Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 16
8. novembari 2017
Atuuttut

Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaanni nr. 20, 26. juni 2017-imeersumi § 22, imm. 5, § 30, imm. 4 - 5, § 43, imm. 4, § 44, imm. 5, § 45, imm. 7, § 46, imm. 8, aamma § 60, imm. 3 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Isumaginninnikkut misissuineq

 

  § 1.  Meeraq immikkut tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsisoq kommunalbestyrelsip paasiguniuk, meeqqap atugai pillugit isumaginninnikkut misissuinermik kommunalbestyrelse suliaqassaaq. Meeqqap immikkut tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsinera kommunalbestyrelsip ima ilisoqarneratigut paasisinnaavaa:
1) nalunaarutiginnittoqarneratigut,
2) nakkutilliinikkut, imaluunniit
3) allatulluunniit.
  Imm. 2.  Angajoqqaat  misissuisoqarnerani sapinngisamik akuutinneqarnissaat kommunalbestyrelsip isumagissavaa, angajoqqaat imaluunniit isumassuisut allat taamaalillutik sunniuteqaqataallutik peqataasinnaaqqullugit.
  Imm. 3.  Isumaginninnikkut misissuinermi meeraq akuutinneqassaaq.  Kommunalbestyrelse naliliissaaq, sapinngisamik angajoqqaat peqataatinneqassapput, meeraq qanoq annertutigisumik akuutinneqassanersoq, meeqqap kissaatai, perungassusia sunalu meeqqamut pitsaanerpaanersoq tunngavigalugit. Meeqqap isumai meeqqap ukiuinut perungassusianullu naapertuuttumik pingaaruteqartinneqassapput.

 

  § 2.  Kommunalbestyrelsip isumaginninnikkut misissuineq oqartussaasoqarfiit assigiinngitsunik suliallit  suliniuteqartinnerisigut suliarissavaa. Ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuarfiit, politiit, peqqinnissaqarfik pisortallu oqartussaasut susassaqartut, meeqqamik angajoqqaavinilluunniit ilisimasaqartut ilisimasaat pigineqareersut misissuinermi ilanngunneqassapput.
  Imm. 2.  Meeqqap ilaqutariillu atugarisaat tamarmiusut isumaginninnikkut misissuinermi ataatsimut nalilersuiffigineqassapput. Suliami pineqartumi pingaaruteqartutut isigineqarpata, pingaarutillit makku isumaginninnikkut misissuinermi ilanngunneqassapput:
1) Meeqqap pissusilersornera, ukiuminut naleqquttumik tamatigut alliartornera ineriartorneralu.
2) Meeqqap ilaqutariinni atugarisai, matumani ilaqutariit attaveqarfiillu katitigaaneri ilanngullugit.
3) Meeqqap ulluunerani paaqqinnittarfimmiinneranut atuarneranulluunniit tunngasut.
4) Meeqqap peqqissusaanut tunngasut.
5) Meeqqap sunngiffimmi atugarisai ikinnguteqarneralu.
6) Pissutsit attuumassuteqartut allat.
  Imm. 3.  Meeqqamut ilaqutaanullu iliuusissat naleqquttut suunersut, isumaginninnikkut misissuinerup qulaajarlugillu nassuiassavai. Kommunalbestyrelsip meeqqap ilaqutaasalu attaveqaqatigisagaannut tunngasut tassunga atatillugu qulaajassavai, attaveqaqatigisagaasa nukissaqartut akuutinneqarsinnaanerat nalilersinnaajumallugu.
  Imm. 4.
 Isumaginninnikkut misissuinerup ilutigisaanik iliuusissamik aallartitsisoqarsimappat, iliuuserineqartut ingerlatiinnarneqassanersut isummerfigineqassaaq.
  Imm. 5.  Isumaginninnikkut misissuinermut atatillugu immikkut isummerfigineqassaaq ilaqutariit allanik meerartaqarpata, meeqqat allat pillugit misissuisoqassanersoq.

 

  § 3.  Kommunalbestyrelsip meeqqap immikkut tapersersorneqarnissamik pisariaqartitsineranik paasitinneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik qaammatit marluk qaangiunneranni, isumaginninnikkut misissuineq naammassineqassaaq. Isumaginninnikkut misissuineq naammassine­qarpat iliuuseqartoqassanersoq suliarluunniit inaarneqassanersoq allaganngorlugu aalajangiisoqas­saaq.
  Imm. 2.  Isumaginninnikkut misissuineq qaammatit 2-t qaangiutsinnagit naammassineqarsinnaanngippat kommunalbestyrelsip naliliinerugallartoq suliarissavaa, tamannalu pillugu kiisalu misissuinerup naammassineqarnissaa ullormi sumi naatsorsuutigineqarnersoq angajoqqaatut akissussaasumut allakkatigut ilisimatitsissutitut nalunaarutigalugu.  


Kapitali 2
Iliuusissatut pilersaarutit

 

  § 4.  Kommunalbestyrelse meeqqap tapersersorneqarnissaa pillugu aalajangiinnginnermini iliuusissatut pilersaarummik allaganngorlugu suliaqarnissamut pisussaavoq.
  Imm. 2.  Imatut pisoqartillugu iliuusissatut pilersaarut allaganngorlugu tamatigut suliarineqartassaaq:
1) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 45 naapertorlugu, isumaginninnikkut misissuinermut atatillugu.
2) Makkuninnga aalajangiisoqannginnerani:
a) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 25 naapertorlugu immikkut ittumik ikiorsiissutinik aallartitsineq,
b) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 26 naapertorlugu angajoqqaanngortussanut ikorfartuinissamik aallartitsineq,
c) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat §§ 27 aamma 28 naapertorlugit inissiineq,
d) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 40 naapertorlugu immikkut ittumik ikiorsiissutinik unitsitsineq,
e) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 42 naapertorlugu, suliniuteqareernermi malitseqartitsinissamik aallartitsineq, imaluunniit
f) Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 40 naapertorlugu suliniuteqareernermi malitseqartitsinermik unitsitsineq.

 

  § 5.  Isumaginninnikkut misissuinermi ajornartorsiutit qulaajarneqartut, kommunalbestyrelsillu ukkatarerusutai kisiisa iliuusissatut pilersaarummi ilaatinneqassapput.
  Imm. 2.  Angerlarsimaffiup avataanut inissiinissaq pillugu iliuusissatut pilersaarut meeqqap angajoqqaavisalu imminnut najortarnissaannik imaqassaaq,  matumani nunap ilaani inissiineq angajoqqaanut ungasissumiippat tikeraartarnissat ilanngullugit.  

 

  § 6.  § 4 naapertorlugu iliuusissatut pilersaarut angajoqqaatut akisussasup imaluunniit isumassuisut allat kiisalu meeqqap oqaloqatiginerisigut suleqatiginerisigullu suliarineqartussaavoq.
  Imm. 2.  Angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqartillugu ikiorsiissutip siunertaa anguniagaasorlu meeqqamut angajoqqaatullu akisussaasumut ilisimatitsissutigineqassapput. Meeqqamut paasisitsineq meeqqap ukiuinut pisinnaassusianullu naapertuuttumik pissaaq.
  Imm. 3.  Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 27 naapertorlugu, akuersissutip suliarineqarnera atsiorneqarneralu kommunalbestyrelsip suliarissavaa.  Angerlarsimaffiup avataanut inissiisoqartillugu, tamanna pisumi pingaartinneqarpat, inissiinerup siunertaata anguniagaasullu ilisimatitsissutigineqarsimanerat akuersissummi allassimassapput.

 

  § 7.  Meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinniarneqarneranut atatillugu, piffissami meeqqap angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarfiani, piffissamilu meeqqap angerlartinneqarfiata kingorna, ilaqutariinnut immikkut ikiorsiissutit suut aallartinneqassanersut, iliuusissatut pilersaarummi allaaserineqassapput.
   Imm. 2.  Suliniutit inatsisit allat naapertorlugit aallartinneqartut ilaqutariinnut ikiorsiinerup allaaserineqarnerani ilanngunneqarsinnaapput.

 

  § 8.   Meeqqap angerlarsimaffiup avataanut ilaqutariinnut paarsisartunut imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut inissinneqarnissaanik kommunalbestyrelse aalajangiippat, iliuusissatut pilersaarutip imai naleqquttut ilaqutariinnut paarsisartunut imaluunniit ulloq unnuarlu paaqqinniffimmut kingusinnerpaamik meeqqap tikinnerani tunniunneqassapput.
  Imm. 2.  Sivisunerusumik nukinginnartumik inissiisoqartillugu meeqqamut iliuusissatut pilersaarutip imai naleqquttut inissiinerup kingorna kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunneranni nassiunneqassapput.
  Imm. 3.  Meeqqap angerlarsimaffiup avataanut efterskolimut inissinneqarnissaanik kommunalbestyrelse aalajangiippat, efterskolimi inissamik qinnuteqaatip suliarineqarnerani atugassatut, iliuusissatut pilersaarutip imai naleqquttut efterskolip aqutsisuinut nassiunneqassapput.

 

  § 9.  Meeqqap inunnut aalajangersimasunut, matumani angajoqqaatut akisussaasut ilanngullugit, attaveqartannginnissaa kommunalbestyrelsip aalajangerpagu, aalajangerneq aamma iliuusissatut pilersaarummi allassimassaaq.

 

Kapitali 3
Meeqqamik oqaloqatiginninneq

 

§ 10.  Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 43 naapertorlugu meeqqamik oqaloqatiginninnermut atatillugu makku meeqqamut ilisimatitsissutigineqassapput:
1) tapersiissuteqarneq aallartinneqassanersoq kommunalbestyrelse aalajangiinissaminut pisussaaffeqartoq, aamma
2) naammagittaalliorsinnaanermut periarfissaqartoq.


Kapitali 4
Meeqqanik illersuisut isumaginninnerup iluani ilisimasallit

 

§ 11.  Meeqqanik illersuisup isumaginninnerup iluani ilisimasallip meeraq isumaginninnermi suliassaqarfimmi inatsisit pillugit suut pisinnaatitaaffiginerai ilitsersussavaa.
  Imm. 2.  Meeqqanik illersuisup isumaginninnerup iluani ilisimasallip qulakkiissavaa:
1) suliamik suliarinninnermi aqqusaakkani tamani meeqqap pisinnaatitaaffiisa eqqortinneqarnissaat,
2) meeqqap isumaata saqqummiunneqarnissaa, kiisalu
3) meeqqap naammagittaalliuuteqarsinnaaneranik siunnersorneqarnissaa.
  Imm. 3. Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat § 43 naapertorlugu, meeqqanik illersuisup isumaginninnerup iluani ilisimasallip meeqqamik oqaloqatiginninnerup nalaani meeraq ikiorsinnaavaa.
  Imm. 3.  Meeqqanik illersuisup isumaginninnerup iluani ilisimasallip suliani suliamik suliarinnittuuffimmini imaluunniit siusinnerusukkut suliamik suliarinniffigisimasamini ikiuuttassanngilaq.

 

§ 12.  Meeqqanik illersuisoq isumaginninnerup iluani ilisimasalik, tassaavoq inuk meeqqanik isumaginninnerullu iluani sullissinermik ilisimaarinnilluartoq kiisalu Isumaginninnermik Aqutsisoqarfimmit pikkorissaatigineqartumik meeqqanik illersuisutut pikkorissarsimasoq.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu inuk inunnik isumaginninnermi siunnersortitut, perorsaasutut, politiitut inatsisilerituutulluunniit ilinniagaqartoq kiisalu meeqqanik isumaginninnerullu iluani sullissinermik ilisimaarinnittoq, meeqqanik illersuisutut pikkorissarsimanissamik piumasaqaateqarfigineqassanngilaq.

 

  § 13.  Kommunalbestyrelsip meeqqanik illersuisut isumaginninnerup iluani ilisimasallit ikinnerpaamik marluk illoqarfinni eqqartuussivilinni tamani toqqassavai.
  Imm. 2.  Meeqqanik illersuisoq isumaginninnerup iluani ilisimasalik piffissami kommunimut qinigaaffimmi 1-imi toqqarneqartassaaq, toqqaqqinneqarnissa­mut periarfissaqarluni. Meeqqanik illersuisup isumaginninnerup iluani ilisimasallip suliani piffissami toqqagaaffiusumi qimappagu, kommunalbestyrelse meeqqanik illersuisumik isumaginninnerup iluani ilisimasalimmik nutaamik piffissap toqqagaaffiusup sinnerani atuuttussamik toqqaassaaq.


Kapitali 5
Inissiinerup nalaani meeqqamut najuineq attaveqarnerlu

 

§ 14.  Meeraq inunnut aalajangersimasunut, matumani angajoqqaatut akisussaassusilik ilanngullugu, attaveqartassanngitsoq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.
  Imm. 2.  Najuineq attaveqatigiinnerlu kipitinneqassappata piumasaqaataavoq:
1) kipititsineq meeqqap ukiuminut naleqquttumik sutigut tamatigut alliartornera, peqqissusia ineriartorneralu eqqarsaatigalugit pisariaqartoq,
2) meeraq angajoqqaaminit inummilluunniit isumassortigisaminit allamit, aqqatigut taasamit pitsaanngitsumik attaveqarfigineqarnissaminut illersorneqartariaqartoq,
3) angajoqqaat meeqqap pisariaqartitaanik paasinnissinnaannginnerat,
4) meeraq toqqissimanngippat, imaluunniit
5) pissutsit assingusut atuuttut.
 Imm. 3.  Aalajangiineq inunnut aalajangersimasunut aqqisigut taasanut tunngatinneqassaaq.
 Imm. 4.  Aalajangiinerup piffissamik sivisunerpaamik qaammatinik 12-inik sivisussuseqartumik killilerneqarnissaa, aammalu imm. 1 naapertorlugu najuinermik kipititsinerup  ingerlaannarnissaa atorunnaarsinneqarnissaaluunniit piffissap naanissaa sioqqullugu kingusinnerpaamik qaammammik 1-imik sioqqullugu kommunalbestyrelsimit aalajangerneqarnissaa piumasaqaataavoq. Kommunalbestyrelse aalajangiinngippat inerteqquteqarnermik aalajangiineq qaammatit 12-it qaangiunneranni siumut ilisimatitsinertaqanngitsumik atorunnaassaaq.
  Imm. 5.  Meeraq imm. 1-imi taaneqartumik aalajangiisoqarsimagaluartoq angajoqqaatut akisussaasumut attaveqarnissamik kissaateqarpat meeqqap attaveqarnissaa akornuserneqarsinnaanngilaq, aatsaalli taamaaliortoqarsinnaalluni tamanna eqqartuussivimmit aalajangerneqarsimappat.

 

§ 15.  Meeqqap inuillu aalajangersimasut, matumani angajoqqaatut akisussaasoq ilanngullugu, attavigiinnerisa kommunimi sulisunit nakkutigineqarnissaa kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.  
  Imm. 2.  Meeqqap inuusuttulluunniit inunnut aalajangersimasunut, matumani angajoqqaatut akisussaasoq ilanngullugu, attavigiinnerat ulloq unnuarlu paaqqinniffimmi allamiluunniit aalaja­ngersimasumi pissanersoq aammattaaq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.
  Imm. 3.  Meeqqap ukiui perungassusialu eqqarsaatigalugit nakkutilliisoqarnissaata qanoq ittuunissaa pillugu meeraq oqaloqatigineqassaaq.
  Imm. 4.  Nakkutigisamik najuinissamut piumasaqaataavoq:
1) kommunimit sinniisuutitamik imaluunniit kommunimit paaqqinniffiup inissisimaffigisaanit najuinermi peqataasoqassasoq,
2) aalajangiineq meeqqap ukiuinut naleqquttumik sutigut tamatigut alliartornera, peqqissusia ineriartorneralu eqqarsaatigalugit pisariaqartuussasoq, aamma
3) annikinnerusumik iliuuseqarnissaq periarfissaqanngitsutut isigineqartoq.
  Imm. 5.  Angajoqqaat najuinissaminnik ajornartorsiuteqarpata, taava kommunalbestyrelsip najuineq aallartittariaqarpaa, taamaalilluni angajoqqaat najuinermut atatillugu najuinerullu nalaani ikorfartorteqartinneqarlutik.
  Imm. 6.  Najuinerit nakkutigineqarnissaanik aalajangiineq iliuusissatut pilersaarummi allassimassaaq.
  Imm. 7.  Najuinerit nakkutigineqartut tamaasa kingornatigut najuinerup qanoq ingerlasimanera pillugu nakkutilliisup allakkiarissavaa. Allakkiaq najuinermik nakkutigineqartumik aalajangiinerup aalajangiusimaneqarnissaanik isummernissami ilaatinneqassaaq.


Kapitali 6
Tapersersorteqarnissaq aamma attaveqartarfeqarnissaq

 

§ 16.  Meeqqap ulloq unnuarlu paaqqinniffimmiittup tapersersorteqarnissaanik attaveqarnissaanillu aalajangiineq ulloq unnuarlu paaqqinniffiup qinnuteqarneratigut kommunalbestyrelsimit aalajangerneqassaaq. Qinnuteqaat ajornanngippat angajoqqaatut akisussaasoq peqatigalugu suliarineqassaaq.

 

§ 17.  Tapersersortaasussaq attaveqarfissarlu pisortamit, taamatuttaaq tapersersortaasussamut  attaveqarfissamullu ilitsersuinissamik pisinnaatitaaffeqartumit, atorfinitsinneqarlunilu soraarsinneqassaaq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunillu ulloq unnuarlu suliassaqarfimmi akigititanik isumaqatigiissutaat malillugit akissarsiassat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut aalajangersarneqassapput.


Kapitali 7
Naammagittaalliuuteqarsinnaaneq

 

§ 18.  Nalunaarut manna malillugu kommunalbestyrelsip aalajangiineri Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat malillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Nalunaarut manna malillugu aalajangiinernut meeqqat suliat imminnut tunngassuteqartut pillugit naammagittaalliuuteqarnissaminnut pisinnaatitaapput.


Kapitali 8
Atortuulerfia

 

§ 19.  Nalunaarut 9. november 2017-imi atortuulerpoq.
  Imm.2. Peqatigisaanik meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 14. december 2006-imeersoq atorunnaarpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 8. novembari 2017

 

 

Sara Olsvig

/

Julie Præst Wilche