Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 9
3. juuni 2015
Atuuttut

Umiarsualiviit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Atuuffia

 

§ 1.  Umiarsualivinnik nunami atortulersuutitalinnik usinik, inunnik, aalisakkanilluunniit tulaanneqartunik inuussutissarsiutigalugu assartuinermut atorneqartunik sanaartorneq ingerlatsinerlu Naalakkersuisut akuersissuteqarnerisigut aatsaat pisinnaavoq, tak. § 5, umiarsualiviit nunami atortulersuutitallit § 2-mi taaneqartut eqqaassanngikkaanni.
Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik umiarsualiviit nunami atortulersuutitallit umiarsualiviillu imartaasa taakkununnga atasut killilersorneqarnerannut atuuttunik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 2.  Inatsisartut inatsisaat manna umiarsualivinnut nunami atortulersuutitalinnut makkununnga atuutinngilaq:
1)  Sakkutuut Kalaallit Nunaanni suliaqarnerannut ilaatillugu taamaallaat Naalagaaffimmit atorneqartunut.
2)  Aatsitassanik mineraliusunik misissueqqaarnissamut atuinissamullu akuersissummi Naalakkersuisut suliat taakku pillugit oqartussaasut suliarinninneranni tamarmiusumi ilaasutut tunniussaanni pineqartunut ilaatinneqartunut, taamaattorli tak. § 4.
3)  Nunami tankeqarfinnut illoqarfinnik nunaqarfinnillu pilersuinermi ilaallutik oliamik ikummatissamillu niooraanermut atugassanngortinneqarsimasunut atorneqartunulluunniit, taamaattorli tak § 4.
4)  Pituffimmi illersornissaqarfiup iluani inissisimasunut.
5)  Inatsisartut inatsisaata matuma atortuulersinneqarnerani Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit kommuninilluunniit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit pigineqartunut.

 

§ 3.  Inatsisartut inatsisaat manna umiarsualivinnut nunami atortulersuutitalinnut sungiffimmi siunertanut atorneqartunut atuutinngilaq.
Imm. 2.  Umiarsualivik nunami atortulersuutitalik nassiussanik, inunnik aalisakkanilluunniit tulaanneqartunik inuussutissarsiutigalugu assartuinermut tamatumunngalu peqatigitillugu sunngiffimmi siunertanut atorneqarpat atuineq tamarmiusoq § 1-imi pineqartunut ilaatinneqartutut isigineqassaaq.

 

§ 4.  §§ 17 - 19 umiarsualivinnut nunami atortulersuutitalinnut § 2, imm. 2, nr. 2-mi, 3-mi, 5-imilu pineqartunut ilaatinneqartunut aamma atuupput.


Kapitali 2
Umiarsualivinnik nunami atortulersuutitalinnik sanaartorneq ingerlatsinerlu

 

§ 5.  Umiarsualivinnik nunami atortulersuutitalinnik sanaartortoqarnissaa, allilerisoqarnissaa, allanngortiterisoqarnissaa aamma atuinermik ingerlatsinermillu allanngortitsisoqarnissaa Naalakkersuisut akuersissutigisinnaavaat, tak. § 1. Akuersissut kisermaassisinnaatitaanertut tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Kommunit umiarsualivii nunami atortulersuutitallit pioreersut kommunip ataani ingerlanneqaannarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq. Kommunip umiarsualiveqarfiata pioreersup allilerneqarnissaanut, allanngortiterneqarnissaanut imaluunniit allannguuteqartinneqarnissaanut akuersissummik Naalakkersuisut tunniussisinnaapput.  Akuersissummut atugassarititaasussanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput. §§ 7 – 12 aammalu maleruagassat taanna malillugu aalajangersagaasut, kommunip piginnittuunerata ingerlatsineratalu malitsigisaanik pisariaqartunik allannguuteqartillugu naleqqussarneqartillugulu atorneqassapput.

 

§ 6.  § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissut umiarsualivinnik ingerlatseqatigiiffinnut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunut, piginneqataassuteqarluni (anpart) imaluunniit aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffittut aaqqissuussaasunut tunniunneqarsinnaavoq. Umiarsualivinnik ingerlatseqatigiiffiup taamaallat suliaqarnermik Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartumik ingerlatsinissamik siunertaqassaaq.

 

§ 7.  Sanaartukkat piusut atortulersuutillu § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummi pineqartunut ilaatinneqartut piginnittuannut § 5, imm. 1 tunngavigalugu taamaallaat akuersissuteqartoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummik piginnittup umiarsualiveqarnermut tunngasumik aningaasarsiutigalugu sulineq alla ingerlassinnaavaa, matumani umiarsualivimmi attaveqaatinik, quersuaqarfinnik pigisanillu aalaakkaasunik sanaartorneq, ingerlatsineq attartortitsinerlu ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
Imm. 3.  Naalakkersuisut § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummik piginnittoq sulinermik imm. 1-imi 2-milu taaneqartunit allaasumik aalajangersimasumik annertussusilimmik erseqqinnerusumillu piumasaqaateqarfiusumik ingerlatsinissaanut akuerisinnaavaat.

 

§ 8.  Kommuni umiarsualivimmik ingerlatseqatigiiffimmi piginneqataassutinik pigisaqartutut peqataasinnaavoq, Naalakkersuisunit siumoortumik akuersissuteqarfigineqarnermigut. Naalakkersuisut kommunip peqataaneranut piumasaqaatit akuersissummi aalajangersassavaat, matumani kommunip piginneqataassutaasa annertussusissaat, aningaasanngorlugit siumut akiliutissai, aningaasalersuineq, aqutsineq allallu ilanngullugit eqqarsaatigalugit.

 

§ 9.  Naalakkersuisut § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummik qinnuteqaatit niuernermik ingerlatsinermut tunngaviusoq kiisalu niuernermut pilersaarusiaq, missingersuutit aningaasalersuinissamillu neriorsuutit tassunga atasut pillugit uppernarsaatit tunngavigalugit suliarisarpaat.
Imm. 2.  Akuersissummik qinnuteqartut akuersissummillu pigisaqartut paasissutissanik Inatsisartut inatsisaat manna tunngavigalugu oqartussaasup suliarinninneranut pisariaqartutut Naalakkersuisut isigisaannik tamanik Naalakkersuisunut tunniussissapput.
Imm. 3.  Naalakkersuisut paasissutissanik nalunaarutiginnittarneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, matumani § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummik qanoq ilusiliilluni qinnuteqartoqarsinnaanera pillugu malittarisassat ilanngullugit eqqarsaatigalugit.

 

§ 10.  § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissut tunniunneqarsinnaavoq, umiarsualivinni nunami atortulersuutitalinni aningaasaliissutit tamarmiusut usinik, inunnik, aalisakkanilluunniit tulaanneqartunik ingerlatanilluunniit allanik umiarsualivimmi sulianut attuumassuteqartunik pisariaqartitsinertut annertutigippata, tak. § 7, imm. 2.
Imm. 2.  § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissut sumiiffimmut aalajangersimasumut atuuttussatut tunniunneqassaaq. Akuersissummi umiarsualiviup inissisimanera, annertussusia, pisinnaasaqassusia il.il. pillugit aalajangersakkat aalajangersarneqassapput.

 

§ 11.  § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissut ukiuni 40-ni atuuttussatut tunniunneqarsinnaavoq, piffissap taassuma naanerani Namminersorlutik Oqartussanut tamakkiisumik piginnittussaatitaaffeqartumik aammalu akeqanngitsumik utertinneqartussaatitaasumik. Piffissaq akuersissutip atuuffia ukiut 20-t tikillugit marloriarluni sivitsorneqarsinnaavoq. Naalakkersuisut pisuni immikkut ittuni Inatsisartuni Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliap akuersineratigut ukiut 60-it angullugit taamatuttaaq piffissami sivisussusiligaanngitsumi akuersissuteqarsinnaapput.§ 5, imm. 2 malillugu akuersissut, Namminersorlutik Oqartussanut utertitsisussaatitaaffeqanngitsumik tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Utertitsisussaatitaaneq pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 12.  Naalakkersuisut akuersissutini § 5, imm. 1 tunngavigalugu piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput, ilanngullugit inuussutissarsiummik ingerlataqartut umiarsualivimmi periarfissaqartinneqarnissaasa aamma inuussutissarsiummik suliaqarnissamut periarfissaqartitsinissap qulakkeernissaanut pisussaaffeqarneq, akuersissutinik atorunnaarsitsisarneq, akuersissutinik utertitsisarneq, umiarsualivimmik sanaartugartaqartumik taassumaluunniit ilaanik matusinermut imaluunniit piiaanermut aningaasartuutinut qularnaveeqqusiissuteqartarneq pillugit atugassarititaasut.
Imm. 2.  Naalakkersuisut § 5, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummut atugassarititaasut, taakkunanilu allannguutit pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 13.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqartup akuersissummi piumasaqaatit sumiginnarpagit/unioqqutippagit Naalakkersuisut pissutsinik aaqqiisoqarnissaa peqqusissutigisinnaavaat imaluunniit umiarsualiviup nunami atortulersuutitallip matugallarneqarnissaa peqqusissutigisinnaallugu.
Imm. 2.  Umiarsualivik nunami atortulersuutitalik atorneqarunnaarpat taassuma matugallarneqarnissaa Naalakkersuisut peqqusissutigisinnaavaat.


Kapitali 3
Umiarsualivinnik nunami atortulersuutitalinnik atuisinnaaneq atuinermullu akiliuteqartarneq

 

§ 14.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissumik pigisaqartup umiarsuit inissaqartitsinerup isumannaallisaanermilu isiginiagassat tamanna ajornartinngippassuk umiarsualivississallugit pisussaaffigaa, akuersissummi allamik aalajangersaasoqarsimanngippat.
Imm. 2.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqartup umiarsuit usinik Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaannit Kalaallillu Nunaanni assartuinermut akuersissummi pineqartunut ilaatinneqartut isumannaallisaanermi isiginiagassat tamanna ajornartinngippassuk umiarsualivississallugit pisussaaffigaa, tak. Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaannit Kalaallillu Nunaanni imaatigut assartuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat.
Imm. 3.  § 5 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqartup umiarsuit sakkutuunit Kalaallit Nunaata illersorneqarneranut ilaasunit atorneqartut isumannaallisaanermi isiginiagassat tamanna ajornartinngippassuk umiarsualivississallugit pisussaaffigaa.

 

§ 15.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqartup umiarsuit umiarsuarnillu usingiaasartut usilersuinermi usingiaanermilu pisariaqarneratut annertutigisumik namminerlu atortuutini atorlugit ikiussallugit pisussaaffigaa.

 

§ 16.  Umiarsualivinnik ingerlatseqatigiiffiit umiarsualiviup nunami atortulersuutitallip atorneqarnerannut akiliutinik akiliuteqartitsisinnaapput.
Imm. 2.  Akiliutit akiliuteqartitsinermilu tunngaviit umiarsualivinnik ingerlatseqatigiffiit ataasiakkaarlutik sulineri tamarmiusut tunngavigalugit aalajangersarneqartassapput, matumani umiarsualivimmik nunami atortulersuutitalimmik pilersitsinermut, ingerlatsinermut, ernialersuinermut nalikilliliinermullu aningaasartuutit ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
Imm. 3.  Akiliutit akiliuteqartitsinermilu tunngaviit kiisalu taakkunani allannguutit Naalakkersuisunit akuerineqartassapput. Akiliutit akiliuteqartitsinermilu tunngaviit allanngortinneqassasut Naalakkersuisut piumasaqaatigisinnaavaat.
Imm. 4.  Umiarsualivinnik ingerlatseqatigiiffiit pisussaapput paasissutissat akiliutit akiliuteqartitsinermilu tunngaviit akuerineqarnerinut allannguuteqarnerinulluunniit atatillugu Naalakkersuisut pisariaqartutut isigisaat Naalakkersuisunut sukkulluunniit nalunaarutigissallugit. Naalakkersuisut paasissutissanik taamaattunik nalunaaruteqartarneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, matumani paasissutissat piffissani aalajangersimasukkaani nalunaarutigineqartarnissaat imaluunniit ilusiliussassatut piumasaqaatit aalajangersimasut naapertorlugit nalunaarutigineqartarnissaat ilanngullugit eqqarsaatigalugit.
Imm. 5.  Umiarsualivimmik ingerlatseqatigiiffiit ingerlatat § 5, imm. 1-imi aamma § 7, imm. 2-mi 3-milu pineqartunut ilaatinneqartut pillugit naatsorsuusiortassasut Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat. Naalakkersuisut naatsorsuutinik saqqummiussisarneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.


Kapitali 4
Nunat tamat akornanni pisussaaffiit il.il.

 

§ 17.  Naalakkersuisut pissutsit Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaatinneqartut pillugit nunat tamat isumaqatigiissutaasa atortinneqarnissaat atorneqarnissaalluunniit siunertaralugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput aalajangiisinnaallutilluunniit. Naalakkersuisut peqqusissuteqartarneq inerteqquteqartarnerluunniit imaluunniit paasissutissiisussaatitaanerit pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, malittarisassat taamaattut pissutsit Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaatinneqartut pillugit nunat tamat akornanni isumaqatigiissutit atortinneqarnissaat atorneqarnissaalluunniit pisariaqartippassuk.

 

§ 18.  Naalakkersuisut umiarsualiviit nunami atortulersuutitallit isumannaallisaavigineqarnerat pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput aalajangiisinnaallutilluunniit. Naalakkersuisut matumani ilanngullugu aalajangersinnaavaat umiarsualivinnik nunami atortulersuutitalinnik isumannaallisaaneq pillugu suliassat namminersortunit erseqqinnerusumik annertussusilikkamik suliarineqarsinnaasut.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani allanilu atorfeqartitaasut sanngiiffiusinnaasunik naliliiviginninnerit aamma isumannaallisaanermut pilersaarusiat suliarineqarnerini peqataasut, paasissutissanillu malittarisassat imm. 1 tunngavigalugu aalajangersarneqartut tunngavigalugit tigusaqartut pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu pisussaapput paasissutissanik taakkuninnga susassaqanngitsunut isertuussinissaminnut, taamaattorli tak. imm. 3.
Imm. 3.  Paasissutissat Danmarkimi nunanilu allani oqartussaasunut nunallu tamat akornanni suliniaqatigiiffinnut ingerlateqqillugit tunniunneqarsinnaapput, tamanna Namminersorlutik Oqartussat nunat tamat akornanni pisussaaffiisa nassatarippassuk.

 

§ 19.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqartut kiisalu umiarsualivinni piginnittoq § 2, nr. 2-mi, 3-mi, 5-imilu pineqartunut ilaatinneqartut pisussaapput malittarisassat aalajangersakkallu §§ 17 aamma 18 tunngavigalugit suliarineqarnerini aqunneqarnerinilu akeqanngitsumik peqataanissaminnut. Pisussaaffeqarneq aammattaaq piginnittoq sinnerlugu umiarsualivimmik nunami sanaartugartalimmik ingerlatsinermik suliaqartumit pisussaaffeqarfigineqarpoq.


Kapitali 5
Namminersorlutik Oqartussat kommunillu umiarsualivii

 

§ 20.  Naalakkersuisut Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiviisa nunami atortulersuutitallit aqunneqarnerat, aserfallatsaalineqarnerat ingerlanneqarnerallu pillugit aalajangersakkanik aalajangersaassapput.

 

§ 21.  Namminersorlutik Oqartussat umiarsualivimmik nunami atortulersuutitalimmik atuinermut akiliutinik akiliisitsisinnaapput.
Imm. 2.  Naalakkersuisut umiarsualiviup nunami atortulersuutitallip ingerlanneqarneranut aserfallatsaalineqarneranullu aningaasartuutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit matussutissaannik akiliutit akiliuteqartitsinermullu tunngaviit aalajangersarsinnaavaat. Umiarsualivinnut ataasiakkaanut akiliutit ataatsimoortillugit naliliivigineqassapput, matumani soorlu pilersuinerup isumannaatsuunera, nassiussatigut ilaasutigullu kaaviiaartitat umiarsualiviullu najukkamut sumiiffigisaminut sunniutai ilanngullugit pingaartillugit isiginiarneqarsinnaallutik.
Imm. 3.  Akiliutigineqartut pissutigalugit umiarsualiviit umiarsualivinnik piginneqatigiinnit pigineqartut aamma umiarsualiviit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartut unammilleqatigiinnerisa equtinneqannginnissaat sapinngisamik annertunerpaamik qulakkeerneqassaaq.
Imm. 4.  Imm. 2-3 kommunit umiarsualiviinut tamatuma pissuseqataanik atuupput, tak. § 5, imm. 2. Kommuni umiarsualiviup nunami atortulersuutitallip atorneranut akiliisitsisinnaavoq. Akiliutit akiliuteqartitsinermullu tunngaviit Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput, tak. imm. 2.

 

§ 22.  Umiarsualivinnut qitiusumik oqartussaaneq Naalakkersuisuniippoq.
Imm. 2.  Naalakkersuisut suliffeqarfik inuit ataasiakkaat pillugit inatsiseqartitsineq tunngavigalugu pilersinneqarsimasoq umiarsualiveqarnermut imarsiornermullu tunngasunik ilisimasaqartoq Namminersorlutik Oqartussat umiarsualiveqarfianni ataatsimi arlalinniluunniit najukkami umiarsualiveqarnermut oqartussaanermik isumaginninnissaanut piginnaatissinnaavaat. Naalakkersuisut suliffeqarfik namminersortoq isumagisassamik taassuminnga ingerlatsinissamut pisussaaffilersinnaavaat.
Imm. 3.  Imm. 2 tunngavigalugu najukkami umiarsualivimmut oqartussaasoq Naalakkersuisut sinnerlugit aalajangiisinnaavoq, tamatumunnga ilanngullugu umiarsualiviup nunami atortulersuutitai ilanngullugit atorneqarneranut akiliisitsisarnerup isumagineqarnera. Umiarsualivimmut qitiusumik oqartussaasup najukkami umiarsualivimmut oqartussaasoq naalakkissallugu piginnaatitaavoq taannalu nakkutigisaralugu.
Imm. 4.  Naalakkersuisut najukkami umiarsualivimmut oqartussaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 5.  Kommunit umiarsualiviini § 5, imm. 2 tunngavigalugu akuersissummik tunineqartuni umiarsualivimmut oqartussaaneq kommunalbestyrelsip isumagisaraa. Kommunalbestyrelsip najukkami umiarsualivimmut oqartussaaneq isumaqatigiissuteqarnermigut ingerlatseqatigiiffimmut imm. 2-4-mi aalajangersakkat tunngavigalugit isumagisassanngortissinnaavaa, tassami kommunalbestyrelsi Naalakkersuisut sinnerlugit aalajangiisarmat.


Kapitali 6
Torersuutitsinissaq pillugu malittarisassat

 

§ 23.  Naalakkersuisut umiarsualivinni nunami atortulersuutitalinni torersuutitsinissap malinneqarnissaa pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2.  Naalakkersuisut umiarsualiviit nunami atortulersuutitallit ataasiakkaat eqqarsaatigalugit umiarsualivinnut ataasiakkaanut taakkununngarpiaq tunngasumik torersuutitsinissaq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 3.  Naalakkersuisut torersuutitsinissaq pillugu malittarisassat malinneqarnerat nakkutigisaraat.


Kapitali 7
Aalajangersakkat allat

 

§ 24.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik imaluunniit umiarsualivimmik nunami atortulersuutitalimmik § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissummik pineqartunut ilaatinneqartumik allanut toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamillu isumagisassanngortitsinerit tamarmik Naalakkersuisunit akuerineqartassapput.
Imm. 2.  § 5, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugu akuersissut taarsigassarsissutigineqarsinnaanngilaq, qularnaveeqqusiunneqarsinnaanani imaluunniit akiitsoqarfiusut akiliisitsiniarneranni malersuissutigineqarsinnaanani.


Kapitali 8
Naammagittaalliortarneq

 

§ 25.  § 12, 14 aamma 15 naapertorlugit taliffissamik innersuunneqarneq, usilersornermi usingiarnermilu ikiorserneqarneq kiisalu umiarsualivimmi inuussutissarsiummik suliaqarnissamik periarfissaqarnissaq pillugit aalajangiinerit Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Imm. 1 tunngavigalugu naammagittaalliorsinnaatitaasut tassaapput pineqartut aalajangiinermit pisussaaffiligaasut imaluunniit aalajangiinermi namminneerlutik allatigut inatsiseqartitsinikkut soqutigisaqartuusut.
Imm. 3.  Naammagittaalliornissamut piffissaliussaq aalajangiinerup naammagittaalliuutigineqartup naammagittaalliorfigineqarsinnaasumit tiguneqarneranit sapaatit akunnerinik sisamanik sivisussuseqarpoq.

 

§ 26.  Najukkami umiarsualivimmut oqartussaasup § 22, imm. 3 tunngavigalugu aalajangiineri Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Najukkami umiarsualivimmut oqartussaasup § 22, imm. 5, tak. imm. 3, tunngavigalugu aalajangiineri kommunalbestyrelsimut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Imm. 3.  Imm. 1 aamma imm. 2 tunngavigalugit naammagittaalliorsinnaatitaasut tassaapput pineqartut aalajangiinermit pisussaaffiligaasut imaluunniit aalajangiinermi namminneerlutik allatigut inatsiseqartitsinikkut soqutigisaqartuusut.
Imm. 4.  Naammagittaalliornissamut piffissaliussaq aalajangiinerup naammagittaalliuutigineqartup naammagittaalliorfigineqarsinnaasumit tiguneqarneranit sapaatit akunnerinik sisamanik sivisussuseqarpoq.

 

§ 27.  Naalakkersuisut torersuutitsinissaq pillugu malittarisassat naapertorlugit aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqarsinnaanerat pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, tak. § 23. Umiarsualivinnut nunami atortulersuutitaqartunut § 5, imm. 1 naapertorlugu akuersissuteqartunut Naalakkersuisut naammagittaalliortarneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, matumani allaffissornikkut aqutsinermi oqartussaasumut qulliunerusumut naammagittaalliortoqarsinnaannginnissaa ilanngullugu eqqarsaatigalugu.


Kapitali 9
Pineqaatissiissutit atortuulersitsinerlu

 

§ 28.  Kinaluunniit umiarsualivimmik nunami atortulersuutitalimmik § 1, imm. 1 tunngavigalugu akuersissummik pigisaqarani sanaartortoq ingerlatsisorluunniit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pillaammik akiliisussanngorlugu, pisinnaatitaaffimminik annaasaqartussanngorlugu pigisanillu arsaarneqartussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Kinaluunniit umiarsualivimmik nunami atortulersuutitalimmik § 5, imm. 1 aamma imm. 2  tunngavigalugit akuersissut unioqqutillugu sanaartortoq unioqqutitsisorluunniit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pillaammik akiliisussanngorlugu, pisinnaatitaaffimminik annaasaqartussanngorlugu pigisanillu arsaarneqartussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.

 

§ 29.  § 13, imm. 1-2-mik,  § 16, imm. 3-mik aamma § 24, imm. 1-imik unioqqutitsisoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pillaammik akiliisussanngorlugu, pisinnaatitaaffimminik annaasaqartussanngorlugu pigisanillu arsaarneqartussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.

 

§ 30.  Malittarisassanik § 1, imm. 2, § 9, imm. 3, § 11, imm. 2, § 12, imm. 2, § 16, imm. 4-5, §§ 17-18, § 22, imm. 4 aamma § 23, imm. 1-2 tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasunik unioqqutitsisoq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pillaammik akiliisussanngorlugu, pisinnaatitaaffimminik annaasaqartussanngorlugu pigisanillu arsaarneqartussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat manna malittarisassalluunniit Inatsisartut inatsisaat manna tunngavigalugu aalajangersarneqarsimasut pillaammik akiliisussanngortitsilluni, pisinnaatitaaffinnik annaasaqartussanngortitsilluni pigisanilluunniit arsaarneqartussanngortitsilluni eqqartuussinissamut tunngavissaliippata inuit inatsiseqartitsinikkut nammineertutut isigineqartut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi malittarisassat tunngavigalugit pineqaatissinneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaannik matuminnga malittarisassanilluunniit Inatsisartut inatsisaat manna tunngavigalugu aalajangersarneqartunik unioqqutitsinerit pillugit suliat Kalaallit Nunaata eqqartuussivianut suliarinnittussatut siulliusumut suliassanngortinneqassapput.
Imm. 4.  Inatsisartut inatsisaat malittarisassalluunniit Inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu aalajangersarneqarsimasut tunngavigalugit pillaammik akiliisitsissutit arsaarinnissutillu Kalaallit Nunaata Karsianut nakkartinneqassapput.

 

§ 31.  Inatsisartut inatsisaat 1. juni 2015-imi atortuulersinneqarpoq. Tamatumunnga peqatigitillugu Namminersornerullutik Oqartussat umiarsualiviinik sanaartorneq, aserfallatsaaliineq, ingerlatsineq il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 29. oktober 1999-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 2.  Umiarsualivinni oqartussaanermik atortitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 14. maj 2002-meersoq aamma umiarsualivinni malittarisassat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 1, 4. januar 2000-meersoq, maleruagassanik Inatsisartut inatsisaanni matumani imaluunniit Inatsisartut inatsisaanni allani tunngaveqartumik aalajangersagaasunik taarseneqarnissamik imaluunniit atorunnaarsinneqarnissamik tungaanut atuutiinnassapput.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. juni 2015

 

 

Kim Kielsen