Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 3
15. apriili 2011
Atuuttut

Allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
POST Greenlandip suliassai

 

§ 1.  POST Greenland TELE Greenland A/S-imut, POST Greenlandip ingerlannissaanik siunertaqarluni ingerlatseqatigiiffimmik pigisaminik pilersitsisinnaasumut ilaavoq.
Imm. 2.  POST Greenlandip suliassarai:
1)  Kalaallit Nunaanni allakkanik ingerlatitsinermik, inuiaqatigiit kalaallit pisariaqartitaannik isumaginnissalluni,
2)  sullissinermik ingerlatsiviussalluni, sapinngisamik annertunerpaamik niuernermi tunngaviusut atorlugit ingerlatsiviusoq, aamma
3)  ingerlatsinerminik inuiaqatigiit kalaallit ineriartornerannut naapertuuttunngorsaassalluni suliassanillu nutaanik allakkanik nassiussanillu suliassanut naleqquttunik tigusisassalluni, tak. § 5.

 

§ 2.  POST Greenlandip allakkerinikkut kiffartuussinerit, § 3 naapertorlugu ingerlateqquneqartut pillugit niuernermi piumasaqaatit nalinginnaasut suliarissavai.
Imm. 2.  Maleruagassat imaluunnit aalajangiinerit Inatsisartut inatsisaat manna naapertorlugu POST Greenlandimit aalajangersarneqartut imaluunniit aalajangiunneqartut niuernermi piumasaqaatini takuneqarsinnaassapput. Tamannali POST Greenlandip §§ 5 aamma 21 naapertorlugit aalajangigaanut atuutinngilaq.
Imm. 3.  Niuernermi piumasaqaatit nalinginnaasut kikkunnit tamanit takuneqarsinnaassapput.
Imm. 4.  Niuernermi piumasaqaatini nalinginnaasuni annertuutigut allannguisoqarnissaa eqqarsaatigineqarpat, tamanna pillugu sioqqutsisumik Naalakkersuisut ilisimatinneqassapput.

 

Kapitali 3
 
POST Greenlandip ingerlassinissamut pisussaaffii, agguaasarnissamut pisussaaffii aamma taarsiissuteqartarnera

 

§ 3.  Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput:
1)  Nassiussat suut POST Greenlandip nuna tamakkerlugu allakkanik nassiussisarnermi qulakkiissallugit pisussaaffigissanerai, taamaattorli takuuk imm. 2.
2)  POST Greenland nassiussanik aalajangersimasunik nassiussinissamut itigartitsinissamik periarfissaqassasoq.
3)  Allakkanik sullissinermi attaveqaatit annertussusissaat.
4)  Universal Postal Union (UPU)-mi aamma nunat tamat akornanni isumaqatigiissutini aalajangerneqartut piviusunngortinnissaat, taakkununngalu allakkerinermi pitsaassusissatut aalajangerneqartut ilaapput.
5)  Nassiussat ingerlassinissamut pisussaaffeqarnermi pineqartunut ilaasut kinguaattoornerini, tammarnerini ajoquserneriniluunniit taarsiisussaatitaaneq, ilanngullugit taarsiinermut akit.
Imm. 2.  Illoqarfimmut nunaqarfimmulluunniit qaninnermut nassiussanik tigusinissaq aammalu nassiussanik  assartuussinissaq tamatigut ingerlassinissamik pisussaaffeqarnermut ilaatinneqartassapput. Allakkanik nalinginnaasunik ingerlassinissamik pisussaaffeqarnermut aamma allakkanik nakkartitsiviit imaarneqartarnissaat ilaatinneqarpoq.
Imm. 3.  Imm. 1 malillugu maleruagassat oqartussaasunut kalluarneqartunut, kommuninut aammalu POST Greenlandimut, kiisalu soqutigisaqaqatigiiffinnut attuumassuteqartunut tusarniaassutigineqassapput.

 

§ 4.  Allakkanik nalinginnaasunik qanoq annertutigisumik agguaasoqartassanersoq, kiisalu allakkanik agguaassisarnermi killilersuisoqarsinnaassanersoq pillugu maleruagassanik pingaarnernik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
Imm. 2.  Nunaqarfinni allakkanik agguaassisannginnissaq pillugu Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput. Pissutsit immikkut ittut sullitanut tunngaviusunut ingerlatsinermilu aningaasaqarnermut tunngassuteqartut tamatumunnga tunngavissaqartitsippata, nunaqarfinni aalajangersimasuni agguaassinissamut pisussaaffeqarnissaq aalajangersarneqarsinnaavoq.
Imm. 3.
 Sullitanut tunngaviusut aamma ingerlatsinermi aningaasaqarnikkut isumaliutersuutit tunngavigalugit illoqarfinni agguassinissamik pisussaaffeqarnermik saneqqutsisinnaanermut POST Greenland-ip qinnuteqarneratigut Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput.

 

§ 5. § 1, imm. 2 naapertorlugu nassiussinerit allat suut POST Greenlandimit isumagineqassanersut ingerlatseqatigiiffiup aalajangiiffigisinnaavai.
Imm. 2.  POST Greenlandip suliassat, POST Greenlandip ingerlatsineranut pissusissamisoortumik ilanngunneqarsinnaasut allat suliarisinnaavai.

 

Kapitali 4
POST Greenlandip kisermaassisuussaatitaanera

 

§ 6.  Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput, taakkua malillugit POST Greenland allakkanik nassiussanik aalajangersimasunik ingerlassinissamut aammalu sumiiffinni tamanit tikinneqarsinnaasuni allakkanik nakkartitsivinnik ikkussuinissamut kisermaassisussaatitaassalluni, taamaattorli takuuk imm. 2.
Imm. 2.  Kataloginik, naqitanik paasissutissianik, aviisinik aamma atuagassianik, nassiussanillu allanik assigiiaartunik naqitanik imalinnik, akimmut ersittumik poorneqarsimallutik qaatiguuliorneqarsimasunik ingerlassinissaq kisermaassisussaatitaanermut ilaasinnaanngillat.
Imm. 3.  Taakku pillugit maleruagassat oqartussaasunut kalluarneqartunut, kommuninut aammalu POST Greenlandimut, kiisalu soqutigisaqaqatigiiffinnut attuumassuteqartunut tusarniaassutigineqassapput.

 

§ 7.  POST Greenland frimærkinik saqqummersitsinissamut kisermaassisussaatitaavoq, tassalu akiliutissatut POST Greenlandimit saqqummersinneqarsimassapput, aammalu POST Greenlandimit allakkerinikkut sullissinermut akigititanut akiliinermut atatillugit atorneqartussaallutik.

 

§ 8.  POST Greenlandip ilisarnaataa Naalakkersuisunit akuerineqarsimasoq, Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit allanit atorneqaqqusaanngilaq.

 

Kapitali 5
Allakkerinermi isertuussisussaaneq allakkanillu ammaaneq

 

§ 9. Kinaluunniit POST Greenlandimi sulisuusoq, imaluunniit § 14 naapertorlugu ingerlatitseqqinnermik isumaginnittuusoq susassaqanngitsunut kikkunnulluunniit allat allakkerivimmik atuinerannut tunngasunik ilisimatitsisussaanngilaq, taamatulluunniit paasissutissanik pissarsinissamut periarfisseeqqusaanani.
Imm. 2.  Nipangiussisussaatitaaneq ataannassaaq, pineqartoq POST Greenlandimi suliunnaarsimagaluarpalluunniit, imaluunniit § 14 naapertorlugu ingerlassisarneq unissimagaluarpat.

 

§ 10. Nassiussat qaatiguuliorneqarsimasut ingerlatassanngorlugit POST Greenlandimut tunniunneqartut, allakkanik tigusisussaq nassiussisimasorluunniit nassaarineqarsinnaatinnagu, eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik POST Greenlandimit ammarneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Nassiussat innarlerneqarsimanerisa annertussusiat aalajangerniartillugu nassiussat qaatiguuliorneqarsimasut, POST Greenlandimut ingerlatassanngorlugit tunniunneqartut, aammattaaq eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik ammarneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Nassiussat piumasaqaatit suut tunngavigalugit ammarneqarsinnaaneri pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaarsinnaapput.

 

Kapitali 6
Allakkanik ingerlassineq il.il.

 

§ 11.  Nassiussinerit qanoq ittuuneri aamma nassiussinerit ataasiakkaat killiligaaneri, kiisalu nassiussassat allakkerivikkut ingerlatassanngorlugit tiguneqarnissaannut piumasaqaatit pillugit POST Greenland malittarisassaliussaaq.
Imm. 2.  POST Greenland aamma nassiussassap allakkerivikkut qanoq ilinikkut nassiunneqarsinnaannginnera pillugu malittarisassanik aalajangersaassaaq.

 

§ 12.  POST Greenland qinnuigineqaruni poortukkat, nassiussat tammatsaaliukkat, nassiussat nalingi allassimasut aningaasallu allakkerivikkoortitsinissamut akiliutigineqarsimasut tigunerinut uppernarsaammik tunisissaaq.
Imm. 2.  Uppernarsaat allaffissiami POST Greenlandimit suliarineqarsimasumi imaluunniit akuerineqarsimasumi nassiussisumit immersorneqassaaq.

 

§ 13.  Nassitsisup nassiussamut oqaasissaqarsinnaatitaanera pillugu maleruagassanik POST Greenland aalajangersaassaaq.

 

§ 14.  Kalaallit Nunaani imaluunniit Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut, Savalimmiunut nunalluunniit allat sinnerinut allakkanik ingerlatassanik angallassisussamik POST Greenland isumaqatigiissuteqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Pissutsit immikkut ittut peqqutaallutik pisariaqartinneqalerpat, POST Greenlandimiillu piumasaqartoqarneratigut, Kalaallit Nunaani imaluunniit Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut, Savalimmiunut nunalluunniit allat sinnerinut aalajangersimasumik ingerlassisuusup, siumut utimullu aqqutigisamiittunit allakkerivinnit paarlaateqatigiiffinniluunniit nassiussassat ingerlannissaannut pisussaaffimmik ilaatinneqartut ilanngullugit tigusinissaa Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.
Imm. 3.  Ingerlassinissaq pillugu Naalakkersuisut imm. 1 aamma 2-mi maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 15.  Nassiussat tunniunneqartarneri pillugit maleruagassanik POST Greenland aalajangersaassaaq.

 

§ 16.  Illuni ilaqutariinnut ataatsinut inissiani illunilu uiguleriiaani allakkanik nakkartitsisarfinnik kiisalu inissiarsuarni allakkanik ikisisarfinnik ikkussuussinissaq pillugu maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
Imm. 2.
 Inoqutigiit allakkanik ikisisarfiit pillugit malittarisassanik naammassinninngitsut allakkanik agguaassinermi ilanngutinngitsoorneqarsinnaapput.

 

§ 17.  Nassiussat apuunneqarsinnaanngitsut iliuuseqarfigisarnissaat nassiussinernilu tigusassat apuunneqarsinnaanngitsut pillugit malittarisassanik POST Greenland aalajangersaassaaq.
Imm. 2 . Nassiussat nioqqutissanik eqqunneqaqqusaanngitsunik imaqartut imaluunniit imaqarsorineqartut, tamakkununnga ilanngullugit nioqqutissat akileraarusigassat kukkunikkut akileraaruserneqarsimanngitsut, POST Greenlandimiit sumiiffimmi oqartussanut eqqortunut tunniunneqassapput.

 

§ 18.  Immersugassat frimærkinik allakkap isumagineqarnerani nipititsivigineqarsimasut POST Greenlandip pigisarai.

 

Kapitali 7
POST Greenlandip sullississutaannut akiliuteqartarneq

 

§ 19.  Akiliutit POST Greenlandimit aalajangersarneqassapput, kikkunnillu tamanit takuneqarsinnaassallutik.
Imm. 2.  Poortukkanut allakkanullu Kalaallit Nunaata iluani aamma Danmarkimut Savalimmiunullu nassiussanut akiliutit annertussusissaat Naalakkersuisunit akuerineqassapput.
Imm. 3.  Tappiitsunut nassiussat inatsisit atuuttut malinneqarpata, nunap iluani akeqanngitsumik nassiunneqartassapput.

 

§ 20.  Akiliutissat naatsorsorneqartarnerannut frimærkileeriaatsinut kiisalu nassiussanut akiliutissat akileraarutissallu akilerneqartarnerannut maleruagassanik POST Greenland aalajangersaassaaq.

 

§ 21.  Niuertarfinnit frimærkinik tuniniaaneq pillugu maleruagassat sulinermi ilitsersuusiamini POST Greenlandip aalajangersassavai.

  

Kapitali 8
Maalaarutit

 

§ 22.  POST Greenlandip atuisartunit naammagittaalliuutit suliarisassavai, taakkununnga ilanngullugit nassiussanik tammartoqarnera, tillittoqarnera ajoqusertoqarneralu pillugit.
Imm. 2
. POST Greenlandip allatut immikkut pisoqanngippat naammagittaalliuut tiguneranit qaammatit pingasut ingerlanerini suliarissavaa.

 

§ 22 a.  POST Greenlandip aalajangiineri Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput, taamaattorli takuuk imm. 2.  Imm. 2.  Aalajangiinerup naammagittaalliuutigineqartup tiguneranit sap.ak. sisamat ingerlanerini naammagittaalliuummik tunniussisoqassaaq.

 

Kapitali 9
Pineqaatisiisarnermut aalajangersagaq

 

§ 23.  §§ 6, 7, 8, 9 aamma 10-mik unioqqutitsinerit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsisimmi maleruagassat malillugit akiliisitsinermik pineqaatissiivigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  §§ 3, 6, 10, 14 aamma 22 malillugit peqqussutinik aalajangersagaasunik unioqqutitsinerit Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit akiliisitsinermik pineqaatissiivigineqarsinnaapput.
Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit peqqussutini Inatsisartut inatsisaat malillugu aalajangersagaasuni akiliisitsinermik pineqaatissiinissaq maleruagassaqartinneqarpat, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit inuit pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu akiliisussanngortinneqarsinnaapput.
Imm. 4.  Suliat imm. 1 aamma 2 malillugit suliassanngortinneqartut Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivinni siullertut suliaqartussatut suliakkiissutigineqassapput.
Imm. 5.  Akiliisitsinerit Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit peqqussutit Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aalajangersagaasut malillugit pineqaatissiissutaasut, nunap karsianut tutsinneqassapput.

 

Kapitali 10
Nunani tamalaani sinniisoqarneq

 

§ 24.  Nunat tamat akornanni allakkerinermut attuumassuteqartuni Post Danmark A/S-ip POST Greenland sinniisuuffigisinnaavaa.

 

Kapitali 11
Atortuulersitsinermut aalajangersakkat

 

§ 25.  Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. juli 2011 atuutilerpoq.
Imm. 2.  Tamatumunnga peqatigitillugu allakkat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 8, 14. november 2004-meersoq, aammalu POST Greenlandip ingerlatsinera, allakkanik ingerlatitseqqittarnera, allakkanik ammaasarnera aamma allakkanut nakkartitsisarfinnik pilersuinera il.il. pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 14. marts 2005-imeersoq atorunnaarsinneqarput.
Kalallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 15. april 2011
Kuupik Kleist