Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 29
13. decembari 2016
Atuuttut

Najukkami radioqarfinnut aamma tv-qarfinnut tapiissutit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Radiukkut tv-kkullu aallakkaatitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 8. juni 2014-imeersumi § 39, imm. 2, aamma § 40, imm. 2, aamma § 43, imm. 1 aamma 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Tapiissutinik agguaassisarneq

 

  § 1.  Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit najukkami radioqarfinnut aamma tv-qarfinnut tapiissutigineqartussat aqunneqarput Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit, taamaattoq takuuk imm. 2 aamma 3.
  Imm. 2.  Naalakkersuisoqarfiup aningaasaliissutit imm. 1-imi pineqartut iluanni siumoortumik immikkoortereersinnaavai 200.000 kr.-it, najukkani radioqarfinnut aamma tv-qarfinnut tapiissutinik aqutsinermut akiliutissatut Naalakkersuisoqarfiup aamma kattuffiup, peqatigiiffiup imaluunniit namminersortumik ingerlatsiviup Naalakkersuisoqarfiullu akornanni tamatumunnga tunngatillugu isumaqatigiissuteqartoqarnera naapertorlugu.
  Imm. 3.  Isumaqatigiissummi imm. 2 naapertorlugu aalajangerneqarsinnaavoq allaffissorneq, tamatumanilu aamma qinnuteqaatinik suliaqartarneq aamma tapiissutinik akiliisarneq tunngaviusumik tapiissutinik aamma nioqqutissiornernut tapiissutinik, aamma ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusumillu ilinniagaqarnernut tapiissutit kattuffimmut, peqatigtiiffimmit imaluunniit suliffeqarfimmit namminersortumit isumaqatigiissuteqarfigineqartumit isumagineqassasut.

 

  § 2.  Aningaasaliissutinit § 1-imi pineqartunit siumoortumik 200.000 kr.-it immikkoortinneqartassapput ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusunillu ilinniagaqarnernut, najukkani radioqarfinni tv-qarfinnilu sulisuusunut atorneqartussatut.
  Stk. 2.  Aningaasaliissutit sinnerinit 2/3-ia tunngaviusumik tapiissutinut atorneqartassaaq, takukkit §§-it 3-miit 8-mut, aammalu 1/3-ia nioqqutissiornernut tapiissutinut, takukkit §§-it 9-miit 13-imut.

 

Tunngaviusumik tapiissutit

 

  § 3.  Tunngaviusumik tapiissutit akuersissutigineqartassapput siumoortumik aningaasaliissutissanik immikkoortitsereernikkut najukkani radioqarfinnut imaluunniit tv-qarfinnut nutaanut marlunnut aningaasaliissutissanik immikkoortitsereernikkut, taakkua kvartal-imi tapiissuteqartarnermut piumasaqaatinik naammassinnittunngorneriniit tapiissutisiassanik akiliinermi pissarsisinnaanngorlugit.
  Imm. 2.  Najukkami aallakaatitsiviit marlunnit amerlanerusut qinnuteqareernermikkut aningaasanik immikkoortinneqareersunik pisinnaappata, takuuk imm. 1, aallakaatitsiviit marluk tunngaviusumik tapiissutinik tunineqarnissamut piumasaqaatinik naammassinneqqaartut kisimik tapiiffigineqassapput, takuuk § 5, imm. 1¬≠imiit 3¬≠mut.
  Imm. 3.  Tunngaviusumik tapiissutit sinneri agguaanneqassapput, takuuk imm. 1, radioqarfiit aamma tv-qarfiit sinneruttut tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatinik naammassinnittut akornanni naligiimmik.

 

  § 4.  Radiukkut aamma tv-kkut aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni piumasaqaatit nalunaarsorneqartut saniatigut tunngaviusumik tapiissutinik pisinnaanermut piumasaqaataavoq qinnuteqaatip Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmi tiguneqareersimanissaa, taamaattoq takuuk § 1, imm. 2 aamma 3, kingusinnerpaamik ulloq 5. januar ukiumi qinnuteqarfiusumi, taamaattoq takuuk § 5, imm. 2.

 

  § 5.  Tunngaviusumik tapiissutinik tunineqarnissami piumasaqaatit makku atuupput:
1) Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aallakaatitsiviup ukiumoortumik naatsorsuutai ullorsiutit ukiuat naapertorlugu ukiup siulianeersut kingusinnerpaamik ulloq 1. juni tigusimassavai, taamaattoq takuuk imm. 4.
2)  Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup qaammatit tamaasa kingusinnerpaamik qaammatip 5-iani tigoreersimassavaa aallakaatitsiviup tapiissutinik pissarsisartup qaammammi qaangiuttumi aallakaatissimasaminut nalunaarsuiffia. Aallakaatitassiakkaartumik nalunaarsorneqassapput aallakaatitap taaguutaa, minutsinik qassinik sivisussuseqarsimanera, oqaatsit aamma imarisai, najukkami nutaarsiassanut aamma aallakaatitassianut najukkami innuttaasut oqallinnissaminnut periarfissaqarfigisimasaannut agguagaasunik. Kiisalu aamma nalunaarsorneqassapput minutsinut qaammammi pineqartumi nammineerluni aallakaatitassiat, kiisalu nipilersuutit atorneqartut, pilerisaarutit aamma taamaattoqarsimappat satellit-ikkoortumik tv-mi radiumiluunniit aallakaatinneqarsimasut.
  Imm. 2.  Namminersorlutik Oqartussaniit tapiissutit ataatsimoortut ullorsiutit ukiuanni qaangiuttumi minnerpaamik 150.000 kr.-iusimappata, naatsorsuutit kukkunersiuisumit nalunaarsugaasumit imaluunniit naalagaaffimmit akuerineqartumit kukkunersiorneqarsimassapput. Naatsorsuutillu ilanngullugu aamma akuerineqarsimassapput atsiorneqarsimallutillu siulersuisunit tamarmiusunit, aammalu kukkunersiuisut nalunaarutaat ilanngunneqarsimassalluni. Ukiup siuliani Namminersorlutik Oqartussat tapiissutaat naatsorsuutini ersarissumik nalunaarneqarsimassapput.
  Imm. 3.  Tapiissutit ataatsimoortut Namminersorlutik Oqartussaneersut ullorsiutit ukiuanni qaangiuttumi 150.000 kr.-init annikinnerusimappata, naatsorsuutit nammineq kukkunersiuisumit imaluunniit kukkunersiuisumit nalunaarsukkamit kukkunersiorneqarsimassapput. Naatsorsuutillu aamma akuerineqarsimallutillu atsiorneqarsimassapput siulersuisunit tamarmiusunit aammalu kukkunersiuisut nalunaarutaat ilanngunneqarsimassalluni. Ukiup siuliani Namminersorlutik Oqartussat tapiissutaat naatsorsuutini ersarissumik nalunaarneqarsimassapput.  
  Imm. 4.  Aallakaatitsisinnaanermut akuersissut inummut ataatsimut imaluunniit arlalinnut ataatsimoortunut nalunaarutigineqarsimappat, ukiumoortumik nalunaarusiaq aamma ukiumoortumik naatsorsuutit atsiorneqarsimassapput aallakaatitsisinnaanermut akuersissummik piginnittumit imaluunniit piginnittunit.

 

  § 6.  Tunngaviusunik tapiissutinik tunineqarnissami piumasaqaataavoq qinnuteqartup inuit tamat radiukkut imaluunniit tv-kkut malinnaavigisinnaasaannik aallakaatitsisarnera.

 

  § 7.  Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup tunngaviusumik tapiissutissat pillugit qinnuteqaat imaluunniit aningaasartuutissanut missingersuutit kvartalip iluanni aatsaat 5-iata kingorna qaammatip aallartinnerani tigusimappagu tunngaviusunik tapiissutinik aatsaat akiliisoqarsinnaavoq kvartalimut tulliuttumut atatillugu.
  Imm. 2.  Naalakkersuisoqarfik aallakaatissimasanut nalunaarsuutinik aallakaatitsivimmiit tigusaqarsimanngippat, imaluunniit ersippat aallakaatitsivik aallakaatitsisarsimanngitsoq, allatulluunniit tapiiffigineq arnissamut malittarisassanik unioqqutitsisimappat, imaluunniit Naalakkersuisoqarfik aallakaatitsivimmiit tigusaqarsimanngippat, takuuk §§ 4-6 kvartalimi tullermi tapiissutinik akiliuteqartoqassanngilaq.
  Imm. 3.  Tapiiffigineqartarnermut malittarisassanik unioqqutitsisoqartillugu, takuuk § 4-6 imaluunniit tapiiffigineqartup tapiissutit aningaasaliiffiusunut pinnagit allanut atorsimappagit, Naalakkersuisoqarfiup sukkulluunniit tapiissutisisartumit akiliuteqartarneq unitsissinnaavaa, piumasaralugulu tamakkiisumik imaluunniit ilaannakuusumik tapiissutit akilerneqareersimasut utertinneqarnissaat.
  Imm. 4.  Aallakaatitsivik imm. 1-imiit 3-mut pineqartuni ilaasoq, aatsaat tapiissutinik nutaanik pissarsisinnaavoq atugassarititaasut § 5 naapertorlugu atuuttut malittarileqqikkunigit.
  Imm. 5.  Tapiissutissaagaluit atorunnaarnikut akiliutigineqassanngillat, kisiannili nuunneqassallutik ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusumillu ilinniartitaanernut najukkami radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut, takuuk § 2, imm. 1.

 

  § 8.  Tunngaviusumik tapiissutissaagaluit atorneqanngitsut taamaattoqartillugu ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusumillu ilinniartitaanernut najukkani radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut atorneqartussanut nuunneqartassapput, takuuk § 2, imm. 1.

 

Aallakaatitassiornermut tapiissutit

 

  § 9.  Aallakaatitassiornermut tapiissutit akilerneqartarlutillu aqunneqarput Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmiit, taamaattoq takuuk § 1, imm. 2 aamma 3. Akilerneqartarpullu qaammatit pingasukkaartumik, aallakkaatitsiviup akuerisaasumik nammineq aallakaatitassiai nalunaaquttap akunnikkaartumik agguakkat tunngavigalugit, taakkualu aallakaatitassiornermut tapiissutissanut agguarneqartarput, kvartal-ikkaanut sisamanut.
  Imm. 2.  Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup kingusinnerpaamik 5. april, 5. juli, 5. oktober aamma 5. januar tigusimassavaa aallakaatitassiornermut tapiissutinik qinnuteqaat, qaammatinut pingasukkaanut tullernut tunngatillugu.

 

  § 10.  Aallakaatitassiornermut tapiissutinik qinnuteqaat paasissutissanik makkununnga tunngasunik imaqassaaq:
1) Aallakaatitassiap imaluunniit aallakaatitassiat tulleriiaartut taagutaat.
2) Aallakaatitassiat amerlassusissaat.
3) Aallakaatitassiat ataasiakkaat sivisussusissaat.
4) Aallakaatitassiap imaluunniit aallakaatitassiat tulleriiaartut ataatsimut aningaasalersornissaat.
5) Aallakaatitassiap imaluunniit aallakaatitassiat tulleriiaartut imaat aallakaatitassianut ukununnga immikkoortitigaasumik: Meeqqanut aamma inuusuttuaqqanut aallakaatitassiat, nutaarsiassat soqutiginartullu, inuiaqatigiit aamma oqallinnerit, timersorneq, kulturi aamma pinngortitaq pillugit aallakaatitassiat.
6) Aallakaatitassiornikkut inuit siunnerfigisat.
7) Suleqatigisinnaasat.

 

  § 11.  Aallakaatitassiornermut tapiissutit taamaallaat tunniunneqarsinnaapput aallakaatitsiviup nammineq aallakaatitassiaanut inuit tamat pillugit suliaasunut, taamaattoq takuuk imm. 2-4.
  Imm. 2.  Aallakaatitassiornermi tapiissutinik akiliisoqartanngilaq bingo-titsinernut, angallassisut pillugit nalunaarutinut, aallakaatitassiassanit paasissutissanik aamma takoqqusaarutinik aallakaatitassiat.
  Imm. 3.  Aallakaatitassiornermi tapiissutinik akiliisoqartanngilaq piffissamut aallakaatitsivummut misiligutitut allagartamik imaqartumut, paasissutissiissutitut allagarsiussanut paarlakaattunut, tekst-tv-mut, aallakaatitassiornissamut takussutissaq, aallakaateqqitanut, pilerisaarutinut, kanal-inut paasissutissiiviusunut taamaattullu assigisaannik aallakaatitsinernut.
  Imm. 4.  Aallakaatitassiornermut tapiissutinik akiliisoqartanngilaq assiliissutit aalajangersimasumik inissisimasut atorlugit aallakaatitanut, assersuutigalugu timersornermiit imaluunniit naalagianiit.

 

  § 12.  Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfik nakkutilliisutut pisussaaffimmi ilaatut aallakaatitanik misiligutinik tigusinikkut nakkutilliinerminik tv-mi aallakaatitanik misissuisinnaavoq, aallakaatitassiornermut tapiissutinik tunineqarsimasunik.
  Imm. 2.  Paasineqarpat tv-mi aallakaatitat, imm. 1 naapertorlugu, aallakaatitassiornermut tapiisoqarnissaanik qinnuteqaammut naapertuutinngitsut, Naalakkersuisoqarfik tapiissutinik akiliisarnermik unitsitsisinnaavoq, piumasarisinnaallugulu tapiissutit akiliutigineqareersimasut ilaat tamakkiisumilluunniit utertinneqarnissaat.

 

  § 13.  Aalajangernerit tapiissuteqarneq pillugu, tapiissutinik unititsineq pillugu, aamma ilaannakuusumik tamakkiisumilluunniit tapiissutinik utertitsisoqarnissaa pillugu, allaffissornikkut oqartussanut allanut naammagittaalliutigineqarsinnaanngillat.

 

  § 14.  Aallakaatitassiornernut tapiissutissat atorneqanngitsut kvartal-inut tullernut aallakaatitassiornermi tapiissutissanut nuunneqartassapput.
  Imm. 2.  Aallakaatitassiornermut tapiissutissat atorneqanngitsoorsimasinnaasut ukiup naannerani ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusumillu ilinniagaqarnernut aningaasaliissutissanut najukkani radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut atorneqartussanut nuunneqartassapput, takuuk § 2, imm. 1 ukiumut tulliuttumut.


Ilinniaqqinnernut aamma ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarnernut najukkami radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut tapiissutit

 

  § 15.  Aningaasaliissutit § 2, imm. 1-imi pineqartut atorlugit najukkani radioqarfiit aamma tv-qarfiit sulisui neqeroorfigineqartassapput ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusunillu ilinniagaqarnernut peqataasinnaanermut.
  Imm. 2.  Pikkorissarnerit imm. 1-imi pineqartut tamatumunnga isumaqatigiissuteqarnerit tunngavigalugit aaqqissuunneqarsinnaapput imaluunniit kattuffik, peqatigiiffik imaluunniit suliffeqarfik namminersortoq aqqutigalugu neqeroorutigineqarsinnaallutik, takuuk § 1, imm. 2.
  Imm. 3.  Aningaasaliissutit imm. 1-imi pineqartut pingaarnertut atorneqartassapput pikkorissarnernut sulisuusut tusagassiorsinnaanermik, tamatumani aamma tusagassiornermi ileqqorissaarnissamut aalajangersakkat, tusagassiornermi periaatsit kiisalu naatsorsuuserinermi piginnaasassat pillugit pikkorissaanernut.

 

§ 16.  Peqataasinnaanermut pikkorissarnerni § 2, imm. 1-imi pineqartuni, piumasaqaataavoq pikkorissarnerit pineqartut ingerlanneqarneranni najukkami aallakaatitsivimmut aallakaatitsisinnnaanermut akuersissummik pigisaqartumut atasuuneq. 

 

  § 17.  Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup nakkutigisaraa tapiissutit aningaasaliissutigineqartut ilinniaqqinnernut ingerlaqqiffiusumillu ilinniagaqarnernut atorneqartarnerat.  
  Imm. 2.  Paasineqarsimappat tapiissutit aningaasaliiffiusunut pinnagit allanut atorneqartartut, Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfik tapiissutinik akiliisarnermik unitsitsisinnaavoq, piumasarisinnaallugulu tapiissutit akiliutigineqareersimasut ilaat tamakkiisulluunniit utertinneqarnissaat.


Qinnuteqaatit il.il. tunniunneqartarneri suliarineqartarnerilu

 

   § 18.  Qinnuteqaatinut § 2 naapertorlugu atugassatut piumasarineqarsinnaavoq Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akuerisaa qinnuteqarnermi immersugassaq immersorneqassasoq.  
  Imm. 2.  Allaffissornikkut tapiissuteqarnissanut tunngasumik sulianut atugassatut § 2  naapertorlugu piumasarineqarsinnaavoq nalunaarusiortarnermut immersugassaq skema Naalakkersuisoqarfimmit akuerisap atorneqarnissaa.  

 

  § 19 Allaffissornikkut suliat, tamatumani aamma qinnuteqaatit aamma tapiissutinik akiliisarneq, tunngaviusumik tapiissutinut aamma aallakaatitassiornermut tapiissutit, aamma ilinniaqqinnermut ingerlaqqiffiusumillu ilinniagaqarnermut najukkami radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut tapiissutit, isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu kattuffimmit, peqatigiiffimmit imaluunniit suliffeqarfimmit namminersortumit isumagineqartillugit, takuuk § 1, imm. 2 aamma 3, taava qinnuteqaatit il.il. nassiunneqartassapput kattuffimmut, peqatigiiffimmut imaluunniit suliffeqarfimmut namminersortumut pineqartumut.
  Imm. 2.  Allaffissornikkut suliat, tamatumani aamma qinnuteqaatit aamma tapiissutinik akiliisarneq, tunngaviusumik tapiissutinut aamma aallakaatitassiornermut tapiissutit, aamma ilinniaqqinnermut ingerlaqqiffiusumillu ilinniagaqarnermut najukkami radioqarfinni aamma tv-qarfinni sulisunut tapiissutit isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu kattuffimmit, peqatigiiffimmit imaluunniit suliffeqarfimmit namminersortumit isumagineqartillugit, takuuk § 1, imm. 2 aamma 3, isiginiarneqassaaq Inatsisartut pisortani sulianik ingerlatsineq pillugu inatsisaat, tamatumani aamma suliani aalajangersimasuni nipangiusimannittussaatitaanermut malittarisassat.
  Imm. 3.  Kattuffiup, peqatigiiffiup imaluunniit suliffeqarfiup namminersortup imm. 2 eqqaaneqartup tapiissuteqarnissamik itigartitsinera, kiisalu tapiissutinik unititsisoqarneranik aalajangernera, imaluunniit tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit tapiissutinik utertitsisoqarnissaanik aalajangernera, imaluunniit § 2, imm. 1-mi pineqartuni pikkorissarnerni peqataanissamut itigartitsinera, aalajangiinerup nalunaarutigineqareerneraniit Kultureqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut naammagittaalliutigineqarsinnaavoq.

 

Pineqaatissiisarnerit

 

  § 20.  Akiliisitsissummik pineqaatissiisoqarsinnaavoq aningaasaliissutinik tapiissutigineqartunik siunertaasumiit allaasumut atuisumut, tapiiffigineqartarnermi malittarisassanik unioqqutitsineq annertuppat unioqqutitsinerluunniit arlaleriarluni pisarsimappat.
  Imm. 2.  Imm. 1-imik unioqqutitsineq ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqataassutinik anpartinik peqarluni ingerlatsivimmit, piginneqatigiiffimmit, peqatigiiffimmit imaluunniit assigisaanit suliaasoq akiliisitsinikkut pineqaatissiissutigineqarsinnaavoq. Unioqqutitsineq kommunimit imaluunniit kommunini ataatsimut aaqqissuussaanermit il.il. pisimappat malittarisassat assigisaat tunngavigalugit kommunimut imaluunniit kommunini ataatsimut aaqqissuussaanermut pineqaatissiissutitut akiliisitsisoqarsinnaavoq.  


Atortuulerfia

 

  § 21.  Nalunaarut una 1. januar 2017 atortuulerpoq.
  Imm. 2.  Ilutigisaanik Namminersornerullutik Oqartussat nunaqarfigisami radioqarfinnut tv-qarfinnut il.il. nalunaarutaat nr. 21, 30. december 2004-meersoq atorunnaarpoq. 

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 13. december 2016

 

 

Doris Jakobsen

/

Lone Nukaaraq Møller