­ naavoq. Siunnersortinik avataaneersunik atuinermut atatillugu aningaasartuutigineqartut immikkoortortamit atorfinitsitsisussamit akilerneqassapput.

 

Kapitali 3

Atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliamik pilersitsineq inuttalersuinerlu

 

§ 3. Atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliaq qitiusumik allaffeqarfimmi atorfiit inuttaqann­ gitsut tamarmik inuttalerneqarnissaannut pilersinneqassaaq, naalakkersuisoqarfimmi pisortatut imaluunniit pisortaanertut, matumani suliffeqarfinni namminersortuutitani pisortaanertut, Pinngortitaleriffimmi pisortaanertut aamma Nunatta Katersugaasiviani Alla­ gaateqarfianilu pisortaanertut § 7 naapertorlugu atorfinitsitsinerit minillugit.

Imm. 2. Naalakkersuisoqarfimmi imaluunniit aqutsisoqarfimmi atorfimmik inuttaliisoqarnia­ rtillugu tamatumani immikkoortortami atorfinitsitsisussami pisortarisat qullersaat immik­ koortortami pisortat ilaannik sulisunut akisussaasussamik toqqaasassaaq.

Imm. 3. Sulisunut akisussaasutut pisortaq atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliamik piler­ sitsissaaq.

Imm. 4. Aqutsisoqarfiup pisortaatut atorfimmik inuttaliinermi pisortaq sulisoqarnermut akisussaasuusoq tassaajuaannarpoq naalakkersuisoqarfiup pisortaa suliassaqarfimmut akisussaasuusoq.

 

§ 4 Naalakkersuisoqarfimmi imaluunniit aqutsisoqarfimmi pisortatut atorfimmik inuttaalii­ niarnermi minnerpaamik sulisunut akisussaasoq, aqutsisut sinniisuat sulisullu sinniisuat atorfinitsitsinissamut ataatsimiititalimi ilaassapput.

Imm. 2. Naalakkersuisoqarfimmi imaluunniit aqutsisoqarfimmi atorfinnik allanik inuttaliini­ arnerni minnerpaamik sulisunut akisussaasoq sulisullu sinniisuat atorfinitsitsinissamut ata­ atsimiititalimi peqataassapput.

 

Kapitali 4

Sulisunik aqutsisunillu atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliamut peqataatitassanik qiner­ sisarneq toqqaasarnerlu

 

§ 5. Atorfinnik § 4-mi taaneqartunik atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliami inuttaliinissami sulisut aqutsisullu sinniisussaannik qinersinermi toqqaanermilu uku attuutissapput:

a) Sulisut sinniisussaat allaffimmi imaluunniit immikkoortortami atorfinitsitsiviusussami su­ lisunit toqqarneqassaaq.

b) Aqutsisut sinniisussaat immikkoortortami atorfinitsitsiviusussami sulisunut akisus­ saasumit toqqarneqassaaq.

c) Sulisut sinniisussaannik qinersineq aqutsisuniillu sinniisussanik toqqaaneq ataatsimiiti­ taliami sinniisuutitanit allanit atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq.

Imm. 2. Sulisunut akisussaasoq aalajangersinnaavoq sulisut aamma/imaluunniit aqutsi­ sut sinniisaat allat ataatsimiititaliami peqataassasut. Sinniisut §§ 5-imi 14-imilu aalajanger­ sakkat naammassisimassavaat.

 

Kapitali 5

Atorfinitsitsinissamut ataatsimiititalimi ataatsimiititaliap suliassai piginnaatitaaffiilu

 

§ 6 Atorfinitsitsinissamut ataatsimiititaliaq siunnersuisuuvoq qinnuteqartullu ataatsimut isigalugit qinnuteqartuni kina piukkunnarnerunersoq pillugu innersuussuteqassalluni.

Imm. 2. Atorfiniffiusussap pisortaa tassaavoq qinnuteqartuni kina atorfinitsinneqassaner­ soq pillugu inaarutaasumik aalajangiisussaq imaluunniit atorfik inutassarsiuuteqqinneqas­ sanersoq pillugu aalajangiisussaq.

 

Kapitel 6

Nalilersuinermut Ataatsimiisitaliamik pilersitsineq inuttalersuinerlu

 

§ 7. Naalakkersuisoqarfimmi pisortassamik imaluunniit pisortaanissamik atorfinitsitsinermi nalilersuinermut ataatsimiititaliaq pilersinneqassaaq.

Imm. 2. Naalakkersuisut Siulittaasoqarfianni naalakkersuisoqarfiup pisortaa sulisunut akisussaasutut nalilersuinermut ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq.

Imm. 3. Naalakkersuisut Siulittaasoqarfianni naalakkersuisoqarfiup pisortaa ataatsimiitita­ liamut peqataasinnaanngippat naalakkersuisoqarfiit allat pisortaasa akornanni sulisunut akisussaasoq nalilersuinermut ataatsimiititaliamut ilaasussatut toqqarneqassaaq.

Imm. 4. Naalakkersuisut Siulittaasoqarfianni naalakkersuisoqarfiup pisortassaanik atorfi­ nitsitsinermi sulisunut akisussaasuussaaq Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq ataatsimiititaliami peqataasinnaanngippat naalakkersuisoqarfiit allat pisortaasa akornanni sulisunut akisus­ saasoq nalilersuinermut ataatsimiititaliamut ilaasussatut toqqarneqassaaq.

 

§ 8. Atorfinnik ataani litra a-miit d-mut taagorneqartuni inuttaliinermi nalilersuinermut ata­ atsimiititaliaq minnerpaamik ukunannga inuttaqarluni katiterneqassaaq:

a) Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortatut atorfik:

- Aningaasaqarnermut oqartussaasoqarfimmi Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq,

- Aqutsisut sinniisuat,

- Sulisut sinniisuat,

- Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi sulisoqarnermut immik- koortortamit HR-imit peqataatitaq.

b) Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut atorfik:

- Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortaq,

- Aqutsisut sinniisuat,

- Sulisut sinniisuat,

- Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi sulisoqarnermut immik- koortortamit HR-imit peqataatitaq.

c) Namminersorlutik Oqartussat naalakkersuisoqarfiini pisortatut imaluunniit pisortaanertut atorfiit allat:

- Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortaq,

- Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq,

- Aqutsisut sinniisuat,

- Sulisut sinniisuat,

- Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi sulisoqarnermut immik- koortortamit HR-imit peqataatitaq.

d) Suliffeqarfinni namminersortuutitani kiisalu Pinngortitaleriffimmi aamma Nunatta Katersugaasiviani Allagaateqarfianilu pisortaanertut atorfik:

- Naalakkersuisoqarfittut oqartussaasumi Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq

- Suliffeqarfimmi namminersortuutitami pineqartumi aqutsisut sinniisuat

- Suliffeqarfimmi namminersortuutitami pineqartumi sulisut sinniisuat

- Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi sulisoqarnermut immik- koortortamit HR-imit peqataatitaq.

 

Kapitali 7

Naalakkersuisoqarfinni pisortatut aamma Qitiusumik Allattoqarfimmi pisortaanertut kiisalu suliffeqarfinni namminersortuutitani pisortaanertut aamma Pinngortitaleriffimmi Nunattalu Katersugaasiviani Allagaateqarfianilu pisortaanertut piukkunnaateqarnissamut pig­ innaasaqarnissamullu piumasaqaatit

 

§ 9. Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut imaluunniit qitiusumik allattoqarfimmi pisortaaner­ tut kiisalu suliffeqarfinni namminersortuutitani pisortaanertut atorfinitsitsiniarnermi qinnute­ qartunut piumasaqaataapput kalaallisut, danskisut tuluttullu oqaatsitigut piginnaasaqarnis­ saq kiisalu kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnilu pissutsinik ilisimasaqarnissaq. Piuma­ saqaatit taakkua suliamut aqutsinermullu tunngasutigut pisinnaasaqartuunissamut piuma­ saqaatit assigalugit pingaartinneqassapput.

 

Kapitali 8

Nalilersuinermut ataatsimiititaliami su/isut sinniisussaannik qinersineq aamma aqutsisut sinniisussaannik toqqaaneq

 

§ 10. Atorfinnik § 7-imi taaneqartunik inuttaliinissani sulisut aqutsisullu sinniisussaannik qinersinermi toqqaanermilu uku attuutissapput:

a) Sulisut sinniisussaat allaffimmi imaluunniit naalakkersuisoqarfimmi atorfinitsitsivi­ usussami sulisunit toqqarneqassaaq.

b) Aqutsisut sinniisussaat immikkoortortami atorfinitsitsiviusussami sulisunut aki­ sussaasumit toqqarneqassaaq.

c) Sulisut sinniisussaannik qinersineq aqutsisuniillu aallartitanik toqqaaneq ataatsimiititali­ ami sinniisuutitanit allanit atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq.

Imm. 2. Sulisunut akisussaasoq aalajangiisinnaavoq aqutsisut aamma/imaluunniit sulisut sinniisaat allat ataatsimiititaliami peqataassasut ataatsimiititaliami ilaasortat §§ 10-mi aamma 14-imi aalajangersakkanik naammassinnissimappata.

 

Kapitali 9

Nalilersuisarnermut ataatsimiititaliap suliassai piginnaatitaaffiilu

 

§ 11. Nalilersuinermut ataatsimiititaliaq Naalakkersuisunut siunnersuisarfiuvoq aamma qinnuteqartunik nalilersueqqissaareeruni allaganngorlugu atorfimmut qinnuteqartuni kina piukkunnarnerutinnerlugu/piukkunnarnerunersoq tulleriiaarlugit tunngavilersuillunilu inner­ suussuteqaasiussaaq. lnaarutaasumik innersuussutigineqartoq ataatsimiititaliami ilaasortanit tamanit atsiorneqassaaq.

Imm. 2. Qinnuteqartut arlaannaalluunniit atorfimmut piukkunnaateqanngitsutut nalilerneqarpata atorfiup allagarsiuteqqinneqarnissaa ataatsimiititaliap innersuussutigisin­ naavaa.

Imm. 3. Kina atorfinitsinneqartussatut innersuussutigineqassanersoq pillugu isumaqatigi­ inngitsoqartillugu ataatsimiititaliami ilaasortat ikinnerussuteqartutut inaarutaasumik inner­ suussuteqaammut oqaaseqaatiminnik ilanngussisinnaatitaapput.

Imm. 4. Sulisoqarnermut immikkoortortamit peqataatitaq HR-imiit nalilersuinermut ataatsimiititaliamut ilaasoq ataatsimiititaliamut allatsitut atuutissaaq.

Imm. 5. 1mm. 1 naapertorlugu ataatsimiititaliap inaarutaasumik innersuussutaa atorfimmik inuttaliiviusussami Naalakkersuisutut akisussaasumut tunniunneqassaaq.

Imm. 6. Atorfiup inuttalerneqarnissaa pillugu Naalakkersuisunut innersuussassaq atorfimmik inuttaliiviusussami Naalakkersuisup Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakker­ suisoqarfiani pisortaq peqatigalugu suliarissavaat.

 

Kapitali 10

Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermullu ataatsimiititaliami qinnuteqartunik atorfinitsitsinis­ samut oqaloqatiginninnerit

 

§ 12. Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermulluunniit ataatsimiititaliami ilaasortat tamarmik atorfiup allagarsiunneqarnerata qinnuteqarfissallu piffissarititaasup iluani qinnuteqaatit as­ singanik tunineqassapput.

 

§ 13. Qinnuteqartut sorliit atorfinitsitsinissami oqaloqatigineqarnissaannut aggersar­ neqassanersut atorfinitsitsinissamut nalilersuinermulluunniit ataatsimiititaliami ilaasortat aalajangiiffigissavaat.

Imm. 2. Atorfinitsitsinissami oqaloqatiginninnerit qassit ingerlanneqarnerilu pillugit ataatsimiititaliami ilaasortat aalajangiiffigissavaat.

Imm. 3. Ataatsimiititaliami ilaasortat akornanni imm. 1-imi aamma imm. 2-mi ingerlan­ neqarneri pillugit isumaqatigiinngitsoqartillugu sulisunut akisussaasup tamanna inaaru­ taasumik aalajangiiffigissavaa.

Imm. 4. Qinnuteqartut akuersinerisigut qinnuteqartumik atorfinitsitsinissami innersuussin­ nginnermi oqaaseqaatinik piniartoqassaaq.

Imm. 5. Qinnuteqartup atorfinitsinneqartussatut innersuunneqannginnerani ilinniag­ aqarsimaneranut sulinermillu misilittagaqarneranut uppernarsaateqassaaq.

 

Kapitali 11

Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermullu ataatsimiititaliami nipangiusimannittussaatitaaneq pineqartunullu attuumassuteqannginnissaq

 

§ 14. Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermulluunniit ataatsimiititaliami ilaasortat paasis­ sutissanik atorfinitsitsinissamut atatillugu pissarsiarisimasaminnut tunngatillugu nipangi­ usimannittussaatitaapput.

Imm. 2. Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermulluunniit ataatsimiititaliami ilaasortat qinnute­ qartumut amerlanerusunulluunniit ima attuumassuteqartigissanngillat allaat Pisortat inger­ latsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu lnatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit attuumassuteqartutut inissisimasussaanatik. llaasortaq suliamut attuumassute­ qarpat taava taanna atorfinitsitsinissamut imaluunniit nalilersuinermut ataatsimiititaliamit tunuassaaq.

Imm. 3. Atorfinitsitsinissamut nalilersuinermullu ataatsimiititaliami ilaasortat atorfimmut ataatsimiititaliap inuttalerniagaanut qinnuteqarsimasuussanngillat.

 

Kapitali 12

Atuutilersitsineq

 

§ 15. Kaajallaasitaq ulloq 1. oktober 2017 atuutilersinneqarpoq.

Imm. 2. Tassunga peqatigitillugu qitiusumik allattoqarfimmi atorfinitsitsisarneq pillugu Kaajallaasitaq 6. marts 2015-iminngaanneersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia ulloq, 27. september 2017.

 

 

Kim Kielsen (atsior.)

/

Søren Hald Møller (atsior.)