Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 5
4. februaari 2009
Atorunnaartut

2008-imi aalisarnermi pisassiissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi 31. oktober 1996-imeersumi § 5-imi, imm. 1-imi, § 9-mi imm.1-imi, § 10-mi, § 14, imm. 2-mi, § 33-mi, imm. 2 aamma 3, aamma § 34-mi, imm. 3-mi, kingusinnerusukkut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5-ikkut 12. december 2008-meersukkut allannguuteqartinneqartumi, makku aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

§ 1. Nalunaarummi sumiiffiit taaneqartut WGS84 naapertorlugu nalunaarsorneqarput, imartat assinginut Kalaallit Nunaannut atuuttunut iluarsiissutinik iluarsisarlugit.

§ 2. Nalunaarut manna imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut kiisalu Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaata avataani inuussutissarsiutigalugu kalaallit aalisarnerannut atuuppoq.

§ 3. Nalunaarummi matumani angallatip usitussutsimut killigititamik qaangiisimaneranut ataassisimaneranulluunniit aalajangiisuussaaq usitussutsip angallatip uuttuutaanut uppernarsaammi allassimanera. Uuttueriaatsit pillugit maleruagassat sorliit angissusaanut uuttuummik atulersitsinermut tunngaviliisuusimanersut apeqqutaatinnagit.


Nassuiaatit

§ 4. Nalunaarummi matumani "imartat Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisai" aamma "tunngaviusumik killeqarfik" paasineqassapput tunngaviusumik killeqarfittut imartat Kalaallit Nunaata aningaasaqarniarnikkut immikkut oqartussaaffigisaa kingusinnerusukkut allanngortinneqarsimasukkut Statsministeriaqarfiup nalunaarutaani aalajangersarneqarsimasut.

 

§ 5. "Avataasiorluni aalisarnertut" paasineqassaaq aalisarneq imartami Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani tunngaviusumik killeqarfinnit 3 sømilip avataani kiisalu imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaata avataani ingerlanneqartoq. Avataasiorluni aalisarneq angallatinik usitussutsimut uuttuutaat malillugu 75 BRT/120 BT-nik angissusilinnik anginerusunilluunniit ingerlanneqartoq, nalunaarummi allami allanik aalajangiisoqarsimatinnagu.
Imm. 2. "Sinerissamut qanittumi aalisarnertut" paasineqassaaq aalisarneq angallatinik usitussutsimut uuttuutaat malillugit 75 BRT/120 BT-nik mikinerusunit ingerlanneqartoq, nalunaarummi allami allanik aalajangiisoqarsimatinnagu.

§ 6. Uiluinniarnermi sumiiffiit pisassiissuteqarfiit imatut aalajangersarneqarput:
1) Nuup eqqaa: Sumiiffik 63º45’0N aamma 64º21’5N akornanniittoq kiisalu Nuup Kangerluani 64º21’5N avannaatungaani.
2) Aqajarua: Titarneq 51º40N Qeqertarsuarmut 69º35’N aamma 69º50’N akornanni.
3) Attup eqqaa: 53º00’N aamma 54º00’N akornanni aammalu 67º50’N aamma 68º10N akornanni. Taamaattorli sumiiffik una aalisarfittut matoqqavoq: Sumiiffik killiliussanik ukunannga killiliivigineqartoq 68°05’N 54°45’W, 68°05’N 53°00’W, 67°55’N 53°00’W aamma 67°55’N 53°45’W.
4) Sisimiut - Kujataa (Saqqaq): Sumiiffik imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganut kimmut killilik; avannamut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut 66º55’5N Sisimiut kujataanni nunaviup tungaanut; kujammut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut 66º36’N nunaviup tungaanut.
5) Sisimiut - Avannaa (Kangaarsuk): Sumiiffik imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganut kimmut killilik; avannamut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut 67º20’N nunaviup tungaanut; kujammut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut 66º55’5N nunaviup tungaanut.
6) Nassuttooq: Sumiiffik imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganut kimmut killilik; avannamut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut 67º35N nunaviup tungaanut; kujammut imartap aalisarnikkut oqartussaaffigisap tunngaviusumik killinganiit kangimut avannarpasissutsikkut 67º20’N nunaviup tungaanut. Kangimut killinga tassaavoq sinerissap immamut killinga.
7) Kitaata sinnera: Pisassiissuteqarfiit taaneqartut sinneri Kalaallit Nunaata kitaata avataaniipput. Sumiiffimmi tassani pisassiissutit qummut killeqanngillat.

§ 7. Sinerissap qanittuani qaleralinniarnermi sumiiffiit pisassiissuteqarfiusut tulliuttut aalajangersaavigineqarsimapput:
1) Sumiiffik aqutsivigineqartoq Upernavik. Sumiiffik aqutsivigineqartoq Upernavik nassuiarneqarpoq 71°30N avannarpasinnerusumiittutut aamma 75°00N kujasinnerusumiittutut.
2) Sumiiffik aqutsivigineqartoq Uummannaq. Sumiiffik aqutsivigineqartoq Uummannaq nassuiarneqarpoq 70°30 N avannarpasinnerusumiittutut aamma 71°30N kujasinnerusumiittutut. 70°30 N kujataatungaani aalisartoqarsinnaavoq taamaallaalli Qarajap kangerluani sermilimmi (Ikerasaap sullua). Ilanngullugu 71°30N avannaatungaani kangerlunni aalisartoqarsinnaavoq, eqqornerusumik taassagaanni kangerlunni: Nuugaatsiaap Imaa, Kangigdleq, Salliarutsip Kangerlua, Uvkusigssat Kangerlua, Kangiussap imâ, Umîviup Kangerlua aamma Nûgâtsiaup tunua.
3) Sumiiffik aqutsivigineqartutut Qeqertarsuup Tunua. Sumiiffik aqutsivigineqartoq Qeqertarsuup Tunua nassuiarneqarsimavoq 68°00 N avannarpasinnerusumiittutut aamma 70°30 N kujasinnerusumiittutut.
4) Kalaallit Nunaata avataani pisassiiffiusut nr. 1-miit 3-mut, taagorneqartoq sumiiffik aqutsivigineqartoq Kalaallit Nunaata sinnera.


Pisat annertussusaat

§ 8. Aalisakkanut, ilanngussaq 1-imi taaneqarsimasunut, avataasiorluni aalisarneq kiisalu aaliarneq pilllugu Inatsisartut inatsisanni § 7-imi kalaallit aalisarnerinngisaat, aamma ilanngussaq 2, sinerissamut qanittumi aalisarneq, pisassiissutit tamarmiusut aalajangersarneqassapput, ilanngussami ammukaartoq 1-imi. Ukiup ingerlanerani allannguisoqartarsinnaavoq, takuuk aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 10.

§ 9. Aalisakkanit ilanngussaq 1-imi taaneqartunit kalaallit angallataat, aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 6 naapertorlugu, ilanngussami 1-imi ammukaartumi 2-mi allassimasunit pisassanit annertunerusunik aalisaqqusaanngillat.

§ 10. Aalisakkanit ilanngussaq 2-mi taaneqartunit kalaallit angallataat, aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 6 naapertorlugu, ilanngussami 2-mi ammukaartumik 1-imi allassimasunit pisassanit annertunerusunik aalisaqqusaanngillat.

§ 11. Angallatit nunani EU-mut ilaasortaasuni nalunaarsorneqarsimasut taamaallaat katillugit pisassiissutit ilanngussami 1-imi ammukaartumi 3-mi allassimasut aalisarsinnaavaat.

§ 12. Angallatit Savalimmiuni nalunaarsorneqarsimasut taamaallaat katillugit pisassiissutit ilanngussami 1-imi ammukaartumi 4-mi allassimasut aalisarsinnaavaat.

§ 13. Angallatit Islandimi nalunaarsorneqarsimasut taamaallaat katillugit pisassiissutit ilanngussami 1-imi ammukaartumi 6-imi allassimasut aalisarsinnaavaat.

§ 14. Angallatit Norgemi nalunaarsorneqarsimasut taamaallaat katillugit pisassiissutit ilanngussami 1-imi ammukaartumi 6-imi allassimasut aalisarsinnaavaat.

§ 15. Angallatit Ruslandimi nalunaarsorneqarsimasut taamaallaat katillugit pisassiissutit ilanngussami 1-imi ammukaartumi 7-imi allassimasut aalisarsinnaavaat.

§ 16. Naalakkersuisut pisassiissutinik tamarmiusunik, ilanngussani 1-imi 2-milu taaneqartunit ammukaartoq 1-imi, allanngortitsissagaluarpata imaluunniit pisassiissutit tamarmiusut, ilanngussaq 1-imi taaneqartunit ammukaartut 2 - 7, agguataarneqarsimanerannik allanngortitsissagaluarpata, nunanik tamalaanik isumaqatigiissuteqarnerit kingunerannik tamatuma kingunerissavaa, nalunaarummik nutaamik saqqummersitsinissaq.

§ 17. Angallatinut §§-ini 9-miit 15-imut taaneqartunut akuersissutinut amerlassutsit atuuffissallu, Aalisarnermut Naalakkersuisup tunniussai pisassiissutit amerlassusiinut naapertuutissapput, tunniussinerlu angallatit taaneqartut aalisarsinnaassusiat eqqarsaatigalugu pissaaq, aalisarsinnaanermut akuersissuteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat naapertorlugu.


Aalisarnermik unitsitsineq

§ 18. Aalisarnermut Naalakkersuisup, pisassiissutit ilanngussani 1-imi 2-milu taaneqartut pisarineqarpata aalisakkanik pineqartunik aalisarneq angallatinit ataatsimoortunit tamanit §§-ini 9-miit 15-imut taaneqartunit ingerlanneqartoq unitsissavaa. Nunanut ataasiakkaanut pisassiissutit tamarmik immikkut naatsorsorneqartassapput. Matumunnga atatillugu EU nunatut ataatsitut isigineqarpoq.
Imm. 2. Kalaallit angallataataannut pisassiissutinik ataatsimoorussanik aalisartunut, aalisarnerup unitsinneqarnissaanut piffissaliussaq radiukkut tusagassiorfitsigullu nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 3. §§ 9-15 naapertorlugit angallatinut tamanut unitsitsinissamik piffissaliussaq telexikkut imaluunniit telefaxikkut angallammut pineqartumut nalunaarutigineqassaaq. Angallatinut EU-mi angerlarsimaffeqartunut taamatut nalunaarut taamatuttaaq EU-Kommissionimut nassiunneqassaaq. Kalaallit angallatiginngisaannut allanut taamatut nalunaarut nunap pineqartup aalisarnikkut oqartussaasuinut aamma nassiunneqassaaq.
Imm. 4. Angallatit aalisarunnaassapput piffissami Aalisarnermut Naalakkersuisup aalajangigaani.


Pineqaatissiissutit

§ 19. Kalaallit Nunaata eqqaani aalisarnermut malittarisassanik imaluunniit aalisarsinnaanermut akuersissummit piumasaqaatinit unioqqutsitsinerup kingunerisinnaavaa taassuminnga iluaqutiginninniarsinnaanerup annikillisinneqarnera, kiisalu pisuni sakkortunerusuni imaluunniit uteqqiattumik pisoqaqattaartortoqartillugu piginnaatitaaffik arsaarinnissutigineqarsinnaavoq. Tamanna pillugu Naalakkersuisunit aalajangiisoqartassaaq, nalunaarutiginnittoqarneraniillu ullut 15-it qaangiutsinnagit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortitsisoqarsinnaalluni, takuuk Aalisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaanni § 21, imm. 4.

§ 20. §§-ini 9-miit 15-imut aamma § 17 imm. 4-mi unioqqutitsinerit akiliisitsinermik kinguneqarsinnaapput.
Imm. 2. Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffik, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffik, piginneqatigiiffik imaluunniit piginneqatigiilluni umiarsuaatileqatigiiffik unioqqutitsippat ingerlatseqatigiiffik taannaatillugu akiliisitassatut akisussaasunngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 3. Pinerluttulerinermi inatsimmi arsaarinnittarneq pillugu malittarisassat taamatuttaaq atorneqarsinnaapput.
Imm. 4. Pineqaatissiinissamik suliat allattaaq aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni §§ 33 - 38 malillugit suliarineqartassapput.


Atuutilerfia

§ 21. Nalunaarut 1. marts 2009-imi atuutilerpoq. Peqatigitillugu 2007-mi aalisarnermi pisassiissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 6. november 2007-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 4. februar 2009
Finn Karlsen

/

Amalie Jessen

 

Ilanngussaq 1-2