Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 22
1. juuli 2008
Atorunnaartut

Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni kaaviiaartitat ilaalu ilanngullugit naatsorsortarnerannut Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 16, 19. november 2007-imeersumi § 7, imm. 6 naapertorlugu aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamit oqaaseqaateqarneratigut aalajangersarneqarpoq:

 

Kaaviiaartitat

§ 1. Nalunaarummi matumani "kaaviiaartitat" imatut paasineqarput ileqquusumik ingerlatsinermut atatillugu kaaviiaartitat ilanngaaseriikkat naleqarnerulersitsinermi akitsuutit aamma akitsuutit akileraarutillu allat, tunisinermut toqqaannartumik atassuteqartut ilanngaatigalugit, taamaattorli §§ 7-9 takukkit.
Imm. 2. Suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitai, unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 7, imm. 1, nr. 3 naapertorlugu, ukiumi kingullermi naatsorsuiffiusumi kaaviiaartitatut naatsorsorneqartarput, taamaattorli §§ 7-9 takukkit.
Imm. 3. Unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 7, imm. 1, nr. 3 naapertorlugu kaaviiaartitat suliffeqarfiit peqataasut kaaviiaartitaasa katinnerisigut naatsorsorneqartarput.
Imm. 4. Suliffeqarfik peqataasoq ataaseq arlallilluunniit ukiumi kingullermi naatsorsuiffiup naanerata kingorna ingerlatami ilaanik tunisaqarsimappat, kaaviiaartitat ilai tassunga tunngatinneqarsinnaasut suliffeqarfiit peqataasut kaaviiaartitaannit ilanngaatigineqassapput. Kaaviiaartitat pigisanut nalilinnut atassuserneqarsinnaasut, ukiup kingulliup naatsorsuiffiup naanerata kingorna pissarsiarineqarlutik aqunneqalersut suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanut ilanngunneqassapput.


Suliffeqarfissuup kaaviiaartitai

§ 2. Suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanut aamma ilaapput suliffeqarfinni atassuteqartuni kaaviiaartitat, § 3 naap. Suliffeqarfik peqataasoq imaluunniit atassuteqartoq aamma tassaasinnaavoq naalagaaffik, Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit peqatigiiffiat, § 9 naap.
Imm. 2. Suliffeqarfiup peqataasup kaaviiaartitaanut ilaanngillat suliffeqarfiup peqataasup aamma suliffeqarfiit atassuteqartut akornanni imaluunniit suliffeqarfiit atassuteqartut akornanni kaaviiaartitat.

§ 3. Nalunaarummi matumani "suliffeqarfiit atassuteqartut" tassaapput:
1) Suliffeqarfiit immikkoortortaqarfiit. Suliffeqarfiit taakkuupput suliffeqarfiup peqataasup toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit aalajangiisuuffiusumik sunniuteqarfigisinnaasai soorlu aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnera pillugu peqqussummi § 2-mi taamatut allanneqartoq.
2) Suliffeqarfik pingaarnerusoq. Suliffeqarfiit taakkuupput suliffeqarfimmi peqataasumi aalajangiisuuffiusumik sunniuteqartuusut.
3) Suliffeqarfiit allat suliffeqarfiup pingaarnerusup aalajangiisuuffiusumik sunniuteqarfigisinnaasai.
4) Suliffeqarfiit, suliffeqarfiit arlallit, soorlu nr. 1-imiit 3-mut taaneqartuni, peqatigiillutik aalajangiisuuffiusumik sunniuteqarfigisinnaasaat.
5) Suliffeqarfiit, nr. 1-imiit 4-mut ilaanngikkaluarlutik, allakkatigut isumaqatigiissuteqarnikkut imaluunniit suliffeqarfiup malittarisassaanni aalajangersakkat kingunerisaannik ataatsimoortumik aqunneqartut imaluunniit tassanngaanniit aalajangiisumik sunniiffigineqartut, una tunngavigalugu:
a) ataatsimoortumik aqutsisut suliffeqarfiit peqataasut niuerfimmi ingerlataqarnerannik ataqatigiissaarisuusut,
b) suliffeqarfiit peqataasut ingerlaannartut ataatsimoortumik aqutsisut ataaniittut, aamma
c) niuernikkut aarlerinarsinnaasut aningaasaqarnikkullu angusat agguarneqarnissaannik aaqqissuussisoqarsimasoq.

§ 4. Suliffeqarfimmi ataatsimi suliffeqarfiit peqataasut marluk amerlanerilluunniit ataatsimoorlutik suliffeqarfimmi aalajangiisuullutik sunniuteqaraangata suliffeqarfiup taassuma kaaviiaartitai kaaviiaartitanut tamarmiusunut ilanngullugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu kaaviiaartitanut tamarmiusunut ilaanngillat suliffeqarfiit peqataasut aamma suliffeqarfiup ataatsimut aqutsisuusup akornanni kaaviiaartitat.


Kaaviiaartitat allat

§ 5. Suliffeqarfik peqataasoq suliffeqarfinnik allanik assigusumik isumaqatigiissusiorsimappat suliffeqarfiit taakku kaaviiaartitaat unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 7, imm. 1 naapertorlugu kaaviiaartitanut tamarmiusunut ilanngullugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 2. Kaaviiaartitanut tamarmiusunut ilaanngillat suliffeqarfiit imm. 1-imi taaneqartut akornanni kaaviiaartitat.


Brancheforeningit kattuffiillu

§ 6. Brancheforeningimi imaluunniit kattuffimmi allami, tamatumunna assersuunneqarsinnaasumi kaaviiaartitat, unammilleqatigiinneq pillugu inatsisartut inatsisaanni § 7, imm. 1, nr. 3 naap., peqatigiiffiup ilaasortaannut kaaviiaartitat tamarmiusutut naatsorsorneqartarput peqatigiiffiup nammineq kaaviiaartitai ilaatillugit.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu peqatigiiffiup kaaviiaartitai naatsorsorneqartarput peqatigiiffiup ilaasortaasa aamma peqatigiiffiup taassumalu ilaasortaasa akornanni kaaviiaartitat ilanngaatigalugit.


Aningaasaqarnikkut suliffeqarfiit

§ 7. Ingerlatseqatigiiffiit sillimmasiisarfiit eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu sillimmasernermi akiliutit tamarmiusut nalingini atorneqarput tassa sillimmasernermi akiliutinut ingerlasseqatigiiffinni taakkunani sillimmaserneqartunut imaluunniit taakkununnga akilerneqartunut naleqqiullugu tiguneqartut imaluunniit siunissami tiguneqarumaartut tamarmik, tassunga ilanngullugit sillimmaseqqinnissamut isumaqatigiissutit nassiussassat, akileraarutit imaluunniit akileraarutinut eqqaanartut akitsuutit ilanngaatigereerlugit, sillimmasernermi akiliutissat imaluunniit aningaasat sillimmasiissutaasut tunngavigalugit akileqquneqartut.

§ 8. Taarsigassarsisitsisartut allallu aningaasaqarnikkut suliffeqarfiit eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu isertitat makku katinneqarneri atorneqarput, taamaattoqartillugulu naleqarnerulersitsinermi akitsuutit aamma akileraarutit imaluunniit akileraarutinut eqqaanartut akitsuutit ilanngaatigereerlugit, isertitanut ukununnga toqqaannartumik attuumassuteqartut:
1) Erniatigut isertitat ilaalu ilanngullugit.
2) Aktianit ilaalu ilanngullugit aamma aningaasaatitigut piginneqataassutinit allanit iluanaarutit.
3) Akitsuusiussanit tunisanit isertitat ilaalu ilanngullugit.
4) Aningaasanit nalilinnit nunat allat aningaasanit nalinginit iluarsiissutit ilaalu ilanngullugit, taakku ataatsimut isigalugit pissarsiffiuppata.
5) Ileqquusumik isertitat allat.


Naalagaaffik, Namminersornerullutik Oqartussat, kommunit kommunillu peqatigiiffii

§ 9. Naalagaaffik eqqarsaatigalugu kaaviiaartitanut taarsiullugu ukiumi naatsorsuiffiusumi kingullermi ministeriaqarfiusumi pineqartumi ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasartuutit tamarmiusut, naalagaaffiup konto-t nalunaarsorsimaffianni immikkoortut pingaarnerit 1 aamma 3 naap.
Imm. 2. Namminersornerullutik Oqartussat eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu ukiumi naatsorsuiffiusumi kingullermi naalakkersuisoqarfiusumi pineqartumi ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasartuutit tamarmiusut, Namminersornerullutik Oqartussani naatsorsuuserinermi kontonut ilitsersuummi ciffer 7-mi takuneqarsinnaasumi konto-t 1 aamma 7 naap.
Imm. 3. Kommuni imaluunniit kommunit piginneqatigiiffi eqqarsaatigalugit kaaviiaartitanut taarsiullugu ukiumi naatsorsuiffiusumi kingullermi ingerlatsinermut sanaartornermullu aningaasartuutit tamarmiusut, kommunimi konto-t nalunaarsorsimaffianni ciffer 7-mi takuneqarsinnaasumi konto-t 1 aamma 7 naap.


Kaaviiaartitat danskit koruuniinut naatsorsoqqinneri

§ 10. Nunat allamiut aningaasaannik naatsorsueqqinneq suliffeqarfiup ukiumi naatsorsuiffigisaani kingullermi aggortitsinermi aningaasat nalingisa agguaqatigiinneri malillugit danskit koruuniinut naatsorsueqqittoqassaaq.


Kaaviiaartitsinermi killiliussat qaangerneqarneri

§ 11. Inatsimmi § 6, imm. 1-imi inerteqqussummit unammilleqatigiinneq pillugu inatsimmi § 7, imm. 1-imut ilaatinneqanngitsoq atuutissaaq, suliffeqarfiit peqataasut ukiuni naatsorsuiffiusuni tulleriinginnarni marlunni kaaviiaartitat pineqartut annerpaamik procentinik qulinik qaangeraluarpatagilluunniit.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq atuutissanngilaq kattunnerit, suliffeqarfinnik tigusinerit kattussinerilluunniit pillugit malittarisassat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nassuiarneqartut kattunnerit inernerisa kingunerisaanik kaaviiaartitanut killiliussanik taaneqartunik qaangiinerusimappat.


Atulersinnera

§ 12. Nalunaarut una ulloq 1. juli 2008-imi atulissaaq.
Namminersornerullutik Oqartussat ulloq 1. juli 2008
Siverth K. Heilmann

/

Christel Lund Jæger-Hansen