Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 34
9. decembari 2015
Atuuttut

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat
(Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut nalunaarusiaq, nunaminertanik inniminniisarneq, atuisinnaanermut killigititamik sivitsuisinnaanermut periarfissaq, utaqqisunik allattorsimaffiup saqqummiunneqarnissaa, pilersaarusiornermut- nunaminertamillu atuisinnaanermut atatillugu naammagittaalliortarfiup allallu atorunnaarsinneqarnissaa.)

§ 1

Pilersaarusiortarneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 17, 17 november 2010-imeersumi imatut allannguisoqarpoq:


1.
 § 8, imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 8. Naalakkersuisut minnerpaatut ukiut sisamakkaarlugit nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq pillugu Inatsisartunut nassuiaasiortassapput”.

2.  § 20, imm. 1, nr. 3, imatut oqaasertalerneqassaaq:
“3) Sanaartorfiup suussusaa annertussusaalu, uuma ataani ilaatigut sanaartorfiup qanissusaanik, portussusaanik aamma ungasissutsimut tunngasortaanik malittarisassaliorneq.”

3.  § 21, imm. 1, nr. 6, imatut oqaasertalerneqassaaq:
”6) Ilusiliinissaq, nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik atuineq aserfallatsaaliinerlu, nunaminertat sanaartorfiusussaanngitsut tassunga ilanngullugit aamma nunagissaaneq, ungaloqarfiit, naasoqarfinnik eriaginninneq kiisalu aqqusinernik angallaffiusunillu allanik qullilersuineq.”

4. § 44-p kingorna, immikkoortumi ”Nunaminertanik atugassiisarnerit” ikkunneqassaaq:
  ”§ 44 a. Nunaminertamik aalajangersimasumik atuisinnaatitaaneq atuisinnaatitaasumut aalajangersimasumut kommunalbestyrelsip ukiut marluk angullugit inniminnersinnaavaa, nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq (SMV) § 4, imm. 2 naapertorlugu avatangiisit pillugit periusissanut siunnersuusiorfigineqassappat imaluunniit avatangiisinut sunniutigisinnaasat nalilersuivigineqassappata (VVM) avatangiisinut sunniutissanik nalilersuisarneq pillugu malittarisassat nunatsinni atuuttut naapertorlugit.
  Imm. 2. Nunaminertamik inniminniisoqarsinnaavoq, aatsaat nunaminertaq qinnuteqaatigineqartoq tunngaviusumik pilersaarummut atuuttumut tamanna naapertuuppat imaluunniit § 32 malillugu inerteqquteqarallarnerup atorunnaarsinneqarneranut atatillugu.
  Imm. 3. Avatangiisinut naliliinermut atatillugu suliassamik tusarniaasoqartillugu § 42, imm. 1 naapertorlugu tamanut saqqummiussinertut ittumik, tamanut saqqummiussisoqarnissaanik piumasaqaat § 42, imm. 1 malillugu taamatulli atuutissanngilaq.”

5.  § 45-p kingorna immikkoortumi ”Nunaminertanik atugassiisarneq” ikkunneqassaaq:
  ”§ 45 a.  § 27, imm. 3  malillugu kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut immikkoortup ilaanut siunnersuuteqartoqarnissaanik aalajangiinermi immikkoortup ilaanut pineqartumut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqartumut nunaminertamik atuisinnaatitaaneq kommunalbestyrelsip ukiut marluk angullugit inniminnersinnaavaa. Taamatut pisoqartillugu §§ 42, imm. 1, aamma 45, imm. 3 atorneqassanngillat.
  Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniineq pillugu nalunaaruteqartoqannginnerani kommunalbestyrelsi pisussaavoq, minnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiussinnginnermi qinnuteqartup suliassatut siunnersuutaata allagarsiunnissaanut. Tamanut saqqummiussineq kommunimi tamatumuuna nalinginnaasumik periusaasartoq malillugu pissaaq. Tamanut saqqummiussaq aammattaaq kommunip nittartagaanut ikkunneqassaaq.
  Imm. 3. Imm. 2 malillugu allagarsiinermi kommunalbestyrelsi pisussaavoq, piumasaqaatit sorpiaat §§ 1 aamma 20 naapertorlugu illuliassamut- imaluunniit sanaartugassamut angisuumut tunngaviusumik atuutsinneqassanersut aalajangersaavigissallugit tamanna §§ 1 aamma 20 naapertorlugit.
  Imm. 4.
  Tamanut allagarsiinerup nalaani siunnersuutinik allanik saqqummiussinissaq periarfissaassaaq saniatigullu oqaaseqaateqarnissamut. Siunnersuutigineqartut allat siulliulluni qinnuteqartutulli nalilersorneqassapput".
  Imm. 5.  Imm. 1 naapertorlugu kommunalbestyrelsi nunaminertamik inniminniiniarluni aalajangiippat, tamanullu allagarsiinerup nalaani imm. 2 naapertorlugu saniatigut oqaaseqaatigineqartut pilersaarusiortarnermut nassuiaasiami allassimassapput.
  Imm. 6. Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniinissamut piumasaqaataavoq, qinnuteqartup suliassatut siunnersuutigisaata kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuummut tunngaviliisuunissaa, suliap teknikikkut aningaasatigullu qinnuteqartumit piviusunngortinneqarnissaa ilimanaateqassasoq, aammalu pilersaarutip piviusunngortinnissaanut aningaasassat qinnuteqartumit akilerneqarnissaat tamanna § 53 naapertorlugu.
  Imm. 7. Imm. 1 naapertorlugu nunaminertamik inniminniineq ukiumik ataatsimik   kommunalbestyrelsip sivitsorsinnaavaa.”

6.  § 46, imm. 2, nr. 2, imatut  oqaasertalerneqassaaq:
"2) Nunaminertamik atugassiissutaasumik atuinissamut akuersissutip sivisunerpaamik ukiuni marlunni atorneqarnissaanut piffissaliineq. llluliortiternerni- imaluunniit sanaartugassani angisuuni, illuliortiterneq- imaluunniit sanaartugassaq il. il. aallartinneqareersimappat sanaartorfissamilu nunaminertamik atuinissamut aalajangersagaq malillugu sulisoqarpat nunaminertamut pineqartumut atuisinnaatitaanerup ukiumik ataatsimik sivitsornissaa kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa.”

7.  § 47, imm. 1-p kingorna imm. 2 nutaatut ilanngunneqassaaq:
"Imm. 2. Kommunalbestyrelsi § 46, imm. 2, nr. 2 malillugu nunaminertamik atugassiissutip atorneqarnissaanut piffissaliussamik sivitsuinissaq akuersissutigisimappagu, nunaminertamut pineqartumut atuisinnaatitaaneq aatsaat atorunnaarsinnaavoq, atuisinnaatitaasup nunaminertamik atuisussaatitaanini malissimanngippagu.”

8.  § 48-p kingorna, immikkoortumi ”Nalunaarsuineq” ikkunneqassaaq:
§ 48 a. Kommunalbestyrelsi pisussaavoq nunaminertamik inniminniinerup  aalajangiiffigineqarnerata kommunip nittartagaatigut tamanut saqqummiunnissaanut. Tamanut saqqummiussaq nunaminertap inniminnerneqartup killilersorneranik, inniminnikkap atorneqarnissaanut piffissaliussamik, taamaattorli § 45 a, imm. 7 naapertorlugu kiisalu nunaminertamut pineqartumut qinnuteqarsimasinnaasut allat utaqqisutut tulleriiaarnerisa allattorsimaffiinik imaqassaaq.”

9.  § 56, imatut oqaasertalerneqassaaq:.
§ 56.  Pissutsit Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartut pillugit imaluunniit maleruagassat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersangaasut naapertorlugit kommunalbestyrelsip aalajangiinera inatsiseqartitsinermut tunngassuteqarpat, Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaapput. Taamaattorli pinngitsaaliissummik taarsiinertalimmik arsaarinnissuteqartarneq pillugu aalajangiinerit, tamanna §§ 51 aamma 52 malillugit Naalakkersuisunut suliassanngortinneqarsinnaanngillat.
  Imm. 2. Maalaaruteqarsinnaatitaasut:
1)  Aalajangersaaffigineqartoq
2) Kinaluunniit, suliap inerneranut nammineq inuttut imaluunniit pingaaruteqartumik soqutigisaqarsimasinnaasoq.
  Imm. 3. Kommunalbestyrelsip aalajangernerminik nalunaaruteqarneranit, kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfineq-pingasut qaangiutsinnagit maalaarut tunniunneqassaaq.
  Imm. 4. Kommunalbestyrelsep akuersissutaanik tigusisoq maalaaruteqartoqarneranik Naalakkersuisunit nalunaarfigineqassaaq.
  Imm. 5. Naalakkersuisut aalajangiineri allaffissornikkut sulialinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviit suliarinneqqaartussanngorlugit aalajangiineq eqqartuussivinnut tunniunneqarsinnaavoq.”

10.  § 57, imatut oqaasertalerneqassaaq:
§ 57. Maalaarutigineqartoq tunngavigalugu, Naalakkersuisut akuersissuteqarnissat, akuersissutissat inerteqquteqarnissalluunniit Naalakkersuisut aalajangiinissaata tungaanut kinguartikkallarsinnaavaat, imaluunniit Naalakkersuisut allatut aalajangiinissaata tungaanut.”

11.  § 58, atorunnaarsinneqarpoq.

12.  § 68, atorunnaarsinneqarpoq.


§ 2

Inatsisartut inatsisaat 1. Januar 2016-imi atuutilersinneqarpoq.Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat  9. december 2015.Kim Kielsen