Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 25
18. decembari 2012
Atuuttut

Suliniutini angisuuni illuliortiternernik sanaartornernillu suliassat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Siunertaa atorneqarfissaalu il.il.

 

§ 1.  Inatsisartut inatsisaanni anguniarneqarpoq suliniutini angisuuni Kalaallit Nunaata aningaasaqarnikkut ineriartorneranut immikkut pingaaruteqartuni aningaasaliinissamik piviusunngortitsinissamillu siuarsaanissaq, taamaaliortoqassaarlu inuiaqatigiit soqutigisaat eqqumaffigalugit.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni anguniarneqarpoq inuiaqatigiit aningaasaqarnerannut aammalu inuussutissarsiortut unammillersinnaassuseqarnerannut siunertaanngitsumik sunniutaanerluttussanik pitsaaliuinissaq killiliinissarlu, ilanngullugit ingerlatat inatsimmi pineqartunut ilaasut malitsigisaannik aningaasarsiat aningaasartuutillu nalinginnaasumik amerlassusaasa tulluanngitsumik qaffannissaat.

 

§ 2.  Neqeroortitsinerit aammalu suliakkiissutinik tunniussinerit atugassarititaasut Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersagaasut tunngavigalugit pisinnaasut akuersissummik Naalakkersuisut nalunaaruteqareersimappata, tak. § 7, suliniummut ingerlatseqatigiiffiup sanaartornissamut isumaqatigiissutinut neqeroortitsineranut aammalu suliakkiissutinik tunniussineranut Inatsisartut inatsisaat atorneqassaaq.

 

§ 3.  Suliniut suliniutaappat angisooq, tak. § 6, imm. 1, suliniummi sanaartornermut ingerlatanut, tak. § 5, imm. 3, Inatsisartut inatsisaat atorneqassaaq ingerlatanullu allanut atorneqassanani.
Imm. 2.  Suliniut tassaasimanngippat suliniut angisooq, suliniummi sanaartornermut ingerlatanut, takuuk § 5, imm. 3, imaluunniit ingerlatanut allanut inatsit atorneqassanngilaq.


Kapitali 2
Nassuiaatit

 

Suliniut suliniummullu ingerlatseqatigiiffik

 

§ 4.  Suliniut paasineqassaaq tassaasoq suliniut ingerlatat makkua arlaanni pineqartunut ilaasoq:
1)  Akuersissut aatsitassat ikummatissallu pillugit inatsit naapertorlugu tunniunneqarsimasoq malillugu aatsitassanik piiaaneq (aatsitassarsiornermik suliniut).
2)  Akuersissut erngup nukinga pillugu inatsit naapertorlugu tunniunneqarsimasoq malillugu innaallagissamik erngup nukinganit innaallagissiorfimmit ataatsimit arlalinnilluunniit tunisassiarineqartumik atuinermik aallaaveqartumik suliffissuaqarnermik suliaqarneq.
3)  Akuersissut erngup nukinga pillugu inatsit naapertorlugu tunniunneqarsimasoq malillugu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorneq.
Imm. 2.  Suliniummut ingerlatseqatigiiffik paasineqassaaq tassaasoq suliffeqarfik imaluunniit suliffeqarfiit suleqatigiit suliniummik angisuumik ingerlataqarniartut ingerlataqartulluunniit.


Suliniummut sanaartukkat, sanaartornerup ingerlannera, pilersitsineq, sanaartornermi ingerlatat, sanaartornermut aningaasartuutit aamma sanaartornissamut isumaqatigiissutit

 

§ 5.  Suliniummut sanaartukkat paasineqassaaq tassaasoq suliniummi tunngaviusumik sanaartugassat, illuutit, maskiinat, teknikkikkut aaqqissukkat allallu nunami attaveqaataasut.
Imm. 2.  Sanaartornerup ingerlanera paasineqassaaq tassaasoq immikkoortoq suliniummi suliassamut sanaartukkanik pilersitsiviusussaq.
Imm. 3.  Sanaartornermik ingerlatat paasineqassaaq tassaasoq sanaartornerup nalaani suliniummi suliassanik sanaartukkanik pilersitsinermi illuliortiternernik sanaartornernillu suliaqarnerit aammalu ingerlatat tassunga atasut. Suliniutit taakkununnga attuumassuteqartunulli ilaanngillat nerisassiorneq, nerisarfinnik kantiinanik ingerlatsineq, eqqiaaneq, sumiiffimmi assartuineq tamatumunnga attuumassuteqartut suliallu assigisaat kiffartuussinerillu.
Imm. 4.  Sanaartornermut aningaasartuutit paasineqassaaq tassaasoq sanaartornerup nalaani suliniummi sanaartukkanik pilersitsinermi suliassamut ataatsimut katillugit aningaasartuutit.
Imm. 5.  Sanaartornissamut isumaqatigiissut paasineqassaaq tassaasoq sanaartornerup nalaani sanaartornermik ingerlatanik suliaqarnissamut isumaqatigiissut.


Suliniut angisooq

 

§ 6.  Suliniut Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu suliniutitut angisuutut isigineqassaaq, ima pisoqarpat:
1)  suliniummi sanaartornermut aningaasartuutit  milliard-it tallimat danskit koruunii sinnersimappagit, aamma
2)  suliniummi sanaartornermik ingerlatanik suliaqarnermi sulisussanik pisariaqartitsineq, sulisinnaasunit suliffeqanngitsunit aammalu Kalaallit Nunaanni pissarsiarineqarsinnaasunit annertunerusimappat, imaluunniit
3)  suliffeqarfinni sanaartornermik ingerlatanik suliaqartuni teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naammassisaqarsinnaanermut suliniummi piumasaqaataasut, suliffeqarfiit kalaallinit pigineqartut teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naammassisaqarsinnaanerannit annertunerusimappata.
Imm. 2.  Ulloq 1. januar 2013-mi atuutilersumik imm. 1 nr. 1-imi aningaasat taaneqartut sanaartornermut aningaasartuutinut najoqqutassat qaffannerannut naapertuuttumik ukiumoortumik iluarsineqartassapput.


Kapitali 3
Sanaartornissamut isumaqatigiissutinut neqeroortitsineq aamma sanaartornissamut isumaqatigiissutinik tunniussineq kiisalu immikkut ittunik atugassaqartitaalluni sanaartornissamut isumaqatigiissutinik neqerooruteqartitsinissamut akuersissut

 

§ 7.  Sanaartornissamut isumaqatigiissutinut neqeroortitsineq aamma sanaartornissamut isumaqatigiissutit suliakkiissuteqarfigineqarnerat atugassarititaasut Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersagaasut malillugit pisissasoq akuersissummik Naalakkersuisut suliniummut ingerlatseqatigiiffimmut tunniussisinnaapput.
Imm. 2.  Imm. 1 malillugu akuersissut taamaallaat suliniummut ingerlatseqatigiiffimmut aktiaatileqatigiiffiusumut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartumut tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Suliniummut ingerlatseqatigiiffik suliffeqarfissuarmut ilaappat, ingerlatseqatigiiffik nalinginnaasumik niuernermi atugassarititaasut malillugit akeqartitsilluni, aammalu niuernermi nalinginnaasumik atugassarititaasut malillugit atugassaqartitsilluni iliuuseqartassaaq.
Imm. 4.  Sanaartornissamut isumaqatigiissutinut neqeroortitsineq, kiisalu sanaartornissamut isumaqatigiissutit  suliakkiissuteqarfigineqarnerat, nunani tamalaani neqeroortitsivigineqarsinnaavoq aammalu nunami namminermi nunanilu tamalaani suleriaatsinut pitsaasunut naapertuuttumik nunani tamalaani immikkut toqqakkanik neqeroortitsisoqarsinnaalluni.
Imm. 5.  Naalakkersuisut akuersissummi sanaartornermik suliassanut neqeroortitsinermi aamma sanaartornermik suliassanik suliakkiissuteqarnermi atugassarititaasussat pillugit aalajangersakkanik  suliaqassapput, ilanngullugit suliniummut ingerlatseqatigiiffiup neqeroortitsinermini piumasaqaatigisassai. Ilaatigut sulisussanik nunaqavissunik piginnaasalinnik pissarsisinnaaneq aamma suliffeqarfiit kalaallinit pigineqartut naammassisinnaasaat piginnaasaallu eqqarsaatigalugit suliniummik ingerlatsisut ingerlatseqatigiiffiit aammalu taakkua kiffartuussititaat  , pillugit aalajangersagaliortoqassaaq, suliffeqarfiit kalaallinit pigineqartut sulisussallu nunaqavissut atorneqarnissaat pillugu aalajangersaasoqartassaaq, sapinngisamik anertunerpaamik neqeroortitsinerni taakkua periarfissinniarlugit, aammalu susassaqartut pingasut akornanni isumaqatigiissuteqanertigut (Impact Benefit Agreements, IBA) Namminersorlutik Oqartussat, pisortani oqartussat allat aamma suliniummut tunngasumik ingerlatseqatigiiffiusup akornanni isumaqatigiissutigineqartumik, takuuk § 9, imm. 3-6.
Imm. 6.  Pissutsit suut atuunnerini akuersissutip annaaneqarsinnaanera imaluunniit Naalakkersuisunit utertinneqarsinnaanera pillugu aalajangersakkanik Naalakkersuisut akuersissummi aalajangersaassapput, aamma Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaata atortinniarneranut atatillugu peqqussuteqarsinnaanermut pisinnaatitaanerat pillugu, aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu akuersissuteqarnermi atugassarititaasut naapertorlugit, takuuk § 17, kiisalu akuersissummik pigisaqartup taarsiissuteqarnissamut imaluunniit akiliisitaanissamut pisussaaffii, il.il.
Imm. 7.  Akuersissummik imm. 1 naapertorlugu nalunaaruteqartoqannginnerani Naalakkersuisut VVM-imut nassuiaatip akuersissutiginissaanut missingersuusiamik nassiussaqassapput, takuuk § 8, imm. 1, aammalu VSB-mut nassuiaatissatut missingersuusiamik, takuuk § 9, imm. 1,tusarniaassutitut.  Tusarniaanermi ilanngullugit tusarniaavigineqassapput najukkani pisortat oqartussaasui, kalaallit sulisitsisut peqatigiiffii aammalu sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffii kiisalu peqatigiiffiit kattuffiillu, malittarisassatik naapertorlugit inuiaqatigiinni piujuaannartitsinermik ingerlatsinissamik siunertaqartut, avatangiisit illersorneqarnissaannik siunertaqartut imaluunniit inuit piginnaatitaaffiinik illersuisut.
Imm. 8.  Imm. 1 naapertorlugu akuersissummik Naalakkersuisut tunniussinnginnerminni Inatsisartuni ataatsimiititaliaq tamatumunnga susassaqartoq ilisimatissavaat.

 

Kapitali 4
Avatangiisinik naliliineq aamma inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasunik sunniutaasussanik naliliineq

 

Avatangiisinik naliliineq (VVM)

 

§ 8.  § 7, imm. 1 malillugu akuersissummik tunniussisinnaalinnginnermi, avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermik (VVM) suliaqartoqarsimassaaq, taannalu pillugu aatsitassat ikummatissallu pillugit inatsimmi aamma avatangiisit pillugit inatsimmi maleruagassat naapertorlugit nassuiaat (VVM-imut nassuiaat) Naalakkersuisunit akuerineqarsimassalluni.
Imm. 2.  VVM-imut nassuiaatip Naalakkersuisunut nassiunneqannginnerani Naalakkersuisut nassuiaat pillugu tusarniaanermik ingerlatsissapput. Tusarniaanermi ilaatinneqassapput najukkani pisortat oqartussaasut, kalaallit sulisitsisut peqatigiiffii aamma sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffii, kiisalu najukkani peqatigiiffiit kattuffiillu, malittarisassatik naapertorlugit inuiaqatigiinni piujuaannartitsinermik ingerlatsinissamik pingaarnertut siunertaqartut imaluunniit avatangiisit illersorneqarnissaannik siunertaqartut.


Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik naliliineq (VSB)

 

§ 9.  § 7, imm. 1 malillugu akuersissummik tunniussisinnaalinnginnermi, suliniutip angisuup piviusunngortinneqarnerani inuiaqatigiinnut piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermik (VSB) suliaqartoqarsimassaaq, taannalu pillugu nassuiaat Naalakkersuisunit akuerineqarsimassalluni.
Imm. 2.  VSB-imik suliaqarneq pillugu inatsisini allani maleruagassaqarsimanngippat, suliassaqarfimmi nunani tamalaani suleriaatsinut pitsaasunut akuerisaasunut naapertuuttumik suliaqarneq ingerlanneqassaaq. VSB-imut nassuiaatip Naalakkersuisunut nassiunneqannginnerani Naalakkersuisut nassuiaat pillugu tusarniaanermik ingerlatsissapput. Tusarniaanermi ilaatinneqassapput najukkani pisortat oqartussaasut, kalaallit sulisitsisut peqatigiiffii aamma sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffii, kiisalu najukkani peqatigiiffiit aamma kattuffiit, malittarisassatik naapertorlugit inuiaqatigiinni piujuaannartitsinermik ingerlatsinissamik pingaarnertut siunertaqartut imaluunniit avatangiisit illersorneqarnissaannik siunertaqartut.
Imm. 3.  VSB-mut nassuiaat Namminersorlutik Oqartussat, pisortat oqartussaasut allat aamma suliniummut ingerlatseqatigiiffiup akornanni suleqatigiit pingasuullutik (Impact Benefit Agreement, IBA´s) isumaqatigiissuteqarnissaannut tunngaviliissaaq, § 7 imm. 1 naapertorlugu.
Imm. 4. Sanaartornissamut isumaqatigiissutinik neqeroortitsineq suliakkiissuteqarnerlu suleqatigiit pingasut isumaqatigiissutaanni pineqartunut ilaasoq, ataatsimoortumik piumasaqaatit atorneqarsinnaasimappata, ”Kalaallit Nunaanni illuliortiternermi sanaartornermilu suliaqarnernut pilersuutinullu ataatsimoortumik piumasaqaatit” tunngavigalugit pissasoq, suleqatigiit pingasut isumaqatigiissutaanni aalajangersarneqassaaq. Pingasuulluni isumaqatigiissut  kalaallit sulisartut ilinniagaqarnissaannut ilinniaqqinnissaannulluunniit aalajangersakkanik aammalu kalaallit suliffeqarfiinik aaqqissuussinermut piginnaasatigullu ineriartortitseqqinnissamut aalajangersakkanik  naleqquttunik pisariaqartunillu imaqassaaq. Kiisalu pingasuulluni isumaqatigiissut aalajangersagartaqassaaq isumaqatigiinngissutit Kalaallit Nunaanni eqqartuussivinni siullertut suliarineqartassasut. 
Imm. 5.  Pingasuulluni isumaqatigiissummik atsiuisoqartinnagu najukkami pisortat oqartussaasuinut, kalaallit sulisitsisut peqatigiiffiinut aamma sulinermik inuutissarsiuteqartut kattuffiinut, kiisalu najukkami peqatigiiffinnut kattuffinnullu malittarisassat naapertorlugit piujuaannartitsisumik ingerlatsinermik avatangisillu illersorneqarnissaannik pingaarnertut soqutigisaqartunut tusarniaasoqassaaq. Tusarniaanermut atatillugu tusarniaanermi illuatungeriinnit paasissutissiisoqassaaq susassaqartut pingasuusut isumaqatigiissutaanni kalaallit suliffeqarfiutaannut, kalaallinut sulinermik inuussutissarsiuteqartunut imaluunniit suliniutip inuiaqatigiinnut avatangiisinulluunniit pingaarutai pingaarnerit pillugit.
Imm. 6.  Akuersissummik pigisaqartup taassumalu entreprenørinik sulisitaanut, tunisassianik pisiniarfigisaanut kiffartuussisuilu kalaallit suliffeqarfiutaannik atuissapput, sullissinerni kiffartuussinernilu. Naalakkersuisulli akuerisinnaavaat ingerlatsiviit allat atorneqarsinnaanerat akuersissummit pigisaqartumit,   entreprenørianit, tunisassianik pisiffiusartup kiffartuussisuusulluunniit uppernarsarsinnaappassuk  kalaallit suliffeqarfii unammillersinnaanngitsut teknikkimut aningaasarsiornikkullu unammilleqatigiinnermut tunngasutigut.

  

Kapitali 5
Atorfinitsitsinermi pissutsit

 

Sulisunut nunanit allaneersunut ataatsimoorussamik isumaqatigiissutit akissarsiallu minnerpaaffissaat il.il.

 

§ 10.  Sulisussat nunanit allaneersut, suliniummi angisuumi Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuerineqarsimasumi ingerlatat suliarinissaannut sulisutut atorneqartussanut aningaasarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut aamma sulinermi pissutsit akuersaarneqarsinnaasuunissaat aammalu kinaassusersiunngitsumik sulianullu tunngasumik tunngavilersorneqarsimanissaat suliniummut ingerlatseqatigiiffiup isumagissavaa. Aammattaaq suliniummut ingerlatseqatigiiffik sanaartornermik suliassanut neqerooruteqartitsinermini aamma sanaartornissamut suliakkiissutinik tunniussinermini tamatuminnga qulakkeerisumik ingerlatsisoqarnissaanut akisussaasuuvoq..
Imm. 2.  Sulisut nunanit allaneersut suliniummi angisuumi Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuerineqarsimasumi ingerlatat suliarinissaannut sulisutut atorneqartussat, aningaasarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut pillugit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutini nunani allani kattuffinnut isumaqatigiissutaasimasuni pineqartunut ilaasinnaapput.     
Imm. 3.  Ataatsimoorussamik isumaqatigiissutini imm. 2-imi taaneqartuni erseqqissumik allassimassaaq, taakkua taamaallaat sulisunut nunanit allaneersunut, suliniummi angisuumi ingerlatat, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuersissummi pineqartunut ilaasut, suliarinissaannut sulisutut atorneqartunut atuuttut.
Imm. 4.  Ataatsimoortumik isumaqatigiissutini imm. 2-mi taaneqartuni, kattuffimmit nunanit allaneersumit isumaqatigiissutaasuni, sulisut kattuffimmut pineqartumut ilaasortaasut, sulisullu allat nunami kattuffiup angerlarsimaffigisaani innuttaassuseqartut, pineqartunut ilaapput.
Imm. 5.  Ataatsimoorussamik isumaqatigiissutit imm. 2-mi taaneqartut, suliassaqarfimmi assigiimmik ilinniagaqarsimasunut nunani allani kattuffinnut arlaqartunut isumaqatigiissuteqarfigineqarsinnaapput, ilanngullugu nunami ataatsimi kattuffinnut arlaqartunut. Suliassaqarfimmi assigiimmik ilinniagaqarsimasunut ataatsimoorussamik isumaqatigiissutit sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffiinut arlaqartunut nunamit ataatsimeersunut isumaqatigiissutaasimappata, sulisut nunami pineqartumi innuttaassuseqartut, kattuffiillu arlaannaannulluunniit ilaasortaanngitsut, isumaqatigiissummi sorlermi pineqartunut ilaasuunissartik pillugu suliniummut ingerlatseqatigiiffimmut isumaqatigiissuteqarsinnaapput.
Imm. 6.  Sulisunut nunanit allaneersunut, Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuerineqarsimasumi suliniummi angisuumi ingerlatat suliarinissaannut sulisutut atorneqartunut aningaasarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut sulinermilu pissutsit, inatsisini maleruagassanut Kalaallit Nunaanni atuuttunut imaluunniit Kalaallit Nunaata nunani tamalaani pisussaaffiinut akerliussanngillat.
Imm. 7.  Isumaqatigiissut imaluunniit atugassarititaasut aalajangersimasut nunami pineqartumi imaluunniit Kalaallit Nunaanni inatsisini maleruagassat imaluunniit Kalaallit Nunaata nunani tamalaani pisussaaffii malillugit atuutinngitsut uppernarsarneqarsinnaasimanngippat, aningaasarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut sulinermilu pissutsit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutini imm. 2-mi taaneqartuni aalajangersagaasut akuersaarneqarsinnaasutut aamma kinaassusersiunngitsumik sulianullu tunngasumik tunngavilersugaasutut isigineqassapput.
Imm. 8.  Ataatsimoorussamik isumaqatigiissummi imm. 2-mi taaneqartumi imaluunniit nunami allamiumik atorfinititsinermut isumaqatigiissutaasumi nalunaaquttap akunneranut aningaasarsiassanik, nalunaaquttap akunneranut tunngaviusumik aningaasarsiassanit Kalaallit Nunaanni sulisartut kattuffiisa akornanni ataatsimoortumik isumaqatigiissutini aalajangersarneqarsimasumit appasinnerusumik  aalajangersaasoqarsinnaanngilaq. Aningaasarsiat ataatsimoortumik isumaqatigiissummi imm. 2-mi taaneqartumi aalajangersagaasut imaluunniit nunami allamiunut atorfinititsinermut isumaqatigiissutaasut naatsorsorneranni nerisat najugaqarnerlu, atisanut aningaasartuutit, akiliunneqarluni angalanerit, sillimmasiinerit  nalingat naatsorsuinermi ilanngunneqarsinnaapput, taakkua ataatsimut nalingat sapaatip akunneranut annertussutsimigut angissuseq aalajangersimasoq qaangersimanngippassuk, takuuk imm.9.
Imm. 9.  Imm. 8-imi angissuseq pineqartoq Naalakkersuisuniit tamatumunnga tunngatillugu  nalunaarusiornikkut aalajangersarneqassaaq, Naalakkersuisuniit ineqarnerup nerisaqarnerullu, atisanut aningaasartuutit, akiliunneqarluni angalanerit sillimmasiinerillu nalilerneqarnera tunngavigalugu. Januarip aallaqqaataa Naalakkersuisut nalunaarummik suliaqarneranniit ukioq ataaseq qaangiuttoq nalunaarummi aningaasat pineqartut annertussusissaat aalajangersarneqartassaaq, kalaallinut atuisartunut akit qaffakkiartornerannut naatsorsuutit tunngavigalugit. 
Imm. 10.  Sulisunut nunamit allaneersunut  sulisitsisup nunamit allaneersup  isumaqatigiissutaanni  aningaasarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasutigut ataatsimoortumik isumaqatigiissutini imm. 2-mi taaneqartuni aalajangersagaasunik sulisumut ajoqutaasussanut aajalangersakkanik saneqqutsisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 11.  Kiisalu ataatsimoortumik nalinginnaasumillu sulisartut eqqartuussiveqarnerannut Kalaallit Nunaanni aalajangersakkat sulisuusunut nunanit allaneersunut, nunami allamiut sulisartutut kattuffiinut aammalu ataatsimoortumik isumaqatigiissutinut imm. 2. pineqartunut  atuupput, tamatumunnga ilanngullugit ataatsimoortumik atuuttussanik isumaqatigiissuteqartarnerit aammalu ataatsimoortumik atuuttunik akerleriissutaasut pillugit saqitsaattoqartarneranut tunngasumik isumaqatigiinniartarnerit saqitsaattoqartarneralu eqqarsaatigalugit ,


Sillimmasiissuteqarneq aamma angerlamut angalaneq

 

§ 11.  Suliniummut ingerlatseqatigiiffiup sanaartornermik suliassanut neqeroortitsinermini aamma sanaartornermut suliassanut suliakkiissutinik tunniussinermini,  neqerooruteqartoq isumaqatigiissuteqarfigineqartorlu makkununnga isumaqatigiissuteqarnikkut pisussaaffeqassasut piumasaqaatigissavaa:
1)  Inuussutissarsiornermut imaluunniit tunisassiamut akisussaasuunermut sillimmasiissuteqarnissaq.
2)  Inatsisitigut piumasaqaataasumik sulitilluni ajoqusersinnaanermut sillimmasiissuteqarnissaq aamma inuussutissarsiorluni napparsimalernissamut sillimmasiissuteqarnissaq. Neqerooruteqartup isumaqatigiissuteqarfigineqartullu sillimmasiissuteqarnermut aningaasartuutinik akiliinissamut pisussaaffeqarnerat atorfininnermi atugassarititaasuni allassimassaaq.
3)  Sulisunik napparsimasunik ajoqusersimasunillu aallarussinermut, assartuussinermut aamma  napparsimmavimmi passunneqarnermut aningaasartuutinik akiliinissamut qularnaveeqqusiissutitut sillimmasiinissaq. Neqerooruteqartup isumaqatigiissuteqarfigineqartullu sillimmasiissuteqarnermut aningaasartuutinik akiliinissamut pisussaaffeqarnerat atorfininnermi atugassarititaasuni allassimassaaq.
4)  Sulisut nunanit allaneersut suliniummi angisuumi suliunnaaraangamik Kalaallit Nunaannit qimaguttarnissaat  qulakkeerneqassaaq. Neqerooruteqartup isumaqatigiissuteqarfigineqartullu angerlamut angalanermut aningaasartuutit pisariaqarpat akilissavai.
5)  Isumannaassallugu peqqissutsimut tunngasumik ilinniagalinnik suliffimmi suliffiulluunniit eqqaaniittoqarnissaa.

 

Kapitali 6
Inatsisit allat

 

§ 12.  Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu inatsit, sulisunut nunanit allaneersunut suliniutini akuersissummi Inatsisartut inatsisaat manna malillugu tunniunneqarsimasuni pineqartunut ilaasuni sulisuusunut atuutinngilaq.

 

§ 13. Kalaallit Nunaannit, Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaanni nassiussanik imaatigut assartuineq pillugu inatsit, ingerlatanut Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuersissummi pineqartunut ilaasunut attuumassutilimmik imaatigut assartuussinermut atuutinngilaq.

 

§ 14.  Sulinngiffeqartarneq pillugu inatsit, sulisunut nunanit allaneersunut aningaasarsiatigut atorfininnermullu atugassarititaasut § 10 malillugu aalajangersarneqartut tunngavigalugit atorfeqartinneqartunut atuutinngilaq.

 

§ 15.  Inuussutissarsiummik ingerlataqarneq pillugu inatsit, illuliortiternernik sanaartornernillu suliaqarnernut tassungalu atasunik pilersuutinut sanaartornissamut isumaqatigiissummi Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu isumaqatigiissutigineqarsimasumi pineqartunut ilaasunut atuutinngilaq.


Kapitali 7
Oqartussaasut suliarinninnerat, maalaarutit ilaallu ilanngullugit

 

§ 16.  Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu akuersissummik tunineqarnissamik qinnuteqaat Naalakkersuisunut tunniunneqassaaq.
Imm. 2.  Naalakkersuisut nalunaarusiussapput aalajangersakkanik ersarinnerusunik imaqartumik, tusarniaasarnerit § 7, imm. 7, § 8, imm. 2, aamma § 9, imm. 2 aamma 5-imut tunngatillugu.  Tusarniaanerit ilaatigut aqqutissiuussissapput inuiaqatigiit aamma suliffeqarfiit peqataanissaannut, Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu nalilersuinerit aalajangiisarnerillu eqqarsaatigalugit, tamatumunnga ilanngullugit piujuaannartitsinermik, avatangiisinik illersuinermik aammalu inuiaqatigiinnut avatangiisinullu kingunerisinnaasaasa nalilersorneqarneri eqqarsaatigalugit.

 

§ 17.  Inatsisartut inatsisaata malinneqarnissaa Naalakkersuisut nakkutigissavaat. Inatsisartut inatsisaata, aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat malillugu aalajangersagaasut aammalu akuersissummut atugassarititaasut malinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqqussuteqarsinnaapput. Peqqussuteqarneq suliniummut ingerlatseqatigiiffimmut imaluunniit allanut § 7 naapertorlugu akuersissummi pineqartunut ilaasunik sanaartornermik ingerlataqartunut nalunaarutigineqarsinnaavoq.

 

§ 18.  Suliniummut ingerlatseqatigiiffik sanaartornermi ingerlatat pillugit nalunaarusiaminik akuttunngitsunik nassiussisassaaq, ilaatigut ilanngullugit aningaasaqarnikkut pissutsit, sulisut amerlassusaat, isumannaallisaanikkut pissutsit kiisalu peqqissutsikkut pissutsit pillugit nalunaaruteqarneq.
Imm. 2.  Nalunaaruteqartarneq tassungalu atatillugu isertuussinissaq pillugit atugassarititaasut akuersissummi aalajangersarneqassapput.
Imm. 3.  Naalakkersuisut suliniummut ingerlatseqatigiiffiup eqikkaaneranik imaluunniit eqikkaanerup ilaa Inatsisartut ataatsimiititaliaannut susassaqartumut nassiuttassavaat, ataatsimiititaliamut ilisimatitsissutitut, aammalu nalunaarummi immikkoortut isertuussassaanngitsut tamanut saqqummiuttassallugit.
Imm. 4.  Akuersissummi aalajangersagaliortoqassaaq suliniummut ingerlatseqatigiiffiup § 10, imm. 2-mi taaneqartutut ataatsimoortumik isumaqatigiissutit tamanut saqqummiutissagai, aamma paasissutissat ataatsimut akissarsianut atorfeqartitsinermilu atugassarititaasunut tunngasut sulisartunut nutanit allaneersunut atuuttut, ataatsimoortumik isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit akissaasersorneqanngitsunut tunngasut ilanngullugit.

 

§ 19.  Suliniummut ingerlatseqatigiiffik allallu § 7 naapertorlugu akuersissummi pineqartunut ilaasumik sanaartornermik ingerlataqartut, Inatsisartut inatsisaat malillugu suliamik suliarinninnermut allatigullu oqartussaasut suliarinninnerannut atatillugu aningaasartuutit akilissavaat, tamatumunnga ilanngullugit pisariaqartumik nutserisitsinerit oqalutsinullu aningaasartuutit.
Imm. 2.  Akiliuteqarneq sullinneqarnermi akiliutitut imaluunniit aningaasartuutinik utertitsinertut akiligassiissutigineqarsinnaavoq. Tamanna pillugu aalajangersakkanik ersarinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 20.  Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu aalajangiinerit pisortanit oqartussaasunit oqartussaasunilluunniit arlaqartunit Naalakkersuisut ataanniittunit isumagineqarsinnaapput, pisortatut oqartussaasut pineqartut Naalakkersuisunit imm. 2-mi aalajangersakkat naapertorlugit pisinnaatinneqarsimasunit.
Imm. 2.  Naalakkersuisut ersarinnerusunik aalajangersagaliorsinnaapput imm. 1 aamma § 21 naapertorlugit, taamaattoq takukkit imm. 3 aamma 4.
Imm. 3.  Naalakkersuisut akuersissutinik nalunaarutissat, malunnaatilimmik allannguinissat, allanut tunniussinissat, utertitsinissat aamma akuersissutinik utertitanik tunniusseqqinnissat pillugit  § 7, imm. 1 naapertorlugu aalajangiisassapput.
Imm. 4.  Aalajangiinerit pissutsinut inuiaqatigiinnut avatangiisinulluunniit pingaaruteqartumik kinguneqarsinnaasut pillugit, tamatumunnga ilanngullugit VVM-imut nassuiaasiat imaluunniit VSB-mut tunngasumik nassuiaasiat imaluunniit illuatungeriit pingasut isumaqatigiissuteqarnerinut (IBA) tunngasut Naalakkersuisunit suliarineqartassapput.

 

§ 21.  Aalajangiinernut Naalakkersuisut ataanni oqartussaasunit ingerlanneqarsimasunut tunngasumik maalaarutit Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu ingerlanneqarsimasut, takuuk § 20, Naalakkersuisunut ingerlatseqqinneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Maalaaruteqarnissamut piffissarititaq sapaatip akunnerinik arfinilinnik sivisussuseqarpoq. Maalaaruteqarnissamut piffissaliussaq ullormit aalajangiiffiusup nalunaarutigineqarfianiit aallartittarpoq, illuatungiusumut aalajangiineq nalunaarutigineqarsimappat, aammalu ullormiit avammut nalunaarutigineqarfiusumiit, aalajangiineq tamanut nalunaarutitut takusassiarineqarsimappat. Maalaaruteqarnissamut piffissaliussaasoq arfininngornikkut imaluunniit ullormi nalliuttumi naasimappat, piffissaliussaq ulluinnanngornissaanut sivitsorneqassaaq.
Imm. 3.  Maalaarut allaganngorlugu pisortatut oqartussaasunut aalajangiisimasunut ingerlatinneqassaaq. Maalaaruteqarnissamut piffissaliussap naaneraniit sapinngisamik piaarnerpaamik pisortatut oqartussaasut maalaarut aalajangiinerminnik ilallugu, aalajangiinermullu oqaaseqaatinik aamma ilallugu suliaq Naalakkersuisunut ingerlatissavaat.
Imm. 4.  Akuersissummut imaluunniit immikkut akuersissummut tunngatillugu maalaarut kingumoortumik atortussanngortinneqarsinnaanngilaq, Naalakkersuisut allatut aalajangiinngippata.
Imm. 5.  Naalakkersuisut aalajangersagaliorsinnaapput akuersissut imaluunniit immikkut ittumik akuersissut piffissap maalaarfissarititaasup naanissaata tungaanut atorneqassanngitsoq.
Imm. 6.  Peqqussutaasoq imaluunniit inerteqqutaasoq pillugu maalaarut kingumoortumik atortussanngortinneqarsinnaanngilaq, Naalakkersuisut allatut aalajangiinngippata.
Imm.7.  Maalaarsinnaatitaapput:
1) Aalajangiinermi pineqartoq.
2) Kinaluunniit, nammineerluni suliap aalajangiiffigineqarneranut tunngasumik soqutigisaqartoq.
3) Sumiiffinni sulisitsisut peqatigiiffii aamma sulinermik inuutissarsiuteqartut kattuffii.
4) Kalaallit peqatigiiffii aamma kattuffii, malittarisassatik naapertorlugit inuiaqatigiinni piujuaannartitsinermik tunngaveqartumik ingerlatsisoqarnissaanik, avatangiisit illersorneqarnissaannik imaluunniit inuit pisinnaatitaaffiinik suliaqartuullutik soqutigisaqartut.


Kapitali 8
Maleruagassat allat

 

§ 22.  Tigusisussat kissaatigippassuk aammalu suliami suleqataasut eqqarsaatigalugit aalajangiisuulluinnartumik tuluit oqaasiinik atuinissaq akerlerineqanngippat, tuluit oqaasii atorlugit suliassanik suliarinnittoqarsinnaavoq tuluillu oqaasii atorlugit aalajangiisoqarsinnaalluni.


Kapitali 9
Pineqaatissiisarnermut aalajangersakkat

 

§ 23.  Piaaraluni imaluunniit sakkortuumik mianersuaalliorluni ima iliortoqarsimappat Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsit malillugu akiliisitaanermik pineqaatissiisoqarsinnaavoq:
1)  Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu imaluunniit aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersagaasut naapertorlugit paasissutissanik oqartussaasut pinngitsooratik pisassaannik, tak. § 18, eqqunngitsunik imaluunniit salloqittaalluni tunniussisoq, imaluunniit paasissutissanik nipangiussisoq.
2)  Peqqusissummik Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu imaluunniit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu aalajangersakkat aamma akuersissummut atugassarititaasut naapertorlugit nalunaarutigineqartumik, tak. § 17, malinninngitsoq.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit aalajangersakkani Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersagaasuni akileeqqusissuteqarnissamik aalajangersaanissaq tunngavissinneqarsimappat,  Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi § 17 naapertorlugu inatsisitigut pisinnaatitaasoq pisussaatitaasorlu akileeqqusissuteqarnikkut  pisussaaffilerneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Akileeqqusissutit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu imaluunniit aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersagaasut malillugit pineqaatissiissutaasimasut, Nunap karsianut tutsinneqartassapput.


Kapitali 10
Atuutilersitsinermut ikaarsaarnermullu aalajangersakkat

 

§ 24.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2013 atuutilerpoq.

 

 

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 18. december 2012

 

 

Kuupik Vandersee Kleist