Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 11
16. juuli 2010
Atorunnaartut

Arfernik angisuunik illersuineq piniarnerlu pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12, 29. oktober 1999-imeersumi § 2, imm. 4, § 8, §§ 11-13, § 15, imm. 4 aamma § 17, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 16. maj 2008-meersukkut allanngortinneqartumi, aamma Inatsisartut pinngortitamik illersuineq pillugu inatsisaanni nr. 29, 18. december 2003-meersumi §§ 5, 35, 36, 60 aamma 61 kiisalu inatsisartut uumasunik illersuineq pillugu inatsisaanni nr. 25, 18. december 2003-meersumi § 13 aamma § 27, imm. 2 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Atuuffia

§ 1.  Nalunaarummi matumani "arferit angisuut" tassaapput tikaagulliit, tikaagulliusaat, arfiviit, qipoqqaat arferillu tikaagullinnit anginerusut soqqallit allat, kiisalu kigutilissuit.


Eqqissisimatitsineq

§ 2.  Imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani arferit angisuut aallaaneqarnissaat pisarineqarnissaallu inerteqqutaavoq, taamaattorli imm. 2 takuuk.
Imm. 2.  Tikaagulliit, tikaagulliusaat, arfiviit aamma qipoqqaat nalunaarummi matumani maleruagassat malillugit imm. 1-imi inerteqqummut ilaatinneqanngillat.
Imm. 3.  Arfernik angisuunik annertuumik ikilikkanik toqulersunik, qassutini aalisarnermulluunniit atortuni allani ilagussimasunik sassaasunilluunniit toqutsineq siumut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuersissuteqarfigineqareerluni pisinnaavoq.
Imm. 4.  Maleruaqqusanik unioqqutitsinani tikaagullimmik, tikaagulliusaamik, arfivimmik imaluunniit qipoqqarmik pisaqarnermi, pisaq inunnit nerissallugu piukkunnanngitsoq paasinarsissagaluarpat, pisap nappaateqarneranik imaluunniit allamik pissuteqartumik, Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik akuersissuteqarsinnaavoq, pisaq toqutsinertut isigineqarsinnaasoq. Pisaqarnermi akuersissut atorneqarsimappat taanna atuutiinnassaaq.
Imm. 5.  Imm. 3 aamma imm. 4 malillugit arferit toqunneqartut atorneqarnissaannut piumasaqaatit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit aalajangersarneqassapput.


Arfiviit

§ 3.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Kommunillu Kattuffiat (KANUKOKA) tusarniaaffigereerlugit ukiut tamaasa nalunaarutigisarpai Kitaani arfiviit qassit ukioq taanna pisarineqarsinnaassanersut.
Imm. 2.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup qaammatisiutit malillugit ukioq taanna pisaqarnissamut akuersissutikkut aalajangersorsinnaavai arfanniarnermi piumasaqaatit erseqqinnerusut, ilaatigut piniariaatsit assigiinngitsut nalilersorneqarnissaat siunertaralugu. 

§ 4.  Taamaallaat arfiviit inersimasut eqqaallugillu piniarneqarsinnapput piffissami 1. aprilimiit 31. decemberimut, ullut taaneqartut ilanngullugit.
Imm. 2.  Taamaallaat inuit akuersissutaateqartut arfivinniarnissamullu atortunik akuerisanik peqartut arfivinniarsinnaapput, takukkit §§ 5, 15 aamma 20. Atortut ingerlatsivimmit (nit) Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup taamaaliornissamut pisinnaatissimasaanit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 3.  Arfiviit piaqqisarpata arnaat piaraalluunniit eqqaanneqarnatillu pisarineqassanngillat.


Arfivinniarnermi atortut

§ 5.  Angallatit arfivinniarnissamut akuerisat ukuupput:
1) Arfivimmut ataatsimut angallatit pingasut tamarmik minnerpaamik 36 fod-inik takissusillit.
Imm. 2.  Angallatit imm. 1-imi taaneqartut Søfartsstyrelsenimi GR-normulerneqarlutik nalunaarsorsimassapput, radiukkut kaldesignaleqarlutik nalunaarsorsimasumillu piginnitseqarlutik.
Imm. 3.  Angallatit imm. 1-imi taaneqartut qamutilinnik tuukkartalinnik aamma ningittakkanut qalorsuarnulluunnit amoorutinik minnerpaamik tonsinik tallimanik qaqitsisinnaassusilinnik amooruteqassapput imaluunniit kraftblokimik atortuligaassallutik. Angallatit tamarmik aleqassapput sioqutalimmik avataqassallutillu pisarineqartup kivisinnginnissaanut naammattunik.
Imm. 4.  Arfivinniarnermi taamaallaat atorneqarsinnaapput qamutillit tuukkartallit min-nerpaamik 50 mm-inik sulloqqortussusillit tuukkallu nuuatigut ikkuttakkanik tikaagulliusaamut atortakkamik qaartartortallit, takukkit §§ 15 aamma 16. Qaartartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 5.  Arfivinniarnerit tamaasa angallatit arfivinniarnermi ilaasut tuukkamik qaartartortalimmik allamik piareersimatitsisoqassaaq.
Imm. 6.  Taamaallaat inuit qaartartumik tuukkap nuuanut ikkuttakkamik atuinissamut pikkorissartitsinernut peqataasimanerminnut atuuttumik uppernarsaatillit taamaattunik pisisinnaallutillu passussisinnaapput.
Imm. 7.  Qaartartunik tuukkap nuuanut ikkuttakkanik taamaallaat tunisisoqarsinnaavoq imm. 6 naapertorlugu atuuttumik uppernarsaammik, kiisalu ukiumut pineqartumut akuersissummik atuuttumik takutitsisoqarneratigut.
Imm. 8.  Arfivik  ikiligaq toqunneqanngitsorli sapinngisamik piaartumik toqunneqassaaq. Toqutsineq pissaaq tuukkaq qaartartortalik atorlugu sakiaatigut qaartartortalimmik tuukkartalerlugu.


Tikaagulliusaat

§ 6.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup ukiut tamaasa KNAPK aamma KANUKOKA tusarniaavigereerlugit nalunaarutigisassavaa qaammatisiutit malillugit ukiumi tassani Kalaallit Nunaata Kitaani tikaagulliusaat qassit amerlanerpaamik pisarineqarsinnaanersut.
Imm. 2.  Ukiumi pineqartumi akuersissummut atatillugu arfanniarnermut piumasaqaatinik erseqqinnerusunik Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik aalajangersaasinnaavoq, ilaatigut piniariaatsit sunniutaasa naliliivigineqarnissaat siunertaralugu.

§ 7.  Taamaallaat tikaagulliusaat 15,2 meterinit takinerusut eqqaanneqarlutillu pisarineqarsinnaapput piffissami 1. januarimiit 31. decemberimut, ullut taaneqartut ilanngullugit.
Imm. 2.  Inuit akuersissummik peqartut tikaagulliusaarniarnissamullu akuerisanik atortoqartut kisimik tikaagulliusaarsinnaatitaapput, takukkit §§ 8, 15 aamma 20. Atortut ingerlatsivimmit(nit) Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup taamaaliornissamut pisinnaatissimasaanit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 3.  Tikaagulliusaat piaqqisarpata arnavissat piaqqalluunniit eqqaanneqarnatillu pisarineqassanngillat.


Tikaagulliusaarniarnermi atortut

§ 8.  Angallatit tikaagulliusaarniarnissamut akuerisat ukuupput:
1) Angallat minnerpaamik 36 fodinik takissusilik.
2) Tikaagulliusaamut ataatsimut angallatit marluk tamarmik minnerpaamik 30 fodinik takissusillit.
Imm. 2.  Angallatit imm. 1-imi taaneqartut Søfartsstyrelsemi GR-normulerneqarlutik nalunaarsorsimassapput, radiukkut kaldesignaleqarlutik nalunaarsorsimasumillu piginnitseqarlutik.  
Imm. 3.  
Angallatit imm. 1-imi taaneqartut qamutilinnik tuukkartalinnik aamma ningittakkanut qalorsuarnulluunnit amoorutinik minnerpaamik tonsinik tallimanik qaqitsisinnaassusilinnik amooruteqassapput imaluunniit kraftblokimik atortuligaassallutik. Angallatit tamarmik aleqassapput sioqutalimmik avataqassallutillu pisarineqartup kivisinnginnissaanut naammattunik.
Imm. 4.  Tikaagulliusaarniarnermi taamaallaat atorneqarsinnaapput qamutillit tuukkartallit minnerpaamik 50 mm-inik sulloqqortussusillit tuukkallu nuuatigut ikkuttakkanik tikaagulliusaamut atortakkamik qaartartortallit, takukkit §§ 15 aamma 16. Qaartartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 5.  Tikaagulliusaarniarnerit tamaasa tuukkamik qaartartortalimmik allamik piareersimatitsisoqassaaq.
Imm. 6.  Taamaallaat inuit qaartartumik tuukkap nuuanut ikkuttakkamik atuinissamut pikkorissartitsinernut peqataasimanerminnut atuuttumik uppernarsaatillit taamaattunik pisisinnaallutillu passussisinnaapput.
Imm. 7.  Qaartartunik tuukkap nuuanut ikkuttakkanik taamaallaat tunisisoqarsinnaavoq imm. 6 naapertorlugu atuuttumik uppernarsaammik, kiisalu ukiumut pineqartumut akuersissummik atuuttumik takutitsisoqarneratigut.
Imm. 8.  Tikaagulliusaaq ikiligaq toqunneqanngitsorli sapinngisamik piaartumik toqunneqassaaq. Toqutsineq pissaaq tuukkaq qaartartortalik atorlugu niaquatigut qaartartortalimmik tuukkartalerlugu.


Tikaagulliit

§ 9.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik KNAPK KANUKOKA-lu tusarniaaffigereerlugit ukiut tamaasa nalunaarutigisarpai Kitaani Tunumilu amerlanerpaamik tikaagulliit qassit ukioq taanna pisarineqarsinnaassanersut.
Imm. 2.  Ukiumi pineqartumi akuersissummut atatillugu arfanniarnermut piumasaqaatinik erseqqinnerusunik Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik aalajangersaasinnaavoq, ilaatigut piniariaatsit sunniutaasa naliliivigineqarnissaat siunertaralugu.

§ 10.  Tikaagullit taamaallaat pisarineqarsinnaapput piffissami 1. aprilimiit 31. decemberimut, ullut taaneqartut ilanngullugit.
Imm. 2.  Taamaallaat inuit akuersissummik peqartut akuerisanillu tikaagullinniarnissamut atortoqartut tikaagullinniarsinnaapput, takukkit §§ 11, 15 aamma 20. Atortut ingerlatsivimmit (nit) Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup taamaaliornissamut pisinnaatissimasaanit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 3.  Tikaagulliit piaqqisarpata arnavissat piaqqalluunniit eqqaanneqarnatillu pisarineqassanngillat.


Tikaagullinniarnermi atortut

§ 11.  Angallatittuukkartalimmikqamutilillit tikaagullinniarnermut ilaasut 30 aamma 70 fodit akornanni takissuseqassapput, ningittakkanut qalorsuarnulluunniit amooruteqassallutik minnerpaamik tonsinik marlunnik kivitsisinnaasunik, imaluunniit angallatit kraftblokimik atortuligaasimassallutik.
Imm. 2.
 Angallatit imm. 1-imi taaneqartut Søfartsstyrelsemi GR-normulerlugit nalunaarsorsimassapput, radiukkut kaldesignaleqassallutik piginnittuilu nalunaarsorsimasuussallutik.
Imm. 3.  Tikaagullinniarnermi taamaallaat qamutillit tukkartallit 50 mm-imik sulloqqortussusillit tikaagullinnut atugassamik qaartartortallit atorneqarsinnaapput, takukkit §§ 15 aamma 16. Qaartartut arfernut atugassat Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 4.  Taamaallaat inuit qaartartumik tuukkap nuuanut ikkuttakkamik atuinissamut pikkorissartitsinernut peqataasimanerminnut atuuttumik uppernarsaatillit taamaattunik pisisinnaallutillu passussisinnaapput.
Imm. 5.  Qaartartunik tuukkap nuuanut ikkuttakkanik taamaallaat tunisisoqarsinnaavoq imm. 4 naapertorlugu atuuttumik uppernarsaammik, kiisalu ukiumut pineqartumut akuersissummik atuuttumik takutitsisoqarneratigut.
Imm. 6.  Tikaagulliusaaq  ikiligaq toqunneqanngitsorli sapinngisamik piaartumik toqunneqassaaq. Toqutsineq pissaaq niaquatigut aallaallugu, tuukkarmik qaartartortalimmik imaluunniit qoorortuumik minnerpaamik 7,62 mm-imik (30.06) sulloqqortussusilimmik.


Qipoqqaat

§ 12.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) Kommunillu Kattuffiat (KANUKOKA) tusarniaaffigereerlugit ukiut tamaasa nalunaarutigisarpai Kitaani qipoqqaat qassit ukioq taanna pisarineqarsinnaassanersut.
Imm. 2.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup qaammatisiutit malillugit ukioq taanna pisaqarnissamut akuersissutikkut aalajangersorsinnaavai arfanniarnermi piumasaqaatit erseqqinnerusut, ilaatigut piniariaatsit assigiinngitsut nalilersorneqarnissaat siunertaralugu. 

§ 13.  Taamaallaat qipoqqaat inersimasut eqqaallugillu piniarneqarsinnapput piffissami 1. aprilimiit 31. decemberimut, ullut taaneqartut ilanngullugit.
Imm. 2.  Taamaallaat inuit akuersissutaateqartut qipoqqarniarnissamullu atortunik akuerisanik peqartut qipoqqarniarsinnaapput, takukkit §§ 14, 15 aamma 20. Atortut ingerlatsivimmit(nit) Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup taamaaliornissamut pisinnaatissimasaanit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 3.  Qipoqqaat piaqqisarpata arnaat piaraalluunniit eqqaanneqarnatillu pisarineqassanngillat.


Qipoqqarniarnermi atortut

§ 14.  Angallatit qipoqqarniarnissamut akuerisat ukuupput:
1) Qipoqqarmut ataatsimut angallatit ikinnerpaamik marluk tamarmik minnerpaamik 36 fod-inik takissusillit.
Imm. 2.  Angallatit imm. 1-imi taaneqartut Søfartsstyrelsenimi GR-normulerneqarlutik nalunaarsorsimassapput, radiukkut kaldesignaleqarlutik nalunaarsorsimasumillu piginnitseqarlutik.
Imm. 3.  Angallatit imm. 1-imi taaneqartut qamutilinnik tuukkartalinnik aamma ningittakkanut qalorsuarnulluunnit amoorutinik minnerpaamik tonsinik tallimanik qaqitsisinnaassusilinnik amooruteqassapput imaluunniit kraftblokimik atortuligaassallutik. Angallatit tamarmik aleqassapput sioqutalimmik avataqassallutillu pisarineqartup kivisinnginnissaanut naammattunik.
Imm. 4.  Qipoqqarniarnermi taamaallaat atorneqarsinnaapput qamutillit tuukkartallit min-nerpaamik 50 mm-inik sulloqqortussusillit tuukkallu nuuatigut ikkuttakkanik qipoqqarniarnermut atortakkamik qaartartortallit, takukkit §§ 12 aamma 13. Qaartartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarsimasuussapput.
Imm. 5.  Qipoqqarniarnerit tamaasa angallatit qipoqqarniarnermi ilaasut tuukkamik qaartartortalimmik allamik piareersimatitsisoqassaaq.
Imm. 6.  Taamaallaat inuit qaartartumik tuukkap nuuanut ikkuttakkamik atuinissamut pikkorissartitsinernut peqataasimanerminnut atuuttumik uppernarsaatillit taamaattunik pisisinnaallutillu passussisinnaapput.
Imm. 7.  Qaartartunik tuukkap nuuanut ikkuttakkanik taamaallaat tunisisoqarsinnaavoq imm. 6 naapertorlugu atuuttumik uppernarsaammik, kiisalu ukiumut pineqartumut akuersissummik atuuttumik takutitsisoqarneratigut.
Imm. 8.  Qipoqqaq  ikiligaq toqunneqanngitsorli sapinngisamik piaartumik toqunneqassaaq. Toqutsineq pissaaq tuukkaq qaartartortalik atorlugu sakiaatigut qaartartortalimmik tuukkartalerlugu.


Qamutillit tuukkartallit ataatsimut isigalugit

§ 15.  Qamutillit tuukkartallit tikaagullinniarnermut, tikaagulliusaarniarnermut, arfivinniarnermut qipoqqarniarnermullu atorneqartut teknikikkut atorsinnaassutsimikkullu akornuteqassanngillat, taamaalilluni inuit ajoquseriataarnissaannut ulorianartorsiortitsissanatik. Taamatuttaaq piniarnermut atortut imatut siunertarineqartunut naleqqutsigissapput arfermik toqusaaneq sapinngisamik sukkanerpaamik pisinnaassalluni.
Imm. 2.  Qamutilimmik tuukkartalimmik angallammut ikkussineq tamatigut suliffeqarfimmit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit taamaaliornissamut piginnaatinneqarsimasumit akuersissutigineqarsimassaaq.

§ 16.  Qamutillit tuukkartallit tamarmik ukioq allortarlugu ingerlatsivimmit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmit taamaaliornissamut piginnaatinneqarsimasumit misissorneqarlutillu akuerineqartassapput.  


Ataatsimoorluni tikaagullinniarneq

§ 17.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik akuersissuteqarsinnaavoq ataatsimoorluni piniarnermi amerlanngitsunik qamutilimmik tuukkartalimmik sakkoqanngikkaluarluni tikaagullittoqarsinnaaneranut. Taamatut akuersissuteqartoqarsinnaavoq piniarneq nunaqqatigiinnut annertuumik pingaaruteqarpat aamma nunaqqatigiit angallatinit tuukkartalinnik qamutililinnit neqinik nutaanik naammattumik pilersorneqarsinnaanngippata.
Imm. 2.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik ukiumi pineqartumi akuersissummi ataatsimoorluni piniarnermut erseqqinnerusumik piumasaqaatit aalajangersarsinnaavai, ilaatigut piniariaatsit sunniutigisartagaasa naliliivigineqarnissaat siunertaralugu.
Imm. 3.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup ataatsimoorluni tikaagullinniarnermut immikkut akuersissutit aalajangersarneqarsimasut kommuninut agguaatissavaat KNAPK aamma KANUKOKA isumasioqatigereerlugit, nunamut tamarmut pisassat tamarmiusut agguaannerannut peqatigitillugu.
Imm. 4.  Kommunip ataatsip iluani ataatsimut piniarnermut akuersissutit agguaanneqarneranni nunaqarfiit salliutinneqartassapput tulliullugillu illoqarfiit tuukkartalinnik qamutililinnik angallateqanngitsut.
Imm. 5.  Taamaallaat umiatsiaaqqamik pigisallit ataatsimoorluni tikaagullinniarsinnaanermut akuersissummik tunineqarsinnaapput.
Imm. 6.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfiup akuersissuteqarneranut piumasaqaataavoq
1) piniarneq ataatsimoorluni piniarnertut aaqqissuunneqassasoq ikinnerpaamik umiatsiaaqqat tallimat piniarnerni ataasiakkaani peqataatillugit,
2) angallatit tuukkartalinnik qamutileqanngitsut 30 fodit tikillugit angissusillit ataatsimoorluni piniarnermut peqataasinnaapput, kisiannili angallatitut siuttuutinneqassanatik,
3) piniarneq qoorortuut minnerpaamik 7,62 mm-imik (30.06) sulloqqortussusillit atorlugit. Qoorortuut eqqarasuartaatit eqittaannartakkallu umiatsiaaqqamiit piniarnermut atorneqaqqusaanngillat,
4) umiatsiaaqqat tamarmik unaaqassapput alertalinnik avataqassallutillu pisap kivisinnginnissaanut naammattunik,
5) angallatit ataatsimoorluni piniarnermut peqataasut taamatuttaaq ningittakkanut qalorsuarnulluunniit amoortaateqassapput minnerpaamik tonsinik marlunnik qaqitsissutaasinnaasunik kraftblokimilluunniit atortuligaassallutik,
6) piniarneq ingerlanneqassasoq naalakkamit agguaanermut atatillugu najukkami aalisartut piniartullu peqatigiiffiannit kommunimillu umiatsiaaqqanik piginnittut akornannit toqqarneqartumit akuersissummillu piginneqataasunit tamanit ilisimaneqartumit aqunneqarluni,
7) piniarneq aallartinneqassanngilaq ataatsimoorluni piniarnermut peqataasussat akuersissummik piginneqataasut tamarmik piniarnerup aallartinnissaanik kalerrinneqareertinnagit,
8) tikaagullik sapinngisamik pilertortumik toqusarneqassaaq, aamma
9) akuersissummik piginneqataasut pisaqarnermi peqataasut pisap agguarneqarnerani ilaatinneqassapput.


Pilaffik

§  18.  Kommunalbestyrelse piffimmi aalisartut piniartullu peqatigiiffiat tusarniareerlugu arfernut angisuunut pilattarfinnik akuerisaasunik toqqaanissamut akisussaasuuvoq.
Imm. 2.  Arfanniarnermi angallammi ittuusup arfermik pisaqarfimmiit pilaffissamut ungasissuseq qaninnerpaanissaa nakkutigissavaa, asiutitsisoornissaq taamaasillunilu annaasaqarnissaq pinaveersaartinniarlugu.


Pisamik iluaqutiginninneq

§ 19.  Kikkulluunniit tikaagullimmik, arfivimmik tikaagulliusaamilluunniit pisaqartut pisarineqartup nerineqarsinnaasortai tamaasa iluaqutigissallugit pisussaapput. Pisarineqartoq tamakkerlugu atorneqarsinnaanngippat tunineqarsinnaanani­luunniit pisaqartoq pisussaavoq sinneruttut pisaqarfiusumi najugaqartunut tunniutissallugit.
Imm. 2.  Arfermik pilanneq kiisalu arferup perlukuinik eqqaaneq inuussutis­salerinermi nakkutilliinermik inatsisit avatangiisillu illersorneqarnissaat pillugu inatsisit malillugit pissaaq. Arferup saanikuinik saliinissaq siunertaralugu arferup timaanik inissiigallartarneq pissaaq Namminersorlutik Oqartussat aamma kommunemi oqartussat isumaqatigiissuteqarfigalugit. Ilutigalugu Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik ilisimatinneqassaaq.


Akuersissutit nakkutilliinerlu

§ 20.  Kommunalbestyrelsi Naalakkersuisut pisassatut aalajangersimasaasa iluanni § 3 malillugu arfivinniarnissamut, tikaagulliusaat, takuuk § 6 aamma qipoqqaat, takuuk § 12 akuersissummik inummut atia taasamut imaluunniit angallammut toqqakkamut tunniussissaaq.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi Naalakkersuisut pisassatut aalajangersimasaasa iluanni, § 9 malillugu, ataatsimik tikaagullinnissamut akuersissutinik normulersukkanik angallammut atia taasamut imaluunniit angallammut immikkut tikaagullinniarnissamut piukkunnarsakkamut akuersissutip normuanik ataatsimik tikaagullinnissamut akuersissummik tunniussissaaq. 
Imm. 3.  Tikaagullinniarnissamut akuersissutit qinnuteqarnikkut, najukkami aalisartut piniartullu peqatigiiffiat tusarniaaffigereerlugu, kommunalbestyrelsimit tunniunneqassapput.  Akuersissutit allagartaasut normulersukkat Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup kommunalbestyrelsimut nassiutissavai.
Imm. 4.  Kommunimi akuersissutit agguaanneqartut qinnuteqaatinit tiguneqarsimasunit ikinnerussagaluarpata tikaagullinniarnissamut agguaassisoqassaaq tulleriiaarilluni, ukiumi siuliani pisarineqarsimasut kiisalu akuersissutit atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit.

§ 21.  Kommunimut pisassiissutit tamarmiusut ataatsikkut agguaanneqassapput.
Imm. 2.  Kommunalbestyrelsi tikaagulliusaarniarnissamut arfivinniarnissamut qipoqqarniarnissamulluunniit akuersissutinik tunniussisinnaavoq inunnut inuussutissarsiutigalugu piniarnermut atuuttumik allagartalinnut, aammalu  akuerisaasumik tuukkartalimmik qamutililimmik angallatilinnut. Angallammik piginnittoq nammineerluni imaluunniit inuttaasoq qaartartumik tuukkap nuuanut ikkuttakkamik atuinissamut pikkorissartitsinermut peqataasimanermut atuuttumik uppernarsaateqassaaq. Akuersissut tassaavoq allagaq kommunalbestyrelsip qinnuteqartumut tikaagulliusaarniarnissamut arfivinniarnissamut qipoqqarniarnissamulluunniit piumasaqaataasunik naammassinnissimasunut tunniussaa.    
Imm. 3.  Kommunalbestyrelsi tikaagullinniarnissamut akuersissutinik tunniussisinnaavoq  inunnut inuussutissarsiutigalugu piniarnermut atuuttunik allagartalinnut, imaluunniit 
1) angallammut akuerisamik tuukkartalimmik qamutililimmut, piginnittaalu imaluunniit inuttaasut ilaat arfernut atortartut qaartartut atornissaannut pikkorissarsimanermut uppernarsaammik atuuttumik peqartumut, imaluunniit
2) ataatsimoorluni piniarnissamut immikkut, § 17 malillugu, akuerineqarsimasumut.
Imm. 4.  Kinaluunniit angallammut tuukkartalimmik qamutililimmut imaluunniit ataatsimoorluni piniarnissamut ataatsikkut akuersissummik tunineqarsinnaangilaq.
Imm. 5.  Ataatsimoorluni piniartoqassatillugu piniarnermut naalakkatut toqqarneqartumut akuersissuteqartoqassaaq. Ataatsimoorluni piniarnermut peqataasussat allat aqqi akuersissutip tunuani allanneqassapput.
Imm. 6.  Akuersissutit qaammatisiutit ukiuanut ataatsimut atuupput, taamaattorli takuuk § 24, imm. 4.


Kommunemi ileqqoreqqusaq

§ 22.  Kommunalbestyrelsip nunaqarfimmi aqutsisut aamma najukkami aalisartut piniartullu peqatigiiffiat tusarniaaffigereerlugit kommunip ileqqoreqqusaatigut piumasaqaatinik aalajangersaasinnaavoq, §§ 18, 21, imm. 2, 3 aamma 4 kiisalu § 28-miittunit sukanganerusunik.
Imm. 2.  Kommunip ileqqoreqqusai Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisumit atortussangortinneqassapput.

§ 23.  Kommunalbestyrelsi tikaagullinniarnissami pisassanut naapertuuttunik akuersissuteqareeriarpat kommunalbestyrelsip Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfimmut nassiutissavai akuersissuteqarfigineqartut aqqi, inuttut normui, akuersissutit normui aamma GR-normut pillugit paasissutissat kingusinnerpaamik kommunalbestyrelsip akuersissutinut immersuiffissanik Aqutsisoqarfimmiit tigusaqarnerata kingornatigut qaammat ataaseq qaangiutsinnagu.
Imm. 2.  Tikaagullimmik pisaqarnissamut akuersissut Kalaallit Nunaata Kitaani aamma Kangiani atorneqassaaq tikaagullik pisarineqarpat pissanneqarpalluunniit.
Imm. 3.  Akuersissut ukiakkut pisassanik sinneruttunik agguaasseqqittoqartinnagu atorneqarsimanngitsoq pisassanut agguaateqqitassanut ingerlaannartumik ilanngunneqassaaq, tamatumalu kingornatigut akuersissummik piginnittuusimasumit atorneqarsinnaassanani.
Imm. 4.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup ukiumi pineqartumi imaluunniit tulliuttumi kommunimi pisassat ikilisissinnaavai paasineqassagaluarpat
1) kommunimi akuersissuteqartoqartinnagu tikaagulliusaartoqarsimasoq arfivittoqarsimasoq imaluunniit qipoqqartoqarluniluunniit imaluunniit tikaagulliusaamik arfivimmik qipoqqarmilluunniit pissaasoqarsimasoq,
2) akuersissuteqartoqartinnagu tikaagullittoqarsimasoq imaluunniit pissaasoqarsimasoq, imaluunniit
3) qaammatisiutit ukiuanni akuersissutigineqartunit amerlanerusunik tikaagullittoqarluniluunniit, tikaagulliusaartoqarsimasoq, arfivittoqarsimasoq qipoqqartoqarsimasorluunniit imaluunniit tikaagullinnik tikaagulliusaanik, arfivinnik qipoqqarnilluunniit pissaasoqarsimasoq. Tikaagullinnik, tikaagulliusaanik, arfivinnik imaluunniit qipoqqarnik pisassat ikilisinneqarsinnaapput apeqqutaatinnagu sorliit unioqqutitsivigineqarsimanersut.
Imm. 5.  Arfernik eqqissisimatitanik pisaqarneq aallaarsarinninnerluunniit ukiumi pineqartumi ukiumiluunniit tulliuttumi kommunimi inatsisinik unioqqutitsiviusumi pisassat ikilisinneqarnerannik kinguneqarsinnaavoq. Pisassanik ikilisitsineq tikaagullittassat, tikaagulliusaartassat, arfivittassat qipoqqartassalluunniit ikilisinneqarnerisigut pisinnaavoq.


Akuersissutinik agguaasseqqinneq

§ 24.  Kommunalbestyrelsi najukkami aalisartut piniartullu peqatigiiffiat tusarniaavigereerlugu aalajangiisinnaavoq akuersissut tunniunneqarsimasoq imaluunniit akuersissutit tunniunneqarsimasut kommunip iluani nuunneqassasut imaluunniit atorunnaassasut tamanna pillugu allakkatigut telefaxikkulluunnit, radiukkut, aviisitigut, atuagassiatigut assigisaasigulluunniit piffissamit nalunaaruteqarfiusumiit atuutilersumik. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfik tamatuminnga immik­kut nalunaarfigineqassaaq.
Imm. 2.  Nalunaaruteqartoqareerpat akuersissummik piginnittup imaluunniit akuersissutinik piginnittut akuersissut, imaluunniit akuersissutit kommunalbestyrelsimut tunniutissavaat.
Imm. 3.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup kommunalbestyrelsi piumaffigisinnaavaa imm. 1 naapertorlugu akuersissutit tunniunneqarsimasut atorunnaarseqqullugit, tassa kommunalbestyrelsi piffissaq eqqorlugu arfernik angisuunik pisanik pissatanillu nalunaarutiginnittarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni maleruagassat malillugit arferit pisat pissatallu pillugit Aqutsisoqarfimmut nalunaaruteqarsimanngippat.
Imm. 4.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfik KNAPK-mut aamma KANUKOKA-mut siumut tusarniaareerluni radio tusagassiorfiillu allat aqqutigalugit nalunaaruteqarsinnaavoq, akuersissutit atortussanngortinneqarsimasut kommunip iluani imaluunniit kommunemut allamut nuunneqartut imaluunniit atorunnaarsinneqartut piffissaq nalunaaruteqarfiusoq aallarnerfigalugu. Taamaalippat akuersissutit utertinneqassapput, takuuk imm. 2.


Pisassanik agguaasseqqinneq

§ 25.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup, KNAPK aamma KANUKOKA tusarniaavigereerlugit tikaagulliit, tikaagulliusaat, arfiviit aamma qipoqqaat pisassat sinneruttut agguaateqqissavai. Kingusinnerpaamik taamatut agguaasseqqittoqassaaq qaammatisiutit ukiuini tamani septembarip ulluisa 15-ianni. Arfanniarneq agguaasseqqinnissaq ullormik ataatsimik sioqqullugu inerteqqutaavoq aatsaallu aallarteqqinneqarsinnaalluni kommunalbestyrelse najukkami aalisartut peqatigiiffiattusarniaavigereerlugu nutaamik agguaasseqqereerpat tamanullu nalunaaruteqareerpat.
Imm. 2.  Agguaasseqqinneq tamatumanilu piumasaqaatit pillugit nalunaarut tamanut tusarliunneqassaaq sapinngisamik radio tusagassiorfiillu allat aqqutigalugit.
Imm. 3.  Piffissami augustip ulluisa 15-ianniit agguaasseqqinnissap tungaanut tikaagullinniartoqarnissaa, tikaagulliusaarniartoqarnissaa, arfivinniartoqarnissaa qipoqqarniartoqarnissaalu eqqarsaatigalugit kommunalbestyrelsit ataasiakkaat pisassaminnik sinneruttunik akunnerminni agguaasseqqissinnaapput. Agguaasseqqinneq pissaaq kommunini pineqartuni najukkani aalisartut piniartullu peqatigiiffii tusarniaavigereerlugit.
Imm. 4.  Sermersuup kommuniani Ammassalimmi aamma Ittoqqortoormiuni nunap immikkoortuani inuussutissarsiornermut allaffiup sumiiffinni KNAPP-it suleqatigalugit 15. augustip kinguninngua Kalaallit Nunaanni Tunumi pisassiissutinik agguaasseqqinnissaq akunnerminni oqallisigisinnaavaat.
Imm. 5.  Imm. 3 aamma 4 naapertorlugu agguaasseqqissinnaanerit pillugit aalajangiinerit allakkatigut kingusinnerpaamik agguaasseqqinnissaq sapaatip akunneranik ataatsimik sioqqullugu Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfimmut nalunaarutigineqassapput. Taamatuttaaq pisassanik sinneruttunik agguaasseqqinnerup inernera nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 6.  Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Aqutsisoqarfiup, KNAPK aamma KANUKOKA tusarniaaffigereerlugit, radio tusagassiorfiilluunnit allat aqqutigalugit nalunaaru­teqarsinnaavoq akuersissutitut tunniunneqarsimasut kommunimut allamut imaluunniit kommunip iluani nuunneqartut imaluunniit ullormi nalunaarutip naalunaarutigineqarneraniit atorunnaartut. Tamatuma kingorna akuersissutit utertinneqassapput.


Pisanik tuniniaaneq

§ 26.  Tikaagulliit, tikaagulliusaat, arfiviit qipoqqaalluunniit pisarineqartut tuniniarneqalissanngillat kommunip allaffia taassumaluunniit immikkoortortaqarfia akuersissummi naqitsimmik naqissusiilluni pisarineqartunik nalunaarsuereertinnagu.
Imm. 2.  Qamutilimmik tuukkartalimmik piniarnissamut akuersissummik piginnittoq naqitsimmik naqissusiisoqartinnagu pisussaavoq tuukkarmik qaartartortalimmik pisiami allagartaa  takutissallugu kiisalu qaartartut atoriikkani takutissallugit normuisa misissorneqarnissaat siunertaralugu.
Imm. 3.  Pisamik imaluunniit ilaanik tuniniaallunilu pisisoqassanngilaq akuersissummik piginnittoq akuersissutip assilineranut uppernarsaatitut atsiortinnagu. Assilinerani takuneqarsinnaassaaq, pisaq kommunimi oqartussaasunit nalunaarsorneqarsimasoq.
Imm. 4.  Taamaattorli allaffiup ammanerata avataatigut tuniniaasoqalersinnaavoq, allaffiup ammarnerata kingornatigut piaartumik nalunaarsuisoqassappat.


Misissugassat

§  27.  Kinaluunniit arfermik angisuumik pisaqarsimasoq pisussaavoq pisap mattaanik aamma neqaanik anginngitsunik misissugassanik kommunip allaffianut tunniussissalluni pilannerup kingornatigut piaartumik pisap suunera, ulloq sumilu pisarineqarsimanera nalunaarutigalugit. Misissugassat Pinngortitaleriffiup plastikkimik puussarititaanut tunniunneqarsimasumut asiunaveersaammik imerpalasortalimmut ikineqassapput.
Imm. 2.  Misissugassat paasissutissallu tunniunneqartut kommunip allaffiata Pinngortitaleriffimmut, Box 570, 3900 Nuuk, tigunerisa kingornatigut erniinnaq ingerlateqqillugit nassiutissavai.


Arfernik takornarniartitsisarneq

§  28.  Kommunemi ileqqoreqqusatigut arfanniarneq aamma arfernik takornarniartitsineq pillugu kommunemi ileqqoreqqusakkut malittarisassiuunneqarsinnaavoq. Kommunalbestyrelsep isumagissavaa soqutigisaqaqatigiit attuumassuteqartut tamaasa tusarniarnissaat.


Immikkut akuersissuteqartarneq

§ 29.  Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik ilisimatusarnermut atugassanik nalunaarummi matumani aalajangersakkanik immikkut saneqqutsisoqarnissaanut akuersissuteqarsinnaavoq.


Nunanut allanut tuniniaaneq pineqaatissiissutillu

§ 30.  Arferit angisuut neqaannik niuernikkut iluanaarniuteqarnermik siunertaqartumik nunanut allanut annissineq inerteqqutaavoq. Taamaattorli arferit angisuut § 27 naapertorlugu pisarineqartut ilamerngi nunanut allanut anninneqarsinnaapput.

§ 31.  Pillaammik akiliisitsisoqarsinnaavoq § 2-mik, §§ 4 aamma 5-imik, §§ 7 aamma 8-mik, § 12-14-imik, § 17. imm. 5-imik, §§ 18-19-imik, § 24, imm. 4-mik, § 25 imm. 6-imik, §§ 26-28-mik kiisalu § 30-mik unioqqutitsisumut.
Imm. 2.  Akiliisitsinernik suliat piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni, Inatsisartut uumasut illersorneqarnissaat pillugu inatsisaanni aamma Inatsisartut pinngortitap illersorneqarnissaat pillugu inatsisaanni malittarisassat malillugit suliarineqartassapput.


Atuutilernera

§ 32.  Nalunaarut13. august 2010 atuutilerpoq.
Imm. 2.  Peqatigitillugu arfernik angisuunik piniarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 9, 17. april 2009-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3.  Akuersissutit nalunaarutip atuutilernerani suli atuuttut nalunaarummi matumani aalajangersakkat naapertorlugit ingerlaannassapput.




Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 16. juli 2010.




Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth