Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 12
5. decembari 2008
Atuuttut

Timmisartoqarfiit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Atuuffissaa

 

§ 1. Inatsisartut inatsisaat manna timmisartoqarfinnut pisortanit namminersortunillu ingerlanneqartunut, Kalaallit Nunaanni sanaartorneqartunut makkununnga atuuppoq:
1) Timmisartoqarfiit tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit Inatsisartut aningaasaqarnermut inatsisaat aqqutigalugu sanaartornermut taarsigassarsititsivigineqartut imaluunniit tapiiffigineqartut, aamma
2) Timmisartoqarfiit namminersortunit aningaasaliiffigineqartumik sananeqartut, aammalu nalinginnaasumik tamanit atorneqarsinnaasutut sananeqartut.
Imm. 2. Taamatuttaaq Inatsisartut inatsisaat timmisartoqarfinnut pioreersunut, Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartunut, aamma Namminersornerullutik Oqartussat aktiaateqarnersut aktiaateqannginnersulluunniit apeqqutaatinnagu aktiaatileqatigiiffinnut piginneqataassutissatut tunniunneqartunut atuuppoq, tak. § 4.
Imm. 3. Inatsisartut inatsisaat aamma timmisartoqarfinnut pioreersunut Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartunut aamma timmisartoqarfinnut namminersortunit pigineqartunut kikkunnit tamanit atorneqarsinnaasunut, nutarterneqartunut allanngortinneqartunut iluarsaanneqartunulluunniit, alliliisoqarnera annikillisitsisoqarneraluunniit, tak. § 5, apeqqutaatinnagu atuuppoq.
Imm. 4. Imm. 2 aamma 3 naapertorlugit suliniutit 5 millioner koruunit sinnerlugit missingersuusiorneqartut kisimik Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaapput.


Qinnuteqarneq

 

§ 2. Timmisartoqarfinnik pilersitsineq, nutarterineq, allanngortiterineq iluarsaassinerlu, tak. § 1, Naalakkersuisunit akuerineqaqqaassapput.
Imm. 2. Timmisartoqarfinnik pilersitsinissamut, nutarterinissamut, allanngortiterinissamut iluarsaassinissamullu qinnuteqaat kingusinnerpaamik ukiup sanaartornerup aallartiffissaata siuliani februaarip aallaqqaataanni Naalakkersuisunut nassiunneqassaaq. Qinnuteqaammi §§ 3, 4, 5, 6 aamma 7-imi piumasaqaatit aalajangersarneqartut malinneqassapput.


Sanaartugassanut aalajangersakkat ataatsimoorussat

 

§ 3. Suliassat § 1, imm. 1, nr. 1-imi taaneqartut piumasaqaatit makkua eqquutsinneqarsimappata aallartinneqarsinnaapput.
1) Sanaartornermut aningaasaliissutigineqartut Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni aningaasaliissuteqarnermut killissarititaasut piumasaqaataasullu iluanni ernialersorneqarsinnaassapput nalikillilerneqarsinnaassallutillu.
2) Timmisartoqarfiup ingerlanneqarnerani aningaasartuutit aalajangersimasut aningaasartaannut sinneqartoorfiusumik matussuserneqarsinnaassapput. Ingerlatsinerup isertitaqartarnerullu pitsanngorsarneqarnissaa eqqarsaatigalugu naapertuuttumik ingerlatsisoqassaaq.
Imm. 2. Timmisartoqarfinnik sanaartorneq aamma/imaluunniit ingerlatsineq tamakkiisumik ilaannaasumilluunniit pisortat aningaasartuutissaannut allanut tunuartitsippat, imaluunniit sanaartorneq isertitanik ilanngaaseriikkanik nutaanik imaluunniit annertunerusunik pilersitsiviusinnaasoq annertuumik ilimanaateqarpat aamma suliassat § 1, imm. 1, nr. 1-imi taaneqartut aallartinneqarsinnaapput.

 

§ 4. Naalakkersuisut timmisartoqarfiit § 1, imm. 2-imi taaneqartut aktiaatileqatigiiffimmut aallarniutissatut akiliutigissinnaavaat, piumasaqaatit makkua eqquutsinneqarsimappata:
1) Aallarniutissatut akiliuteqarneq niuernikkut piumasaqaatinik tunngaveqassaaq, angallannermi aningaasaqarnikkut iluanaarutaasinnaassalluni aammalu aatsaat inuiaqatigiit aningaasaqarneranni pissutsit tamanna tunngavissaqartippassuk pisinnaalluni.
2) Aallarniutissatut akiliuteqarnermi angallannikkut pissutsit tamarmiusut tunngavigineqassapput, ataatsimullu isigalugit nunap iluani angallannikkut pissutsinik ajornerulersitsissanani.

 

§ 5. Timmisartoqarfinnik pioreersunik nutarnerineq, allanngortiterineq iluarsaassinerlu, tak. § 1, imm. 3, piumasaqaatit makkua eqqortinneqarsimappata aallartinneqarsinnaavoq:
1) Sanaartornermut aningaasaliissutigineqartut Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni aningaasaliissuteqarnermut killissarititaasut piumasaqaataasullu iluanni ernialersorneqarsinnaassapput nalikilliliiffigineqarsinnaassallutillu.
2) Sanaartornermut aningaasaliissuteqarnermi pisariaqartitatut uppernarsarneqarsimasut tunngavigineqassapput, aningaasaliissutillu isertitanik ilanngaaseriikkanik nutaanik imaluunniit annertunerusunik pilersitsiviusinnaanissaat annertuumik ilimanaateqassalluni.
3) Sanaartornermut aningaasaliissuteqarnermi aningaasaliissutinik isertitanik ilanngaaseriikkanik nutaanik imaluunniit annertunerusunik pilersitsiviusinnaanissaannik niuernikkut naatsorsuutigisat tunngavilersuutigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Aammattaaq timmisartoqarfinnik pioreersunik nutarterineq, allanngortiterineq iluarsaassinerlu, tak. § 1, imm. 3, aallartinneqarsinnaavoq, tamanna oqartussaasut piumasaqaataasa, sillimaniarnermut piumasaqaatit imaluunniit nunat tamat akornanni isumaqatigiissutitigut piumasaqaatit, pitsaassusissat imaluunniit pisussaaffiit pisariaqalersippassuk.

 

§ 6. Timmisartoqarfinnik nutaanik pilersitsinermi imaluunniit timmisartoqarfinnik pioreersunik nutarterinermi, allanngortiterinermi iluarsaassinermilu timmisartoqarfik angallannerup ilusaani tamakkiisumi pitsaanerusumik atorneqarluarsinnaasunngorlugu annertussusilerneqassaaq.
Imm. 2. Aammattaaq timmisartoqarfinnut pisortanit aningaasalersorneqartunut tunngatillugu aaqqiissutissap, aningaasat ikinnerpaat atorlugit annerpaamik pitsannguisussap toqqarneqarnissaa anguniarneqassaaq.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit aaqqiissutissamik toqqaanermi silaannakkut angallassinermi maanna sullissisuusut sullissilersussatullu naatsorsuutigineqartut, taakkulu atortunik atorneqartussanik toqqaanissaat sapinngisamik eqqarsaatigineqassapput.


Nalunaarusiat il.il. pillugit piumasaqaatit

 

§ 7. Nutaamik sanaartornerup imaluunniit timmisartoqarfinnik pioreersunik nutarterinerup, allanngortiterinerup imaluunniit iluarsaassinerup nunap sinnerani attaveqaqatigiinnermut kingunerisassai pillugit nassuiaasiortoqartassaaq. § 6, imm. 1-imi pissutsit taaneqartut nassuiaammi ilaatinneqassapput. § 1 malillugu suliassat angallannerup ataatsimoortumik aaqqissuussaanerani ilaajuartussanngorlugit tunngaviliijuartussanngorlugillu aallartinneqassapput ilusilersorneqassallutillu, pingaartumik nuttarsinnaaneq kiisalu silap pissusaani silallu nikerarnerani pissutsit eqqarsaatigineqassallutik.
Imm. 2. Sanaartukkat annertunerusut avatangiisinut sunniutigisinnaasaat pillugit naliliisoqartassaaq.
Imm. 3. Suleqataasup, sullissiviup oqartussaasulluunniit suliassanik aallartitsinissamik kissaateqartup misissuinerit, paasiniaanerit imminullu akilersinnaassutsimik naatsorsuinerit suut saqqummiutissanerai, tamatumalu kingorna timmisartoqarfimmik sanaartornissamik, nutarterinissamik, allanngortiterinissamik imaluunniit iluarsaassinissamik qinnuteqaammut ilanngullugit nassiutissanerai pillugit maleruagassat sukumiisut Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsinnaapput.


Timmisartoqarfinnik ingerlatsineq

 

§ 8. Timmisartoqarfinnut Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartunut ilaasunut, tak. § 1, Akinut akiliisarnermullu malittarisassat suliarineqassapput.
Imm. 2. Akinut akiliisarnermullu malittarisassat minnerpaamik ukiut tallimakkaarlugit Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput. Pisortat akitsuusiussaannut, akileraarusiussaannut akiligassanngortitaannullu allannguutit Naalakkersuisut akuersiteqqaarnagit akinut ilanngunneqarsinnaapput. Akit ukiut tamaasa Kalaallit Nunaanni atuinermut akinut nalunaarsuutit malillugit Naalakkersuisunut saqqummiinertaqanngitsumik iluarsineqartarsinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut piumasaqaatit suut timmisartoqarfinnut atuutissanersut pillugu maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.


Atuutilernera il.il.

 

§ 9. Inatsisartut inatsisaat manna 1. januar 2009-mi atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu timmisartunut suluusalinnut mittarfinnik sanaartornissaq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 4, 12. juni 1995-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5. december 2008.
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen

Allakkiat