Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 27
28. novembari 2016
Atuuttut

Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Kommunalbestyrelsimut qinersineq
 

Qinersisinnaatitaaneq qinigaasinnaanerlu

 

  § 1.  Kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaavoq, taamaattorli tak. § 3, kinaluunniit ullormi qinersiffiusumi 18-inik ukioqalersimasoq qinersinissaq sioqqullugu sapaatip akunnerini arfinilinni kommunimi pineqartumi aalajangersimasumik najugaqarsimasoq, aammalu:
1) danskisut innuttaassuseqartoq aammalu qinersinissaq sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq, imaluunniit 
2) sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni naalagaaffimmi najugaqarsimasoq qinersinissarlu sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarneq pineqartillugu, tak. imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2 Kalaallit Nunaata avataaniikkallartut aammattaaq § 2-mi ilaatinneqarput.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanerminut atatillugu nuna tamakkerlugu soqutigisaqaqatigiit kattuffiannut, kommunimi allami angerlarsimaffeqartumi, piffissaq tamaat siulittaasussatut toqqarneqartoq, kommunimi qimatamini taasisinnaatitaavoq.

 

  § 2.  Inuit, Kalaallit Nunaata avataanii najugaqarallartut taakkulu inooqatigalugit aapparisaat imaluunniit inuit aallarnissartik sioqqullugu aappariinnermut assingusumik inooqatigiittut kommunalbestyrelsimut qinersisinnaanertik atatiinnarsinnaavaat, aalajangersimasumik najugaqarnissamik piumasaqaat eqqaassanngikkaanni § 1, imm. 1-imi piumasarineqartut naammassisimagunikkit, aamma
1) ilinniagaqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
2) peqqinnissamut tunngasunik pissuteqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
3) Kalaallit Nunaanni qinigaallutik folketingimi ilaasortatut suliaqarnerminnut atatillugu Danmarkimiittut.
4) Namminersorlutik Oqartussanut sinniisuullutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
5) Kalaallit Nunaata avataaniittut aammalu Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarnikkut 1-4-mi taaneqartunut sanilliunneqarsinnaasut.
  Imm. 2.  Inuit imm. 1 naapertorlugu qinersisinnaanerminnik atatitsiinnarusuttut qinersisinnaasut allassimaffiannut tassunga allagartamut naleqquttumut Naalakkersuisunit atulersinneqartumut ilanngunneqarnissamik qinnuteqarsinnaapput.
  Imm. 3.  Taamaattoq inuit imm. 1-imi taaneqartut aatsaat nuunnginnerminni Kalaallit Nunaanni inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimappata aamma sivikinnerpaamik katillugit ukiuni marlunni Kalaallit Nunaanni inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiini allassimasimagunik qinersisinnaapput.

 

  § 3.  Inuit namminersorsinnaanermik inatsit naapertorlugu nammineersinnaajunnaarsitaasimasut qinersisinnaatitaanngillat.  

 

  § 4. Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq, tak. §§ 22-26.

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsimut qinigaasinnaatitaavoq kinaluunniit § 1 imaluunniit § 2 naapertorlugit tassunga qinersisinnaatitaasoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
  Imm. 2.  Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

 

  § 6.  Kommunalbestyrelsimut qinersinermi kommunit ataasiakkaat qinersivittut ataatsitut isigineqarput.  
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat amerlassusaat qinerneqassapput kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 3-mi aalajangersarneqartut naapertorlugit.

 

§ 7.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortat ukiuni sisamani ilaasortaasussatut qinigaassapput tamarmillu ataatsikkut tunuassallutik, taamaattorli tak. §§ 54-58.
  Imm. 2.  Qinigaaffik maajip aallaqqaataaniit naatsorsuunneqartassaaq. Qaammammi apriilimi marlunngornermi siullermi qinersineq ingerlanneqassaaq.


Qinersinermik siulersuisut qinersinermut piareersarnerat

 

  § 8.  Qinersineq qinersivinni ataasiakkaani qinersinermik siulersuisunit siulersorneqassaaq, piareersarneqassaaq aamma naammassineqassalluni.
  Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut siulittaasuata qinersinermik siulersuisut ataatsimiinneri piareersartassavai, ataatsimiigiarnernut aggersaasuulluni aammalu ataatsimiinnerit siulersortassallugit. Qinersinermik siulersuisut aalajangiineri amerlanerussuteqarnikkut aalajangiiffigineqassapput.  Taasinermi amerlaqatigiittoqarneratigut siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq. Qinersinermik Siulersuisuni siulittaasoq apeqqutini nalornissutigineqarsinnaanngitsuni tamani aalajangiisassaaq.

 

  § 9.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortaassapput borgmesteri aamma kommunalbestyrelsimut ilaasortat ikinnerpaamik pingasut kommunalbestyrelsimit qinerneqarsimasut.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortat qinerneqassapput amerlassutsit imminnut naleqqinnerata kisitsisinngornera naapertorlugu, kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit.  Borgmesteri qinersinermik siulersuisunut siulittaasuussaaq.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq qinersinissamut qinigassanngortittoq, tamanna pissutigalugu qinersinermik siulersuisunut qinerneqarsinnaaneranut mattunneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortaq tunuarpat kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni tunuartup taartissaanik toqqaassaaq.
  Imm. 4.  Borgmesteri qinersinermik siulersuisunit tunuarpat, kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni siulittaasumik nutaamik toqqaassaaq.

 

  § 10.  Qinersinermik siulersuisut ukiumi qinersiviusussami kingusinnerpaamik januaarip aallaqqaataa nallertinnagu taasiartorfissat amerlassusissaat aalajangersassavaat aammalu qinersivimmi taasiartorfissanut ataasiakkaanut tamanut inunnik qinersisinnaatitaasunik taasiartorfissani pineqartuni taaguinermik siulersuisussanik toqqaassapput.  Qinersinermik siulersuisut qinersisartunik qinersinerup ingerlanneqarnerani ikiuuttussanik aalajangersimasumik amerlassuseqartitaminnik toqqaasinnaapput.
  Imm. 2.  Taaguinermi siulersuisup taasinerup naammassinissaa taasinermullu atortussat atorneqartussat pissarsiarinissaat isumagissavai, matumani ilanngullugit qinersisussat allassimaffiat pappiaqqallu taasivissat, kiisalu taasiartorfimmi pisariaqartinneqartumik taasivissamik ineeraqarnissaa qinersinernullu tamanut taasinermut karseqarnissaa isumagissallugu.
  Imm. 3.  Taaguinermik siulersuisoq qinigassanngortippat qinersinermik siulersuisut taaguinermik siulersuisumik nutaamik toqqaassapput.

 

  § 11.  Inuit § 9, imm. 1 aamma § 10 naapertorlugit toqqarneqartut suliassinneqarnerminnut akuersinissamut pisussaapput. Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip inuit § 10 naapertorlugu toqqarneqartut qinersinerup ingerlanneqarneranut atatillugu suliaqarnerannut akissarsiaqartissavai. Akissarsiaqartitsisoqassaaq kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat malillugit.

 

  § 12.  Ulloq qinersiviusussaq kingusinnerpaamik sapaatit akunneri qulit sioqqullugit qinersinermik siulersuisut kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiutissavaat:
1) qinerneqartussat amerlassusaat,
2) qinigassanngortittut allattorsimaffiani qinigassanngortitsisussat amerlassusissaat,
3) qinigassanngortittut allattorsimaffiisa tunniunneqarnissaannut piffissaliussaq,
4) ulloq qinersiffiusussaq taasiffiusullu piffissaliunneqarnera aamma
5) taasiviit aamma taaguinermik siulersuisut.
  Imm. 2.  Tamanut saqqummiussineq imm. 1-imi pineqartoq taamattaaq kikkut qinersisinnaatitaanerannik aammalu kommunalbestyrelsimut qinersinermut kikkut qinigassanngortissinnaanersut pillugit naatsumik nassuiaammik imaqassaaq.  
  Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut taamattaaq aviisini piffinni saqqummersartuni aammalu allagarsiinikkut tamanut saqqummiussisinnaapput, tak imm. 1.

 

  § 13.  Qinersinermik siulersuisut aamma taaguinermi siulersuisut ataasiakkaat qinersinermut  allattaaveqassapput, tassani qinersineq pillugu paasissutissat pingaarnerit ilanngunneqassapput, matumani ilanngullugit qinigassanngortitanik nalunaarutit tunniunneqarsimasut, taasiviit atorsinnaasut amerlassusii, taasiviit atorsinnaanngitsut amerlassusii aammalu sooq atorsinnaannginnerinut pissutaasut oqaatigalugit, kiisalu qinersinerup inaarutaasumik inernera.
  Imm. 2.  Qinersinermik allattaavinnut najoqqutassamik qinersinermik siulersuisut aamma taaguinermi siulersuisut atugassaannik Naalakkersuisut suliaqassapput.


Qinigassanngortittut

 

  § 14.  Qinersinissamut qinigassanngortittoq kisimiilluni qinigassanngortittutut, kisimiillutik qinigassanngortillutik kattusseqatigiittut, imaluunniit partii qinigassanngortitsisinnaasoq sinnerlugu qinigassanngortissinnaapput, tak. Inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisartut inatsisaat. Kinaluunniit partiimut qinigassanngortitsisinnaasumut ataatsimit amerlanerusunut qinigassanngortissinnaanngilaq imaluunniit partiimut qinigassanngortiutigaluni partiit avataanni qinigassanngortissinnaanani.
  Imm. 2.  Partiimik qinigassanngortitsinermut nalunaarsuiffimmi aamma qinigassanngortitanik nalunaarummi inummik ataatsimik attaveqaataasussamik allassimasoqartassaaq qinersinermik siulersuisut nalunaarutiginninneq pillugu saaffigisassaannik. Inuk attaveqaataasussaq qinigassanngortittut tamaasa sinnerlugit nalunaarummut attuumassuteqartumik saaffiginnissutit tamaasa tigunerinut uppernarsaalluni atsiornissamik piginnaatinneqartutut isigineqassaaq.


Partiinit qinigassanngortittut

 

  § 15.  Partii sinnerlugu qinigassanngortittut nalunaarutigineqarnerat qinersinermik siulersuisut partiinut nalunaarsuiffissatut allaffissiaatigut pisassaaq. Nalunaarut qinersivimmi qinersinermik siulersuisunut kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu nal. 12.00 tunniunneqassaaq.
  Imm. 2.  Partiimi qinigassanngortitanik nalunaarutiginninneq qinigassanngortittut aqqinik, inuup-normuinik, atorfiinik najugaannillu imaqassaaq.
  Imm. 3.  Qinigassanngortittut qinersinissamut qinigassanngortinnertik kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliami qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4 aamma 5, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu namminneq atsiorlutik uppernarsarsimassavaat. Nalunaarummi namminermi imaluunniit taassuma assilineqarnerani atsiortoqarsinnaavoq.
  Imm. 4.   Partiinut nalunaarsuiffiit nalunaarutigineqarneri inummit partii sinnerlugu atsiorsinnaatitaasumit atsiorneqarsimassapput.
  Imm. 5.  Partiit qinigassanngortitsinermik akuersissutaat partiinut qinigassanngortittut nalunaarsuiffiannut nuutinneri atsiornermik ilaqartumik qinersinermik siulersuisunut nassiunneqarsinnaapput.
  Imm. 6.  Partiit kattusseqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarsinnaanngillat.

 

Partiit avataanni qinigassanngortittut kattusseqatigiillu

 

  § 16.   Qinigassanngortittunik partiit avataanni qinigassanngortitanik nalunaarut qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut pillugit allaffissiaasigut nalunaarutigineqartassaaq qinersinermik siulersuisunut tunniunneqareersimassalluni kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu nal. 12.00.
  Imm. 2.  Qinigassanngortitsinermut nalunaarsuiffimmi qinigassanngortittup aqqa, inuup-normua, atorfia najugaalu allassimassapput.
  Imm. 3.  Qinigassanngortittut qinersinissamut qinigassanngortinnertik kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliami qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4 aamma 5, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu namminneq atsiorlutik uppernarsarsimassavaat. Nalunaarummi namminermi imaluunniit taassuma assilineqarnerani atsiortoqarsinnaavoq.

 

§ 16 a.   Partiit avataanni qinigassanngortittut marluk amerlanerusulluunniit partiit qinigassanngortitsisinnaatitaasut avataanni qinigassanngortittut, kattusseqatigiinnikkut tapersersoqatigiinniarlutik isumaqatigiissuteqarsinnaapput.  Qinigassanngortitaq ataaseq kattusseqatigiinni ataasiinnarmi peqataasinnaavoq.  Qinigassanngortitap qinigassanngortitaq alla ataaseq amerlanerusulluunniit kattusseqatigisimappagit nalunaarummi tamanna taaneqarsimassaaq.  Qinigassanngortitat kattusseqateqarnissartik atsiorlutik akuersissutigisimassavaat.  Akuersissutit qinigassanngortitsinermi nalunaarummi namminermi taassumaluunniit assilinerini nalunaarutigineqarsinnaapput.

 

  § 17. Partiit avataanni qinigassanngortittut nalunaarutigineqarneri qinersivimmi qinigassanngortitsisunit ikinnerpaamik qulinit atsiorneqarsimassapput.  Atsiornerit nalunaarummi namminermi taassumaluunniit assilinerani takuneqarsinnaassapput. 
  Imm. 2.  Nalunaarut qinigassanngortitsisut tamarmik immikkut aqqanik, inuup-normuanik, atorfianik najugaanillu paasissutissanik imaqassaaq.  Inuk attaveqaataasoq, tak. § 14, imm. 2 qinigassanngortitsisut tamaasa sinnerlugit saaffiginnissutit tigunissaannut piginnaatinneqarpoq.  Qinigassanngortitsisut aqqi qinersisartumit allamit kimilluunniit piumasarineqarpata nalunaarutigineqassapput. 
  Imm. 3.  Kinaluunniit qinigassanngortittunut arlalinnut qinigassanngortitsisuusinnaanngilaq. Qinersisartoq taamaallaat qinersivimmi qinersisussat allassimaffianni allassimaffimmini qinigassanngortittumut qinigassanngortitsisuusinnaavoq.

 

  § 18.  Qinigassanngortittup qinigassanngortitsinermik nalunaarut tunniunneqareersimasoq qinersinermik siulersuisunut qinersinissaq kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik arfinilinnik sioqqullugu, nal. 12.00 tunuartissinnaavaa.
  Imm. 2.  Qinersisartup qinigassanngortitsisutut qinigassanngortittumik inassuteqarsimasup inassuteqarnini utertissinnaanngilaa qinigassanngortitsinermik nalunaarut qinersinermik siulersuisunut tunniunneqareersimappat.

 

  § 19.  Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussaq naaniariarpat qinersinermik siulersuisut pilertornerpaamik aalajangissavaat nalunaarutit tiguneqarsimasut atorsinnaasutut isigineqarnersut tamatumalu kinguninnguatigut qinigassanngortittut aamma saaffigineqartussatut piginnaatinneqartut piaartumik nalunaarfigissavaat, tak. § 14, imm. 2. Qinigassanngortitap nalunaarutigineqarnerani kukkuneqarsimappat qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut imaluunniit saaffigineqartussatut piginnaatinneqartoq kukkunerup aaqqinneqarnissaanut ulluinnarnik marlunnik piffissalissavaat.
  Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut aqqi piaarnerpaamik tamanut saqqummiutissavaat. Qinigassanngortittoq partii tunulequtaralugu qinigassanngortippat imaluunniit qinigassanngortittut arlallit kattusseqatigiippata, tamanna tamanut saqqummiussinermi taaneqassaaq.
  Imm. 3.  Qinigassanngortittut aqqi kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqassapput. Qinersinermik siulersuisut taamattaaq aviisini piffinni saqqummersartuni aammalu allagarsiinikkut tamanut saqqummiussisinnaapput.

 

  § 20. Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naanerani qinersivimmi qinigassanngortitat qinersivimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortassatut qinerneqartussaniit ikinnerusut nalunaarutigineqarsimappata qinersinermik siulersuisut qinersivimmi qinersisartut kajumissaassavai piffissaq erseqqinnerusumik taasaq naatinnagu qinigassanngortitanik amerlanerusunik nalunaarutiginneqqullugit.

 

  § 21. Qinigassanngortitanik nalunaaruteqarnissamut piffissaliussap naanerani qinersivimmi qinigassanngortitat qinersivimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortassatut qinerneqartussat amerlaqatigippatigit, qinersinermik siulersuisut kommunalbestyrelsimut qinersinissaq taamaatiinnassavaa nalunaarutigalugulu qinigassanngortittutut nalunaarutigineqarsimasut taasinertaqanngitsumik qinigaasut.
  Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut kikkut qinigaanersut qinersinermut allattaavimmi nalunaassavaat, qinigaasullu qinigaanerat pillugu allakkatigut nalunaarfigalugit.
  Imm. 3.  Ilaasortaaffiit agguataarneqassapput § 45-mi periutsit malillugit.


Qinersisussat allassimaffîi

 

  § 22.   Qinersinermik siulersuisut ulloq qinersiviusoq sioqqullugu, qinersisinnaatitaanermut piumasaqaatinik kingusinnerpaamik naammassinnittumik, inuit qinersisinnaatitaasut allattorsimaffiannik suliaqassapput, tak. §§ 1 aamma 2, taamaattoq tak. § 23.
  Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqassapput inuit qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersivimmut nuussimasut aammalu kingusinnerpaamik ulloq taanna nuunnerminnik kommunimi inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiannut allatsissimasut.
  Imm. 3.  Qinersisartut qinersinissaq kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit sioqqullugit qinersiviup iluani nuussimasut aammalu kingusinnerpaamik ulloq taanna nuunnerminnik kommunimi inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiannut allatsissimasut najugarilikkaminni qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqassapput.
  Imm. 4.  Qinersisartut qinersinissaq sioqqullugu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit kingorna qinersiviup iluani nuussimasut imaluunniit ullormit tassannga kingusinnerusumik nuunnerminnik nalunaaruteqarsimasut najugarisimasaminni qinersisussat allassimaffianni nalunaarneqarsimaannassapput.
  Imm. 5.  Qinersisartut qinersinissaq sioqqullugu sapaatit akunneri arfinillit kingorna qinersiviup avataani aalajangersimasumik najugaqalersut qinersinermik siulersuisunit qinersisussat allassimaffiannit peerneqassapput.
  Imm. 6.  Qinersisussat allassimaffiisa suliarineqarnerinut maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsinnaapput.

 

  § 23. Qinersisartut § 2-mi pineqartut qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqassapput imaluunniit qinersisussat allassimaffianniitiinnarneqassapput kingullermik inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni nalunaarneqarsimaffigisaminni.  Tamatumunnga qinnuteqaat kommunimi tassani qinersinermik siulersuisunut tunniunneqassaaq.  Qinersinermik siulersuisut aalajangiinerat sapaatit akunneri marluk killiliunneqartut qaangiutsinnagit Qinersinermut Ataatsimiititaliamut suliareqqitassanngortinneqarsinnaavoq, tak. § 78.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqarnermik aalajangiiffigineqarneq ullormit aalajangiinerup ulluanit naatsorsorlugu ukiuni marlunni atuutissaaq.
  Imm. 3.  Qinersisartoq imm. 1 malillugu imm. 2-mi taaneqartutut piffissaliussap naannginnerani qinersisussat allassimaffianiinnini nutarterniarlugu qinnuteqarpat aalajangiisoqarnissaata tungaanut piffissaliussaq sivitsorneqassaaq.
  Imm. 4.  Qinnuteqaatip tunniunneqarnissaa suliarineqarnissaalu pillugu Naalakkersuisut maleruaqqusaliorsinnaapput.

 

  § 24. Qinersisussat allassimaffiat qinersiviup iluani taasiartorfiit ataasiakkaat tamaasa immikkoortortaqartillugit suliarineqassaaq.
  Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffianniissapput qinersisartut aqqi inuuiilu kiisalu Ilagiinnut ilaasortaanerannut paasissutissat.  Taamatuttaaq kommunalbestyrelsimut qinersinermut qinersisussat allassimaffiat krydsilerfissaqassaaq taamatullu aamma ilagiit sinniisaannut qinersinermut krydsilerfissaqassalluni.
  Imm. 3.  Ilagiinnut ilaasortaaneq pillugu paasissutissat tamanut saqqummiunneqassanngillat. Qinersisartoq kinaluunniit pisinnaatitaavoq nammineq qanoq nalunaarsorneqarsimanini pillugu paasitinneqarnissaminut.

 

  § 25.  Qinersisussat allassimaffiat kingusinnerpaamik ulloq qinersivissaq sapaatit akunnerinik pingasunik sioqqullugu qinersivimmi kikkunnit tamanit takuneqarsinnaanngorlugu ulluinnarni marlunni saqqumitinneqassaaq.
  Imm. 2.  Qinersisussat allassimaffiat qinersiviup iluani taasiartorfiit ataasiakkaat tamaasa immikkoortortanngorlugit suliarineqarsimappat immikkoortortat tamarmik kikkunnilluunniit tikinneqarsinnaasumi saqqumitinneqassapput, qinersiviullu taarsiartorfiini allani tamani saqqumitinneqassalluni qinersisussat allassimaffiata taasiartorfimmut atortup assilinera.
  Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiata qaqugu sumilu saqqumitinneqarnissaa qinersinermik siulersuisut aalajangissavaat.

 

  § 26. Qinersiviusumi kinaluunniit qinersisussat allassimaffiat pillugu naammagittaalliorsinnaavoq. Naammagittaalliuut qinersinermik siulersuisunut tunniunneqassaaq qinersisussat allassimaffiata saqqumitinneqarfissaata naanerata kingorna kingusinnerpaamik ulluinnaat marluk qaangiutsinnagit.  Naammagittaalliuut allakkatigut pissaaq naammagittaalliornermut pissutaasut naatsumik tunngavilersorlugit.
  Imm. 2.  Naammagittaalliuutit sapinngisamik piaarnerpaamik qinersinermik siulersuisunit aalajangiiffigineqassapput. Qinersisussat allassimaffii tamatuma kingorna iluarsineqarsimasui qinersinermik siulersuisut siulittaasuannit atsiorneqassapput. Ilagiit sinniisaannut qinersinermut qinersisussat allassimaffii pillugit naammagittaalliortoqartillugu Biskoppip oqaaseqaataanik piniartoqassaaq.
  Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannit imm. 2 naapertorlugu Qinersinermut siulersuisut aalajangiinerata malitsigisaanik peerneqarpat allakkatigut nalunaarfigissavaat imaluunniit nammineq allalluunniit ilanngunneqarsimanera ilanngunneqarsimannginneraluunniit pillugit  naammagittaalliorpat akuersaarneqassanngilaq. 
  Imm. 4.   Imm. 2 naapertorlugu qinersinermi siulersuisut aalajangiinerannut naammagittaalliuutigisaq qinersisussat allassimaffiata iluarsineqarnerata kingorna ulluinnaat marluk qaangiutsinnagit allakkatigut Qinersinermut Ataatsimiititaliamut saqqummiunneqassaaq, aalajangiineq allaffissornikkut oqartussaasumut allamut saqqummiunneqarsinnaanngippat.  Qinersinermut Ataatsimiititaliap naammagittaalliortoq qinersinermillu siulersuisut pineqartut aalajangiinerminnik nalunaarfigissavai, tamatumalu kingorna qinersisussat allassimaffianni iluarsisariaqartut qinersinermik siulersuisunit iluarsineqassapput. Ilagiit sinniisaannut qinersinermut aalajangiineq pineqartillugu Qinersinermut Ataatsimiititaliap aalajangernera pillugu aamma Biskoppi nalunaarfigineqassaaq.
  Imm. 5.  Tamatuma saniatigut qinersisussat allassimaffiat, imm. 2 aamma 4 naapertorlugit qinersinermik siulersuisunit iluarsineqareeruni allanngortinneqarsinnaanngilaq.


Taasineq

 

  § 27. Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiarat krydsiligassat naqinneqareersimasut atornerisigut. Taasiviit pappiaqqat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Kommunimut qinersineq".  Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiaqqat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput. 
  Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut qinnuteqareernerisigut taasiviit pappiarat krydsiligassat atorneqannginnissaannik Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput.  
  Imm. 3.  Taasiviit pappiaqqat krydsiligassat taasiviillu allat pillugit ilusilerneqarnissaannut malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, naqiteriviit Naalakkersuisunit tassunga akuerisat taasivissat naqinneqarnerinut taamaallaat atorneqassasut, matumani ilanngullugit naqiteriviup akuersaarneqarnissaminut piumasaqaatit pillugit malittarisassanut erseqqarinnerusunut naammassinnissinnaanera.

 

  § 28.  Taasivimmi qinigassanngortittut aqqi, kinguliaat siulliullugit, aqqi aamma atit taaguutaanngitsut tulliutillugit pisariaqarpallu ateruserineqartut akuerineqarsimasut allassimassapput.
  Imm. 2.  Partiimi qinigassanngortitsinermut allassimaffiit kisimiillutik qinigassanngortittut siornagut allanneqassapput.  Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut, kisimiillutik qinigassanngortittunit siulliullugit allanneqassapput.  Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut amerlanerusunik qinigassanngortitaqartut, ikinnerusunik qinigassanngortitaqartunit siulliullugit allanneqassapput.
  Imm. 3.  Partiimi qinigassanngortitsinermut allassimaffiit naqinnerit tulleriinneri malillugit Inatsisartunut qinersinermi periuseq atorneqartoq malillugu allanneqassapput.  Partii tunulequtaralugu qinigassanngortittut partiimik qinigassanngortitsinermut allassimaffiisa iluini naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput.
  Imm. 4.  Qinigassanngortittut kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut ataatsimoorlutik taaneqassapput “Kattusseqatigiit 1”, “Kattusseqatigiit 2” il. il.  Kattusseqatigiit 1-imik  taaneqassaaq kattusseqatigiit amerlanerpaanik qinigassanngortitaqartut. Kattusseqatigiinni marluk imaluunniit arlallit amerlaqatigiinnik qinigassanngortitaqarpata tulleriaarneri pillugit qinersinermik siulersuisut makitsissapput. Kattusseqatigiillutik qinigassanngortittut qinigassanngortitsinermut allassimaffiisa iluini naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput. 
  Imm. 5.  Kisimiillutik qinigassanngortittut sinneri naqinnerit tulleriinneri malillugit allanneqassapput.
  Imm. 6.  Imm. 1 - 5 taamattaaq taasiartortarfinni inimi aamma ineeqqani taasiffiusuni allagartani atorneqassapput.

 

  § 29. Taasisoqassaaq taasiartortarfinni tamani inimi qinersinermik siulersuisunit innersuussutigineqartumi.
  Imm. 2.  Taaguinermi siulersuisup taasinerup naammassinissaa taasinermullu atortussat atorneqartussat pissarsiarinissaat isumagissavai, matumani ilanngullugit qinersisussat allassimaffiat pappiaqqallu taasivissat, kiisalu taasiartorfimmi pisariaqartinneqartumik taasivissamik ineeraqarnissaa qinersinernullu tamanut taasinermut karseqarnissaa isumagissallugu. 
  Imm. 3.  Taaguinermi siulersuisup inimi taaneqartumi ineeqqamik imatut ilusilimmik taasivimmik pissarsinissaq isumagissavaa, taqqamani inuk nikorfasinnaassaaq ineeqqap silataani inunnit allanit takuneqarsinnaanani. Ineeraq taasiviusoq naammattumik qaammaqquteqassaaq, allannerit erseqqissumik atuarneqarsinnaallutik aammalu aqerluusamik nalinginnaasumik qernertumik peqassaaq allannermullu toqqavissamik manngertumik peqassalluni.
  Imm. 4.  Ineeqqap taasiviup silataani taasinermut karseqassaaq parnaarsimasumik imatullu aaqqissuunneqarsimassaaq pappiaqqat taasiviit taasinermut karsi ammaqqaartinnagu tiguneqarsinnaajunnaarsillugit.
  Imm. 5.  Inimi qinersiviusumi qinersinerup ingerlannerani qineqqusaartitsisoqassanngilaq.

 

  § 30. Taaguinermi siulersuisup taaguinerup aallartinnerani taaguineq ammarnerarlugu nalunaarutigissavaa, najuuttullu isigitillugit karsit nakkartitsiviit ammariarlugit imaqannginnerat takutissallugu, taamaalioreerunilu karsit parnaassavai.
  Imm. 2.  Inimi qinersivimmi erseqqissunngorlugu inissitamik allagartaqassaaq, tassani allassimassallutik qinersivimmi partiit inuillu qinigassanngortittut aqqi.  Qinigassanngortittut arlallit kattusseqatigiillutik qinigassanngortissimappata allagartaq tamatumunnga paasissutissanik imaqartinneqassaaq.  Allagartap taassuma assinga ineeqqami taasivimmi, allannissami allequttap qulaatunginnguani, nivingatinneqassaaq.
  Imm. 3.  Qinersisoqassaaq nammineerluni inimut qinersivimmukarnikkut, qinersisussarlu taaguinermi siulersuisumut imaluunniit qinersisartumut aalajangeeqataasinnaanani peqataasumut saaffiginnissaaq.  Taaguinermi siulersuisup qinersisussat allattorsimaffianni qinersisartup aqqata nalaatigut krydsilissavaa, taavalu qinersisartoq pappiaqqamik taasivissamik allaffigineqarsimanngitsumik tunillugu.
  Imm. 4.  Taasineq pissaaq ineeqqami taasivimmi allamik inoqartussaanngitsumi. Qinersisartup pappiaqqami taasivissaq immersussavaa qinigassanngortittup partiilluunniit taarusutami nalaatigut taasilluni krydsiliissalluni. Taasiviit pappiaqqat krydsiligassat atorneqanngippata qinigassanngortittup imaluunniit partiip kommunalbestyrelsimut qinigaatinniakkap aqqata allanneratigut taasisoqassaaq.  Taava qinersisartup pappiaraq taasivik peqissavaa, kina taasimanerini allanit takuneqarsinnaajunnaarlugu.  Qinersisartoq taamaalioreeruni pappiaraq taasivik peqitaq karsimut nakkartitsivimmut ikissavaa pissutissaqanngitsumillu uninnganani inimit qinersivimmit qimagutissalluni.
  Imm. 5.  Nalinginnaasumik taasisitsineq naammassereerpat taaguinermi siulersuisoq nammineerluni taasissaaq.
  Imm. 6.  Qinersisartup pappiaraq taasivik kukkusumik immersorneqarpat imaluunniit atorsinnaajunnaarsinneqarpat allamik taarsertissinnaavaa. Allamik taarsertitsisoqarsinnaanngilaq pappiaraq taasivik karsimut nakkaatitsivimmut nakkartinneqareersimappat.  Pappiaqqat taasiviit utertinneqartut taaguinermi siulersuisumit immikkoortillugit toqqortarineqassapput.
  Imm. 7.  Qinersisartup pappiaraq taasivik pissusissaatut nammineerluni immersorsinnaanngippagu taasisitsinermi pisortaasup imaluunniit aalajangeeqataasinnaanani peqataasup qinersisartoq pineqartoq pisariaqarneratut ikiussavaa. Qinersisartut angallarlunnertik pissutigalugu allamilluunniit assigisaanik peqquteqarlutik inimut taasivimmut isersinnaanngitsut taasisitsinermi pisortaasoq imaluunniit qinersisartoq aalajangeeqataasinnaanani peqataasoq isigitillugu inip taasiviup silatinnguani taasisinnaassapput. Qinersisartoq tappiitsuuguni isigiarsuttuuguniluunniit taasinermini inummit najuuttumit, nammineq toqqakkaminit taamaallaat ikiorneqarnissani piumasarisinnaavaa.

 

  § 31.  Qinersineq aallartissaaq nal. 09.00 naammassineqassallunilu nal. 20.00.
  Imm. 2.  Qinersineq siusinnerusukkut naammassineqarsinnaavoq piffissaq imm. 1-imi taaneqartoq nallertinnagu qinersisartut taasereersimappata.

 

Taasissutinik allakkatigut nassitsinikkut taasineq (allakkatigut taasineq)

 

  § 32.  Kinaluunniit inatsit manna malillugu qinersisinnaasoq §§ 33 - 38-mi maleruaqqusat malillugit (allakkatigut taasineq) pappiaqqamik taasivimmik nassitsinikkut taasisinnaavoq.

 

  § 33.    Qinersisartut Kalaallit Nunaanniittut inuit aqqinik nalunaarsuiffimmi, tassungalu ilanngullugu qinersivimmi qinersisussat allassimafiannut allanneqarfigisimasaminni inuit aqqinik nalunaarsuiffimmi taasisinnaapput.
  Imm. 2.  Qinersisartut napparsimmavimmi imaluunniit peqqissartarfinni paarineqartarfinniluunniit allani uninngasut napparsimavimmi uninngaffigisaminniluunniit taasisinnaapput.
  Imm. 3.  Qinersisartut napparsimaneq imaluunniit innarluuteqarneq pissutigalugu taasivimmukarsinnaanngitsut angerlarsimaffimminni allakkatigut qinersisinnaapput.
  Imm. 4.  Qinersisartut Kalaallit Nunaanni pinerluttunik isumaginnittoqarfiup inissiisarfiini inissinneqarsimasut inissinneqarfigisaminni taasisinnaapput.
  Imm. 5.  Qinersisartut inoqarfinni avinngarusimasuni immikkut taasiartorfiunngitsuni najugaqartut qinersinermik siulersuisunit taasissutinik tigooraasussatut toqqarneqarsimasumut taasisinnaapput.
  Imm. 6.  Qinersisartut timmisartut mittarfiini, silasiorfinni il.il. kommunit aggornerisa avataanniittuni najugaqartut inummut Naalakkersuisunit taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinnaapput.
  Imm. 7.  Qinersisartut naalagaaffiup ilaani allani najugaqartut, Danmarkimi Savalimmiunilu oqartussaasut piffinni tamarmik immikkut toqqagaanni taasisinnaapput imaluunniit Naalakkersuisunit taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinnaapput.
  Imm. 8.  Qinersisartut naalagaaffiup avataani najugaqartut danskit aallartitaqarfianni imaluunniit konsulateqarfianni taasisinnaapput.
  Imm. 9.  Qinersisartut umiarsuarni Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartuniittut umiarsuup naalagaanut taassumaluunniit toqqagaanit taasissutinik tigooraasussatut piginnaatitaasumut taasisinneqarsinnaapput.  
  Imm. 10.  Qinersineq siusinnerpaamik ukiumi qinersiviusussami 1. januar aallarnerfigalugu pisinnaavoq
  Imm. 11.  Qinersinermi qinigassanngortittoq, allakkatigut taasinernik tigusisussatut toqqarneqassanngilaq.
  Imm. 12.  Allakkatigut taasisarneq pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik  aalajangersaasinnaapput.

 

  § 34.  Naalakkersuisut § 35, imm. 1 naapertorlugu Kalaallit Nunaanni allakkatigut taasinermi atortussat pisariaqartinneqartut pissarsiarissavaat.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaata avataani taasinermi Danmarkimi Savalimmiunilu taasinerni assingusuni qinersinermut atatillugu taasivissat atorneqartartut sapinngisamik atorneqartassapput.

 

  § 35.  Qinersisartoq taasiartorfinni § 33-imi taaneqarsimasut ilaanni taasinernik tigooqqaasussamut saaffiginninnermigut pappiaqqamik taasivimmik, puussaqarlunilu allakkanik nassitsissutitaqarlunilu ungaluusartalimmik tunineqassaaq.  Qinersisartup allanit isigineqarani pappiaraq taasivik erngerluni immersussavaa kommunalbestyrelsimut qinersivimmi, qinersisussat allassimaffiannut allanneqarfigisaminiiffimmini, partiip aqqa allallugu imaluunniit kommunalbestyrelsimut qinersivimmi qinigassanngortittup aqqa allallugu.
  Imm. 2.  Qinersisartoq taasereerniariarpat allakkat nassitsissutit immersorneqassapput. Imarissavai:
1)  Qinersisartup nammineq piumassutsiminik allanillu isigineqarani pappiaramik taasivimmik immersuisimaneranik, puussaanut ikisisimaneranik taassuminngalu matusisimaneranik uppernarsaat.  Qinersisartup taasinermik tigusisussaq isigitillugu allakkat nassitsissutissat atsiussavai, allakkanilu nassitsissutini allanneqassapput atsiornerup ullua, qinersisartup aqqi tamarmik, inuuia najugaalu.
2) Qinersisartup atsiornerata ilumoortuuneranik aammalu qinersisartup piffissami sumiiffimmilu taasaani pisimaneranik, kiisalu allanit isigineqarani taasisimaneranik taasinermik tigusisup uppernarsaasiussaa.  Uppernarsaat taanna pineqartumit namminermit ateq, atorfik, najugarlu allallugit atsiorneqassaaq.

 

  § 36.   Puussaq pappiaqqamik taasivimmik allakkanillu nassitsissutinik imalik ikineqassaaq puussamut tassunga ikisiffissiamut, taannalu matuneqassaaq, kommunimullu qinersisartup qinersisussat allassimaffianni allanneqarfigisimasaanut nassiunneqassalluni.  Puussap tunuani erseqqissumik allanneqassapput qinersisartup aqqa najugaalu.  Taasinermik tigusisup pisariaqanngitsumik kinguarsaanani puussaq kommunimut nassitsivissamut nassiutissavaa.

 

  § 37.  Kommunip puussaq nassiunneqarsimasoq ammarnagu erngerluni taasiartorfimmi qinersivimmut taaguinermi siulersuisumut ingerlateqqissavaa, qinersisartup pineqartup taasisinnaasutut qinersisartut allassimaffianni takuneqarsinnaaffiani.

 

  § 38.   Taaguinerup naammassineqariitsiarnerani puussat tiguneqarsimasut taaguinermi siulersuisumit ammarneqassapput, taassumalu misissussavaa allakkatigut taasinerit taasinernut ilanngunneqarsinnaanersut.  Allakkatigut taasineq taasinermut ilanngunneqarsinnaappat qinersisartup pineqartup aqqa qinersisussat allassimaffianni krydsilerneqassaaq, taavalu allakkat puua pappiaqqamik taasivimmik imalik ammarnagu karsimut nakkartitsivimmut nakkartinneqassaaq.
  Imm. 2.  Paasineqarpat puussami inuk pineqartoq qinersisussat allassimaffianni ilanngunneqarsimanngitsoq, imaluunniit ulloq qinersivik nallersinnagu pineqartoq toqukkut qimagussimappat, allakkatigut taasineq naatsorsuutigineqassanngilaq.    
  Imm. 3.  Puussat aatsaat taasineq naammassereertoq tiguneqartut naatsorsuutigineqarsinnaanngillat.
  Imm. 4.  Qinersisartut ullormi qinersivimmi taasisimasut allakkatigut taasineri ilanngunneqarsinnaanngillat.
  Imm. 5.  Puussat, allakkat nassitsissutit, allakkat puui pappiarallu taasiviit tamarmik qinersinermik siulersuisunut nassiunneqassapput atortussanut § 45-mi taaneqartunut ilanngullugit.


Qinersinerup naatsorsorneqarnera il.il.

 

  § 39.   Taasineq naammassineqarniariarpat taasinermi siulersuisup immikkut poortukkatut qilersussavai:
1) Pappiaqqat taasiviit atorsimanngitsut aamma
2)  pappiaqqat taasiviit utertinneqarsimasut.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi  iliuusissatut allaaserineqartup kinguninngua najuuttut isigitillugit taasinermi siulersuisup karsi taasivinnut nakkaatitsivik ammassavaa, tamatuma kingorna pappiaqqat taasiviit qaqinneqassapput ukununnga taasinerit imatut iluarsaanneqassallutik
1) partiimut taassumalu qinigassanngortitaanut,
2) kattusseqatigiillutik qinigassanngortittunut aamma
3) qinigassanngortittunut partiit kattusseqatigiillu avataanniittunut immikkoortiterlugit qaleriissakkuutaarlugit. 
  Imm. 3.  Tamatuma kingorna partiinut qinigassanngortitsisunut, kattusseqatigiinnut tamanut aammalu partiit avataasigut qinigassanngortittunut tamanut taasinerit qanoq amerlassuseqarnersut kisinneqassapput.
  Imm. 4.  Taasinermi siulersuisup tamatuma kingorna partiinut, kattusseqatigiinnut aammalu partiit avataasigut qinigassanngortittunut ataasiakkaanut tamaasa ataasiakkaarlugit naatsorsuusiussavai taasinerit qassit qinigassanngortittunut ataasiakkaanut tunngatinneqassanersut.
  Imm. 5.  Taasinernik kisitsineq tamanut ammasuuvoq.  Inunnik qinersisinnaatitaasunik ikinnerpaamik marlunnik qinersinermi taasinerup kisinneqarnerani tamanut ammasuusumi najuuttoqanngippat, taasinermi siulersuisoq qinersisinnaasut akornanni inunnik marlunnik qinersisinnaatitaasunik uppernarsaasussatut najuuttussanik aggersaassaaq.

 

  § 40.    Taasineq partiimut taasineruvoq qinersisartup partiip nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu.  Allakkatigut taasinermi partiimut taasineruvoq qinersisartup partiip aqqa allakkatigut taasissummi allassimappagu.
  Imm. 2.  Taasineq partiit avataatigut qinigassanngortittumut taasineruvoq qinersisartup taasivimmi qinigassanngortittup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu.  Allakkatigut taasinermi partiit avataatigut qinigassanngortittumut taasineruvoq qinersisartup qinigassanngortittup aqqa allakkatigut taasissummi allassimappagu.
  Imm. 3.  Taasineq qinigassanngortittumut taasinertut isigineqassaaq qinersisartup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu imaluunniit qinigassanngortittup partii tunuliaqutaralugu allassimaffiata nalaatigut partiimut nalunaarfissaq aamma qinigassanngortittup aqqata nalaatigut nalunaarfissaq krydsilersimappagu.  Assigisaanik atuuppoq qinersisartup allakkanik taasinermi qinigassanngortittup aqqa allassimappagu imaluunniit qinigassanngortittup aqqa aamma partiip aqqa qinigassanngortittup tunuliaqutaralugu qinigassanngortiffigisaa allassimappagu.
  Imm. 4.  Qinersisartoq partiip aqqata nalaatigut krydsiliisimappat imaluunniit partiip nalaatigut imatut isikkulimmik, partiip qinigassanngortitaani sorleq taaniarsimaneraa qularnaatsumik takuneqarsinnaanngippat, pappiaraq taasinermi allaffissaq partiimut taasinertut isigineqassaaq (partiimut taasineq).

 

  § 41.  Pappiaraq taasivik inimi qinersivimmi taasivigineqarsimasoq atorsinnaanngilaq:
1)  allaffigineqarsimanngikkuni,
2) erseqqissumik takuneqarsinnaanngippat partiit arlaat sorleq imaluunniit qinigassanngortittoq partiit avataanniittoq sorleq qinersisartup taaniarsimaneraa, 
3)  isumaqartoqarpat pappiaraq taasivik qinersivimmi tunniunneqarsimanngitsoq, imaluunniit
4) § 30, imm. 4-mi piumasaqaatit eqqortinneqarsimanngippata.
  Imm. 2.  Allakkatigut taasivik atorsinnaanngilaq:
1)  allaffigineqarsimanngikkuni,
2)  erseqqissumik takuneqarsinnaanngippat partiit arlaat sorleq imaluunniit qinigassanngortittoq partiit avataanniittoq sorleq qinersisartup taaniarsimaneraa,
3)  allakkat puussaat allamik imaqarpat imaluunniit pappiaqqanik taasivinnik ataatsimit amerlanerusunik imaqarpat,
4) pappiaqqap taasiviup qanoq issusia pissutigalugu isummertoqarpat § 35, imm. 1-imi aalajangikkatut immersorneqarsimanngitsoq. 
  Imm. 3.  Pappiaraq taasivik atorsinnaanngitsuutinneqarpat, tamanna qinersinermik allattaavimmi taaguinermi siulersuisup allattuiffigisaani allanneqassaaq, atorunnaarsitaaneranullu tunngaviusoq naatsumik tunngavilersorneqarluni.
  Imm. 4.  Pappiaqqat taasiviit taakkununngalu ilanngullugit allakkatigut taasiviit atorsinnaanerinut naliliiffigineqartarnissaat pillugit erseqqinnerusumik malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 42.  Taaneqartut kisinneqarnerat naammasseriiginnartoq taaneqartut nutaamik kisinneqassapput.  Aatsaat kisitsinerit marluk assigiimmik inerneqarpata taaguinermi siulersuisup qinersinermi taasinerit inerneri inaarutaasumik naatsorsussavai.

 

  § 43.  Qinersinermik allattaavimmi partiit qinigassanngortittullu nalunaarsorneqassapput.  Allattorneqassapput partiit ataasiakkaat taasinernik qasseraarsimanersut, aammalu allanneqassallutik partiit ataasiakkaat sinnerlugit aammalu partiit avataanni qinigassanngortittut tamarmik immikkut qassinik taaneqarsimanersut.

 

  § 44.  Taasiartorfimmi qinersinerup inernera taaguinermi siulersuisup ingerlaannarluni qinersinermik siulersuisunut nalunaarutigissavaa.
  Imm. 2.  Nalunaarummi ilanngullugit taasiartorfinni ataasiakkaani inuit qinersisinnaatitaasut qassiuneri, kiisalu qinersinermut atatillugu pissutsinik immikkut ittunik qinersinerup inerneranut sunniuteqarsinnaasunik atuuttoqarsimanersoq oqaatigineqassalluni.

 

  § 45.   Qinersinermik siulersuisut taaguinermi siulersuisunit naatsorsukkat inerneri tigoreerunikkit qinersivimmi aammalu kommuniusimasuni, tak. imm. 4, qinersinerup tamakkerluni inernera naatsorsussavaat.
  Imm 2.  Naatsorsuinermi taasinerit ataatsimut naatsorsorneqassapput makkununnga
1)  partiit ataasiakkaat taakkulu qinigassanngortitaat
2)  kattusseqatigiit ataasiakkaat qinigassanngortitaat aamma
3)  kisimiillutik qinigassanngortittut ataasiakkaat.
  Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut ilaasortaaffiit agguataassavaat d'Hondtip periaasaa malillugu. Kisimiilluni qinigassanngortittoq ilaasortaaffimmik ataasiinnarmik pissarsisinnaavoq.
  Imm. 4.  Siullermik kommuniusimasunut ataasiakkaanut, tak. ilanngussaq 1, kommunimut ilaasunut kommunalbestyrelsimi ilaasortassaq ataaseq nunap ilaanit sumiiffimmut sinniisutut toqqarneqassaaq. Kommuniusimasumi nunami sumiiffiup sinniisuutitarissavaa partiit annersaani imaluunniit kattusseqatigiillutik qinigassanngortitaat amerlanerpaanit taaguunneqarsimasoq.  Nunami sumiiffiup sinniisuutitarititat kommuniusimasumi aalajangersimasumik najugaqartuussapput tassanilu qinersisussat allassimaffianni nalunaarsimasuussallutik. Partiit, kattusseqatigiit imaluunniit kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnit taaguunneqarsimappata makitsinikkut aalajangerneqassaaq kia arlaata ilaasortaaffik pissarsiarissaneraa. Makitsineq qinersinermik siulersuisunit isumagineqassaaq. Partiit, kattusseqatigiit imaluunniit kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnit taaguunneqarsimappata makitsinikkut aalajangerneqassaaq kia arlaata ilaasortaaffik pissarsiarissaneraa.  Makitsineq qinersinermik siulersuisunit isumagineqassaaq.
  Imm. 5.  Aallaqqaataanit Ivittuut Kommuniusimasumi, tak. imm 4, sumiiffimmi sinniisumik qinnersisoqassanngilaq.
  Imm. 6.  Ilaasortaaffiit partiimit imaluunniit kattusseqatigiinnit ilaasortaaffigineqalersussat partiip imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaanut agguarneqassapput, siulliullutik ilaasortanngussallutik qinigassanngortitat kommuniusimasumi nunami sumiiffiup sinniisuutitaatut ilaasortaaffissamik pissarsisimasut.  Tamatuma kingorna ilaasortaaffiit sinneri pissarsiarineqassapput qinigassanngortittumit amerlanerpaanit taaneqarsimasumit, ilaasortaaffiup aappaa pissarsiarineqassalluni qinigassanngortitamit amerlanerpaanit taaneqarsimasumut tulliuttumit, ilaasortaaffiit tamarmik qinigassanngortitanut agguaanneqarnissaasa tungaanut. Qinigassanngortittoq nunami sumiiffiup sinniisuutitaatut qinerneqartoq nalinginnaasumik ilaasortaaffimmut qinerneqarsinnaanngilaq.
  Imm. 7.  Partiit, kattusseqatigiit imaluunniit kisimiillutik qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnit taaguunneqarsimappata, tak. imm. 3, qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut aalajangerneqassaaq kia arlaata ilaasortaaffik pissarsiarissaneraa. Tamanna aamma atuuppoq ilaasortaaffiit agguataarneranni partiimi imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaanni, tak. imm. 6, partiip imaluunniit kattusseqatigiit qinigassanngortitaasa akornanni amerlaqatigiinnik taaguunneqartoqarsimatillugu.

 

  § 46.  Qinersinermik siulersuisut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarissavaat.  Nalunaarsuiffimmi allattorneqassapput qinigassanngortittut qinigaasimanngitsut, kisiannili sinniisussatut kommunalbestyrelsimut ilaasortaasinnaatitaasut, tak. §§ 54 - 56.
  Imm. 2.  Sinniisussanik nalunaarsuiffik partiinut kattusseqatigiinnullu ataasiakkaanut suliarineqassaaq, taamaalillutik qinigassanngortittut qinigaanngitsulli taagorneqarnertik malillugu tulleriinnilersorneqassallutik.  Sinniisussanik nalunaarsuiffik nalinginnaasoq suliarineqassaaq aamma nunami sumiiffiup sinniisuutitanut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarineqassaaq.
  Imm. 3.  Sinniisussanik nalunaarsuiffimmi qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnik taaguunneqarsimappata tulleriinnilersuineq qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut aalajangerneqassaaq.

 

  § 47.  Qinersinermik siulersuisut qinersinermik allattaavimmut allassavaat kikkut ilaasortatut qinigaasutut isigineqarnersut, taavalu qinigaasut qinigaanerannik allaffigissallugit.  Qinersinermik siulersuisut allassavaat qinigassanngortittoq nunami sumiiffiup sinniisaatut qinigaasimanersoq aammalu kommuniusimasumit sorlermit, tak. § 45, imm. 4.

 

  § 48.   Kingusinnerpaamik qinersinerup aqaguani taaguinermi siulersuisup pappiaqqat taasiviit qilertakkuutaarlugit ukuninnga imaqartillugit poortussavai:
1)  pappiaqqat taasiviit atorsinnaasut aamma
2)  pappiaqqat taasiviit allaffigineqarsimanngitsut allallu atorsinnaanngitsut.
  Imm. 2.  Tamatuma kingorna poortukkat imm. 1-imi aamma § 39, imm. 1-imi taaneqartut qinersisussat allassimaffii atorneqarsimasut aammalu qinersinermik allattaavik taaguinermi siulersuisumit immersorneqarsimallunilu atsiorneqarsimasoq ilanngullugit qinersinermik siulersuisunut piaarnerpaamik nassiunneqassapput.

 

  § 49.   Qinersinermik siulersuisut taasiviit, qinersisussat allassimaffii aamma qinersinermut allattaaviit § 39, imm. 1-imi aamma § 48-mi taaneqartut qinersivinnit tamanit tigugunikkit, taamaattorli qinersinerup kingorna siusinnerpaamik sapaatit akunneri marluk kingorna, qinersinerit ingerlanneqarsimasut atorsinnaassusii aalajangissavaat, taamaattorli tak. § 59. Ataatsimiinnermut tassunga qinigassanngortittut qinigaasutut isigineqartut ataatsimiinnermi peqataaqqullugit kajumissaarneqassapput.
  Imm. 2.  Qinigassanngortittut qinigaasimagunik qinigaasimanngikkunilluunniit imaluunniit kialluunniit qinersivimmi pineqartumi qinersisartup qinersinerup atorsinnaassusia naammagittaalliutigalugu saqqummiussinnaavaat.
  Imm. 3.  Naammagittaalliorneq allakkatigut saqqummiunneqassaaq, naatsumik tunngavilersuummik ilaqartillugu. Naammagittaalliutit taasiartorfimmilu pineqartumi taaguinermi siulersuisumut  kingusinnerpaamik qinersinerup kingorna ullut arfineq marluk kingorna tunniunneqassapput.
  Imm. 4.  Taaguinermi siulersuisup naammagittaalliuut pineqartup pissutigisatut saqqummiussaa oqaaseqaatinik ilallugu piaarnerpaamik qinersinermik siulersuisunut ingerlateqqissavaa.
  Imm. 5.  Qinersinermik siulersuisuni ilaasortaq naammagittaalliuuteqarpat, naammagittaalliuullu taaguiffimmi pineqartumi taaguinermi siulersuisumut saqqummiunneqarsimanngippat apeqqutip aalajangiiffigineqarnissaa kinguartinneqassaaq taama oqaaseqaateqartoqarnissaata tungaanut.
  Imm. 6.  Qinersineq qinersinermik siulersuisunit amerlanerussuteqartunit atortussaanngitsutut nalunaarutiginneqanngikkuni akuerineqartutut isigineqassaaq.
  Imm. 7.  Qinersinermik siulersuisut aalajangiineri qinersinermik allattaavimmut allanneqassapput qinersinermillu allattaaviup nuutinneqarnera qinersinermut Ataatsimiititaliamut nassiunneqassaaq.

 

  § 50.  Qinersinermik siulersuisut § 49 naapertorlugu aalajangigaat aalajangiinermit ullut arfineq marluk qaangiutsinnagit Qinersinermut Ataatsimiititaliamut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput, taassuma aalajangiinera allaffissornikkut oqartussaasumut allamut saqqummiunneqarsinnaanngippat. Naammagittaalliorneq inunnit taakkunannga § 49, imm. 2 naapertorlugu qinersineq pillugu qinersinermik siulersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq.  Naammagittaalliuut qinersinermik siulersuisunut attuumassuteqartumut allaganngorlugu tunniunneqassaaq, naammagittaalliuullu piaarnerpaamik Qinersinermut Ataatsimiititaliamut oqaaseqaatitalerlugu ingerlateqqissallugu.
  Imm. 2.  Qinersinermi annertuumik kukkusoqarsimappat Qinersinermut Ataatsimiititaliaq pisinnaatitaavoq tunngavilersukkamik aalajangiinermigut qinersineq atorsinnaanngitsutut nalunaarutigissallugu qinersinermilu siulersuisut peqqussallugit nutaamik qinersisitseqqeqqullugit.   Nutaamik qinerseqqinneq qinersivimmi tamarmi atuutsinneqassaaq.


Qinerseqqinneq

 

  § 51.  Sapinngisamik piaartumik qinerseqqittoqassaaq.
  Imm. 2.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq aalajangiisinnaavoq qinerseqqinneq ingerlanneqassasoq qinersisussat allassimaffiat iluarsisaq tunngavigalugu.  Qinersisussat allassimaffianik iluarsiissuteqarnermi taamaallaat inuit ilanngunneqassapput, ilanngunneqarnissamik piumasarisaasunik qinersinermut nalinginnaasumut naammassinnittut, tak. §§ 22 - 26.
  Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiata iluarsineqarnera pillugu aalajangersakkami, qinersisussat allassimaffiata suliarineqarneranut qinersinermik siulersuisut erseqqarinnerusumik najoqqutassiisinnaapput.


Ilaasortat qinigaasut akuersissutigineri

 

  § 52.  Qinersinermik siulersuisut ilaasortat nutaat qinigaanerat akuerisimappagit, aalajangiinerlu piffissaliussap § 50, imm. 1-imi taaneqartup naannginnerani Qinersinermut Ataatsimiititaliamut suliassanngortinneqanngippat, maannamut kommunalbestyrelsiusoq apriilip 30-ani tunuassaaq.
  Imm. 2.  Aalajangiineq piffissamut killiliussap iluani Qinersinermut Ataatsimiititaliamut naammagittaalliuutigineqarsimappat kommunalbestyrelsi ingerlaannassaaq, qinersisoqaqqissanngitsoq, imaluunniit inatsisit malillugit nutaamik qinerseqqinneqareernissaanut Qinersinermut Ataatsimiititaliaq aalajangerserlugu.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi imm. 1-imi malittarisassat malillugit apriilip 30-ata kingorna atuuttoq Naalakkersuisut akuersiseqqaartinnagit aningaasartuuteqarsinnaanngilaq missingersuutini akuersissutaareersuni aalajangersarneqarsimanngitsumik, imaluunniit pisussaaffiliisinnaanani missingersuutini tunngavissaqanngitsunik.

 

  § 53.  Maanna tikillugu kommunalbestyrelsimut ilaasortaasimasut tunuarniariarpata, kommunalbestyrelsimi ilaasortassatut nutaatut qinikkat sulilissapput.
  Imm. 2.  Naak kommunalbestyrelsiusimasoq tunuaraluartoq borgmesteriusup kommunimi ulluinnarni suliassat ingerlatiinnassavai, kommunalbestyrelsip nutaap inissitsiternissaata tungaanut.

 

Qinigaaffiup iluani ilaasortap tunuarnera

 

  § 54.  Ilaasortaq qinigaaffiup iluani kommunalbestyrelsimit tunuarniarluni qinnuteqarpat, qinnuteqaat taamaattoq qanoq kinguneqartinneqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.
  Imm. 2.  Qinnuteqaat ilaasortap peqqissusaata qanoq issusianik tunngavilersorneqarpat, sulianik assigisaannilluunniit pingaaruteqartunik pissuteqarpat, pineqartup ilaasortaanissaanut ajornarnerulersitsippat, qinnuteqaat nalinginnaasumik akuerineqassaaq.
  Imm. 3.  Ilaasortaq qinigaaffiup iluani kommunalbestyrelsimut ilaasortaajunnaarpat, namminersorsinnaanermik inatsit naapertorlugu nammineersinnaajunnaarsitaappat imaluunniit toqukkut qimaguppat, pineqartup inissisimaffianut sinniisussaq ilanngutissaaq. Tamanna aamma atuuppoq Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq aalajangiippat qinigassanngortitaq qinigaq qinigaasinnaanngitsoq.
  Imm. 4.  Ilaasortaq qinersivimmi najugaqarunnaarallarpat kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa pineqartup qinigaasinnaanini annaasimanngikkaa, taamaalillunilu kommunalbestyrelsimit ilaasortaajunnaarallaannassalluni qinersivimmi aalajangersimasumik najugaqaqqilernissami tungaanut.

 

  § 55.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortap nunami sumiiffiup sinniisaatut qinerneqartup § 45, imm. 4 naapertorlugu kommuniusimasumi najukkani qimappagu pineqartup qinigaasinnaanini annaassanngilaa kommunalbestyrelsimiillu tunuassanani.

 

  § 56.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanerminut atatillugu nuna tamakkerlugu kommunini soqutigisaqaqatigiit kattuffiannut piffissaq tamaat siulittaasussatut toqqarneqartoq, siulittaasutut atuuffeqarnerup nalaani kommunalbestyrelsimit tunuarallassaaq.

 

  § 57.  Kisimiilluni qinigassanngortittoq kattusseqateqarani qinigassanngortissimasoq pissutsit § 54-imi imaluunniit § 55-imi taaneqartut tunngavigalugit ilaasortaajunnaarpat naammaqqutissamik qinersineqassaaq, taamaattoq tak. § 58.
  Imm. 2.  Ilaasortaaffik inuttaqanngitsoq qinigassanngortittumit anguneqarpat partiimut qinigassanngortittumit imaluunniit kattusseqatigiinnit, partiimit qinigassanngortittumit imaluunniit kattusseqatigiinnit pineqarluni, qinersivimmi qinigassanngortissimasaanit qinigaanngitsunit amerlanerpaanik taaneqarsimasumit pissarsiarineqassaaq, tak. § 46.  Ilaasortaaffik inuttaaruttoq nunap ilaani sumiiffiup sinniisaatut qinigaanikkut pissarsiaappat ilaasortaaffik partiip kattusseqatigiilluunniit aallaqqaataanit kommunimit pilerfiusumik qinigaanngitsumit amerlanerpaanik taaneqarsimasumit pissarsiarineqassaaq.
  Imm. 3.  Partii kattusseqatigiilluunniit qinersivimmi ilaasortaaffiup inuttaaruttup inuttalernissaanut sinniisussamik peqanngippata naammaqqutissamik qinersisoqassaaq, taamaattoq tak. § 58.
  Imm. 4.  Naammaqqutissamik qinersinermi qinigaasoq taamaallaat kommunalbestyrelsip atuuffissaata sinneranut qinigaassaaq.
  Imm. 5.  Naammaqqutissamik qinersinerup piareersarnissaanut, naammassineqarnissaanut naatsorsorneqarneranullu Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 58.  Kommunalbestyrelsimi aallaqqaammut ilaasortaasut affaanit amerlanerusut aalajangiippata, § 57-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit, naammaqqutissamik qinersineqassanngilaq.


Kapitali 2

Qinigaasinnaanermut Ataatsimiititaliaq

 

  § 59.  Naalakkersuisut Qinigaasinnaanermut Ataatsimiititaliamik pilersitsissapput, tassani siulittaasuussaaq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussisuuneq allanillu sisamanik ilaasortaqassalluni, taakkunannga kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat akornanni marluk kommunit toqqassavai Inatsisartullu ilaasortamik akornanni marluk toqqassallugit.  Tamatumunnga peqatigitillugu ilaasortat sisamat tamarmik sinniisussaannik toqqaasoqassaaq.  Qinersinerit ukiut sisamat tikillugit imaluunniit nutaanik ilaasortanik toqqaasoqarnissaata tungaanut atuutissapput.
  Imm. 2.  Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq, nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortaq, ilagiit sinniisaannut ilaasortaq imaluunniit sinniisussaq qinigaasinnaanermik annaasaqassanersoq ataatsimiititaliaq aalajangiisassaaq, tak. § 5, § 62 aamma § 69. Ilagiit sinniisaannut qinigaasinnaassuseq pillugu suliassani ataatsimiititami biskoppi aalajangeeqataasinnaanani peqataassaaq.
  Imm. 3.   Kommunalbestyrelsimut, nunaqarfinni aqutsisunut aamma ilagiit sinniisaannut qinersinerup kingorna qaammat ataaseq qaangiutsinnagu ilaasortatut qinikkat sinniisussallu tamarmik aqqi aamma inuup-normui pillugit paasissutissat allattorsimaffiat qinersinermi siulersuisut Qinigaasinnaanermut Ataatsimiititaliamut nassiutissavaat.
  Imm. 4.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq Kalaallit Nunaanni Politimesterimut kommunalbestyrelsimi, nunaqarfinni aqutsisunut, ilagiit sinniisaannut ilaasortaq sinniisussallu ilaasortat nutaat pineqaatissinneqarsimanersut oqaaseqaammik piniassaaq, tak. § 5. Taamaattoqarsimappat Politimesterip aalajangiinerup allattorsimaffiata assinga Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititamut nassiutissavaa.
  Imm. 5.  Ilaasortaq sinniisussarluunniit piffissap qinigaaffiup iluani § 5 naapertorlugu pinerluttulerinermik inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarpat Kalaallit Nunaanni Politimesterip Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamut suliamut aalajangiinerup nuutinnera nassiutissavaa.
  Imm. 6.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap kommunalbestyrelsi ilaasortaq imaluunniit sinniisussaq pineqartoq piffissaq siulleq atorlugu nalunaarfigissavaa aalajangiisimaneq pillugu, Politimesterip oqaaseqaatai tiguneqarsimasut tunngavigalugit aalajangiisoqaraangat.
  Imm. 7.  Maleruaqqusat imm. 1-imiit 6-imut allassimasut atuupputtaaq kommissioninut, aalajangersaasartutut ataatsimiititanut, siunnersuisoqatigiinnut il.il. ilaasortanut, kommunit ataatsimiititaliaannut qinigaasinnaassuseqarneq naapertorlugu ilaasortaasinnaasoqaraangat, piffissarli qaammammik ataatsimik sivisussusilik pineqartup ullormiit toqqagaaffianiit naatsorsuullugu.
  Imm. 8.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap aalajangiinera allaffissornikkut oqartussamut allamut suliassanngortinneqarsinnaanngilaq.


Kapitali 3
 Nunaqarfimmi aqutsisunut qinersineq

 

  § 60.  Ataatsimoorussanik nunaqarfinni aqutsisunik qinersisoqartassaaq.  Kommunip ataatsip iluani ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisut minnerpaamik nunaqarfiit marluk ilaassapput. 
  Imm. 2.  Ataatsimoorussamik nunaqarfinnut siulersuisunut nunaqarfiit sorliit qinersisinnaanersut aamma taassunga qinigaasussat ilaasortat amerlassusaat pillugit aalajangiineq, kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqassaaq.
  Imm. 3.  Tamanna pillugu aalajangiineq ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersinissap ukiup siuliata naannginnerani aalajangerneqassaaq.  Ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersisarnerit ukiumi kommunalbestyrelsinut qinersisoqarfiusumi apriilimi ingerlanneqartassaaq. Qinersisitsinermut ulluliussaq qinersinermut siulersuisut aalajangissavaat.
  Imm. 4.  Nunaqarfiit avinngarusimavissut nunaqarfiilluunniit inuttuut pillugit imm. 1-imi, oqaaseqatigiit aappaanni piumasaqaammut atatillugu Naalakkersuisut  immikkorluinnaq pisuni immikkut akuersissuteqarsinnaapput.  Naalakkersuisut aalajangiinerminni kommunalbestyrelsi pineqartoq nunaqarfinnit marlunnit amerlanerusunik nunaqarfeqarpat qanoq annertutigisumik ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisuliisimanersut pingaartissinnaavaat.
  Imm. 5.  Ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunik qinersinermi ataatsimoorussamik nunaqarfinni aqutsisunut ilaatinneqartut nunaqarfiit qinersivittut ataasiusutut isigineqassapput.

 

  § 61.  Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinersisinnaatitaavoq kinaluunniit § 1 malillugu kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaanermut piumasarisaasunik eqquutitsisoq, aammalu qinersinissaq kingusinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu nunaqarfimmi aalajangersimasumik najugaqarsimasoq kiisalu § 2-mi inuit taaneqartut.
  Imm. 2.  Qinersinissaq ullunik 14-inik sioqqullugu qinersinermik siulersuisut suliarissavaat inuit ullormi qinersivissami qinersisinnaatitaallutik nunaqarfimmi najugallit allattorsimaffiat.
  Imm. 3.  Qinersisussat allassimaffiat suliarineqarnermi kinguninngua ulluni marlunni nalinginnaasuni saqqumitinneqassaaq.
  Imm. 4.  Inuk qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimasoq qinersisussat allassimaffiata suliarineqareernerata kingorna nunaqarfiup avataani aalajangersimasumik najugaqalersimasoq qinersisussat allassimaffiannit peerneqassaaq.
  Imm. 5.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
  Imm. 6.   Qinersisussat allassimaffii pillugit aalajangersakkat §§ 22 - 26-mi maleruagassat pineqartut atorneqassapput.

 

  § 62.  Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinigaasinnaatitaavoq kinaluunniit § 61, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik ullut 14-it sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni.  Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
  Imm. 2.  Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

 

  § 63.  Nunaqarfimmi aqutsisut ukiuni sisamani atuuttussatut qinigaassapput ilaasortallu tamarmiusut ataatsikkut tunuassallutik.
  Imm. 2.  Nunaqarfinni aqutsisut qinigaaffiata kommunalbestyrelsimut qinigaaffik malissavaa, tak. § 7.

 

  § 64.  Kommunini tamani qinersineq piareersarneqarlunilu siulersorneqassaaq naammassineqarlunilu qinersinermik siulersuisunit.
  Imm. 2.  Qinersinermik siulersuisut qinersivimmi taasiartorfissanut ataasiakkaanut tamanut inummik qinersisinnaatitaasumik taasiartorfissami pineqartumi taaguinermik siulersuisussamik toqqaassapput aammalu qinersinerup ingerlanneqarnerani ikiuuttussanik aalajangersimasumik amerlassuseqartitaminnik toqqaasinnaallutik. Taaguinermik siulersuisut qinersinerullu ingerlanneqarnerani ikiuuttussat taamatut toqqarneqarsimasinnaapput kommunalbestyrelsimut ilagiillu sinniisaannut qinersinermut atatillugu.
  Imm. 3.  Qinersinerup piareersarneqarneranut atatillugu §§ 8 - 13-ini maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

 

  § 65.   Qinigassanngortitanik nalunaarutit nunaqarfimmi taaguinermik siulersuisumut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik qinersinissaq ullunik 14-nik sioqqullugu nal. 12.00.
  Imm. 2.  Qinigassanngortitanik nalunaarutit il.il. atatillugu §§ 14 - 21-mi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

 

  § 66.  Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiaqqat naqinneqareersimasut atornerisigut.  Taasiviit pappiaqqat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Nunaqarfimmi aqutsisunut qinersineq".  Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiaqqat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput.
  Imm. 2.  Taasisoqassaaq taasiartortarfinni tamani inimi qinersinermik siulersuisunit innersuussutigineqartumi.
  Imm. 3.  Taaguinermi siulersuisup taasinermut karseqarnissaq isumagissavaa.
  Imm. 4.  Qinersinermi taaguinermut atatillugu aalajangersakkat §§ 27 - 31 aamma malinneqassapput.
  Imm. 5.  Nunaqarfimmi aqutsisunut qinersinermi §§ 32 – 38-mi malittarisassat malillugit taasisoqarsinnaavoq, matumani ilanngullugit Kalaallit Nunaata avataani taasinermi danskit savalimmiormiullu allakkatigut qinersinerni atortuinik atuineq pillugu.

 

  § 67.  Qinersivinni ataasiakkaani qinersinerup inernerata naatsorsorneranut nalunaarutigineranullu kiisalu piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ilaasortat tunuarnerat il.il. tunngatillugu kommunalbestyrelsimut qinersinermut maleruaqqusat kap. 4-mi assingi atorneqassapput. 
  Imm. 2.  Nunap ilaani sumiiffiup sinniisui pillugit malittarisassat, tak. § 45 imm. 4, atuutissanngillat.


Kapitali 4
 Ilagiit sinniisaannut qinersineq

 

  § 68.  Kalaallit Nunaanni Ilagiinnut ilaasortat ilagiit sinniisaannut qinersisinnaatitaapput kommunalbestyrelsimut qinersisinnaanermut piumasaqaatit naammassisimagunikkit, tak. § 1 imaluunniit § 2-mi piumasaqaatit naammassineqarpata. 
  Imm. 2.  Ilagiit sinniisaannut qinersineq kommunalbestyrelsimut qinersineq peqatigalugu pissaaq.
  Imm. 3.  Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
  Imm. 4.  Qinersisussat allassimaffii pillugit §§ 22 – 26-mi malittarisassat ilagiit sinniisaannut qinersinermi  aamma atorneqassapput.

 

  § 69.  Immikkoortoq 3-mi taaneqartut eqqaassanngikkaanni ilagiit sinniisaannut kinaluunniit qinigaasinnaatitaavoq § 68, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersinissaq sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi ilagiit sinniisaanni ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni.  Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
  Imm. 2.  Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.
  Imm. 3.  Inuit Ilageeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu atorfitsik tunngavigalugu ilagiit sinniisaanni ilaasortaasut tassunga qinigaasinnaanngillat.

 

  § 70.  Sioqqutsisumik Biskoppimut tusarniaasoqareerneratigut oqaluffinni aamma atuarfiutigalutik naalagiartarfinni sorlermi ilagiit sinniisaannut qinersisoqarsinnaanersoq kiisalu ilagiit sinniisaasa tamarmik immikkut ilaasortat amerlassusissaat Naalakkersuisut aalajangissavaat.
  Imm. 2.  Illoqarfinni nunaqarfinnilu ilagiit sinniisaannik qinersiffiusinnaanngitsuni, ilagiit sinniisaannut attaveqarneq pillugu aalajangersakkamik Naalakkersuisut aalajangiissapput.

 

  § 71.  Ilagiit sinniisaat ukiuni sisamani atuuttussatut qinigaassapput, ilaasortallu tamarmiusut ataatsikkut tunuassallutik.
  Imm. 2.  Piffissap ilagiit sinniisaasa qinigaaffiata piffissaq kommunalbestyrelsimut qinigaaf-fik malissavaa, tak. § 7.

 

§ 72.  Kommunini tamani qinersineq piareersarneqarlunilu siulersorneqassaaq naammassineqarlunilu qinersinermik siulersuisunit.
  Imm. 2.  Qinersinerup piareersarneqarneranut atatillugu §§ 8 - 13-ini maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

 

  § 73.  Ilagiit sinniisaannut qinersinissaq kingusinnerpaamik qaammatinik marlunnik sioqqullugu palaseqarfimmi palasi kirkebogilerisoq ilagiinnik ataatsimiigiaqqusissaaq.  Ilagiit sinniisaanni ataatsimiinnermi tassani ilagiit sinniisaasa suliassai nassuiarneqassapput misissorneqassaarlu ilagiit sinniisaanni naammattunik ilaasortaqarsinnaaneranik qinersisoqarnissaanik isumaqatigiittoqarsinnaanersoq.  Taamaappat ataatsimiinnermi imaluunniit ataatsimiinnermut atatillugu qinigassanngortitat qinigaatinniakkat nalunaarsorneqassapput, tak. § 74, imm. 1.
  Imm. 2.  Ataatsimiinnermut imm. 1-imi taaneqartumut ataatsimiinnissap siornatigut sapaatini kingullerni pingasuni naalagiarnermi ataatsimiinnissap nalunaarutigineqarneratigut ataatsimiigiaqqusineqassaaq. Saniatigut ataatsimiigiaqqusineq allagarsiinikkut allatigullu qinersinermik siulersuisut erseqqarinnerusumik aalajangersaaneratigut pisinnaavoq.
  Imm. 3.  Ataatsimiinnermut inuit ilagiit sinniisaannik qinersisinnaatitaasut taamaallaat peqataasinnaapput.
  Imm. 4.  Ataatsimiinnermi imm. 1-imi taaneqartumi qinigassanngortitassat naammattut isumaqatigiissutigineqaraluarpataluunniit qinigassanngortitat allat § 74, imm. 1-imi piffissaliussap naannginnerani nalunaarutigineqarsinnaapput.

 

  § 74.  Qinigassanngortitanik nalunaarut qinersinermik siulersuisut qinigassanngortittut pillugit allaffissiaasigut nalunaarutigineqartassaaq, taaguivimmilu pineqartumi taaguinermik siulersuisumut tunniunneqareersimassapput kingusinnerpaamik qinersinissaq sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugu nal. 12.00.
  Imm. 2.  Qinigassanngortittut qinersinissamut qinigassanngortinnertik kiisalu qinersinermik siulersuisut imaluunniit Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliaq qinigaasinnaassutsip misilinneqarnissaanut atorneqartussamik, tak. § 59, imm. 4 aamma 5, Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmut pinerluttulerinermut nalunaarsuiffimmut paasissutissanik piniarsinnaanerat akuersaarlugu namminneq atsiorlutik uppernarsarsimassavaat.
  Imm. 3.  Qinigassanngortittut tamarmik minnerpaamik tallimanik qinigassanngortitsisoqassapput. Inuit, ilagiit sinniisaannut qinersisinnaatitaasut taamaallaat qinigassanngortitsisinnaapput. Kinaluunniit qinigassanngortittumit ataatsimit amerlanerusunut qinigassanngortitsisuusinnaanngilaq.
  Imm. 4.  Qinigassanngortittup qinigassanngortitsinermik nalunaarut tunniunneqareersimasoq taaguinermik siulersuisumut kingusinnerpaamik imm. 1-imi piffissamut killiliussap naannginnerani tunuartissinnaavaa.
  Imm. 5.  Piffissaliussap naanerani ilagiit sinniisaattut qinerneqartussaniit amerlanerusunik qinigassanngortittoqanngippat qinigassanngortitaasut qinigaasutut isigineqassapput.
  Imm. 6.  Piffissamut killiliussap naanerani ilagiit sinniisaannut qinerneqartussaniit amerlanerusunik qinigassanngortittoqarpat taakkunannga qinersineqassaaq. Qinigassanngortittut aqqi allagarsiinikkut aammalu qinersinermik siulersuisut erseqqinnerusumik aalajangiinerat malillugu tamanut saqqummiunneqassapput.
  Imm. 7.  Piffissaliunneqartup naanerani qinerneqarsinnaasunit qinigassanngortittut ikinnerusimappata qinigassanngortittoq qinigassanngortittulluunniit akuerineqareernermikkut qinigassanngortittumik qinigassanngortittunilluunniit amigaatigineqartunik toqqaassaapput, tak. § 77, imm. 3-mi periuserineqartoq.

 

  § 75.  Taasineq ingerlanneqassaaq taasiviit pappiaqqat naqinneqareersimasut atornerisigut.  Taasiviit pappiaqqat kalaallisut qallunaatullu naqitanik allagartaqassapput "Ilagiit sinniisaannut qinersineq".  Qinersinermik siulersuisut taasivissat pappiaqqat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, ilusilernissaat agguaannissaallu pillugit akisussaasuupput.
  Imm. 2.  Qinersineqassaaq kommunalbestyrelsimut qinersinerup peqatigisaanik taasiartorfissani tamani inimi qinersinermik siulersuisut innersuussutaani.
  Imm. 3.  Taaguinermik siulersuisup ilagiit sinniisaannik qinersinermi pappiaranut taasivinnut immikkut nakkaatitsivik pissarsiarissavaa.
  Imm. 4.  Qinersinerup ingerlanneqarnissaa, tassunga ilanngullugu taasissummik nassiussilluni taasinermut atatillugu §§ 27 – 38-mi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

 

  § 76.  Qinersinerup naatsorsorneqarnerani inuk amerlanerpaanit taagorneqarsimasoq siulliulluni ilaasortanngussaaq, sulilu ilanngullugu amerlanerpaat tulliatut inuk taagorneqarsimasoq ilaasortanngussaaq kiisalu ilagiit sinniisaanni inissat tamakkerlugit agguaanneqarnissaata tungaanut.
  Imm. 2.   Qinigassanngortitat arlallit amerlaqqatigiimmik taagorneqarsimappata qinersinermik siulersuisut makitsineratigut  arlaat kina qinigaanersoq aalajangerneqassaaq.
  Imm. 3.  Qinersinermik siulersuisut sinniisussanik nalunaarsuiffik suliarissavaat, tassani allattorneqassapput qinigassanngortissimasut qinigaanngitsulli taaguunneqarnertik malillugu tulleriinnilersorneqarlutik.  Qinigassanngortittut arlallit amerlaqatigiinnik taaguunneqarsimappata qinersinermik siulersuisut makitsinerisigut tulleriinnilersuineq aalajangerneqassaaq.
  Imm. 4.  Qinersinerup naatsorsorneqarneranut atatillugu §§ 39, 41 - 44 aamma §§ 47 – 52-imi maleruaqqusat aamma malinneqassapput.

 

  § 77.  Ilaasortatut qinigaasoq piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ilagiit sinniisaannit tunuarpat, pisinnaatitaaffimmini nammineersinnaajunnaarsitaappat imaluunniit toqukkut qimaguppat sinniisussamit ilaasortaaffia taarserneqassaaq.
  Imm. 2.  Ilaasortaq qaammat ataaseq sinnerlugu pisinnaanngippat sinniisussaq ilagiit sinniisaanni ilaasortanngorallassaaq.
  Imm. 3.  Pissutsini imm. 1-imi taaneqartuni ilaasortap taartissaanik sinniisussaqanngippat ilaasortat qinigaasimasut sinneri piffissap qinigaaffiup sinneranut ilaasortaasussamik nutaamik qinersissapput.


Kapitali 5
 Ataatsimut aalajangersakkat

 

  § 78.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq inatsimmi matumani taaneqartoq tassaavoq Kalaallit Nunaata Inatsisartuinut qinersisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni ataatsimiititaliaq taaneqartoq.  Qinersinermut Ataatsimiititaliap suliassai suliarineqassapput inatsisartut inatsisaanni qulaani taaneqartumi § 54-imi maleruaqqusat malillugit.

 

  § 79.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliap § 59-imi taaneqartup sulineranut atatillugu aningaasartuutit landskarsimit akilerneqassapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut ataatsimiititaliaq allattoqarfeqartissavaa.
  Imm. 3.  Qinigaasinnaassuseq pillugu Ataatsimiititaliamut siulittaasoq akissarsiaqartinneqassaaq eqqartuussisut pillugit isumaqatigiissut sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu Naalakkersuisut aalajangersagaannik.
  Imm. 4.  Qinikkat ataatsimiititaliami ilaasortaasut akissarsiaqartinneqassapput Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat pillugit inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit.

 

  § 80.  Qinersinermut Ataatsimiititaliaq qinersinerup piareersarnerani ingerlanneqarneranilu piginnaatitaavoq pissutsit naapertorlugit pisariaqarsorinarneratut inatsisartut inatsisaanni matumani maleruaqqusanik saneqqutsinissaminut, patsisissaatillugu qinersinerup isertuussassaanerata qinersinerullu ingerlanneqarnerata nakkutigisaanerata tamatigut isumannaarneqarsimanissaa qulakkeerneqarsimaannarpat. Qinersinermut Ataatsimiititaliap qinersinermut allattaavimmini aalajangersagaq manna malillugu saneqqutsinerit pisimasut nassuiaateqarfigissavai.

 

  § 81.  Naqitertitanut, tamanut saqqummiussanut aamma pappiaqqanut taasivinnut il.il. aningaasartuutit kommunimit attuumassuteqartumit akilerneqassapput, taamattaarlu qinersinermik siulersuisunut allattoqarfeqartitsissalluni.
  Imm. 2.  Allakkatigut qinersinerni atortussat aamma qinersinermut allattaaviit Naalakkersuisunit akilerneqassapput.

 

  § 82.  Qinersisartoq taasisimasoq suliassami sumiluunniit pisussaanngilaq eqqartuussisunut oqaatigissallugu qinigassanngortitaq kina imaluunniit partii sorleq taasimanerlugu.

 

  § 83.  §§ 8, imm. 2, 10, imm. 1-3, 12, imm. 1-2, 13, imm. 1, 19, 20, 21, imm. 1-2, 22, imm. 1-5, 23, imm. 1, 24, imm. 3, 25, imm. 1, 26, imm. 2-4, 27, imm. 1, 29, imm. 2-5, 30, imm. 1-2 aamma 7, 35, 36, 37, 38, imm. 1 aamma 5, 39, 41, imm. 3, 42, 43, 44, 45, imm. 1, 46, imm. 1, 47, 48, 49, imm. 1, 4 aamma 7, 50, imm. 1, 52, imm. 2-3, 59, imm. 2-4 aamma 6, 60, imm. 2-3, 61, imm. 2-4 aamma 6, 64, imm. 1-3, 65, imm. 2, 66, imm. 3-5, 67, 68, imm. 3-4, 72, 73, imm. 1, 75, stk. 3-4, kiisalu § 76, imm. 3-4, naapertorlugit suliassamik sumiginnaasoq, pineqartoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu pineqaatissinneqarsinnaavoq. Taamaaqataanik atuuppoq, § 29, imm. 5-imi inerteqqummut unioqqutitsilluni inimi qinersiviusumi qineqqusaartitsisumut.
  Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaani aalajangersakkani atuutilersinneqartuni Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi aalajangersakkat naapertorlugit pineqaatissiinermik aalajangersaasoqarsinnaavoq.
  Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaat malittarisassalluunniit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugit atuutilersinneqartut tunngavigalugit akileeqqusissummik aalajangersarneqartukkut, inatsisitigut pisussaatitaasoq Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsimmi malittarisassat malillugit akiliisussanngortitaasinnaavoq.
   Imm. 4.  Akileeqqusissutit Nunap Karsianut tutsinneqassapput.

 

  § 84.  Qinersinermik siulersuisunut ilaasortat imaluunniit allat inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkat malillugit inini pappiaqqat taasiviit tigooqqarneqarfianniissinnaatitaasut
1)  taasisitsinerup nalaani qinersisartumik siunnersuissanngillat, ilitsersuissanatik kajumissaarissanatilluunniit
qinigassanngortitaq kina taassaneraat,
2)  allanik ilisimatitsissanngillat qinersisartoq una unalu najuussimanersoq, imaluunniit pappiaramik taasivimmik tuneqqusimanersoq
tunniussisimanersorluunniit, imaluunniit
3) taasivimmi qinersisartup qinigassanngortitamik imaluunniit partiimik sorlermik taasisimaneranik paasisimasaminnik allanut nalunaarutiginnissanngillat.
  Imm. 2.  Qinersisartut aggerlutik taasinerata inatsisartut inatsisaanni matumani peqqussutigineqartumiit allaanerusumik nakkutigineqarnissaa akuerisaanngilaq.
  Imm. 3.  Immikkoortumi 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkanik unioqqutitsisoqartillugu Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissiisoqarsinnaavoq.

 

  § 85.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. december 2016 atuutilissaaq. Peqatigitillugu kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilaagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 7,  3. december 2012-imeersoq  atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 28. november 2016 

 

 

Kim Kielsen