Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 11
17. apriili 2009
Atuuttut

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanernut pilersaarutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkorissartitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 31. maj 1999-imeersumi kingullermik Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 16. maj 2008-meersukkut allanngortinneqartumi § 6, § 7, imm. 1 aamma § 22 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Siunertaq

§ 1. Malittarisassat tamanut atuuttussat inuussutissarsiutinut ilinniartitaanernut ataasiakkaanut tamanut ilinniartitaanernut pilersaarutinik ilinniarfiit suliarinninnerannut atatillugu qitiusumik inuussutissarsiutinullu ilinniarfiit ilinniartitaanernut pilersaarutit pillugit malitassaat nalunaarutikkut matumuuna aalajangersarneqarput, ilinniartitaaneq malittarisassat allat aqqutigalugit aalajangersaaffigineqarsimanngippata.
Imm. 2. Ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassaaq qanoq ililluni ilinniartitaaneq ilinniartup inuussutissarsiutigalugu sulianut, ilinniagaqarniarluni piareersarnermut inuttullu piginnaasaanut ineriartortitsinermut iluaqutigineqassanersoq, suliffeqarnermi pisariaqartitat, suliamut tunngatillugu nikerarsinnaaneq ilinniartullu atuagarsornikkut sulinikkullu ilinniarnissamut tunuliaqutaqarnissamik pisariaqartitai sianiginiarlugit. Peqatigitillugu ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassaaq, ilinniartup nammineerluni isummersinnaanermut, suleqatiginninnermut attaveqaqatigiinnermullu piginnaanerata ineriartortinneranut ilinniarneq qanoq iluaqutigineqassanersoq. Aammalu ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassaaq, ilinniarneq qanoq tunniussaqassanersoq suliassanut inooqatigiinnermi ajornartorsiutinik aaqqiissuteqartarnermut, namminersorluni aallarniiniarnerup ineriartortinneranut, sungiussiassuseq pitsaassutsimullu misikkarissuseq aamma ilinniartup tunngaviusumik pikkorissuseqarnera, pingaartumik matematikkimi, atuarnermi, oqaluttariarsornermi allattarissatigullu attaveqaqatigiinnermi kiisalu teknologiikkut paasissutissiisarnermut piginnaasai ilinniarnikkut qanoq siuarsarneqassanersut.
Imm. 3. Ilinniartup ineriartorneranut nutaanillu pilersitsisinnaanermut ineriartorneranut ilinniarneq qanoq iluaqutigineqassanersoq, ilinniartup nioqqutissiornerup sullissinerullu ineriartortinnerannut peqataanissaa namminerlu suliffeqarfiuteqalernissaminut tunngavissaqalernissaminik pissarsinissaa anguniarlugu, ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassaaq.
Imm. 4. Ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassaaq, ilinniartut nunani tamalaani piginnaasassaat ilinniarnikkut qanoq siuarsarneqassanersut, suliffeqarneq ilinniaqqinnissarlu anguniarlugit, soorluttaaq suliffikkuminartumut ilinniartup paasinninnissaanut aamma ilinniartup avatangiisiminik mianerinninnissaanut ineriartortinneranut ilinniarneq qanoq iluaqutigineqassanersoq ilinniartitaanermut pilersaarummi allaaserineqassasoq.


Imarisai

§ 2. Ilinniartitaanermut pilersaarut makkuninnga allaaserinninnermik imaqassaaq:
1) Ilinniartitaanikkut siunertat.
2) Suliassaqarfiit ilinniartitaanerup sammivigisai qanorlu maannamut ilinniarsimanissamik pisariaqartitsineq naammassineqarsimanersoq, taamatuttaaq maannamut ilinniagaqarfissaq amigaatigineqarnersoq imaluunniit ilinniarneqarsinnaasut pioreersut ataasiakkaat arlallillunniit immikkulluunniit ittut, taamaassappallu sorliit ilinniagassatut siunnersuutigineqartup taarsissanerai.
3) Akuerineqarnissamut piumasaqaatit, ilinniartitaanermut atuuttut.
4) Atuarfimmi ilinniartitaanermut suliffimmilu sungiusarluni ilinniartitaanermut erseqqinnerusumik ilusiliussaq, matumani ilanngullugit taakkua ilinniarnerullu tamakkerluni sivisussusii.
5) Ilinniartitsinerup ingerlannerani perorsaanermut tunngasut, ilinniartitsinerup imarisaanut siunertaanullu tunngasut aamma periaasissanik isumaliutersuutit, matumani ilanngullugit ilinniartitseriaasissanik toqqaaneq.
6) Ilinniartitsinermi suliassat imarisaat, matumani ilanngullugit ilinniagassat suliniutillu ilaallu ilanngullugit, qitiusumik ilinniarfiup ilinniartitsinermut agguataarsimasai.
7) Ilinniarfiup naliliisarnermut pilersaarutaa, matumani ilanngullugu qanoq aamma qaqugu ingerlaavartumik inaarutaasumillu naliliineq pissanersoq, kiisalu ilinniagassanik ilinniagassanut allanut ilanngullugit naliliivigineqartunik immikkut naliliisarneq.
8) Ilinniarfiup ilassutitut annertusisitsinissamik neqeroorutai kiisalu ilinniarfiup tassunga atatillugu ilitsersuutaanut tunaartarisassat.
9) Ilinniartitsinermi anguniagassat ilagisinnaasaat.
10) Ilinniartitsisut piginnaasassaat, nukissaat atortussaallu, tassunga immikkut piumasaqaataappata.
11) Ilinniarnertitaanermi sulianut atatillugu ilinniartup sulinerata sivisussusia, matumani ilanngullugit pilersaarutit ilaalu ilanngullugit kiisalu ilinniartup angerlarsimaffimmini suliassai.
12) Suliffeqarfinni ilinniartitsissutaasinnaasut.
13) Ilinniartitaanernut allanut tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit atuaqataasinnaaneq.
14) Ilinniarnermut atatillugu suliffeqarfimmi sulinerup imarisassai kiisalu ilinniartut ilinniarnerminnut atatillugu suliffeqarfimmi sulisut sulinerannik naliliineq.
15) Suliffimmi ilinniartuuffigisami ilinniarnerup allaaserinera, matumani ilanngullugit sungiusaatigalugu sulinermut pilersaarutit imarisai.
16) Atuarfiup, lærlingip imaluunniit ilinniartup suliffeqarfiullu akornanni attaveqaqatigiinnermi najoqqutassat.
Imm. 2. Aammattaaq ilinniartitaanermut pilersaarummiissapput innersuussutigineqarlutilluunniit:
1) Misilitsinnerit, qitiusumik imaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniarfiup aaqqissuutissallugit ingerlatissallugillu akisussaaffigisaasa, allaaserineqarneri taamatuttaaq inaarutaasumik misilitsinnerit, soraarummeernertut ingerlanneqartut.
2) Soraarummeersitsisarnermut ilinniarfiup malittarisassai.
3) Ilinniartitaanermut tunngatillugu ilinniartup piginnaasaanik periarfissaanillu ilinniarfiup naliliisarnera, taamatuttaaq ilinniakkanik, ilinniarnerup ingerlaneranik suliniutinillu allanillu allaatiginnittarnerup atorneqarnissaa.
4) Ilinniarfiup ilinniarsinnaanermut atatillugu suliffeqarfimmi sulinermut atatillugu ilinniartup piukkunnaateqassusianik naliliisarnerani piumasaqaatissat periaasissallu.
5) Ilinniarfiup ilinniartitaanernut ilinniartussanik tigusisarnerani ilinnialersinnaanermulluunniit killiliussat taallugit aamma ilinniarnermut atatillugu suliffeqarfimmi sulilernissamut killiliussat taallugit piumasaqaatissat periaasissallu.
6) Ilinniartumut namminermut ilinniarnissamut pilersaarutip suliarinerata allaatigineqarnera.
7) Ilinniarfiup piginnaaneqarnermik naliliinerata aaqqissuunneqarnera.
8) Ilinniarfiup suliffeqarfinnik sulisitsisunillu suleqateqarnera.
9) Ilinniarfiup ilinniarnermut atatillugu suliffimmik ilinniartumillu misilitsittarnernut uppernarsaasiisarnerit pillugit suleqateqarnera.
10) Ilinniarfiup tunngaviusumik ingerlasimanermik naammassinnissimanermut uppernarsaasiisarneranut imaluunniit sulinikkut ilinniartitsinermut, ilinniarfimmit allagartaliisarnermut kiisalu ilinniarsimanermut allagartaliisarnermut imaluunniit ilinniagaqarsimasutut allagartaliisarnermut tunaartarisassai.
11) Ilinniarfiup suliffeqarfinnik ilinniarfinnillu allanik allanillu suleqateqarluni ilinniartitaanerup ilaanik naammassinnittarneq pillugu ilinniartitaanermik aaqqissuussisarnerata kiisalu uppernarsaasiisarnerup allagartartaartitsisarnerullu allaaserineqarnerat.
12) Piginnaasassanik anguniakkat, ilinniartup ilinniartitaanerup naammassineqarnerani naammassisimasassai.

§ 3. Ilinniartitaanermut pilersaarutip imarissavaattaaq ilinniartut ilinniartitaanermi immikkut soqutigineqarnerugunartutut isumaqarfigineqartut allaaserineqarnerat aamma ukiumut ilinniartitaanermut isertartussanik naliliineq.

§ 4. Qitiusumik imaluunniit inuussutissarsiutinut ilinniarfiup ilinniartunut ilinniartitaanermut pilersaarutip akuersissutigineqarnerani ingerlareersunut ikaarsaariarnermi aaqqissuussinerujunnartut ilinniartitaanermut pilersaarummi aalajangersarsinnaavai.


Akuersissuteqartarneq sivisussusialu

§ 5. Ilinniartitaanermut pilersaarut inerlugu suliarereerlugu saqqummiunneqassaaq Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfimmillu tiguneqareersimassalluni Naalakkersuisoqarfik ilinniartitaanermut pilersaarummik akuersissuteqarnissaq pillugu akuersissuteqarnerup sivisussusissaa taallugu alajangiilersinnagu.
Imm. 2. Ilinniartitaanermut pilersaarut inerlugu suliarereerlugu saqqummiunneqalersinnagu ilinniarfiup Naalakkersuisoqarfik ilinniartitaanermut pilersaarutissamut missingiummut saqqummiunneqartumut oqaaseqaateqaqqullugu qinnuigisinnaavaa.
Imm. 3. Ilinniartitaanermut pilersaarut akuerisaq Naalakkersuisoqarfiup nutaamik akuersissuteqarneratigut taamaallaat iluarsaanneqarsinnaavoq. Taamaattorli ilinniartitaanermut pilersaarut siusinnerpaamik ukioq ataaseq atuutereerpat iluarsaanneqarsinnaavoq, oqartussaasut allat ilinniakkanik naammassinnissimasut piginnaasassaannut piumasaqaateqanngippata.


Tamanut saqqummiussineq

§ 6. Ilinniartut aamma ilinniarnermut atatillugu suliffeqarfiit ilinniartitaanermut pilersaarummik ilinniarfiup nittartagaani tamanut saqqummiunneqartumik tunineqassapput.Nakkutilliineq

§ 7. Ilinniartitaanernut pilersaarutinik Naalakkersuisoqarfiup akuerisaanik ilinniarfiit malinninnerannik Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik nakkutilliissaaq.


Atortuulersitsineq

§ 8. Nalunaarut manna 1. april 2009 atortuulersinneqarpoq.
Imm. 2. Ilinniartitaanernut ulloq 1. april 2009 sioqqullugu neqeroorutigineqartunut aamma ulloq 1. april 2009-p kingornatigut suli neqeroorutigineqartunut ilinniartitaanernut pilersaarutit Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit ulloq 1. januar 2010-mi kingusinnerpaamik tiguneqareersimassapput, ilinniarneq malittarisassanit allanit aaqqiiffigineqarsimanngippat.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 17. april 2009
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen