Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 14
5. decembari 2008
Atorunnaartut

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Aalajangersakkat nalinginnaasut

§ 1. Kommunip susassaqarfiini kommunalbestyrelsi aqutsisuuvoq.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip kommunip aqunneqarneranut malittarisassat ersarinnerusut tassunga ilanngullugit borgmesterip suliassaqarfiinut maleruagassat aqutsinermut malittarisassani suliarissavai. Aqutsinermi malittarisassassatut siunnersuutit aamma malittarisassanut atuuttunut allannguutissatut siunnersuutit kommunalbestyrelsimi minnerpaamik ullunik 14-inik akuttussuseqartumik suliarineqassapput.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip suleriaasissani nammineq akuerissavaa.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsip aqutsinermi malittarisassaliami suleriaasissaminullu aalajangersakkami assilineqarneri Naalakkersuisunut nassiutissavai.
Imm. 5. Naalakkersuisut aqutsinermi malittarisassanik nalinginnaasunik aamma suleriaasissamut maleruagassamik suliaqassapput, kommunalbestyrelsimi allatut aalajangersaasoqarsimatinnagu malinneqartussaasumik aammali maleruagassat qanoq paasineqarnissaannik nalornisoortoqartillugu tunngavigineqartussanik.

§ 2. Kommunip ilisarnaataa kommunimi pineqartumi oqartussaasut kisimik atugassaraat. Taamaattoq ilisarnaatip atorneqarnissaanut qinnuteqartoqartillugu pinerit tamaasa kommunalbestyrelsi akuersisinnaavoq. Ilisarnaatip aningaasarsiutitut atorneqarnissaanik akuersineq akileraaruteqarnissamik piumasaqaatitaqarsinnaavoq.

 

Kapitali 2
Kommunalbestyrelsi

Kommunalbestyrelsip katitigaanera il.il.

§ 3. Kujataata kommuniani aamma Qeqqata kommuniani Kommunalbestyrelsit 15-inik ilaasortaqarput. Avannaata kommuniani aamma Kangiata/Kitaata kommuniini kommunalbestyrelsit 21-inik ilaasortaqarput.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsinut ileqquusumik qinersinissanut ukioq qinersiviusussaq ukiumik sioqqullugu kommunalbestyrelsit aalajangersinnaavaat Kujataata aamma Qeqqata kommuniini 15-init ikinnerusunik ilaasortaqarnissaa, aammalu Avannaata kommuniani Kangiata/Kitaatalu kommuniani ilaasortat 21-init ikinnerunissaat. Ilaasortat amerlassusissaat akunnattuusussaq aqutsinermut malittarisassani aalajangersarneqassaaq.

§ 4. Kommunalbestyrelsi qinigaarlaaq qinigaanerup kingorna inissititserluni ataatsimiissaaq qinersinermi ataatsimiititaliami qinersineq pillugu maalaarutaasimasinnaasunik aammalu ilaasortanngortut qinigaasinnaanerat pillugu naliliisoqareeraangat. Ataatsimiigiaqqusineq allaganngorlugu kommunalbestyrelsimi sivisunerpaamik ilaasortaasimasumit isumagineqassaaq, sivisunerpaamillu ilaasortaasimasut arlaqarpata, taava taakkua angajullersaannit.
Imm. 2. Borgmesterimik qinersisoqareernissaanut kommunalbestyrelsip isumaqatigiinniarnera ilaasortamit ataatsimiigiaqqusisimasumit isumagineqassaaq, imaluunniit taanna peqanngippat sivisunerpaamik ilaasortaasimasumit, taakkualu arlaqarpata, angajullersaannit.

§ 5. Kommunip allaffissornikkut suliassaataasa aaqqissuunneqarnissaat aammalu kommunaldirektørimik atorfinitsitsisarneq soraarsitsisarnerlu kommunalbestyrelsip akisussaaffigai.     Borgmesterimik viceborgmesterimillu qinersineq

§ 6. Kommunalbestyrelsip inissititserfiusumik ataatsimiinnermini aallaqqaasiullugu Borgmesteri akunnerminit qinissavaa.
Imm. 2. Qinigassanngortittoq borgmesteritut qinigaassaaq taasisut affaannit amerlanerusunit qinerneqaruni (amerlanerussuteqavinneq). Qinigassanngortittuni amerlanerussuteqartoqanngippat nutaamik taasisoqaqqissaaq. Qinersineq taanna amerlanerussuteqavinnermik pilersitsinngippat qinigassanngortittut amerlanernit taaneqartut marluk akornanni pingajussaanik qinersisitsisoqassaaq. Qinersinermi taasinerit naligiissimappata makitsinikkut aalajangiineqassaaq.
Imm. 3. Borgmesterimik qinersisoqareerpat kommunalbestyrelsi akunnermini borgmesterip tullissaanik qinersissaaq, borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussamik. Qinersineq borgmesterimik qinersinermi maleruagassat atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassaaq, borgmesterinngortumillu qinersineq siulersorneqassalluni imaluunniit taanna pisinnaanngippat ilaasortamit borgmesterimik qinersinermi siulersuisuusimasumit.
Imm. 4. Aqutsinermut malittarisassami aalajangersarneqarsinnaavoq kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni qinersissasoq borgmesterip tullissaanik siullermik aappaanillu, taaneqartutut tulleriinneqarlutik borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussanik. § 34 naapertorlugu qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq ingerlanneqassaaq.
Imm. 5. Borgmesterimik aamma borgmesterip tullianik qinersineq kommunalbestyrelsip piffissami qinigaaffiani atuutissaaq.

§ 7. Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq kinaluunniit pisussaavoq borgmesterimut imaluunniit borgmesterip tullianut qinerneqarnerminik tigusissalluni.
Imm. 2. Qinnuteqartoqarneratigut kommunalbestyrelsip borgmesteri aamma borgmesterip tullia piffissap qinigaaffiup sinnerani atuukkunnaarsissinnaavai.
Imm. 3. Borgmesteri imaluunniit borgmesterip tullia akuerineqarluni atorfimminiit tunuarpat, toquppat imaluunniit kommunalbestyrelsimit tunuarpat nutaamik qinersineqassaaq malittarisassat § 6-miittut naapertorlugit, kommunalbestyrelsip piffissami qinigaaffiata sinnerani atuuttussamik. Borgmesterip tullii marluk qinerneqarsimappata inissaq inuttaaruttoq kommunalbestyrelsimi gruppimit toqqaasimasunit inuttalerneqassaaq.


Kommunalbestyrelsip ataatsimiittarneri, aalajangeeqataasinnaannginneq aammalu peqanngittarneq

§ 8. Kommunalbestyrelsi aalajangiisassaaq qaqugu sumilu ileqquusumik ataatsimiinnerit ingerlanneqartassanersut. Tamanna kommunimi periaaseq naapertorlugu tamanut tusarliunneqartassaaq ukiut naatsorsuiffiit aallartinneri tamaasa, tamannalu pillugu Naalakkersuisut ilisimatinneqassapput.
Imm. 2. Ukiuni kommunalbestyrelsimut nutaamik qinersiffiusussani ileqquusumik ataatsimiinnissat ullussaat aalajangersarneqartassapput taamaallaat qaammatip kommunalbestyrelsip atuuttup tunuarfissaata naaneranut. Kommunalbestyrelsip qinigaarlaap inissitsiterluni ataatsimiinnermini ukiup sinnerani ileqquusumik ataatsimiittarnissat ullussaat aalajangersassavai.
Imm. 3. Immikkut ittunik ataatsimiinneqartassaaq borgmesterip pisariaqartuutikkaangagu imaluunniit ikinnerpaamik ilaasortat pingajorarterutaasa tamanna piumasarigaangassuk. Borgmesterip aalajangertassavaa immikkut ittumik ataatsimiinnissat qaqugu sumilu pinissaat. Sapinngisamik sioqqutsisumik kommunimi innuttaasut Naalakkersuisullu nalunaarfigineqassapput.
Imm. 4. Borgmesterip sapinngisamik kingusinnerpaamik kommunalbestyrelsip ataatsimiilernissaa ulluinnarnik sisamanik sioqqullugu ullormut oqaluuserisassat allassimaffiat kommunalbestyrelsimi ilaasortanut nassiuttassavaa, kiisalu sapinngisamik kingusinnerpaamik ataatsimiinnissaq ullunik pingasunik sioqqullugu suliat paasissutissallu ullormut oqaluuserisassani suliassat nalilernissaannut atorneqartussat nassiunneqassapput. Kommunalbestyrelsimi ilaasortat inatsisit naapertorlugit nipangiussisimasussaatitaanermut maleruagassiat killissarititaasa iluanni suliassat kommunalbestyrelsimi oqaaluuserineqartussat inuit kommunalbestyrelsimi ilaasortaanngitsut peqatigalugit misissuataarnissaannut pisinnaatitaapput.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani suliassanut oqaluuserineqartussanut takussutissiaq aammalu aalajangiinernut imaqarniliaq, inatsisit naapertorlugit nipangiussisimasussaatitaanermut maleruagassiat killissarititaat killigalugit, kommunimi sumiiffimmi ataatsimi arlalinniluunniit saqqummiunneqassapput.

§ 9. Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri tamanut ammasuupput. Taamaattoq kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa suliassat ataasiakkaat matoqqasumik oqaluuserineqarnissaat suliassap qanoq issusia pissutigalugu tamanna pisariaqartinneqaraangat. Suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnissaanut tunngavissaqarnersoq pillugu apeqqut matoqqasumik oqaluuserineqassaaq tamanna kommunalbestyrelsimit imaluunniit borgmesterimit aalajangerneqarpat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip inuit kommunimi atorfeqartut akuerisinnaavai suliassat matoqqasumik oqaluuserineqarnerat najuuffigisinnaagaat. Suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnerani inuit allat kommunalbestyrelsip aggeqqusinnaavai suliassap nassuiarneqarnissaa pissutigalugu tamanna kissaatiginarpat.
Imm. 3. Nipangiussisimasussaatitaaneq Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermut inatsimmi naapertorlugu kommunini matoqqasumik ataatsimiinnerni peqataasunut tamanut atuuppoq.
Imm. 4. Naalakkersuisut sinniisaat pisinnaatitaavoq suliassat matoqqasumik oqaluuserineqarneranni najuutissalluni.

§ 10. Immikkut allamik aalajangigaqartoqarsimanngippat suliassap akuersissutigineqarnissaani kommunalbestyrelsimi ataasiaannarluni oqaluuserinninneq pisariaqarpoq.

§ 11. Kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaassuseqarpoq ikinnerpaamik ilaasortat affaat ataatsimiinnermi najuuppata. Allamik immikkut aalajangigaqartoqarsimanngippat taasisut amerlanerussuteqarnerisigut aalajangiineqartassaaq.
Imm. 2. Ilaasortaq ataatsimiinnermi peqataasinnaavoq oqarasuaatikkut imaluunniit videokonference telefax-iluunniit atorlugu, ilaasortap piumasaqaatit § 15, imm. 1-imi allassimasut naammassisinnaappagit, aammalu sinniisussamik aggersaasoqarsinnaappat.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip suleriaatsimut maleruagassamini aalajangersarsinnaavaa ataatsimiinnerit oqarasuaatikkut videokonference-tut telefax-ikkulluunniit ingerlanneqarsinnaasut, aammalu attaveqaateqarnikkut periarfissat allat atorneqarsinnaasut.

§ 12. Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq kinaluunniit qinikkatut sulinerminut atatillugu suliamut aalajangersimasumut tunngasunik kommunip allaffeqarfiani inissisimasunik paasissutissanik takunnissinnaatitaavoq.
Imm. 2. Suliamik takunnikkumanermik piumasaqaat imm. 1. naapertorlugu saqqummiunneqartoq borgmesterimut ingerlatinneqassaaq.
Imm. 3. Borgmesterip suliamut tunngasumik takunnissinnaanerup annertussusissaa killilersinnaavaa, suliap suliarineqarnerata tamanna pisariaqartippagu, imaluunniit takunnissinnaatitaaneq pissusissamisuunngitsumik ajornartorsiortitsilersinnaappat.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit qinnuteqarnini naapertorlugu suliamut aalajangersimasumut tunngasumi suliap assilineqarnerinik nassinneqarsinnaavoq, imm. 1-3-mi periarfissamik atuinermini. Kommunalbestyrelsili ersarinnersunik maleruagassiorsinnaavoq suliamut tunngasunik paasissutissanik nassinneqarsinnaanermut tunngatillugu, tamanna pisariaqartinneqarpat.

§ 13. Kommunalbestyrelsimi ilaasortap kialuunniit kommunip susassaqarfii pillugit apeqqutit suulluunniit kommunalbestyrelsimut saqqummiussinnaavai aammalu tamakku pillugit aalajangiinissanut siunnersuutinik saqqummiussisinnaalluni. Paasissutissat kommunalbestyrelsip piumasaqaatigisai ataatsimiititaliat aamma borgmesterip kommunalbestyrelsimut nalunaarutigissavaat, ataatsimiititaliat borgmesterilu - inatsisitigut aalajangersakkamik killissalikkamik - sutigut tamatigut kommunalbestyrelsip aalajangiinerinut maleruuttussaapput.

§ 14. Ilaasortat ilaat suliassami aalajangersimasumi inuttut ima soqutigisaqartiginersoq suliassaq taanna pillugu kommunalbestyrelsip oqaluuserinninnerani taasineranilu peqataanngitsoortariaqarnersoq kommunalbestyrelsip aalajangiiffigissavaa.
Imm. 2. Ilaasortap pissutsinik suliassanilu aalajangersimasuni inuttut soqutigisaqarnini pissutigalugu ataatsimiissutiginninnerni taasinernilu peqataasinnaanerminut nalornisoornartoqartillugu kommunalbestyrelsi ilisimatissavaa.
Imm. 3. Ilaasortaq suliassamut tunngasumi aalajangeeqataasinnaanngitsutut oqaatigineqartariaqartoq ilimanarsippat ilaasortat pineqartoq qinigassanngorteqatigalugu qinigaasimasut, aamma kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat suliassap oqaluuserineqarnissaani pineqartup sinniisussaata peqataatinneqarnissaa.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsi aalajangiissappat ilaasortaq aalajangeeqataasinnaanngitsoq, taassumalu sinniisussaa ataatsimiigiaqquneqanngippat, ilaasortat pineqartumut qinigassanngorteqataasimasut, pineqartorlu kisimiilluni qinigassanngortittuusimappat ilaasortap nammineq piumasarisinnaavaat suliassap tullianik ataatsimiinnissamut kinguartinneqarnissaa. Taamaattoq kinguartitsisoqarsinnaanngilaq ilaasortat najuuttut 2/3-sa tamanna akerlerippassuk, imaluunniit kinguartitsinissap nassatarissappagu piffissarititaasut kommunip malittarisassai qaangerneqassappata.

§ 15. Ilaasortaq kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaani napparsimanini, naartunini, erninini, meeravissiartaarnini, inuiaqatigiinni sullissisussaatitaalluni pisussaaffiligaanini, inuutissarsiutini assigisaalluunniit pissutigalugit ataatsimeeqataasinnaajunnaarpat ilaasortap pisinnaanngitsup qinigaaqatigisimasaasa, aamma kisimiillutik qinigassanngortissimasut, piumasarisinnaavaat sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa. Inissititserfiusumik ataatsimiinnermi, imaluunniit aningaasartuutissanut missingersuutit aappassaaneerneqarnerannut atatillugu, sinniisussap ataatsimiigiaqquneqarnissaa piumasarineqarsinnaavoq allamik peqquteqarluni ilaasortaq ataatsimeeqataasinnaanngippat. Qinigassanngorteqatigiinni ilaasortamik qinikkamik ataatsimiigiaqqusinissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanngippat sinniisussap nammineq piumasaqaatigisinnaavaa ataatsimiigiaqquneqarnissani.
Imm. 2. Ilaasortaq imm. 1-imi oqaaseqatigiinni siullerni taagorneqartunik patsiseqarluni piffissami sivikinnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussusilimmi kommunimi pisussaaffimminik suliaqarsinnaanngitsoq borgmesteri ilisimatinneqaruni kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut tullermut siullermut sinniisussaq ataatsimiigiaqqussavaa.
Imm. 3.
Kommunalbestyrelsip aalajangiivigissavaa sinniisussap isernissaanut piumasaasut eqqortinneqarnersut.
Imm. 4. Ilaasortap kommunimi pisussaaffini suliareqqissinnaalerpagit sinniisussaq kommunalbestyrelsimit tunuassaaq.
Imm. 5. Borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata sinniisussaa imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit isertinneqarpat, pineqartullu pisinnaanngikkallarnera sivikinnerpaamik qaammatinik sisamanik sivisussuseqarpat § 6-mi maleruagassat malillugit kommunalbestyrelsip toqqassavaa kina borgmesterip imaluunniit borgmesterip tulliata isumagisassaanik isumaginnissanersoq.

§ 16. Kommunalbestyrelsip aalajangiineri allanneqassapput aalajangiinernut imaqarniliami ataatsimiinnerit kingornatigut tamatigut piaartumik ilaasortanit ataatsimiinnermi najuuttunit atsiorneqartussami. Ilaasortani taakkunani kinaluunniit piumasaqarsinnaavoq isummani allaasoq naatsumik imaqarniliami allanneqaqqullugu, sulianilu pisortatut oqartussaasunut allanut ingerlateqqitassani piumasarisinnaallugu taassuma aamma imaqarniliap imaanik ilisimatinneqarnissaat. Ilaasortap taassuma suliap nassiunneqarnerani suliaq ilaqartissinnaavaa nammineq isummaminut tunngavilersuutigisaminik.
Imm. 2. Borgmesterip isumannaassavaa aalajangiinernut imaqarniliap ataatsimiinnermi peqataasunit atsiorneqarnissaa, aamma matoqqasumik ataatsimiinnermi sammineqartut ilanngullugit.
Imm. 3. Imaqarniliap atsiorneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik qaammatip ataatsip qaangiunnerani imaqarniliap nuutinnera borgmesterip Naalakkersuisunut nassiutissavaa.

 

Kapitali 3
Borgmesterip viceborgmesterillu sulinerat

§ 17. Borgmesterip kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissai piareersartassavai kommunalbestyrelsimilu ilaasortat ataatsimiigiaqqussarlugit. Borgmesterip Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri taasinerilu siulersortassavai aalajangiisarnerillu imaqarnilianut allattaavinnut allanneqarnissaat isumagissallugu.

§ 18. Borgmesterip kommunalbestyrelsi sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalornisoorutaasinnaanngitsut aalajangiivigisinnaavai.
Imm. 2. Borgmesterip kingusinnerpaamik ileqquusumik ataatsimiinnermi tulliuttumi suliat imm. 1 naapertorlugu aalajangiiffigineqarsimasut pillugit kommunalbestyrelsi ilisimatittassavaa.

§ 19. Borgmesterip kommunip ulluinnarni allaffissornikkut aqunneqarnera isumagissavaa, suliassat ataatsimiititalianut ataavartunut ingerlateqqittarlugit, kiisalu suliassat kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigisariaqartut aalajangiiffigineqarnissaannut naammattumik qulaajarneqarsimanissaat isumagisarlugu. Borgmesterip suliat pineqartut suliarineqarnerat nakkutigissavaa, pisariaqartumillu ilitsersuusiornissat aaqqissuutissallugu.
Imm. 2. Borgmesterip isumagissavaa aningaasartuuteqartoqaranilu isertitassanik isumaginnittoqassanngitsoq pisariaqartumik missingersuusiorneqarsimanngitsunik.

§ 20. Borgmesteri ilaasortaanngikkaluarluni ataatsimiititaliat ataavartut il.il. isumaqatigiinniarneranni peqataasinnaavoq, taaseqataasinnaanani. Borgmesteri ataatsimiititaliat qaqugu ataatsimiinnissaannik oqaluuserisassallu allassimaffiannik ilisimatinneqartassaaq, aamma ataatsimiinnerit tamarmik imaqarniliorneqarnerannik.
Imm. 2. Borgmesterip ataatsimiititaliat marluk amerlanerilluunniit ilaasortaat katersortissinnaavai, suliassani ataatsimut soqutiginaateqartuni oqaloqatigiissuteqarnissaq siunertaralugu.
Imm. 3. Borgmesterip suliaq ataatsimiititaliap suliassaqarfiata iluani suliaasoq unitissinnaavaa, ataatsimiititaliarlu peqqullugu suliaq kinguarsarneqarani kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassasoq. Tamannali atuutinngilaq ataatsimiititaliami aalajangiiffigineqartartussatut inatsisitigut aalajangersaavigineqarsimasuni.

§ 21. Kommunip illunik pisineranut tunisineranut, taarsigassarsineranut aammalu qularnaveeqqusiisutut imminut pisussanngortinneri pillugit pappiaqqat borgmesterimit imaluunniit borgmesterip tullianit aammalu inummit kommunalbestyrelsimit piginnaatinneqartumit atsiorneqartassapput.

§ 22. Suliassat inatsit manna kommunimilu aqutsinermi malittarisassat naapertorlugit borgmesterimut isumagisassanngortinneqarsimasut borgmesterip pisinnaannginnerani borgmesterip tulliata kingoraartaagallarnermini isumagisarisassavai.
Imm. 2. Viceborgmesteri kommunalbestyrelsimiit pisussaatinneqarsinnaavoq borgmesterimut paarlattaanissaminut, nalilerneqarpat borgmesteri periarfissaqassanngitsoq akisussaaffimminik qaammatip ulluini 21-ni ingerlatsinissaminut.

§ 23. Borgmesteri inatsit una naapertorlugu imaluunniit kommunimi aqutsinermut maleruaqqusaq ulluinnarniluunniit ingerlatsinermut maleruaqqusaq naapertorlugit suliassaminik pisussaaffigisaminik suliaqarnissaminut itigartitsippat kommunalbestyrelsip viceborgmesteri peqqusinnaavaa suliassamik pineqartumik isumaginnissasoq.
Imm. 2. Borgmesterip imm. 1.-imi suliassanik pineqartunik suliaqarnissaminut ingasattumik arlaleriarluniluunniit ilaginnaaneratigut kommunalbestyrelsip viceborgmesteri borgmesteriugallartussatut ivertissinnaavaa. Viceborgmesterip suliassat Borgmesterip suliaai tamaasa tigussavai.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip borgmesterip suliunnaarsinnissaanik aalajangernera ingerlaannartumik Kommunit nakkutilliisoqarfiannut nalunaarutigineqassaaq, akuersissutigisassanngorlugu. Aalajangerneq aatsaat atuutilissaaq Naakutilliisoqarfimmiit atortussanngortinneqareeruni.
Imm. 4. Aalajangerneq imm. 3 naapertorlugu ingerlanneqartoq eqqartuussivinnut ingerlateqqinneqarsinnaanngilaq.

 

Kapitali 4
Ataatsimiititaliat il.il.

Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq

§ 24. Kommunimi suliassaatit isumagineqarnissaat siunertaralugu kommunalbestyrelsi aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq.
Imm. 2. Borgmesteri aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami siulittaasuuvoq. Ilaasortat sinneri kommunalbestyrelsimi ilaasortat akornannit qinerneqassapput.
Imm. 3. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortat akunnattumik amerlassuseqassapput aammalu kommunalbestyrelsimi ilaasortat affaat qaangersimasinnaanagit. Ilaasortanut tamanut, taamaallaat Borgmesteri pinnagu, sinniisussanik qinersisoqassaaq, taakkualu ilaasortaasut najuussinnaannginneranni ataatsimeeqataasinnaanngorlugit ataatsimiigiaqquneqartassapput.
Imm. 4. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortassanik qinersisoqartassaaq Borgmesterimik viceborgmesterimillu (viceborgmesterinillu) qinersisoqareernerani. Qinigaaneq kommunalbestyrelsip piffissamut qinigaaffianut atuuppoq.

§ 25. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap suliassai tassaapput:
1) Kommunip iluani suliassaqarfinni tamani aningaasaqarnikkut allaffissornikkullu ingerlatsinermi nakkutilliisuuneq. Suliani taakkunani aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap oqaaseqaataa piumaneqartassaaq, suliap kommunalbestyrelsimut aalajangiiffigisassanngorlugu saqqummiunneqannginnerani.
2) Akissarsianut sulisoqarnermullu tunngasutigut suliassanik tamakkiisumik isumaginninneq, tassunga ilaallutik kommunimi sulisorisanik atorfinititsisarneq soraarsitsisarnerlu, taamaallaat kommunaldirektørimik atorfinititsisarneq soraarsitsisarnerlu pinnagit, suliaq taanna kommunalbestyrelsimit isumagineqartussaammat.
3) Suliat kommunip aningaasaqarneranut naatsorsuuserineranullu attuumassuteqartut.
4) Aningaasatigut ingerlatsinermut atatillugu tunngaviusussanik maleruagassiorneq, ataatsimiititaliat ataavartut kommunalbestyrelsimut inassuteqartarneranni pituttuisumik maleruarneqartussaasunik, aammalu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap isumagissavaa ataqatigiissaassalluguluunniit kommunip immikkoortunut pilersaarusiornera, ataatsimut atorneqartussanik pilersaarusiornermut maleruagassiornermigut paasissutissallu qanoq annertussuseqarnissaannut aalajangersaanermigut.
Imm. 2. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap aamma kommunip ingerlatsiviisa allat aqunneqarnerat isumagisarisinnaavaa. Kommunip ingerlatsiviisa allat aqunneqarnerannik aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq isumaginnittuussappat, aqutsinermut maleruagassani aalajangersarneqarsinnaavoq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq suliaasut naapertorlugit taaguuteqartinneqassasoq.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsimi ilaasortat aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortaanngitsut pisinnaatitaapput ataatsimiititaliap ukiumut pilersaarusiorfiusumut missingersuusiorfiusunullu aningaasartuutissanut missingersuusiaasa inaarutaasumik suliarineqarneranni oqaaseqarsinnaanatik peqataanissaminnut.


Ataatsimiititaliat ataavartut

§ 26. Kommunalbestyrelsi aammattaaq ataatsimiititalianik ataavartunik pilersitsisinnaavoq, taakkualu katitsigaanissaat suliassaallu aqutsinermut maleruagassani aalajangersarneqassaaq.
Imm. 2. Ataatsimiititaliani ataavartuni ilaasortat kommunalbestyrelsimi ilaasortat akornanniit qinerneqartassapput aammalu akunnattumik amerlassuseqassallutik, kommunalbestyrelsillu ilaasortaasa affaannit amerlanerusinnaanatik. Ataatsimiititaliani ataavartuni ilaasortanut tamanut sinniisussamik qinersisoqartassaaq, taakkualu ilaasortaasup najuussinnaannginneranni ataatsimiititaliami ataatsimeeqataasinnaanngorlugit ataatsimiigiaqquneqartassapput.
Imm. 3. Ataatsimiititalianut ataavartunut ilaasortassanik qinersineq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamik qinersereernermi ingerlanneqartassaaq. Qinigaaneq kommunalbestyrelsip piffissamut qinigaaffianut atuuppoq.

§ 27. Ataatsimiititaliat siulittaasussatik namminneq qinertassavaat. Ataatsimiititaliami ilaasortaq kinaluunniit pisussaavoq siulittaasutut qinigaanini akuerissallugu. Ataatsimiititaliami siulittaasup ataatsimiititaliap ataatsimiinnissai piareersartassavai, ataatsimiigiaqqusisassalluni ataatsimiinnerit siulersortassallugit ataatsimiinnernilu aalajangiinerit aalajangiinernut imaqarniliamut allanneqarnissaat akisussaaffigalugu.
Imm. 2. Siulittaasup ataatsimiititaliaq sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalornisoorutaasinnaanngitsut aalajangiivigisinnaavai. Suliassani inatsisiliornikkut ataatsimiititaliamut suliassanngortitaasimanngitsuni kinguartinneqarsinnaanngitsunili ataatsimiititaliami siulittaasup aalajangiitinnani borgmesteri ilisimatittassavaa, tamannali atuutinngilaq suliassani ataatsimiititaliamut suliassanngortinneqarsimasuni.
Imm. 3. Ataatsimiititaliami ilaasortap kialuunniit siulittaasup sulinera pillugu apeqqutit suugaluartulluunniit ataatsimiititaliamut suliassanngortissinnaavai, siulittaasullu ataatsimiititaliaq nassuiaatinik piumasaanik nalunaarfigissavaa. Siulittaasoq sutigut tamatigut ataatsimiititaliap aalajangiinerinut maleruuttussaavoq.

§ 28. Ataatsimiititaliat ataavartut sulinertik ataatsimiinnerminni ingerlattassavaat. Ataatsimiititaliat ataavartut aalajangiisinnaassuseqartarput ilaasortat minnerpaamik affaat ataatsimiinnermi peqataagaangata. Ataatsimiititaliat ataavartut ilaasortamit piumasaqartoqarnera tunngavigalugu aalajangersinnaapput ilaasortaq tele aqqutigalugu attaveqatigiinnikkut atortorissaarutit iluaqutigalugit ataatsimeeqataasinnaasoq
Imm. 2. Ataatsimiititaliat ataavartut sulinerminni maleruagassartik namminneq aalajangersartarpaat.
Imm. 3. Aalajangiinernut imaqarniliat § 16 naapertorlugu ataatsimiititaliat ataavartut sulineranni malinneqassapput. Ataatsimiititaliani ataavartuni siulittaasut isumannaartassavaat aalajangiinernut imaqarniliat ataatsimeeqataasunit atsiorneqartarnissaat, Naalakkersuisunullu nassiunneqarnissaat.
Imm. 4. Ataatsimiititaliat ataavartut akuerisinnaavaat kommunimi atorfeqartut ataatsimiinnerni najuussinnaanerat ataatsimiititaliap ataavartup allaffissornikkut sullinneqarnera isumagineqarsinnaaqqullugu. Ataatsimiititaliani ataavartuni aalajangerneqarsinnaavoq inuit allat, tassunga ilanngullugit kommunalbestyrelsimi ilaasortat ataatsimiititaliap isumaqatigiinniarnerani alaatsinaattuusinnaasut, tamanna kissaatigineqarpat suliap ersarissaavigineqarnissaanut atatillugu.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq kinaluunniit, nipangiussisimasussaatitaaneq pillugu inatsisiliornikkut maleruagassat killissarititaat killigalugit, qinnuteqareernermigut pisinnaatitaavoq oqaluuserisassat allattorsimaffiinik aamma aalajangiinernut imaqarniliat allattorsimaffiinik ataatsimiititaliani ilaasortaaffíginngisaraluamini ilaasortaanut nassiunneqartartunik, aammalu qinnuteqareernikkut ataasiakkaatigut suliassanut tunngasunik ataatsimiititaliami ilaasortanut nassiunneqartut assigisaannik nassinneqarnissaminut.

§ 29. Ataatsimiititaliat ataavartut siulersugassaraat imminnut suliassiissutigineqartut ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiap akuerineqarsimasup iluani aammalu kommunalbestyrelsip akuersissutigisimasai allat naapertorlugit. Ataatsimiititaliat ataavartut aningaasat akuerineqarsimasut atuinermiit nikingannginnissaat nakkutigissavaat aammalu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq aqqutigalugu kommunalbestyrelsimut siunnersuuteqassallutik aningaasat ilassutissatut akuersissutissat kissaatiginartutut pisariaqartutulluunniit isumaqarfiginarpata.
Imm. 2. Iliuusissat ataatsimiititaliamut allamut annertuumik pingaaruteqartut aallartinneqannginneranni ataatsimiititaliap ataavartup pisariaqartitsineq tunngavigalugu borgmesteri akuutillugu, tak. § 20, imm. 2, ataatsimiititaliaq pineqartoq isumaqatiginiassavaa.
Imm. 3. Ataatsimiititaliat ataavartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit piumaffigineqarlutik ataatsimiititaliallu taassuma piffissaliussaata iluani ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiassamut aammalu ukiunut tulliinut arlalinnut aningaasanut missingersuusiat ilanngutassatik saqqummiutissavaat.

§ 30. Ataatsimiititaliami ilaasortap kialuunniit aalajangiinerup timitalerneqarnissaa unitsissinnaavaa ataatsimiinnermi oqaaseqaruni suliassap kommunalbestyrelsimut tamarmiusumut saqqummiunneqarnissaa kissaatigigini. Tamannali atussanngilaq aalajangiinernut inatsisit malillugit kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqarsinnaanngitsunut.


Ataatsimiititaliat, kommissionit il.il.

§ 31. Ataatsimiititalianut, kommissioninut, siulersuisunut taamaaqataannullu kommunalbestyrelsip aalajangersakkat allat naapertorlugit sinniisoqarfigisassaanut ilaasortassat kommunalbestyrelsip qinissavai.
Imm. 2. Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik qinersineq ataatsimiititalianut ataavartunut qinersinerup kingorna ingerlanneqartassaaq. Qinersineq piffissamut kommunalbestyrelsip qinigaaffianut atuutissaaq.
Imm. 3. Aammattaaq kommunalbestyrelsi ataatsimiititalianik immikkut ittunik pilersitsisinnaavoq suliassat aalajangersimasut isumagineqarnissaannut imaluunniit kommunalbestyrelsimut, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataatsimiititalianut ataavartunut siunnersuisartussanik. Kommunalbestyrelsip aalajangissavai ataatsimiititaliat immikkut ittut katitigaanissaat taakkulu sulinissaanni maleruagassat aalajangersassallugit.


Ataatsimut aalajangersakkat

§ 32. Kommunalbestyrelsi §§-ini 24 aamma 25 killiliussat iluanni aqutsinermut maleruagassami aalajangersaasinnaapput ataatsimiititaliaqarnermiit allaanerusumik aqutseriaaseqarnissamik.

§ 33. Kommunalbestyrelsimi ilaasortat pisussaapput ataatsimiititalianut qinigaanitik akuerissallugit, §§ 24, 26 aamma 31 naapertorlugit, aammalu suliassat allat kommunalbestyrelsimit imminnut suliassanngortitaasut ingerlannissaannut.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi sinnerluni suliaqartussanik kommunalbestyrelsimi ilaasortaanngitsunik toqqaasinnaavoq, tamanna inatsisini allani periarfissatut akuerineqarsimappat.

§ 34. Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik marlunnik amerlanerusunilluunniit qinersinermi qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq atorneqassaaq ataatsimiititalianut tamanut.
Imm. 2. Ataatsimiititalianut il.il. borgmesterip pinngitsoorani ilaasortaaffigisassaanut ilaasortassanik qinersinermi borgmesterip inunnguuseralugu inigisaa inissanut qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu kommunalbestyrelsimi suleqatigiit borgmesterip ataffigisaata pisassaanut ilanngullugu naatsorsuutigineqartassaaq.
Imm. 3. Ataatsimiititalianut il.il. ilaasortassanik kommunalbestyrelsimi ilaasortat ilaasortaanngitsullu akornanni qinersisoqassagaangat ilaasortat kommunalbestyrelsip toqqagassai tamarmik qinerneqassapput qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu ataatsimiititalianut tamanut. Suleqatigiit ilaasortaatitaqartussat tulleriiaarlutik kommunalbestyrelsimi ilaasortat ilaasortaanngitsullu toqqartussavaat inissat tamarmiusut inuttalerneqarnissaasa tungaanut.
Imm. 4. Qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq ingerlanneqassaaq d'Hondtip periaasia tunngavigalugu imaattunik malittarisaqarluni: Kommunalbestyrelsip ilaasortai immikkoortunut qinersinissami pineqartumi qanoq taaseqatigiikkumanertik pillugu siulittaasumut nalunaarsimanertik tunngavigalugu avinneqassapput. Suleqatigiit tamarmik amerlassusii 1-imik, 2-mik, 3-mik il.il. agguarneqassapput. Inernerit pissarsiarineqartut aalajangissavaat qanoq tulleriinneqarlutik sinniisorisassaminnik qinersisinnaanersut. Inernerit marluk amerlanerusulluunniit assigiippata qanoq tulleriinneqarnissaq makitsinikkut aalajangerneqassaaq. Suleqatigiit ataasiakkaat sinniisorisassaasa amerlassusissaat aalajangerneqarpat suleqatigiit piaartumik borgmesterimut nalunaarutigissavaat inuit kikkut inissani pisassaminni toqqarneqarnersut. Suleqatigiit arlaata ataatsimik arlalinnilluunniit inuttaliisinnaatitaanini atorumanngippagu inissat inuttalerneqanngitsut suleqatigiit allat akunneranni agguarneqassapput periaaseq siuliani taaneqartoq malillugu.

§ 35. Amerlanerussuteqartitsilluni qinersinermi qinigassanngortittoq ilaasortanit najuuttunit amerlanerpaanit taaneqartoq qinigaassaaq. Qinigassanngortittuni amerlanerussuteqartoqanngippat qinersisoqaqqissaaq. Qinersinermi tassani aamma amerlanerussuteqartoqanngippat, pingajussaanik qinersisitsisoqassaaq, amerlanerpaanik taaneqartut marluk akornanni. Taasinerit amerlaqatigiippata makitsinikkut aalajangiineqassaaq.
Imm. 2. Kommunimi sulilersussamik atorfinitsitsinermi qinnuteqartut arlallit akornanni toqqaasoqartassaaq periaaseq imm. 1-imi taaneqartoq malillugu.

§ 36. Piffissap qinigaaffiup ingerlanerani ataatsimiititaliami taamaaqataaniluunniit ilaasortaq tunuarpat kommunalbestyrelsimilu suleqatigiinnit aalajangersimasunit qinerneqarsimappat inissaq inueruttoq suleqatigiinnit taakkunannga inuttalerneqassaaq.
Imm. 2. Ataatsimiititaliami ilaasortaq najuussinnaanngippat suleqatigiit ilaasortamik qinersisimasut aalajangersinnaapput ilaasortap sinniisussaa, tak. § 15, imm. 2, ataatsimiititaliami ilaasortaagallassasoq ilaasortap najuuteqqilernissaata tunngaanut.

§ 37. Ataatsimiititaliamit aalajangerneqartassaaq ilaasortaq imatut soqutigisaqarnersoq, ilaasortaq ataatsimiititaliap suliamik suliarinninnerani peqataasinnaanani.
Imm. 2. Ilaasortap ataatsimiititaliami siulittaasoq ilisimatittassavaa pissutissaqarpat suliani aalajangersimasuni suleqataasinnaanerminut apeqqutinngortitsisinnaasunik.
Imm. 3. Ilaasortap suliamut aalajangersimasumut sammitillugu suleqataasinnaanera apeqquserneqarsinnaasorineqarpat kommunalbestyrelsimut gruppe-mi qinigaaqatigisimasaani ilaasortat, aammalu ilaasortaq kisimiilluni qinigaasimasuuppat, suleqataasinnaanera apeqquserneqartup nammineq sinniisussamik ataatsimiititaliap sulineranut aggersaasoqarnissaanik piumasaqarsinnaavoq.
Imm. 4. Ataatsimiititaliaq ilaasortap suleqataasinnaannginneranik aalajangiippat, sinniisussamik aggersaasoqarsimanngitsoq, taava kommunalbestyrelsimi ilaasortat pineqartup qinigaaqatigisimasaasa, aamma pineqartut kisimiilluni qinigaasimappat, ilaasortaq nammineq, piumasaqarsinnaapput suliaq tulliani ataatsimiinnissamut kinguartinneqassasoq. Kinguartitsisinnaanerli periarfissaqassanngilaq kinguartitsinerup kingunerissappagu piffissaliussat kommunip pisussaaffigisaasa eqqortinneqarsinnaannginnerat.

§ 38. Ataatsimiititaliami ilaasortaq kommunimi ingerlatsivimmik ataatsimiititaliamit pineqartumit qullersaaffigineqartumik akissarsiaqaatigalugu sulissussissanngilaq, tamanna sioqqullugu tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussisoqareersinnagu imaluunniit pissutsit immikkut ittut pissutigalugit kommunalbestyrelsi aalajangiisimappat.
Imm. 2. Ataatsimiititaliami ataavartumi ilaasortaaneq ajornarpoq:
1) ataatsimiititaliamut ataavartumut ingerlatsivimmi pineqartumi akisussaasutut aqutsisuusumut taakkualu tullersortaannut, aamma
2) allatut allaffissornikkut akisussaaffittaqartumik ingerlatsivimmi aqutsisuusunut, ataatsimiititaliap ataavartup ataaniittumi.
Imm. 3. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortaaneq ajornarpoq atorfilinnut:
1) kommunip ingerlatsiviani allaffissornikkut suliassaqarfinnik § 25 aamma kapitali 5 naapertorlugu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ataani inissisimasunut,
2) akisussaasutut imaluunniit allatut pisortaasutut ingerlatsivimmi inissisimagaanni, aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut attuumassuteqartuni, aamma
3) ingerlatsivimmi ingerlatsisuusunut akisussaasutut pisortaagaanni, ataatsimiititaliat ataavartut ataanni.
Imm. 4. Kinaluunniit kommunalbestyrelsimi atorfeqartitaasumut katissimallugu imaluunniit katissimanngikkaluarlugu inooqateqartumut aappaasoq ilaasortaasinnaanngilaq
1) ataatsimiititaliami ataavartumi atorfeqartoq imm. 2 naapertorlugu ataatsimiititaliami ataavartumi ilaasortaasinnaanngippat,
2) aningaasaqarnermut ataatsimiititaliami atorfeqartoq, toqqaannartumik akisussaasuuppat imaluunniit pisortaaqataappat ingerlatsivimmi aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataavartumut attuumassuteqartumi.

 

Kapitali 5
Kommunip aningaasanut tunngasutigut ingerlatsinera

Ukiunut missingersuutit allallu

§ 39. Kommunip ukioq naatsorsuiffia tassaavoq qaammatisiutit malillugit ukioq.

§ 40. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap kommunip ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuutai kommunalbestyrelsimut ingerlatinneqartussat suliarissavai. Siunnersuutit ukiunut tulliuttunut minnerpaamik pingasunut missingersuusianik imaqassapput.
Imm. 2. Ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuusiani ilaatinneqassapput kommunip isertitassai aningaasartuutissaalu tamarmiusut aammalu aningaasani tigoriaannarni nikerarnerit aamma aningaasaatit nikerarneri.
Imm. 3. Ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuusiaq tamatigut takussutissaassaaq aningaasartuutissatut isertitassatullu aammalu allatigut nikeriaatissatut ilimagineqartunut.
Imm. 4. Ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuusiami naatsorsuutigineqassanngilaq taarsigassarsinissaq, attartornissaq imaluunniit leasiinissaq, tamanna Naalakkersuisunit imaluunniit kommunalbestyrelsimit maleruagassat atuuttut naapertorlugit siumoortumik Naalakkersuisunit akuerineqareersimalluni taarsigassarsinissaq, attartornissaq leasiinissarluunniit aaqqiivigineqareersimanngippata.
Imm. 5. Aningaasanut missingersuusiornissamut aamma ilassutitut akuersissuteqarnissamut maleruagassat Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat.

§ 41. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap ukiumoortumik missingersuusiai aammalu ukiunut arlalinnut aningaasanut missingersuutai kommunalbestyrelsimi marloriarlugit suliarineqassapput sivikinnerpaamik sapaatip akunnerinik marlunnik akuttussuseqartumik.
Imm. 2. Aningaasanut ukiumoortumik missingersuutit aammalu ukiunut arlalinnut missingersuutaasut marloriarlugu oqaluuserineqarnissaani periaasissat erseqqinnerusut suleriaasissami kommunalbestyrelsip aalajangersassavai.
Imm. 3. Ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiap aappassaaneerlugu oqaluuserineqarnissaanut piffissaliussaq Naalakkersuisut aalajangissavaat, aammalu ukiumoortumik aningaasanut missingersuusiap inaarutaasumik akuersissutigineqarnissaani aningaasaliissutit akuersissutigisassat immikkuualuttortassai pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaallutik.
Imm. 4. Kingusinnerpaamik ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuutit akuersissutigineqarneraniit ullut 14-it qaangiutinnginneranni assilineqarnera Naalakkersuisunut nassiunneqassapput.

§ 42. Ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuut ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasartuutissanut pilersaarutit akuersissutigineqarnerminniit ullut 14-it qaangiuttinnagit kommunimi innuttaasunit takuneqarsinnaalissapput.
Imm. 2. Ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuusiap ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasartuutissanut missingersuutit imarisaannut naatsumik nassuiaat ukiup naatsorsuiffiup tulliuttup aallartinnginnerani kommunimi innuttaasunut saqqummiunneqassaaq imaluunniit najugaqarfimmi tusagassiuutitsigut saqqummiunneqassalluni kommunalbestyrelsip aalajangigaa naapertorlugu.

§ 43. Aningaasartuutissat isertitassallu ukiumoortumik aningaasartuutissanut missingersuutiniittut kommunalbestyrelsip misssingersuutinik pineqartunik akuersissuteqarnerminni aalajangiiffigisimasaat, § 40, imm. 3 naapertorlugu kommunip ingerlatsiviinut pituttuisuupput.
Imm. 2. Aningaasanik akuersissuteqartartuuneq kommunalbestyrelsimiippoq. Suliniutit aningaasartuuteqarnermik isertitaqarnermilluunniit kinguneqarsinnaasut, ukiumoortumilli missingersuusiani ilaatinneqanngitsut aallartinneqarsinnaanngillat, kommunalbestyrelsi aningaasartuutissanik akuersissuteqareertinnagu. Iliuusissalli inatsit, peqqussutit imaluunnit inatsisitigut aalajangersakkat allat naapertorlugit pisussaaffiusut allatut ajornaraangat kommunalbestyrelsi akuerisimanngisaanik aallartinneqarsinnaapput, kisiannili piaarnerpaamik akuersissuteqartoqarnissaa isumagineqassaaq. Kommunalbestyrelsillu aammattaaq aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq pisinnaatissinnaavaa ingerlatsinermi aningaasartuutissanik missingersuutiniittunik nikisiterisinnaanermut kiisalu sanaartugassanut aningaasaliissutinik sanaartugassanut allanut nuussisinnaanermik.
Imm. 3. Ilassutitut aningaasaliissutaasut tamarmik paasissutissanik imaqassapput aningaasartuutissap akuersissutigineqartup suminngaaniit akilerneqarnissaanik, aammalu ukiunut missingersuusiorfiusunut kinguneqartussaanersoq ilanngullugu nassuiarneqassaaq. § 41 imm. 3 aamma ilassutitut aningaasaliissuteqarnermi malinneqartassaaq.

§ 44. Naalakkersuisut maleruagassiorsinnaapput kommunit
1) taarsigassarsisinnaanerannut allatigullu akiligassanik pisussaaffilersorsinnaanerannut,
2) qularnaveeqqusiisinnaanerannut allatigullu pisussaaffilersinnaanerannut,
3) attartornissamut isumaqatigiissuteqarsinnaanerannut aammalu leasingaftale-nik pilersitsisinnaanerannut
4) kommunit inatsit malillugu pisussaaffiginngisaminnik aalajangersimasumik akiliisarnissaminnut neriorsuuteqarsinnaanerannut.


Naatsorsuusiorneq naatsorsuutillu

§ 45. Kommunip naatsorsuutaani nalunaarsorneqarsimassapput kommunip aningaasaatai qanoq aqunneqarsimanersut aammalu aqunneqarnerat ukiumoortumik aningaasanut missingersuusianut kommunalbestyrelsillu aalajangiinerinut allanut naapertuuttuunersoq.
Imm. 2. Kommunip aningaasaatai isumannaatsumik paarineqassapput. Aningaasat ullormut atorneqartussatut tigoriaannaatinneqanngitsut aningaaserivimmut ikineqassapput imaluunniit obligationinut aningaasaliinermiluunniit uppernarsaatinut inissinneqassallutik aningaasaateqarfiit aningaasaataannik inissiiffigineqarsinnaasunut.

§ 46. Kommunip naatsorsuutai aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassapput. Naatsorsuutit ilaqartinneqassapput
1) kommunip qularnaveeqqusiinerinut, attartornerinut, leasiinerinut aamma akiliussisussamaataanermik nalunaarutaasa nalunaarsorneqarnerat,
2) pisariaqartitsineq naapertorlugu pissutsit qanoq ittuunerannut nassuiaatit, minnerunngitsumik aningaasaliissutaasut naatsorsuutaasullu nikingassuteqarneranni, aamma
3) kommunip sanaartugassanut aningaasaliissutaanut pissusiviusut pillugit nassuiaatit, ukiunullu missingersuusiorfiusunut il.il.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip naatsorsuutini nassuiaatit isummerfigissavai aammalu naatsorsuutini immikkuualuttunut malinnaatitsilluni iliuuseqartoqassanersoq, tamatumalu kingorna naatsorsuutit kommunalbestyrelsip kukkunersiuisunut Naalakkersuisunullu ingerlatissavai.
Imm. 3. Naalakkersuisut naatsorsuutit qanoq suliarineqarlutillu saqqummiunneqarnissaat pillugit maleruagassiussapput.

§ 47. Kukkunersiuisup naalagaaffimmit akuerineqartup oqaaseqaatai aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut nalunaarutigineqassaapput. Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq ingerlatsivinnit aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap toqqaannartumik ataaniinngitsunit akissuteqaatinik piumasaqassaaq. Akissuteqaatit aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap kommunalbestyrelsimut inassuteqaataani ataatsimoortuni ilaatinneqassapput. Kommunalbestyrelsip alajangiiffigissavaa ukiumoortumik naatsorsuutinut oqaaseqaataasut akissuteqarfigineqarnissaat aammalu ukiumoortumik naatsorsuutit akuersissutigineqarnissaat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi aalajangeereerpat, tak. imm.1, aalajangiineq kukkunersiuisut naalagaaffimmit akuerineqarsimasut oqaaseqaataat ilanngullugit Naalakkersuisunut nassiunneqassapput.
Imm. 3. Kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunneranni ukiumoortumik naatsorsuutit akuerineqarnerannit, naatsorsuutit innuttaasunit pineqarsinnaalissapput.

§ 48. Kommunit tamarmik Naalagaaffimmit akuerisaasunik kukkunersiuisoqassapput, Naalakkersuisunillu kukkunersiukkat akuerineqartussaapput. Kommunalbestyrelsip Nalagaaffimmit akuerisaasunik kukkunersiuisoq asoortippagu tamanna Naalakkersuisut akuereqqaartussaavaat.
Imm. 2. Naatsorsuutinik kukkunersiuenermi kommunalbestyrelsip sussaqarfii tamaasa ilaatinneqassapput. Kukkunersiuinermi misissorneqassapput
1) naatsorsuutit pissusiviusunik ersersitsinersut,
2) Naatsorsuutit saqqummiunnerini piviusorsiortunik tunngaveqassapput
a) aningaasaliissutit akuersissutigineqartut nalunaarutigineqarsimasut,
b) kommunalbestyrelsip aalajangernerinik allanik tunngaveqarnersut,
c) inatsisinik peqqussutinillu allanik tunngaveqarnersut,
d) isumaqatigiissutaasimasunik tunngaveqarnersut aamma
e) ileqquusunik nalinginnaasunik tunngaveqarnersut.
Imm. 3. Kukkunersiuisut pisinnaatitaapput sukkulluunniit karsi misissussallugu, akuttunngitsunillu kommunip naatsorsuutaanik misissuisassallutik, tassani ilanngullugit nakkutilliinermut aaqqissuussinerit taassuma ataani qarasaasiat atornissaannut maleruaqqusat takusinnaajumallugu patajaatsumik ingerlasoqarnersoq.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsi pisussaavoq paasissutissat kukkunersiuinermi pisariaqartut pissarsiarissallugit kukkunersiuisunullu nalunaarutigissallugit.
Imm. 5. § 48, Imm. 1 aamma 2-mi aalajangersakkat aamma taamatulli atortinneqassapput kukkunersiuisut nalunaarutaanni, suliarineqartuni imm. 3-mi aalajangersakkat naapertorlugit.

§ 49. Kommunalbestyrelsip maleruagassiussavaa kommunip karsiminik naatsorsuuserinerminillu ingerlatsinera, peqqussutitut malittarisassiatut suliarineqartumik. Peqqussut malittarisassiaasoq kommunip kukkunersiuisunut nassiunneqassaaq, taakkualu allannguutinik atulersinneqannginneranni tamatigut ilisimatinneqartassapput.
Imm. 2. Kommunip karseqarneranut naatsorsuuteqarneranullu aqutsinissaq, kukkunersiuinissaq aammalu kukkunersiuisut oqaaseqaataasa aalajangiivigineqarnissaat pillugit maleruagassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 6
Nunaqarfinni siulersuisut

§ 50. Nunaqarfinni siulersuisussanik ataatsimoorussanik minnerpaamik kommunip iluani nunaqarfiit marluk peqataaffigisaannik qinersisoqartassaaq. Kommunalbestyrelsip aalajangersassavaa nunaqarfiit sorliit ataatsimoorussassaminnik siulersuisoqartinneqassanersut, aammalu pingasunik tallimanilluunniit ilaasortaqassanersut. Aalajangerneq pissaaq ukioq nunaqarfinni aqutsisunik ataatsimoorussunik qinersiviusussaq sioqqullugu, ukiup naannginnerani.
Imm. 2. Naalakkersuisut immikkut ittutigut imm. 1, oqaaseqatigiit aappaanni aalajangersakkamik saneqqutsinissamut akuersissuteqarsinnaapput, nunaqarfiit avinngarusimasumiittut imaluunniit innuttaqqortuut eqqarsaatigalugit. Naalakkersuisut aalajangerniarnerminni oqimaalutarisinnaavaat kommunalbestyrelsit pineqartut nunaqarfinni siulersuisussanik ataatsimoorussanik aalajangersaanerminni qanoq nunaqarfinnik aqutsinikkut katitsinerimanerat, nunaqarfiit minnerpaamik marlukkaarnissaat eqqarsaatigalugu.
Imm. 3. Nunaqarfimmi siulersuisut siulittaasuat piffissamut siulersuisut qinigaaffiannut qinerneqartassaaq, malittarisassat nunaqarfimmi siulersuisut ulluinnarni suleriaasiannik allaaserinnittut tunngavigalugit.
Imm. 4. Nunaqarfinni suliassaatit aqunneqassapput nunaqarfinni siulersuisunit kommunalbestyrelsiniit pisinnaatitsineq tunngavigalugu, aammalu qinerneqartassallutik kommunalbestyrelsinut nunaqarfinni siulersuisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnermut inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu.

§ 51. Nunaqarfimmi siulersuisut sulinissaannut maleruagassat nunaqarfimmut siulersuisut suleriaasissaanni kommunalbestyrelsimit aalajangersarneqassapput. Maleruagassat kapitali 2-mi aalajangersakkanit uunga tunngasunik saneqqutisuusinnaanngillat,
1) allaganngorlugit imaqanilianik suliaqartussaanermut pisussaaffeqarneq,
2) suliani aalajangersimasuni attuumassuteqarneq pissutigalugu suleqataasinnaannginneq,
3) imaqarniliami ikinnerussuteqartutut oqaaseqaateqarsinnaatitaaneq.
Imm. 2. Kinaluunniit nunaqarfiup allaffiani atorfeqartoq nunaqarfimmi siulersuisunut ilaasortaasinnaanngilaq.
Imm. 3. Nunaqarfimmi siulersuisunut ilaasortaasup kialuunniit suliaq ingerlasoq unitsissinnaavaa, ataatsimiinnermi nalunaarutigalugu suliaq pineqartoq kommunalbestyrelsimut imaluunniit kommunimi ataatsimiititaliamut nunaqarfimmi siulersuisut sinnerlugu sullitaannut suliaq saqqummiunneqartussanngortillugu.

§ 52. Nunaqarfimmi pissutsinut tunngasut pillugit nunaqarfimmi aqutsisut kommunalbestyrelsimut inassuteqarsinnaapput. Kommunalbestyrelsip sapinngisamik nunaqarfiup suliaminnut tunngasunut pillugit nunaqarfimmi aqutsisut oqartussaaffigeriinngisaminni apeqqutini oqaaseqartinneqartassapput.

§ 53. Kommunalbestyrelsimit aningaasaliissutaareersimanngitsunik nunaqarfimmi siulersuisut aningaasartuuteqarsinnaanngillat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi aningaasanut missingersuusiani aningaasanik immikkoortitsisinnaavoq nunaqarfimmi siulersuisut nammineerlutik aalajangiinermini atugassaanik makkunani:
1) Kulturimut inunnillu paasisitsiniaanermut
2) Timersornermut tunngasunut
3) Teknikkikkut ingerlatsivinnut pilersuinermullu
4) Nunaqarfimmi inuutissarsiutinut tunngasunik suliniutinut
5) Isumaginninnermi suliassanut.
Imm. 3. Aningaasat atugassanngortinneqarsimasut qanoq atorneqarsimanerannut takussutissatut nunaqarfimmi siulersuisut kommunalbestyrelsimut nassiuttassavai ikinnerpaamik qaammammut ataasiarluni akiligassanut, bankimut karsimullu pappiaqqat, aningaasat qanoq atorneqarsinnaanerannut uppernarsaatitut.

§ 54. Nunaqarfimmi siulersuisut siulittaasuata nakkutigissavaa nunaqarfiup suliassaatai inatsisit aammalu nunaqarfimmi siulersuisut suleriaasaat naapertorlugit ingerlanneqarnersut. Imm. 2. Kommunalbestyrelsip nakkutigissavaa nunaqarfimmi siulersuisut ingerlatsinerminni malittarisassat inatsisartut inatsisaanni pisortallu ingerlatsinerannut maleruagassani allani allassimasut naapertorlugit ingerlatsinerat.

§ 55. Kommunalbestyrelsip nunaqarfimmi siulersuisunut ilaasortat kajumissaatisiaqartissavai Naalakkersuisut § 56, imm. 6 naapertorlugu aalajangersagaasa annerpaaffissaatitaasut iluanni.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa nunaqarfimmi siulersuisut siulittaasui ilassutitut kajumissaatisiaqartinniarlugit.
Imm. 3. Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu Inatsisartut inatsisaata naapertorlugu, nunaqarfinni aqutsisut akissarsiaminik annaasaqaataanngitsumik sulinngiffeqarsinnaatitaapput,.

 

Kapitali 7
Nakkutilliineq

§ 56. Naalakkersuisut nakkutigissavaat kommunalbestyrelsit ingerlatsinerminni inatsisartut inatsisaanni matumani maleruagassat malinneraat, aammalu pisortani maleruagassat atuuttut naapertorlugit ingerlatsinersut.
Imm. 2. Naalakkersuisut nakkutilliissanngillat immikkut maalaaruteqartarfiit nakkutilliisuutitallu aalajangiiffigisinnaasaanni suliaasuni.
Imm. 3. Naalakkersuisut nakkutilliissanngillat atorfinititsisarnermut maleruagaasunik eqqortitsisoqarnersoq pillugu.

§ 57. Kommunalbestyrelsip isumagissavaa Naalakkersuisunullu nalunaarutigalugu kommunimut tunngatillugu paasissutissat Naalakkersuisut piumasaasa ingerlatinneqartarnissaat.
Imm. 2. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsi pisussaatissinnaavaat paasissutissat kommunalbestyrelsip kukkunersiunermut nalunaarutaasumut tunngatillugu aalajangerniarnermini kukkunersiuisumiit tunngavigisimasaasa pissarsiarineqarnissaat pillugu.
Imm. 3. Naalakkersuisut piffissaliisinnaapput imm. 1 aamma imm. 2 naapertorlugu paasissutissat pissarsiarineqarnissaannut tunngatillugu.
Imm. 4. Naalakkersuisut nakkutilliisutut sulinerminnut atatillugu, sulinermi pappilissanik tigusaqarunik, pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aamma pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit nipangiussimaneqartussatut isigineqartunik, taava pappilissat pineqartut ingerlateqqinneqarnerisigut isertuussaajunnaarsinneqassanngillat.
Imm. 5. Naalakkersuisut pisortat ingerlatsivii allat piumaffigisinnaavaat suliassaqarfimmi iluini siunnersuillutillu ikiuuteqqullugit, nakkutilliinerup naammassiniarneranut pisariaqartumik.

§ 58. Naalakkersuisut aalajangissavaat naammattumik tunngavissaqarnersoq suliap Nakkutilliisoqarfimmut ingerlateqqinnissaanut.


Nakkutilliisoqarfik

§ 59. Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortaapput
1) Naalakkersuisut siulittaasuat, nakkutilliisoqarfimmi siulittaasuusoq,
2) ilaasortat marluk inatsisartunit inatsisartunut qinersisoqareerneri tamaasa qinerneqartussat aamma
3) ilaasortat marluk Kanukoka-mit kommuninut qinersisoqareerneri tamaasa kommunalbestyrelsinut ilaasortanngortut akornanni qinerneqartussat.
Imm. 2. Ilaasortat tamarmik minnerpaamik ataatsimik sinniisussaqassapput, ataatsimiigiaqqullugit aggersarneqarsinnaasunik ilaasortaasup pisinnaannginnerani.

§ 60. Nakkutilliisoqarfik minnerpaamik ukiumut ataasiarluni ataatsimiittassaaq, aammalu siulittaasup ilaasortallu pingasut pisariaqartitsinerat tunngavigalugu akulikissuseqarsinnaallutik.
Imm. 2. Siulittaasup qaqugukkut sumilu ataatsimiittoqarnissaa aalajangertassavaa ilaasortallu ataatsimiigiaqqullugit.
Imm. 3. Siulittaasup ataatsimiinnissat sioqqullugit sapinngisamik annertunerpaamik ilaasortat ataatsimiinnermi oqaluuserisassat pillugit ilisimatittassavai.
Imm. 4. Siulittaasup Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneri siulersortassavai, isumagissallugulu aalajangikkat imaqarniliamut allanneqarnissaat, ataatsimeereernermilu ilaasortanit ataatsimeeqataasunit imaqarniliap atsiorneqarnissaa. Ilaasortat tamarmik pisinnaatitaapput allaanerusumik isummernitik imaqarniliamut nalunaarsortissallugit.

§ 61. Nakkutilliisoqarfik aalajangiisinnaatitaavoq minnerpaamik siulittaasup saniatigut ilaasortat marluk ataatsimiinnermi najuuppata.
Imm. 2. Aalajangernerni amerlanerussuteqarneq atorneqassaaq. Taasinermi taasisut naligiippata, siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq. Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortat tamarmik pisinnaatitaapput aalajangernerit unitsissinnaallugit, imaqarniliamullu allatsillugu suliaq Naalakkersuisunut aalajangiiffigisassanngorlugu ingerlateqqinneqassasoq.
Imm. 3. Ilaasortaq Nakkutilliisoqarfiup isumaqatigiinniarnerani taasineranilu peqataasinnaanngilaq, suliaq kommunimut ilaasortap ilaasortaaffigisaanut tunngasuuppat.

§ 62. Siulittaasup Nakkutilliisoqarfiup aalajangigaasa piviusunngortinneqarnissaat isumagissavaa. Siulittaasup Nakkutilliisoqarfik sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut imaluunniit nalorninaateqanngitsut aalajangiiffigisinnaavai.
Imm. 2. Siulittaasup aalajangiineri ataatsimiinnermi tullermi Nakkutilliisoqarfimmut saqqummiunneqassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut Nakkutilliisoqarfiup allaffeqarfeqarnissaa isumagissavaat.

§ 63. Nakkutilliisoqarfiup sulineranut atasumik aningaasartuutit Landskarsimiit akilerneqassapput.

§ 64. Nakkutilliisoqarfiup kommunalbestyrelsip, Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliap taakkualuunniit ilaasortaasa aammalu ataatsimiititaliat ataavartut aalajangigaat atorunnaarsissinnaavaat, aalajangerneq inatsisinut atuuttunut unioqqutitsineruppat.
Imm. 2. Suliap suliarinerani aalajangerneq Nakkutilliisoqarfiup atorunnaarsikkallarsinnaavaa. Aalajangernerli piviusunngortinneqareersimappat, taava taanna taamaallaat atorunnaarsikkallarneqarsinnaavoq
1) suliami susassaqartut arlaata Nakkutilliisoqarfimmut allakkatigut piumasaqaateqarneratigut, aammalu assersuutigalugu inuttut soqutigissat tamanna assortunngippassuk, imaluunniit
2) inatsisiliornerup allatigut maalaaruteqarnissaq periarfissaqartinngippagu inuillu soqutigisaasa tamanna assortunngippagu.

 

Kapitali 8
Akissarsiat

§ 65. Kommunalbestyrelsimi ilaasortanut aalajangersimasumik akissarsiaqartitsisoqartassaaq Akissarsiat matussutissaapput
1) kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerini peqataanermut kommunalbestyrelsimilu ataatsimiititaliani ataatsimiinnernut taakkununngalu atasumik suleqatigiinni peqataanernut,
2) Kommunalbestyrelsinut qinersereernerup kingorna kommunip sullineranut atasunut ataatsimiinnernut, allanik aalajangersakkanik immikkut tunngaveqartumik akissarsiaqartitsisoqanngippat,
3) pikkorissarnermut peqataanermut, kommunalbestyrelsimit imaluunniit aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit kommunalbestyrelsimiit pisinnaatinneqarneq naapertorlugu sulinermut pingaaruteqartutut isigineqartuni, imm. 1 aamma imm. 2-mi suliat pineqartut tunngavigalugit,
4) isumasioqatigiinnernut peqataanermut,
5) kukkunersiuisut nalunaarutaata saqqummiunneqarnerani peqataanernut,
6) kommunalbestyrelsimit imaluunnit ataatsimiititalianiit piumaffigineqarnerit tunngavigalugit kommunimi sulianik ingerlatsinerit aamma
7) suliaqarnerit allat imm. 1-imiit 6-imut ataatsimiinnerit il.il.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa kommunimi ataatsimiititaliani ataavartuni siulittaasunut ilassutitut akissarsiaqartitsinissaq.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsimi ilaasortamut sinniisutut isertoq alajangersimasumik akissarsiaqartinneqassaaq piffissami kommunalbestyrelsimi suliffigisamini piffissaq pineqartoq minnerpaamik qaamatinik marlunnik sivisussusiqarsimappat. Assigisaanillu ilaasortaajunnaarallartup akissarsiai ilanngarneqassapput, piffissaq pineqartoq minnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussuseqarpat.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsimi ilaasortaq minnerpaamik qaammatinik marlunnik sivisussusilimmik ataatsimiititaliami ataavartumi siulittaasuugallartoq ilassutitut akissarsiaqartinneqassaaq imm. 2 naapertorlugu. Assigisaanillu ataatsimiititaliami siulittaasuujunnarallartup ilassutitut akissarsiai ilanngaatigineqassapput, ataatsimiititaliami siulittaasoq pineqartoq qaammatit marluk sinnerlugit peqanngittussaappat.
Imm. 5. Kommunimi qinikkatut sulinermut atatillugu Naalakkersuisunit aalajangersakkat naapertorlugit angalanernut najugaqarnernullu ajunngitsorsiaqartitsisoqarsinnaavoq angerlarsimaffimmiit qimagusimasariaqartarnermut matussutaasunik.
Imm. 6. Naalakkersuisut aalajangersimasunik akissarsiassaasunik (kajumissaatisiat), ilassutitut aningaasarsiat, ullormusiat akissarsianut annaasanut taartisiassat taakkualu tunniunneqartarnerat missingersuusiorneqartarnerallu pillugit maleruagassiorsinnaapput.
Imm. 7. Kinaluunniit aningaasarsiassanik kajumissaatisianillu il.il. imm. 1-imiit 5-imut pineqartunik tigusinissaminut pisussaavoq.
Imm. 8. Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu Inatsisartut inatsisaata naapertorlugu, kommunalbestyrelsini ilaasortat akissarsiaminik annaasaqaataanngitsumik sulinngiffeqarsinnaatitaapput,.

§ 66. Naalakkersuisut maleruagassiussapput:
1) Borgmesterinut akissarsiaqartitsineq, soraarnerussutisiat aamma suliunnaarnermi aningaasarsiassat pillugit.
2) Viceborgmesterinut imaluunniit kommunalbestyrelsimi ilaasortanut Borgmesterip peqannginnerani paarlattaasunut akissarsiarititassat pillugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip Nakkutilliisoqarfimmit akuerineqarluni aalajangersinnaavaa pissutsit § 23, imm. 1 aamma 2-mi pineqartut tunngavigalugit borgmesterip akissarsiassai apparneqassasut imaluunniit atorunnaarsinneqassasut.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsi Borgmesterip piumasaqarneratigut eqqartuussiviit aqqutigalugit suliassanngortitsisinnaavoq imm. 2 naapertorlugu aalajangernerup misilinneqarfigisassaanik.

§ 67. Kommunimi sulisut nalinginnaasumik akissarsiaqartitaanerinut, atorfeqartitaanerinut, soraarnerussutisiaqartitaanerinullu aalajangersakkat, tjenestemandit pillugit inatsisini tamakku aalajangersarneqarsimatinnagit, Naalakkersuisut aamma Kanukoka-p akunnerminni isumaqatigiissutaatigut imaluunniit isumaqatigiissuteqareernerisigut aalajangersarneqassapput.

§ 68. Nakkutilliisoqarfimmi ilaasortat akissarsiaqartinneqassapput Inatsisartuni Naalakkersuisunilu ilaasortat akissarsiaqartinneqartarnerannut Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu.

 

  Kapitali 9
Iliuusereriikkanut kinguneqartitsinerit taarsiissuteqarnerillu

§ 69. Kommunalbestyrelsi inatsisit naapertorlugit pisussaaffimminik naammassinninngippat, Nakkutilliisoqarfiup kommunalbestyrelsimi ilaasortat ataasiakkaat pisunut akisussaasut pinngitsaaliissutinik akilersuisussanngortissinnaavai.
Imm. 2. Nakkutilliisoqarfik kommunalbestyrelsimut ilaasortamut taarsiissuteqarnissamik piumasaqaateqarsinnaavoq, kommunip annaasaqarneranut akisussaasuusimappat.
Imm. 3. Nakkutilliisoqarfiup suliassanngortitsinini utertissinnaavaa, ilaasortaq pineqartoq piffissaliussap aalajangersimasup iluani aningaasanik aalajangersimasunik kommunimut akiliippat. Akiliutaasussap aalajangersarneqarnerani akisussaanermik nassuerutiginninneq, ajoqusiinerup annertussusia pissutsillu allat tunngavigineqarsinnaapput. Ilaasortap akiliisussaanini akuerippagu aammalu piffissaliussap iluani akiliutaasussaq akilerlugu, taava allatigut pineqartumut taarsiissuteqartoqarnissaanik piumasaqartoqarsinnaanngilaq.
Imm. 4. Ilaasortaq taasinngitsoornermigut akisussaaffimminik qimarratiginnissinnaanngilaq.

§ 70. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq taarsiissuteqartoqarnissaanik suliaqartoqarnerani taarsiissuteqartussatut akisussaatinneqarpat, kommunimit sulissussinermini piliarisimasaminik, taarsiissutissap annertussusissaa annikillineqarsinnaavoq imaluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, pissutsinut akisussaasuunerup nassuerutigineqarnera, ajoqusiinerup annertussusia pissutsillu allat pissutigalugit.

§ 71. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kommunalbestyrelsimi ilaasortatut pisussaaffimminik sakkortuumik sanioqqutitsisoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Uparuaaneq imm. 1 naapertorlugu pisoq taamaallaat Nakkutilliisoqarfiup piumasaqarneratigut pisinnaavoq.

 

Kapitali 10
Atortuulersitsinermut aalajangersakkat

§ 72. Inatsisartut inatsisaat atortuulerpoq ulloq 1. januar 2009.
Imm. 2. Ilutigitillugu atorunnaarsinneqarpoq Inatsisartut kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqutsisut il. il. pillugit inatsisaat nr. 20, 3. november 1994-imeersoq.
Imm. 3. §§ 47-mi aamma 48-mi naalagaaffimmit akuerineqartunik kukkunersiuisoqarnissamik piumasaqaat aatsaat atuutilissaaq 1. januar 2012.
Imm. 4. Nalunaarutit maannamut atuuttut inatsisartut inatsisaat naapertorlugit suliarineqarsimasut kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit, atuutiinnassapput, aalajangersakkat uani inatsimmiittut naapertorlugit allanngortinneqarlutilluunniit atorunnaarsinneqarnissami tungaannut.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Peter Schultz

Atassuteqarnerit
Uani atorunnaarsinneqarpoq

Allakkiat