Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 33
9. decembari 2015
Atuuttut

Qinngornerit ioninngortitsisartut pillugit aamma qinngornernut illersuuteqarnissaq pillugu Inatsisartut Inatsisaannut

Kapitali 1
Atuutsinneqarfissaa

 

§ 1.  Inatsit manna atuutissaaq qinngornernik suugaluartunilluunniit atuinermi aamma sunniuteqartitsinerni qinngornernik sunniuteqartitsinernut tamanut atatillugu.
  Imm. 2.  Inatsimmi ilaatinneqanngillat qinngornerit pinngortitamit pisut imaanngippat imm. 3 tunngavigalugu allat ilanngunneqartut.  
  Imm. 3.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput ataasiakkaanut imaluunniit suussutsinut aqunneqarsinnaasunik pisoqartillugu peqqissutsimut tunngatillugu qinngornerit pinngortitamit pisut sunniuteqarsinnaasut ilanngunneqarnissaannut.
  Imm. 4.  Inatsimmut ilaatinneqanngillat sulisut, sulinermi avatangiisit pillugit inatsimmi ilaatinneqartut.
  Imm. 5. Aatsitassarsiornermi ingerlatsinernut tunngatillugu akuersissutit aamma akuerineqarnerit Aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut Inatsisaat (Aatsitassat Ikummatissanullu Inatsit) tunngavigalugu malittarisassiuunneqassapput. Akuersissutini aamma akuerineqarnerni taakkunani inatsimmi matumani piumasaqaatigineqartunit annertunerusunik piumasaqaateqarnissanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

 

§ 2.  Inatsimmi matumani makku imatut paasineqarput:
1)  Sananeqaatit:
a)  Sananeqaatit radioaktiviusut.
b)  Røntgenimut aallaaviusut.
c)  Partikelaccelerator.
2)  Nakorsat misissuinerminni imaluunniit napparsimasumik nakorsaanerminni qinngornernik atuinerat, taakkununnga ilanngullugit inunnik anniaatikinnerulersitsiniarluni iliuuseqarneq,  makkununnga atatillugu:
a)  Napparsimanermi.
b)  Kigutinik misissuinermi.
c)  Inuit sulinermut atatillugu nappaatigilersimasaannik misissuilluni suliaqarnermi.
d)  Nappaateqalersimasinnaasunik misissuinermik ingerlatsilluni suliaqarnermi.
e)  Biomedicin tunngavigalugu ilisimatusarnermik suliniuteqarnermi.
3)  Pinngortitami sananeqaatit pissusissamittut piusut:
a)  Sananeqaatit radioaktiviusut pinngortitami pissusissamittut piusut inuit iliuuseqarnerannit sunnerneqarsimanngitsut aammattaaq avataarsuanit qinngornerit.
4)  Sananeqaatit radioaktiviusut:
a)  Sananeqaatit suulluunniit radionukliderinik ataatsimik imaluunniit arlalinnik akoqartut, taakku akui imaluunniit akoqassusiat qinngornernut illersornissaq eqqarsaatigalugu isiginngitsuusaarneqarsinnaanngitsut.
5)  Init:
a)  Init imaluunniit tassunga atasumik attuumassuteqartut, tassa pilersitsinermut, atuinermut imaluunniit sananeqaatinik uninngatitsiviusut.
6)  Røntgenimut aallaaviusut:
a)  Atortoq sakkortussusia tunngavigalugu assigiinngissut 5 kV-mik annertunerusumik røntgenip qinngorneranik aniatitsisoq.
7)  Qinngornernut illersorneqarneq:
a)  Iliuuseqarnerit imaluunniit qinngornernut illersorniarluni qanoq iliornissamut piareersaatit, taakkununnga ilanngullugit ajutoornissamut aamma pisoqarsinnaaneranut pinaveersaartitsinerit kiisalu tamakku kingunerisassaannik annikillisitsiniarnerit.
8)  Qinngornerit:
a)  Qinngornerit ioninngortitsisartut, tassa imaappoq nukissiat, tassaasut sananeqaatit minnerit imaluunniit maligaasat elektromagnetiskiusut sunniutaat tassaasut toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngitsumik ioninik pilersitsisinnaasut.
9)  Atortut:
a)  Atortut atorneqartartut tassa sananeqaatinik atuinermi, taakkununnga ilanngullugit maluginninniarnermut aamma uuttortaanermut atortut aammattaaq atortut qinngornernut illersuutaasut.
10)  Taamatut siunertaqanngitsumik qinngorfiginninneq:
a)  Qinngorfiginninnerit inunnik, uumasunik aamma avatangiisinik eqquisut saneqaatinik eqqortumik atuigaanni il. il. qaangiisumik eqquisoq, aammattaaq nakorsaanermi atuinermi qinngorfiginninneq tamanna siunertarisamik malunnaateqarluartumik assigiinngissuteqarpat.
11)  Suliffeqarfik:
Inuk inuttut imaluunniit inatsisitigut akisussaasoq, sananeqaammik piginnittutut imaluunniit nammineq atuisutut sananeqaammut akisussaasuusoq aamma taassuma atorneqarneranut, imaluunniit sulisitsisutut sulisunut akisussaasuusoq, taakku sulitinneqarpata sumiiffinni qinngornertalinni suliffeqarfiup allap akisussaaffigisaani.


Kapitali 2
Tulluartuunera aamma pitsaasumik siunertaqarneq

 

§ 3.  Qinngornernik atuineq tulluartuussaaq aamma pitsaasumik siunertaqassaaq, tamanna imatut paasineqassaaq tassa peqqissutsimut, aningaasaqarnermut, inuiaqatigiinnut imaluunniit atuinermi iluaqutissat allat tamatumunnga attuumassuteqartut nalorninartunut naligiisinneqassapput, taamatuttaaq qinngornernik sunniinerup pisinnaanera aamma annertussusia sapinngisamik annikinnerpaatinniarneqassaaq.
  Imm. 2.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup aalajangiiffigisinnaavaa qinngornernik atuineq imaluunniit sunniineq aalajangersimasoq tulluartuunngitsutut nalilerlugu.


Kapitali 3
Akuersissut aamma nalunaarsuineq

 

§ 4.  Sananeqaatinik radioaktiviusunik pilersitsineq, nunanit allanit eqqussuineq, nunanut allanut nioqquteqarneq, pigisaqarneq, atuineq, passussineq, tunniussineq, assartuineq aamma suujunnaartitsineq, taamatut iliornermi Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissummik pigisaqartoqarnissaa imaluunniit nalunaarsorneqarsimanissaq piumasaqaataavoq.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput sananeqaatit radioaktiviusut qanoq ilinikkut aamma piumasaqaatit suut tunngavigalugit inatsimmi maleruaqqusanut akuersissuteqartoqarnissaanut imaluunniit nalunaarsorneqarnissamut piumasaqaatinut ilaatinneqannginnissaannut tunngasunik, aamma qanoq ilinikkut kiisalu atugassarititaasut suut tunngavigalugit sananeqaatit radioaktiviusut misissuiffigineqarnissamit pinngitsoortinneqarnissaannut tunngatillugu.
  Imm. 3.  Sananeqaatinik radioaktiviusunik inuussutissanut, uumasut nerisassaannut, tarngutinut kusanarsaatinut, pinnersaatinut aamma pinngussanut akuuineq, aammattaaq nioqqutissianik taamatut ittunik sananeqaatinik radioaktiviusunik akuneqarsimasunik eqqussuineq aamma avammut nioqquteqarneq inerteqqutaavoq.

 

§ 5.  Atortunik røntgenimut aallaaviusunik aamma partikelacceleratorinik atuinissamut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissuteqartoqarnissaa imaluunniit nalunaarneqarnissaq piumasaqaataapput.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput røntgenimut aallaaviusunik imaluunniit partikelacceleratorinik pigisaqarnermi Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissuteqartoqarnissaanik imaluunniit tassunga nalunaarneqarnissamut piumasaqaateqartoqassanersoq.
  Imm. 3.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput røntgenimut aallaavinnut atortut imaluunniit partikelacceleratorit ataasiakkaat imaluunniit suussutsit ataasiakkaat akuersissuteqarnissamut imaluunniit nalunaarneqarnissamut piumasaqaatinit ilaatinneqannginnissaannut.

 

§ 6.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput ineriartortitsineq, pilersitsineq, ikkussuineq, aallartitsineq, misissuineq, sullissineq, passussineq aamma piiaaneq, tassa sananeqaatinik, ininik aamma atortunik, tamakku taamaallaat suliffeqarfinnit Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissummik tunineqarsimasunit suliarineqarsinnaanerannut tunngasumik.

 

§ 7.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup akuersissut tunineqarsimasoq imaluunniit nalunaarsorneqarsimaneq utertissinnaavaat imaluunniit sananeqaatinik atuinissamut piumasaqaatinik allanngortitsisinnaavoq, tamanna teknologimi ineriartornermik tunngaveqarpat imaluunniit sananeqaatit atorneqartut pillugit nalorninartoqarnera pillugu nutaanik ilisimasaqalernermik tunngaveqarpat.


Kapitali 4
Qinngornernut illersuuteqarneq

 

§ 8.  Sananeqaatit, init aamma atortut imatut suliarineqassapput, inissinneqassapput, pequsersorneqassapput, aserfallatsaaliorneqassapput, nalunaarsorneqassapput aamma isumannaallisarneqassapput siunertaanngitsumik qinngorfiginninnissamut nalorninartut pisinnaanerata annertussusia sapinngisamik annikinnerpaatinniarneqarluni.

 

§ 9.  Qinngornernik atuineq il. il. aamma eqqorneqarnissaq tamatumunnga ilanngullugit isumannaatsuunissaq, nakkutilliineq, misissuineq, assartuineq, suujunnaarsitsineq, upalungaarsimanermut iliuutsit aamma pitsaassutsimik qulakkeerinninneq isumalluutinik naammaginartunik atuineq tunngavigalugu imatut aaqqissuunneqassaaq, ingerlanneqassaaq aamma ingerlaavartumik nalilersorneqartassaaq, taamaaliornikkut qulakkeerneqassallutik qinngortinnissamut illersorneqarnissamut iliuutsit sunniuteqarluassallutik aamma naleqquttuussallutik, taamaaliornikkut kukkunerit tamarmik imaluunniit amigaataasut paasineqarsinnaallutik aamma iluarsineqarsinnaallutik, kiisalu taamaattoqaqqinnissaa pinaveersaartinneqassalluni.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut sukumiinerusunik maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput, pissutsinut imm. 1-imi taaneqartunut malittarisassaasunik.

 

§ 10.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik ataatsimut isiginnilluni taamatuttaaq piviusumik nalorninartunik naliliinerit tunngavigalugit sananeqaatinut, ininut aamma atortunut aammattaaq atuinermut il. il. kiisalu qinngornernik sunnertinnermut tunngatillugu piumasaqaateqarsinnaavoq.

 

§ 11.  Inuit qinngornernik ioninngortitsisartunik atuisut il. il. ilisimatinneqassapput qinngornernik atuinermut il. il. aamma sunnertinnermut tunngatillugu mianersuutigisassat pillugit.
  Imm. 2.  Sulisut ilinniartinneqassapput aamma ilitsersorneqassapput suliaqarnermi qinngortinnissamut illersuuteqarnissap isumannaatsumik ingerlanneqarnissaanut tunngatillugu.
  Imm. 3.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik piumasaqaatinik aalajangersaasinnaavoq sulisut taamaallaat immikkut ilinniagaqarsimasut, piginnaasaqartut imaluunniit misilittagaqartut kisimik qinngornernik atuinermi il. il. imaluunniit sumiiffinni qinngornertalinni sulisinnaanerannut tunngatillugu.

 

§ 12.  Kinaluunniit qinngornernik atuinermi il. il. imaluunniit sumiiffinni qinngornertalinni inatsimmut ilaatinneqartuni atuisoq pisussaatitaavoq qinngornernut illersornissamut illiuutsit innersuunneqartut nakkutigissallugit.

 

§ 13.  Sananeqaatinik atuinermi il. il., tassa Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi akuerineqarnissamik imaluunniit nalunaarsorneqarsimanissamut piumasaqaatitaqarfiusuni, suliffeqarfimmi attuumassuteqartitsisoqassasoq qinngortinnissamut akisussaassuseqarluni ataqatigiissaarisumik Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasumik.
  Imm. 2.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit ilanngullugu piumasaqaatigineqarsinnaavoq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasumik qinngornernut illersorneqarnissamik immikkut ilisimasaqartumik attuumassuteqartitsisoqarnissaa.
  Imm. 3.  Qinngornernik nakorsaanermut atuisoqartillugu suliffeqarfimmut attuumassuteqartinneqassaaq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasoq qinngornernut tunngatillugu inuk peqqinnissamut tunngasumik suliaqartoq aamma Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasoq qinngornernut akisussaasoq fysikeri.
  Imm. 4.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup qinngornernut akisussaasumik fysikerimik piumasaqaatini saneqqussinnaavaa.

 

§ 14.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput inunnik nakorsatut nakorsaanermut tunngasuunngitsumik misissuisinnaanernut qinngornerit atorlugit pinerlussimanermi nakorsat paasiniaanerannut, sillimmasiinermut, isumannaallisaanermut imaluunniit pissutsinut allanut atatillugu.


Kapitali 5

Annertussutsimik killiliineq aamma nakkutilliineq

 

§ 15.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaassapput inuit qinngornernik sunnerneqarsinnaanerannut qanoq annertussuseqartitsinissamut tunngatillugu aamma tamatuminnga nakkutilliinermut maleruaqqusanik.
  Imm. 2.  Uuttortaanermik suliaqartut imm. 1 tunngavigalugu nakkutilliinermik isumaginnittut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimassapput.
  Imm. 3.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik inunnut tunngatillugu annertussutsit uuttorneqartarnerisa imm. 1 tunngavigalugu nalunaarsorneqarnissaannut akisussaasuuvoq.

 

§ 16.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput annertussutsit qanoq annertutiginissaannut aamma inassuteqarnissat qaffasissusissaannut aammattaaq tamatuminnga nakkutiginninnissamut maleruaqqusanik.
  Imm. 2.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik aalajangersaasinnaavoq uuttortaanermik suliaqartut imm. 1 tunngavigalugu nakkutilliisuusut, taakku Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimanissaannut tunngasunik.

 

§ 17.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik piumasaqaateqarsinnaavoq qinngornerit qaffasissusiannik nakkutilliinissamut sumiiffinni pissutsit nalinginnaasut tunngavigalugit sananeqaatinik radioaktiviusunik malussarfiusanngikkaluartuni.


Kapitali 6
Ajunaarnerit, ajutoornerit aamma arlaannik pisoqarnera

 

§ 18.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik ajunaarnerit, ajutoornerit aamma arlaannik pisoqartillugu, tamakku pillugit ingerlaannartumik nalunaarfigineqartassaaq, tassaasunik siunertarineqanngitsumik inuit qinngornernik eqqorneqarnerannik kinguneqarpata imaluunniit kinguneqarsinnaappata aammattaaq tillittoqarpat, allatut tammartoqarpat imaluunniit ikuallattoqarpat sananeqaatit radioaktiviusut ilanngunneqarlutik imaluunniit sananeqaatinik radioaktiviusunik nakkutigineqanngitsunik nassaartoqartillugu.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput ilisimatitsisoqarnissaanut piumasaqaateqarnermut tunngatillugu.

 

§ 19.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik pissutsit ataqatigiissumik aaqqissuussinertut isikkullit pillugit ilisimatinneqassaaq, taakku ataatsimut isiginnilluni qinngornernut illersornissamut sunniuteqarsinnaappata.

 

§ 20.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup immikkut ilisimasallit upalungaarsimanerannik atuutsitsisuuvoq, taakku ajutoornernut, ajunaarnernut imaluunniit sananeqaatinik atornerluinermut tunngatillugu ikiorsiisinnaallutik.
  Imm. 2.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik immikkut ilisimasallit upalungaarsimanerannut piumasaqaatinik sukumiinerusunik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 7
Nakkutilliineq

 

§ 21.  Qinngornernik atuineq aamma sunnertitsineq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit nakkutigineqartuuvoq, taanna sukkulluunniit eqqartuussisut akuersissuteqarteqqaarnagit sananeqaatinut, ininut, atortunut, nalunaarsukkanut, atuagarsuarni imaqarnilianut, isumannaatsuunissamut aamma upalungaarsimanissamut pilersaarutinut uppernarsaasersuutit il. il., taakkununnga tunngasut ilanngullugit isersinnaatinneqarpoq takunnissinnaatinneqarluni. Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup nakkutilliinerminut atatillugu atortussiat attuumassuteqartut, taakkununnga ilanngullugit misissugassat misissorluagassaasut aamma uppernarsaasersuutit suugaluartulluunniit tunniunneqarnissaat piumasaqaatigisinnaallugu, taamatuttaaq assiliiviit atorlugit assinik imaluunniit uppernarsaasersuutissanik allanik iliuuseqarsinnaalluni.
  Imm. 2.  Nakorsat napparsimasunik nakorsaallutik suliaqarnerannut atatillugu taamatuttaaq nakkutilliinermut ilaatinneqarsinnaapput, misissuisimanerit aamma napparsimasunik nakorsaasimanerit inernerinik paasissutissanik pissarsiaqarnissaq ilaatinneqarpoq.
  Imm. 3.  Inuit nakkutilliinermik suliaqartut uppernarsaammik takussutissamik peqartariaqarput.  

 

§ 22.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit nalilerneqarpat innuttaasut isumannaatsuunissaasa imaluunniit peqqinnissaasa navianartorsiortinneqarnerat pinngitsoortinniarlugu pisariaqartumik iliuuseqarnissaq, taava taassuma qinngornernut illersorneqarnissaq qulakkeerniarlugu sukkulluunniit peqqussutigisinnaavai iliuuseqarnissat pisariaqartinneqartut. 

 

§ 23.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik suliffeqarfiup akiligassaanik aamma akisussaaffigisaanik suliassat taamaattut kinguartinneqarsinnaanngitsut ingerlatsissinnaavai, taamaattut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit qinngornernut illersorneqarnissap qulakkeerneqarnissaanut pisariaqartutut isigineqarpata.


Kapitali 8
Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik

 

§ 24.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik malinnaavoq aamma nalilersuivoq pissutsinut qinngornernik atuinermi aamma qinngornernut illersorneqarnissamut tunngasunut kiisalu siulliulluni iliuuseqarluni qulakkeerniarlugu innuttaasut, uumasut aamma avatangiisit pisariaqanngitsumik qinngornernik sunnerneqarnermik eqqorneqarnissaannut tunngatillugu, tamatumani mianerineqarput tulluartuunerat aamma pitsaasumik siunertaqarnerat kiisalu annertussutsimik killiliinermi ileqquusussat.
  Imm. 2.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik sananeqaatinik aamma qinngornernik nakkutilliisuunini naleqqussarpaa qinngornernik sunnerneqarnissap qanoq pisinnaaneranut aamma tamatuma aarlerinarsinnaaneranut.
  Imm. 3. Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit aalajangersarneqarput aamma qulakkeerneqarput illersorneqarnissamut iliuuseqarnissat naleqqussakkat, tassa qinngornernik immikkut pisoqartillugu peqqissutsimut malunnaateqartumik kinguneqarsinnaasunik.
  Imm. 4. Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit qinngornernut illersorneqarnissamut tunngatillugu oqartussaasut allat attaveqarfigineqarnissaat aamma suleqatigineqarnissaat pilersinneqarput.
  Imm. 5.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik nunat tamalaat akornanni qinngornernut illersorneqarnissamut tunngatillugu suleqatigiinnermi peqataavoq.

 

  § 25.  Naalakkersuisut maleruaqqusanik aalajangersaasinnaapput nakkutilliinermut, siunnersuinermut aamma ikiuilluni suliaqarnermut matussutaasussanik akitsuutinik akiliuteqartarnissamut maleruaqqusanik.
  Imm. 2.  Suliffeqarfiit peqquneqarsinnaapput pisussaaffilerlugit Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup immikkut aningaasartuuteqarneranut matussusiinissamut, tamakku unioqqutitsinernik paasineqartut kingunerisaannik pisimappata.


Kapitali 9
Naammagittaalliornissamut periarfissaq aamma pillagaaneq

 

§ 26.  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup piumasaqaatai, naammasseqqusai aamma aalajangersagai inatsimmit matuminnga tunngaveqartut allaffissornikkut oqartussaasunut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat.

 

  § 27.  Inatsimmik matuminnga aamma inatsisip malitsigisaanik allaffissornikkut maleruaqqusalianik unioqqutitsineq pillaammik akiliisitsinermik Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissinneqarnermik kinguneqassaaq.
  Imm. 2. Immikkut sakkortunerusumik pissutissaqartoqarpat Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pineqaatissiisoqassaaq.
  Imm. 3. Unioqqutitsinerit aktieselskabinit, piginneqatigiiffinnit anpartsselskabinit aamma andelsselskabinit imaluunniit assigisaannit, piginneqatigiiffik taamaattuunini tunngavigalugu akiliisitsinermik pineqaatissinneqarsinnaavoq. Namminersorlutik Oqartussat, kommunit imaluunniit kommunit ingerlataat unioqqutitsisuuppata, taava Namminersorlutik Oqartussat, kommunit imaluunniit kommunit ingerlataat akiligassinneqarlutik  pineqaatissinneqarsinnaapput.
  Imm. 4. Pillaatitut akiligassanngortinneqartut, inatsit manna malillugu imaluunniit maleruaqqusat inatsisip matuma kingunerisaanik aalajangersarneqartut tunngavigalugit  pineqaatissiissutaasut Nunatta karsianut nakkartinneqartassapput.


Kapitali 10
Atortuulersitsinermut aamma ikaarsaariarnermi aalajangersakkat

 

  § 28.  Inatsisartut Inatsisaat ulloq, 1. februaari 2016 atuutilerpoq.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 9. december 2015

 

 

Kim Kielsen 

Allakkiat