Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 16
3. oktobari 2012
Atuuttut

Akunnittarfinni il.il., inini katersuuttarfinni, inini ilinniartitsiviusuni, ulluunerani paaqqinnittarfinni pisiniarfinnilu ikuallattornaveersaartitsinermi iliuusissat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq  aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 14-imi, 26. maj 2010-meersumi § 22, imm. 2, § 29, imm. 2 aamma § 39 naapertorlugit aalajangersarneqarput:Atuuffii

§ 1.  Nalunaarut manna atuuppoq:
1)  Akunnittarfinnut  il.il. sinittarfeqarfilinnut, 10-init amerlanerusunik siniffissaqartitsiviusunut.
2)  Paaqqutarisarialinnut sullissivinnut sinittarfeqarfilinnut, 10-init amerlanerusunik siniffissaqartitsiviusunut.
3)  Ininut katersuuttarfinnut inunnut 50-init amerlanerusunut atorneqartunut.
4)  Ilinniartitsiveqarfinnut  inunnut 150-init amerlanerusunut atorneqartunut.
5)  Ulluunerani paaqqinnittarfeqarfinnut inunnut 50-init amerlanerusunut imaluunniit sinittussanut 10-init amerlanerusunut atorneqartunut.
6) Pisiniarfinnut inunnut 150-init amerlanerusunut atorneqartunut.
7)  Nunaqarfinni aammalu sanaartukkani ataatsimoortuni annikinnerusuni allani, kiisalu asimi biilinik qatserutinik seqqitsaaserneqarsimasunik atortuliilluni annaassiniarnissamut upalungaarsimasunik pilersitsiviusimanngitsuni suliffeqarfinnut nr. 1-6-imi taaneqartunut.

§ 2.  Piginnittup, atuisup imaluunniit inuup ingerlatsinermut akisussaasuusussatut toqqagaasup suliffeqarfinni sullissivinnilu § 1-imi taaneqartuni ingerlatsinermut peqqussutit malinneqarnissaat isumagissavaa.


Ingerlatsinermi iliuusissat

§ 3.  Suliffeqarfinnut § 1, nr. 1-2-mi aamma 4-6-imi taaneqartunut, kiisalu ininut katersuuttarfinnut inunnut 150-init amerlanerusunit atorneqartunut ingerlatsinermut peqqussutit nassuiaasersuutillu ilanngussami aalajangersarneqarput, taassumalu sulisunut ilitsersuutinut, torersaarnissamut maleruagassanut, aqqutinut qimaaffissianut, qatserutinut, ikuallattoornermut matunut il.il. aqqutit qimaaffissiat qaammaqqusersorneqarnerannut, kalerrisaarutinut kiisalu innaallagissap isumannaassusaanut uppernarsaatinut il.il. maleruagassat imarai.
Imm. 2.  Suliffeqarfinni taakkunani, pisuni ataasiakkaani ikuallattoornissamut pinaveersaartitsinermi annikillisitsiniarnermulluunniit, aammalu inunnik ininiittunik annaassiniarnissap qulakkeernissaanut pisariaqartutut naliliiffigineqartunik, kommunalbestyrelsi ingerlatsinermut annertunerusunik peqqussuteqarsinnaavoq.

§ 4.  Ininut katersuuttarfinnut, inunnut 50-it sinnerlugit aammalu amerlanerpaamik inunnut 150-inut atorneqarsinnaasunut, pisuni ataasiakkaani ikuallattoornissamut pinaveersaartitsinermi aammalu ikuallattoqalissagaluarpat annaassiniarnerup qatserinerullu isumannaatsumik ingerlannissaanut qulakkeeriniarnermi pisariaqartutut naliliiffigineqartunik, kommunalbestyrelsi ingerlatsinermut tunngasumik peqqusissuteqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Suliffeqarfinnut § 1, nr. 7 naapertorlugu atorneqartunut, sanaartukkat immikkoortuinut ininullu § 1, nr. 1-6 naapertorlugu atorneqartuni, pisuni ataasiakkaani ikuallattoornissamut pinaveersaartitsinermi aammalu ikuallattoqalissagaluarpat annaassiniarnerup qatserinerullu isumannaatsumik ingerlannissaanut qulakkeeriniarnermi pisariaqartutut naliliiffigineqartunik, kommunalbestyrelsi ingerlatsinermut tunngasumik peqqusissuteqarsinnaavoq.

§ 5.  Illut akunnittarfittut il.il. ilusiligaanngitsut kommunalbestyrelsip pisunut ataasiakkaanut tamanut, aammalu atugassarititaasut ingerlatsinermut peqqussutini aalajangersarneqartut tunngavigalugit akuersissuteqarneratigut, ullut unnuallu qulit tikillugit unnuisarfiugallartutut atorneqarsinnaapput.


Qinnuteqartarneq nalunaarutiginnittarnerlu

§ 6.  Nalunaarut imaluunniit ilanngussami ingerlatsinissamut peqqussutit taaneqartut naapertorlugit akuersissutinik akuersissuteqarnissanullu qinnuteqaatinut kiisalu kommunalbestyrelsimut nalunaarutiginninnernut, titartakkat marlunngorlugit ilanngunneqassapput.


Pineqaatissiissut

§ 7.  Akiliisussanngortinneqarluni pineqaatissinneqarsinnaavoq
1)  ingerlatsinermi peqqussutinik, § 3, imm. 1 naapertorlugu aalajangersarneqartunik malinninngitsoq, imaluunniit
2)  § 8, imm. 2-5-imik unioqqutitsisoq.


Atuutilerfia il.il.

§ 8.  Nalunaarut 1. november 2012-mi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Akunnittarfiit il.il., paaqqutarisarialinnut sullissiviit, init katersuuttarfiit, init ilinniartitsiviit, ulluunerani paaqqinnittarfiit pisiniarfiillu, nalunaarutip atuutilernerata kingorna ilusilersorneqarnissamut, allanngortiterneqarnissamut allannguinissamulluunniit akuerineqartut piginnittumit atuisumilluunniit kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput, aammalu init atorneqalinnginnerini piumasaqaatit, nalunaarut imaluunniit ingerlatsinissamut peqqussutit malillugit kommunalbestyrelsimit piumasarineqartut naammassineqarsimassallutik.
Imm. 3.   Akunnittarfiit il.il., paaqqutarisarialinnut sullissiviit, init katersuuttarfiit, init ilinniartitsiviit, ulluunerani paaqqinnittarfiit pisiniarfiillu, nalunaarutip atulernissaa sioqqullugu ilusilerneqarnissaminnut atorneqalernissaminnullu akuerineqartut, nalunaarutip atuutilernerata kingorna qaammatit pingasut qaangiutinnginnerini piginnittumit kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput.
Imm. 4.  Init katersuuttarfiit imm. 2-3-mi taaneqartut kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqarnerini aamma piginnittup imaluunniit atuisup aqqa najugaalu ilisimatitsissutigineqassapput. Ininik katersuuttarfinnik piginnittoq imaluunniit atuisoq inummik ingerlatsinermi akisussaasumik toqqaasimappat, aamma taassuma aqqa najugaalu ilisimatitsissutigineqassaaq. Ilisimatitsissutigineqartunut allannguutit aamma kommunalbestyrelsimut nalunaarutigineqassapput.Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 3. Oktober 2012Jens B. Frederiksen

/

Steffen Ulrich-Lynge


Ilanngussaq