Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 9
5. decembari 2008
Atuuttut

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguuteqartinneqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutaat (Piffissaq eqqorlugu akiliiffissatut piffissaliussap sivitsorneqarnissaa aamma akilinngitsuukkanik akiitsoqalernermi annaasanullu nalimmassaasoqarnerani akilersuisinnaanermut periarfissiineq il.il.)

§ 1

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi imaattunik allannguisoqarpoq:

1. § 74 imatut oqaasertalerneqassaaq:
" § 74. Pisortaniit attartortitsisup akiliinngitsoortoqartillugu attartornermik isumaqatigiissut atorunnaarsissaavaa, tak. § 73, imm. 1, tamanna pillugu piumasaqaatip allakkatigut attartortumut takkunnerata kingorna attartortup kingusinnerpaamik ulluinnaat arfinillit qaangiunneranni akiligassanut kinguaattoorutini akilersimanngippagit, imaluunniit imm. 5 naapertorlugu piffissaliussaq naatinnagu attartortoq akilersuinissamik isumaqatigiissuteqarsimanngippat. Tamannattaaq akilersukkanut akiliutissat akiliinngitsoorneranni atuutissaaq. Attartortitsisup akileeqqusissutaa ullup piffissaq eqqorlugu akiliiffissap kingulliup kinguninngua tunniunneqassaaq, tassanilu paatsuugassaanngitsumik allassimassaaq, attartornermut akiliutissanut kinguaattoorutit piffissaliussap naannginnerani akilerneqanngippata attartortitsineq atorunnaarsinneqassasoq.
Imm. 2. Allakkatigut akileeqqusissutip attartortumut takkunnerata kingorna kingusinnerpaamik ulluinnaat pingasut qaangiunnerini akiitsuni akilinngitsuukkani iluarsiiffigisimanngippagit, attartortitsisup namminersortup § 73, imm. 1 naapertorlugu kingusinaartumik akiliinerup kingunerisaanik attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsissinnaavaa. Attartortitsisup akileeqqusissutaa ullup piffissaq eqqorlugu akiliiffissap kingulliup kingunitsianngua tunniunneqassaaq, tassanilu paatsuugassaanngitsumik allassimassaaq, attartornermut akiliutissanut kinguaattoorutit piffissaliussap naannginnerani akilerneqanngippata attartortitsineq atorunnaarsinneqassasoq.
Imm. 3. Pisortat attartortitsisut akileeqqusissutip suliarineqarneranut akitsuutitut annerpaamik 150 koruuninik akileeqqusisinnaapput.
Imm. 4. Pisortanit attartortitsisup attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsissimappagu, attartortitsisoq atorunnaarsitsinermik atortussaajunnaarsitsinerminut annerpaamik 150 koruuninik akileeqqusisinnaavoq.
Imm. 5. Attartortoq ineqarnermut, imermut kiassarnermulluunniit akilinngitsuukkaminik akiitsoqartoq akilersuinissamut nammineq piumassutsiminik pisortanut attartortitsisunut isumaqatigiissuteqarsinnaatitaavoq, taannalu qaammatit sisamat sinnerlugit sivisussuseqartinneqarsinnanngilaq. Akilersuinissamut isumaqatigiissuteqarnissamut piumasaqaatit makkua naammassineqarsimassapput:
1) Attartortup pisortat attartortitsisut akilersuinissamik isumaqatigiissuteqarnissamik qinnuigissavai, allakkatigut akileeqqusissutip attartortumut apuutereernerata kingorna kingusinnerpaamik ulluinnaat arfinillit qaangiutsinnagit.
2) Attartortoq akilersuinissap isumaqatigiissutigineqarneranut akitsuummik 250 koruuninik akiliuteqassaaq aammalu qaammatit akilersuiffiusut ingerlaneranni qaammatit tamaasa 50 koruunimik akiliuteqartassalluni.
3) Akilinngitsuukkat attartortup qaammatini 1-iniit 4-inut akilersussavai.
Imm. 6. Attartortut uku akilersuinissamut pisinnaatitaaffeqassanngillat:
1) Ukiut pingasut kingulliit iluanni attartorfigisimasaminni ineqarnermut aningaasartuutinut akilersukkanullu ingerlaavartunut akiliinngitsoortarnermikkut sumiginnaasimasut.
2) Akilersukkanik ingerlatsereersut.
3) Pisortanit ikiorserneqarnissamut pisinnaatitaaffeqartut, tassunga pisortanit ikiorsiisssutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq tunngavigineqartunut ilaalluni.
4) Aningaasaqarnikkut akisussaassuseqanngitsumik iliuuseqarnerup kingunerisaanik imaluunniit allatut nammineq pisuussutigisamik akilerneqanngitsunik akiitsoqalersimasut.
Imm. 7. Pisortat attartortitsisut najugaqatigiiffinni pigisaminni tamani attartortitsinermi annaasanut akilersukkanullu annaasanut ataatsimut nalimmassaanissamik, naatsorsuutinut tunngasumik naatsorsuutini immikkoortuni kontomik ataatsimoorussamik ammaalluni pilersitsissapput, kontomullu tassunga najugaqarfiit ataasiakkaat ukiumut annaasassaattut missingersuusiarineqartut, inigisap annertussusaani kvadratmeterimut ukiumut 25 koruuninit ikinnerusinnaanngitsut illuartinneqartassapput. Annaasaqaatit konto naatsorsuutinut tunngasoq, ukiumoortumik naatsorsuusiorneqartartussaq, aqqutigalugu akilerneqartassapput".

 

§ 2

Inatsisartut peqqussutaat 1. januar 2009-mi atuutilerpoq,
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen