Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 15
6. juuni 2016
Atuuttut

Timersorneq timigissarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia nassuiaatillu

 

  § 1.  Inatsit timersornermut tunngasunut atorneqarpoq, ataasiakkaallu peqqissuunerat, atugarissaarnerat aamma timikkut, tarnikkut inuuniarnikkullu ineriartornerisa unammillersinnaanerisalu nukittorsarneqarnissaat siunertaralugu timersornermik siuarsaassaaq, tassunga ilanngullugu unammilluni timersornermik timigissarnermillu siuarsaassaaq.

 

  § 2.  Inatsimmi matumani timersorneq tassaavoq timigissarniarluni aamma peqqissarniarluni timi atorlugu sammisaqarneq.
  Imm. 2.  Inatsimmi matumani timigissarneq tassaavoq kaloriat timimi uunneqartillugit imaluunniit inuit ataasiakkaat timikkut atugarissaarnerat peqqinnerallu nukittorsarniarlugu timi atorlugu sammisaqarnerit.
  Imm. 3.  Inatsimmi matumani sunngiffimmi peqqissarneq tassaavoq tarnikkut, sianissutsikkut timikkullu sammisaqartarneq pilerseqqinniarlugu.
  Imm. 4.  Inatsimmi matumani unammilluni timersorneq tassaavoq timersornerup ilaa, aalajangersimasunik maleruagassaqarluni ingerlanneqartartoq, taakkunanilu unammineq.

 

Kapitali 2
Ernumanngitsumik, isumannaatsumik minguitsumillu timersorneq timigissarnerlu

 

   § 3.  Timersornermi kattuffiit, timersoqatigiiffiit aamma timersortartut klubbiisa kiisalu timigissartarfiit allallu ingerlataqarfiit timersornermik imaluunniit timigissarnermik sammisaqarnissamik neqerooruteqartartut imaluunniit taakkununnga eqqaanartunik sammisaqartitsisut timersornerup timigissarnerullu ernumanngitsumik isumannaatsumillu toqqammaveqarluni ingerlanneqarnera isumagissavaat.
  Imm. 2.  Ernumananngitsumik isumannaatsumillu toqqammaveqarluni timersornermi timigissarnermilu tunngavigineqarpoq ilaatigut imm. 1-imi taaneqartut kattuffiit suliffeqarfiillu:
1)  meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaammik pissarsinissamut pisussaaffik pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsatinik piumasaqaateqartussaatitaaneq pillugu maleruagassat malinneqarnissaat taakkulu pillugit ilisimatitsinissaat,
2)  eqaarsaarutit periutsillu isumannaatsut atorneqarnerisigut atortut naammaginartut atorlugit timersornerup timigissarnerullu ingerlanneqarnera qulakkiissavaat, aamma
3)  timersortoq timigissartorlu ajoqusersimasoq pisariaqartumik ikiorserneqarnissaa aamma katsorsartinnissaa sungiusarteqqinnissaalu siunertaralugu tapersersorneqarnissaa qulakkiissavaat.
  Imm. 3.  Timersorneq timigissarnerlu pillugit toqqammaviit ernumananngitsut isumannaatsullu pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. 

 

  § 4.  Timersornermi kattuffiit, timersoqatigiiffiit aamma timersortartut klubbiisa kiisalu timigissartarfiit allallu ingerlataqarfiit timersornermik imaluunniit timigissarnermik sammisaqarnissamik neqerooruteqartartut imaluunniit taakkununnga eqqaanartunik sammisaqartitsisut timersornerup timigissarnerullu atortussiat inerteqqutaasut atornagit aamma periutsit inerteqqutaasut atornagit ingerlannissaa aamma nakorsaatinik pissassaatitut atorneqartartunik atuinnginnissaq pillugu maleruagassat Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunit aalajangersarneqartut malinneqarnissaat atortinneqarnissaallu isumagissuaat.

 

  § 5.  Timersornermi kattuffiit, timersoqatigiiffiit aamma timersortartut klubbiisa timersortut imaluunniit timersortunik ikorfartuisut timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerni peqataannginnissaat isumagissuaat.
  Imm. 2.  Timersornermi unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit ataqatigiissaarinermut allattoqarfiup inissinneqarnera pillugu.

 

  § 6.  Qaffasissumik timersorluni unamminermut atatillugu akiliilluni peqquserlutsitsinissaq imaluunniit akilerneqarluni peqquserluuteqarnissaq inerteqqutaavoq. Qaffasissumik timersorneq tassaavoq nuna tamakkerlugu, Kalaallit Nunaanni pissartanngorniulluni, nunani tamalaani pissartanngorniulluni unamminerit aamma timersortartut immikut piginnaanillit nunani tamalaani unamminerat.
  Imm. 2.  Inatsimmi matumani akiliilluni peqquserlunneq tassaavoq pissuseq piaaraluni akuerisaanngitsumik
1)  imm. 1-mi taaneqartunut timersorluni unamminermut atatillugu peqataasumut imaluunniit suliaqarluni isumaginnittumut tunissuteqarneq, tunissuteqarnissamut neriorsuineq neqerooruteqarnerluunniit imaluunniit timersorluni unamminermut sunniuteqarsinnaasumik pineqartup iliuuseqarnissaanut imaluunniit pinngitsoortinnissaanut allamut iluaqusiiniarneq, imaluunniit
2)  imm. 1-mi taaneqartunut timersorluni unamminermut atatillugu peqataasumut imaluunniit suliaqarluni isumaginnittumut tunissummik tigusaqarneq, piumasaqarneq imaluunniit timersorluni unamminermut sunniuteqarsinnaasumik allamut iluaqutaasumik iliuuseqarneq imaluunniit pinngitsoortitsineq.

 

Kapitali 3
Pisortani oqartussat akisussaaffiinik suliassanillu agguaaneq

 

  § 7.  Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsi timersornermi kattuffiit suleqatigalugit inuiaqatigiinni immikkoortuni tamani timersornerup timigissarnerullu tapersersorneqarnera qulakkiissavaat, tassunga ilanngullugit suli atualinngitsuni aamma atuarfinni, ilinniarfeqarfinni, sunngiffimmi neqeroorutini, suliffeqarfimmi aamma peqqinnissaqarfimmi inunnillu isumaginnittoqarfinni.

 

  § 8.  Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsi timersornermi kattuffiit suleqatigalugit timersorneq timigissarnerlu nunami tamarmi kikkunnut tamanut ammanera qulakkiissaavaat, tassunga ilanngullugit immikkut pisariaqartitsisunut siunnerfeqartumik suliniutit tapersersornerisigut aamma peqataanissamut aningaasaqarnikkut aporfiusut annikillisinneqarnissaannut suliniuteqarnikkut.
  Imm. 2.
  Uku immikkut isiginiarneqarlutillu salliutinneqassapput:
1)  Meeqqat inuusuttullu.
2)  Utoqqaat.
3)  Inuit timimikkut susinnaanermikkut akornuteqartut.
4)  Inuit immikkut atugarliortut.
  Imm. 3.  Timersornerup timigissarnerullu tamanut ammasuunera pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugit immikkut pisariaaqartitsisunut siunnerfeqartunik immikkut suliniutit pillugit aamma aningaasaqarnikkut aporfiusut annikillisinneqarnissaannut suliniuteqarnerit pillugit.

 

  § 9.  Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsi timersornermi kattuffiit suleqatigalugit timersornermut timigissarnermullu tunngasuni kajumissuseqarluni suliaqarnermut kajumissaaralutillu toqqammavinnut pitsaasunik pilersitsillutillu tapersersuissapput.
  Imm. 2.  Kajumissuseqarluni suliaqarneq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput, tassunga ilanngullugu kajumissusillit pillugit nalunaarsuiffimmik pilersitsineq pillugu.

 

  § 10.  Timersornikkut timigissarnikkullu neqeroorutit assigiinngisitaartut innuttaasunit tamanit atorneqarsinnaanerinut, neqeroorutigineqarsinnaanerinut ingerlanneqarsinnaanerinullu Naalakkersuisut pingaarnertigut akisussaapput.
  Imm. 2.  Timersornerup timigissarnerullu ernumananngitsuunera isumannaatsuuneralu pillugit maleruagassat, tak. § 3, aamma timersornerup timigissarnerullu minguitsuuneri pillugit maleruagassat, tak. §§ 4-5, eqqortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut aamma akisussaapput.

 

  § 11.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata suliaqarneranut aningaasanut inatsimmi ukiumoortumik tapiissuteqarnikkut Naalakkersuisut aningaasaliissuteqarput.
  Imm. 2.  Tapiissutit allaffissornermi aningaasartuutinut, sulisut, aqutsisut sungiusaasullu ilinniartitaanerannut, immikkut kattuffinnut peqatigiiffinnullu ilaasortaasunut ingerlatitseqqinnermut nunani tamalaani unammiuaarnerni aamma nunani tamalaani timersornikkut suleqatigiinnermi peqataanermut tunngaviusumik tapiissutaapput.
  Imm. 3.  Tapiissutit ilai siunertanut aalajangersimasunut atorneqartussatut aalajangerneqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Tapiissutit piumasaqaatinik erseqqinnerusumik aalajangersarneqartunik atugassaqartitsiinnaapput.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannik angusaqarnissamut ukiunut sisamanut isumaqatigiissuteqassapput, tassani peqataasut sammisassanut, tassunga ilanngullugu angusassatut piumasaqaatinut, nalunaarusiornissamut naatsorsuusiornissamullu piumasaqaatinut naatsorsuutigisaat aalajangersarneqassapput. Isumaqatigiissut tunngaviusumik pissutsinut atuuttunut tunngatillugu ukiukkaartumik aaqqinneqartassaaq, tassunga ilanngullugit aningaasaliissutit, aamma pisariaqartitsinerit nutaat.

 

  § 12.  Naalakkersuisut Elite Sport Greenlandip ingerlataqarnerannut aningaasanut inatsimmi ukiumoortumik tapiissutinik aningaasaliisarput.
  Imm. 2.  Tapiissutit allaffissornikkut aningaasartuutit akilerneqarnerinut aamma Elite Sport Greenlandip suliaqarnerani aningaasartuutit akilerneqarnerinut tunngaviusumik tapiissutitut tunniunneqartarput, tak. § 20.
  Imm. 3.  Tapiissutit ilai siunertanut aalajangersimasunut atorneqartussatut aalajangerneqarsinnaapput.
  Imm. 4.  Piumasaqaatit erseqqinnerusumik aalajangersarneqartut naammassineqarpata tapiissutit tunniunneqassapput.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut Elite Sport Greenlandimik angusaqarnissamut ukiunut sisamanut isumaqatigiissuteqassapput, tassani peqataasut sammisassanut, tassunga ilanngullugu angusassatut piumasaqaatinut, nalunaarusiornissamut naatsorsuusiornissamullu piumasaqaatinut naatsorsuutigisaat aalajangersarneqassapput. Isumaqatigiissut tunngaviusumik pissutsinut atuuttunut tunngatillugu ukiukkaartumik aaqqinneqartassaaq, tassunga ilanngullugit aningaasaliissutit, aamma pisariaqartitsinerit nutaat.

 

  § 13.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut aamma Elite Sport Greenlandimut Naalakkersuisut tapiissuteqarneranni piumasarineqarpoq nakorsaatit pissassaatitut atorneqartartut pitsaaliornissaat akiuinerlu pillugu Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut maleruagassaannik aalajangersagaanik taakku malinnissasut eqqortitsissasullu, tak. § 21, imm. 2, nr. 5. Maleruagassanik taakkuninnga peqqarniitsumik utikattumillu unioqqutitsisarneq tapiissutinik pissarsisinnaanerup atorunnaarsinneranik aamma tapiissutit tunniunneqareersimasut utertillugit akilerneqarnissaannik piumasaqarnermik kinguneqassaaq.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut aamma Elite Sport Greenlandimut Naalakkersuisut tapiissuteqarneranni piumasarineqarpoq timersorluni unamminernik allanngortiteriniarnerup pitsaaliornissaa akiuiniarnerlu pillugit Naalakkersuisut maleruagassiaannik malinnissasut, tak. § 5, imm. 2. Maleruagassanik taakkuninnga peqqarniitsumik utikattumillu unioqqutitsisarneq tapiissutinik pissarsisinnaanerup atorunnaarsinneranik aamma tapiissutit tunniunneqareersimasut utertillugit akilerneqarnissaannik piumasaqarnermik kinguneqassaaq.

 

  § 14.  Timersortarfinnik sanaartornermut, iluarsaassinermut aaqqissuussinermullu Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu timersortarfinnut aaqqissuussinernullu tapiissutit annerusumik nuna tamakkerlugu nunallu immikkoortuini timersortarfinnut tutsinneqassapput.

 

  § 15.  Kommunimi timersornermut timigissarnermullu assigiinngitsunik neqerooruteqarnermut kommunalbestyrelsi pingaarnertigut akisussaavoq tamatumunngalu anguniakkanik tunngavinnillu aalajangersaassalluni.
  Imm. 2.  Kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu timersornikkut timigissarnikkullu neqerooruteqarnissamut kommunalbestyrelsi ukiut tamaasa pilersaarusiussaaq. Pilersaarut kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiunneqassaaq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut tamanna pillugu kommunalbestyrelsimik isumasioqateqareerlutik pilersaarutip imm. 2-mi taaneqartup ilusaa imarisaalu pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput. 

 

  § 16.  Kommunalbestyrelsi timersortarfiit sanaartornerinut, iluarsartuunnerinut aaqqissuunnerinullu tapiissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu sanaartornernut, iluarsartuussinernut aaqqissuussinernullu tapiissutit sumiiffinni timersortarfinnut tapiissutaanerussapput.
  Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi sumiiffimmi ininut silamilu timersorfinnut, timersornermi klubbinit pigineqartunut attartorneqartunulluunniit ingerlatsinermi aningaasartuutinut tapiissuteqarsinnaavoq.
  Imm. 4.  Kommunalbestyrelsi sumiiffimmi timersornikkut timigissarnikkullu sammisanut tapiissuteqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugit sumiiffimmi timersoqatigiiffinnut aamma timersornermi klubbinut tapiissutit.
  Imm. 5.  Naalakkersuisut tamanna pillugu kommunalbestyrelsimik isumasioqateqareerlutik tapiissutit imm. 1-4-mi taaneqartut pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

 

  § 17.  Timersortarfiit sanaartornerinut, iluarsaannerinut aaqqissuunnerinullu imaluunniit ininik silamilu timersortarfinnik, timersoqatigiiffinnit pigineqartunik attartorneqartunilluunniit ingerlatsinermi aningaasartuutinut kommunalbestyrelsi allalluunniit tapiissuteqarpata tapiissutigineqartut ilaannik Naalakkersuisut utertitsisinnaapput.

 

  § 18.  Kommunit agguarnerisa avataanni inatsit una malillugu suliassanik kommunalbestyrelsimut isumagisassanngortinneqarsimasunik Naalakkersuisut isumaginnittuupput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut kommunimi ataatsimi arlalinniluunniit kommunalbestyrelsimik isumaqatigiissuteqarnermikkut, imm. 1 malillugu suliassat Naalakkersuisunit pisussaaffigineqartut isumagineqarnissaat tunniussinnaavaat.

 

Kapitali 4
Timersornermi kattuffiit

 

  § 19.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat tassaavoq Kalaallit Nunaanni timersornikkut timigissarnikkullu aaqqissugaasumik ingerlataqarnermut nuna tamakkerlugu pisortatigoortumik sinniisoq. Kattuffik pisortatigoortumik Kalaallit Nunaannut, tassunga ilanngullugu nunanut tamalaanut atatillugu sinniisuuvoq.

 

  § 20.  Suliffeqarfik imminut pigisoq Elite Sport Greenland tassaavoq timersortartunik pikkorivissunik siuarsaanermi inerisaanermilu Kalaallit Nunaanni nuna tamakkerlugu sulisoq. Kattuffik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat peqatigalugu pisortatigoortumik Kalaallit Nunaannut, tassunga ilanngullugu nunanut tamalaanut atatillugu sinniisuuvoq.
  Imm. 2.  Elite Sport Greenland Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat tassanilu immikkut kattuffiit, timersoqatigiiffiit aamma timigissartarfiit suleqatigalugit siunertaminik tapersersuissaaq, ilaatigut ukununga tapersersuinermigut:
1)  timersornermik piginnaasallit timersortartullu pikkorivissut sungiusarnerinut aamma unamminerni peqataanerinut, nunani tamalaani pikkorivissut timersornerini peqataanissamut periarfissamik siuarsaasoq,
2)  nunani tamalaani timersornermi kingusinnerusukkut peqataanissaq siunertaralugu piginnaasalinnik inerisaaneq,
3)  pikkorivisut pillugit sungiusaasut ilinniartitsinerillu,
4)  Kalaallit Nunaanni timersornermi nakorsaanikkut immikkut ilisimasalinnik ineriartortitsineq, aamma
5)  pikkorivissut soqutigisaannik isumaginninneq nunanilu tamalaani peqataanissaq siunertaralugu kalaallit nunaanni immikkut kattuffinnik aaqqissugaasumik ineriartortitsineq.
  Imm. 3.  Elite Sport Greenlandi Naalakkersuisut suleqatigalugit timersornikkut piginnaasaqartunik pikkorivissunillu tapersersuissaaq timersornikkut piginnaasaqartoq pikkorivissorlu timersornermik ingerlataqarnermi saniatigut ilinniarnissamut periarfissaqartillugu.

 

  § 21.  Timersornermi timigissarnermilu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinut suliniutit siunnerfeqarnerannik, pitsaaninngortinnissaannik ataqatigiissarneqarnissaanillu siunertaqartumik ataatsimiititaliamik attaviitsumik, Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunik, Naalakkersuisut pilersitsissapput, tassunga ilanngullugit pitsaaliuineq akiuinerlu.
  Imm. 2.  Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut siunertaminnik malinninnerminni:
1)  timersornermi timigissarnermilu nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik pitsaaliuinermut akiuinermullu tunngasunik qaammarsaanermik ineriartortitsinermillu suliaqassapput,
2)  Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut suliaqarfiisa iluanni suliat pillugit pisortani oqartussanut siunnersuineq ikiuinerlu,
3)  nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuineq pillugu nunani tamalaani suleqatigiinnermut peqataassapput,
4)  atortussiat timersornermi inerteqqutaasut aamma periutsit inerteqqutaasut atorneqarneri pissarsiarineqarsinnaanerisalu killeqartinnissai siunertaralugu aaqqiissapput,
5)  nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarneq pitsaaliornerlu pillugit nunani tamalaani maleruagassanik aalajangersaassapput (nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermut maleruagassat),
6)  nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik nakkutilliissapput, tak. imm. 3, aamma
7)  timersortartut aamma timigissartartut nakorsaatinik pissassaatinik atuisarnerannik akiuiniarnermi maleruagassanik unioqqutitsisunik ikorfartuisunut imaluunniit timersornermi timigissarnermilu nakorsaatit pissassaatitut atorneqarnerinut atatillugu allatigut unioqqutitsisunut aaqqiissapput, tassunga ilanngullugit pineqaatissiissutissat pillugit aalajangiissapput.
  Imm. 3.  Nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermik nakkutilliinermik, tassunga ilanngullugu misiliinissamut pilersaarusiorneq, misiligutissanik, laboriatoriami misissuinernik katersineq passussinerlu, inernernik passussineq, tusarniaanernik aamma eqqartuussisunut annerusunut suliassanngortitsinermik isumaginnittunik nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermik nakkutilliisunik iluameersumik piginnaatitaasunik piukkunnaateqartunillu suleqatigiinneq Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut pilersitsissapput, taamaattorli tak. imm. 4.
  Imm. 4.  Imm. 3-mi taaneqartunut nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermik nakkutilliisunut periarfissatut allatut imaluunniit tapertaasussatut nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermik nakkutilliinerup tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit isumaginissaa pillugu nunanit allaneersunik nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniartunik suleqateqarnissamik Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut isumaqatigiissuteqarsinnaapput.

 

  § 22.  Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut tallimanik ilaasortaatitaqarput. Ilaasortat imatut agguarneqarnissaannik inassuteqaat malillugu Naalakkersuisunit toqqagaapput:
1)  ilaasortat marluk nalinginnaasumik timigissarneq pillugu ilisimasaqartut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit inassutigineqartut.
2)  ilaasortat marluk timersortut pikkorivissut pillugit ilisimasaqartut Elite Sport Greenlandimit inassutigineqartut.
3)  ilaasortaq ataaseq timersornermi nakorsaasersornermik pissutsinik ilisimasaqartoq Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit inassutigineqartoq.
  Imm. 2.  Ataatsimiititaliami ilaasortat, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit aamma Elite Sport Greenlandimit inassutigineqartut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni aamma Elite Sport Greenlandimi siulersuisunut ilaasortaassanngillat. Ilaasortat aamma kattuffiit taakku arlaanni atorfeqartuussanngillat.
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliami ilaasortat piffissamut ukiunut sisamanut toqqarneqassapput.  Ataasiaannarluni toqqaaqqittoqarsinnaavoq.  Ataatsimiititaliami piffissap suliffiusut naanissaa sioqqullugu ilaasortaq ataaseq tunuarpat piffissamut sinneruttumut toqqaasoqassaaq.
  Imm. 4.  Ataatsimiititaliaq nammineq siulittaasussamik aamma siulittaasup tullissaanik inissititissaaq aamma suleriaasissani nammineq aalajangersassallugu. Suleriaatsimi takuneqarsinnaassaaq taasinerit naligiinnerini siulittaasup taasinera aalajangiisuussasoq.
  Imm. 5.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat ataatsimiititaliamit atorneqarsinnaasumik allattoqarnikkut ikiuissaaq.

 

  § 23.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut ilaasut immikkut kattuffiit, timersoqatigiiffiit, timersornermi klubbit aamma timigissartarfiit avatanni timersornermi timigissarnermilu nakorsaatinik pissassaatitut atuinerup pinngitsoortinnissaanik siunertaqarluni Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut nakorsaatit pissassaatitut atorneqarnerinik pitsaaliornissaq akiuinissarlu pillugit ukuninnga suleqateqarnissamik isumaqatigiissuteqassaaq:
1)  timigissartarfinnik ingerlataqarfinnillu allanik timersornikkut imaluunniit timigissarnikkut sammisaqartitsinermik neqerooruteqartut imaluunniit taakkununnga eqqaanartunik sammisaqartitsisut aamma Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut ilaanngitsut, aamma
2)  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut ilaasut immikkut kattuffiit, timersoqatigiiffiit, timersornermi klubbit aamma timigissartarfiit avataanni timersornermi timigissarnermilu ingerlataqartut kattuffii.
  Imm. 2.  Timigissartarfiit il.il. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut ilaasut immikkut kattuffinnut, timersoqatigiiffinnut, timersornermi klubbinut aamma timigissartarfinnut atuuttut maleruagassat naapertorlugit nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarluni nakkutilliinissaat imm. 1-mi taaneqartut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutit qulakkiissavaat.
  Imm. 3.  Suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutit matumani pineqartut naapertorlugit suliaqarnermut Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut suleqateqarnissamik isumaqatigiissutit imm. 1-imi pineqartut akileeqqusinnaavaat.
  Imm. 4.  Imm. 1-mi taaneqartut suleqatigiinnissamut isumaqatigiissutit ilusilersornissaannut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 24.  Timigissartarfiit allallu ingerlataqarfiit timersornermik imaluunniit timigissarluni sammisaqartitsinermik taakkununngaluunniit eqqaanartunik sammisaqartitsisut aamma Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut ilaanngitsut Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqarsimanerlutik atuisunut paasissutissiissutigissavaat, tak. § 23. Taamaaqataanik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianut ilaasut immikkut kattuffiit, timersoqatigiiffiit, timersornermi klubbit aamma timigissartarfiit avataanni timersornermi timigissarnermilu ingerlataqartut kattuffiinut atuuppoq.
  Imm. 2.  Paasissutissiineq allagarsiinikkut pissaaq, timigissartarfiup imaluunniit suliffeqarfiup isaariaani imatut ikkunneqartussaq, sullitanit takuneqarsinnaalluni.  Timigissartarfik imaluunnit suliffeqarfik nittartagaqarpat Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissut aamma tassani allanneqarsimassaaq.
  Imm. 3.  Paasissutissiinerup ilusilersorneqarnissaanut piumasaqaatinik erseqqinnerusunik Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut aalajangersaasinnaapput.

 

  § 25.  Inuit nakorsaatinik pissassaatitut atuisimasut pineqaatissinneqarsimasut pillugit paasissutissanik imaqartumik elektronikkikkut nalunaarsuiffimmik Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut ingerlataqassapput.
  Imm. 2.  Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut nalunaarsuiffik aqqutigalugu inuit kikkut nakorsaatinik pissassaatitut atorneqartartunik atuisuusimasut pineqaatissinneqarsimasut pillugit paasissutissanik Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut aamma kattuffimmut atasunut immikkut kattuffinnut timersoqatigiiffinnullu, Elite Sport Greenlandimut aamma peqataasunut nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik pitsaaliuinissaq akiornissarlu pillugu Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisunik suleqatigiinnissamut § 23 naapertorlugu isumaqatigiissuteqartunut paasissutissanik pisariaqartinneqartunik ingerlatitseqqissinnaavoq.  Paasissutissat taamaallaat nakorsaatinik pissassaatitut atorneqartartunik atuisimasutut pineqaatissinneqarnerup atorunnaarnissaa pillugu ulloq pillugu paasissutissaapput ingerlateqqinneqarsinnaasut. Paasissutissat nakorsaatinik pissassaatitut atorneqartartunik atuisimasutut pineqaatissinneqartup atortinneqarneranut taamaallaat atorneqassapput.
  Imm. 3.  Peqataasut, nalunaarsukkat aqqutigalugit imm. 2-mi taaneqartunut paasissutissanut isersinnaasut paasissutissat pineqartut eqqarsaatigalugit nipangiussisussaatitaapput.
  Imm. 4.  Nalunaarsuiffimmik ingerlatsineq, tassungalu nalunaaruteqartarneq pillugu aamma taassuma aserfallatsaaliorneqarnissaa pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

 

  § 26.  Nakorsaatit pissassaatitut atorneqartarnerinik akiuiniarnermi maleruagassanik unioqqutitsinermut tunngasunik Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut aalajangiinerinut naammagittaalliuutinik suliarinnittussamik naammagittaalliorfimmik, ”Kalaallit Nunaanni Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Akiuiniarnermut Ataatsimiititaliamik” Naalakkersuisut pilersitsissapput.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Akiuiniarnermut Ataatsimiititaliaq pingasunik ilaasortaatitaqarpoq. Ilaasortat imatut agguarneqarnissaannik inassuteqaat malillugu Naalakkersuisunit toqqagaapput:
1)  ilaasortaq ataaseq inatsisilerinermik ilinniagalittut soraarummeersimasoq, Nunatta Eqqartuussisuanit inassutigineqartoq.
2)  ilaasortaq ataaseq timersornermi nakorsaatinut tunngasunik ilisimasaqartoq, Nunatsinni Nakorsaaneqarfimmit inassutigineqartoq.
3)  ilaasortaq ataaseq timersorneq pillugu ilisimasaqartoq, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit aamma Elite Sport Greenlandimit peqatigiillutik inassutigineqartoq.
  Imm. 3.  Ataatsimiititaliami ilaasortat, Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannit aamma Elite Sport Greenlandimit inassutigineqartut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni aamma Elite Sport Greenlandimi siulersuisunut ilaasortaassanngillat. Ilaasortat aamma kattuffiit taakku arlaanni atorfeqartuussanngillat.
  Imm. 4.  Ataatsimiititaliami ilaasortat piffissamut ukiunut sisamanut toqqarneqassapput.  Ataasiaannarluni toqqaaqqittoqarsinnaavoq.  Ataatsimiititaliami piffissap suliffiusut naanissaa sioqqullugu ilaasortaq ataaseq tunuarpat piffissamut sinneruttumut toqqaasoqassaaq.
  Imm. 5.  Ilaasortaq Nunatta Eqqartuussisuanit inassuteqartoqarneranit toqqarneqartoq ataatsimiititaliami siulittaasuussaaq.
  Imm. 6.  Ataatsimiititaliaq nammineq suleriaasissamik aalajangersaassaaq.  Suleriaasissamili takuneqarsinnaassaaq taasinerit naligiinnerini siulittaasup taasinera aalajangiisuussasoq.
  Imm. 7.  Naalakkersuisut ataatsimiititaliamit atorneqarsinnaasumik allattoqarnikkut ikiuissapput.

 

Kapitali 5
Aningaasalersuineq allaffissornerlu

 

  § 27.  Timersornermut timigissarnermullu aningaasartuutit tamarmik kommunimit akilerneqassapput, aningaasartuutit tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit Namminersorlutik Oqartussanit allaniilluunniit akilerneqartussaasut pillugit erseqqissumik inatsisitigut tunngavissaqanngippat.  Namminersorlutik Oqartussat aamma kommunit inatsisitigut pisussaaffiusup suliassat akilerneqarlutik isumagineqarnissaat pillugu isumaqatigiissuteqassapput.
  Imm. 2.  Kommunit agguarnerisa avataanni immikkoortuni aningaasartuutit, tak. imm. 1, Naalakkersuisunit akilerneqassapput.

 

Kapitali 6
Naatsorsuutit kukkunersiuinerlu

 

  § 28.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat, Elite Sport Greenland aamma Nakorsaatit Pissassaatitut Atorneqartarnerinut Kalaallit Nunaanni Akiuisut tamatumunnga piffissaliussatut Naalakkersuisut aalajangersagaat nallertinnagu ukiumut qaangiuttumut naatsorsuusiorfiusumut naatsorsuutiminnik kukkunersiorneqarsimasunik allatigullu naatsorsuutinut atortunik Naalakkersuisunut nassiussissapput.
  Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata nammineq naatsorsuutaanut ilanngullugit immikkut kattuffiit, timersoqatigiiffiit, timigissartarfiit il.il. kattuffimmut ilaasunut naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut nassiutissavai.
  Imm. 3. Naatsorsuusianik saqqummiussineq Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuuserivia pillugu maleruagassani tamanna pillugu maleruagassat naapertorlugit pissaaq.  Naatsorsuutit avataanit kukkunersiuisumit naalagaaffimmit akuerisaasumit imaluunniit nalunaarsugaasumit kukkunersiorneqassapput.

 

  § 29.  § 28, imm. 1-imi taaneqartunmit allaanerusunit Naalakkersuisunit tapiissutinik pissarsisartut allat tamatumunnga noqqaasoqarneratigut tapiissutit siunertamut aningaasaliiffigineqartumut atorneqarsimaneri pillugit uppernarsaassapput.

 

  § 30.  Tapiissutisisimasoq eqqunngitsunik paasissutissiisimappat, tapiissutisinissamut piumasaqaatit naammassineqanngippata imaluunniit tapiissutit aningaasaliissutigineqartussanut siunertanut allanut atorneqarsimappata tapiissutit aningaasaliissutigineqarsimasut tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit utertillugit akilerneqarnissaat piumasarineqarsinnaavoq.

 

  § 31.  Tapiissutit atorneqarsimanerinut akuersineq aamma uppernarsaatit pillugit, naatsorsuutit kukkunersiuinerlu pillugit aamma tapiissutit utertillugit akilerneqarnissaat pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 7
Naammagittaalliuuteqarneq

 

  § 32.  Inatsisit una naapertorlugu Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsip aalajangiineri allaffissornikkut oqartussanut allanut suliassanngortinneqarsinnaanngillat.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut isumaqatigiissuteqarfigalugit kommunalbestyrelsinut tunniunneqarsimasunut  suliassanut tunngasuni kommunalbestyrelsimit aalajangiinerit aalajangiinerup nalunaarutigineqarneraniit sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaapput.

 

Kapitali 8
Misileraalluni aaqqissuussinerit

 

  § 33.  Inatsisip iluani misileraalluni ingerlataqarnermik siuarsaanissamut tamanna pisariaqartutut isigineqarsinnaappat utaqqiisaasumik aaqqissuussinertut immikkut pisoqartillugu Naalakkersuisut inatsimmi aalajangersakkanik saneqqussisinnaapput.
  Imm. 2.  Misileraalluni ingerlataqarnermut Naalakkersuisut tapiissuteqarsinnaapput, tak. imm. 1.

 

Kapitali 9
Nakkutilliineq pineqaatissiinerlu

 

  § 34.  Inatsisip eqqortinneqarneranik pingaarnertigut Naalakkersuisut nakkutilliisuupput.
  Imm. 2.  Inatsit malillugu suliassamisut isigineqarsinnaasutut pisariaqartunik paasissutissanik Naalakkersuisut piumasaqarsinnaapput.

 

  § 35.  § 6, imm. 1, § 24, imm. 1-imik aamma 2-mik aamma § 25, imm. 3-mik unioqqutitsinernut akiliisitsisoqarsinnaavoq.
  Imm. 2.  § 6, imm. 1-imik unioqqutitsinermut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit allanik pineqaatissiilluni pillaasoqarsinnaavoq, pisoq immikkut ingassattumik pissuseqarpat, pingaartumik ingerlanneqarsimanera pissutigalugu, imaluunniit suliaq arlallit peqatigiinnerisigut ingerlanneqarsimappat, imaluunniit pineqartup tunissutip imaluunniit iluaqusiinerup annertussusiata malitsigisaanik.
  Imm. 3.  Inatsit imaluunniit inatsit naapertorlugu najoqqutassaliat akiliisitsinissamut tunngavissaqartitsippata Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi maleruagassat malillugit inatsisitigut pisinnaatitaasoq pisussaatitaasorlu akiliisinneqarsinnaavoq.
  Imm. 4.  Inatsit manna naapertorlugu najoqqutassaliani najoqqutassanik unioqqutitsinerit pillugit akiliisitsisoqarluni pineqaatissiinernik aalajangersaasoqarsinnaavoq.
  Imm. 5.  Pillaammik akiliutit, inatsit manna imaluunniit peqqussutit inatsit naapertorlugu aalajangersarneqartut malillugit pineqaatissiissutigineqartut, Nunap Karsianut tutsinneqartassapput.

 

Kapitali 10
Atuutilersitsineq

 

  § 36.  Inatsit ulloq 1. januar 2017 atuutsilissaaq.
  Imm. 2.  Inatsisip atulersinneqarnerata peqatigisaanik timersorneq timigissarnerlu eqqarsaatigalugu kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 10-p, 21. maj 2002-meersumi maleruagassat atorunnaarput.
  Imm. 3.  Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 10-p, 21. maj 2002-meersumi naapertorlugu maleruagassat aalajangersarneqarsimasut imaluunniit ingerlatiinnarneqartut atuutiinnassapput, taakku atorunnaarsinneqarnissaasa imaluunniit inatsit manna imaluunniit inatsisit allat naapertorlugit maleruagassanik aalajangersarneqartunik taarserneqarnissaasa tungaannut. 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, den 6. juni 2016

 

 

Kim Kielsen