Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 14
26. maaji 2010
Atuuttut

Kalaallit Nunaanni annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq aamma ikuallattoornissamik qaartoornissamillu pitsaaliuinermi iliuusissat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Aalajangersakkat aallarniutaasut

 

§ 1.  Kommunit annaassiniarnissamut upalungaarsimasuutitanik pilersitsissapput, taakkua suliassarissalugu ajutoornerni ajunaarnersuarnilu, imaluunniit taamaattoqarnissaanik annertuumik aarlerinartorsiornermi inuit, pigisat avatangiisillu ajoqusernissaannik pitsaaliuinissaq, killilersimaartitsinissaq ikiorsiinissarlu. Annaassiniarnissamut upalungaarsimasuutitat suliassat oqartussanit allanit isumagineqartussat suliassarinngilaat.
Imm. 2.  Naalakkersuisut nuna upalungaarsimasuutitaqarfimmut ataatsimut imaluunniit arlalinnut aggulussinnaavaat.
Imm. 3.  Upalungaarsimasut annertussusissaat pillugit Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 2.  Naalakkersuisut annaassiniarnissamut upalungaarsimasunik nakkutilliisuupput, tamannalu pillugu maleruagassanik annertunerusunik aalajangersaasinnaallutik, taakkununngalu ilaalluni annaassiniarnissamut upalungaarsimasut misiligummik kalerrisaarneqartarnissaat.

 

Kapitali 2
Kalaallit Nunaata upalungaarsimanermut ataatsimiititaliaa aamma kommunit upalungaarsimanermut ataatsimiititaliai

 

§ 3.   Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliamik, Kalaallit Nunaanni upalungaarsimaneq pillugu apeqqutinut tunngatillugu Naalakkersuisunut siunnersuisartussamik Naalakkersuisut pilersitsissapput.
Imm. 2.  Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq Kalaallit Nunaanni upalungaarsimanissamut pilersaarusiussaaq, taannalu Naalakkersuisunit akuerineqassaaq.
Imm. 3.  Annertuunik ajutoortoqartillugu ajunaarnersuaqartilluguluunniit, imaluunniit pisariaqartitsisoqartillugu Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq aggersarneqartassaaq. Siulittaasup imaluunniit siulittaasup tullersortaata upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliap sulinera aallartitissinnaavaa.
Imm. 4.  Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq Naalakkersuisunut Naalagaaffimmilu oqartussaasunut paasissutissiinermi tunngavissanik tamakkiisunik pissarsiniartassaaq, aammalu upalungaarsimanermut pilersaarut naapertorlugu oqartussaasut akuliutsinneqartut suliassaat ataqatigiissittassallugit.
Imm. 5.  Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq upalungaarsimanermut pilersaarutip misilinneqarnissaa iluarsineqarnissaalu siunertaralugu akuttunngitsumik sungiusartitsisassaaq, kiisalu pikkorissartitsinernut naleqquttunut peqataasassalluni.

 

§ 4.  Upalungaarsimanermut Ataatsimiititaliaq 7-inik ilaasortaqarpoq aammalu marluk aalajangiisinnaanatik peqataasartussatut toqqarneqassapput. Ilaasortat marluk Naalakkersuisunit toqqarneqassapput, kiisalu KANUKOKA, Nakorsaq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoq, Kalaallit Nunaanni Politimesteri, Grønlands Kommando aamma Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi tamarmik immikkut ilaasortassamik ataatsimik toqqaassapput. Avatangiisinut peqqissutsimullu naalakkersuinikkut akisussaasut tamarmik immikkut ataatsimik aalajangiisinnaanani peqataatinneqartussamik toqqaassapput.
Imm. 2.  Upalungaarsimanissamut Naalakkersuisup upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliap siulittaasua toqqassavaa. KANUKOKA-p ataatsimiititaliami siulittaasup tullia toqqassavaa.
Imm. 3.  Upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliap sulinerani aningaasartuutit tamarmik Naalakkersuisunit akilerneqartassapput.


Kommunit upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliai

 

§ 5. Kommunalbestyrelsi kommunini tamani upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliamik kommunimi atuuttussamik pilersitsissaaq.
Imm. 2.  Kommunip upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliaa, takuuk imm. 1, 6-inik ilaasortaqarpoq, taakkunannga 4-it kommunalbestyrelsimit toqqarneqassallutik. Taakkunannga 3-it kommunalbestyrelsimi ilaasortaassapput, ilaasortaq ataaseq kommunip teknikkimut ingerlatsiviani atorfeqartuussaaq. Tamatuma saniatigut ataatsimiititaliami kommunip upalungaarsimanissamut pisortaatitaa ilaasortaassaaq aammalu ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Politimesterimit toqqarneqassaaq.

 

Kapitali 3
Annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq

 

§ 6.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimaneq kommunalbestyrelsip ataani inissisimavoq.
Imm. 2.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimanerup ingerlanneqarnerata isumagineqarnissaa kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa. Aammattaaq annaassiniarnissamut upalungaarsimasunut tunngatillugu apeqqutini tamani upalungaarsimanermut pisortap aamma inuup Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmit toqqarneqartup peqataatinneqarnissaat kommunalbestyrelsip qulakkiissavaa.

 

§ 7.  Upalungaarsimanermi pisortaq, ilinniartitaanikkut immikkut ittunik piginnaaneqarnini tunngavigalugu annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ulluinnarni aqunneqarnerinik isumaginnittussaq kommunalbestyrelsip atorfinitsissavaa.
Imm. 2.  Upalungaarsimanermut pisortaq piffissaq tamakkerlugu atorfeqartinneqassaaq.
Imm. 3.Taassuma saniatigut suliniuteqarnermut aqutsisut ikinnerpaamik marluk, ilinniartitaanikkut upalungaarsimanermut pisortap piginnaanerisa assinginik piginnaaneqartut, upalungaarsimanermut pisortamut ikiuuttussat kommunalbestyrelsip atorfinitsissavai.
Imm. 4.  Kommunini ataasiakkaani tamani upalungaarsimanermut pisortaq imaluunniit minnerpaamik suliniuteqarnermut aqutsisup aappaa sanaartukkat pillugit sullissinermi ikuallattoornissamut teknikkimut tunngasumik ilinniarsimasuussaaq. Taamatuttaaq kommunimi timmisartunut suluusalinnut inuinnarnut mittarfeqarpat, upalungaarsimanermut pisortaq aamma minnerpaamik suliniuteqarnermut aqutsisoq ataaseq timmisartunut tunngatillugu suliniuteqarnermut aqutsisutut ilinniagaqarsimassaaq.
Imm. 5.  Kommunit qullersaqarfiusut avataanni upalungaarsimanermi immikkoortortaqarfinni tamani suliniuteqarnermut aqutsisumik ataatsimik amerlanerusunilluunniit kommunalbestyrelsi atorfinitsitsissaaq.
Imm. 6.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni sulisussat allat taamatuttaaq kommunalbestyrelsimit atorfinitsinneqartassapput.

 

§ 8.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni sulisut Namminersorlutik Oqartussat aamma KANUKOKA-p akornanni isumaqatiginninniartoqareerneratigut maleruagassat aalajangersarneqartut tunngavigalugit akissarsiaqartinneqassapput akissaasersorneqassallutillu.

 

§ 9.  Naalakkersuisunit annaassiniarnissamut upalungaarsimasuni sulisut ilinniartitaanissaannut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput.


Suliassat

 

§ 10.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ajutoornermik ajunaarnersuarmilluunniit pisoqartillugu, kiisalu nunami akuutissanik ulorianartunik tassanngaannartumik ajutoortoqartillugu ikuallattoornissamut, inuit, pigisat avatangiisillu ajoqusernissaannut isumannaatsumik suliniuteqarsinnaassapput. Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut aamma qimarngussat navialisullu allat tigooqqarneqarnerini, inissikkallarneqarnerini isumassorneqarnerinilu isumaginninnermi oqartussaasunut ikiuuttassapput.
Imm. 2.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut suliassaannut SAR-imut atatillugu suliassat aammalu peqqinnissaqarfiup qimarngussineri ilaatinneqanngillat
Imm. 3.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ajutoortoqarnera imaluunniit ajunaarnersuarmik pisoqarnera pissutigalugu pisariaqalerpat kommunip allap, Statens Lufthavnsvæsen-ip (RCC), Grønlands Kommando-p (MRCC) imaluunniit politiit tamatuminnga kissaateqarnerat tunngavigalugu pisariaqartunut ikiuutissapput.
Imm. 4.  Naalakkersuisut annaassiniarnissamut upalungaarsimasut suliassaannut maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput.

 

§ 11.  Kommunalbestyrelsip peqatigiiffiit, suliffeqarfiit, kattuffiit inuinnaallu kommunip annaassiniarnissamut upalungaarsimatitaasa sulinerani ikiuunnissaat pillugu isumaqatigiissuteqarfigisinnaavai.

 

§ 12.  Pisortat imeqarfiutaanni ukioq kaajallallugu imeqarfissamik pilersitsinermi, pisortat pisussaapput erngup aqqutissaasa inissinneqarneranni annertussusiligaanerannilu qatserinermi imermik pilersuinissamut naleqquttumik periarfissaqarnissaa nakkutigissallugu, tamannalu tunngavigalugu erngup aqqutaani qatserinermi imermik maqitsivissat pisariaqartunik amerlassusillit, pisortani imermik pilersuisut akiligaannik atatinneqartussat inississallugit.
Imm. 2.  Imermik maqitsiviit inissisimanerannut, ilusiligaanerannut, imermik pilersuinermut, tassungalu ilanngullugu sullissiviup naqitsinerullu tikinneqarsinnaaneranut, aqqusinernut tikitsiviusinnaasunut taakkulu aputaajarneqartarnissaannut piumasaqaatinut, aammalu qerisoornermi, apuinermi allatulluunniit ajoqusertoqarsinnaaneranut qulakkeerinissamut kiisalu nalunaaqutsersuinissamut maleruagassat annertunerusut Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput.
Imm. 3. Sumiiffinni erngup aqqutaani namminerisamik pigineqartuni imermik maqitsiviit qatserinermut atortussat pisortanit pigineqartut inissisimanissaannik pisariaqartitsisoqartillugu, imaluunniit imermik maqitsiviit qatserinermut atortussat namminerisamik pilersinneqarsimasut qatserinermut nalinginnaasumut atorneqarnissaat pisariaqartinneqartillugu, imermik pilersuiviit namminerisamik pigineqartut taamaattut pisortanit nakkutigineqassasut aammalu kommunalbestyrelsip akiligaanik aserfallatsaalineqassasut kommunalbestyrelsi aalajangersinnaavoq.
Imm. 4. Sumiiffinni pisortat namminersortulluunniit ukioq kaajallallugu imermut aqqusersuutaaniit ikuallattoornermi imermik maqitsivinnit imermik pilersuiffiusinnaanngitsuni, tasiliaq atuuttuaannartussatut suliaq, taseq, kuuk imaluunniit imaani ammaannartumi milluaavissatut piareersarneqarsimasoq, qerinarnerata nalaani qatserinermi atugassatut ammatiinnarneqarsinnaasoq imermik pilersuivissatut kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa.
Imm. 5.  Kommunalbestyrelsip naliliinera malillugu pissutsit ajornartinngippassuk, imermut tankvognit pisariaqartinneqartut qamutinut assakaasulinnut oqquisitsisarfinnut kiassakkanut inissinneqarsinnaatillugit imermik pilersuivimmik aalaakkaasumik peqarnissamut piumasaqaat atorunnaarsinneqarsinnaavoq.
Imm. 6.  Imm. 4 aamma 5 naapertorlugit ikuallattoornermi imermik pilersuiviit aalaakkaasut angallattakkallu pigineqarnerinut aningaasartuutit kommunimit akilerneqassapput.
Imm. 7.  Imermik maqitsiviit qatserinermi atortussat imermillu pilersuiviit ukiumut minnerpaamik marloriarlutik misissorneqartassapput, aammalu pisariaqartitsineq malillugu pisinnaasai misilinneqartassallutik. Namminersortut imermik pilersuiffiutaannik pisortanit nakkutigineqartussanik misissuinissaq pisariaqartillugu, kommunip nakkutilliisui naleqquttumik kinaassutsimik uppernarsaammik takutitsillutik aammalu eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik illuutinut imaluunniit pigisanut isersinnaatitaapput, takuuk imm. 3.

 

Kapitali 4
Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ornigutsinneqartarneri

 

§ 13.  Ajutoornermik ajunaarnersuarmillu pisoqartillugu ataatsimoortumik suliniarnissaq politimesterimit ataqatigiissaarneqassaaq.
Imm. 2.  Naalakkersuisut suliniuteqarnermi teknikkimut tunngatillugu aqutsisoqarneq pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput.

 

§ 14.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut sulinerannut atatillugu ilimasaarineq, assiaqusersuineq, qimarngussineq aamma iliuusissat pisariaqartut allat, politiit aalajangiinerat malillugu pissapput.

 

§ 15.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut sulinerminni sakkut assartuutillu inuinnarnit pigineqartut qanorluunniit atornissaannik, kiisalu sulinermi ikiuuttussanik pisariaqartinneqartunik atugassinneqarnissaminnik piumasaqarsinnaapput.
Imm. 2.  Sakkunik assartuutinillu imm. 1 naapertorlugu atugassiisoq, atortunik ujariatsinerminut aammalu suliniuteqarnermut atatillugu atortut ajoqusersimappata kommunimit taarsiiffigineqarnissamik pisinnaatitaavoq. Ajoqusertumut tunngatillugu atugassinneqarnissamik piumasaqartoq kinaassusersiunngitsumik akisussaaffeqarpoq.

 

§ 16.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik qanorluunniit ittunik suliaqarnerminnut atatillugu sumiiffinnut namminerisamik pigineqartunut pisariaqartitsineq naapertorlugu isersinnaapput, pisariaqarpat akornutinik uppititsisinnaallutik piiaasinnaallutillu.
Imm. 2.  Upalungaarsimasut pisortaata suliniuteqarnermiluunniit aqutsisup ajoqusiinerit siaruariartornerinik unitsitsiniarluni pisariaqartutut isumaqarfigippagu, annaassiniarnissamut upalungaarsimasut illunik isaterinissamut imaluunniit akornutinik piiaanissamut pisinnaatitaapput.
Imm. 3.  Ajoqusikkat qatserinermi annaassiniarnissamut upalungaarsimasut pisuussutigisai ikuallattoornermi ajoqusiinertut isigineqassapput.
Imm.4.  Illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanni pinngortitami ikuallattumik qatserinermi, akisussaaffik allanut tutsinneqarsinnaanngippat suliniuteqarneq kommunimit akilerneqassaaq.

 

§ 17.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut suliniuteqarnerminni imermik imiisivinniittumik, erngup aqqutaaniittuumik imermillu pilersuiffinni allaniittumik atuinissamut pisinnaatitaapput.

 

§ 18.  Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut suliniuteqarnermik nalaani ajutoornermut ajutoornersuarmulluunniit suna pissutaasimasinnaanersoq eqqumaffigissavaat. Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut pasinarsinnaasunik nassaarunik erngerlutik politiit nalunaarfigissavaat, uppernarsaatissallu sapinngisamik isumannaarneqassallutik. Uppernarsaatissanik isumannaarineq periarfissaqarpat politiit isumaqatigalugit pissaaq.

 

§ 19.  Ikuallattoornermik kalerrisaarutit inatsisitigut pisussaaffiusut aallartinnerini annaassiniarnissamut upalungaarsimasut tunngavissaqanngitsumik orniguppata, akitsuutinik ornigunnermut atatillugu aningaasartuutinut matussutissanik kalerrisaarutinik piginnittoq akiliisinneqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.

 

Kapitali 5
Upalungaarsimanissamut pilersaarusiortarneq il.il.

 

§ 20Naalakkersuisuni ilaasortat ataasiakkaat tamarmik immikkut ajutoortoqartillugu ajunaarnersuaqartillugulu suliassaqarfimmik iluanniinuiaqatigiinni atuuffiit attatiinnarnissaat ingerlaqqinnissaallu pilersaarusiussavaat.
Imm. 2.  Suliassaqarfiit imm. 1-imi taaneqartut iluanni upalungaarsimanissamut pilersaarusiorneq Naalakkersuisut ataqatigiissaassavaat. Pilersaarusiornermi oqartussaasut allat pisussaaffiginngisaat Naalakkersuisunit pilersaarusiorneqassapput. Suliassaqarfinnut upalungaarsimanermut pilersaarutit ataatsimut aaqqissuunneqarnerini Upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliaq suleqataassaaq aammalu Kalaallit Nunaannut upalungaarsimanermut pilersaarut suliarissallugu. Upalungaarsimanermut pilersaarut ineriartornermi pisariaqartitsineq tunngavigalugu iluarsaanneqartassaaq, taamaattorli sivikinnerpaamik ukiut sisamakkaarlugit tamanna pisassalluni. Upalungaarsimanermut pilersaarutit ataasiakkaat ineriartornerup tamanna pisariaqartileraangagu iluarsaanneqartassapput.

 

§ 21.  Kommunalbestyrelsip kommunimi upalungaarsimanermut pilersaarut suliarissavaa. Kommunit upalungaarsimanermut pilersaarutaat upalungaarsimanissamut ataatsimiititaliamut tusarniaassutigalugit nassiunneqassapput.
Imm. 2.  Pilersaarut ineriartornermi pisariaqartitsineq tunngavigalugu iluarsaanneqartassaaq, taamaattorli kommunimi qinigaaffimmi ataatsimi minnerpaamik ataasiarluni tamanna pisassalluni.
Imm. 3.  Pilersaarutit taakkulu iluarsaanneri Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit nassiunneqartassapput.
Imm. 4.  Kommunimi upalungaarsimanermut pilersaarutit suliarineqarnissaannut maleruagassat ilitsersuutaasut Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput.

 

Kapitali 6
Iliuusissat pinaveersaartitsissutaasussat

 

§ 22.  Ikuallattoornissamut qaartoornissamullu pinaveersaartitsinermi Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaasassapput,
1)  suliffeqarfiit, illuutit inuit amerlasuut katersuuffigisartagaasa, illuutit ikuallajasut aammalu toqqorsiviit akuutissanik ikuallajasunik imaluunniit qaartiterutissanik kinertunik, imerpalasunik silaannartulluunniit ittunik aammalu akuutissanik allanik ikuallattoornermut allatulluunniit ajoqusiinermut atatillugu inunnut, illunut avatangiisinullu ulorianartorsiortitsisinnaasunik toqqorsiviusut atuiffiusut sanaffiusulluunniit inissiffissaannut, ilusilersugaanissaannut atorneqarnissaannullu tunngasunik, aamma
2)  akuutissat ikuallajasut imaluunniit qaartiterutissat qaartuujasut, kinertut, imerpalasut silaannartulluunniit ittut inissisimaffissaannut, tunniunneqartarnerinut, assartorneqartarnerinut tunngasunik.
Imm. 2.  Aammattaaq Naalakkersuisut maleruagassanik aalajangersaassapput
1)  innermik qaammaqqutinillu atuinermut tunngasunik, aamma
2)  iliuusissanut ikuallattoorsinnaanermik pinaveersaartitsinermi annikillisaanermiluunniit pisariaqartinneqartunut, aammalu ikuallattoqartillugu isumannaatsumik annaassiniarsinnaanermik qatserisinnaanermillu qulakkeerissutaasussanut tunngasunik.

 

§ 23.  Qaartiterutissanik imaluunniit akuutissanik qaartuujasunik eqqussinissamut, annissinissamut, toqqortaqarnissamut, tunisinissamut, tunniussinissamut, atuinissamut imaluunniit sananissamut ingerlatsisinnaatitsissuteqarnikkut Naalakkersuisut inummut imaluunniit pisinnaatitaasumut pisussaatitaasumullu ataatsimut amerlanerusunulluunniit kisermaassisussaatitaaffilimmik akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu kisermaassisussaatitaaffilimmik akuersissuteqarnermut atatillugu Naalakkersuisut atugassarititaasussanik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 24.  Qaartiterutissat pillugit maleruagassanik inatsit manna naapertorlugu aalajangersarneqarsimasunik unioqqutitsisorineqartumi, Naalakkersuisut naleqquttumik kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsillutik aammalu eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik, tamanna pisariaqartutut nalilerneqarpat misissuisinnaatitaapput. Misissuinermi piginnittoq tassanilu sulisorineqartut Naalakkersuisunut pisariaqartinneqartumik ilitsersuissapput ikiuutissallutillu. Taamaattorli misissuineq imm. 1-imi taaneqartoq inini namminerisamik ineqarfittut imaluunniit sunngiffimmi ineqarfittut atorneqartuni ingerlanneqarsinnaanngilaq. 

 

§ 25.  Qaartiterutissanik pisinissamut atuinissamullu akuersissutit suliarineqarnerinut nutarterneqarnerinullu, qaartiterinermi pisortanut akuersissutit suliarineqarnerinut nutarterneqarnerinullu, kiisalu qaartartuusiviit akuerineqarnerinut atatillugu Naalakkersuisut akitsuusiisarput. Akitsuut Inatsisartut Aningaasanut Inatsisaannut oqaasertaliussamik ilanngussinikkut aalajangerneqartarpoq.

 

§ 26.  Qaartiterutissanut tunngatillugu oqartussaasutut nakkutilliinermullu suliassanik isumaginninnerup kommuninut tunniunneqarnissaanut Naalakkersuisut piginnaatinneqarput.

 

§ 27.  Suliffeqarfinnik imerpalasunik, silaannartut ittunik akuutissanillu qaartuujasunik, ikummajasunik imaluunniit immikkut ittumik ikuallajasunik sanaffiusunik, suliaqarfiusunik atuiffiusunilluunniit pilersitsisoqassappat, kommunalbestyrelsip tamatumunnga akuersissuteqarnissaa pisariaqarpoq. Tamannattaaq suliffeqarfinni taamaattuni allanngortiterinernut, alliliinernut imaluunniit ingerlatsinermi allannguinernut annertuunut atuuppoq. Suliffeqarfiit qatserinermut annaassiniarnermullu atortunik peqarnissamik aammalu imermik pilersuiffimmik pissarsinissamik peqquneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Illut taakkulu inissisimaffii ikuallattoornissamut ulorianartoqarnera sapinngisamik annikinnerpaamiitilerlugu aammalu annaassiniarsinnaanerit qatserisinnaanerillu sapinngisamik isumannaannerpaamiitilerlugit ilusilersorneqassasut atorneqassasullu kommunalbestyrelsi aalajangersinnaavoq.

 

§ 28.  § 22, imm. 2, nr. 2-mi allassimasut naapertorlugit ikuallattoornissaq pillugu qanoq annertutigisumik iliuuseqarnissamut maleruagassiortoqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsip ukiumut minnerpaamik ataasiarluni aalajangertassavaa, illuni il.il. imm. 1-imi pineqartunut ilaasuni ikuallattoornermut qimarngussinermullu sungiusarnernik ingerlatsisoqassanersoq.
Imm. 3.  Illunut nunaminertanullu toqqavigineqartunut tunngatillugu kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq,
1)  immikkut ikuallattoornissamut ulorianaateqarfiusunut tunngatillugu.
2)  inuit amerlasuut katersuuttarfiinut tunngatillugu, imaluunniit
3)  annertuumik nalillit aserorneqarnissamut ulorianartorsiorfigisinnaasaannut tunngatillugu,
ikuallattoornissamut ulorianartorsiorneq pinaveersaartinniarlugu annikillisinniarluguluunniit ingerlatsinikkut iliuusissanik aalajangiisoqassatillugu, aammalu ikuallattoqarnerani isumannaatsumik annaassiniarsinnaaneq qatserisinnaanerlu qulakkeerniarlugu, tassungalu ikuallattoornermi kalerrisaarutinik qatserutinillu namminneerlutik aallartartunik ikkussuisarneq ilaatinneqarpoq.
Imm. 4.  Ininik katersuuttarfinnik, tupernik atuisoqartillugu imaluunniit saqqummersitsinernik, festivalinik, isiginnaartitsinernik aaqqissuussinernillu assingusunik ingerlatsisoqartillugu ikuallattoornissamut nakkutilliisoqartitsisoqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa, ilanngullugit silami aaqqissuussinerit. Aammattaaq ikuallattoornissamut nakkutilliisoqarnermut atatillugu kommunip aningaasartuutaannut matussutissanik akitsuutinik aaqqissuussisoq akiliisinneqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa.

 

§ 29.  Kommunalbestyrelsi suliffeqarfinni ikuallattoornissamut ulorianaatilinni, illuni eqqissisimatitani, illuni inuit amerlasuut katersuuttarfiini aammalu illuni toqqorsivinnilu ikuallattoornissamut ulorianaatilinni ikuallattoorsinnaanermik misissuisassaaq.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu ikuallattoornissamut misissuisarnernut maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput, tassungalu ilaallutik amigaataasinnaasunut iluarsiinissamut kommunalbestyrelsimit peqqusissuteqartarneq.
Imm. 3.  Imm. 1 naapertorlugu ikuallattoorsinnaanermut misissuineq piffissap qanorluunniit ilinerani pisariaqartutut nalilerneqarpat, naleqquttumik kinaassutsimut uppernarsaammik takutitsinikkut aamma eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik illuummi ingerlanneqarsinnaavoq.

 

§ 30.  Kommunalbestyrelsip sumi aamma qanga ikuallattoorsinnaanermik misissuinermik ingerlatsisimaneranik aamma tamatumunnga atatillugu peqqusissutinik tunniussisimaneranut paasissutissanik kommunalbestyrelsip tamanut ammasumik saqqummiussisarnissaa pillugu Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput.

 

§ 31.  Illuni imaluunniit inini ikumatitsivinnik pisatalersukkanik piginnittut imaluunniit atuisut ikumatitsiviit taakkualu pujuisa aqqutaasa saligaatsuutinnissaat pisussaaffigaat.
Imm. 2.  Pujoorfiit, ikumatitsiviit, pujumik aniatitsiviit aamma pujumut aqqutit aserfallatsaalionissaannut piginnittoq akisussaasuuvoq. Atuisoq pisussaavoq amigaateqartoq paasiniariaruniuk erngerluni piginnittumut, annaassiniarnissamut upalungaarsimanermut pisortamut taassumaluunniit taartaanut kalerriutigissallugu.

 

§ 32.  Paaviaasarnermut pujoorfinnillu saliisarnermut, paaviaasut ilinniartitaanerannut aamma paaviaasut pisussaaffiinut maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.
Imm. 2.  Pisussaaffiliussat malillugit paaviaasoqartarnissaa aamma pujoorfinnik saliisarnissaq kommunalbestyrelsimit nakkutigineqassaaq.
Imm. 3.  Paaviaasarnerit inunnit kommunalbestyrelsimit akuerisaasunit aammalu paaviaasutut pikkorissartitsinernik akuerisanik naammassinnissimasunit suliarineqartassapput.
Imm. 4.  Paaviaasut inatsisitigut pisussaaffiusumik paaviaanissaq aamma pujoorfinnik saliinissaq siunertaralugu illunut imaluunniit pigisanut sunulluunniit politiit peqataatillugit isersinnaapput.
Imm. 5.  Paaviaaneq aamma pujoorfinnik saliineq piginnittup akiligassaanik ingerlanneqassaaq.

 

Kapitali 7
Pisussaaffiit nalinginnaasut.

 

§ 33.  Ikuallattoqarneranik, inunnik pigisanillu ajoqusertoqarneranik imaluunniit ajutoornernik ajunaarnersuarnillu inunnut imaluunniit pigisanut annertuumik ulorianartorsiortitsisunik malugisaqartup erngerluni ulorianartorsiortut kalerrissavai, kiisalu annaassiniarnissamut upalungaarsimasut imaluunniit politiit kalerrissallugit.

 

§ 34.  Ikuallattoqarnerani kikkulluunniit sapinngisaminnik ikiorsiisussaapput.
Imm. 2.  Ikuallattoqarnerani najuuttoq annaassiniarnissamut upalungaarsimasut peqqusissuteqarneratigut annaassiniarnermut qatserinermullu suleqataasussaavoq.
Imm. 3.  Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit annaassiniarnermut qatserinermullu suleqataasoq sulinerminut atatillugu annaasaminut uppernarsarneqarsinnaasunut kommunimiit taarsiiffigineqarsinnaatitaavoq.

 

§ 35.  Kikkulluunniit annaassiniarnissamut upalungaarsimasunit peqqussutigineqartunik malinnittussaapput.
Imm. 2. Kikkulluunniit annaassiniarnernut atatillugu assiaqutsersuutit naalattussaavaat, aammalu politiit annaassiniarnissamullu upalungaarsimasut peqqusinerisigut sumiiffik assiaqusigaq tassungaluunniit aqqusernit qimattussaallugit.
Imm. 3.
  Kikkulluunniit qimarngussisoqarnissaanik naalakkiisoqarnerani piffissaliussap iluani sumiiffik najugartik qimattussaavaat, aammalu katersuuffissatut inissiiffissatulluunniit toqqarneqartumut aqqusernit innersuunneqartut aqqutigalugit ingerlasussaallutik.

 

§ 36.  Kinaluunniit annaassiniarnissamut upalungaarsimasunit peqquneqartilluni inissiamik najukkaminik ininilluunniit allanik qimarngunneqartunut navialisunulluunniit allanut atugassiisussaavoq, sapinngisanilu naapertorlugu nerisaqartitsisussaalluni.
Imm. 2.  Tamatumunnga ajunngitsorsiassaritinneqartussat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput.

 

Kapitali 8
Pineqaatissiisarnermut aalajangersakkat

 

§ 37.  § 31-mik, § 33-imik aamma § 34, imm. 1-mik unioqqutitsisoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 2.
  Taamatuttaaq § 15, imm. 1,§ 23, imm. 2,§ 24, § 27, § 28, § 29, imm. 2, § 34, imm. 2, § 35 aamma § 36, imm. 1 naapertorlugit peqqusissummik inerteqqummilluunniit naammassinninngitsoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu suliffeqarfiup ingerlaneqarnerani § 27, imm. 1-imut akerliusumik allanngortiterinernik, alliliinernik ingerlatsinermilluunniit allannguinernik annertuunik pilersitsisoq suliaqartorluunniit akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.

 

§ 38.  Taamatuttaaq akiliisitaanermik pineqaatissinneqarsinnaapput 
1)  kinaluunniit innermik, naneruutinik, ikitsisinik, arsakunik, akoorutissanik ikuallattoornissamut navianartunik, aammalu ikuallattoorutaasinnaasunik ikuallassaasinnaasunilluunniit naleqquttumik mianersuussinngitsoq, imaluunniit inuit inoqutiminnut ilaasut imaluunniit sullivimminnut atasut taamatut mianersuussinissaannik isumaginninngitsoq, aamma
2)  kinaluunniit sanaartukkanik innaallagiamoortunik imaluunniit qaammaqquteqarfinnik, kiassaateqarfinnik, nukissiuuteqarfinnik maskiinaqarfinnilluunniit ikuallattoorutaasinnaasunik imaluunnit ikuallassaasinnaasunik piginnittoq atuisorluunniit, sanaartukkat taamaattut isumannaatsumik pitsaassuseqanngikkaluartut atorpagit atortippagilluunniit.

 

§ 39.  Inatsisartut inatsisaanni imaluunniit peqqussutini Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu aalajangersagaasuni akiliisussanngortitsinissaq tunngavissaqartillugu, akiliisussanngortitsineq Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermut inatsimmi maleruagassat malillugit pisussaatitaasoq pisinnaatitaasorlu akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.

 

§ 40.  Naalakkersuisut inatsit manna naapertorlugu peqqussussiornikkut, maleruagassani aalajangersakkanik unioqqutitsinermi imaluunniit taakkunani peqqussutinik inerteqqutinilluunniit naammassinninnginnermi akiligassiinikkut pineqaatissiissutaasussanik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 9
Atulersitsinermut ikaarsaarnermullu aalajangersakkat

 

§ 41.  Inatsit 1. juli 2010-mi atuutilerpoq, tamatumunngalu peqatigitillugu ikuallannaveersaartitsineq qatserinerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 30. oktober 1992-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 2.  Nalunaarutit kaajallaasitallu il.il. ikuallannaveersaartitsineq qatserinerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 6, 30. oktober 1992-imeersoq tunngavigalugu suliarineqarsimasut Inatsisartut inatsisaanni matumani aalajangersakkat naapertorlugit allanngortinneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut atuutissapput.
Imm. 3.  Nalunaarutit il.il. ikuallattoornissamut inatsit nr. 513, 21. december 1979-imeersoq tunngavigalugu suliarineqarsimasut atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut atuutissapput.

 

§ 42.  Inatsit manna Kalaallit Nunaanni pisuussutinik uumaatsunik, ilanngullugit aatsitassat, misissueqqaarnermut, misissuinermut piiaanermullu atuutinngilaq, taakkunani upalungaarsimanissamut tunngatillugu suliassaqarfimmut akisussaaffik, aatsitassat pillugit ingerlatallu tamatumunnga pingaarutillit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 7. december 2009-imeersumi maleruagassaqarmat.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 26. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Uani allanngortinneqarpoq

Atorunnaarsippaa

Allakkiat