Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 7
17. marsi 2008
Atorunnaartut

Erngup imigassap pitsaassusia aamma imermik pilersuiviit nakkutigineqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaanni nr. 12-imi 22. december 1988-imeersumi § 7, imm. 2, nr. 1 aamma 2, § 15, § 30 a aamma § 46, imm. 2 naapertorlugit kingusinnerpaamik Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 8, 15. november 2007-imeersumi aammalu Inuussutissanik nersutillu nappaataannik inunnut tunillaassorsinnaasunik nakkutilliineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 28. oktober 1993-imeersumi § 3 a, § 4 a, § 6, § 9 a, § 11 a, § 15, imm. 2 naapertorlugit kingusinnerpaamik Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 9, 31. maj 2001-imeersukkut allanngortinneqartumi, aalajangersarneqarput:

 

Kapiteli 1
Atuuffii nassuiaatillu

§ 1. Nalunaarummi matumani aalajangersarneqarput:
1) Pitsaassutsikkut piumasaqaatit, inuussutissalerinermi imermut imerneqartartussamut, imermut sukuluiagaanngitsumut imermullu atorneqartussat naammassineqarsimasussat.
2) Misissuinerit suut, taakkununnga ilanngullugit misissugassanik misissoqqissaagassanillu tigusinerit qanoq akulikitsiginissaat, imermut sukuluiagaanngitsumut aamma imermut imerneqartartussamut tunngatillugit suliarineqartartussat.
3) Qanoq iliorluni erngup imerneqartartussap pitsaassusaanik nakkutilliisoqarlunilu misissuisoqartassanersoq.
4) Piumasaqaatit allat suut, ilassutaasumik aalajangiisartunik misissueqqissaarinissami piumasaqaatigineqarsinnaanersut, nalunaarummi matumani taaneqanngitsut.
5) Erngup annertussusaat pissarsiarineqartut qanoq iliorlutik misissorneqartassanersut, takuuk ilanngussaq 2A-C.
Imm. 2. Nalunaarummut ilaatinneqanngillat:
1) Imeq sukuluiagaanngitsoq siunertanut atorneqartartoq, atuisut peqqissusaannut toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit sunniuteqartartoq, imaluunniit uumasunut imissatut atorneqartartoq.
2) Imeq sukuluiagaanngitsoq imerlu imerneqartartoq, nakorsaatitut atorneqartartoq.
3) Aasaanerani erngup aqqutai, nalinginnaasumik imermik pilersuinermut inuussutissalerinermulluunniit pilersuinermut ilaatinneqartanngitsut.
4) Imermik pilersuiviit, ullormut unnuamullu ataatsimut 10 m3 inorlugu pilersuisartut arrortinneqarsinnaanngitsunik akoqarneranut aalajangiisartut eqqarsaatigalugit ilanngussaq 1B-miittut.

§ 2. Nalinginnaasumik inuussutissaleriffinnullu imermik pilersuiviit nalunaarut manna naapertorlugu pisortanit nakkutigineqartartussanut ilaatinneqarput.
Imm. 2. Imermik pilersuiviit allat, § 5, imm. 3 malillugu, nalunaarut manna naapertorlugu pisortanit nakkutilliisarnermut ilaatinneqanngitsut, takukkilli §§ 31-33 aamma 36.

§ 3. Nalunaarummi matumani imatut paasineqassapput:
1) Imeq imerneqartartoq:
a) Erngit qanorluunniit ittut suliarineqarsimasut suliarineqarsimanngitsullu inunnoortut, illumi iganermi atugassiat, paaqqinnittarfinnut namminersortunut pisortanillu pigineqartunut, assersuutigalugit atuarfiit, napparsimaviit, paaqqinnittarfiit kiisalu aningaasannanniutigalugu siunertanut, soorlu neriniartarfinnut, akunnittarfinnut, angalasut unnuisarfiinut aamma mittarfinnut.
b) Erngit qanorluunniit ittut inuussutissaleriffinni tunisassianik sananermi, passussinermi aanaveersaanermi imaluunniit akuutissani nerisassatut aalajangiussani atorneqartartut.
2) Imeq sukuluiagaanngitsoq: Imeq salinneqanngitsoq, pilerfimminit qanoq ittuunera apeqqutaatinnagu pinngoqqaarnerminiillu imermik imerneqartartussanik pilersitsinermi atorneqarsinnaasoq. Assersuutigalugit imeq tatsineersoq, imeq nunap iluaneersoq, imeq tarajulik aamma sermersuup sermitaanit aassimasumeersoq.

§ 4. Nalunaarummi matumani imatut paasineqassapput:
1) Imeqarfik: Taaguut paarlakaallugu atorneqartartoq imermik sukuluiaavimmut aamma imermik tigooraavimmut, akuttunngitsumillu atorneqartartoq taagutitut inatsisiliornikkut immikkoortumut, tassunga atuisut akiliuteqartarput.
2)Imermik tigooraaviit: Imermik kuuffilerlugit tigooraaviit, qillikkat, puilasuat, imermik sukuluiagaanngitsumik pumpilerlugit tigooraaviit aamma erngup sukuluiagaanngitsup aqqutai.
3) Imermik sukuluiaaviit: Suliarinnittarfik tassani imeq sukuluiagaanngitsoq salinneqartarluni imertut imerneqartartussatut atugassanngortinniarlugu. Imermik sukuluiaaviit immikkoortunik makkuninnga sananeqaateqarsinnaavoq: Imermut sukuluiagaanngitsumut tankit, silaannalersuisarfiit, nakkartitsiviit, minguiaaviit, tappiorannartunik unerartitsiviit, imermut mingoqanngitsumut tankit, kuutsitsiviit, tarajuiaaviit, aassiisarfiit ilaalu ilanngullugit.
4) Imermik pilersuiviit: Suliarinnittarfik ataatsimik arlalinnilluunniit tulliuttunik immikkoortortalik: Imermik tigooraaviit, imermik sukuluiaaviit kiisalu pingaarnerusutigut aasaaneranilu erngup aqqutai. Imermik pilersuiviit imermik tigooraavinnik arlalinnik imermik pilersuisunik sananeqaateqarsinnaavoq.

§ 5. Nalinginnaasumik imermik pilersuivittut paasineqassapput pisortanit illoqarfinnik nunaqarfinnillu imermik pilersuiviit.
Imm. 2. Inuussutissaleriffiit imermik pilersuivii paasineqassapput imermik pilersuivittut, taamaallaat inuussutissaleriffinnut imermik pilersuisut.
Imm. 3. Imermik pilersuiviit allat paasineqassapput illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataani imermik pilersuivittut.

§ 6. Pingaarnerusutigut erngup aqqutaa paasineqassaaq erngup kuuffiatut, imeqarfimmiik erngup aqqutaanut pingaannginnerusunut, imertarfinnut qatserisartullu imermik tigusisarfiinut imermik suliarineqarsimasumik ingerlatsivittut.
Imm. 2. Aasaanerani pingaarnerusutigut erngup aqqutaatut aamma aasaanerani erngup aqqutaatut pingaannginnerusutut paasineqartarput erngup kuuffii, ataavartumik atorneqartartuunngitsut.
Imm. 3. Erngup aqqutaatut pingaannginnerusutut paasineqartarpoq kuuffik, pingaarnerusutigut erngup aqqutaanik imermut atortulersuummut atassuserneqarsimasoq. Erngup aqqutaa pingaannginnerusoq tamatigut inuinnarnik pigineqartartuuvoq, aamma pisortat illuutaannut soorlu assersuutigalugit atuarfinnut, napparsimavinnut paaqqinnittarfinnulluunniit imermik pilersuisuusoq.

§ 7. Illuni imermut atortulersuutitut paasineqassapput atortulersuutit, imermut imerneqartartumut atorneqartartut aamma:
1) aasaanerani erngup aqqutaa pingaannginnerusoq, pingaarnerusumik erngup aqqutaanut atassuserneqarsimasoq,
2) imermut tanki aamma
3) ruujorit, ruujorinut atortuusinnaasut tamaasa, atassuteqaatit ilaalu ilanngullugit.
Imm. 2. Imermut tanki, takuuk imm. 1 nr. 2 paasineqassaaq atortulersuutitut, imermik imerneqartartumik imermik assartuummit imaluunniit aasaanerani erngup aqqutaanit pingaannginnerusumit pilersorneqartartoq, illumilu imermut atortulersuutinut attavilerneqarsimasoq. Imermut tanki tamatigut inuinnarnik pigineqartartuuvoq, aamma pisortat illuutaannut soorlu assersuutigalugit atuarfinnut, napparsimavinnut paaqqinnittarfinnulluunniit imermik pilersuisuusoq.
Imm. 3. Atuisut imermik atortulersuutaasut paasineqassapputa atortulersuutit tamarmiusut, illuni ingerlatseqatigiiffinniluunniit imermik imerneqartartumik agguaassisarnermut ilaasutut.

§ 8. Inuussutissalerinermik ingerlatsivittut paasineqasapput ingerlatseqatigiiffiit, inuussutissarsiutigalugu inuussutissanik, taakkununnga ilanngullugit imermik imerneqartartumik puiaasanut allanulluunniit poorlugit suliarinnittartut, paarinnittartut, assartuisartut imaluunniit nioqquteqartartut.

§ 9. Ingerlatsinikkut nakkutilliinertut paasineqassaaq suliffeqarfimmi erngup pitsaassusaanik nakkutilliineq, annertussusiliinermik nakkutiginninneq assigisaannillu suliarinnittarneq imermik pilersuivinni ingerlatsinikkut sulisuusunik isumagineqartartunik.
Imm. 2. Ingerlatsinikkut allattaavittut paasineqassaaq ilaatigut ingerlaavartumik paasissutissanik katersisarneq, tassani imermik pilersuivinni ingerlatsinikkut sulisuusuunit annikinnerpaamik annertussusiliinernik nalunaarsuisartut assersuutigalugit klorimik, sodamik, misiligutissatut tigusassanik erngullu pitsaassusianik uuttortaasarnernik ilanngussaq 3B naapertorlugu.
Imm. 3. Ingerlatsisuusutut paasineqassaaq inuk aaqqissuussinerluunniit, imermik pilersuivimmik ingerlatsinermut akisussaasoq.

 

Kapiteli 2
Oqartussaanermut akisussaasuunermillu tunngasut

§ 10. Nalunaarut manna naapertorlugu qitiusumik nakkutilliinikkut oqartussaasoq tassaavoq avatangiisinut, uumasuuteqarnikkut pissutsinut aamma peqqissuunermut naalakkersuisoq.
Imm. 2. Qitiusumik nakkutilliinikkut oqartussaasup atuisut ilisimatittassavai erngullu pitsaassusia pillugu nalinginnaasumik ilitsersortassallugit.
Imm. 3. Imermik pilersuivinnut pisortanit nakkutilliinermut ilaatinneqanngitsunut, § 2 imm. 2 naapertorlugu, qitiusumik nakkutilliinikkut oqartussaasoq atuisunut pineqartunut ilitsersuusiortassaaq erngup pitsaassusia pillugu paasissutissanik taassuminngalu illersuineq pillugu.
Imm. 4. Qitiusuunngitsumik nakkutilliisarneq peqqissutsimut naalakkersuisoqarfimmit ingerlanneqartassaaq.

 

Kapiteli 3
Pisortanit nakkutilliineq

§ 11. Uumasuuteqarnikkut pissutsinut naalakkersuisoqarfimmit qitiusumik nakkutilliineq ingerlanneqartarpoq makkununnga tunngatillugit:
1) Erngup imerneqartartup tappiorannartunik, uumasunik miluuttunik, nappaatinillu tunillaassuisartunik virusinik ilaallu ilanngullugit imaqarsinnaaneranik ilanngussaq 1A-mi pitsaassutsimut piumasaqaatit naapertorlugit aamma nakkutilliinerup qanoq akulikitsigisarnissaanik ilanngussaq 2A-C naapertorlugit.
2) Tunillannartuiaanerup pimoorussisuutiginera, tunillannartuiaammik atuiffiusuni.
3) Laboratoriat tappiorannartunik misissuisartuusut pitsaassutsimik qularnaarinniisarnermi periusaanik.
Imm. 2. Avatangiisinut Naalakkersuisoqarfimmit qitiusumik nakkutilliineq ingerlanneqartarpoq makkununnga tunngatillugit:
1) Erngup imerneqartartup akui pissusialu, kiisalu akoorutissanik imaqarnera ilaalu ilanngullugit ilanngussaq 1B-C-mi pitsaassutsimut piumasaqaatit naapertorlugit aamma ilanngussat 2A-C, 3A aamma 3B-imi nakkutilliinerup akulikissusii naapertorlugit kiisalu ingerlatsinikkut nakkutilliineq tunngavigalugu.
2) Imermik pilersuiviit, takukkit §§ 4-8, taakkununnga ilanngullugit pilersuiviup aaqqissugaaneratigut atorsinnaassusiatigut aserfallatsaalineqartarneratigullu qanoq ittuuneri.
Imm. 3. Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit qitiusuunngitsumik nakkutilliineq makkunani isumagineqartarpoq:
1) Tappiorannartunik ilaalu ilanngullugit erngup pitsaassusianut tunngatillugu qanoq akoqartiginera, ilanngussaq 1A-mi pitsaassutsikkut piumasaqaatit naapertorlugit aamma ilanngussaq 2A-C-mi nakkutilliinerup akulikissusia naapertorlugu.
2) Tunillannartuiaanerup pimoorussaanera, tunillaannartuiaatinik atuiffiusuni, tassunga ilanngullugit imermik misissugassanik tigusisoqartarnerata taakkualu misissoqqissaarneqartarnerisa qularnaarneqarnerat.

§ 12. Peqqinnissaqarfimmi nakorsaaneqarfimmit nakkutilliinermi oqartussaasoq siunnersorneqartarpoq qitiusumik qitiusuunngitsumillu nakkutilliinerani ilanngussaq 1A-C-mi pitsaassutsikkut piumasaqaatinut tunngatillugu aamma ilanngussaq 2A-C-mi nakkutilliinerup akulikissusissaanut tunngatillugu.

§ 13. Qitiusumik nakkutilliinermi oqartussaasumit § 10 naapertorlugu, peqqissaaveqarfimmi nakorsat qullersaat piginnaatissinnaavaa qitiusumik nakkutilliinermik isumaginnittaqqullugu § 11 naapertorlugu.

§ 14. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumit imermik misissugassanik tigusisarnermi nakkutilliinerup akulikissusia sivitsorsinnaavaa sivikillisinnaalluguluunniit ingerlatsisuusup ingerlatsinikkut nakkutilliinermit naliliinerata kingorna, takuuk ilanngussaq 3A.
Imm. 2. Aalajangerneqarsimalerpat, ilanngussaq 1B aamma 1C-mi misissueqqissaarnikkut aalajangiisartunit ataaseq arlallilluunniit pigineqanngippata, qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumit imermik misissugassanik tigusisarnermi nakkutilliinerup akulikissusianik sivikillisitsisinnaavoq ingerlatsisuusumit avatangiisinut naalakkersuisoqarfimmut qinnuteqareernerata kingorna.

 

Kapiteli 4
Ingerlatsisuusup pisussaaffii

§ 15. Ingerlatsisuusumit qitiusumik qitiusuunngitsumillu nakkutilliinermik oqartussaasup peqqusineratigut imermik pilersuiffiup eqqaani imermik misissugassanik tigutsiviusartoq pillugu ilisimatitsisoqassaaq.

§ 16. Nalinginnaasumik imermik pilersuinermut ingerlatsisuusup isumagisaraa erngup imerneqartartup akuinut pissusianullu tunngatillugu erngup pitsaassusiata nakkutigineqarnerani ingerlatsinikkut nakkutilliineq takuuk ilanngussaq 1B.
Imm. 2. Ingerlatsinikkut nakkutilliineq imermik suliarinnittarnermut, kiisalu erngup sukuluiagaanngitsup aamma erngup imerneqartartup pitsaassusianik nakkutilliinermi angusanut naapertuuttunngortinneqartassaaq

§ 17. Ingerlatsisuusup akisussaaffigaa qulakkiissallugit § 19, 20, 21 aamma § 23 eqquutsinneqarnersut.
Imm. 2. Ingerlatsisuusumit akisussaaffigineqarpoq atortut, imermik pilersuivinnut ilaatinneqartut aammalu imermut atorneqartartut, taamaattuunissaminnut akuersissutigineqarsimanerat.
Imm. 3. Qaqugukkulluunniit illumik piginnittuusup akisussaaffigaa, illumi imermut atortulersuutit malittarisassat naapertorlugit suliarineqarsimanerat.
Imm. 4. Imermik pilersuivinnut tamanut ingerlatsisuusoq, § 2, imm. 1 naapertorlugu, qitiusumik nakkutilliinermut oqartussaasumik piumaffiginneqarsinnaavoq erngup pitsaassusaanik ilanngussaq 3A naapertorlugu ingerlatsinikkut nakkutilliinermut periutsimik pilersitseqqullugu.

§ 18. Nalinginnaasumik aamma inuussutissalerinermik ingerlatsivinnut imermik pilersuivinnut ingerlatsisuusoq, qaqugukkulluunniit qitiusumik qitiusuunngitsumillu nakkutilliinermik oqartussaasut piginnaatissinnaassavai nalinginnaasumik soorluttaarlu ilassutaasumik imermik misissugassamik tigusisinnaanissaannut erngup pitsaassusianik nakkutilliinissamut kiisalu imeqarfiup aaqqissuunneqarneranik, ingerlanneqarneranik il.il. nakkutilliinissamut.

 

Kapiteli 5
Erngup pitsaassusissaanut piumasaqaatit

§ 19. Imeq imigassatut atorneqartartoq, tappiorannartoqaranilu stoffinik akuugaanngitsunilluunniit allanik peqqinnissakkut navialissutaasinnaasunik ima annertutigisumik akoqassanngilaq, annikinnerpaamillu imermi tappiorannartoqarsinnaaneranut stoffeqarsinnaaneranullu ilanngussaq 1A-Cmi nalunaarneqarsimasutut killiliussanik eqquutsitsisimassalluni.
Imm. 2. Imm. 1-mut ilaatinneqanngilaq imeq imerneqartartoq avammut nioqqutissiornissaq siunertaralugu tunisassiarineqarsimasoq.

§ 20. Imeq nalinginnaasumik imermik pilersuinermit pilersuutigineqartartup imaluunniit inuussutissalerinermik ingerlatsiveqatigiiffinni atorneqartartup, pitsaassutsissakkut piumasaqaatinik eqquutsitsisimassaaq sumiiffinni tulliuttuni § 19-imi aalajangersarneqarsimasuni:
1) Imeq imermik pingaarnerusutigut aqqutinit, pisortat imertartarfiinit, biilinit tankilinnit aamma umiarsuarnit tankilinnit kuutsinneqartartoq.
2) Imeq puiaasanut poortuutissanulluunniit allanut immiunneqartartoq.
3) Imeq inuussutissalerinermik ingerlatsivimmit atorneqartartoq.

§ 21. Erngup sukuluiagaanngitsup pitsaassusia, ingerlatsisuusumit qinnuteqaateqareernikkut atorneqalinnginnermini qitiusumik nakkutilliinikkut oqartussaasumit akuersissutigineqarsimassaaq, takuuk ilanngussaq 2A.

§ 22. §§ 19-21 naapertorlugit misissuinernit angusat takutippassuk, erngup pitsaassusiata nalunaarummi matumani piumasaqaatit naapertunngikkai, ingerlatsisuusumit erniinnartumik qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq ilisimatinneqassaaq.

§ 23. Ingerlatsisuusumit imermik misissugassat laboratorianut, taamaasiornissamut qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasunit akuersissutigineqarsimasunut nassiunneqartassapput.
Imm. 2. Ingerlatsisuusoq imermik misissugassanik tigusisassaaq laboratoriami imermik misissuisarnermut ilitsersuut naapertorlugu. Imermik misissuisarnermut ilitsersuut qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasunit akuersissutigineqassaaq.
Imm. 3. Erngup pitsaassusaanik nakkutilliinissami peqqissaaveqarfimmi nakorsat qullersaanit imermik misissugassamik tigusisarneq isumagineqartassaaq tappiorannartoqarneranut kiisalu tunillannartuiaanerup pimoorussamik ingerlanneqarneranut atatillugu, ilanngussaq 1A-mi pitsaassusissamut piumasaqaatit naapertorlugit aamma qanoq akulikitsigisumik nakkutilliisoqartarnissaa naapertorlugu ilanngussaq 2A-C malillugu misissueqqissaarnermi periutsit ilanngussaq 4-imiittut atorlugit.
Imm. 4. Ingerlatsisuusup ingerlatsinermi nakkutilliineq tunngavigalugu erngup sukuluiagaanngitsup aamma erngup imerneqartartup akuinut pissusianullu pitsaassutsimut piumasaqaatit ilanngussaq 1B-C-miittut aamma nakkutilliinerup akulikissusissaanut ilangussaq 2A-C, 3A aamma 3B-tut naapertorlugit imermik misissugassamik tigusisarneq isumagisassavaa.
Imm. 5. Imm. 1-miit 4-imut ilaatinneqanngillat imermik misissueqqissaarnerit uuttortaanerillu, sumiiffimmi ingerlanneqartut ingerlatsisuusumik nalinginnaasumik aamma inuussutissalerinermik ingerlatsiviit imermik pilersorneqarnerinut atorneqartartut, taamatut ulluinnarni ingerlatsinikkut nakkutilliinermut atatillugit. Qitiusumilli nakkutilliinermut oqartussaasoq qaqugukkulluunniit piumasaqaateqarsinnaavoq taamatut misissueqqissaarnerit uuttortaanerillu pitsaassuseqarnissaanik, kiisalu ingerlatsisuusup suliffeqarfimmi pitsaassutsimik nakkutilliisarneranut, takuuk ilanngussaq 3A.

 

Kapiteli 6
Imermik misissugassanik tigusisarnermut nakkutilliinerup akulikissutsit

§ 24. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumit aalajangersarneqartarput nalinginnaasumik aamma inuussutissalerinermik ingerlatsiviit imermik pilersorneqarnerinut atorneqartartut nakkutigineqartarnissaanut akulikissusissaat makku tunngavigalugit:
1) erngup sukuluiagaanngitsup aamma imerneqartartup pitsaassusia, takuuk ilanngussaq 1A-C,
2) imermik pilersuinerup annertussusia, takuuk ilanngussaq 2B-C, aamma
3) maannakkorpiaq imermik suliarinnittarneq.
Imm. 2. Imermik misissugassanik tigusisarnermut nakkutilliinerup akulikissusissaa aalajangersarneqassaaq, taamaasilluni misissueqqissarnermi angusat ukioq kaajallallugu erngup pitsaassusianut sanilliunneqarsinnaaniassammata, upernaakkut, aasaanerani naasut naalernerinut naapertuuttunngortillugit, ukiakkut ukiukkullu sikulerneranut naapertuuttunngortillugit aamma sapaatip akunnerata ulluisa aamma ullup unnuallu ingerlanerata assigiinngissusaanut naapertuuttunngortillugit.
Imm. 3. Misissugassanik tigusisarnerit sapinngisamik piffissamut sumiiffimmillu assigiiaartunngortillugit agguataarneqarsimassapput. Taamaattumik erngup aqqutaani ingerlaavartumik nakkutilliinerup ingerlanneqartarnissaanut arlalinnik paarlakaajaartitsilluni sumiiffinnik misissuiffiusartussanik toqqaasoqartassaaq.
Imm. 4. Ilanngussaq 2B-C naapertorlugut nakkutilliinissap akulikissusissaa annikillisinneqarsinnaavoq, qitiusumik nakkutilliinermut oqartussaasut nalilerpassuk, misissugassanik tigusat arlallit imminnut maliinnartut takutitsisut, pitsaassusissaatut piumasaqaatitut oqaatigineqarsimasunit assigiiaartunik annikinnerusunillu akoqarneranik uppernarsaatissaqartoq, kiisalu killiliussatut oqaatigineqartup iluani mingutitsissutaasunik, imermik sukuluiagaanngitsumik aamma imerneqartartumik mingutsitsisoqarsinnaaneranik navianaataasinnaasunik takutitsisoqanngippat. Annikinnerpaamilli ukiut arfineq-pingasunngorneri – ukiut qulinngorneri tamaasa nakkutilliinermik misissugassanik tigusisoqartassaaq, ilanngussaq 1B-C naapertorlugit uuttuut/aalajangiisuusoqinut/aalajangiisuusunut tamanut misissoqqissaarneqartussanik.

 

Kapiteli 7
Aningaasartuutit, ingerlatsinermut allattaavik, nalunaarutit taakkuninngalu nalunaarutiginnittarnerit

§ 25. Tappiorannartunut uuttuutinik/aalajangiisuusunik misissugassanik tigusisarnermut misissuisarnernullu aningaasartuutit taamaallaat peqqissutsimut naalakkersuisoqarfimmit akilerneqartarput, takuuk ilanngussaq 1A nalinginnaasumik imermik pilersuinermut atatillugu.
Imm. 2. Erngup akuinut pissusianullu uuttuutinik/aalajangiisuusunik misissugassanik tigusinermut misissuinernullu aningaasartuutit ingerlatsisuusumit akilerneqartarput, takuuk ilanngussaq 1B-C.

§ 26. Nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsiviit imermik pilersuiviinut ingerlatsisuusoq ingerlatsinermut allattaavimmik allattuisassaaq. Ingerlatsinermut allattaavik makku pillugit paasissutissanik imaqassaaq:
1) soda-mik, klor-imik, kalkimik tunisassianik aamma kitsiisarnissamut akoorutinik annertussusiliisarnermik annertussutsit,
2) imermik pilersuivimmik nakkutilliisarneq,
3) imermik pilersuivimmi ajornartorsiutaasinnaasut aamma
4) allat, erngup pitsaassusaanut pingaarutillit aamma innuttaasunut inuussutissalerinermillu suliffissuaqarfimmut erngup pilersuutigineqartup annertussusia.
Imm. 2. Ingerlatsinermut allattaavik ingerlatsinermut akisussaasumit atsiorneqarsimassaaq sivikinnerpaamillu ukiuni tallimani paarineqartassalluni.

§ 27. Ingerlatsisuusumit pineqartumi nakkutilliinermut oqartussaasumit piumaffigineqarnermini takutissinnaassavai:
1) Ingerlatsinermut allattaavik ingerlatsinerup nalilerneqarnissaanut uuttortaanerit ilanngullugit.
2) Pingaarnerusumik engup aqqutaanut takussutissiat aamma aqqutit isorisinnaasaat matusat imermik misissugassamik tigusiffiusartunut paasissutissartalerlugit.
3) Ingerlatsinikkut- aamma teknikkikkut eqqiluisaarnissamut paasissutissat tappiorannartorsiuilluni nakkutilliinermi sumiissusersiuinermut pingaarutillit.

§ 28. Nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsiviit imermik pilersuiviinut ingerlatsisuusumit erngup akuinik pissusianillu misissueqqissaarnermi angusat, takuuk § 24 imm. 4, sukuluiagaanngitsup imerneqartartullu pitsaassusiinik naliliinissamut, takuuk ilanngussaq 2B-C, avatangiisinut naalakkersuisoqarfimmut nalunaaruteqartassaaq tamakku takkunniariaraangata. Paasissutissanut taakkununnga peqatigitillugu erngup sungarnissuanik pH-anik uuttuinerit aamma klor akuliussimanngitsoq aalajangersimasorlu pillugit akoqarnerit nalunaarutigineqartassapput qitiusuunngitsumik nakkutilliinermik oqartussaasumut, kiisalu tappiorannartorsiuilluni nakkutilliinermut ingerlanneqarsimasumut atatillugit. Uuttuisarnerit ingerlatsinermut allattaavimmut allanneqartassapput.
Imm. 2. Erngup akuinik pissusianillu misissueqqissaarnermik angusat takkunniariarpata qitiusuunngitsumik nakkutilliinerup tappiorannartorsiuilluni misissueqqissaarnermik angusat erngup sukuluiagaanngitsup imerneqartartullu pitsaassusiinik nalilersuinissamut, takuuk ilanngussaq 2A, peqqinnissaqarnikkut nakkkutilliisoqarfimmut, uumasut nappaateqartarneranni pissutsit pillugit naalakkersuisoqarfimmut kiisalu ingerlatsisuusumut aamma Danmarkimi Inuussutissat pillugit aqutsisoqarfimmut nalunaarutigisassavai.
Imm. 3. Avatangiisinut uumasullu nappaateqartarnerini pissutsit pillugit Naalakkersuisoqarfinnut nalunaarut elektronik atorlugu ingerlanneqarsinnaavoq. Elektronik atorlugu nalunaarutip isikkussaa qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumit aalajangersarneqartassaaq.

§ 29. Nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsiviit imermik pilersuiviinut ingerlatsisuusoq ukiumut ataasiarluni imermik pilersuivinni ataasiakkaani erngup pitsaassusia pillugu nalunaarusiortassaaq. Nalunaarusiaq ukiumi ullorsiuteqarfiusumi tullermi kingusinnerpaamik 1. juni nallertinnagu qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumut nalunaarutigineqartassaaq.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu nalunaarusiaq makku pillugit paasissutissanik imaqassaaq:
1) erngup pitsaassusia,
2) imermik pilersuinikkut piginnaasat erngup pilersuutigineqartussap annertussia eqqarsaatigalugu,
3) pilersuutigineqartutut erngup annertussusii,
4) innuttaasut qanoq amerlatigineri,
5) §§ 37-40 naapertorlugit immikkut akuersissutigineqarsimasut, aamma
6) nalunaarut manna naapertorlugu pitsaassutsikkut piumasaqaammut ataatsimut arlalinnulluunniit sinniisimanngitsunik, imermik pilersuinernut pitsaassutsikkut piumasaqaatit eqquutsinneqarnissaannut pilersaarutaasutut iliuusissat.

§ 30. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq ukiut pingasunngorneri tamaasa ataasiarluni ukiunut ullorsiuteqarfiusunut pingasunut matussusiisumik erngup pitsaassusia pillugu ataatsimoorussamik nalunaarusiortassaaq, piffissap nalunaarusiorfiusup kingorna ukiup ullorsiuteqarfiusup qaangiutinnginnerani tamanut nalunaarutigineqartartussamik. Nalunaarusiami siullermi ukiut 2008-miit 2010-mut matussusiivigineqassapput.

 

Kapiteli 8
Peqqussutit inerteqqutillu

§ 31. Qitiusumik qitiusuunngitsumillu nakkutilliinermik oqartussaasup nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsiviit imermik pilersuiviinut, imermillu pilersuivinnut allanut ingerlatsisuusoq, imermik pilersuivinnik allanik piginnittut, kiisalu illuni imermik atortulersuutinik piginnittut peqqusinnaavaat, erngup pitsaassusianik sukumiinerusumik misissueqqillugit aamma pitsaassutsip ajornerulersimaneranut pissutaasut pillugit imaattoqarsimappat:
1) ilangussaq 1A-C naapertorlugu erngup imerneqartartup pitsaassusissaanik piumasaqaatit arlaat unioqqutinneqarsimappat, aamma
2) nalilerneqarpat, erngup imertut imerneqartartutut atorneqarnissaani peqqissutsikkut navianaateqarsinnaanera, takuuk ilanngussaq 3A.

§ 32. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq peqqussuteqarsinnaavoq ilassutaasunillu pitsaassusissamut piumasaqaatit aamma stoffinut tappiorannartoqarneranullu nakkutilliinermik periutsinik aalajangersaaqqusisinnaavoq, nalunaarummi matumani ilanngusani aalajangersarneqarsimanngitsunik, nalilerneqassagaluarpat, ima annertussuseqarlutik akoqarlutilluunniit akuusut peqqissutsikkut naviaanaateqalersinnaallutik.
Imm. 2. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq misiligutissanik tigutsivissanik nutaanik aalajangersaasinnaavoq misiligutissanillu tigutsivioreersunik allanngortitsisinnaalluni, nalilerneqarpat taamaasiornissaq pisariaqartuusoq.

§ 33. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsiviit imermik pilersuiviinut, imermillu pilersuivinnut allanut ingerlatsisuusoq, imermik pilersuivinnik allanik kiisalu illuni imermik atortulersuutinik piginnittoq peqqussuteqarfigisinnaavai pisariaqartutut makkuninnga aallartitseqqullugu:
1) Erngup imerneqartartup pitsaassusianik qularnaarinnittunik utaqqiisaasumik iliuuseqaqqullugit.
2) Erngup imerneqartartup pitsaassusianik aalaakaasumik pilersitseqqinniarluni iluarsiissutaasunik iliuuseqaqqullugit.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu peqqussuteqartoqarsinnaavoq, erngup imerneqartartup pitsaassusissaanut piumasaqaat eqquutsinneqarsimanngippat ilanngussaq 1A-C naapertorlugu imaluunniit § 11 naapertorlugu nakkutilliineq tunngavigalugu, imaluunniit § 16 naapertorlugu ingerlatsinikkut nakkutilliineq malillugu, erngup imerneqartartup atorneqarnerani peqqissutsikkut navianartoqarsinnaaneranik takutitsisoqarpat.

§ 34. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasup peqqinnissaqarfimmi nakorsaaneqarfik tusarniareerlugu, imermik pilersuiveqarfimmit illulluunniit imermik atortulersuutaaniit erngup imerneqartartup atorneqarnissaa inerteqqutigisinnaavaa killilersorsinnaalluguluunniit, pineqartumi tassani atuinermi peqqissutsikkut navianaateqartoqarsinnaappat, pisariaqartunillu iluarsiissutissanik iliuuseqartoqareernissaata tungaanut.
Imm. 2. Imm. 1-mit atuinermi eqqarsaatigineqassapput:
1) imermik imerneqartartumik atuijunnaarnermi killilersuilernermiluunniit peqqissutsikkut navianaateqartoqarsinnaanera,
2) atuisunut attorneqartunut ilitsersuineq ilisimatitsinerlu, aamma
3) atuijunnaartitsinerup killilersuinerulluunniit atuutsinneqarnerini, imermik imerneqartartumik allatut pilersorneqarsinnaanissap pilersinneqarsinnaaneranut periarfissat.
Imm. 3. Tappiorannartoqarsinnaaneranut sinniisoqarsimatillugu qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq kaammattuuteqarsinnaavoq imeq qalaattaqqullugu, takuuk ilanngussaq 1A-C.

§ 35. Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit tamarmik pisarput Peqqinnissaqarfimmi nakkutilliisoqarfik siumoortumik tusarniareerlugu. Tusarniaaneq oqaasiinnakkut allakkatigulluunniit ingerlanneqarsinnaavoq apeqqutaatillugu suliaq qanoq nukingertiginersoq.

§ 36. Peqqinnissaqarfimmi nakkutilliisoqarfimmit, qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq isumasioreerlugu, qitiusuunngitsumik nakkutilliinermik oqartussaasoq peqqusinnaavaa nalinginnaasumik inuussutissalerinermillu ingerlatsivinnut imermik pilersuivinnik, imermik pilersuivinnik allanik aamma illunik piginnittunik § 11 imm. 3 naapertorlugu immikkut ittumik nakkutilliisoqarnissaanik, naliliisoqassappat, imermik imerneqartartumik atuineq tassanngaannaq peqqissutsikkut naviaanaateqalersitsisinnaasoq.

 

Kapiteli 9
Immikkut ittumik akuersissutiginnittarneq

§ 37. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasoq imermik pilersuivimmik ingerlatsisuusumit qinnuteqaateqartoqarnerata kingorna immikkut ittumik akuersissutiginnissinnaavoq erngup imerneqartartup, ilisarnaatitut aalajangiisartunik qalipaateqarneranik, tikkanik aamma mamassuseqarneranik, NVOC-mik, O2- mik atuinermik, iseriassuseqarneranik, kuuffigineqarsinnaaneranik, sungarnissusianik pH-mik, aluminioqarneranik, ammoniummeqarneranik, klorideqarneranik, savimineqarneranik, manganeqarneranik, sulfateqarneranik aamma natriummeqarneranik ilanngussaq 1B-mi aalajangersarneqarsimasunik, pitsaassutsimut piumasaqaatigineqartunik naammassinniissimanngippat. Taamatut immikkut akuersissutiginninnissaq piumasaqaatitalerneqarsinnaavoq, sapinngisamik piaarnerpaamik iluarsiissutissatut iliuuseqartoqarnissaanik pitsaassusissatut piumasaqaatigineqartumut naapertuuttunngortitsilluni ilisarnaatitut aalajangiisartutut pingaarnerutitanik iluarsiissuteqarnissamik.
Imm. 2. Imermik pilersuivimmit ingerlatsisuusumit immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarnissaanik qinnuteqaateqartoqareernerata kingorna qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasup aamma Peqqinnissaqarfimmi nakkutilliisoqarfik tusarniareerlugu ilisarnaatitut aalajangiisartunit piffissamut iluarsiissuteqarnissap ingerlanneqarnissaanut pisariaqartinneqartumut immikkut ittumik akuersissutiginnissinnaavoq, naatsorsuutigalugu, pitsaassusissatut piumasaqaatit sinnerneqarneri peqqissutsikkut navianaateqannginnissaat.
Imm. 3. Taamatut pingaarnerutitanik qaffaasinnaanissaq taamaallaat akuersaarneqarsinnaavoq, sumiiffimmi pineqartumi imermik pilersuineq ingerlanneqarsinnaassanngippat, imaluunniit imermik pilersuiveqarfimmit iluarsaassisoqassappat assigisaanilluunniit suliarinnittoqassappat.
Imm. 4. Pingaarnerutitat annertunerpaavanni immikkut ittumik akuersissutiginninnermini qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumit nalunaaruteqarnermi, erngup pitsaassusaanik aamma iliuusissanik piffissamut immikkut ittumik akuersissutiginniffiusumut atuuttussani nakkutiginninnermut nakkutilliinissamik pilersaarummik akuersissutiginnissaaq.
Imm. 5. Ingerlatsisuussumit immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarniariarnerani, imermik pilersuivimmit atuisut ilisimatissavai immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarsimaneranik taamaasiornissamilu piumasaqaatigineqartut pillugit.

§ 38. § 37 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissutiginninnerit utaqqiisaasumik atuuttuupput tunniunneqartarlutillu naatsorsuutigalugu, pitsaassutissatut piumasaqaatinik sinniisimanerit, ilanngussaq 1B naapertorlugu, peqqissutikkut navianartorsiortitsisuunngitsut, aammalu iluarsiissutissatut iliuuseqarnissamut pilersaaruteqartoqartoq.
Imm. 2. Immikkut ittumik akuersissutiginnittoqartarsinnaavoq sivisunerpaamik ukiunut pingasunut.

§ 39. Immikkut ittumik akuersissuteqarnissamut qinnuteqaat paasissutissanik tulliuttunik imaqassaaq:
1) Immikkut ittumik akuersissutiginninnissamut pissutaasut qanorlu sivisutigissanersoq.
2) Erngup pitsaasussissaanut piumasaqaatit pineqartumi atuuttut, siusinnerusukkut misissueqqissaarsimanermi angusat attuumassuteqartut aamma erngup pitsaassusaanik piumasaqaataasunik annertunerpaatut akuersissutigineqarsimasunik sinniisinnaanissamik kissaateqarneq.
3) Nunap sananeqaataatigut sumiiffik imermik sukuluiagaanngitsumik pissarsiffiusartoq pineqartoq nalunaarlugu, aamma erngup ullup tamaasa pilersuutigineqartartup annertussusia innuttaasunut aamma inuussutissalerinermik ingerlatsivimmut pilersuutigineqartartumut agguataarlugu.
4) Nakkutilliinissamut pilersaarut, pisariaqassappat nakkutilliinerup akulikissusia akulikinnerulersillugu.
5) Pisariaqartutut iluarsiissuteqarnissami iliuutsinik aallartitsinissamut piffissaliussatut aamma iliuuseqarnissatut pilersaarut erngup pitsaassusaanik qularnaarinnittuusoq pilersiteqqittuusorluunniit.
6) Pisariaqartumik iliuusissanut pilersaarusiornerup ataatsimut katinneqarnerat.
Imm. 2. Qinnuteqartumit namminermit paasissutissat attuumassuteqartut tamaasa qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumut suliamik suliarinninnissami atugassat tunniunneqassapput.

§ 40. Qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasup naliliinera naapertorlugu imermut imerneqartartumut pitsaassusissatut piumasaqaatit arrortinneqarsinnaanngitsunik ilisarnaatitut uuttuut/aalajangiisuusoqinik/aalajangiisuusunik sinniisoqarsimasoq, ilanngussaq 1B naapertorlugu, peqqissutsimut navianaateqanngitsumik, aammalu iluarsiissutissatut iliuutsit sivisunerpaamik ullut 30-it iluini iluarsiissutigineqarsinnaappata, §§ 39 aamma 40 atornagit immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarsinnaassaaq. Immikkut ittumik akuersissutiginninnermi nalunaarutigineqassapput:
1) pingaarnerutitatut qummut akuerineqarsinnaasut, aamma
2) ajornartorsiummik iluarsiissuteqarnissamut piffissaliussaq.
Imm. 2. Tappiorannartoqarsinnaaneranik uuttuutinik/aalajangiisuusunik pitsaassutsimut piumasaqaatitsigut immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarsinnaanngilaq, takuuk ilanngussaq 1A.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarsinnaanngilaq, imermik pilersuivimmi aalajangersimasumi erngup pitsaassutsissaatut piumasaqaatit taakku qaammatit qaangiuttut 12-it ingerlanerini katillugit ullunik 30-inik amerlanerusunik sinnerneqartarsimappata.

§ 41. Imermut imerneqartartumut puiaasanut allamilluunniit poorlugit tuniniarneqartartunut pitsaassutsikkut piumasaqaatit immikkkut ittumik akuersissuteqarfigineqarsinnaanngillat.

 

Kapiteli 10
Naammagittaalliorsinnaatitaaneq

§ 42. Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqarsinnaapput Inaatsisartut avatangiisitigut naammagittaalliortarnermi ataatsimiititaliaanut avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu inatsisartut peqqussutaanni tamanna pillugu nalinginnaasumik malittarisassat naapertorlugit.
Imm. 2. Taakkununnga ilaatinneqanngillat aalajangiinerit § 11, imm. 1, § 14 imm. 1, §§18-30 naapertorlugit aalajagiunneqarsimasut taakkulu inuussutissanik uumasullu nappaataannik nakkutilliineq pillugu inatsisartut peqqussutaanni tamakku pillugit nalinginnaasumik malittarisassat naapertorlugit Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

 

Kapiteli 11
Pineqaatissiisarnermut aalajangersakkat

§ 43. Akiliisussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq inuk:
1) §§ 15-24 naapertorlugit erngup pitsaassusaanik misisssueqqissaarnernik isumaginninngitsoq.
2) §§ 26-29 naapertorlugit qitiusumik nakkutilliinermik oqartussaasumut nalunaarutigininngitsoq.
3) § 28, imm. 1 aamma § 29 naapertorlugit imermik atuinermik nakkutilliinngitsoq imaluunniit nalunaarutiginninngitsoq.
4) §§ 31-34 aamma § 36 naapertorlugit aalajangiinernik sumiginnaasoq.
5) § 15 aamma §§ 27-29 naapertorlugit nalunaarsuinernik angusanilluunniit paarinninngitsoq, imaluunniit tamakkuninnga qinnuivigininneq malillugu takutitserusunngitsoq.

 

Kapiteli 12
Atortuulersitsineq ikaarsaariarnermilu aalajangersakkat

§ 45. Nalunaarut 1. marts 2008 atortuulerpoq.
Imm. 2. Peqatigitillugu "Erngup imerneqartartup pitsaassusaanut taassuminngalu nakkutilliinermut malittarisassat" Naalakkersuisunit ulloq 27. august 1990-imi akuersissutigineqarsimasut kiisalu Kalaallit Nunaanni nakorsaqarfinni imermik misissuisarneq pillugu Nakorsaaneqarfiup kaajallaasitaa nr. 20, 26. januar 1990-imeersoq.
Imm. 3. §§ 26 – 30 aatsaat atortuulissapput 31. december 2008, taamaasilluni § 30 naapertorlugu erngup pitsaasusia pillugu ilisimatitsissut tamanut saqqummiunneqassalluni siullermik ukiumi 2009-mi.
Imm. 4. Kalaallit Nunaanni nakorsaqarfinni imermik misissuisarneq pillugu Nakorsaaneqarfiup kaajallaasitaa nr. 20, 26. januar 1990-imeersoq naapertorlugu aalajangiinerit atuupput, nalunaarut manna naapertorlugu allamik aalajangiisoqarnissaata tungaanut.

 

§ 46. Kapitali 5 aamma nalunaarummi matumani ilanngussat naapertorlugit imermik pitsaassutissatut piumasaqaatit eqquutsinneqarsimasussat, eqquutsinneqarsimassapput kingusinnerpaamik 1. januar 2009, §§ 37 - 42 naapertorlugit immikkut ittumik akuersissutiginnittoqarsimatinnagu. Piffissap tamatumap tunngaanut manna tikillugu pitsaassutissatut piumasaqaatit atuuttut eqquutsinneqarsimassapput.
Imm. 2. Nakkutilliinermut programmit, nalunaarummi matumani kapitali 5 aamma 6 ilanngussallu naapertorlugit suliarineqarsimasussat, kingusinnerpaamik atortuulersinneqarsimassapput ulloq 1. august 2008-imi. Taamatut nakkutilliinermi programmi atortuulersinneqarnissaasa tungaannut, manna tikillugu nakkutilliinermut programmit atuuttut atuutsiinnarneqassapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 17. marts 2008
Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich - Lynge


Ilanngussaq 1a (pdf-format)

Ilanngussaq 1b (pdf-format)

Ilanngussaq 1c (pdf-format)

Ilanngussaq 2a (pdf-format)

Ilanngussaq 2b (pdf-format)

Ilanngussaq 2c (pdf-format)

Ilanngussaq 3a (pdf-format)

Ilanngussaq 3b (pdf-format)

Ilanngussaq 4 (pdf-format)