Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 19
18. oktobari 2012
Atorunnaartut

Meeqqanut tapiissutit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 9, 7. december 2009-meersumi § 4, imm. 3, § 6, imm. 5 aamma § 10, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Isertitassatut naatsorsuutigisat naatsorsorneqartarnerat

§ 1.  Isertitassatut naatsorsuutigisat ukiumut tapiissuteqarfiusussamut ataatsimut imaluunniit ukiup tapiissuteqarfiusussap ilaata sinneranut naatsorsorneqassapput. Inuup inuilluunniit isertitaat meeqqanut tapiissutinik tunniussinissamut tunngaviusut malillugit isertitassatut naatsorsuutigisaasut tamarmik naatsorsuinermi ilanngunneqartassapput.

§ 2.  Ukiumi tapiissuteqarfiusumi imaluunniit ukiup tapiissuteqarfiusup ilaata sinnerani aningaasarsiassatut A-tut naatsorsuutigisat naatsorsorneqarneranni, aningaasarsiat A-t tamarmiusut ukioq naallugu isertitanngortinneqarnerat aallaavigalugu naatsorsorneqassapput.
Imm. 2.  Ukiumi tapiissuteqarfiusumi imaluunniit ukiup tapiissuteqarfiusup ilaata sinnerani aningaasarsiassatut B-tut naatsorsuutigisat naatsorsorneqarneranni, ukiumi isertitanik naatsorsuiffiusumi kingullermi aningaasarsiat B-t tunngavigineqassapput, taamaassanngilarli inuup B-nik aningaasarsiaqarsimasup uppernarsarsinnaappagu, nammineerluni inuussutissarsiutigisap atorunnaarsimasup, annikillingaatsiarsimasup imaluunniit allatut allanngortinneqarsimasup nassataanik aningaasarsiaasut. Allanngortoqarsimanera pissutigalugu ukiumi isertitanik naatsorsuiffiusumi kingullermi aningaasarsiat B-t atorneqarsinnaanngippata, aningaasarsiat B-t akileraarusigassaanngitsut sinnerlugit B-tut aningaasarsiaasimasut tamaasa aallaavigalugit isertitat naatsorsorneqassapput. Naatsorsukkat ukioq naallugu isertitanngortillugit aaqqinneqassapput.
Imm. 3.  Isertitassatut naatsorsuutigisani inummut ilanngaat ilanngaatigineqarpat, isertitassat akileraaruserneqartussaasut meeqqanut tapiissutinik tunniussinissamut tunngaviusut takuneqarsinnaanngussapput.
Imm. 4.  Ilanngaatit tassaasinnaapput inummut ilanngaat imaluunniit akileraaruteqaataasussanit ilanngaat. Ilanngaat iluanaarutaanerpaasussaq toqqarneqassaaq.

 

Kapitali 2
Isertitat annertuumik ataavartumillu allannguuteqarnissaat naatsorsuutigineqarpat meeqqanut tapiissutinik tunniussinissaq

§ 3.  Isertitat akileraaruserneqartussat pissutsit allanngornerannik pissuteqartumik ukiup ingerlanerani annertuumik ataavartumillu allannguuteqarpata, allannguutinut naapertuuttumik meeqqanut tapiissutit naleqqussarneqassapput.
Imm. 2.  Meeqqanut tapiissutit annertussusissaat atuuttoq naapertorlugu allannguut tapiissutit allanngornerannik kinguneqarpat, isertitat akileraaruserneqartussat annertuumik allanngussapput.
Imm. 3.  Isertitat akileraaruserneqartussat ataavartumik allanngorsimassapput, isertitat tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit meeqqanut tapiissutinik tunniussinissamut tunngaviusut ilaatinneqarunnaarpata, assersuutigalugu toqukkut qimagunneq, soraarnerussutisiaqalerneq, averuserneq, avinneq aappariikkunnaarnerluunniit pissutigalugit. Pissutsit sivikitsumik allannguuteqatsiarnerisa kingunerannik isertitat allannguuteqarnerat ataavartumik allannguutitut isigineqanngillat, tassa meeqqanut tapiissutinik allannguinissamut pisinnaatitsisumik. Pissutsit sivikitsumik allannguuteqatsiarnerat imatut paasineqassaaq, piffissaq qaammatit pingasut missaannik sivisussuseqartoq taakkuninngaluunniit sivikinnerusoq.
Imm. 4.  Pissutsit allanngorneri pillugit paasissutissat kommunimit pissarsiarineqareernerisa kingorna meeqqanut tapiissutit qaammatip aallaqqaataanit atuuttussanngorlugit naatsorsoqqinneqassapput. Imm. 1 naapertorlugu allannguutit pillugit paasissutissat meeqqanut tapiissutinik qaffaanermik nassataqartussat, allannguuteqarnermit kingusinnerusumik kommunimit pissarsiarineqarpata, meeqqanut tapiissutit allanngortoqarneranit atuuttussanngorlugit naatsorsorneqassapput, kukkuneq tapiissutisisinnaatitaasup nammineerluni kukkuneranik tunngaveqanngippat. Kapitali 3
Meeqqanut tapiissutit tunniunneqartarnerat, tassunga ilanngullugu ukiukinnerusunut tapiissutinik tunniussisarneq tapiissutinillu aqutsineq pillugit maleruaqqusat

§ 4.  Meeqqanut tapiissutit qanoq tunniuneqartarnissaat kommunip aalajangertassavaa, piumasarisinnaallugulu tapiissutinik tigusisussap aningaaserivimmi assigisaaniluunniit tapiissutit ilineqarfigisinnaasaannik kontomik nalunaaruteqartoqarnissaa.

§ 5.  Angajoqqaat najugaqatigiippata, meeqqamut tapiissutit angajoqqaat katillutik isertitaat akileraaruteqaataasussat aallaavigalugit tunniunneqassapput. Tamanna atuuppoq angajoqqaat katissimappata inooqatigiippatalu, taamaattoqassappallu piumasaqaataanngilaq inooqatigiinneq sivikinnerpaamik ukiumik ataatsimik sivisussuseqassasoq, tassa inatsisit malillugit angajoqqaat marluullutik meeqqamut pilersuisussaammata.
Imm. 2.  Meeraq angajoqqaami arlaanni najugaqarpat, taassuma isertitai akileraaruteqaataasussat aallaavigalugit meeqqanut tapiissutit tunniunneqassapput. Angajoqqaap taassuma meeqqap angajoqqaarinngisaa alla katissimappagu, katissimasaata isertitai akileraaruteqaataasussat ilanngunneqassapput. Angajoqqaaq taanna meeqqap angajoqqaarinngisaanik allamik inooqateqarpat, inooqatigisaata isertitai akileraaruteqaataasussat ilanngunneqassapput, inooqatigiinneq sivikinnerpaamik ukiumik ataatsimik atuussimappat.

§ 6.  Meeqqanut tapiissutinik tunniussinermi tapiissutinik tigusisoq ilisimatinneqassaaq, meeqqanut tapiissutinik tunniussinissamut piumasaqaatit pillugit aamma naatsorsuinermi tunngaviusussat pillugit. Aamma tapiissutinik tigusisoq ilisimatinneqassaaq, pissutsit allanngornerini paasissutissiisussaatitaaneq pillugu, meeqqanut tapiissutinik tunniussisaannarnissamut pingaaruteqarmat.
Imm. 2.  Kommunimut allamut nuunnermi, kommuni nuuffigineqartoq paasissutissanik tapiissutit annertussusissaannik naatsorsuinissamut pisariaqartinneqartunik pissarsiniassalluni pisussaavoq. Kommunip nuuffigineqartup paasissutissat suliamut attuumassuteqartut inunnik nalunaarsuiffimmut akileraartarnermillu ingerlatsivimmut pissarsiariniassavai. Paasissutissat amigaateqarpata paasissutissanik allanik pissarsiniartoqassaaq.
Imm. 3.  Meeqqanik tapiissutinik tigusisartup pisussaaffigivaa, pissutsit tamaasa meeqqanut tapiissutit annertussusissaannik naatsorsuisarnermut pingaaruteqartut kommunimut paasissutissiissutigissallugit.
Imm. 4.  Uppernarsaatit paasissutissallu meeqqanut tapiissutit ukiumoortumik aalajangersarneqartarnerannut imaluunniit naatsorsoqqinneqartarnerannut pingaarutillit, taakkununnga  ilanngullugit, maannakkut isertitat annertussusaat, ilanngaatissatut naatsorsuutigisat annertussusaat imaluunniit isertitat ilaasa atorunnaarsinnaanerat pillugit uppernarsaatit kommunip ilaatigut qarasaasiatigut piumasarisinnaavai.

§ 7.  Inatsisip § 5-iani maleruaqqusat naapertorlugit meeqqanut tapiissutit meeqqamut iluaqutaanngitsut uppernarsarneqarpat, kommunip aalajangersinnaavaa, meeqqanut tapiissutit aqussallugit imaluunniit tapiissutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit inuussutissanngoreerlugit tunniunneqartassasut. Tunniussinerit nioqqutissanik pisissutissanngorlugit (rekvisition) pisassapput. Aningaasat amerlanngitsut, immaqa naafferartumik, tapiissutinik tigusisinnaatitaasumut aningaasanngorlugit tunniunneqartarsinnaapput.
Imm. 2. 
Kommunip aalajangerpagu, meeqqanut tapiissutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit meeqqamut efterskolemi, skolehjemmemi assigisaanniluunniit najugaqartumut tunniunneqassasut, meeqqap pilersorneqarnissaanut aningaasartuutit sorliit tapiissutitigut matussuserneqarnissaat pillugu ataatsimoortumik takussutissaliortoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Aningaasartuutissanut takussutissat imm. 2-mi taaneqartut sapinngisaq tamakkerlugu meeqqanut tapiissutinik tigusisinnaatitaasoq suleqatigalugu suliarineqassapput.

 

Kapitali 4
Nakkutiginninneq

§ 8.  Kommunip ilimagilluinnarpagu meeqqanut tapiissutinik tigusisussap piumasaqaatit naammassisinnaanngikkai, taava kommunip pineqartoq qinnuigissavaa, suliassat piviusut kommunip isumaanik allanngortitsisinnaasut uppernarsassagai.

§ 9.  Paasissutissanik kommunip meeqqanut tapiissutinik naatsorsuinermi atugassaanik piaaraluni nipangiussinermi, eqqunngitsumik paatsiveerutsitsisinnaasumilluunniit paasissutissiinermi imaluunniit allatut piaaraluni paasissutissanik tunniussinnginnermi politiinut unnerluutiginnittoqassanersoq pillugu kommune naliliisinnaavoq.Kapitali 5
Atortuulersitsineq

§ 10.  Nalunaarut manna 1. november 2012 atortuulersinneqarpoq.
Imm. 2.  Peqatigitillugu Meeqqanut tapiissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 38, 19. december 1996-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.Namminersorlutik Oqartussat, 18. oktober 2012Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen