Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 9
24. juuni 2011
Atuuttut

POST Greenlandip allakkanik ingerlassisarnermi pisussaaffii kisermaassisussaatitaaneralu il.il. pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 3, 15. april 2011-imeersumi §§ 3, 4, 6, 10, aamma 16 naapertorlugit aalajangersarneqarput

 

Kapitali 1
Atuuffia aamma nassuiaassutit

 

§ 1.  Nalunaarummi matumani POST Greenlandip ingerlassinermi pisussaaffiisa, nassiussanik aalajangersimasunik ingerlassinissamut kisermaassinerata kiisalu allakkanik ingerlatitseqqittarnermi, allakkanik ammaasarnermi, allakkerinermi sullissiviit ataqatigiit ingerlannerini, allakkanik nakkartitsivinnik il.il. atuinerani, tunniussisarnerani, maalaaruteqarsinnaanermi, taarsiissuteqartarnermi niunernermilu piumasaqaatini pisinnaatitaaffiisa pisussaaffiisalu maleruagassiuunneqarnissaat siunertarineqarpoq.

 

§ 2.  Allakkat nalinginnaasut allakkanut A-nut (timmisartukkut nassiussanut), allakkanut B-nut (umiarsuakkut nassiussanut) aamma tappiitsunut nassiussanut, nassiunneqarnerminni nassiusseriaatsimik immikkut ittumik atuiffiunngitsunut ataatsimut taaguutaavoq.
Imm. 2.
  Poortukkat nalinginnaasut poortukkanut, nassiunneqarnerminni nassiusseriaatsimik immikkut ittumik atuiffiunngitsunut ataatsimut taaguutaavoq.
Imm. 3.  Tammatsaalisat tassaapput nassiussat suulluunniit allakkerivimmut tunniunneqarnerminni nassiussap taamaallaat tigusisussamit taassumaluunniit piginnaatitaanit, uppernarsaammik naleqquttumik takutitsisinnaasumit tiguneqarnissaanik, aammalu nassiussap allakkanut nalilinnut ilanngullugu assartorneqarnissaanik uppernarsaasiiffiusut.
Imm. 4.  Nassiussat nalilerneqartut tassaapput nassiussat, nalingat quppernermi najukkap allassimaffianni koruuninngorlugit oorinngorlugillu allanneqartut. Nalingisa aningaasartaasa annerpaaffissaat POST Greenlandip niuernermi piumasaqaataanni nalinginnaasuni aalajangersarneqarsimapput.
Imm. 5.  Poortukkat qaatiguuliorneqartut tassaapput nassiussat, karsinngorlugit, imusanngorlugit imaluunniit amitsukujuunngorlugit poorneqarsimasut, minnerpaaffissaannik annerpaaffissaannillu, POST Greenlandip niuernermi piumasaqaataanni aalajangersarneqarsimasunik malinniffiusut.
Imm. 6.  Allakkerinermi sullissivimmik illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit peqarnerani allakkerinermi sullississutinik atuisoqarsinnaavoq, allakkanik ingerlassisoqarsinnaavoq kiisalu tunniussisoqarsinnaalluni. Allakkerinermi sullissiveqarfik sumiiffimmi aalajangersimasumi inissisimasuusariaqanngilaq, kisianni aamma tassaasinnaalluni elektroniskimik aaqqiissutaasoq. Allakkerinermi sullissivik ataqatigiissoq tassaavoq allakkerinermi sullissiviit sumiiffiinut ataatsimoortumik taaguutaasoq aammalu tassaasinnaalluni allakkeriviit, elektroniskimik aaqqiissutaasut aammalu suliaqartut allat suleqatigalugit aaqqiissutaasut.

 

Kapitali 2
POST Greenlandip ingerlassisussaatitaanera, agguaassisussaatitaanerat aamma kisermaassisussaatitaanera

 

§ 3.  POST Greenland pisussaavoq nuna tamakkerlugu allakkanik ingerlassinissaminut atatillugu nassiussinerit makku qulakkiissallugit:
1) Allakkat qaatiguuliorneqarsimasut.
2) Poortukkat qaatiguuliorneqarsimasut.
Imm. 2.  Nunap iluani allakkat qaatiguuliorneqarsimasut tammatsaalisatut imaluunniit nalinga nalunaarutigalugu ingerlanneqarsinnaassapput.
Imm. 3.  Nunap iluani poortukkat qaatiguuliorneqarsimasut nalinga nalunaarutigalugu ingerlanneqarsinnaassapput.
Imm. 4.  Poortukkat nunanit allaniit POST Greenland aqqutigalugu Kalaallit Nunaata iluani ingerlateqqinneqartussatut nassiunneqartut, POST Greenlandip saniatigut assartuussisoq alla atorlugu Kalaallit Nunaannut assartorneqartut immikkut akeqartinneqarsinnaapput.
Imm. 5.  Danmarkimut, Savalimmiunut aamma nunanut allanut taakkunanngaanniillu nassiussanik ingerlatsisussaanermi nunat tamat akornanni suliassaqarfimmut isumaqatigiissutaat eqqarsaatigineqassapput.

 

POST Greenlandip agguaassinissamut pisussaaffeqarnera

 

§ 4.  Sapaatit akunnerannut minnerpaamik marloriarluni aalajangersimasumik agguaassisarnissamut POST Greenland immikkut ittumik akuerineqarsimanngippat, takuuk imm. 3, allakkanik nalinginnaasunik agguaassisarneq illoqarfinni ingerlanneqartarpoq. Allakkanik nalinginnaasunik agguaassineq sapaatip akunnerani ulloq suna pissanersoq POST Greenlandip aalajangersassavaa.
Imm. 2.  Nunaqarfinni allakkanik nalinginnaasunik agguaassisoqarneq ajorpoq.
Imm. 3.  Naalakkersuisut POST Greenlandip qinnuteqarneratigut sullitatigut tunngaviusut ingerlatsinermilu aningaasaqarnikkut eqqarsaatersuutit tunngavigalugit illoqarfinni agguaassinissamut pisussaaffeqarnermik saneqqutsisinnaanermut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm.4.  Allakkat nalinginnaasut nunaqarfinni illoqarfinnilu, allakkanik nalinginnaasunik agguaassiffiuneq ajortuni POST Greenlandimi taassumaluunniit suleqataanut aaneqarsinnaassapput.

 

POST Greenlandip kisermaassisussaatitaanera

 

§ 5.  Allakkanik qaatiguuliorneqarsimasunik nunap iluani ingerlassinermut POST Greenland kisermaassisussaatitaavoq, taannalu imatut paasineqassaaq:
1) Imai apeqqutaatinnagit nassiussinerit qaatiguuliorneqarsimasut, taakku allakkap puussaanut assigisaanulluunniit poorneqarsimappata.
2) Allakkatigut nalunaarutit qaatiguuliorneqarsimasut, taakkununnga ilaallutik postkortit, inunnut ataasiakkaanut tunngasunik imallit.
Imm. 2.  Allakkanik Danmarkimit, Savalimmiunit nunallu allat sinnerinit nassitsisunit nassiunneqartunik, Kalaallit Nunaannut qaatiguuliorneqarsimasunik, Kalaallit Nunaanni sumiiffinnut ingerlassinissamut, aamma allakkanik qaatiguuliorneqarsimasunik nunanut allanut Kalaallit Nunaannit nassitsisunit Danmarkimut, Savalimmiunut nunallu allat sinnerinut qaatiguuliorneqarsimasunik nassiunneqartunik ingerlassinissamut POST Greenland kisermaassisussaatitaavoq.
Imm. 3.  Allakkanik qaatiguuliorneqarsimasunik ingerlassinermik kisermaassisussaatitaanermut taakkuninnga katersineq, assartuineq agguaassinerlu ilaatinneqarput.

 

§ 6.  Kinaluunniit § 5-imi aalajangersakkat malinngikkaluarlugit inatsisinik unioqqutitsinani nassiussanik POST Greenland avaqqullugu isumaginnissinnaavoq, tamanna nammineq susassarisanik imaluunniit alla nassiussanik kiffartuutaq atorfeqarfigisaq sinnerlugu angallassineruppat.
Imm. 2.  Taamaaliortoqarsinnaavortaaq ingerlassineq pippat alla, ingerlassisup qaqutiguinnaq taamatorluinnaq ittumik ingerlassissuttagaa kiffartuullugu.

 

§ 7.  Nassiussinerit ataasiakkaat tamarmik POST Greenlandip nassiussinermut pineqartumut akigititai naapertorlugit kalaallit frimærkiutaanik atuuttunik pilersorneqarsimappata, § 5-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit POST Greenland avaqqullugu inatsisit naapertorlugit ingerlanneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Frimærkit imm. 1 naapertorlugu atorneqartut  atoqqinneqarsinnaanngillat aammalu atorunnaarsinneqassallutik. Frimærkit aallaaviatigut ulloq naqissuserneqarnerat ilanngullugu atorunnaarsinneqassapput, tamannami nassiussap ulloq suna tiguneqarneranut uppernarsaatitut atuummat. Frimærki naqissuserneqarsimanngitsoq paasineqarpat, taanna kuglepennimik, tusch-imik assigiisaanilluunniit piiarneqarsinnaanngitsumik allassinnaasumik krydsilerlugu atorunnaarsinneqarsinnaavoq.

 

§ 8.  Aqqusinerni allaniluunniit kikkut tamarmik aqqutigisinnaasaanni allakkanut nakkartitsisarfinnik inissiinissamut POST Greenland kisermaassisussaatitaavoq.

 

Nassiussanik tigusiumanngittarneq (remail)

 

§ 9.  Nassiussat qaatiguuliukkat Danmarkimeersut, Savalimmiuneersut nunanillu allaneersut, nassiussisup Kalaallit Nunaanni najugaqartup, imaluunniit Kalaallit Nunaanni najugaqartoq sinnerlugu inuup allap Danmarkimiit, Savalimmiuniit imaluunniit nunanit allaniit Kalaallit Nunaanni tigusisussamut ingerlateqqinneqarnissaa siunertaralugu nassiussassatut tunniussai Allakkerineq pillugu Nunarsuaq tamakkerlugu Isumaqatigiissummi tamanna pillugu malittarisassat naapertorlugit POST Greenlandimit itigartinneqarsinnaapput, tamatumani:
1) nassitsisup allakkeriviulluunniit allakkanik Kalaallit Nunaannut ingerlateqqitassanik isumaginnittuusup uppernarsarsinnaanngippagu, nassiussat ilumut Kalaallit Nunaanniit nassiussisumit Kalaallit Nunaanni tigusisussamut nassiussaanngitsut, imaluunniit,
2) nassitsisup allakkeriviulluunniit pineqartup nassiussassanut pineqartunut nunap iluani akit atuuttut malillugit akiliinissaq akuerippagu, imaluunniit nassiussat taamaattut pillugit allakkerivimmut pineqartumut isumaqatigiissutaasimasinnaasut malillugit akiliinissaq akuerippagu.
Imm. 2.  Nassitsisup allakkeriviulluunniit allakkanik Kalaallit Nunaanni ingerlateqqitassanik isumaginnittuusup imm. 1, nr. 2-mi allassimasut malillugit nassiussat akilerumanngippagit, nassiussaq allakkerivimmut isumaginnittuusumut utertinneqassanersoq imaluunniit suujunnaarsinneqassanersoq POST Greenlandip aalajangissavaa.

 

Kapitali 3
Allakkanik ammaasarneq

 

§ 10.  Nassiussat matoqqasut POST Greenlandimit isumagineqartut apuunneqarsinnaanngitsut, allatut iliornikkut nassiussisumut tigusisussamulluunniit ingerlateqqinneqarsinnaanngitsut, inunnit taamaaliornissamut POST Greenlandip qullersaqarfianit immikkut toqqakkanit ammarneqarsinnaapput misissorneqarsinnaallutillu. Nassiussat matoqqasut apuunneqarsinnaanngitsut tassaapput, tassani tigusisussaq imaluunniit nassiussisoq nassaarineqarsinnaasimanngitsoq.
Imm. 2.  Pisariaqarpat nassiussap qanoq annertutigisumik ajoqusersimanera aalajangiiffiginiarlugu imaluunniit ajoqusernerup killilersimaarneqarnissaa anguniarlugu POST Greenlandip nassiussat ammarsinnaavai.
Imm. 3.  Inuit imm. 1-imi taaneqartut uppernarsaammik atsiugaqassapput, tassanilu nassiussami ammarneqartumi nassiussisup imaluunniit tigusisussap aqqata najugaatalu saniatigut imaanik allanik piaaralutik atuagaqarsimannginnertik, kiisalu taamatut iliornerminni ilisimalikkatik susassaqanngitsunut allanut ilisimatitsissutigissanagit uppernarsassavaat.

 

Kapitali 4
Allakkerinermi sullissiviit ataqatigiit

 

§ 11.  Kalaallit Nunaanni najugaqarfinnit tamanit assartuussinermi ungasissutsit, pisariaqartitat aalajangersimasut innuttaasullu amerlassusiat eqqarsaatigalugit allakkerinermi sullissivinnik ataqatigiissunik atuisinnaanissaq POST Greenlandip isumagissavaa.
Imm. 2. § 11, imm. 1-imi illoqarfinni nunaqarfinniluunniit allakkerinermi sullissiveqanngitsuni aaqqiissutissanik elektroniskiusunik atuinissaq akornusersimaneqanngilaq.
Imm. 3.  POST Greenland pissutsit malillugit naammaginartumik siusissusilimmik ilisimatitsereernikkut allakkerinermi sullissivimmik ammaanissamut Naalakkersuisunit peqquneqarsinnaavoq.
Imm. 4.  POST Greenland allakkerinermi sullissivimmik matusinissamik kissaateqarpat, allakkerinermi sullissivinnik ataqatigiinnik allannguinissaq pillugu aalajangiisoqannginnerani, najukkami soqutigisaqartut tusarniaaffigineqarlutik ilaatinneqassapput. Sullissivimmik matusisoqartussaatillugu siumoortumik nalunaaruteqarnissaq qaammatinit pingasunit sivikinnerussanngilaq.
Imm. 5.  POST Greenland ukiumut ataasiarluni allakkerinermi sullissiviit ataqatigiit maannakkumut ineriartornera ineriartornissaanullu naatsorsuutigineqartut pillugit Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfimmut nalunaaruteqartassaaq.

 

Kapitali 5
Allakkanik nakkartitsisarfinnut il.il. maleruagassat

 

Allakkanik nakkartitsisarfiit, allakkanik ikisisarfiit matukkut allakkanik nakkartitsisarfiit

 

§ 12. Allakkanik nakkartitsisarfittut isigineqarput allakkanik nakkartitsisarfiit sukanut, iikkanut, sallilikkanit ungalulianut assigisaannulluunniit naatitassanngorlugit ikkutaasut.
Imm. 2.  Allakkanik nakkartitsisarfiit paarnaarneqarsinnaassapput.
Imm. 3.  Allakkanik nakkartitsisarfittut isigineqarput, inissiani quleriinni allakkanik nakkartitsisarfeqarfiit, allakkanik tunniussivissanut tamanut immikkut nakkartitsisarfillit.
Imm. 4.  Allakkanik nakkartitsisarfittut isigineqarput, allakkanik nakkartitsisarfiit kipparissut, tunniussivissat matuinut allakkanik nakkartitsivissatut ivertitat, aammalu allakkanik nakkartitsisarfinnut ataasiakkaanut allakkanik nakkartitsivissatut ivertitat.
Imm. 5.  Allakkanik nakkartitsisarfiit imaluunniit matuni allakkanik nakkartitsivissatut ivertitat ataasiakkaat atit allagartaanik ikkussuivigineqassapput. Allakkanik nakkartitsisarfiit angissusissaannut piumasaqaatit minnerpaaffissai ilanngussami takuneqarsinnaapput.
Imm. 6.  POST Greenland allakkanik nakkartitsisarfiit atinik allagartalersorneqartarnerat pillugu aalajangersakkanik teknikkimut tunngasunik sukumiinerusunik aalajangersaassaaq.

 

Allakkanik nakkartitsisarfiit, allakkanik nakkartitsisarfeqarfiit aamma matunut allakkanik nakkartitsivissatut ivertitat ikkussuunnissaannut maleruagassat

 

§ 13.  Allakkanik nakkartitsisarfiit inoqutigiit ataasiakkaat najugaannut isaariat eqqaannut inissinneqassapput.
Imm. 2.  Illumi pineqartumi namminerisamik najugaqarfiit arlaliuppata, namminerisamik najugaqarfiit tamarmik immikkut allakkanik nakkartitsisarfinnik pilersorneqassapput.
Imm. 3.  Ilaqutariinnut ataatsinut illu imaluunniit inissiaq najugaqarfissiaq ataaseq inoqutigiinnit arlalinnit najorneqarpat, inoqutigiillu taakku ataatsimut isaariaqarpata, najugaqaqatigiit tamanna isumaqatigiissutigisimappassuk allakkanik nakkartitsisarfik ataaseq inoqutigiinnit marluusunit amerlanerusunilluunniit ataatsimut atorneqarsinnaavoq. Allakkanik nakkartitsisarfik inoqutigiit tamarmik immikkut atiisa allagartaannik ivertitsivigineqarsimassaaq.
Imm. 4.  Allakkanik nakkartitsisarfiit marluk amerlanerusulluunniit sanileriissillugit ikkunneqarsimassapput.
Imm. 5.  Allakkanik nakkartitsisarfeqarfinnik ikkussuinissamut akisussaaffik illumik piginnittup isumagisassaraa.

 

§ 14.  Illuni pingasut sinnerlugit tunniussivissaqartuni, 1. april 2005-ip kingorna sanaartornissamut akuersissut malillugu sananeqartuni allakkanik nakkartitsisarfeqarfinnik ikkussisoqassaaq.
Imm. 2.  Allakkanik nakkartitsisarfeqarfiit sapinngisamik inini allerni illumut isaarissamut pingaarnermut qanittumut, agguaasussap ajornaatsumik akornusersorneqaranilu iserfigisinnaasaanut, aammalu akornuteqarani allakkanik nakkartitsisarfeqarfimmut issoraaffigisinnaasaanut inissinneqassapput.
Imm. 3.  Allakkanik nakkartitsisarfeqarfinni allakkanik nakkartitsisarfiit ataasiakkaat inissiat ataasiakkaat quleriiaarneri tulleriiaarnerilu malillugit inissititerneqassapput. Inini allerni inissiamut saamerlermut allakkanik nakkartitsisarfik, allakkanik nakkartitsisarfeqarfimmi allermut saamerlermut inissinneqassaaq. Inini qullerni inissiamut talerperlermut allakkanik nakkartitsisarfik, allakkanik nakkartitsisarfeqarfimmi qullermut talerperlermut inissinneqassaaq.
Imm. 4.  Illumi piginnittup illumut isaariaq pingaarneq allakkanik nakkartitsisarfeqarfimmut isaariaasoq paarnaaqqasartunngorlugu iluarsisimappagu, allakkanik nakkartitsisarfeqarfik agguaassisussap matu ammaqqaanngikkaluarlugu silamiit allakkanik issoraavigisinnaasaanut ikkunneqassaaq.
Imm. 5.  Allakkanik nakkartitsisarfeqarfinnik ikkussuinissamut akisussaaffik illumik piginnittup isumagisassaraa.

 

§ 15.  POST Greenland allakkanik nakkartitsisarfiit inissiffissaat ikkunnissaallu pillugit aalajangersakkanik teknikkimut tunngasunik sukumiinerusunik aalajangersaassaaq.

 

§ 16.  Matu innermut pitarnaveeqqutaappat, allakkanik nakkartitsisarfeqarnissaq matumilu nakkartitsisarfimmik ikkussinissaq inerteqqutaavoq.
Imm. 2.  Allakkanik nakkartitsisarfeqarfinnik ikkussuinissamut akisussaaffik illumik piginnittup isumagisassaraa.

 

§ 17.  Illuni pingasut sinnerlugit tunniussivissaqartuni, 1. april 2005-ip kingorna sanaartornissamut akuersissut malillugu sananeqartuni tunniussivissat tamarmik allakkanik nakkartitsisarfinnik matukkulluunniit allakkanik nakkartitsisarfinnik pilersorneqassapput, imaluunniit § 14 malillugu allakkanik nakkartitsisarfeqarfilersorneqassallutik.
Imm. 2.  Ilaqutariinnut ataatsinut illuni, illuni affarleriinni, illuni sanileriiaani/uiguleriiaani il.il. allakkanik nakkartitsisarfinnik matukkulluunniit allakkanik nakkartitsisarfinnik pilersuisoqassaaq.

 

§ 18. § 14, imm. 1-imi aamma § 17-imi aalajangersakkat taamaallaat illoqarfinnut, allakkanik nalinginnaasunik agguaassiffiusartunut atuutsinneqarput.

 

Kapitali 6
Allakkanik tunniussisarnermut maleruagassat

 

§ 19.  POST Greenlandip inoqutigiit allakkanik nakkartitsisarfinnik/allakkanik ikisisarfinnik/matukkut allakkanik nakkartitsisarfinnik ikkussuinissamut piumasaqaatinik naammassinnissimanngitsut allakkanik agguaassisarnermi minissinnaavai.

 

§ 20.  Inuit pitsorluttut allallu innarluutillit, namminneerlutik allakkanik nakkartitsisarfimminnik imaarsiartorsinnaanngitsut allakkat inigisaminnut toqqaannartumik tunniunneqartarnissaannik immikkut akuersissuteqarfigineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Immikkut akuerineqarnissamut qinnuteqaat najukkami allakkeriviup pisortaanut tunniunneqassaaq.

 

Kapitali 7
Taarsiissuteqartarneq – ataatsimut isigalugu

 

§ 21. POST Greenland nassiussanik, § 3-mi ingerlassisussaatitaanermut pisussaaffimmut ilaasunik kinguartoornermut atatillugu taarsiineq ajorpoq.
Imm. 2.  Nassiussanut, ingerlassisussaatitaanermut ilaasunut tammartunut innarlerneqartunullu piffissami nassiussap tiguneqarneraniit tunniunneqarneranut POST Greenland taarsiissuteqartarpoq, taamaattorli tak. imm. 3, § 22, imm. 1 aamma § 26, imm. 2.
Imm. 3.  Tammartut innarlerneqarsimasulluunniit nassiussisup tungaaniit kukkunermik sumiginnaanermilluunniit peqquteqarpata, nassiussap qanoq issusia, poortorneqannginnera imaluunniit amigartumik poortorneqarsimanera, pissutsilluunniit POST Greenlandip pinngitsoortissinnaanngisai taakkulu kinguneri POST Greenlandimit taarsiissuteqarfigineqarneq ajorput.

 

Taarsiissuteqartarneq – Nunap iluani nassiussat

 

§ 22.  Allakkanut nalinginnaasunut tammartunut innarlerneqarsimasunullu POST Greenland taarsiineq ajorpoq. Aamma taamaappoq imarisai tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarsimappata.
Imm. 2.  Poortukkanut nalinginnaasunut tammartut innarlerneqarsimasunulluunniit, imaluunniit imarisai tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarsimasunut tunngatillugu POST Greenlandip annerpaamik aningaasartassamik aalajangersaalluni taarsiissuteqartussaatitaaneq killilersinnaavaa. Annerpaamik aningaasartaliunneqartut niuernermut tunngaviusussatut aalajangersakkani allassimassapput aammalu naleqquttuussallutik.

 

§ 23.  Allakkat ataatsit poortugarluunniit nalinga nalunaarlugu nassiunneqartoq tammarpat innarlerneqarpalluunniit, imarisaaluunniit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarpat, annerpaamik naligitinneqartutut nalunaarutigineqartoq tunngavigalugu innarlerneqartoq taarserneqassaaq.

 

§ 24.  Allakkat tammatsaalisat tammarpata nassiussisoq taarsiiffigineqassaaq. POST Greenland niuernermut tunngavissatut aalajangersakkamini taarsiissutissamut annerpaamik aningaasartaliussassamik naleqquttumik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 2.  Allakkat tammatsaalisat innarlerneqarsimappata, imarisaaluunniit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarsimappata, POST Greenlandip annerpaamik aningaasaliiffissatut aalajangersagaata iluani innarlerneqartoq taarsiiffigineqassaaq.


Taarsiissuteqartarneq – Danmarkimut Savalimmiunullu siumut utimullu aammalu nunat allat sinnerinut taakkunanngaanniillu nassiussat

 

§ 25.  Danmarkimut, Savalimmiunut nunanullu allanut siumut utimullu allakkerivikkut nassiussanut Nunarsuaq tamakkerlugu allakkat pillugit isumaqatigiissummi malittarisassat naapertorlugit taarsiisoqartassaaq.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut, Savaliummiunut imaluunniit nunanut allanut nassiussaq tammarpat innarlerneqarpalluunniit, imarisaaluunniit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit annaaneqarpat, piffissami ingerlassineq POST Greenlandimit isumagineqartillugu, nassiussisumut tamanna iluaqutaanerussappat nunap iluani nassiussinerit assigalugit taarsiisoqassaaq.
Imm. 3.  Danmarkimiit, Savalimmiuniit imaluunniit nunanit allaniit nassiussaq innarlerneqarpat, piffissami ingerlassinermi POST Greenlandimit isumagineqartillugu, nassiussisumut tamanna iluaqutaanerussappat nunap iluani nassiussinerit assigalugit taarsiisoqassaaq.

  

Taarsiissuteqarnerup annertussusaa

 

§ 26.  Tammartup nalinga imaluunniit nassiussap ajoquserneqarnermigut nalikillissutigisaa kisimik taarserneqarsinnaapput. Taarsiissutissat naatsorsorneqarneranni ajoqusiinerup nalaani pissusiusut tunngavigineqassapput.
Imm. 2.  Iluaqutigisartakkanik iluaqutigisartagaqarunnaarneq, amigaateqalerneq, aningaasat nalikillinerisigut aningaasat annaasat imaluunniit ajoqusiinerup kingunerisaanik sunniutit allat taarsiiffigineqarsinnaanngillat.
Imm. 3.  Nassiussaq tammarpat, taarsiissuteqarnerup saniatigut nassiussap allakkerivikkoortumik isumagineqarneranut akiliut taarserneqassaaq. Taamatuttaaq nassiussaq ajoquserneqarsimappat imaluunniit taassuma imarisai tamarmik imaluunniit imarisaasa ilaat tammarsimappata, tamannalu nassiussap utertinneqartariaqarneranut pissutaasimappat tamanna atuutissaaq.

 

Taarsiiffigineqarnissamut pisinnaatitaaffik

 

§ 27. Nassiussanut aningaasanullu tammartunut, tassungalu nassiussap allakkerivikkoortumik isumagineqarneranut akiliutip utertinneqarnissaa ilanngullugu, POST Greenland taamaallaat taarsiisussaavoq, nassiussat POST Greenlandimut tunniunneqarsimasut imaluunniit aningaasat POST Greenlandimut akilerneqarsimasut uppernarsarneqarsinnaappat.

 

§ 28.  POST Greenlandip taarsiisussaatitaanera atorunnaassaaq, nassiussap tunniunneqarneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu piumasaqaat POST Greenlandimut nalunaarutigineqarsimanngippat

 

§ 29.  Taarsiineq atorunnaarsitsinermik kinguneqartumik nassiussisumut tunniunneqarsinnaavoq. Nassiussaq tigusisussamit tiguneqarsimappat, taarsiineq atorunnaarsitsinermik kinguneqartumik tassunga tunniunneqassaaq.

 

Immikkut ittummik pisoqartillugu taarsiissuteqartarneq

 

§ 30.  POST Greenland pisuni ataasiakkaani, ajoqusiineq immikkoorluinnaq pisoqarnerani pisimappat, taamaattumillu POST Greenlandip taarsiisussaatitaanera, kapitalimi matumani aalajangersarneqartoq atussallugu naammaginanngitsutut nalilerneqarpat, taarsiisussaatitaanermut maleruagassat nalinginnaasut malillugit taarsiisarsinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu aalajangiinerit Naalakkersuisunut maalaarutigineqarsinnaanngillat.

 

Kapitali 8
Niuernermi piumasaqaatit

 

§ 31.  POST Greenland niuernermi piumasaqaatinik tamanit takuneqarsinnaasunik suliaqassaaq, tassanilu atuisoq minnerpaamik makku pillugit ilisimatinneqassaaq:
1) POST Greenlandimut maalaaruteqarnissamut periarfissat.
2) Naammagittaalliorsinnaanermut pisoqalisoorsinnaanermullu maleruagassat.
3) Taarsiissuteqarnissamut piumasaqaatit, nalunaarummi matumani allassimasut, kiisalu tunisassianut sullissinernullu ataasiakkaanut atatillugu tunniussinissamut maleruagassat. Aammattaaq taarsiissuteqarnermi akiligassat amerlassusissaat uppernarsaatini assigisaannilu, POST Greenlandip nassiussassamik ingerlateqqitassamik tunniussisoqarneranut atatillugu tunniussaani ilisimatitsissutigineqassapput.
Imm. 2.  Maleruagassat imaluunniit aalajangiinerit, nalunaarut manna imaluunniit allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu POST Greenlandimit aalajangersarneqartut imaluunniit aalajangerneqartut niuernermi piumasaqaatini allassimassapput. Tamatumanili aalajangiinerit allakkerineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 5 naapertorlugu aalajangiiffigineqartut pineqanngillat.

 

Kapitali 9
Pineqaatissiinerit

 

§ 32.  § 10, imm. 3-p unioqqutinneqarnerani Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu pillaatitut akiligassiisoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Akilisitsissutit nalunaarut manna malillugit pineqaatissiissutigineqartut Nunap Karsianut tutsinneqartassapput.   

 

Atuutilerfia

 

§ 33. Nalunaarut manna 1. juli 2011 atuutilerpoq.

 

 

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 24. juni 2011

 

 

Jens B. Frederiksen

/

Steffen Ulrich-Lynge

Atassuteqarnerit
Inatsit tunngaviusussaq

Allakkiat