Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 29
18. decembari 2008
Atorunnaartut

Borgmesterinik borgmesterillu tulliinik kiisalu kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. akissarsiaqartitsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Kommunit aqunneqarnerat il.il. pillugu inatsisartut inatsisaanni §§ 55, 65 aamma 66 kiisalu kommunini suliassaqarfiit aaqqissuuteqqinneqarnerat pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 14, ulloq 19. november 2007-imeersumi § 29 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

Borgmesterinik, borgmesterit tulliinik kiisalu kommunalbestyrelsinut
nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortanik il.il. akissarsiaqartitsineq

§ 1. Borgmesterip akissarsiassai kommunalbestyrelsimit taassuma atuuffianut aalajangersarneqassapput.
Imm. 2. Ukiumut tullermut missingersuusiornermut atatillugu borgmesterit tulliisa, kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat, ataatsimiititaliani siulittaasut nunaqarfinnilu aqutsisuni siulittaasut akissarsiaasa annertussusissaat kommunalbestyrelsip aalajangersassavaa.

§ 2. Borgmesteri ukiumut akissarsiaqartinneqassaaq annerpaamik Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønlandip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini tjenestemandinut akissarsiat pillugit isumaqatigiissutit qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit akissaateqarfiit 38-iannut, nalinginnaasumik tapiissutit ilanngullugit, naapertuuttumik kisiannili nalinginnaasumik akissaateqarfiit nikerarnerinut tapiissutit ilanngunnagit, aamma tapiissutit tamaasa eqqarsaatigalugit 1.4. 1991 akit naapertorlugit ukiumut tunngaviusumik kr. 130.600-unik immikkut tapiissutitalimmut, aamma ukiumut tunngaviusumik kr. 174.130-nik immikkut tapiissutitalimmut, kiisalu aamma suli ukiumut tunngaviusumik kr. 12.100-unik immikkut tapiissutitalimmut, naapertuuttumik sulinngiffeqartarnerlu pillugu inatsit naapertorlugu immikkut sulinngiffeqarnersiuteqartitsisoqassalluni.
Imm. 2. Borgmesterip akissarsiai tunniunneqartassapput Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønlandip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini tjenestemandit qaammammusiallit akissarsiaasa tunniunneqartarnerattut.
Imm. 3. Borgmesterit Naalakkersuisut akuersisimatinnagit borgmesteritut akissarsiamik saniatigut nalunaarut manna malillugu kommunimi suliarititanut allanut akissarsiaqarsin-naanngillat.

§ 3. Borgmesterip tullii kommunini ataatsimik borgmesterimut tullilinni aamma kommunini marlunnik borgmesterimut tullilinni borgmesterip tullia siulleq kommunalbestyrelsip aalajangiineratigut aalajangersimasumik akissarsiaqartitsisoqarsinnaavoq § 5 naapertorlugu akissarsiarititat saniatigut annerpaamik borgmesterip akissarsiaasa 15 pct.-iannik.
Imm. 2. Borgmesterip tullia imm. 1 naapertorlugu aalajangersimasumik akissarsiaqanngitsoq piffissami borgmesteritut atuuffigisamini taamatut akissarsiaqassaaq.
Imm. 3. Imm. 2 malillugu taartaalluni atuunnermi akissarsiat allatigut naatsorsorneqarlutillu tunniunneqartassapput maleruagassat atorfinni Kalaallit Nunaanni ilinniagartuut kattuffiata Akademikernes Sammenslutning i Grønlandip (AS-G) isumaqatigiissuteqarfiini akissarsiat pillugit maleruagassanut naapertuuttut malillugit.

§ 4. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq borgmesteritut taartaalluni atuuteqqusaasoq borgmesteritut akissarsiaqartinneqassaaq § 2-mi taaneqartut malillugit.

§ 5. Kommunalbestyrelsip kommunalbestyrelsimut ilaasortat aalajangersimasumik akissarsiaqartissavai amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-mi taaneqartup arfinilinngorlugu avinneranik ataatsimik.
Imm. 2. Akissarsiat tunniunneqartassapput kommunalbestyrelsimut ilaasortanut tamanut akissarsiassat amerlanerpaaffissaasa agguarneri assigiimmik annertussuseqartillugit.

§ 6. Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortat akissarsiaqartinneqassapput amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-mi taaneqartup aqqaneq-marlunngorlugu avinneranik ataatsimik.

§ 7. Ataatsimiititaliani siulittaasunut ilassutitut aningaasarsianut kommunip aningaasartuutai tamarmiusut ukiumut amerlanerpaamik akissarsiap § 2, imm. 1-imi taaneqartup affarisinnaavai.
Imm. 2. Nunaqarfinni aqutsisunut siulittaasunut tamanut ilassutitut aningaasarsiat ukiumut amerlanerpaamik akissarsiap 2 1, imm. 1-imi taaneqartup aggornerisa aqqaneqmarlorisinnaavaat ataaseq.

§ 8. Borgmesterit tulliisa, kommunalbestyrelsimut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat, ataatsimiititaliat siulittaasuisa aamma nunaqarfinni aqutsisuni siulittaasut akissarsiaat qaammatip taamatut suliffiup naanerani tunniunneqartassapput.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsimut ilaasortap suliassani isumaginngippagit aamma aqutsinermut inatsimmi § 65, imm. 8 naapertorlugu sulinngiffeqanngippat ilaasortap pineqartup akissarsiai peqataanngiffiata sivisussusianut naapertuuttumik ilanngaaffigine-qassasut kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa. Akissarsiaritippallaarsimasut isumaqa-tigiissuteqarnikkut sivisunerpaamik qaammatinut pingasunut agguarlugit akilersorneqarnis-saat isumaqatigiissutigineqarsinnaavoq.
Imm. 3. Naartunermut, meerartaarnermut meeravissiartaarnermulluunniit atatillugu peqataannginneq pissutissaqarluni peqataannginneruvoq. Kommunalbestyrelsip allatigut aalajangertassavaa qaqugukkut pissutissaqarluni peqataasoqannginnersoq


Sulinermit isertitassaraluit annaasat matussuserneqartarnerat, angalanernut
unnuinernullu aningaasartuutit akilerneqartarnerat kiisalu ullormusiat il.il.

§ 9. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaavaa kommunit aqunneqarnerat pillugu inatsimmi § 65, imm. 1 naapertorlugu ataatsimiinnermut il.il. ilaasunut ullunut angalaffiusunut atatillugu sulinermi aningaasarsiassaraluanik annaasanut taartisiaqartitsiumalluni.
Imm. 2. Sulinermit aningaasarsiassaraluanik annaasat matussuserneqartarnissaat pillugu kommunalbestyrelsip aalajangiiffigisaanut amerlanerpaamik ilaasinnaapput:
1) Sulinermik inuussutissarsiuteqartut sulillutik akissarsiassaraluaminnik annaasaat uppernarsarneqartut imaluunniit
2)ullormut akissarsiat akissarsiat § 2, imm. 1-imi taaneqartut 730-inngorllugit aggornerannut ataatsimut naapertuuttut inunnut, ataatsimiinnerup nalaani annermik namminersorluni inuussutissarsiuteqarnermit aningaasarsiorfeqartunut, soorlu piniartunut, aalisartunut, savaatilinnut il.il., annertunerusumik isertitassanik annaasaqarsimaneq uppernarsarneqarsinnaanngippat.

§ 10. Kommunit aqunneqarnerat pillugu inatsimmi § 65, imm. 1 naapertorlugu ataatsimiinnernut il.il. atatillugu angalanermut unnuinermullu aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilertassavai. Angalanermut unnuinermullu aningaasartuutit akilerneqartarnerat pillugu kommunalbestyrelse malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 2. Ullormusiat tunniunneqartassapput tjenestemandit Kalaallit Nunaanni atorfillit atorfitsik naapertorlugu angalanerini aningaasartuutinut amerlissutit matussuserneqartarnerat pillugu malittarisassat sukkulluunniit atuuttut malillugit.

§ 11. Piffissamik qaammatinik marlunnit sivikinnerusumik utaqqiisaagallartumik sinniisutut sulinermi ullormusiaqartitsineqartassaaq ulloq unnuarlu akiligiutigineqartartut atorlugit ullut ataatsimiiffiit tunngavigalugit kiisalu sulinermit aningaasarsiassaraluanik annaasat aamma akiliutigineqartassapput.


Atuutilernera

§ 12. Nalunaarut ulloq 1. januar 2009 atuutilerpoq.
Imm. 2. Peqatigitillugu nalunaarut nr. 35, ulloq 5. oktober 2001-imeersoq atuukkunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3. Taamaattorli nalunaarut nr. 35 ulloq 5. oktober 2001-imeersoq atuutiinnassaaq borgmesteriujunnaarsussat piffissami 1. januar 2009-imiit 30. april 2009-p tungaanut akissarsiaqartinneqarnissaat eqqarsaatigalugu, tak. Inatsisartut inatsisaanni nr. 14-imi, ulloq 19. november 2007-imeersumi § 29.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 18. december 2008
Hans Enoksen

/

Peter Schultz