Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 13
23. juuli 2015
Atuuttut

Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni kaaviiaartitat ilaallu ilanngullugit naatsorsorneqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Unamminneqatigiinneq pillugu inatsisartut inaatsisaanni (unammilleqatigiinnermut inatsit) nr. 1, 15. maj 2014-imeersumi § 7, imm. 6 aamma § 15, imm. 4 malillugu aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit oqaaseqaaat malillugu ima aalajangiineqarpoq:

Kaaviiaartitat

 

  § 1.   Nalunaarummi matumani ”kaaviiaartitat” ima paasineqassapput, nalinginnaasumik ingerlatsinermut atatillugu akitsuutinik imaluunniit akileraarutinik, tuniniaanermi  toqqaannartumik attuumassuteqartunik  ilanngaareerluni kaaviiaartitat, takuulli §§ 7-9.
  Imm. 2.  Suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitai, tak. unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 7, imm. 1, nr. 3-mi, ukiumi kingullermi naatsorsuusiorfiusumi kaaviiaartitatut naatsorsorneqassapput, takuulli §§ 7-9.
  Imm. 3.  Unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 7, imm. 1, nr. 3 malillugu kaaviiaartitat, suliffeqarfiit peqataasut kaaviiaartitaasa katinnerisut naatsorsorneqassapput.
  Imm. 4.  Ukiup naatsorsuusiorfiusup kingulliup naammassereernerata kingorna suliffeqarfiup peqataasup ataatsip arlallilluunniit suliffeqarfimmi ilaa tunisimappagu, kaaviiaartitat tamatumunnga aallaavissineqarsinnaasut, suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanit ilanngaatigineqassapput. Kaaviiaartitat pigisanut aallaavissineqarsinnaasut, taamaalilluni ukiumi naatsorsuusiorfiusumi misissuineq malillugu pissarsiarineqarsimasut, suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanut ilanngunneqassapput.


Suliffeqarfissuit kaaviiaartitaat

 

  § 2.  Suliffeqarfiup peqataasup kaaviaartitaanut aamma suliffeqarfinni attuumassuteqartuni kaaviiaartitat ilaapput, tak. § 3. Suliffeqarfik peqataasoq imaluunniit attuumassuteqartoq aamma tassaasinnaavoq naalagaaffik, Namminersorlutik Oqartussat, kommuneqarfik imaluunniit kommuneqarfiit ataatsimoorussaat, tak. § 9.
  Imm. 2.  Suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanut ilaatinneqanngillat suliffeqarfiup peqataasup suliffeqarfiillu attuumassuteqartut akornanni kaaviiaartitat imaluunniit suliffeqarfiit attuumassuteqartut akornanni kaaviiaartitat.

 

  § 3.  Nalunaarummi matumani ”suliffeqarfiit attuumassuteqartut” ima paasineqassapput:
1)  Suliffeqarfiit piginneqataaffigineqartut. Suliffeqarfiit, piginneqatigiiffiit aktieselskabit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilernerani aaqqiissummi § 2-mi taaneqartutut, suliffeqarfik peqataasoq toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngitsumik aalajangiisumik sunniuteqarsinnaasoq.
2)  Suliffeqarfiit piginnittuusut. Suliffeqarfiit suliffeqarfimmi peqataasumi aalajangiisumik sunniuteqarsinnaasut.
3) Suliffeqarfiit allat, tassani suliffeqarfik piginnittuusoq aalajangiisumik sunniuteqarsinnaasoq.
4)  Suliffeqarfiit, tassani suliffeqarfiit arlallit, nr. 1-imit 3-mut taaneqartutut, ataatsimoorlutik aalajangiisumik sunniuteqarsinnaasut.
5) Suliffeqarfiit, nr. 1-imit 4-mut ilanngunneqanngikkaluarlutik, allaganngorlugu isumaqatigiinnikkut imaluunniit suliffeqarfiit maleruaqqusaani aalajangersakkat malillugit ataatsimoortunik aqutsisoqarlutik inissisimalersut imaluunniit taakkunanngaanniit aalajangiisumik sunniuteqartumik inissisimalersut, makkua tunngavigineqarpata;
a)  suliffeqarfiit peqataasut niuerfinni qanoq iliortarnissaat pillugu ataatsimoortumik aqutsisut ataqatigiissaarpatigik, aamma
b) suliffeqarfiit peqataasut  ataannartut ataatsimoortumik aqutsisunit aqunneqarunik, aamma
c) niuernermi aarlerinaatit aamma aningaasarsiornermi inernerit qanoq agguarneqartarnissaat pillugu aaqqiissuteqarunik.

 

  § 4.  Suliffeqarfiit peqataasut marluk arlallilluunniit ataatsimoorlutik suliffeqarfimmi ataatsimi aalajangiisumik sunniuteqarpata, suliffeqarfiup pineqartup kaaviiaartitai kaaviiaartitat katinnerini ilanngunneqassapput.
  Imm. 2. Imm. 1 malillugu kaaviiaartitat katinneri, suliffeqarfiit peqataasut aamma suliffeqarfiup ataatsimoortumik aqunneqartup akornanni kaaviiaartitat ilaatinneqanngillat.


Kaaviiaartitat allat

 

  § 5.  Suliffeqarfik peqataasoq suliffeqarfinnik allanik taama assingusunik isumaqatigiissusiorsimappat, unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 7, imm. 1 malillugu suliffeqarfiit taakku kaaviiaartitaat kaaviiaartitat katinnerini ilanngunneqassapput.
  Imm. 2.  Kaaviiaartitat katinneri suliffeqarfiit imm. 1-imi taaneqartut akornanni kaaviiaartitat ilaatinneqanngillat.


Branchini peqatigiiffiit aamma kattuffiit

 

  § 6.  Branchimi peqatigiiffimmi imaluunniit kattuffimmi allami tamatumunnga nallersuussinnaasumi, tak. unamminneqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaat § 7, imm. 1, nr. 3, kaaviiaartitat peqatigiiffimmut ilaasortanut ataatsimut kaaviiaartitatut naatsorsorneqassapput peqatigiiffiup nammineq kaaviiaartitaanut ilanngullugit.
  Imm. 2.  Imm. 1 malillugu peqatigiiffiup kaaviiaartitai peqatigiiffiup taassumalu ilaasortaasa akornanni kaaviiaartitat ilanngaatigalugit naatsorsorneqassapput.


Suliffeqarfiit aningaasarsiornermik ingerlataqartut

 

  § 7.  Selskabit sillimmasiisarfiit eqqarsaatigalugit, kaaviiaartitanut taarsiullugu ilanngaateqarnani sillimmasiinernut akiliutit nalingi ilanngunneqassapput, tassa sillimmasernissamut isumaqatigiissutit selskabinit  taakkunannga pissarsiarineqarsimasut imaluunniit taakku akiligaannik imaluunniit siunissami pissarsiarineqartussaasut tamaasa ilanngullugit, tamakkununnga ilanngullugit sillimmaseqqinnissamut isumaqatigiissutit avataaniilersimasut ilanngullugit, akileraarutit imaluunniit akitsuutit akileraarutinut assingusut, sillimmasernermi akiliutissatut aningaasat tunngavigalugit akileqquneqarsimasut imaluunniit sillimmasernermi katinnerit tunngavigalugit akileqquneqarsimasutut tunngaveqartut ilanngaatigereerlugit.

 

  § 8.  Taarsigassarsisitsisarfiit imaluunniit suliffeqarfiit aningaasarsiornermik ingerlataqartut eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu isertitat makku katinneri atorneqassapput, taamaassappallu akileraarutit imaluunniit akitsuutit akileraarutinut assingusut, isertitanut tamakkununnga toqqaannartumik attuumassuteqartut ilanngaatigalugit:
1)  Erniaatigut isertitat assigisaallu.
2)  Aktiaatitigut iluanaarutit assigisaallu aamma aningaasaqarnermi pissarsiat allat.
3) Sullissinermi akiliutinit isertitat tunisinermilu iluanaarutinit isertitat assigisaallu.
4) Pappilissat nalinginik aamma nunat allat aningaasaasa nalinginik naleqqussaarinerit assigisaallu, tamakku katillugit sinneqartoorneruppata.
5)  Isertitat nalinginnaasut allat.


Naalagaaffik, Namminersorlutik Oqartussat, kommuneqarfiit imaluunniit kommuneqarfiit ataatsimoorussaat

 

  § 9.  Naalagaaffik eqqarsaatigalugu kaaviiaartitanut taarsiullugu, ministereqarfimmut pineqartumut ukiumut kingullernut naatsorsuusiorfiusumut ingerlatsinermut illuutinullu ilanngaateqarnani aningaasartuutit katinneri atorneqassapput, tak. naalagaaffiup kontoplan-iani suussusersiinerit pingaarnerit 1 aamma 3.
  Imm. 2.  Namminersorlutik Oqartussat eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu, naalakkersuisoqarfimmut pineqartumut ukiumut kingullernut naatsorsuusiorfiusumut ingerlatsinermut illuutinullu ilanngaateqarnani aningaasartuutit katinneri atorneqassapput, tak. suussutsinut kontut 1 aamma 7, Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuuserinermi ilitsersuutaata kontulersuinernut ilitsersuummi kisitsimmi 7-mi takuneqarsinnaasutut.
  Imm. 3.  Kommuneqarfiit imaluunniit kommuneqarfiit ataatsimoorussaat eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu ukiumut kingullermut naatsorsuusiorfiusumut ingerlatsinermut illuutinullu ilanngaateqarnani aningaasartuutit katinneri atorneqassapput, tak. suussutsinut kontut 0-imit 5-imut, tak. kommuneqarfiit kontoplaniani kisitsit 7.


Kaaviiaartitat danskit koruuniinut naatsorsorneri

 

   § 10.  Nunat allat aningaasaanni kaaviiaartitat suliffeqarfiup ukiumi kingullermi naatsorsuusiorfiani nunat allat aningaasaasa nalingisa naatsorsornerini agguaqatigiissinneqarnerat malillugu danskit koruuniinut naatsorsorneqartassapput.

 
Kalaallit Nunaanni kaaviiaartitat

 

  § 11.  Kalaallit Nunaanni kaaviiaartitanut ilaapput, tak. unammilleqatigiinnermut inatsimmi § 15, imm. 1, nioqqutissanik tunisinerit imaluunniit sullitanut kiffartuussutinik tunisinerit, piffissap isumaqatigiissuteqarfiusup nalaani Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasut.
  Imm. 2.  Taarsigassarsisitsisarfiit suiffeqarfiillu aningaasarsiornermik ingerlataqartut allat eqqarsaatigalugit Kalaallit Nunaanni kaaviiaartitanut ilaapput, tak. § 15, imm. 1, isertitat, tak. § 8, suliffeqarfiup immikkoortortaanni imaluunniit Kalaallit Nunaanni immikkoortuini pissarsiarisaat.


Kaaviiaartitat killinginik qaangiineq

 

  § 12.  Unammilleqatigiinnermut inatsisip § 7, imm. 1, nr. 3-ani § 6, imm. 1-ani inatsisip inerteqqusiinerani ilaatitsinnginneq atuuppoq, suliffeqarfiit peqataasut ukiuni naatsorsuusiorfiusuni tulleriit marluk angullugit kaaviiaartitsineq taaneqartoq annerpaamik procentinik qulinik qaangeraluarpatigilluunniit.
  Imm. 2.  Imm. 1-imi aalajangersagaq atorneqassanngilaq, kaaviiaartitsinermut killigitaq taaneqartoq suliffeqarfimmut allamut kattussimanerata kinguneranik qaangiisimaneq pisimappat, suliffeqarfiit kattunnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaani nassuiarneqarsimasutut.


Atuutsinneqalerfissaa

 

  § 13.  Nalunaarut manna atuutilissaaq ulloq 15. aggusti 2015.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 23. juuli 2015.

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen