Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 13
17. novembari 2011
Atuuttut

Kalaallit aalisariutaanni inuttalersuisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18 , 31. oktober 1996-imeersumi § 9, imm. 1, § 10 aamma 33 naapertorlugu kingullermik Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 3. december 2009-meersukkut allanngortinneqartoq, aalajangerneqassaaq:

 

Atuuffiit

§ 1.  Nalunaarut kalaallit angallataannik 24 miiterimik tamaat naallugu takissusilinnut (t.n.) imaluunniit sinnerlugu nalunaarsorsimasumik inuussutissarsiorluni aalisarnernut atorneqartarpoq.


Inuttalersuineq pillugu malittarisassat

§ 2.  Inuttaasut officeriusut minnerpaamik 60 %-ii inuussapput
1) inuit pineqartut tamarmik Kalaallit Nunaanni najugaqartutut inuit nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimassasut, Kalaallit Nunaannilu inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni qaammatisiutit ukiuini kingullerni marlunni nalunaarsorsimassallutik, aamma
2) inuit pineqartut tamarmik Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartartussaatitaassapput, qaammatisiutillu ukiuini kingullerni marlunni Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraartartussaatitaasimassallutik.
Imm. 2.  Tamatumunnga atatillugu angallammi inuttaasut imatut inissisimasut officeritut paasineqassapput:
1) angallatip naalagaa,
2) aquttut,
3) igasoq/pilittaq,
4) qaavani sulisut naalagaat aamma
5) suliffissuarmi pisortaq aamma suliffissuarmi aqutsisoq.

§ 3.  Taakku inuttaasunut ilaasut aqumiut , tassaassapput:
1) inuit pineqartut tamarmik Kalaallit Nunaanni najugaqartutut inuit nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimassasut, Kalaallit Nunaannilu inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni qaammatisiutit ukiuini kingullerni marlunni nalunaarsorsimasimassallutik , aamma
2) inuit pineqartut tamarmik Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartartussaatitaassapput, qaammatisiutillu ukiuini kingullerni marlunni Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraartartussaatitaasimassallutik
Imm. 2.  Kalaallit Nunaannut nunat tamat aalisartarfiini pisassiissutit atorluarnissaat anguniarlugu, inatsimmi imm. 1 nr. 1-imi 2-milu imm. 1-mi piumasaqaatit eqqaaneqartut inuttaasut 50 %-i qummut tikillugit immikkut akuersissummik tunisisoqarsinnaavoq. Qinnuteqaat Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq.  Immikkut akuersissutinik pisoqassappat  angallatip aallannginnerani  suliarineqareersimassapput.

§ 4.  § 2imm. 1, nr. 1 aamma 2 aammalu § 3, imm. 1, nr. 1 aamma 2 naammassineqarsimanersut pillugit nalilersuinermi, Kalaallit Nunaata avataaniikkallartarnerit naatsorsuutigineqassanngillat. Avataaniikkallartarnerit qaammatinit 14-init sivikinnerussapput. Inuk pineqartoq atorfininnerup nalaani Kalaallit Nunaanni najugaqartutut inuit nalunaarsorsimaffianni nalunaarsorsimassaaq, kiisalu Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartartussaatitaassalluni.
Imm. 2.  Inuk ilinniarnerminut atatillugu Kalaallit Nunaata avataaniissaguni, § 2 imm. 1 nr. 1 aamma 2-mit, aammalu § 3, imm. 1, nr. 1 aamma 2-mit immikkut akuerineqarneq pillugu qinnuteqarsinnaavoq. Qinnuteqaat ilinniarnermut uppernarsaammik imaqassaaq. Assersuutigalugu uppernarsaat tassaasinnaavoq soraarummeersimanermut uppernarsaat, imaluunniit ilinniagaqarfissamut inuit tiguneqarnerinut uppernarsaat. Qinnuteqaat uppernarsaatillu Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput.  Immikkut akuersissutinik pisoqassappat angallatip aallannginnerani suliarineqareersimassapput.
Imm. 3.  Immikkut akuersissut ukiunut marlunnut atuuppoq.

§ 5.  Inuttaasut ilaat uku, maskiinalerisut naalagaasut maskinmesteriusullu kiisalu tekniikerit, suliffissuup atortorissaarutaanik aserfallatsaaliuinermik taamaallaat suliaqartut, § 2 imm. 1, aamma § 3 imm. 1-mi malittarisassanut ilaatinneqanngillat.

§ 6.  Aalisarnerup nalaani angallammi inunnik sulisussanik atorfinitsitsinermi,  § 2 imm. 1 nr. 1 aamma 2, kiisalu § 3 imm. 1 aamma 2, eqqortinneqarnissaat atorfinitsitsisup akisussaaffigaa.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaannut atorfinitsinneqartup attuumassuteqarneranut uppernarsaat uppernarsaatiut immersuiffik atorneqarsinnaavoq, ilanngussaq 1 takuuk.
Imm. 3.  Atorfinitsinneqartup atia, atorfiup taaguutaa, Inuup-normua kommunilu najugaqarfia kiisalu pineqartup § 2, imm. 1, normu 1 aamma 2 naammassisimanerai, atorfinitsitsinermut atatillugu aalisarluni angalanermut inuttalersuinermut allattuivimmi allanneqassapput kingusinnerpaamillu angallatip aalisariarluni aallalernerani allanneqassallutik.
Imm. 4.  Inuttalersuinermut allattuivik ilanngussatut 2-tut ilanngussimasoq atorneqartussaavoq. Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat nittartagaanni www. nanoq.gl/gflk-ikkut pissarsiarineqarsinnaavoq. Allattuivittaaq Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik, (KANUAANA) attavigalugu, postboks 501, 3900 Nuuk, imaluunniit e-post gflk@nanoq. gl.-ikkut pissarsiarineqarsinnaavoq.   
Imm. 5.  Inuttalersuinermut allattuivik uppernarsaatinut immersuivilluunniit KANUAANA-mut umiarsuup ingerlarnanik nalunaarsuivimmut ilanngullugu nassiunneqassaaq.
Imm. 6.  Angallatit qarasaasiakkut umiarsuup ingerlarnanik nalunaarsuivinnik nassiussisussat, inuttalersuinermut allattuivik uppernarsaatinullu immersuivik qarasaasiakkut nassiutissavaattaaq.


Pineqaatissiisarnerit

§ 7.  § 2-mik, imm. 1, aamma § 3-mik unioqqutitsinerup, Kalaallit Nunaannut pinerluttulerineq pillugu inatsimmi malittarisassat naapertorlugit akiliisitsissut kingunerisinnaavaa. Tamannattaaq ingerlatseqatigiiffinnut atuuppoq.  


Atortuulersitsineq

§ 8.  Nalunaarut ulloq 1. januar 2012 atuutilersinneqassaaq.
Imm. 2.  Atuutilersitsinermi kalaallit aalisariutaannik inuttalersuineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat naluraarutaat nr. 35, 28. oktober 1993-meersoq atorunnaarsinneqassaaq.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 17. november 2011.
Ane Hansen                                                                    

/                    

Jens K. Lyberth


Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2