Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 8
27. marsi 2008
Atorunnaartut

Ilinniagaqarnersiutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5, 14. november 2004-meersumi § 2, imm. 2, § 4, imm. 3, § 11, § 27, imm. 4 aamma § 30, imm. 3 naapertorlugit, kiisalu ilinniagaqartut kattuffiannit manna sioqqullugu oqaaseqaaseqartitsereernikkut makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Nassuiaatit

§ 1. Ilinniagaqarnissamut piareersarluni ilinniartitaanerit tassaapput:
1) Ilinniagaqarnissamut piareersarluni ilinniartitaanerit meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnermit qaffasinnerusumik inissisimasut, tassunga ilaatinneqarlutik ilinniartitaanernut inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanernut ingerlariaqqinnissamut sungiusaataasumillu ilinniartitaanerit immikkut ittut.
2) Ilinniarnertuunngorniarnerit, ilinnianertuunngorniarfinni pikkorissarnerit ilassutit, ilanngullugit Piareersarfinni ilinniartitaanerni ilinniagaqarnerit.

§ 2. Inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaaneq tassaavoq nikerarfiusumik ilinniartitaaneq, ilinniarneq suliffimmi sungiusarfiusoq ilinniarfimmilu aamma ingerlanneqartoq.Inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanermi ilinniagassaapput tunngaviusumik fagit, immikkoortumut sammisamut fagit, immikkut sammisassatut fagit kiisalu fagit pisariaqartikkaanni nammineq qinigarisinnaasat, tunngavissaritillugu lærling´isut isumaqatigiissusiorsimanissaq imaluunniit ilinniarnissamut isumaqatigiissuteqarsimanissaq, tamatumani qinnuteqartoq ilinniarfimmi sungiusarluni sulisussatut tiguneqarsimappat, takuuk inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit aamma inuussutissarsiutinut ilinniartitaanermi pikkorissarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 2, imm. 1.
Imm. 2. Inuutissarsiutinut ilinniartitaanerit allat tassaapput ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinut ilinniarfimmi atuagarsornikkut ilinniagaqarfiunerusut. Ilinniarnerni taakkunani suliffimmi sivikinnerusumik sivisussuseqartunik sungiusarnerit ilanngunneqarsinnaapput, takuuk inuussutissarsiutinik ilinniartitaaneq aamma inuussutissarsiutinik ilinniartitaanermi pikkorissarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 2, imm. 2.
Imm. 3. Marluimmik ilinniartitaanerit, ilinniarnertuunngorsimanermik assigisaanilluunniit tunngaveqartinneqartut inuussutissarsiutitigut tunngaviusumik ilinniartitaanerunngillat.

§ 3. Qaffasinnerusumik ilinniartitaaneq tassaavoq ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniagaqarnermik, ilaanilluunniit imaluunniit inuussutissarsiutinut sammititamik ilinniartitaanermik angusisimanissamik piumasaqaatitaqartoq.

§ 4. Qiortartagaq tassaavoq ilinniagaqarnersiuteqarnissami qaammatit amerlanerpaaffissaatut killeqartillugu tapiissuteqarnermik aaqqissuusseriaaseq.

§ 5. Timersornermut immikkut piginnaanillit timersortartullu pikkorinnerpaat tassaapput ilinniagaqartut Team Grønlandimit aammalu timersuutinut kattuffinnit innersuussutaareerlutik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit timersornermut immikkut piginnaanilittut timersortartutullu pikkorinnerpaatut ilinniagaqartussatut akuerineqartut. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata timersuutit namminneq timersuutiminnut kattuffeqanngitsut sinniisuuffigisinnaavai.

§ 6. Ilitsersuisoq tassaavoq Kalaallit Nunaanni ilinniarfimmi ilinniagaqarnermut aqqutissiuussisartoq, faginik ilinniartitsisoq imaluunniit inuit allat taamaaqataanik ilitsersuinermik isumaginnittartut, imaluunniit ilinniartitaanermut Danmarkimi Kalaallit Illuutaasa ilaanni ilitsersuisartoq. Aammattaaq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilitsersuisartuusinnaavoq.

§ 7. Sumi najugaqarnermut uppernarsaateqarluni 18-inillu ukioqalereernermi inooqatigiinneq minnerpaamik ukiumik ataatsimik sivisussuseqarsimasoq aappariinnertut naligitinneqarpoq.

§ 8. Ilaqutariit qaniginerpaasat tassaapput nammineq qitornarisat, katissimallugu aapparisaq, angajoqqaat, qatanngutit aamma aataakkut aanaakkulluunniit.

 

Kapitali 2

Tapiissuteqarnissamut piumasaqaatit

Aalajangersakkat ataatsimoorussat

§ 9. Inunnut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqartarpoq piumasaqaatinik tamanut atuuttunik eqquutitsisunut, takukkit § 10, imm. 1 aamma 2, §§ 12-14, § 15, imm. 1-3, § 16, imm. 1, § 17, imm. 1 aamma 2, §§ 19-21, aamma §§ 23, 24 kiisalu ilinniakkanut ataasiakkaanut immikkut ittunik aalajangiunneqartunut piumasaqaateqarfiusut, takukkit §§ 35, 40, imm. 2 aamma 3, §§ 42, 43, 44 aamma 45, taamaattorli aamma takukkit § 10, imm. 3, § 11, § 15, imm. 4.

§ 10. Ilinniagaqartut ilinniagaqarnersiuteqarnissamut pisinnaatitaassagunik ilinniagaqarnersiuteqartitaanissamut paasissutissat pingaaruteqartut pillugit pissutsinik imminerminnut tunngasunik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut nalunaaruteqartassapput, kingusinnerusukkullu tamakkunani allannguutaasinnaasut Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut erngerlutik nalunaarutigisassallugit, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 10.
Imm. 2. Tapiissuteqarnermut naliliinissamut paasissutissat atugassat, takuuk imm. 1, ilaatigut tassaasinnaapput ilinniagaqartup naalagaaffimmi innuttaanera, najugaqarfianik, ilaqutariinni inissisimaffianik, qitornaanik, pisortat tapiissutaannik allanik pisartuuneranik, ilinniagaqarnermi akissarsiaqarneranik imaluunniit allatut ilinniagaqarnermi aningaasarsiaqarneranik, ilinniakkamut tiguneqarnermik uppernarsaatinik imaluunniit ilinniarfissamik pissarsinermik, ilinniarnerup allamik taarserneranik, soraarummeernermi karakteerinik aammalu soraarummeernermi nalunaarfiit allattuiffittaasa assilinerinik paasissutissat.
Imm. 3. Ilinniartoq imm. 1-imi aamma 2-mi pissutsit taaneqartut pillugit paasissutissanik eqqunngitsunik imaluunniit naammanngitsunik nalunaaruteqarsimappat erniai ilanngullugit ilinniagaqarnersiutinik eqqunngitsumik pissarsiarisimasaanik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik uterteqqusissaaq, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 21, imm. 1. Ilinniagaqarnersiutinik akuerisaanngitsumik pissarsiarisimasat ernialersorneqarnerat pissaaq ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 21, imm. 2-mi aamma 4-mi maleruagassat malillugit.

§ 11. Ilinniagaqartut inuuniarnerminni aningaasartuutaasa tamakkiisumik akilerneqarnissaat siunertaralugu pisortanit ikiorsiissutinik allanik ataavartumik pisartagaqartinneqartut aningaasanik ikiorsiissuteqarnersiutitaanngitsoortitaallutillu meeqqanut tapiissutinik tapiissutisinngitsoorsinnaapput, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 9, imm. 1.
Imm. 2. Ilinniagaqartut ilinniarnermik nalaanni inuuniarnerminni aningaasartuutiminnik matussusiinissaq siunertaralugu ilinniarnermut akissarsiaqartut allatulluunniit ilinniarnermut aningaasarsiaqartut aningaasanik ikiorsiissutisiaqarsinnaatitaanngillat, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 9, imm. 2.
Imm. 3. Ilinniagaqartut piffissani sulisitsisumit sungiusarlutik sulinerminni aningaasarsiaqartitaanerminni aningaasanik ikiorsiissutisiaqarsinnaatitaanngillat.
Imm. 4. Ilinniagaqartut ilinniarunnaarallarnermi, tassunga ilanngullugu qitornartaarnermi ilinniarunnaarallarnermi ilinniagaqarnersiuteqarsinnaatitaanngillat.
Imm. 5. Ilinniagaqartut qiortartakkanik imaluunniit ikiorsiissutinik pissarsinnginnissamik qinigaqarsimasut piffissani pissarsinnginnissamik qinigaqarfimminni kapitali 4-mi pineqartutut aningaasanik ikiorsiissutinik pisinnaatitaassanngillat.


Attuumassuteqarnermut aalajangersakkat

§ 12. Ilinniagaqarnersiuteqarnissamut danskisut innuttaassuseqarnissaq piumasaqaataavoq, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 6, imm. 1. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniagaqartoq Kalaallit Nunaannut ilaqutariissusermini immikkut ittunik attaveqartuuppat danskisut innuttaassuseqarnissaq pillugu aalajangersakkat atortinneqannginnissaannik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.
Imm. 2. Taamaattorli nunat allamiut ilinniagaqarnersiuteqarsinnaapput nunat tamalaat akornanni isumaqatigiissutit Kalaallit Nunaanni atuuttut naapertorlugit danskisut innuttaassuseqartut assigalugit ilinniagaqarnersiuteqarsinnaatitaagunik, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 6, imm. 2.

§ 13. Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanernut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq inunnut Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartunut, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 7. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik aalajangersimasumik najugaqarnermut aalajangersakkatut piumasaqaatit atortinneqannginnissaannik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq pineqartoq Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqavinnera uppernarsarneqarsinnaappat, naak Kalaallit Nunaata avataani aalajangersimasumik najugaqarallartuugaluarpat.

§ 14. Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 8, imm. 1 innersuussutigineqarluni Kalaallit Nunaata avataani ilinniartitaanernut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq inunnut
1) qinnuteqarnermik nalaani Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartunut, tamannalu sioqqullugu Kalaallit Nunaanni sivikinnerpaamik ukiuni tallimani aalajangersimasumik najugaqarsimasunut, imaluunniit
2) sivikinnerpaamik ukiuni qulini Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasunut aammalu Kalaallit Nunaata avataani sivisunerpaamik ukiuni pingasuni najugaqarsimasunut.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 8, imm. 2 malillugu Kalaallit Nunaata avataani najugaqarnertut isigineqassanngillat, takuuk imm. 1, najugaqarnerit kisimik patsiseqartut
1) ilinniartitaanermi pissutsinik, imaluunniit
2) paaqqutarineqarnermi pissutsinik, Kalaallit Nunaanni oqartussanit peqataaffigineqarsimasut.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarnermik imm. 1-imi piumasaqaat pissutsit immikkut illuinnartut atuutsillugit, tassunga ilanngullugu Kalaallit Nunaata avataani aapparisap ilinniagaqarneranut atatillugu, takuuk § 7, Kalaallit Nunaata avataani aalajangersimasumik najugaqarnermut nuunneq pissuteqarpat Ilinniagaqarnermut Pisortaqarfik immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq.


Ilinniartitaanermut tiguneqarneq

§ 15. Ilinniartitaanermut ilinniartup tiguneqarsimanerani ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq, taamaattorli takukkit imm. 2-4.
Imm. 2. Danmarkimi ilinniakkanut, ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniarsimanissamik ilinniarfimmi isernissamut piumasaqaataasunut, amerlassuseqartitsinermilli killiliussarisaasoqartitsilluni ilinniarnermi tigusisoqartarfinnut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqassaaq, ilinniartup isernissamut killiliussap ataaniikkaluarpat, tamatumani qinnuteqartoq:
1) Karakteerit tamarmik agguaqatigiissinnerini minnerpaamik 8-mik angusaqarsimalluni ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniarnermik naammassinnissimappat, aammalu
2) ilinniarnermut qinnuteqarfiusumut atasumik tiguneqarsinnaanissamut immikkuualuttutut piumasaqaatigisatut aalajangiussat eqquutsippagit.
Imm. 3. Inuussutissarsiutinut Kalaallit Nunaata avataani tunngaviusumik ilinniartitaanernut taamaallaat ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqassaaq qinnuteqartoq ilinniartitaanermut tiguneqarnerminut atatillugu tunngaviusumik ilinniagaqareernermi kingorna ilinniarfimmi sungiusarluni sulisinnaanissamik, aningaasarsiaqarluni ilinniarfigeqqiffigisassaminik imaluunniit aningaasarsiaqarluni ilinniarfigeqqiffigisassaqarsinnaalluni allagannorlugu akuersissumik pissarsareersimappat. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik tassannga immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, ilinniartoq pikkorinnerpaani timersortartuuppat imaluunniit timersortartutut piginnaaniliuppat.
Imm. 4. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik Kalaallit Nunaata avataani ilinniagaqarnermut, assersuutigalugu nammineq akiliilluni ilinniagaqarneq imaluunniit oqaatsinik misilitsinnermik angusaqarsimanissaq pillugit pineqartillugit ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqarsinnaanissamut piumasaqaatinik immikkullu malitassanik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 5. Kalaallit Nunaata avataani, taakkununnga Danmarki ilaalluni, ilinniagaqarfinnut aalajangersimasunut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqartitaasutut ilinniagaqartut amerlassusissaannik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik aalajangiussisinnaavoq. Tapiissutisinissamut piumasaqaatinik, qinnuteqartut akornanni tigusinninnissamut, aalajangiinermut tunngaviit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangiiffigisarpai. Amerlassutsit aamma tigusinninnissamut aalajangiinermut tunngaviit "www.sunngu.gl"-imi Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup tamanut saqqummiuttarpai.


Ilinniartitaanerit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasut

§ 16. Kalaallit Nunaanni ilinniartitaaneq ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasutut Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akuersissutigisinnaavaa, tamatumani ilinniartitaaneq
1) sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqarpat,
2) Kalaallit Nunaanni suliffeqartitsisinnaasutut naatsorsuutigineqarpat
3) aammalu ilinniartitaaneq ilinniagaqarfimmi Namminersornerullutik Oqartussanit pilersinneqarlunilu ingerlanneqartumi ingerlanneqarpat imaluunniit sammisanik imarisamigut, pisortaqarnermigut, ilinniartitsisoqarnermigut ilinniarfiullu ilusilersorneranut tunngatillugu ilinniartitaaneq naammaginartumik pitsaassuseqarpat.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniartitaaneq pillugu politikkikkut, suliffeqarfeqarnermut tunngasutigut aningaasaqarnikkullu mianerisassat tunngavigalugit imm. 1 najoqqutaralugu aalajangiussisarpoq, tassungalu atatillugu naliliisarfittut suliffeqarfimmit pisortanit akuerineqarsimasumit ilinniartitaanerup pitsaassusianik naliliissummik noqqaassuteqarsinnaalluni.
Imm. 3. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerit akuerisaasut "www.sunngu.gl"-ikkut Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup tamanut saqqummiuttarpai.

§ 17. Danmarkimi ilinniartitaanerit tapiiffigineqarsinnaapput, tamatumani ilinniartitaaneq pineqartoq Danmarkimi SU-Styrelsenimit tapiiffigineqarsinnaasutut akuerineqarsimappat, taamaattorli Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ilinniartitaaneq pillugu politikkikkut, suliffeqarnermut tunngasutigut aningaasaqarnikkullu mianerisassat pissutigalugit aalajangiussimanngippagu ilinniartitaaneq pineqartoq tapiiffigineqarsinnaassanngitsoq. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniartitaanerit Danmarkimi SU-Styrelsenimit akuerisaasut tapiiffigineqarsinnaatitaanerannut atatillugu piumasaqaatinik immikkullu malitassanik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 2. Tamatuma saniatigut Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngunneqarluni, ilinniartitaaneq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup tapiiffigineqarsinnaatitaasutut akuerisinnaavaa, tamatumani ilinniartitaaneq
1) sivikinnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqarpat,
2) piffissamik tamakkiisumik atuilluni ilinniaqarnertut aaqqissuussaappat,
3) Kalaallit Nunaanni suliffeqartitsisinnaasutut naatsorsuutigineqarpat, taamaattorli takuuk § 22, aammalu
4) ilinniartitaaneq ilinniagaqarfimmi pisortat akuerisaanni ingerlanneqarpat, imaluunniit sammisanik imarisamigut, pisortaqarnermigut, ilinniartitsisoqarnermigut ilinniarfiullu ilusilersorneranut tunngatillugu ilinniartitaaneq naammaginartumik pitsaassuseqarpat.
Imm. 3. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniartitaanermut politikkikkut, suliffeqarfeqarnermut tunngasutigut aningaasaqarnikkullu mianerisassat tunngavigalugit imm. 1 najoqqutaralugu aalajangiussisarpoq, tassungalu atatillugu naliliisarfittut suliffeqarfimmit pisortanit akuerineqarsimasumit ilinniartitaanerup pitsaassusianik naliliissummik noqqaassuteqarsinnaalluni.
Imm. 4. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup "www.sunngu.gl"-imi tamanut saqqummiuttarpai:
1) Ilinniartitaanerit SU-Styrelsemit tapiiffineqarsinnaasutut akuerisaasut, kisianni Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit ilinniartitaanertut tapiiffigineqarsinnaasutut akuerineqarsimanngitsut, takuuk imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit.
2) Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngunneqarluni, ilinniartitaanerit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup tapiiffigineqarsinnaasutut akuersissuteqarfigisai, takuuk imm. 2.
3) Ilinniagaqarnersiuteqarsinnaatitaanermut piumasaqaatit malitassallu.

§ 18. Piffissamik nalinginnarmik ukiunik sisamanik sivisunerunngitsumik killiliiffigalugu §§ 16 aamma 17 najoqqutaralugit ilinniartitaaneq tapiiffigineqarsinnaatitaasoq akuersissutigineqartarpoq.
Imm. 2. Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngunneqarluni, Namminersornerullutik Oqartussanit pilersinneqarlutillu ingerlanneqartunik ilinniartitaanernik akuersissuteqarneq ilinniagaqarfimmit qinnuteqaateqaqqaartitsisoqarani pisarpoq. Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerit sinnerinik akuersissuteqarneq tamatumunnga qinnuteqaqqaarnikkut pisarpoq. Ilinniartitaanerup aallartinnginnerani kingusinnerpaamik qaammatit arfineq-marluk sioqqullugit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut qinnuteqaat nassiunneqassaaq.
Imm. 3. Akuersissuteqarnissamut attuumassuteqartunik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik katigussaqarsinnaavoq, assersuutigalugu ilanngullugit paasissutissanik nassiussisarnissat aammalu ilinniagaqarnersiuteqartitsinermi malitassat immikkut ittut, assersuutigalugu ilinniakkap pineqartup naammassisinnaanissaanut ilaannakortumik ilinniagaqarnersiuteqartitsisinaaneq pillugu.
Imm. 4. Akuersissut uterteqquneqarsinnaavoq, tamatumani ima pisoqarpat:
1) Ilinniagaqarfiup akuersissuteqarnissamut tunngavissarititaasut imaluunniit akuersissuteqarnissamut attuumassuteqartumik malitassat suli eqquutsinneqarsinnaanerat uppernarsarsinnaanngippagu.
2) Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup nalilerpagu akuersinerup attatiinnarnissaa ilinniartitaaneq pillugu politikkikkut, suliffeqarnermi atugaasutigut imaluunniit aningaasaqarnikkut tunuliaqutaasutigut tunngavissaaruttoq.
3) Ilinniartitaaneq ima ussassaarutigineqarpat ussassaarisarneq pillugu inatsimmut akerliusumik imaluunniit akuersinissamut tunngavissarititaasunut akerliusumik.
4) Ilinniagaqarfiup ilinniagaqarnersiutit pillugit aqutsinissamut ilinniagaqarfinnut aamma piumasaqaataasut eqquutsissinnaajunnaarpagit.
Imm. 5. Imm. 4 najoqqutaralugu aalajangiinissamut atugassamik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik naliliisarfittut suliffeqarfimmit pisortanit akuerineqarsimasumit ilinniartitaanerup pitsaassusianik naliliissummik noqqaassuteqarsinnaavoq.
Imm. 6. Ilinniagaqarfiup ilinniartitaanermik qinnuteqaateqareernerup kingorna akuersissummik tunineqarsimaguni suliffeqarfik piffissap akuersissuteqarfiup naannginnerani kingusinnerpaamik qaammatit arfineq-marluk sioqqullugit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut akuersissuteqarnerup sivitsornissaanik qinnuteqassaaq, takukkit § 16, imm. 2 aamma § 17, imm. 3.
Imm. 7. Ilinniagaqartut, akuersissutip uterteqquneqarnerata kingorna, imaluunniit piffissap akuersissutigineqartup naanerata kingorna ilinniakkamut tiguneqartut ilinniagaqarnersiuteqarnissamut pisinnaatitaaffeqanngillat.

§ 19. Ilinniagaqartup ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasumik ilinniarneranut ingerlanneqartumut atatillugu Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngullugu, ilinniarnermi najugaqarneq tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik tapiissuteqarfiusinnaasutut Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akuersissuteqarfigisinnaavaa. Akuersissuteqarneq tamatumunnga qinnuteqareernerup kingorna pisarpoq. Ilinniagaqarnermi najugaqarnerup aallartinneissaa kingusinnerpaamik qaammat ataaseq sioqqullugu Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut qinnuteqaatigineqarsimassaaq.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik akuersissuteqarnermut malitassanik katigussisinnaavoq, ilanngullugit assersuutigalugit paasissutissanik nassiussisarnissaq aammalu nammineq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit akiliisartilluni ilinniagaqarnersiutinut immikkut malitassat, tamatumanilu ilanngullugu ilinniartitaanermut akitsuutinik nammineq akiliisarneq, pineqartillugit.

§ 20. Qaffasinnerusumik ilinniartitaanermut tiguneqarnissamut ilinniarnertuunngorniarfimmit fagini ataasiakkaani qaffasinnerusumut ilassuteqarnissaq pisariaqartinneqarpat ilinniarnertuunngorniarfimmi ilassutitut pikkorissarnerit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaatitaapput piumasaqaatit makku eqquutsinneqartillugit:
1) Ilinniagaqartoq faginik ataasiakkaanik ilinniartitsinermik malinnaanissaminut aqqutissiuisartumit siunnersorneqarsimappat, aamma
2) fagimi ataatsimi pimoorussamik ilanngussisoqartinnagu faginik ikinnerpaamik marlunnik ataatsikkoortillugit ilassuteqartitsisoqarpat, tamatumani sapaatip akunneranut tiimit amerlanerusut ilassuteqaatiginerisigut, taamaasilluni fagi pineqartoq nalinginnaasumik ilassuteqaateqartitsisarnermit pilertornerusumik naammassineqarsinnaanngorlugu.
Imm. 2. Ilinniakkamut tiguneqarnissamut karakteeri annerusoq imaluunniit inissisimaffigisaq qaffasinnerusoq piumasaqaataanngippat fagini ilinniagaqartup misilitsinnermini imaluunniit soraarummeernermini karakteeri 6 imaluunniit sinnerlugu angusarereersimappagu ilinniarnertuunngorniarfimmi ilassutitut pikkorissarnerit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaatitaanngillat. Taamaattoq karakteerimik piumasaqaat misilitsinnernut ukiut arfineq-pingasut sinnerlugit pisoqaassusilinnut atuutinngilaq.
Imm. 3. Fagimut ataatsimut ataasiaannarluni ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq.

§ 21. Namminersornerullutik Oqartussat timersortartunut pikkorinnerpaanut timersortartutullu piginnaanilinnut ilinniartitanerni immikkut aaqqissuussani pineqartut peqataanissaannut ilinniagaqarnersiuteqartitsisinnaapput, tamatumani timersortartutut pikkorinnerpaatut timersortartoq imaluunniit timonersortartutut piginnaanilik timersuutini pissutigalu ilinniartitaanermik ilinniagaqarnersiuteqartitsiviusinnaasumik ingerlataqarnissaminik periarfissaqanngippat.
Imm. 2. Timersortartutut pikkorinnerpaatut timersortartoq timisortartututullu piginnaanilik ilinniarnini ima aaqqissuutissavaa timersornermik aamma ilinniagaqarnermik ingerlatsinini tamakkiisumik sammisaqartitsiviusutut. Ingerlassat Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuersissutigineqassapput Team Grønlandimit inassuteqaateqartoqareerneratigut.

§ 22. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik § 17, imm. 2, nr. 2-mi piumasaqaammit immikkut akuersisinnaavoq, tamatumani ilinniagaqartoq eqqumiitsuliornerup, nipilersornerup allatulluunniit kulturikkut suliaqarnerup iluani suliaqartuuppat.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1-imi aalajangersakkap saniatigut § 17, imm. 2, nr. 2-mit immikkut akuersisinnaavortaaq inuttut atugarisat tamatumunnga tunngavissaritinneqarsinnaatillugit, tamatumani ilanngullugit ilinniagaqartup peqqissutsikkut atugarisai.

§ 23. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniagaqartut ilinniartitaaffinnut ilinniagaqarnersiuteqarsinnaatitaaffiunngitsunut peqataaffigisaannut ilinniagaqarnersiuteqartitsinissamik aalajangiussaqarsinnaavoq pissutsit immikkut illuinnartut atuutsillugit, tassungalu aamma ilanngullugit
1) ilinniagaqarnermik pineqartumik tunuliaqutaqarluni Kalaallit Nunaata sulisunik pisariaqartitsinerani,
2) ilinniagaqartup ilinniakkamut ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasumut assingusumut tiguneqarsinnaannginnerani, aammalu
3) ilinniarneq pineqartoq piffissamik tamakkiisumik ilinniagaqarnertut aaqqissuunneqarlunilu ingerlanneqarsinnaappat.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangertarpai ilinniagaqarnersiuteqartitseriaatsit qanoq ittut qanorlu annertutigisumik atorneqarnissaat, aammalu assersuutigalugu immikkut paasissutissat nassiunneqartarnissaat, karakteerinut piumasaqaatit aammalu nammineq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit akiliisartilluni ilinniagaqarnersiutinut immikkut malitassat, tamatumanilu ilanngullugu ilinniartitaanermut akitsuutinik nammineq akiliisarneq pineqartillugit.


Ilinniagaqarnermik ingerlatsineq

§ 24. Ilinniagaqarnersiuteqartitsinissamut ilinniartup ilinniagaqarnermini ingefrlatsinissaa piumasaqaataavoq, taamaattorli takuuk imm. 5, ima paasillugu ilinniartoq ilinniagaqarnerup ingerlanissaanut malittarisassat naapertorlugit ilinniarnermik aammalu misilitsinnernut soraarummeernernullu piumasarineqartunut malittarinnissasoq, suliassiissutinik tunniussisassasoq il.il., imaluunniit misilitsinnerni soraarummeernernilu peqataannginnissamik nalunaarneq takkutinngitsoornerluunniit ilinniarfimmit akuerineqarpat.
Imm. 2. Taamaattorli ilinniagaqarnermi ilinniarfimmut pinngitsoorani orniguttariaqarfiunngitsumi ilinniarnermini ilinniartoq qaammatit aqqaneq-marluk sinnerlugit kinguaattoorsimanngippat ilinniagaqarnersiuteqartinneqartussaavoq. Ikiorsiissutit imaluunniit qiortartakkat ilinniaqarnermut atatillugu tunniunneqarsimasut akornanni assigiinngissutaasoq kinguaattoorneruvoq, taamatullu ilinniagaqarnermut maleruguassat atuuttut najoqqutaralugit ilinniagaqarnermi siuariartorneq qaammatinut uuttorneqartarluni, taamaattorli takuuk § 79, imm. 3, oqaaseqatigiit aappaat. Ilinniagaqartup ilinniarnini qaammatini aalajangersimasunik amerlassusilinni aningaasanik ikiorsiissuteqarnissamut qiortartakkanillu pissarsisinnaatitaalluni sivitsorsimappagu ikiorsiissutit tunniunneqarsimasut imaluunniit qiortartakkat atorneqarsimasut ikiorsiissutinik tunniunneqarsimasunik imaluunniit qiortartakkanik atugaasimasunik naatsorsuinermut ilanngunneqassanngillat.
Imm. 3. Ilinniagaqartoq piffissami ilinniagaqarnersiuteqarfiusumi ilinniarnermini kinguaattoorsimaguni ukioq ataaseq tikillugu sivitsukkamik ilinniagaqarnersiutisinissaminut pisinnaatitaavoq. Ilinniagaqartup kinguaattoorfigisimasaanut qaammatit amerlassusaasa assinginut piffissaq ilinniagaqarnersiuteqarfiusoq qaammatinik pineqartunik sivitsorneqassaaq. Kinguaattoorneq ilinniagaqarnersiutiseqqinnissamut pisinnaatitaaffeqartitsissaaq kinguaattoorneq uppernarsakkanik makkuninnga tunngaveqarpat:
1) Ilinniarfiup aqutsisuinut, ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivinut suliniaqatigiiffinnullu assingusunut ilinniarfimmut attuumassuteqartunut ilaasortaaneq.
2) Ilinniagaqartut inuttut imaluunniit ilinniarnerini atugarisaannut atatillugu suliaqarneq.
3) Nammineq imaluunniit qaniginerpaasat napparsimanerinik.
Imm. 4. Kalaallit Nunaata avataani ilinniagaqartut soraarummeernerit tamaasa soraarum-meernermi allattuiffiit assigisaasaluunniit assilinerannik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiussisassapput.
Imm. 5. Imm. 1-3-mi aalajangersakkat timersornermik pikkorinnerpaatut piginnaanilinnut atuutinngillat. Taamaattorli tapiiffigineqarsinnaanermut timersuutigisami aammalu ilinniagariniakkatut pilersaarutaasumi ingerlataqarnerup annertussusaata Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit piumasaqaatitut aalajangersakkat iluiniitinneqarnissaa piumasaqaataavoq. Ilinniagaqartoq piumasaqaatinik aalajangersakkanik naammassinninngippat Team Grønlandip erniinnaartumik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik nalunaaruteqarfigissavaa.

§ 25. Ilinniagaqartup ilinniarnerminik ingerlatsinera ilinniarfik ataavartumik nakkutigalugulu ingerlatsinera pillugu aalajangiisarpoq.
Imm. 2. Ilinniagaqartoq allamik paasinnittoqarnissaata tungaanut ilinniarnerminik ingerlatsisutut naatsorsuutigineqassaaq, taamaattorli takuuk § 10.
Imm. 3. Ilinniarfik ilinniarnermik ingerlatsineq pillugu erseqqinnerusunik piumasaqaatinik aalajangersaasinnaavoq, tassunga ilanngullugit pinngitsoorani orniguttarneq, suliassiissutit misilitsissutillu tunniunneri aammalu misilitsinnernit soraarummeernernillu peqataasinnaannginnernut tunngasunik.

 

Kapitali 3
Ilinnigaqarnersiuteqartitseriaatsit

Ataatsimut aalajangersakkat

§ 26. Ima aaqqissuussanik ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq:
1) Aningaasatigut ikiorsiisutitut.
2) Inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniarfinni ilinniartunik (lærlinginik), aammalu lærlinginik Danmarkimi ilinniarfimmiittarlutik Kalaallit Nunaanni suliffimmi sungiusartunik sulisitsisut atorfinitsitsinerminni aningaasarsianut aningaasartuutaannut tapiissutitut.
3) Meeqqanut tapiissutitut.
4) Illusisimmavimmut aningaasartuutit akilerneqarnerisut.
5) Illusisimmavimmut aningaasartuutinut akiliussigallarnertut.
6) Akiliunneqarluni angalanissatut.
7) Usinik angallassinermut aningaasartuutit matussusernerisut.
8) Kalaallisut ilinniartitaanermut aamma pisariaqartitamik immikkut ilinniartitaanermut atatillugu peqataanermut aningaasartuutit matussusernerisut.
9) Nakorsartinnermut aningaasartuutit matussusernerisut.
10) Nunatta Karsianit taarsigassarsiatut.
11) Ilinniagaqarnermi akitsuutit matussusernerisut.

§ 27. Aningaasat qaammammoortumik ikiorsiissutit annertussusissaat ilinniagaqartup matuma kinguliini tullinnguuttuni sumi inissisimanera apeqqutaatillugu tunniunneqarsinnaapput:
1) Ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik Kalaallit Nunaanni ilinniagaqartunut 18-it inorlugit ukiulinnut.
2) Ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik Kalaallit Nunaanni ilinniagaqartunut 18-ileereersimasunut.
3) Inuussutissarsiutinut Kalaallit Nunaanni tunngaviusumik ilinniagaqartunut taamatullu sulisitsisumit aningaasarsiaqartinneqanngitsunut.
4) Kalaallit Nunaanni qaffasinnerusumik ilinniagaqartunut.
5) Danmarkimi ilinniartitaanerni ilinniagaqartunut.
6) Kalaallit Nunaata aamma Danmarkip avataanni ilinniartitaanerni ilinniagaqartunut.
Imm. 2. Ilinniagaqartut ilinniarnerminnut atatillugu akeqanngitsumik nerisaqartitaallutillu najugaqartitaasut tamakkununnga akiliutitut ilanngaavigineqassapput.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik ilinniagaqartut 18-it inorlugit ukiullit, taamatullu kollegiani najugaqartut nerisinneqarnissamilli periarfissaqanngikkunik ullormut ataasiaannarlutik nerisassaqartinneqarsinnaasut nerisassarsiuteqartinneqartarput.
Imm. 4. Aningaasat ikiorsiissutit annertussusissaat aningaasanut inatsimmi aalajangersaavigineqartarput.
Imm. 5. Ilinniartitaanerni immikkut ittumik aaqqissuussanut atatillugu piumasaqaatit allat atugaritillugit, taakkunanngalu ilinniagaqarnersiutisianik immikkut ittumik pisariaqartitsilernikkut, tassunga ilanngullugit Kalaallit Nunaata aamma Danmarkip avataanni ilinniartitaanerni ilinniagaqarnersiutisiat Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangersaaffigisinnaavai.
Imm. 6. Ilinniagaqartoq § 27, imm. 1-imi pineqartut arlaanni allatut inissisimalerpat aningaasat ikiorsiissutit annertussusiat allanngortinneqassapput piffissamit qinnuteqarfiusumiit, taamaattorli inissisimaffiup allanngorfia siusinnerpaamik aallarnerfigalugu.

§ 28. Nunani tamalaani ilinniartunik paarlaasseqatigiinnermik peqatigiiffiit aaqqissuussaanni ilinniagaqarluni najugaqarnernut tapiiffigineqarsinnaasunut taamaallaat § 58-imi aalajangersagaq najoqqutaralugu tapiiffiginnittoqarsinnaavoq.

§ 29. Ilinniagaqartoq meeqqanut 18-it inorlugit ukiulinnut pilersuisussaappat imaluunniit akilersuisussaatitaappat meeqqanut pineqartukkaarlugit tapiissuteqartoqassaaq (meeqqanut tapeq). Meeqqap Kalaallit Nunaanni najugaqarnerani Kalaallit Nunaanni akilersuutip nalinginnaasup assinganik tapiissuteqartoqassaaq. Meeqqap Danmarkimi najugaqarnerani Danmarkimi akilersuutip nalinginnaasup assinganik tapiissuteqartoqassaaq. Meeraq Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmarkimi najugaqanngippat nunatsinni akilersuutip nalinginnaasup assinganik tapiissuteqartoqassaaq.
Imm. 2. Ilinniagaqartup meeraq najugaqatiginngippagu meeqqanut tapeq pilersuisuusumut akilerneqartassaaq.
Imm. 3. Ilinniagaqartup meerai pisortanit tamakkiisumik pilersorneqarpata ilinniartumut meeqqanut tapermik tapiissuteqartoqassanngilaq.
Imm. 4. Ilinniagaqartup piffissani qiortartakkanik atugaqanngiffiani ilinniagaqartumut meeqqanut tapermik tapiissuteqartitsisoqassanngilaq, takuuk § 76, imm. 1.

§ 30. Ilinniakkani tapiiffigineqarsinnaasuni ilinniarnermi akitsuutit, taamaattorli takuuk imm. 2, tamakkiisumik matussuserneqassapput
1) ilinniagaq assingusoq ilinniarnermi akitsuutinik akileeqqaarnikkut aatsaat malittarineqarsinnaatillugu, aamma
2) aningaasartuutit pisortat oqartussaasuinit allanit akilerneqarsinnaanngippata.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniakkani aalajangersimasuni ilinniartitaanermut akitsuutit pissutsit immikkut illuinnartut atuutsillugit ilaannakortumik matussuserneqarnissaannik aalajangiussaqarsinnaavoq, tassungalu ilanngullugu:
1) Ilinniakkamut pineqartumut sulisunik Kalaallit Nunaat pisariaqartitsippat,
2) allanit aningaasaleeqataanissaq pillugu isumaqatigiissuteqartoqarpat, imaluunniit
3) ilinniagaqarnersiuteqarfiusutut ilinniakkamut assigisaanut ilinniartoq tiguneqarsinnaanngippat.
Imm. 3. Ilinniakkanut sorlernut ilinniartitaanermut akitsuutit taamaallaat ilaannakortumik matussuserneqartarneri aammalu ilinniakkani ataasiakkaani ilinniarnermut akitsuutit matussuserneqartut qanoq annertutigineri pillugit "www.sunngu.gl"-imi tamanut saqqummiussisoqartarpoq.


Ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik ilinniartitaanerit

§ 31. Ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik ilinniagaqarnerit qiortartakkamik aaqqissuussinermut ilaanngillat, takuuk § 4.

§ 32. Ilinniagaqarnissamut piareersaataasumut ataasiinnarmut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq, taamaattorli qinnuteqaateqartoqareersimatillugu ilassutitut pikkorissarnernut ilinnigaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq, takuuk § 20.
Imm. 2. Imm. 1 atuutinngilaq ilinniagaqartunut Piareersarfiit-ni ingerlatsisunut. Piareersarfiit ataanni ilinniartunut ilinniagaqarnersiutit aningaassaliissutigineqartarput kommunalbestyrelsimit, tamatumani inummut pineqartumut nalilileereerneq aammalu pineqartumut iliuusissanut pilersaarusiamik suliaqareersimaneq tunngavigalugit, takuuk suliffissanik innersuussisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat il.il.

§ 33. Ukiuni kingullerni tallimani ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik ilinniagaqarnermik ataatsimik amerlanermik unitsitsisimasumut ilinniagaqarnissamut piareersaataasumut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaanngilaq. Tamannali atuutinngilaq kommunini Piareersarfinni ilinniarfinni ilinniagaqartunut.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu ilinniarunnaarallarnertut naatsorsuutigineqanngillat ilinniagaqanngikkallarnerit, ilanngullugit naartunermi ernereernermilu ilinniagaqanngikkallarnerit, aammalu nappaateqarnermik pissuteqarluni uppernarsaasikkamik najuutinnginnerit.
Imm. 3. Pissutsit immikkut ittut atuutsillugit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1-imi, oqaaseqatigiit siullerni aalajangersakkat atornagit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, tassungalu ilanngullugu ilinniarfiup nalilerpagu ilinniakkamik qinnutigineqartumik ilinniagaqartup naammassinnissinnaanera.


Inuutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanerit

§ 34. Inuutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanerit qiortartakkamut ilaanngillat, takuuk § 4.

§ 35. Inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanernut naammassisanut taamaallaat amerlanerpaamik marlunnut, ilinniagaqarsimasutut qaffasissutsip ataaniitunut, ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq. Taamaakkaluartorli ilinniartitaanermut saniatigut ataatsimut, ilinniagaqarsimasutut qaffasissuseqartumut qaffasinnerusumulluunniit aamma ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaavoq, tamatumani uku naammassineqarsinnaatillugit:
1) Ilinniartitaanermut pineqartumut tiguneqarsinnaanissamut piumasaqaatigineqarpat ilinniagaqarsimasutut qaffasitsigisumik ilinniagaqarsimasooreernissaq.
2) Ilinniartitaaneq siusinnerusukkut ilinniagarisimasamut pissusissaatut nangitsineruppat suliaqarfiusullu pineqartup iluani qaffasinnerusumiittussaappat.
3) Ilinniartitaaneq pisariaqartuusimappat inuussutissarsiuteqarsinnaannginneq pissutigalugu allamik ilinniartariaqarnermik.
Imm. 2. Ilinniagaqartoq ilinniarsimasutut qaffasissuseqartumik imaluunniit sinnerlugu ilinniagaqarsimasoq ilinniakkamut ilinniarsimasutut qaffasissutsip ataaniittumut ilinniagaqarnersiutinik pissarsisinnaanngilaq. Qaffasinnerusumik ilinniartitaanermik naammassinnissimasumut inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanernut ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 3. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1-imut aamma 2-mut pissutsit immikkut ittut apeqqutaatillugit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugit:
1) Ilinniagaqartup suliffeqarnissamut periarfissai killeqarpata, imaluunniit
2) ilinniakkamik qinnuteqarfiusumik ilinniarsimasunik Kalaallit Nunaat immikkut ittumik pisariaqartitsippat.

§ 36. Ilinniagaqarnersiuteqartitsisoqarsinnaanngilaq ilinniagaqartumut ukiut kingulliit tallimat ingerlanerini inuussutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniartitaanermik ataasiaannarani unitsitsisimasumut. Ilinniagaqarnissamut piareersarluni ilinniartitaanerit ilaatinneqanngillat.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu unitsitsinermut naatsorsuunneqanngillat sungiusarluni sulinissamut inissaaleqineq, ilinniagaqanngiffeqarneq, tassunga ilanngullugit naartunermi ernereernermilu ilinniagaqanngiffeqarneq uppernarsaateqarlunilu napparsimalluni peqannginneq pissutigalugit ilinniartitaanermik unitsitsigallarnerit, imaluunniit ilinniartoq Piareersarfiit ataanni ilinniagaqarsimappat.
Imm. 3. Immikkut ittunik pissutissaqartillugu Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1-ip atortinneqannginnissaanik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, tamatumani aamma
1) ilinniartup suliffeqarnissamut periarfissai killeqarpata, imaluunniit
2) Kalaallit Nunaat ilinniarniakkamut qinnuteqarfiusumut ilinniarsimasunik immikkut ittumik pisariaqartitsippat, imaluunniit
3) unitsitsineq piffiup misiliinerup nalaani pippat.


Qaffasinnerusumik ilinniartitaanerit

§ 37. Qaffasinnerusumik ilinniartitaanerni ilinniagaqartutqiortartakkamut ilaatitanik ilinniagaqarnersiuteqartitaasarput, takuuk § 4.
Imm. 2. Qiortartagaq ataaseq qaammammut ataatsimut aningaasanik ikiorsiissuteqarfiusinnaasutut aamma meeqqanut tapeqarfiusinnaasutut naleqarpoq, takuuk § 75.
Imm. 3. Angalanermut qiugassaq akiliunneqarluni angalanermut ataatsimut aningaasartuutit assinginik naleqarpoq, takuuk § 50.
Imm. 4. Ilinniagaqarnerup aallartinneranut, unitsinneranut aamma naammassineranut atatillugu akiliunneqarluni angalanermut qiugassat nalinginnarmik angalanissamut qiortartakkanik taaneqarput.
Imm. 5. Ilinniagaqanngiffeqarnermut atatillugu akiliunneqarluni angalanerit taaneqarput ilinniagaqanngiffeqarnermi akiliunneqarluni angalanertut.
Imm. 6. Akiliunneqarluni angalanernut allanut qiortartakkat immikkut ittumik angalanermut qiugassatut taaneqarput.

§ 38. Qiortartakkap iluani qiortartakkat katillugit 82-it tikillugit (killissarititaq) tunisisoqarsinnaavoq, taamaattorli takukkit §§ 42-45.
Imm. 2. Nalinginnaasumik angalanernut qiugassanik (angalanermut killissarititaq) katillugit sisamanik qiortartakkap iluani tunniusisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ilinniagaqarnermut qiortartakkamik aaqqissuussinermut ilaasumut annerpaamik killissarititap aammalu qioreersimasat assigiinngissusaata amerlaqataanik qiugassanik aamma nalinginnaasumik angalanernut qiugassanik aalajangersimasumik amerlassusilinnik, tassani angalanernut killissarititaq aammalu nalinginnaasumik angalanerni qiugassat atoriikkat malittariissillugit tunniussisoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Ilinniagaqartumut qaffasinnerusumik ilinniarnermik atuagarsornermik aningaasarsiaqarfigisamillu ilinniarnermut atatillugu suliffimmiinnermi sinnerseraaffiusumik naammassisaqarsimasumut ilinniarnermi atuagarsornermut atugassat sinnerlugit qiugarisimasinnaasanik ilallugit ilinniagaqarfigisassatut atugassat assinginik qiugassanik killissarititamini ilanngaavigineqassaaq. Ilinniagaqartoq ilinniarnermi atuagarsornertut atugassarisap assinganut qiugassanik ikinnerusunik atugaqarsimaguni ilinniagaqartoq killissarititamini qiugassanik ilinniagaqarfigisassatut atugassat assinginik qiugassanik atorneqanngitsunik ilanngaavigineqassaaq. Ilinniarnerni taama ittuni unitsitsinermi taamaallaat qiugassanik tunniunneqareersimasunik killissarititaq ilanngaavigineqassaaq. Angalanermut killissarititami angalanerni qiugassat nalinginnaasut atorneqarsimasut assinginik ilanngaateqartoqassaaq.

§ 39. Ilinniartitaanernut ataasiakkaanut piffissamut ilinniagaqarfiusussamut qaammatinut naatsorsorlugit qiugassanik tunisisoqassaaq, qiugassat 12-it tapiliutigineqarlutik (ilinniagaqarnersiuteqarnerup nalaani), taamaattorli takukkit § 42, imm. 5 aamma §§ 43-45.
Imm. 2. Ilinniartitaaneq ilinniagaqarnersiuteqartitaanerup nalaani bachelor´inngornissamut aamma kandidat´inngornissamut immikkoortoqarpat ilinniarnertut marluusutut naatsorsuutigineqartarpoq. Ilinniarneq bachelor´inngornissamut aamma kandidat´inngornissamut immikkoortoqarpat immikkoortunut tamanut qiugassat 12-it tapiliutigineqassapput, tamakkiisumilli killissarititap assigisaanik qiugassanik tunisisoqarsinnaavoq, taamaattorli takuuk § 42, imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit.
Imm. 3. Qaffasinnerusumut ilinniartitaanernut atuagarsornermik aningaasarsiaqarfigisamillu ilinniarnermut atatillugu suliffimmi sungiusarnermi marluimmik ilinniartitaanermut ilinniarnerup atuagarsorfiunissaanut assingusumik, qaammatinut naatsorsukkamik, qiugassanik 12-it tikillugit tapiliutigineqartumik tapiiffigineqarnerup naligivaa.
Imm. 4. Siusinnerusukkut ilinniagarisimasamit qaffasinnerusumut kingusinnerusukkut aallartinneqartumut naleqqiullugu ilinniakkami piginnaanernik pissarsiaqartoqarsimappat, ilinniakkami aallartinneqartumi tapiissuteqarnermi piffissami ilinniakkami pineqartumi piginnaaneqassutsit pissarsiarineqarfiini qaammatit amerlaqataannik qiortagassanik ilanngaasoqassaaq.

§ 40. Ilinniartitaanermut pineqartumut atatillugu ilinniagaqannginnermi akiliunneqarluni angalasoqarsinnaavoq ilinniagaqanngiffeqartoqarnerata nalaani angalanissamut atasumik akiliunneqarluni angalasinnaanissamut piumasaqaatit naammassineqarsimappata, takukkit §§ 54-56.
Imm. 2. Aasaanerani ilinniaqgaqanngiffeqarnermut atatillugu akiliunneqarluni aatsaat angalasoqarsinnaavoq ilinniagaqartoq:
1) Piffissami qinnuteqarfigisap nalaani qiortartagassanik pissarsisarpat, aamma
2) ukiumi ilinniagaqarnersiuteqarfimmi 1. april killigalugu minnerpaamik killissarititamini qiugassanik ikinnerpaamik arfineq-marlunnik amiakkoqarpat.
Imm. 3. Juullimut ilinniagaqanngiffeqarnermut atatillugu akiliunneqarluni aatsaat angalasoqarsinnaavoq ilinniagaqartoq:
1) Piffissami qinnuteqarfigisap nalaani qiortartagassanik pissarsisarpat, aamma
2) ukiumi tapiiffigineqarfimmi 1. november killigalugu qiugassanik minnerpaamik arfineq-marlunnik amiakkoqarpat.

§ 41. Angalanernut qiugassanik immikkut ittunik ilinniagarisanut ataasiakkaanut tunniussisoqarsinnaavoq makkununnga piumasaqaatit eqquutsinneqarpata: Ilinniagaqarnerup unitsikkallarneqarneranut atatillugu, takuuk § 51, imm. 2, ilinniagaqanngikkallarneq, takuuk § 54, Kalaallit Nunaata iluani avataanilu, tassunga Danmarki ilanngullugu, ilinniarnermut atatillugu najugaqarneq, takuuk § 57, imaluunniit ilinniagaqartup qanigisatut ilaqutaani perululluni napparsimasoqarnerani imaluunniit toqusoqarnerani, takuuk § 59.

§ 42. Piffissap ilinniagaqarfiusussap, takuuk § 38, imm. 1, tassunga ilanngullugit bachelor´itut kandidat´itullu ilinniarnerit imaluunniit ilinniarnerit assingusut, katillugit qaammatit 60-it sinnerpagit killissarititaq sivitsorneqarsinnaavoq. Ilinniakkamik taamatut ittumik ilinniartoq unitsitsippat killissarisap sivitsorneqarnissaa atorunnaarsinneqassaaq.
Imm. 2. Ilinniagaqartup qiugassanik aalajangersimasunik ilinniagaqarnersiuteqarnini sivitsorsimappagu, takuuk § 38, imm. 1, taassuma assinganik qiortartamut killissarititaq sivitsorneqassaaq. Ilinniagaqartoq ilinniarnermik ilinniagaqarnersiuteqarfigisamik sivitsuivigisamik unitsitsiguni killissarititami sivitsuinermi atunngisat assigisaannik qiortartat ilanngaatigineqassapput. Ilinniagaqartoq piginnaaneqassutsit pissarsiarinerisa nassatarisaannik piffissaq ilinniagaqarnersiuteqarfik sivikillisissimappagu, takuuk § 39, imm. 4, killissarititaasumik sivikillisaasoqassanngilaq, takuuk § 38, imm. 1.
Imm. 3. Ilinniartoq nappaateqarneq uppernarsaavigineqartoq imaluunniit pissutsinik immikkut ittunik allanik pissuteqarluni ilinniakkaminik naammassinnissinnaanngippat, taamaattumillu ilinniarnermik nutaamik aallartitsilluni killissarititap sivitsorneqarnissaanik qiugassanik amerlanernik tunineqarsinnaavoq, takuuk § 38, imm. 1, tamannalu Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup qinnuteqaateqarnerup kingorna aalajangiiffigisinnaavaa. Killissarititap qiugassanik qanoq amerlatigisunik sivitsuisoqarnissaa Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangissavaa.
Imm. 4. Ilinniagaqartoq Danmarkimi ´Statens Uddannelsesstøtte´mit (SU-mit) qaffasinnerusumik ilinniartitaanermut ilinniagaqarnersiutinik pissarsisimappat, killissarititat, takuuk § 38, imm. 1, ilanngaavigineqassapput qaammatinik SU-mit pissarsiviusunik.
Imm. 5. Ilinniagaqartut bachelor´itut ilinniagaqareernerup kingorna ilinniartitaanermut nangitsiviusumut, qiortartakkanik atuiffiusumut, unitsitseqqaaratik ingerlaqqittut ilinniakkamut nutaamut tiguneqarnerup uppernarsaavigineratigut ilinniagaqarnerup aallartinneqartup piffissarititaa tapiissuteqarfiusoq aallartiffigalugu qiortartakkanik marlunnik tapiiffigineqarsinnaapput. Ilinniakkat taakku marluk akornanni piffissami qiortartakkat tunniunneqassapput, piumasaqaataasinnaallunilu utertillugit akilerneqarnissaat, tamatumani ilinniagaqartoq qaavatigut ilinniagarisassaminik aallartitsinngippat.
Imm. 6. Ilinniagaqartoq bachelor´itut ilinniagaqareernerup kingorna ilinniartitaanermut nangitsiviusumut unitsitseqqaarani ingerlaqqittoq, tak. imm. 5, ilinniartitaanermik nangitsiviusumik aallartitsigigani Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik angerlarsimaffigisaminut akiliunneqarluni angalanermik atuisoq, tak. § 51, imm, oqaaseqatigiit pingajuat, Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik kingullertut angerlarsimaffigisamut kingullermut angalanissamut nalinginnaasumik qiortartakkamik ilanngaavigineqassanngilaq. Angalaneq ilinniagaqannginnermi angalanertut nalilerneqassaaq, tak. § 40.

§ 43. Ilinniagaqartoq meerartaarnerminut imaluunniit qitornavissiartaarnerminut atatillugu ilinniagaqarnersiutiminut qiortartakkamik tapiliussamik ataatsimik pisinnaatitaaffeqarpoq, tamatumani ilinniagaqartup meeraq najugaqatigippagu aammalu ilinniagaqanngikkallanngikkuni. Ernineq qitornavissiartaarnerluunniit pippat ilinniagaqartup ilinniarnini naammassiniarlugu sungiusarluni sulinerani qiortartakkamik immikkut tunniussisoqassanngilaq.
Imm. 2. Anaanaasoq qiortartakkanik 12-inik tapiliutinik pisinnaatitaavoq.
Imm. 3. Ataataasoq qiortartakkanik 6-inilinnik tapiliutinik pisinnaatitaavoq.

§ 44. Team Grønlandimit innersuunneqarluni Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit ilinniagaqartut timersornermut pikkorinnerpaatut timersortartutulluunniit piukkunnaatilittut ilinniarnerup aallartinneranit akuerisaasut ilinniarnerullu ingerlaneranik immikkut ittumik aaqqissuussamik Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuerisaasumik ingerlataqartut piffissamut ilinniagaqarnersiuteqarfiusumut tapiliutit saniatigut qiortartakkanik tunineqarsinnaapput.
Imm. 2. Ilinniarnerup immikkut ittumik aaqqissuussap naatsorsuutigisatut sivisussusia tunuliaqutaralugu saniatigut qiortartakkanik qanoq amerlatigisunik tunisisoqarnissaa Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangiiffigissavaa.

§ 45. Ilinniagaqartoq tamanna pillugu qinnuteqareerneratigut piffissamut ilinniagaqarnersiuteqarfimmut tapiliutitut qiortartagassanik saniatigut 12-it tikillugit tunineqarsinnaavoq ilinniagaqartoq ilinniakkamini kinguaattoorsimappat, makkuninnga uppernarsaaffiusunik pissuteqarluni:
1) Ilinniarfiup aqutsisoqarfiani, ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiiviini ilinniarfimmullu atasunut peqatigiiffinnut assingusunut peqataappat.
2) Ilinniagaqartut inuttut imaluunniit ilinniagaqarnikkut atugarisaannut atatillugu suliaqarpat
3) Nammineq imaluunniit qaniginerpaasat nappaateqarnerinik pissuteqarpat.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqartitaanermut piffissarisap iluani kinguaattoorneq pisimassaaq. Ilinniagaqartup ilinniarnermini kinguaattoornerinut qiortartakkat qaammatit amerlaqatigai.

§ 46. Ilinniagaqartoq qiortagassat pinngitsoornissaanik qinigaqarsinnaavoq, takuuk § 76. Qiortagassat pinngitsoornissaat killissarititamik imaluunniit piffissamik tapiissuteqarfimmik allan-nguinermik nassataqassanngillat. Qiortagassat pinngitsuugassatut qinikkat kingusinnerusukkut qaammammut ataatsimut qiortartakkanik amerlanernik ilusilerlugit tunniunneqarsinnaanngillat.

 

Kapitali 4
Illusisimaneq, akiliunneqarluni angalasarnerit, pisattanik assartuisarneq, immikkut ilinniartitaaneq aamma nakorsartinnermi aningaasartuutit

Illusisimaneq

§ 47. Ilinniarnerup aallartinneranut, unitsinneranut imaluunniit naammassineranut atatillugu tamanna pillugu qinnuteqarnermi pissutsit immikkut illuinnartut atuutsillugit ilinniagaqartup illusisimanermut sap. akunneri pingasut tikillugit aningaasartuutit tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik akilersissinnaavai, tassunga ilanngullugit:
1) Angallannermi pissutsit tunngavigalugit illusisimasoqartariaqarpat, imaluunniit
2) ilinniartup nammineq inissarsiornera, imaluunniit ineqartuaannarnera imaluunniit allatut illusisimanera pissutsinik ilinniartup pisuussutiginngisaanik pissuteqartumik iluatsissimanngippat.
Imm. 2. Aningaasartuutinut ullunut ataasiakkaanut ullormut 70 kr.-nit sinnerlugit annertussuseqartunuinnaq akiliussisoqarsinnaavoq. Aningaasartuutit akiliussutaasut ilinniarnermi taarsigassarsianut Nunatta karsianit aningaasaliiffigineqartunngortinneqassapput, taamatullu ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 4-mi aamma 5-imi maleruagassatut aalajangiussat naapertorlugit ernialersorlugillu utertillugit akilersorneqassallutik.

§ 48. Ilinniagaqartut Kalaallit Nunaanni ilinniarnerminni kollegiami najugaqarfiup akiata assinganik illusisimanermut matussutissanik tapiiffigineqassapput, tamatumani ilinniarfimmiinneq qaammatit arfinillit inorlugit sivisussuseqarpat, aammalu:
1) Ilinniagaqartoq kollegiami illusisimatinneqaruni imaluunniit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup innersuutigisaanut inissinneqaruni.
2) Ilinniagaqartoq namminersuutigisanik inoqutigiinnik pilersuisuuppat, najugaqarnermik uppernarsaammik aamma attartuinermik isumaqatigiissummik akuerisamik, piginneqatigiiffimmit uppernarsaammik imaluunniit piginnittuunermik uppernarsaammik uppernarsaateqaruni.


Akiliunneqarluni angalasarnerit

§ 49. Ukununnga atatillugu angalanernut akiliussisoqarsinnaavoq:
1) §§ 51-52 naapertorlugit ilinniagaqarnerup aallartinnerani, unitsinnerani, unitsinneqarallarnerani naammassineraniluunniit.
2) Ilinnianngiffeqarnermi, takuuk § 53.
3) Aasaanerani ilinnianngiffeqarnermi, takukkit §§ 52-55.
4) Juullimut ilinnianngiffeqarnermi, takuuk § 56.
5) Ilinniakkamut attuumassuteqartumut ornigassamut il.il., takuuk § 57.
6) Nunani tamalaani ilinniagaqartut paarlaasseqatigiinnerinut, takuuk § 58.
7) Napparsimasoqarnermi toqusoqarnermiluunniit, takuuk § 59.
Imm. 2. Angalanermik akiliussisoqassanngilaq ilinniagaqartoq suliffimmini suliunnaarluni imaluunniit suliffissamini sulilissalluni sulisitsisup akiligassaanik angalassappat.

§ 50. Pisortatigut angallassinermut periarfissat sapinngisamik akikinnerpaat utertitsissutaasinnaasullu atorneqarneranni bilitsimut angalatillunilu uninngasariaqarnerni aningaasartuutinut tamakkiisumik matussutissat akiliunneqarluni angalanernut ilaapput, taamaattorli takuuk § 51, imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit. Bilitsinik utertinneqarsinnaanngitsunik atuinngitsoqarsimatillugu, ilinniarnermut taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq, tak. § 66, imm., bilitsimik taartissamik pisinissamut. Ilinniarnermut taarsigassarsiat ernialersorneqarlutillu akilerneqassapput Inatsisartut ilinniagaqarnersiutit pillugit peqqusutaanni kapitalini 4-mi aamma 5-imi maleruagassat malillugit.
Imm. 2. Aqqummik allamik angalasoqarsimappat pisortat angallassisinnaanermik akuerisaannut akikinnerpaamut aningaasartuutit killigalugit matussusiisoqassaaq. Aqqummut pisortat angallassisinnaanermik akuerisaannik angallassisinnaaneq periarfissanngippat angalanertut akikinnerpaatut periarfissaasumut aningaasartuutit qaffasinnerpaaffigisinnaasaannik matussusiisoqassaaq.
Imm. 3. Bilitsinik allannguinerni aningaasartuutit annertuseriaatigisinnaasaat matussuserneqassanngillat.
Imm. 4. Taxarnermi, timmisartoqarfiup bussiinut aamma timmisartoqarfimmut qimuttuitsunut aningaasartuutit matussuserneqarsinnaanngillat.

§ 51. Ilinniagaqarnissap aallartinneranut atatillugu aalajangersimasumik angerlarsimaffimmiit illoqarfimmut ilinniarfiusussamut naleqqiullugu timmisartoqarfimmut, umiarsualivimmut imaluunniit qimuttuitsut unittarfiannut qaninnerpaamut pisortat akuerisaannik angallassiviusutut utertitsiviusinnaasoq akikinnerpaaq atorlugu angalanermut akiliussisoqassaaq, taamaattorli takuuk § 50, imm. 4. Bachelor´itut ilinniartitaanermik, imaluunniit ilinniakkamut nangitsiviusumik, piarersarfiusumik ilinniareernerup, ilinniarnertuunngorniarluni ilassutitut ilinniareernerup naammassineranut imaluunniit bachelor´itut ilinniartitaanermik naammassisaqareernerup sivitsuutigisaanik aallartitsinermi Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik kingullertut angerlarsimaffigisap aamma illoqarfiup ilinniarfiusup qaninnerpaamik timmisartoqarfiata, umiarsualiviata imaluunniit qimuttuitsut unittarfiata akornanni aqqummut akiliunneqarluni angalasoqassaaq pisattanik assartuinertaqanngitsumik, naak ilinniagaqartoq illoqarfimmi ilinniarfimmini aalajangersimasumik angerlarsimaffeqaannaraluartoq, taamaattorli takuuk § 50, imm. 4. Unitsitsinermi, unitsitsigallarnermi imaluunniit naammassinninnermi ilinniagaqarnerup aallartinnera sioqqullugu Kalaallit Nunaanni kingullermik aalajangersimasumik angerlarsimaffiup aamma illoqarfimmut ilinniarfiusumut naleqqiullugu timmisartoqarfiup, umiarsualiviup imaluunniit qimuttuitsut unittarfiata qaninnerpaap akornanni angalanermut akiliussisoqassaaq, taamaattorli takuuk § 50, imm. 4. Angalanissaq atorneqareersimassaaq unitsitsereernerup imaluunniit naammassinninnereernerup kingorna ukioq ataaseq qaangiutsinnagu.
Imm. 2. Ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerata pisariaqartippagu, aammalu ilitsersuisumit nikinnissaq akuerineqartillugu assigiinngitsuni ilinniarfinniinnerit, atuarfimmiinnerit aammalu ilinniarnermut atatillugu suliffimmi sungiusarnerit akornanni angalanermut akiliussisoqassaaq.
Imm. 3. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1, oqaaseqatigiit pingajuannit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq pissutsit immikkut ittut atuuppata, tassunga ilanngullugu ilinniakkap naammassineranut imaluunniit unitsinneranut atatillugu angerlamut aallalinnginnermi ilinniagaqartup illoqarfimmi uterfiginiakkatut qinnutigisami suliffittaarsimanera uppernarsarneqarsinnaappat.

§ 52. Ilinniarnerup aallartinneranut, unitsinneranut, unitsikkallarneranut imaluunniit naammassineranut atatillugu ilinniagaqartumut angalanermik akiliussisoqartillugu meeqqanut 18-it inorlugit ukiulinnut angalanermut akiliussisoqarsinnaavoq, taamaattorli takuuk imm. 5, tamatumani
1) meeraq ilinniagaqartumi najugaqartillugu,
2) meeraq ilinniagaqartup nammineq qitornarippagu, imaluunniit ilinniagaqartup aapparisaata qitornarippagu, takuuk § 7,
3) ilinniartitaaneq imaluunniit ilinniarfimmiinneq qaammatit qulit sinnerlugit sivisussuseqarpat, aamma
4) ilaqutariinnut naammaginartumik inissiisoqarneranik meeqqamullu paaqqinniffiusinnaasumik pissarsisimanermik uppernarsaasoqarsinnaappat.
Imm. 2. Ilinniartitaaneq ilinniarfimmiinnerluunniit Kalaallit Nunaanni ingerlanneqartoq qaammatinit qulinit sivikinneruppat meeqqanut ukioqanngitsuniit 17-it ilanngullugit ukiulinnut akiliussilluni angalatitsisoqarsinnaavoq imm. 1, nr. 1, 2 aamma 4-mi piumasaqaatit eqquutsinneqarnerisigut. Taamatuttaaq meeqqat arfinilinniit 17-it ilanngullugit ukiullit akiliunneqarlutik angalanissaannut ilinniarfiup tigutiffiusup ilitsersuisuata akuersinissaanik piumasaqaataavoq.
Imm. 3. Ilinniartitaaneq ilinniarfimmiinnerluunniit Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngullugu, pisoq qaammatinit qulinit sivikinneruppat meeqqat angalanermut akiliunneqarsinnaanngillat. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik tamanna pillugu, pissutsit immikkut ittut atuutsillugit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, tassunga ilanngullugu meeqqap ukioqassusiata (0-6-inik ukioqarnerata), inissaqarnikkut atugarisat aamma meeqqamik paaqqinnittoqarsinnaaneranik atugarisat pisariaqartippassuk.
Imm. 4. Ilinniagaqartup aapparisaa, takuuk § 7, angalanermut akiliunneqassaaq ilinniagaqartup meeraata akiliunneqarluni angalanissaa imm. 1 najoqqutaralugu akuerineqarsimappat.
Imm. 5. Ilinniagaqarnerup naammassineranut, unitsinneqarneranut imaluunniit unitsikkallarneqarneranut atatillugu ilinniarfimmut meeqqat nassarneqartut, ilinniarnerullu naammassinerani imaluunniit unitsinnerani 18-inik ukioqalereersimasut angalanermut akiliunneqassapput.

§ 53. Ilinnianngiffeqarallarnermi, tassunga ilanngullugu naartunermi ernereernermilu ilinnianngiffeqarallarnermi angalanermut akiliussisoqassaaq:
1) Ilinnianngiffeqarallarneq ilinniarfimmit allakkatigut aningaasaliissutigineqarsimappat,
2) ilinnianngiffeqarallarneq qaammatit pingasut sinnerlugit sivisussuseqarpat,
3) ilinnianngiffeqarallarnerup aallartinneraniit qaammatip ataatsip iluani angalaneq aallartinneqarpat, aamma
4) ilinniagarisap aallarteqqinnissaa siusinnerpaamik qaammammik ataatsimik sioqqullugu illoqarfimmut ilinniagaqarfiusumut utimut angalaneq aallartinneqarpat.

§ 54. Aasami ilinnianngiffeqarnermut atatillugu siumut utimullu angalanermut illoqarfiup ilinniarfigisap aammalu nammineq qitornarisat Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaasa akornanni imaluunniit ilinniagaqartup angajoqqaarisalluunniit kingullermik Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaasa akornanni akiliunneqarluni angalanissamut akiliussisoqarsinnaavoq. Tamannali atuutinngilaq ilinniagaqarneq ukiumi pineqartumi decembarip aallaqqaataa nallertinnagu naammassineqassappat. Utimut angalanissaq kingusinnerpaamik pissaaq ilinniagaqarnerup aallartinnissaanut atatillugu.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu akiliunneqarluni angalaneq Kalaallit Nunaanni najugaqarfissamut allamut angalanertut pisinnaavoq kingullermik aalajangersimasumik najugarisamut angalanermut aningaasartuutit ornitassamut aningaasartuutissat qaangersimanngippatigit.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit siumut utimullu angalatitsisoqartassaaq meeqqanut 18-it inorlugit ukiulinnut ilinniagaqartumilu najugalinnut ilinniagaqartullu pilersuisussaaffigisaanut.
Imm. 4. Bilitsit kingusinnerpaamik 1. april nallertinnagu inniminnerneqassapput. Kingusinnerusukkut inniminniinermi aningaasartuutit annertuseriaatigisinnaasaat matussuserneqassanngillat.

§ 55. Aasaanerani ilinnianngiffeqarnermi akiliunneqarluni siumut utimullu angalanissaq, takuuk § 54, juullimut tulliuttumut kinguartinneqarsinnaavoq. Angalanissamut taassumunnga aasaanerani ilinnianngikkallarnermut atatillugu qaavatigut aningaasartuutaasimasinnaasut matussuserneqassanngillat. Kinguartitsiumanermik nalunaarut ilitsersuisumut apuunneqarsimassaaq kingusinnerpaamik ulloq 1. april, taamaatorli takuuk imm. 2.
Imm. 2. Imm. 1-imi, oqaaseqatigiit pingajuanni piffissaq killissarititaasoq lærling´inut inuussutissarsiutunut tunngaviusumik ilinniartitaanerni ilinniartunut atuutinngilaq, tamatumani iliniarfiup nammineq aalajangersinnaammagu siumut utimullu angalanissamut atatillugu akiliunneqarluni angalasinnaanerup qaqugukkut atorneqarsinnaanissaa.
Imm. 3. Ilinniagaqartut ilinniaqqinnissamut piareersaataasumik naammasinninnerminnut, iliniarnertuunngorniarluni ilassutitut ilinniarnermut imaluunniit bachelor´itut ilinniarnermut atatillugu Kalaallit Nunaanni aaljangersimasumik kingullertut angerlarsimaffigisamut akiliunneqarlutik angalasinnaatitaasut, tak. § 51, imm. 1, oqaaseqatigiit pingajuat, aammalu Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik kingullertut angerlarsimaffigisap illoqarfimmut ilinniarfiusumut naleqqiullugu timmisartoqarfiup, umiarsualiviup imaluunniit qimuttuitsut unittarfiata qaninnerpaap akornanni angalanermut akiliunneqarsinnaatitaasut ilinniarnerminnik naammassisaminnut atatillugu ilinniarnermik nutaamik ingerlaqqillutik sivitsuisut, tak. § 51, imm. 1, oqaaseqatigiit aappaat, angalanernik pineqartunik allatut nuussisinnaapput imm. 1 malillugu siumut-utimullu angalanissanngorlugu. Allatut nuussiumalluni nalunaaruteqarnissaq pisassaaq siumut-utimullu angalanissaq kingusinnerpaamik qaammatit 3-t sioqqullugit.

§ 56. Ilinniagaqartumut, qitornanut najugaqatiginngisaminut angajoqqaatut oqartussaassuseqartumut, meeqqat arlaata Kalaallit Nunaanni najugaata aalajangersimasup illoqarfiullu ilinniarfigisap akornanni juullimut siumut utimullu angalatitsisoqarsinnaavoq. Tamannali atuutissanngilaq ilinniagaqartup meeraq ilinniagaqarfiusumut ukiumi ilinniarfiusumi tassani ilagisimappagu, imaluunniit ilinniagaqartup ilinniarnini ukiup qaammatisiutai malillugit ukiup tulliani 1. marts nallertinnagu naammassissappagu.
Imm. 2. Meeqqat, aappaasoq pinnagu, takuuk § 7, illoqarfimmut ilinniarfigisamut ilagineqarsimappata ilinniagaqartoq meeqqallu siumut utimullu angalanissamut akiliunneqassapput aappaasoq aamma meeqqat ilaannut ataatsimut angajoqqaatut oqartussaassuseqarpat. Illoqarfiup ilinniarfigisap aammalu aappaasup aalajangersimasumik Kalaallit Nunaanni najugaata akornanni siumut utimullu angalanermut akiliussisoqassaaq.
Imm. 3. Illoqarfik ilinniarfigisaq Kalaallit Nunaanniippat imm. 2 malillugu angalanermut taarsiullugu aappaasoq inooqataasorluunniit meeqqallu ilinniartup angajoqqaatut oqartussaaffigisai illoqarfimmut ilinniarfigisamut siumut utimullu angalanissamut akiliunneqarsinnaapput. Imm. 2 naapertorlugu angalanermut akiliunneqarsinnaasumut naleqqiullugu aningaasartuutit annertuseriaatigisinnaasaat matussuserneqassanngillat.
Imm. 4. Illoqarfik ilinniarfigisaq Kalaallit Nunaata avataaniippat, tassunga Danmarki ilan-ngullugu, imm. 2 malillugu angalanermut taarsiullugu aappaasoq inooqataasorluunniit meeqqallu ilinniartup angajoqqaatut oqartussaaffigisai illoqarfimmut ilinniarfigisamut siumut utimullu angalanissamut akiliunneqarsinnaapput, ilinniagaqarnermi pissutsit immikkut ittut tassani atuuppata, tassunga ilanngullugit soraarummeernerit aamma immikkut sammisamik suliaqarneq. Imm. 2 naapertorlugu angalanermut akiliunneqarsinnaasumut naleqqiullugu aningaasartuutit annertunerulersimappata matussuserneqassanngillat.
Imm. 5. Illoqarfimmi ilinniarfimmiinneq qaammatinit qulinit sivikinneruppat imm. 1-4 malillugit angalanermut akiliussisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 6. Bilitsit kingusinnerpaamik 1. oktober inniminnerneqassapput. Kingusinnerusukkut inniminniisoqarneratigut aningaasartuutaanerusinnaasut matussuserneqassanngillat.

§ 57. Ilitsersuisumit inassuteqartoqareerneratigut Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik aalajangiisinnaavoq Kalaallit Nunaata avataani, Danmarki ilanngullugu, ilinniagaqartup angalanernut aningaasartuutigisariagaanut aammalu akunninnermut aningaasartuutigisariagaanut tamakkiisumik matussusiisoqarnissaanik, ilanngullugu akunninnermut aningaasartuutissanut tapiissutissat annertussusissaannik aalajangiisinnaalluni aammalu malitassanik aalajangersaasinnaalluni, assersuutigalugu nammineq akiliuteqartarnissamik makkununnga atatillugu:
1) Pinngitsoorani naammassisassanik immikkut sammisanik qaffasinnerusumillu ilinniarnerni pingaarnerusunik naammassisassanik suliarinninnermi.
2) Ilinniagassanut tunngasunik suliaqarluni qaammammit ataatsimit sivisunerusumik suliamik sungiusarfimmiinnerni.
3) Ilinniagassanut tunngasunik suliaqarluni ilinniarfimmi allamiinnermi.
4) Ilinniaqalernissamut pinngitsoorani misilitsittussaanermi.
Imm. 2. Angalaneq sapinngisamik aaqqissuunneqassaaq aasaanerani ilinnianngikkallarnermut imaluunniit juullimut ilinnianngikkallarnermut atatillugu akiliunneqarluni angalanissamut atasumik, takukkit §§ 54 aamma 55.

§ 58. Qaammatit arfinillit sinnerlugit sivisussuseqartumik Kalaallit Nunaata Danmarkillu avataanni paasisassarsiornerit ilinniartitaanermut attuumassuteqanngitsut nunallu tamalaat ilinniartunik paarlaasseqatigiissitsisarnernut suliniaqatigiiffiinit aaqqissuunneqartunut atatillugu Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugarisap nunamilu allami ornigassap akornanni siumut utimullu akiliussisoqartassaaq.
Imm. 2. Københavnip nunamilu allami ornigassap akornanni angalanermut aningaasartuutit § 52-imi maleruagassatut aalajangersakkat naapertorlugit aningaasartuutigisimasanut uppernarsaammik takutitsinikkut utertinneqarsinnaapput.
Imm. 3. Ilinniagaqartup ilaqutaani qaniginerusaani napparsimaruluttoqartillugu toqusoqartilluguluunniit angalaneq allanit matussuserneqanngippat § 50-imi maleruagassat aalajangersarneqartut naapertorlugit siumut utimullu angalanermut akiliussisoqartassaaq, taamaattorli taamaallaat Københavnimiit pineqartup ilaqutaasa qaninnerit najugaqarfiannut.

§ 59. Ilinniagaqartup ilaqutaani qaniginerpaasaani napparsimaruluttoqartillugu toqusoqartilluguluunniit ilinniagaqartumut taassumalu meeraanut, ilinniagaqartumi najugaqarpata, angalanermut aningaasartuutit allanit matuneqarsimatinnagit akiliussilluni angalatitsisoqassaaq. Akiliussilluni angalatitsisoqassaaq illoqarfiup ilinniarfiusup qaniginerpaasallu pineqartup najugaata akornanni siumut utimullu angalanertut.
Imm. 2. Aallarnissaq sioqqullugu nakorsap nalunaarutaatigut uppernarsarneqassaaq nappaat ima peruluutaatigisoq ilaqutaasut pisarnertut aggersarneqarlutik. Toqusoqarnera toqusup toquneranik uppernarsaatitut allagartap assigisaataluunniit nuutinneranik uppernarsarneqassaaq.


Pisattanik assartuisarneq

§ 60. Ilinniagaqarnerup aallartinneranut, unitsinneranut imaluunniit naammassineranut atatillugu angalanermut akiliussisoqarnissaa akuersissutigineqarsimagaangat akiliussisoqarsinnaavoq, tamaattorli takuuk § 51, imm. 1, oqaaseqatigiit aappaat. Ilinniagaqartunut Kalaallit Nunaata aamma Danmarkip avataanni ilinniartitaanernut ilinniagaqarnersiutisianik aningaasaliiffigineqartunut pisattanik assartuinissamut akiliussisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Pisattanik akiliunneqarluni assartuisitsisoqarsinnaavoq, taamaattorli takukkit imm. -imi oqaaseqatigiit aappaat pingajuallu:
1) Ilinniagaqartunut meeqqat pineqartut angalanermut akiliunneqarnissaannik aningaasaliiffigineqartillugit ilinniarfimmiittunut imaluunniit sungiusarluni suliffimmiittunut qaammatinit arfinilinnit sivisunerusumik.
2) Ilinniagaqartunut aappariinnut angalaqatigiittunut ilinniartup aappaanut, takuuk § 7, ilinniarnissaq qaammatinik 24-nik sivisunerusussatut naatsorsuutigineqarpat, pisattat angallannerannut akiliussisoqarsinnaavoq.
3) Qaammatinit 24-nit sivisunerusumik atamaannartumik ilinniareerluni angerlarnermi ilinniartumut pisattanik assartuinermut akiliussisoqarsinnaavoq.
4) Pisattat ornigassamut angallanneqarnerannut akiliussisoqarsimatillugu, takukkit nr. 2 aamma 3.

§ 61. Usinik umiarsuarmik angallassinermut akiliussinermi pineqartut tassaapput containerit iluminni 6m3 -tut annertussusillit imaluuniit nassiussatut 6 m3-itut initutigisut angallanneqarnerat sillimmaserneqarnerallu ilanngullugit, nassiussat ataatsit 100.000 kr.-it tikillugit sillimmasersimasut.
Imm. 2. Pisuni immikkut ittuni umiarsuartigut angallassinissaq ajornartillugu toqqortarinnikkallartitsinermut aningaasartuutinik matussusiisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ilinniagaqartut Kalaallit Nunaannit allamukartut Kalaallit Nunaaliartulluunniit nassatanut akiliunneqarneranni puuiaaneq poortuinerlu aningaasaliinermut ilanngunneqartarput.
Imm. 4. Ilinniagaqartut aappariit, takuuk § 7, isorartoqatigiimmik angalasussat annerpaamik containerimut ataatsimut nassiussanulluuniit 6 m3-isut initutigisut akiliunneqarsinnaapput. Aappariit tamarmik ilinniakkanik tamarmik immikkut qaammatit 24-t sinnerlugit sivisussuseqartuni ilinniagaqarsimappata containerit marluk imaluunniit nassiussat katillugit 12 m3-isut initutigisut akiliunneqarsinnaapput.
Imm. 5. Ilinniagaqartut pingasunik imaluunniit amerlanernik meeraqartut containerit marluk imaluunniit nassiussanut katillugit 12 m3-isut initussuseqartunut akiliunneqarsinnaapput.

§ 62. Nassatanut akiliussisoqartillugu, taamaattorli umiarsuartigut assartuinissaq ajornartillugu, angalanermut akiliunneqartumut ataatsimut naammaginartumik uppernarsaasiinikkut ilinniarnerup aallartinnerani, unitsinnerani naammassineraniluuniit timmisartukkut nassatanut 10 kg angullugu oqimaappallaarutaasunut aningaasartuutit utertinneqarsinnaapput. Ilinniagaqarnerup naanissaanut qaammatit arfiniliinnanngornissaat tikillugu nassiussanut akiliunneqarsinnaatitaaneq pigineqassaaq.

§ 63. Pisattanik assartuinermut akiliussisoqassanngilaq ilinniagaqartoq suliffimmini suliunnaarluni imaluuniit suliffissamini sulilissalluni sulisitsisup akiligassarisaanik pigisanik angallassissappat.


Immikkut ilinniartitaaneq aamma nakorsartinnermut aningaasartuutit

§ 64. Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngullugu, ilinniartitaanernut tamakkiisumik matussusiisoqartassaaq kalaallit oqaasiinik ilinniartitsinermi immikkullu ilinniartitsinermi pisariaqartumi peqataanermut aningaasartuutinut. Immikkut ilinniartitaanissamik pisariaqartitsineq ilinniarfimmi ilitsersuisup inassuteqaataanik uppernarsaaserneqartassaaq.

§ 65. Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngullugu, ilinniagaqartut uppernarsaaserneqartumik anigorsinnaanngisaminnik nappaateqaraangata nakorsaatinut immikkut ittumik aningaasartuutaat matussuserneqassapput.
Imm. 2. Kalaallit Nunaata avataani, ilanngullugu Danmarkimi, ilinniagaqartut nakorsamit innersuunneqartumik katsorsarneqarnermut aningaasartuutaat matussuserneqassapput.
Imm. 3. Kalaallit Nunaata avataani ilinniagaqartut, ilanngullugu Danmarkimi, pisariaqartumik kigutinik suliarititsisariaqaleriataarneranni aningaasartuutinut tamakkiisumik matussusiisoqartassaaq taamatut suliaritinneq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqarpat.
Imm. 4. Imm. 1-3 malillugit taamaallaat aningaasartuutinut matussusiisoqassaaq aningaasartuutit ilaannut pisortanit oqartussaasunit allanit imaluunniit sillimmasiisarnermik aaqqissuussiffiusunit akilerneqanngitsunut.

 

Kapitali 5

Ilinniarnermi taarsigassarsiat Nunatta karsianit aningaasalersorneqartut

§ 66. Taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq ilinniagaqartunut kapitali 2-mi 3-milu piumasaqaatinik naammassinnissimasunut 18-inillu ukioqalereersimasunut.Ilinniagaqarnermi taarsigassarsiat ilinniartitaanerup nalaani ataasiaannartumik ukiup affakkaartumillu semester´imut taarsigassarsiatut tunniunneqartarput, taamaattorli takukkit §§ 67 aamma 68. Ataasiaannartumik taarsigassarsiat annertussusissaat ukiumoortumillu taarsigassarsiat amerlanerpaaffissaat Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni takuneqarsinnaapput.
Imm. 2. Semester´imut taarsigassarsiat upernaami semester´imut ukiamilu semester´imut taarsigassarsiarineqartarput. Upernaami semester´i piffimmut 1. januaarimit 31. juuli tikillugu aammalu ukiami semester´i 1. aggustimit 31. decembari tikillugu naatsorsuutigineqartarput. Semester´imut taarsigassarsiat semester´ip pineqartup naanerani tamakkiisumik atorneqarsimanngitsut ileqqaarneqarsinnaanngillat imaluunniit kingusinnerusukkut semester´inut nuunneqarsinnaannatik.
Imm. 3. Ataasiaannartumik allanik taarsigassarsisitsisoqaqqissinnaavoq pissutsit immikkut illuinnartut pissutaatillugit ilinniakkap allamik taarserneratigut imaluunniit ilinniakkamik allamik aallartitsinermi, tamatumani ilaallutik nuunnermut aningaasartuutigisanut aammalu inissiamut aallaqqaatitut akiliutinut.
Imm. 4. Ilinniagaqarnermi taarsigassarsisoqassaaq akiitsunut allagartaliussaq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit akuerineqartoq atsiorneqarpat. Ilinniagaqarneq aallartinneqareerpat akiitsunullu allagartaq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit tiguneqareerpat ilinniagaqarnermi taarsigassarsiat aatsaat tunniunneqarsinnaapput.

§ 67. Ilinniakkat 1. marts imaluunniit 1. oktober sioqqullugit naammassineqartut semester´imi pineqartumi taarsigassarsinissamut pisinnaatitaaffeqanngillat.

§ 68. Ilinniagaqartunut Kalaallit Nunaanni ilinniaqqinnissamut piareersartunut imaluunniit inuutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniagaqartunut ilinniarnermi taarsigassarsisitsisoqarsinnaanngilaq, taamaattorli takuuk imm. 4 aamma § 50, imm. 1, oqaaseqatigiit aappaat.
Imm. 2. 18-ileereersimallutik Kalaallit Nunaata avataani, tassunga Danmarki ilanngullugu, ilinniagaqarnissamut piareersaataasumik imaluunniit inuutissarsiutinu tunngaviusumik ilinniagaqartunut ataatsikkut tigusassanik taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ilinniagaqartunut ilinniarnermi taarsigassarsisitsisoqarsinaanngilaq ilinniareernerup kingorna ilinniagaqarnermi akiitsugarilikkat ima amerlatigilersimassappata taarsersornissaat ajornartorsiutaalertussatut nalilerneqarlutik. Naliliinermi ilaatigut makku mianerineqassapput:
1) Ilinniareernermi naatsorsuutigisatut aningaasarsiat inissisimaffiannut naleqqiullugu akiitsugarisat amerlassusaat.
2) Ilinniagaqartup ilinniarnermi taarsigassarsiaminik naafferartumik akilersornissaasa qanoq sivisutiginissaata naatsorsuutiginera.
3) Ilinniagaqarnermi taarsigassarsiat pillugit naafferartumik akilersuinermik aaqqissuussinermik ilinniagaqartoq siusinnerusukkut ingasattumik ilaginnaasimanersoq.
Imm. 4. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik imm. 1-imit immikkut akuerinnissinnaavoq pissutsit immikkut illuinnartut atuunnerini, tassunga ilanngullugu ilinniarnertuunngorniarluni ilinniarfinni piareersarfittut neqeroorutaasuni Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit tapiissuteqarfiusinnaasutut akuerisaasuni ilinniagaqartut aallarniinermi aningaasartuutit uppernarsarneqartut matussusernerinut.

§ 69. Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni kapitalini 4-mi aamma 5-imi maleruagassat naapertorlugit ilinniagaqarnermi taarsigassarsiat ernialerneqarlutillu akilersorneqassapput.

 

Kapitali 6
Uninngatitsigallarneq, nalimmassaarineq, utertitsineq, ernialersuineq aamma taarsigassarsiat utertillugit akilersorneri

§ 70. Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 7-imi maleruagassat naapertorlugit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniagaqarnersiutinik uninngatitsigallarsinnaallunilu akiligassat/pisassat ilanngullugit nalimmassaarisinnaavoq.

§ 71. Ilinniagaqartoq ilinniarnerminik unitsitsinermut atatillugu pissutaasut pillugit ilitsersuisumut allakkatigut nalunaaruteqassaaq. Ilinniagaqartoq unitsitsinermut pissutaasunik ilitsersuisumut allakkatigut nalunaaruteqarsimanngippat Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ilinniagaqarnersiutit utertinnissaannik piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiutit siunertamut aningaasaliiffiusumit pisussaaffiginngisamik tiguneqarsimappata imaluunniit atorneqarsimanngippata Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ilinniagaqarnersiutit utertinnissaannik piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 3. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik ilinniagaqarnersiutit utertinnissaannik piumasaqaateqarsinnaavoq, tamatumani ilinniagaqartup ilinniarnera ima sivisutigilersimappat ilinniagaqarneq aallartinneqavissisimasutut nalilerneqarsinnaanani, aammalu unitsitsineq naammaginartumik tunngavilersorneqarsinnaanngippat.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsi kommunimi Piareersarfimmi ilinniartunut atatillugu aningaasanik ikiorsiissutaannik annikillilerisinnaavoq, takuuk imm. 5, tamatumani pineqartoq aalajangersimasumik atuartinneqarfiusussanut imaluunnit sungiusarluni suliffiusunut, ilinniarfiup akuerisimanngisaanik orniguttanngippat imaluunniit kingusinaarluni orniguttarpat.
Imm. 5. Aningaasanik ikiorsiissutinik imm. 4 malillugu annikillilerineq, takuuk § 27, imm. 1, nr.2, naatsorsorneqassaaq qaammammut agguaqatigiissillugu nal. akunneri 173.3-it tunngavigalugit, nalimmassarlugit ilinniagaqarnersiutit nalinginut. Tiimimut nalinga taamaalilluni naatsorsorneqassaaq.

§ 72. Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 6-imi maleruagassat naapertorlugit ilinniagaqarnersiutit akuerisaanngitsumik pineqarsimasut ernialersorlugillu kingumut akilersorneqassapput.

 

Kapitali 7
Aqutsineq naammagittaalliornerlu

§ 73.Kalaallit Nunaanni ilinniakkamut ilinniagaqarnersiuteqarnissamillu qinnuteqarneq Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup akuerisaatigut qinnuteqarnissamut immersuiffiliaq atorlugu tunniunneqassaaq. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaatit suliarineqarnissaat pillugu suleriutsit aalajangersassavai, taakkulu tamanut saqqummiunneqassapput "www.sunngu.gl" aqqutigalugu. Immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqaatit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiuteqalernissamik qinnuteqaatit qaqugukkut tunniunneqareersimanissaat pillugit piffissaliussassat Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup aalajangersarsinnaavai.
Imm. 3. Kommunini Piareersarfinni ilinniagaqarnernut atatillugu ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaatit kommunalbestyrelsimit aqunneqarput angusassat pillugit isumaqatigiissutit tunngavigalugit; isumaqatigiissutigineqartartut Namminersornerullutik Oqartussat aamma kommunalbestyrelsip pineqartup akornanni.
Imm. 4. Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfiup kommunini Piareersarfinni ilinniartut ilinniagaqarnersiuteqarsinnaasut amerlassusissaat ukiut tamaasa aalajangersartarpai. Ukiumut tulliuttumut amerlassutsit aalajangiussat kommunalbestyrelsimut pineqartumut ukiut tamaasa nalunaarutigineqartassapput oktobarip qaammataa naatinnagu.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsi imm. 3 malillugu qinnuteqaatit pillugit aalajangiisarpoq. Ilinniagaqarnersiutit kommunalbestyrelsimit akiliutigineqartassapput, taakkulu akiliussigallarnertut kingorna matussuserneqartassapput Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmit.

§ 74. Ilinniakkanut qiortartakkanut ilaanngitsunut aningaasatigut qaammatikkaartumik ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat naatsorsorneqartarput. Ilinniagaqarnerup aallartinnerani, naammassinerani, unitsinnerani aamma unitsikkallarnerani aningaasat ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat ilinniarfigisamut ullukkaarlugit naatsorsorneqartarput. Ullormik aallarteqqiffimmik naatsorsuinermi pisariaqartitanik piffissat angalaffiit najugaqarfiillu mianerineqarsinnaapput. Ilinniarfiup sungiusarlunilu suliffiup akornanni paarlaassinermi atuarfimmiinnermi ullut ilinniartitsiffiusut ataasiakkaarlugit aningaasat ikiorsiissutit naatsorsorneqartarput.
Imm. 2. Tamatumunnga qinnuteqaatip tiguneranit ullormit aallartittumit aningaasat ikiorsiissutit meeqqanullu tapit tunniunneqartarput. Meeraq tapisiaqarfiup nalaani inunngorpat meeqqanut tapisiat piffissamit inunngorfiusumit tunniunneqassapput ilinniagaqartoq meeqqanut tapisiat pillugit qinnuteqaammik piffissamit inunngorfiusumit qaammatit marluk qaangiutinnginnerini nassitsisimappat.
Imm. 3. Aningaasat ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat qaammatit naanerini kingumoortumik tunniunneqartarput, qaammammiillu tapisiaqarnissamik qinnuteqaatip tiguneqarfianit siusinnerpaamik aallartissinnaallutik, aammalu apeqqutaatinneqarluni nalunaarummi tapisiaqarnissamut piumasaqaatinik ilinniagaqartup eqquutsitsinera.
Imm. 4. Ilinniagaqartup piffissamit ilinniagaqarunnaarfigisaanit taamaalillunilu tapiissutisinissamik pisinnaatitaaffeerunneranit aningaasat ikiorsiissutit meeqqanullu tapisiat tunniunneqarunnaassapput, takuuk § 24, imm. 1. Ilinniagaqartup piffissami ilinniagaqaqqilerfianit akiliisarneq aallarteqqinneqassaaq.
Imm. 5. Ilinniagaqartup takkutinngitsoornerata malitsigisaanik aningaasat ikiorsiissutit aamma meeqqanut tapisiat annertussusaannik annikillisaasoqarsinnaanngilaq. Tamanna pillugu erseqqissakkamik ilinniakkani aalajangersimasuni Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq. Ilinniakkanut sunut tamanna atuuttuunersoq "www.sunngu.gl"-imi tamanut saqqummiunneqartarpoq.

§ 75. Ilinniakkanut qiortartakkamut ilaasunut qaammatit ilivitsukkaarlugit qiortartakkat naatsorsorneqartarput.
Imm. 2. Ilinniagaqartoq ilinniartitaanermi aallartinnerani ilinniagaqartuunerullu nalaani qiotartakkanik pisinnaatinneqassaaq ilinniagaqartoq qaammatip akiliiffiusussap ulluisa 15-iat killigalugu ilinniagaqalersuusimaguni. Ilinniagaqartoq ilinniartitaanerup aallartinnerani ilinniagaqalernera qaammatip akiliiffiusussap ulluisa 15-iat qaangiutereersoq ilinniagaqalersuusimaguni allakkatigut qinnuteqaateqarnermigut qiortartakkani ataatsimik siuartitsivigisinnaavaa, taannalu ilutigalugu killissarititaasunit ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaasumiillu ilanngaatigineqassalluni. Ilinniagaqartoq ilinniagaqarnerminik aallartitsinerminut naammassinninnerminullu atatillugu ilinniagaqartuusimanerani aalajangiiniarnermi naatsorsuutigineqassapput piffissat angalaffiullutillu akunniffiusarsimasut, ilanngullugit ilitsersorneqarnermik akuerisaasunik ingerlassat.
Imm. 3. Qiortartakkat qaammatit naanerini akilerneqartarput, tapiissuteqarfiginissarlu pillugu qinnuteqaammik qaammammi tigusiffimmit aallartinneqartarlutik, aammalu apeqqutaatinneqarluni nalunaarut malillugu ilinniagaqarnersiuteqarsinnaanissamut piumasaqaatinik ilinniagaqartup eqquutsitsinera. Taamaattoq meeqqanut tapiissutit ernereerup nalaanit tunniunneqarsinnaalertarput, tamatumani ilinniartoq ernereernermi kingorna kingusinnerpaamik qaammatit marluk qaangiutinnginneranni allakkatigut taamatut qinnuteqaateqarpat meeqqamut tapiissutisiaqarnissamik.
Imm. 4. Ilinniagaqartup piffissamit ilinniagaqarunnaarfigisaanit taamaalillunilu ilinniagaqarnersiuteqarnissamik pisinnaatitaaffeerunneranit qiortartakkat tunniunneqartarunnaassapput, takuuk § 24, imm. 1. Piffissaq taanna qaammammi ullut 15-iisa kingornaniippat qiortartakkanik akiliisarneq qaammammut tullinnguuttumut atuutsinneqassaaq. Ilinniagaqartup piffissami ilinniagaqaqqilerfianit qiortartakkanik akiliisarneq aallarteqqinneqassaaq. Piffissaq taanna qaammammi ullut 15-iisa kingornaniippat qaammatip tullianiit qiortartakkanik akiliisoqaqqittalissaaq.
Imm. 5. Ilinniagaqartup takkutinngitsoornerata malitsigisaanik aningaasat ikiorsiissutit aamma meeqqanut tapisiat annertussusaannik, qiortartap annertussuseqataanik, annikillisaasoqarsinnaanngilaq.

§ 76. Ukiuni tapiissuteqarfiusuni tamani qaammammut ataatsimut arlalinnulluunniit qiortartakkap iluani avataaniluunniit tapiissutisisarunnaarnissamik ilinniagaqartoq qinigaqarsinnaavoq. Ilinniagaqarnersiutit pillugit qinnuteqanngitsoorneq tapiissutisisarunnaarnermik qinigaqarnermut assingutinneqarpoq. Ilinniagaqartoq qaammatini aalajangersimasumik taanagit amerlassusilinni ilinniagaqarnersiutinik tapiissutisisarunnaarnissamik qinigaqarsimanngippat, pineqartumut ilinniagaqarnersiuteqartitsisinnaaleqqinnissamut tunngavissaritinneqassaaq ilinniagaqarnersiuteqaqqilernissamik nutaamik qinnuteqarsimanissaq.
Imm. 2. Ilinniagaqarnersiutinik tapiissutisisarunnaarnissamik qinigaqarneq pillugu qinnuteqaat siunnersuisartumut qaammammi akiliiffimmi kingusinnerpaamik ullut 15-ianni tunniunneqarsimassaaq. Ilinniagaqarnersiuteqartarnerup ingerlateqqinneqalernissaat pillugit qinnuteqaat siunnersuisartumut qaammammi akiliiffimmi kingusinnerpaamik ullut 15-ianni tunniunneqarsimassaaq.

§ 77. Ilinniagaqarnersiutinik tunniussaqarneq pillugu aalajangiinerit aalajangiinerup ullua sap. akunnerinik arfinilinnik sioqqutsilluni Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut allakkatigut nassiunneqarsinnaaput, takuuk ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 30, imm. 1. Naammagittaalliuteqarnissamut killigititamit Ilinniagaqarnersiuteqarnermut Naalakkersuisoqarfik immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq, pissutsit immikkut ittut atuunnerini, tassalu:
1) Silap qanoq issusianik pissutsit imaluunniit allakkerinermik kinguaattoortitsisunik pissutsit pissutigalugit naammagittaalliut kinguaattoortumik takkussimappat.
2) Naammagittaalliuteqarnissamut killigititap tungaanut piffissami sivisunerusumi ilinniagaqartoq nappaateqarsimappat.

 

Kapitali 8

Atortuulersitsinermut, ikaarsaariarnermut aamma atorunnaarsitsinermut aalajangersakkat

§ 78. Nalunaarut 1. april 2008 atuutilerpoq. Ilutigalugu, ilinniagaqarnersiutit pillugit nalunaarut nr. 18, 7. juli 2005-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

§ 79. Ilinniagaqartut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005 sioqqullugu qaffasinnerusumik ilinniagaqarsimasut tassunga killissarititami ilinniakkap naammassisap kingulliup ilinniarfiginissaanik sivisussusiata assinganik qiortartakkanik ilanngaavigineqassapput, taamaattorli takuuk imm. 4. Ilinniagaqarneq bachelor´inngornissamut aamma kandidat´inngornissamut immikkoortoqartoq ilinniagaqarnertut ataatsitut matumani isigineqassaaq. Ilinniagaqartoq Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarluni 1. august 2005-imi qaffasinnerusumik ilinniagaqarnermik aallartitsisimappat, ilinniakkamut naammassisamut killissarititami qiortartakkanik ilanngaavigineqassanngilaq.
Imm. 2. Ilinniagaqartut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005 sioqqullugu qaffasinnerusumik ilinniagaqarnermik unitsitsisimasut killissarititami qiortartakkanik ilanngaavigineqassanngillat. Qaffasinnerusumik ilinniagaqartoq 1. august 2005-imi kingusinnerusukkulluunniit aallartitaanut naleqqiullugu ilinniakkami unitsissimasamini piginnaaffeqarfinnik pissarsisimappat ilinniakkap aallartinnerani piffissami tapiissuteqarfiusumi killissarititamilu qiortartakkanik ilinniakkami pineqartumi piginnaaffeqarfinnik pissarsiffiusunut qaammatinut aalajangersimasunut ilanngaasoqassaaq.
Imm. 3. Ilinniagaqartut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005-imi qaffasinnerusumik ilinniagaqartuusut killissarititami ilinniakkap maannakkut inissisimaffiani ilinniarfiginissaanik sivisussusiata assinganik qiortartakkanik ilanngaavigineqassapput, taamaattorli takuuk imm. 4. Ilinniagaqarneq bachelor´inngornissamut aamma kandidat´inngornissamut immikkoortoqartoq ilinniagaqarnertut ataatsitut matumani isigineqassaaq. Tamanna ilutigalugu ilinniakkami ingerlanneqartumi piffissaq ikiorsiissuteqarfiusoq sivitsorneqassaaq, aningaasanik ikiorsiissuteqarfiusup ilinniagaqarnerullu sivisussutsimikkut inissisimaffiisa akornanni qaammatit amerlassusiisa assigiinngissutaannik qiortartagassat amerlassusilerlugit. Piffissamut sivisussusissatut inissisimaffimmut ilinniagaqarnerup maannakkut inissisimaffia siuarsimaneruppat ilinniagaqartup ilinniarnermi nalaani aningaasanik ikiorsiissutisiaqarsimanera qaammatit amerlassusiannut assingutillugit killissarititami qiortartagassat tunniunneqassapput, taamaattorli takuuk imm. 4, taamaalineranilu piffissaq ilinniagaqarnersiuteqarfiusoq allannguuteqassanngilaq.
Imm. 4. Ilinniagaqartut ilinniarnermik nalaani piffissami ilinniagaqarnersiuteqarnerminni 1. august 2005 sioqqullugu meerartaarsimasut tamatuma nassatarisaanik killissarititami qiugassanik aqqaneq-marlunnik aammalu piffissami tapiissuteqarfiusumi meeqqanut tamanut tunineqassapput. Tamanna taamaallaat atuutissaaq ilinniagaqartup 1. august 2005 ilanngullugu meeraq inooqatigisimappagu, aammalu tamatumunnga ilinniagaqarnersiutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 3, 6. februar 1998-imeersumi § 19, imm. 1 malilluguaalajangersakkat naapertorlugit ilinniagaqarnermik malinnaasimaguni. Tamatuma kingornatigut ilinniagaqartup ilinniarnini unitsippagu killissarititami ilassuteqarfimmi atugaanngitsut assinginik qiugassat ilanngaatigineqassapput.

§ 80. Ilinniagaqartut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005 sioqqullugu qaffasinnerusumik ilinniagaqartut angalanernut killissarititami nalinginnaasumik angalanernut qiortartakkanik marlunnik ilanngaavigineqassapput. Ilinniagaqartoq qaffasinnerusumik ilinniakkamik Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarfiusumik 1. august ingerlataqarpat angalanissamut killissarititami ilinniakkamut naammassisamut qiugassanik ilanngaateqartoqassanngilaq.
Imm. 2. Ilinniagaqartut Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005 sioqqullugu qaffasinnerusumik ilinniagaqarnermik unitsitsisimasut angalanernut killissarititami qiortartanik ilanngaavigineqassanngillat.
Imm. 3. Namminersornerullutik Oqartussanit ilinniagaqarnersiuteqarlutik 1. august 2005-imi killigalugu qaffasinnerusumik ilinniagaqartut angalanernut killissarititami nalinginnaasumik angalanernut qiortartakkamik ataatsimik ilanngaavigineqassapput.

§ 81. Aalajangersakkat maannamut atuuttut malillugit qularnaveeqqusiissuteqarnermi pisussaaffiit atuuffissamik naanissaata tungaanut atuutiinnassapput piumasarisaasut allanngortinnagit.
Imm. 2. Qularnaveeqqusiissuteqarnermi pisussaaffiit 1. januar 1997 sioqqullugu akilerneqartut aalajangersakkat maannamut atuuttut malillugit ernialersorneqassapput.
Imm. 3. Qularnaveeqqusiissuteqarnermi pisussaaffiit 1. januar 1997 kingoqqullugu akilerneqartut akiliinerup kingorna ullormit aallartittumit ernialersorneqalissapput. Sukkulluunniit akiitsuusut ukiumoortumik ernialersorneqassapput pisortat sukkulluunniit diskontoata 5%-imik ilasap angeqataanik ernialersorlugit. Ernialiineq ukiut tamaasa 31. december piffissamiluunniit ilinniagaqartup akiitsunik akiliinerani pisassaaq.

§ 82. § 14, imm. 1 aamma 2 atuutsinneqanngillat ilinniagaqartunut 1. januar 1994 sioqqullugu tiguneqarsimasunut.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 27. marts 2008.
Siverth K. Heilmann

/

Bent A. Sørensen