Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 25
30. decembari 2013
Atuuttut

Borgmesterinik borgmesterillu tulliinik kiisalu kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik aamma najukkani ataatsimiititaliat ilaasortaannut il.il. akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 22-mi, 18. november 2010-meersoq, Inatsisartullu inatsisaatigut nr. 6, 29. november 2013-imeersutigut allannguuteqar-tinneqartumi § 31a, imm. 4, § 56, imm. 1, 66, imm. 6, aamma 67, imm. 1, naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Borgmesterinik, borgmesterit tulliinik, kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut kiisalu sumiiffinni ataatsimiititalianut allanullu akissarsisitsisarneq.

 

§ 1. Kommunalbestyrelsip borgmesterip atuuffiani akissarsisitsisarnerup annertussusissaa aalajangersartarpaa.
Imm. 2. Ukiumut tullermut missingersuusiornermut atatillugu borgmesterit tulliisa, kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat, ataatsimiititaliani siulittaasut nunaqarfinnilu aqutsisuni siulittaasut akissarsiaasa annertussusissaat kommunalbestyrelsip aalajangersassavai.

 

§ 2. Borgmesteri ukiumut akissarsiaqartinneqassaaq annerpaamik Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønlandip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini tjenestemandinut akissarsiat pillugit isumaqatigiissutit qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akissaateqarfiit 38-annut, nalinginnaasumik tapiissutit ilanngullugit, naapertuuttumik kisiannili nalinginnaasumik akissaateqarfiit nikerarnerinut tapiissutit ilanngunnagit, aamma akit naapertorlugit ukiumut tunngaviusumik kr. 130.600-nik immikkut tapiissutitalimmut, aamma ukiumut tunngaviusumik kr. 174.130-nik immikkut tapiissutitalimmut, kiisalu aamma suli ukiumut tunngaviusumik kr. 12.100-nik immikkut tapiissutitalimmut, naapertuuttunik. Ukiumut tunngaviusumik aningaasartat immikkut ittumik tapiusunut tamanut 1.4.1991 aallarnerfigalugu atuutilissapput.
Imm. 2. Borgmesterip akissarsiai tunniunneqartassapput Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønlandip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini tjenestemandit qaammammusiallit akissarsiaasa tunniunneqartarnerattut.
Imm. 3. Borgmesterit borgmesteritut akissarsiamik saniatigut nalunaarut manna naapertorlugu kommunimi suliarititanut allanut akissarsiaqarsinnaanngillat.

 

§ 3. Borgmesterip tullii kommunini ataatsimik borgmesterimut tullilinni aamma kommunini marlunnik borgmesterimut tullilinni borgmesterip tullia siullermut kommunalbestyrelsip aalajangiineratigut aalajangersimasumik akissarsiaqartitsisoqassaaq § 1, imm. 2 naapertorlugu akissarsiarititat saniatigut annerpaamik borgmesterip akissarsiaasa 15 pct.-iannik.
Imm. 2. Borgmesterip tullia imm. 1 naapertorlugu aalajangersimasumik akissarsiaqanngitsoq piffissami borgmesteritut atuuffigisamini taamatut akissarsiaqassaaq.
Imm. 3 Imm. 2 naapertorlugu taartaalluni atuunnermi akissarsiat naatsorsorneqarlutillu tunniunneqartassapput maleruagassat atorfinni Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønland-ip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini akissarsiat pillugit maleruagassanut naapertuuttut naapertorlugit.

 

§ 4. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq borgmesteritut taartaalluni atuuteqqusaasoq borgmesteritut akissarsiaqartinneqassaaq § 2-mi taaneqartut naapertorlugit.
Imm. 2. Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortaq nunaqarfinni aqutsisunut siulittaasutut taartaalluni atuuteqqusaasoq siulittaasutut akissarsiaqartinneqassaaq § 7, taaneqartoq naapertorlugu.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsip kommunalbestyrelsimut ilaasortat aalajangersimasumik akissarsiaqartissavai amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-imi taaneqartup 1/6-ianik.
Imm. 2. Akissarsiat tunniunneqartassapput kommunalbestyrelsimut ilaasortat tamarmik akissarsiassat qaffasinnersaasa agguarneri assigiimmik annertussuseqartillugit.

 

§ 6. Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortat akissarsiaqartinneqassapput amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-imi taaneqartup 1/12-anik.
Imm. 2. Akissarsiat tunniunneqartassapput nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortat tamat anigaasarsiat qaffasinnersaasa agguarneri assigiimmik annertussuseqartillugit.

 

§ 7. Kommunalbestyrelsip ilassutitut aningaasarsiat nunaqarfinni aqutsisunut siulittaasumut tunniussinnaavai. Ilassutitut aningaasarsiat ukiumut amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-imi taaneqartup 1/12-anik annertussuseqarsinnaapput.

 

§ 8. Borgmesterit tulliisa, kommunalbestyrelsimut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat, ataatsimiititaliat siulittaasuisa aamma nunaqarfinni aqutsisuni siulittaasut akissarsiaat qaammatip taamatut suliffiup naanerani tunniunneqartassapput.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsimut ilaasortap Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu suliassani isumaginngippagit aamma Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisanni aqutsinermut inatsimmi § 66, imm. 8 naapertorlugu sulinngiffeqanngippat ilaasortap pineqartup akissarsiai peqataanngiffiata sivisussusianut naapertuuttumik ilanngaaffigineqassasut kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa. Akissarsiaritippallaarsimasut isumaqatigiissuteqarnikkut sivisunerpaamik qaammatinut pingasunut agguarlugit akilersorneqarnissaat isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq.
Imm. 3. Naartunermut, meerartaarnermut meeravissiartaarnermulluunniit atatillugu peqataannginneq pissutissaqarluni peqataannginneruvoq. Kommunalbestyrelsip allatigut aalajangertassavaa qaqugukkut pissutissaqarluni peqataasoqannginnersoq.


Sulinermit isertitassaraluit annaasat matussuserneqartarnerat, angalanernut unnuinernullu aningaasartuutit akilerneqartarnerat kiisalu ullormusiat il.il.

 

§ 9. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaani § 66, imm. 1 naapertorlugu ataatsimiinnernut il.il. ilaasunut ullunut angalaffiusunut atatillugu sulinermi aningaasarsiassaraluannik annaasanut taartisiaqartitsiumalluni.
Imm. 2. Sulinermit aningaasarsiassaraluanik annaasat matussuserneqartarnissaat pillugu kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisaanut amerlanerpaamik ilaasinnaapput:
1) Sulinermik inuussutissarsiuteqartut sulillutik akissarsiassaraluaminnik annaasaat uppernar-sarneqartut imaluunniit
2) Ullormut akissarsiat akissarsiat § 2, imm. 1-imi taaneqartut 730-inngorlugit aggornerannut ataatsimut naapertuuttut inunnut, ataatsimiinnerup nalaani annermik namminersorluni inuussutissarsiuteqarnermit aningaasarsiorfeqartunut, soorlu piniartunut, aalisartunut, savaatilinnut il.il.

 

§ 10.  Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaani § 66, imm. 1 naapertorlugu ataatsimiinnernut il.il. atatillugu angalanermut unnuinermullu aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilertassavai. Angalanermut unnuinermullu aningaasartuutit akilerneqartarnerat pillugu kommunalbestyrelse maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 2. Ullormusiat tunniunneqartassapput tjenestemandit Kalaallit Nunaanni atorfillit atorfitsik naapertorlugu angalanerini aningaasartuutinut amerlissutit matussuserneqartarnerat pillugu maleruagassat qaqugumulluunniit atuuttut naapertorlugit.

 

§ 11.  Piffissamik qaammatinik marlunnit sivikinnerusumik utaqqiisaagallartumik sinniisutut sulinermi ullormusiaqartitsisoqassaaq ulloq unnuarlu akiliutigineqartartut atorlugit ullut ataatsimiiffiit tunngavigalugit kiisalu sulinermit aningaasarsiassaraluanik annaasat aamma akiliutigineqartassapput


Borgmesterinut il.il. qinigaajunnaarnersiutit

 

§ 12.  Borgmesteritut atuussimasoq ukiup aallartinnerisa tamaasa qaammaatip aappaata affaannik qinigaajunnaarnersiuteqarnissamik pisinnaatitaaffeqalersarpoq. Taamaattorli piffissaq qinigaajunaarnersiuteqarfiusoq qaammatinik 12-inik sivisussuseqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Sornatigut borgmesteriusimasumut qaammammut qinigaajunnaarnersiutit pineqartup ukioq kingulleq sulinermini akissarsiaasa 1/12-iannut naapertuuttumik annertussuseqassapput.

 

§ 13.  Borgmesterip tunuarnera pinerluttulerinermi inatsit naapertorlugu peqqussuteqarnermik nakkutigineqartussaanermilluunniit pissuteqarluni qinigaasinnaajunnaarnermik kinguneqarsimappat kommunalbestyrelsip inassuteqareerneratigut Naalakkersuisunit aalajangerneqassaaq borgmesteri nalunaarummi matumani malittarisassat naapertorlugit qinigaajunnaarnersiuteqarsinnaatitaassanersoq.

 

§ 14.  Borgmesterip toqukkut peerunnini tikillugu borgmesteritut sulisup imaluunniit toqukkut peerunnini tikillugu borgmesterip qinigaajunnaarnersiutaanik pissarsisartup aappaa piffissap qinigaajunnaarnersiuteqarfiup sinnerani, sivisunerpaamilli borgmesterip toquneraniit qaammatini pingasuni, qinigaajunnaarnersiutinik pisartagaqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Borgmesteri toqukkut aapparisamik qimataqanngippat qimataasorluunniit piffissap qinigaajunnaarnersiuteqarfiup qaangiutinnginnerani toqukkut peeruppat qinigaajunnaarnersiuteqarsinnaaneq borgmesterip meeraanut suli 18-iliisimanngitsunut, borgmesterip toqukkut peerunnerani tassannga angajoqqaatut oqartussaaffigisaasunut, pisinnaatitaaffinngussaaq.


Najukkani ataatsimiititaliani ilaasortat akissarsiaqartinneqarnerat allallu

 

§ 15.  § 2, imm. 1-imi akissarsiani taaneqartuni kommunalbestyrelse aalajangersimasumik ukiumoortumik najukkani ataatsimiititaliat ilaasortaannut kommunalbestyrelsimut ilaasortanngitsunut amerlanerpaamik 1/12-inik akissarsisitsisarsinnaavoq.
Imm. 2. Najukkani ataatsimiititalianut ilaasortanut tamanut kommunalbestyrelsinut ilaasortaanngitsunut akissarsiat, akissarsiat qaffasinnersaasa agguarneri assigiimmik annertussuseqartillugit.
Imm. 3. Akissarsiaqartitsinerit imm. 1 naapertorlugu aalajangersakkat, siusinnerpaamik qaammatip aallaqqaataani atuutilersumik tunniunneqarsinnaapput, tamatumani najukkami ataatsimiititaliap ataatsimeeqqaarnerani, najukkamilu ataatsimiititaliap kingullermeerluni ataatsimiinnerani qaammatip naanerani tunniunneqarsinnaajunnaartassallutik.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsip qaqugukkulluunniit aalajangiiffigisinnaavaa akissarsiat imm. 1 naapertorlugu tunniunneqartartut qaammatip naanerata aallartinneraniit atuukkunnaarsinneqartarnissaat.
Imm. 5. Akissarsiat imm. 1-imi aalajangersarneqartut naapertorlugit tunniunneqartartut, ukiumut aalajangikkamik aningaasat 1/12-ii qaammatikkuutaartumik qaammatillu pineqartup naanerani tunniunneqartassapput.

 

§ 16.  §§-ini 9 aamma 10-mi maleruagassat aammattaaq najukkami ataatsimiititaliap ilaasortaannut ataatsimeeqataanerni najukkamilu ataatsimiititaliat ataatsimiittarneranni angalasarnerannilu peqataasarnerni taamatuttaaq atuutsinneqartassapput.

 

§ 17.  Ukiuni tulliuttuni missingersuusiornernut atatillugu najukkani ataatsimiititaliani ilaasortanut akissarsiassat annertussusissaat pillugit kommunalbestyrelse aalajangiisassaaq.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi ukiup ataatsip ingerlanerani najukkami ataatsimiititaliamik pilersitsissagaluarpat, akissarsiatigut aningaasartuutinut akiliutissanik missingersuutit aningaasaliissutinik imaqasanngippata, taava najukkami ataatsimiititaliamut ilaasortanut akissarsiat pillugit aalajangiinermi, aammalu taassuma ilaasortaasa amerlassusissaat tapiliussatut aningaasaliissutinut atatillugu aalajangersarneqassaaq. 


Atuutilerfia

 

§ 18.  Nalunaarut 1. januar 2014-imi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Peqatigitillugu borgmesterinik borgmesterillu tulliinik kiisalu kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. akissarsiaqartitsineq pillugu nalunaarut nr. 1, 21. januar 2011-meersoq atuukkunnaarsinneqarpoq.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 30. december 2013

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Peter Hansen